Page 1


Ар-деко присвячується…

У

що часом художниця й сама спокушається «приміряти» на себе, бодай віртуально, у дзеркалі, долю невідомої власниці кокетливого капелюшка. Нова серія Наталі Пухінди присвячена останньому з великих стилів ХХ століття – Ар-деко. Скориставшись із щасливої нагоди вільного доступу до колекції побутових ар-декових дрібничок, художниця спробувала відтворити атмосферу елегантної розкоші та вишуканої раціональності міжвоєнної доби. За допомогою свого улюбленого жанру – натюрморту – Наталя Пухінда пропонує сучасному глядачу, втомленому примітивом індустріального ширвжитку, згадати «золоті часи» ідеальної «співпраці» функціонального і декоративного.

львівської художниці Наталі Пухінди дві пристрасті – антикваріат і квіти - символ краси миттєвої і краси вічної. У свої твори Наталя дуже прискіпливо добирає предмет до предмету, дрібничку до дрібнички, нюанс до нюансу, вибудовуючи з «уламків» минулого естетично і енергетично «смачну» композицію. Всі учасники її натюрмортів: усі оці свічники, книжки, вази, годинники, дзеркала, музичні інструменти, картини і капелюшки… колись були фрагментами декорації у п’єсі життя людей, чиї реальні біографії назавжди залишились за кадром. Тож романтична уява художниці вільна компонувати з цих випадкових, переплутаних «пазлів» з різних часів і країн, власні, цілком переконливі історії. Вони виходять настільки привабливими,

Наталія Космолінська, історик мистецтва, Львів.

2


to Art Deco

L

They are so attractive that sometimes the artist herself is tempted to «try them on», at least virtually, before the mirror, the fate of unknown proprietress of the flirty hat. Natalya Pukhinda’s new series is dedicated to the last of the major styles of the twentieth century - Art Deco. Having taken the advantage of the happy occasion of free access to the collection of Art Deco household knick-knacks, the artist was trying to recreate the atmosphere of elegant luxury and refined rationality during interwar days. With the help of her favorite genre of still life, Natalya Pukhinda offers the modern viewer, who is tired of the primitive industrial consumer goods, to remember the «golden ages» of ideal «cooperation» of the functional and decorative.

viv artist Natalya Pukhinda has two passions – antiques and flowers, which are the symbols of momentary beauty and eternal beauty. In her works of art Natalya selects each thing to a thing, each trifle to a trifle, a nuance to a nuance, creating from «debris» of the past an aesthetically and energetically «delicious» composition. All the participants of her still life pieces: all these candlesticks, books, vases, clocks, mirrors, music instruments, paintings and hats… once were fragments of scenery in the play of people’s life, whose real biographies forever remained behind the scenes. So, the artist’s romantic imagination is free to compose from these random, mixed «puzzles» from different times and countries, actually, quite convincing stories.

Natalia Kosmolynska, art critic, Lviv.

3


«Арт Деко» полотно, олія, 46 × 33 см «Art Deco» oil on canvas, 46 × 33 cm 1997 4


«Райські птахи» полотно, олія, 80 × 60 см «Paradise birds» oil on canvas, 80 × 60 cm 2009 5


«Фортуна Нова» полотно, олія, 80 × 60 см «Fortuna Nova» oil on canvas, 80 × 60 cm 2006 6


«Капелюшки з автопортретом» полотно, олія, 80 × 60 см «Bonnets with a self-portrait» oil on canvas, 80 × 60 cm 2006 7


«Спокуса» полотно, олія, 80 × 60 см «Temptation» oil on canvas, 80 × 60 cm 2010 8


«Біла орхідея» полотно, олія, 80 × 60 см «White orchid» oil on canvas, 80 × 60 cm 2007 9


«Осінь» полотно, олія, 80 × 60 см «Autumn» oil on canvas, 80 × 60 cm 2008 10


«Світло ночі» полотно, олія, 50 × 65 см «Light of the Night» oil on canvas, 50 × 65 cm 1997 11


«Літо» полотно, олія, 80 × 60 см «Summer» oil on canvas, 80 × 60 cm 2007 12


«Весна» полотно, олія, 80 × 60 см «Spring» oil on canvas, 80 × 60 cm 2007 13


«На повний місяць» полотно, олія, 50 × 70 см «Full moon» oil on canvas, 50 × 70 cm 2011 14


«Леопард і тюльпани» полотно, олія, 81 × 65 см «Leopard and tulips» oil on canvas, 81 × 65 cm 2007 15


«Спогади» полотно, олія, 50 × 60 см «Reminiscences» oil on canvas, 50 × 60 cm 2011 16


«Апельсини» полотно, олія, 40 × 50 см «Oranges» oil on canvas, 40 × 50 cm 2005 17


«Пациківська кераміка» полотно, олія, 60 × 80 см «Patzykiv ceramics» oil on canvas, 60 × 80 cm 2009 18


Основні виставки

The most important exhibitions

Персональна виставка. Музей етнографії. Львів

1993

Personal Exhibition. Ethnographical Museum. Lviv

Художники зі Львова. Фрайбург, Німеччина

1996

Artist from Lviv. Freiburg. Germany

Міжнародний Арт-фестиваль, Київ

1996

International Art-Festival. Kyiv

Євро’Арт. Женева, Швейцарія

1997

EUROP’ART. Geneva. Switzerland

Євро’Арт. Женева, Швейцарія

1998

EUROP’ART. Geneva. Switzerland

Міжнародний Арт-фестиваль, Київ

1998

International Art-Festival. Kyiv

Персональна виставка, Банк «Австрія». Відень, Австрія

1998

Personal Exhibition. «Austria» Bank. Vena. Austria

Галерея мистецтв «Аміс» Одеський музей західного та східного мистецтва, Одеса

1998

«Amis» Art Gallery. Odesa. Museum of Western and Oriental Art

Сакральне мистецтво України, Лілінфельд, Австрія.

2000

Sakrale kunst aus der Ukraine stift. Lilienfeld Austria

Львівський портрет 1990-2000р. «Персона», Львів.

2000

Lviv Portrait 1990-2000 «Personage»

Художники зі Львова. Форбах, Франція.

2001

Artists from Lviv. Forbach, France.

Персональна виставка. Салон Porsche, Відень, Австрія.

2001

Personal exhibition. Porsche Salon, Vienna, Austria.

Художники зі Львова. галерея Гермес, Ліон, Франція.

2001

Artists from Lviv. Hermes Gallery, Lion, France.

Мій Львів. Картинна галерея, Львів.

2001

My Lviv. Art gallery, Lviv.

Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», Львів

2003

All-Ukrainian artistic exhibition «Picturesque Ukraine», Lviv.

Галерея «BCN Art Directe», Барселона, Іспанія

2003

«BCN Art Directe» gallery, Barcelona, Spain

Галерея «Artfira», Н’ю Йорк, США

2003

«Artfira» gallery, New York, USA

Перша Всеукраїнська виставка натюрморту. Київ

2008

First All-Ukrainian exhibition of still life. Kyiv

3-й Міжнародний пленер живопису «Максім». Славське

2008

The third International Plein-Air Painting «Maxim». Slavske

2008 р., 2009 р., 2010 р. 6-й, 7-й, 8-й Міжнародний мистецький пленер живопису «Хортиця крізь віки». Запоріжжя

2008

2008, 2009, 2010 the 6th, the 7th, the 8th International Plein Air Painting «Khortytsya through ages». Zaporizhzhya

Польсько-Український пленер живопису. м. Котань Польща

2009

Polish-Ukrainian Plein-Air Painting. Kotan Poland

2009, 2010 р. Міжнародна мистецька виставка «Львівський осінній салон «Високий замок» Львів

2009

2009, 2010, the International art exhibition «Lviv autumn salon «High Castle» Lviv

Міжнародна художня виставка. м. Соколув Подласкі. Польща

2010

International Art Exhibition. Sokolow Podlaski, Poland

Міжнародний мистецький пленер живопису м. Ліпани Словаччина

2010

International Plein-Air Painting, Lipany, Slovakia

Міжнародний живописний пленер «Кольори Малопольські.» м. Мехів, Польща

2010

International Plein-Air Painting «Colors of Little Poland», the city of Miechow. Poland

Мистецька виставка «Весна — 2011» Львів

2011

Art exhibition «Spring 2011» Lviv

19


Наталія Пухінда 79035, Україна, Львів, вул. Радість, 10 Тел./факс: +38 032 270 99 41 Моб. тел.: +38 050 371 11 06 E-mail: pukhinda@gmail.com Site: www.pukhinda.com

© 2011 Pukhinda Natalia www.pukhinda.com © 2011 Lucas Art Gallery www.lucas.lviv.ua © 2011 Natalia Kosmolynska, art critic © 2011 Design by 2D Studio www.2d.lviv.ua


Profile for 2D Studio

Natalia Pukhinda - ArtDeco Painting  

to Art Deco Lviv artist Natalya Pukhinda has two passions – antiques and flowers, which are the symbols of momentary beauty and eternal beau...

Natalia Pukhinda - ArtDeco Painting  

to Art Deco Lviv artist Natalya Pukhinda has two passions – antiques and flowers, which are the symbols of momentary beauty and eternal beau...

Profile for 2d-studio
Advertisement