Page 1

Відповіді на запитання, яких немає в підручниках

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГіЧної іМПЛАНТАЦІЇ “КЛіНіКА ЗАБЛОЦьКОГО”, КИїВ

Дитячий СТОМАТОЛОГіЧнИЙ ЦЕНТР “КЛіНіКА ЗАБЛОЦьКОГО”, ЛЬВіВ

СТОМАТОЛОГічний ЦЕНТР “КЛіНіКА ЗАБЛОЦьКОГО”, ЛЬВіВ

СТОМАТОЛОГіЧнИЙ ЦЕНТР «М.БАХУРИНСьКИЙ» (PARTNER TMЦЕНТР, INTERNATIONAL GROUP «ZABLOTSKYY CLINIC»), ОДЕСА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ОДЕСА

Це комплекс програм підвищення кваліфікації для стоматологів, спеціально розроблений для того, щоб дати можливості для розвитку і зростання, які не можуть дати інші навчальні заклади Навчання проходить на базі трьох існуючих клінік (Київ, Львів, Одеса)

www.zablotskyyacademy.com

ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЇ:

• підхід: цілісний погляд на приватну стоматологічну

ФОРМАТ НАВЧАННЯ:

Інтерактивне, персоналізоване навчання з високим рівнем


2

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


Володимир Пайкуш

Запис на навчальні програми та стажування триває постійно!

АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. Вже зараз, Академія представляє одного з провідних міжнародних спеціалістів:

Зміст

Професор Андре Саадун з курсом: ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній імплантології та хірургічній пародонтології.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ Петар Дучев КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Микола Бахуринський та Максим Копилов МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ Ярослав Заблоцький ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький

Академія Заблоцького. Особливості..........................................................................................4 ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ Ірина Снітинська

ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Наталія Дидик

НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ Олена Заблоцька, Марта Мархева

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ СТОМАТОЛОГІЇ Іванна Іванів

Навчальні програми.........................................................................6 ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. Галина Солонько та Володимир Пайкуш

СТАЖУВАННЯ:

ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ 2 дні у Львові та 3 дні у Києві СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ директорів, бухгалтерів, адміністраторів НАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ Навчання та стажування асистентів

Програмне забезпечення........................................................... 20 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Володимир Пайкуш

Контакти.............................................................................................. 23 Запис на навчальні програми та стажування триває постійно!

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

3


Академія Заблоцького. Особливості. Академія Заблоцького – це комплекс програм підвищення кваліфікації для стоматологів, спеціально розроблений для того, щоб дати можливості для розвитку і зростання, які не можуть запропонувати інші навчальні заклади. Навчання проходить на базі трьох існуючих клінік (Київ, Львів, Одеса). Особливості Академії Заблоцького: zzцілісний погляд на приватну стоматологічну практику zzмедичні, управлінські програми та програми для персонального розвитку zzпрактичність: можливість одразу використовувати на практиці отримані знання (там, де потрібно – практика на фантомах) zzміжнародність: орієнтованість на кращі світові практики, навчання та стажування як в Україні, так і закордоном Інтерактивне, персоналізоване навчання з високим рівнем гнучкості: zzвід одного спеціаліста до цілої команди з одної стоматологічної практики 4

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

zzвід кількох годин щотижнево і дво/три-денних модулів щомісячно до 6-тижневого навчання і стажування і аж до 1,5-2 річної програми за зразком MBA zzвід занять у групі до індивідуальних консультацій /стажувань За участі провідних фахівців, базуючись на світові стандарти, зокрема ЕАО, Dawson Academy, Pankey Institute і GiDe Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання тривалістю від одного до двох років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. Напрямки: пародонтологія та імплантологія, гнатологія, ортопедія, дитяча стоматологія, анестезіологія.

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


Медичні програми академії пе- викладаються в академії. Для більш редбачають, як правило, тривалу тонкого розуміння всіх процесів, які програму навчання авторитетними проходять в стоматологічній клініці, зарубіжними фахівцями, яка склада- курсанти можуть стажуватися у кліється не з одного заняття (лекції се- ніці для дорослих, в центрі дитячої мінару), а з декількох багатогодинних стоматології або в центрі стоматоломодулів. Кожен курсант має можли- гічної імплантації. вість вибрати для себе один з трьох Розуміючи важливість навчання можливих варіантів завершення всіх співробітників, як єдиної команАКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: ди, ми пропонуємо виїзні курси-трекурсу навчання: 1) отримати сертифікат, що він ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ в запрошуюнінги, які проводяться За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Петар Дучев прослухавстандарти, курс із зазначенням теми чій клініці. На цих тренінгах особлива Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО і кількостіроків годин навчання; увага звертається не тільки на провідз можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Вже зараз, Академія представляє одного з провідних під2) скласти іспит викладачеві, них Бахуринський спеціалістів або адміністраторів, Микола та Максим Копилов міжнародних спеціалістів: МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ твердивши, тим самим, свої знання; КЛІНІКИ але і на тих співробітників, які знахоПрофесор Андре Саадун з курсом: ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Ярослав Заблоцький 3) скласти практичний іспит, піддяться на другій лінії і, як правило, не Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ твердивши нестоматологів лише свої знання, спілкуються з ДЛЯ пацієнтами. лікарів за спеціалізацією у дентальній але СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЕНТАЛЬНОЇ імплантології та хірургічній пародонтології. ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький величезний досвід зі ствой уміння. Маючи МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ Такий ОСНОВИ підхід дозволить лікарям Ірина рення приватних стоматологічних ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Снітинська Наталія Дидик отримувати авторитетне підтвер- НАВЧАННЯ клінік,ДЛЯми пропонуємо послуги з проАДМІНІСТРАТОРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева СТОМАТОЛОГІЇ дження своєї лікарської компетенції, ектування стоматологічних клінік, бо Іванна Іванів а власникам клінік з упевненістю на- знаємо, що в світі дуже мало фахівЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО З ЗАБЛОЦЬКИМ ймати на роботу фа- ТИЖДЕНЬ які архітектурних рішень ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.кваліфікованих ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2ців, дні у Львові та 3 днікрім у Києві ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Галина Солонько та Володимир Пайкуш хівців. директорів, бухгалтерів, адміністраторів вміють побудувати правильну меНАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ та стажування асистентів клініки. Це пов’язано Управлінські програми і програ- Навчання дичну логістику Володимир Пайкуш Запис на навчальні програми та стажування триває постійно! ми для персонального розвитку ака- з тим, що більшість рішень по проекдемії передбачають як стажування на туванню приймають самі стоматолоробочому місці, так і навчання. Ця ги ще не маючи достатнього досвіду частина освітніх програм дає можли- для таких рішень, тим більше що це вість отримати знання, які не викла- також відноситься до знань, яким не даються в медичних університетах. вчать в медичних університетах. Ми Саме тому заняття проходять в кліні- маємо великий досвід в проектуці, яка не тільки має більш ніж 15-річ- ванні IТ-рішень для стоматологічних ний досвід роботи, але і на практи- клінік, без яких існування сучасного ці використовує багато методів, які медичного закладу неможливе. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

5


Навчальні програми. ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Андре Саадун

Всесвітньо відомий лектор з пародонтології та імплантології, автор понад 150 статей і кількох розділів у книжках. Дипломат Американської академії пародонтології, дипломат Міжнародного конгресу імплантологів і президент Rencontres Méditerranéennes de Dentisterie. Отримав медаль “Лицар Національного ордену за заслуги” (“Chevalier de l’Ordre National du Mérite”). Член редколегії наукових журналів, ‘Practical Procedures and Aesthetic Dentistry’, ‘Implant Dentistry’, ‘Dental Implantology Update’. Приватна практика 6

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

в Парижі, спеціалізується з естетичної пародонтології та імплантації. Опис курсу: Модуль перший: Пародонтологія. «Основні базові принципи в хірургічній пародонтології» День перший: теорія. Клінічні випадки та практика. Інструменти. Анестезії. Розрізи. Хірургічна пародонтологія. Клаптеві операції. Кісткові трансплантанти. Спрямована регенерація кістки. Процедура продовження клінічної коронки. День другий: практика. Практичний курс на головах свиней. Модуль другий: Пародонтологія. «Основні принципи в муко-гінгівальній хірургії» День перший: теорія. Денудація. Поглиблення присінку. Клапті на ніжці. Латеральне переміщення. Ротація клаптя. Зміни клаптя на ніжці. Ясенні трансплантанти. Епітеліальносполучнотканинний трансплантант. Сполучнотканинний трансплантант. АллоДерм трансплантант. Орacademy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


«Вивчення анатомічних та біологічних аспектівта їх клінічне застосування» День перший: теорія. Анатомічні аспекти: діагнози, лінія посмішки, ясна, кістка, зуби, міжзубні сосочки. Протоколи розташування імплантів. Клаптеві операції проти безлоскутних. Види навантажень. АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: Модуль третій: Фактори при навантаженні. БіоВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВімплантації. Пародонтологія. логічні параметри при стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Петар Дучев Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного «Основні тренди Імпланти: довжина, діаметр, поперсоналізованого навчання терміном від одного до двох КОМАНДНИЙ ПІДХІДтип, ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО верхня, з’єднання. Щільність кісткоЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ в естетичній пародонтології» Вже зараз, Академія представляє одного з провідних Микола Бахуринський та Максим Копилов міжнародних спеціалістів: вої тканини і стабільність імпланта. День перший: теорія. Паро- МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ Професор Андре Саадун з курсом: КЛІНІКИ Просторові положення імпланта / ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ донтальні ХІРУРГІЧНА параметри. Подовження Ярослав Заблоцький Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 модулів для підвищення кваліфікації кути. Естетичні результати. Клінічні ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ клінічної теоретично-практичних коронки. Сполучнотканилікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ імплантології та хірургічній пародонтології. ІМПЛАНТАЦІЇ випадки. Класифікація та види синий клапоть з використанням мемб- Ярослав Заблоцький нусів. Різноманітні клінічні підходи. СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ рани, збагаченої тромбоцитами. МАЙСТЕРНІСТЬ ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Ірина Снітинська Клінічні умови для успіху. Дидик ЛікуванняНаталія рецесії ясен. Класичні НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Другий Заблоцька, Марта Мархева день: практика. Відметодики.СТОМАТОЛОГІЇ Тунелювання сполучІванна Іванів працювання навиків на пластиконотканинних клаптів. ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯЗастосування В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ вих моделях СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ (фантомах) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА системи Emdogain. Лікування ре- 2 дні у Львові та 3 дні у Києві ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Галина Солонько та Володимир Пайкуш бухгалтерів, адміністраторів цесії ясен. Безклітинний шкірний директорів, НАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ Модуль п’ ятий: АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ та стажування асистентів матеріал: Володимир АллоДерм. АллоДерм/ НавчанняІмплантологія Пайкуш «Основні Запис на навчальні програми та стажування триває постійно! Еmdogane. Фібринова мембрана, тренди в естетичній збагачена тромбоцитами. Фібриноімплантології» День перший: теорія. Три прова мембрана, збагачена тромбоцисторові позиції імплантів. Пластика тами/АллоДерм. Другий день: практика. Від- сполучної тканини. Абатменти. Тимпрацювання навиків на пластикових часове та постійне протезування. Оклюзійна травма. Висновки. моделях (фантомах) День другий: практика. Відпрацювання навичок на пластикових Модуль четвертий: Імплантологія моделях (фантомах).

тодонтичний трансплантант Коронарно зміщений клапоть. Епітеліально-сполучнотканинний клапоть. Сполучнотканинний клапоть. Комбінація двох видів клаптів. Апікально зміщений клапоть. День другий: практика. Відпрацювання навиків на головах свиней НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

7


Академія Доусона Курс 1. Діагностика та реєстрація. Цей курс є перепусткою до перевіреного шляху клінічної і професійної майстерності. В якості основоположного курсу TM «Концепція Повної Стоматології” ви дізнаєтеся, що хороша естетична стоматологія повинна починатися з глибокого розуміння оклюзії і функції жувального апарату. Повний план лікування може бути розроблений лише після ретельної діагностики, яка грунтується на великій кількості різноманітних записів. Ви дізнаєтеся, як зробити відмінні клінічні фотографії, легкий, простий і передбачуваний спосіб реєстрації центрального співвідношення та центральної оклюзії, включаючи обстеження м’язів і скроневонижньощелепного суглобу. Цілі навчання: zzнабути навики ефективного збору клінічних даних пацієнта zzнабути навики для навчання кожного пацієнта під час обстеження zzвстановити плату за дослідження / консультації zzнавчитись знаходити, перевіряти і точно записувати дані для реєстрації їх в артикуляторі zzнабути навички по використанню макросів цифрової камери для зйомки всієї серії діагностичних цифрових фотографій zzнавчитись комплексно аналізу8

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

вати посмішку - як розпізнати недолік в будь-якій посмішці zzнавчитись оцінювати системи на наявність ознак нестабільності (знос, мобільність, міграція, м’язові проблеми, дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба) - ключ до клінічного обстеження, а також забезпечувати пацієнту розуміння проблеми zzнавчитись обирати протоколи при отриманні КТ, МРТ з та без навантажувального тесту Курс 2. Планування лікування з метою досягнення досконалої функції та естетики. Цей курс дає учаснику зрозуміти підхід до діагностики та планування лікування. Завдяки використанню стандартизованих звітів і експертиз, кожен стоматолог дізнається, як візуалізувати оптимальне лікування зубів з естетичної, функціональної, біологічної та структурної перспективи. Особливий акцент буде зроблено на чотирьох варіантах лікування (перебудова, переміщення, відновлення та хірургічна корекція), так що правильний варіант (и) вибирається для кожного пацієнта. Крім того, кожен студент буде вчитися великій кількості планів лікування, так що пацієнт з фінансовими труднощами зможе отримати оптимальний

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


догляд з часом. У центрі уваги програми полягає комплексний підхід до процесу планування лікування в своїй практиці. Надалі обговорюватиметься етап процесу консультацій та обговорення деталей. Кожному учаснику буде забезпечено клінічний випадок з можливістю складання плану лікування.

відзначити кожну оклюзійну перешкоду zzоцінити, коли повинні бути розглянуті оклюзійні шини zzоцінити, наскільки ефективно врівноважені природні зуби zzнавчитись використовувати повні оклюзійні шини та покази до використання депрограмуючих шин

Курс 3. АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: Мистецтво науки ВІДНОВЛЕННЯ Курс 4.ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ еквілібрації. За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Петар Дучев Реставрація Буде Pankey подано збалансованість, Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО фронтальних зубів. простоту іроків зрозумілість концепції екз можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО Цей практичний ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ курс вілібрації. Вже Визараз,дізнаєтеся на з лекції та Микола Бахуринський та Максим Копилов ЛІКУВАННІ рекоменАкадемія представляє одного провідних дований усім учасникам, хто планує міжнародних спеціалістів: практичному курсі: МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ виконувати реставрації фронтальної Професор Андре Саадун з курсом: КЛІНІКИ ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Ярослав Заблоцький zzпринципи урівноваження групи зубів на найвищому рівні. Всі Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ zzяк виконати пробне прямі і непрямі параметри відновлікарів стоматологів за спеціалізацією у урівновадентальній СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ імплантології та хірургічній пародонтології. ІМПЛАНТАЦІЇ ження і чому це так важливо лення передніх зубів буде обговоЯрослав Заблоцький рено в цій програмі. За zzяк врівноважити тимчасові МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ допомогою ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Ірина Снітинська PowerPoint, попередньо записаних віНаталія Дидик реставрації НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ део пацієнтів, кожен учасник отримає ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева zzрівновага природних зубів СТОМАТОЛОГІЇ навики виконання прямих адгезивних Іванна Іванів zzколи рівновага є найкращим реставрацій, керамічних вінірів, кераЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ варіантом, і колиАНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО вона не ТИЖДЕНЬ СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАБЛОЦЬКИМ мічних коронок, цирконієвих мотів. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2 дні у Львові та 3 дні у Києві повинна використовуватися ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Крім того, дізнаєтеся, які матеріали Галина Солонько та Володимир Пайкуш директорів, бухгалтерів, адміністраторів повинні бути розглянуті для кожноНАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Навчання та стажування асистентів Цілі навчання: го окремого пацієнта. Кожен учасник Володимир Пайкуш Запис на навчальні програми та стажування триває постійно! zzдизайн стабільної, мінімально повинен навчитися використовувати травматичної оклюзії (лінії на цифрові фотографії в поєднанні з діагностичними моделями для візуалізафронті, точки на кутніх зубах) ції функціональних і естетичних змін, zzвизнаємо, коли рівновага і створити діагностичну воскову мовашого пацієнта є необхідною, дель. Особливий акцент буде зроблеі коли повинні бути розглянуті но на контурах попередньої реставінші варіанти рації, і на питанні чому це є ключем zzвизначити, як планувати до довгострокового функціонального призначення і естетичного успіху. Надалі буде деzzвибрати відповідний тально обговорено момент фіксаціїї артикуляційний папір, щоб та вибір фіксуючого цементу. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

9


ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 – ДІАГНОЗ.

сприяти своєчасній і точній діагностиці хвороб, розвиток яких може призвести до втрати зубів. Тривимірна рентгенологічна та мікроскопічна діагностика дозволить виявляти і долати приховані анатомічні труднощі в системі кореневих каналів при ендодонтичному лікуванні. Слухачі курсу зможуть:

Наталія Дидик Канд.мед.наук, дипломи з відзнакою про закінчення стоматологічного факультету та магістратури ЛНМУ ім. Данила Галицького. З 1998 р. - ендодонтист та заступник головного лікаря по медичній роботі в «Клініці Заблоцького” (м.Львів). Автор близько 50 друкованих праць та патентів з проблем ендодонтії та ортопедичного лікування. Якісна діагностика є ключем до правильного планування та проведення лікування. Навіть досконале ендодонтичне лікування принесе небагато радості лікарю і пацієнту, якщо помилково був пролікований «не той» зуб, що турбував пацієнта. З іншого боку важлива своєчасна діагностика і мотивація пацієнта на ендодонтичне лікування безсимптомних хвороб зубів. Застосування щодня чіткої схеми ендодонтичного обстеження кожного пацієнта буде 10

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

zzрозвинути свою компетентність в діагностиці та стати експертами у вирішенні непростих клінічних задач ендодонтії zzоволодіти новітніми діагностичними підходами та стратегіями в ендодонтії zzнавчитися обробляти скарги пацієнта для встановлення діагнозу та планування лікування zzправильно трактувати і практично застосовувати діагностичні тести для пульпи зубів і періодонта zzпроводити комплексне ендодонтичне обстеження та виявляти потребу в ендодонтичному лікуванні при відсутності скарг пацієнта zzзменшити ризики помилкового ендодонтичного лікування через недосконалу діагностику при невідкладній допомозі пацієнту, який страждає від зубного болю

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА В ЩОДЕННІЙ СТОМАТОЛОГІЇ

ціональна діагностика є ретельним, систематизованим обстеженням жувальної системи, що є першочерговою умовою для постановки правильного діагнозу, планування та проведення лікування. Ми пропонуємо теоретичнопрактичний курс, під час якого Ви отримаєте детальну інформацію про те, на що необхідно звертати увагу АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: при комплексному огляді, щоб не Іванна Іванів ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ пропустити ознаки оклюзійного пеЗакінчила Львівський стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Петар Дучев Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного ревантаження, а також про те, як іннаціональний медичний персоналізованого навчання терміном від одного до двох КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО формувати пацієнта, уЛІКУВАННІ якого є ознауніверситет ім. Данила ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ Вже зараз, Академія представляє одного з провідних Микола Бахуринський та Максим Копилов міжнародних спеціалістів: ки оклюзійного перевантаження, як Галицького. Навчання: Center for МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ Професор Андре Саадун з курсом: КЛІНІКИ перевірити стан жувальних м’язів, Fine Dentistry, Baczara O., DMD, ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Ярослав Заблоцький Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 м’язів голови і шиї, височно-нижMaryland USA (2007, 2011) Center теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ньощелепного суглоба, як визначиfor Advanced Dentistry “Spear імплантології та хірургічній пародонтології. ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький ти і оцінити різницю між центральEducation” Scottsdale, AZ, Boston, МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 ДІАГНОЗ ним співвідношенням і центральною Ірина Снітинська MA (2011). Наталія Дидик НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ оклюзією пацієнта, як отримати точні Численний доповідач на ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева СТОМАТОЛОГІЇ відбитки і гіпсові діагностичні модеміжнародних та українських Іванна Іванів лі , як підібрати необхідні прилади та науково-практичних ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ конференціях. Займається і для чого лікарю-стоматоЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2матеріали, дні у Львові та 3 дні у Києві ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Галина Солонько та Володимир Пайкуш директорів, бухгалтерів, адміністраторівартикулятор. функціональним обстеженням і логу необхідний НАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Навчання та стажування асистентів лікуванням пацієнтів Курсанти під керівництвом лектоВолодимир Пайкуш Запис на навчальні програми та стажування триває постійно! з 2007 року в “Клініці Заблоцького” ра будуть проводити практичні вправи один на одному в клініці та лабо(м. Львів). Часті сколи реставрацій? Чутли- раторії. Слухачі цього курсу вже в первість зубів? Тріщини емалі? Стертість зубів? Незадоволені пацієнти? Це все ші дні своєї роботи зможуть більш може бути ознаками оклюзійного пе- ефективно працювати з пацієнтами, ревантаження та порушення взаємо- правильно давати обіцянки і гарантії, що в кінцевому підсумку підвищить дії структур жувальної системи. Актуальним питанням сучасної ефективність роботи клініки і зменстоматології є підвищення перед- шить кількість незадоволених пацібачуваності та довговічності. Функ- єнтів. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

11


Загальне знеболювання в амбулаторній дитячій стоматології. Організація анестезіологічного забезпечення. Особливості роботи стоматолога та анестезіолога. Командний підхід. Володимир Пайкуш

Галина Солонько

12

У 1984 році закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет. З 1986 - асистент, з 2004 - доцент кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Галицького. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості карієсу зубів та його профілактика у дітей залежно від перебігу антенатального періоду розвитку». Автор 110 наукових праць. Працює над докторською дисертацією. З 1999 року - дитячий лікар-стоматолог «Клініка Заблоцького» (Львів, з 2009 - Київ). Численний доповідач на міжнародних та українських науково-практичних конференціях. Провела понад 1000 санацій ротової порожнини під загальним знеболенням. Нагороджена срібною медаллю за розробку «Спосіб підготовки дітей до наркозу в амбулаторній стоматології». дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

У 1985 році закінчив з відзнакою Львівський державний медичний університет. Кандидат медичних наук, лікар-анестезіолог вищої категорії, Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня, відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Численний доповідач на міжнародних та українських науково-практичних конференціях.

Той факт, що лікування зубів дітям - це складне завдання, нікого не здивує. Маленькі діти можуть здригатися від нових звуків, боятися будь - якого стоматологічного предмету та багато чого іншого, що робить неможливим якісне лікування. Санація під загальним знеболенням - оптимальний варіант для повноцінного, якісного, адекватного лікування дітей раннього віку, особливо при наявності великого обсягу роботи та ускладнених форм карієсу. Правильна організація анестезіологічного забезпечення та командний підхід при наданні лікувальних послуг дітям створює передумови для досягнення прогнозованого і стабільного резуль-

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


Тетяна Копичин тату та загального стоматологічного Медична сестра здоров'я. вищої категорії, На даному курсі будуть представопераційний лені покази та переваги стоматолоасистент, гічного лікування під загальним знекоординатор боленням, основні правила роботи в лікування в даних умовах, нормативне, кадрове стоматологічному та технічне забезпечення. Курс відбуцентрі «Клініка Заблоцького» (м.Львів). Досвід роботи з 1998 року. вається на базі спеціалізованої дитячої клініки. Учасники курсу зможуть АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО бути присутніми в кабінеті ЗАПРОШУЄ під часНА: Оксана Галак Медична сестра наркозу. ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу.

Підготовка і ведення пацієнтаВжедо і після зараз, Академія представляє одного з провідних спеціалістів: операціїміжнародних дентальної імпланПрофесор Андре Саадун з курсом: тації, включаючи ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 медикаментозне забезпечентеоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній ня до, під часта хірургічній і після операції. імплантології пародонтології.

першої категорії, асистент КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО Стоматологічного ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ «Клініка ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ центру Микола Бахуринський та Максим Копилов Заблоцького» МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ (м.Львів) з 1998 року. Старша Ярослав Заблоцький медична сестра з 2009 року. Керівник ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ підрозділу медсестер. СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ Петар Дучев

ІМПЛАНТАЦІЇ

Ярослав Заблоцький Тетяна Ладунова Даний курс допоможе дізнатися МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ МедичнаОСНОВИ сестра ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Ірина Снітинська як мотивувати пацієнта на седацію Наталія Дидик вищої категорії, НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ або наркоз. Хто повинен це робити ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева операційний СТОМАТОЛОГІЇ - Ви або, можливо, Ваш асистент? Ви Іванна Іванів асистент, зрозумієте як подати дорогий план ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ координатор лікування так, щоб пацієнт захотів СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2 дні у Львові та 3 дні у Києві лікування в Центрі лікуватися саме у Вас. Як потрібно ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Галина Солонько та Володимир Пайкуш директорів, бухгалтерів, адміністраторів стоматологічної працювати зі «складними» пацієнНАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Навчання та стажування асистентів імплантації «Клініка Заблоцького» тами? Що робити з ускладненнями Володимир Пайкуш Запис на програми та стажування триває постійно! (м. Київ). Досвід роботи з навчальні 1995 року (розходження швів, втрата аугментаВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

Наталя Кулішинська Медична сестра першої категорії, спеціалізація з анестезіології. Центр стоматологічної імплантації «Клініка Заблоцького»(М. Київ). Досвід роботи з 2003 року дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

ційного матеріалу, втрата імплантів) і як правильно пояснити пацієнтові, чому вони виникли? Ви отримаєте відповіді на питання, яких немає в підручниках, але які необхідні для роботи в реальній стоматологічній практиці. Всі отримані знання на теоретично-практичному курсі Ви зможете одразу використати на практиці під час прийому пацієнтів і операцій, які проходитимуть на базах реальних клінік.

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

13


Відновлення природної гармонії і краси посмішки за допомогою порцелянових вінірів

Петар Дучев (Болгарія) Вчений ступінь в області стоматології в 2002 році, медичний університет Софії, Болгарія. З 2006 по 2008 учасник освітньої програми з естетичної стоматології на базі навчального центру Аполлонія в Полтаві, Україна. З 2009 по 2011 відвідав повний курс по безметалевій реставрації в Женева Смайл Центрі під керівництвом професора Дідьера Діечі. У 2011-2012 роках закінчив майстер-програму в області імплантології в Глобал Інститут стоматологічної освіти Університету Каліфорнії, Лос-Анджелес під керівництвом директора Сашка Джовановіча. Д-р Дучев веде приватну практику з 2003 року і з 2010 року він спеціалізується в області імплантології, а також реставрації при лікуванні тотального стирання зубів. Одним із напрямів сучасної адгезивної стоматології, спрямованої на 14

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

досягнення максимального естетичного результату є реставрація з мінімальним інвазивним втручанням. Ті дні, коли рівні білі зуби, що досягаються за допомогою вінірів нагадують 7/8 коронку, вже пішли. Тенденція сьогодні орієнтована на індивідуальні рішення, що відображають унікальність кожного пацієнта. Це вимагає змін в діагностиці, в планах лікування та їх здійсненні, коли ми говоримо про сучасне стоматологічне лікування. Все починається із задоволення бажань пацієнта, естетичного аналізу, а потім - воскове моделювання, макети, точна підготовка, тимчасове рішення, і, нарешті, фіксація. Під час презентації та семінару будуть проаналізовані всі істотні моменти із загального процесу, а також фундаментальна роль зубних техніків у задоволенні потреб пацієнта. Командний підхід для досягнення cтабільно прогнозованого результату в естетично значимій зоні при імплантологічному лікуванні

Максим КопИлов (Росія) Хірург-імплантолог

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


стоматологічній клініці Закінчив Самарський Державний Медичний «Професорська Авторська», Університет в 2004 р. м. Москва. У 2005-2008 Інтернатура і первинна рр. - головний лікар спеціалізація по хірургічній стоматологічної клініки стоматології на базі «Стедлі» м. Київ. В даний час СамГМУ. Веде прийом в веде прийом в «Професорській» декількох провідних клініках стоматологічній клініці. Москви, Самари та Харкова. Проводить лікування пацієнтів Спеціалізується на складних у клініці д-ра Еріка Ван кістковопластичних операціях, Дорена (Антверпен, Бельгія). ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: в своїй АКАДЕМІЯ практиці використовує Творець і керівник клінічного всі види імплантатів Nobel ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові таЗА ДОПОМОГОЮ освітнього «Центру УСМІШКИ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Biocareстандарти, - коренеподібних, Петар Дучев Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного Стоматологічної Імплантації», з паралельними стінками, персоналізованого навчання терміном від одного до двох КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. м. Одеса. Асоційований ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО NobelActive, NobelDirect. Бере ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Вже зараз, Академія представляє одного з провідних Європейської академії Миколачлен Бахуринський та Максим Копилов активну участь міжнародних спеціалістів:у професійних естетичної стоматології МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ заходах, у тому числі Професор Андре Саадун з курсом: КЛІНІКИ ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ (EAED). Ярослав Заблоцький Область діяльності: міжнародних. Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації складне функціональне та ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ імплантології та хірургічній пародонтології. естетичне протезування ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький на природних зубах і МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ імплантатах. Ірина Снітинська Наталія Дидик НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ Успіх реабілітації та лікування за ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева СТОМАТОЛОГІЇ допомогою імплантатів буде залеІванна Іванів жати від взаємодії хірурга-ортопеда і ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ техніка. Командний підхід при аналізі, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2 дні у Львові та 3 дні у Києві ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ плануванні лікування напряму поГалина Солонько та Володимир Пайкуш директорів, бухгалтерів, адміністраторів НАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ значається на майбутньому резульАНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Навчання та стажування асистентів Володимир Пайкуш Микола Бахуринський таті лікування. Запис на навчальні програми та стажування триває постійно! На курсі планується Лікар-ортопед детальний розбір хірургічного та орЗакінчив Одеський медичний топедичного протоколів огляду точки університет ім М. І. Пирогова їх дотику. На розгляд також буде пов 1996 р., в 2000 р. клінічну даний протокол управління м’якими ординатуру в Інституті тканинами за допомогою тимчасостоматології АМН України. вих конструкцій. У 2001-2005 рр.. лікарПройшовши цей курс, Ви опаортопед в «Професорській» нуєте знаннями, необхідними для стоматологічній клініці, досягнення стабільного і прогном. Москва. 2004-2005 зованого результату на постійних рр. - головний лікар в конструкціях. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

15


Маркетинг та менеджмент стоматологічної клініки

клініки» відбудеться у львівському відділенні стоматологічної академії та на базі двох діючих клінік. Перебування в двох клініках дасть змогу зрозуміти логістику проектування та принципи вибору приміщення для клініки, а також побачити багато інших особливостей влаштування стоматологічного закладу.

Ярослав ЗаблоцЬкий Ярослав Заблоцький – професор, практикуючий лікар, президент Асоціації імплантологів України, перший президент Асоціації приватних стоматологів України, президент Міжнародного Альянсу Імплантологів, засновник та власник бренду International Group of ™ “Зablotskyy Clinic”. Свою першу клініку відкрив у 1998 році у місті Львів, у 2009 році в Києві був відкритий центр стоматологічної імплантації, а в 2012 році у Львові відкрився центр дитячої стоматології. Автор проекту стоматологічної клініки в США, штат Меріленд. Зараз працює над відкриттям клініки в Лондоні. Ярослав Заблоцький першим у стоматології вивів свій бізнес на рівень франчайзингу. Найперша клініка по франшизі відкрита в Одесі – «Клініка Н.Бахуринський». Також підписані договори про наміри відкриття клінік на умовах франчайзингу у Москві, Софії та Празі. Теоретично-практичний курс «Маркетинг та менеджмент стоматологічної 16

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

Теоретична частина: zzпроектування та логістика стоматологічної установи в залежності від напрямку роботи zzвибір місця для будування (оренди) клініки zzвибір назви клініки zzісторія створення ТМ «Клініка Заблоцького» - аналіз помилок zzперсонал клініки: критерії підбору, навчання, мотивація та оцінка ефективності роботи zzключові моменти в роботі з пацієнтами з точки зору менеджменту та маркетингу zzважливість первинної консультації zzперехід від локальної причини звернення пацієнта до обговорення комплексного плану лікування zzмотивація пацієнта на складне, довготривале лікування zzобґрунтування вартості лікування zzведення медичної документації zzголовна комп’ютерна програма стоматологічного офісу HEAD OFFICE з вкладкою DentalLogiQ для додаткової мотивації пацієнтів та Promises для контролю обіцянок клініки

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


лить зрозуміти логістику проектування та принципи вибору приміщення, а також побачити безліч важливих деталей облаштування стоматологічної установи. Також на Ваш розгляд виносяться ключові моменти в проектуванні Центру стоматологічної імплантації в Києві та Одесі, Болгарії та США Теоретична частина: zzпроектування і логістика стоАКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: матологічного закладу, в якому Влаштування та реконструкція ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ проводиться дентальна імпланстоматологічної клініки За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Петар Дучев тація для дентальної імплантації Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО Ярослав ЗаблоцЬкий zzвсе РЕЗУЛЬТАТУ необхідне для анестезіології, років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. ПРОГНОЗОВАНОГО В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Перша Вжеклініка відкрилася в 1998 седації та наркозу, медична дозараз, Академія представляє одного з провідних Микола Бахуринський та Максим Копилов міжнародних спеціалістів: році в будинку, якому на той час було МАРКЕТИНГкументація ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ Професор Андре Саадун з курсом: близько 200 років. На реконструкцію КЛІНІКИ zЗаблоцький zпотреба створення в клініці зуХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Ярослав Дана програма включає в себе навчання у вигляді роки. 5 (будівництво) знадобилося два ботехнічної для теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ лабораторії лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ Результат імплантології перевершив всі очікуванстоматологів, які займаються та хірургічній пародонтології. ІМПЛАНТАЦІЇ ня: клініка отримала відзнаку «Перша Ярослав Заблоцький функціональною діагностикою, а СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ зразкова клініка КаВо» від світового МАЙСТЕРНІСТЬ також виготовленням хірургічних ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Ірина Снітинська Дидик виробникаНаталіяустаткування. Важливо, шаблонів та виготовленням тимНАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ що спочатку клініка проектувалася ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева часових протезів відразу після СТОМАТОЛОГІЇ в тому числі і для імплантологічного Іванна Іванів операції імплантації (хірургічного та ЗНЕБОЛЮВАННЯ ортопедичного) ЗАГАЛЬНЕ В АМБУЛАТОРНІЙ приДИТЯЧІЙ zz та облаштування СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО З проектування ЗАБЛОЦЬКИМ йому. Тим ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. не менш, за 10 років клі- ТИЖДЕНЬ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2 дні у Львові та 3 дні у Києві спеціальної кімнати для зберіганТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ніка пережила 4 реконструкції, які в СТАЖУВАННЯ Галина Солонько та Володимир Пайкуш директорів, бухгалтерів, адміністраторів ня наркотичних засобів В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ основномуАНЕСТЕЗІОЛОГІЯ відносяться до вдоско- НАВЧАННЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Навчання та стажування асистентів Володимир Пайкуш z z верхня чи нижня подача стоналення імплантологічної складової. Запис на навчальні програми та стажування триває постійно! матологічних установок, викоДруга клініка (дитяча) відкрилася в ристовуваних для імплантації, 2012 році. Важливо, що враховуючи, на операційні крісла, наркозно-дисьогодні вже 15-річний досвід Ярослахальні апарати, апаратура для ва Заблоцького, ця клініка, як і клініка реанімації – секрети і особливосв Києві були побудовані всього за два ті розміщення місяці. Крім оригінального дизайну, там zzкомп’ютерні комунікації в операможна побачити спеціальний кабінет ційних, включаючи томографію для лікування маленьких пацієнтів під Практична частина: наркозом, що разом з величезним досвідом лікування дітей, становить певzzситуаційні задачі по проектуванний інтерес. ню клініки, орієнтованої на імпПеребування в двох клініках дозволантацію Практична частина: zzситуаційні задачі з проектування клініки zzкейси з маркетингу та менеджменту zzмоделювання первинної консультації з учасниками курсу zzробота із комп’ютерними програмами (персональний комп’ютер для кожного учасника) НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

17


Майстерність спілкування для стоматологів

Ірина Снітинська Тренер Стоматологічної Академії Заблоцького, власник та провідний тренер Школи АҐРУС. Спеціалізація: - Університет риторики й ораторської майстерності під керівництвом Сергія Шипунова (Москва), 2009-до сьогодні; - Інститут НЛП (Москва)/

18

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

НЛП-Факультет (Новосибірськ), тренінг тренерів за спеціальністю «Тренер спеціалізованих програм» 20102011 рр. - Синтон-програма (Москва), 2010 р. - Ораторські, голосо-мовні, тілесно-орієнтовані тренінги - НЛП, еріксонівський гіпноз – Інститут НЛП (Москва), факультет НЛП (Новосибірськ), 2010-2011 рр., сертифікований НЛП-практик (2010 р., Москва), НЛП-майстер (2011 р., Новосибірськ) - «Школа Власників Бізнесу» – «Висоцький Консалтинг Інт.», 2011-2012 рр., сертифікована як власник, що впровадив усі основні інструменти управління.

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. Вже зараз, Академія представляє одного з провідних міжнародних спеціалістів: Професор Андре Саадун з курсом: ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній імплантології та хірургічній пародонтології.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ Петар Дучев КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Микола Бахуринський та Максим Копилов МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ Ярослав Заблоцький ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ

КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ Вміння грамотно і гарно виступати СТОМАТОЛОГІЧНОЇ розмову практично на будь-яку тему, ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький публічно чи спілкуватись з пацієн- і при цьому утримувати увагу публіМАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1час - ДІАГНОЗ тами наодинці у даний – на вагу Ірина ки,Снітинська активно та грамотно використоНаталія Дидик золота. Адже той, хто вміло доносить НАВЧАННЯ вуватиДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ жести, інтонації, та контакт ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ Олена Заблоцька, Марта Мархева СТОМАТОЛОГІЇ свої ідеї до інших – це, як правило, очима. Іванна Іванів людина успішна. До таких людей Щоб ваша мова була яскравою, ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ прислухаються, з ними хочуть бути цікавою, живою! ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА 2 дні у Львові та 3 дні у Києві ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ поряд. І неГалина важливо, у якій сфері заді- директорів, бухгалтерів, адміністраторів Солонько та Володимир Пайкуш В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ яна ця особа. Спілкуватися потрібно НАВЧАННЯ Форма проведення тренінгу: АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Навчання та стажування асистентів Володимир Пайкуш Запису наколі навчальні програми та стажування постійно! скрізь: на роботі, вдома, друзів. 80%триває – практика: учасники відпраТак, ці вміння і справді тіс- цьовують навики у вправах – вистуно пов’язані із подоланням хви- пають перед всією групою, в парах, лювання до чи під час висту- трійках, міні-групах. пу, зі стресом і невпевненістю 20% – теорія: демонстрау власних силах, та й не тільки. ція навиків, обговорення реТренінг «Майстерність спілкування зультатів, відповіді на запитання. для стоматологів» спрямований на Також буде відбуватися відеозйомка зняття страху перед виступами: щоб Ваших виступів. Це дасть змогу ще Ви змогли спокійно вийти до слухачів краще проаналізувати презентації і (пацієнтів, аудиторії) і почати вести максимально покращити Ваші вміння. ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

СТАЖУВАННЯ:

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

19


Програмне забезпечення HEAD OFFICE Побудова ефективної системи роботи Вашої стоматологічної клініки Зростання та успіх Вашої стоматологічної клініки напряму залежать від відносин з Вашими пацієнтами. Задоволені пацієнти будуть повторювати свої візити, а щасливі пацієнти рекомендуватимуть Вашу клініку своїм друзям та продовжуватимуть примножувати успіх Вашої справи. ТМ “Клініка Заблоцького”, на основі власного 15-річного досвіду стоматологічної практики, включаючи імплантологію та дитячу стоматологію, розробила програмне забезпечення «HEAD OFFICE», яке допомагає ефективно організувати роботу клініки на всіх рівнях - адміністратори, асистенти, лікарі. За допомогою програми у Вас буде можливість відслідкувати історію відносин з кожним з Ваших пацієнтів, починаючи від найпершого контакту з Вами чи з членами команди Вашої клініки. Ми створили цю програму для себе. Тепер і Ви можете нею зкористатися! Отже, що ж Ви можете отримати? Програму з власним лого, роз20

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

міщену на власному сервері, з відеонаглядом та можливістю дистанційного управління, з різними ступенями доступу для працівників, зі звітністю за всімка існуючими параметрами, з максимально наповненою та інформативною картою пацієнта, активну систему нагадувань та застережень.

Смарт тайм, або просто розклад клініки, зручний у користуванні, візуально зрозумілий, розроблений за системою, в котрій неможливо загубити жодного пацієнта!

Максимально наповнена карта пацієнта: анкета, анамнез, координати, фото пацієнта, ортодонтичні шаблони, терапевтичні фото,

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


ренгенографії, ендодонтичні фото, функціональна діагностика, план лікування, анестезіологічні анкети, карта зубів, документи, повторні виклики, щоденник, рахунки, кошториси.

Система повторних викликів нагадє про потребу повторної гігієни. Не зважаючи на зміну одного працівника іншим Вашому пацієнту ніколи не запропонують кави, якщо він надає перевагу чаю.

АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. Вже зараз, Академія представляє одного з провідних міжнародних спеціалістів: Саадун з курсом: Карта Професор зубів,Андре яка повністю відХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 творює історію лікування пацієнта, теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації стоматологів за спеціалізацією у дентальній а також лікарів можна прослідкувати за імплантології та хірургічній пародонтології. етапами лікування окремого зуба. Лише одним кліком програмі ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 -в ДІАГНОЗ Наталія Дидик створюється зображення на схемі ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ зубів, заповнюється щоденник та СТОМАТОЛОГІЇ Іванна Іванів розділ «історія зуба», а натиснувши ЗАГАЛЬНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ на одну кнопку видрукується рахуСТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА нок і збережеться в відповідному ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. Галина Солонько та Володимир Пайкуш вікні. ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Володимир Пайкуш

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ Петар Дучев КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Микола Бахуринський та Максим Копилов МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ Ярослав Заблоцький ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький

Будь-де. Будь-коли. Доступ з будь-якого кутка планети. ДистанМАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ Ірина Снітинська ційне управління клінікою та влаНАВЧАННЯ АДМІНІСТРАТОРІВ сним ДЛЯрозкладом. Для цього поОлена Заблоцька, Марта Мархева трібен лише інтернет. СТАЖУВАННЯ:

ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ 2 дні у Львові та 3 дні у Києві СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ директорів, бухгалтерів, адміністраторів НАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ Навчання та стажування асистентів

Запис на навчальні програми та стажування триває постійно!

Досконала система нагадувань, котра не дасть Вам забути про алергію на анестетик у пацієнта! дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

Трьохступенева система захисту персональних даних Ваших пацієнтів.

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

21


рювались з пацієнтом незалежно від часу коли це було, включаючи всі Ваші обіцянки, прослідкувати за візитами, виконаною роботою та запланованими візитами.

«Promises» - програма, що дозволяє уникати конфліктів. Вам потрібно лише кілька секунд щоб переглянути усі варіанти лікування, які обгово-

22

дізнайтесЬ більше:

тел. + 38 067-34-34-911

dentallogiQ - програма для візуалізації планів лікування. Відкинувши олівець та незрозумілу для пацієнта рентгенограму, ви за декілька хвилин створите план лікування пацієнта, котрий буде працювати на Вас за межами клініки.

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com


Контакти Навчання проходить на базі 3 клінік (Київ, Львів, Одеса) АКАДЕМІЯ ЗАБЛОЦЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА: НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

Львів вул. Коперника, 20

За участі провідних спеціалістів, базуючись на світові стандарти, зокрема стандарти ЕАО, АО, Dawson Academy та Pankey Institute, ми створюємо систему безперервного персоналізованого навчання терміном від одного до двох років з можливістю складання іспитів у кращих експертів світу. Вже зараз, Академія представляє одного з провідних міжнародних спеціалістів:

Київ пров. Щорса, 5

Професор Андре Саадун з курсом: ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЯ Дана програма включає в себе навчання у вигляді 5 теоретично-практичних модулів для підвищення кваліфікації лікарів стоматологів за спеціалізацією у дентальній імплантології та хірургічній пародонтології.

Одеса вул. Канатна, 19/21 ВЛАСНІ ПРОГРАМИ:

МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ Ярослав Заблоцький ОБЛАШТУВАННЯ АБО РЕКОНСТРУКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ Ярослав Заблоцький

НАВЧАННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ Олена Заблоцька, Марта Мархева

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У ПОВСЯКДЕННІЙ СТОМАТОЛОГІЇ Іванна Іванів ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АМБУЛАТОРНІЙ ДИТЯЧІЙ тел. +ЗАГАЛЬНЕ 38 067-34-34-911 СТОМАТОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТОМАТОЛОГА academy@zablotskyy.com ТА АНЕСТЕЗІОЛОГА. КОМАНДНИЙ ПІДХІД. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ В ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТОЛОГІЇ Володимир Пайкуш

КОМАНДНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ПРОГНОЗОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ЕСТЕТИЧНО ЗНАЧИМІЙ ЗОНІ ПРИ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ Микола Бахуринський та Максим Копилов

МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ Ірина Снітинська

ОСНОВИ ЕНДОДОНТІЇ. КУРС 1 - ДІАГНОЗ Наталія Дидик

Галина Солонько та Володимир Пайкуш

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ ГАРМОНІЇ ТА КРАСИ УСМІШКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВІНІРІВ Петар Дучев

СТАЖУВАННЯ:

ТИЖДЕНЬ З ЗАБЛОЦЬКИМ 2 дні у Львові та 3 дні у Києві СТАЖУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ директорів, бухгалтерів, адміністраторів НАВЧАННЯ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ Навчання та стажування асистентів

www.ZablotskyyAcademy.com

Запис на навчальні програми та стажування триває постійно!

дізнайтесь більше:

тел. + 38 067-34-34-911

academy@zablotskyy.com

zablotskyyacademy.com

23


Відповіді на запитання, яких немає в підручниках  

Опис навчальних програм Академії Заблоцького. Опис програмного забезпечення Академії Заблоцького для побудови ефективної системи роботи стом...

Відповіді на запитання, яких немає в підручниках  

Опис навчальних програм Академії Заблоцького. Опис програмного забезпечення Академії Заблоцького для побудови ефективної системи роботи стом...

Advertisement