Page 1

Методичне об’єднання шкільних бібліотекарів Місце проведення: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради Дата проведення: 22 серпня 2012 року. Тема : «Роль шкільної бібліотеки у впровадженні інноваційних процесів в освіті» Учасники заходу: завідуючі бібліотеками та бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів міста, методисти бібліотечних фондів. Потреба в активній творчій особистості, спроможній адаптуватися в насиченому світі, викликала необхідність реформування національної школи. У зв’язку з цим зростає і роль шкільної бібліотеки як найважливішої інституції у справах реалізації цілей і завдань щодо інформатизації освіти. Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, то всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить розв’язувати національній школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки. Кардинально змінюється роль бібліотекаря в школі: від працівника, який рекомендує гарну книгу і видає її учням, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного співпрацювати з учителями в питаннях системного підходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації стали б повсякденною потребою учнів. Тож шкільній бібліотеці доведеться чимало попрацювати, щоб задовольнити сучасні вимоги до інформаційного забезпечення навчального процесу…

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

Робоча програма Теоретичний блок Підсумки роботи МО шкільних бібліотекарів, завдання на новий 2012-2013 н. р. (Зав. бібліотекою ЗОШ №34 ЧебишеваЛ.Д.) Роль шкільної бібліотеки у впровадженні інноваційних процесів в освіті. (Методист ММК – Лампіга А.В.) Про нові Держстандарти початкової, базової та повної освіти. Нові типові програми. (Методист ММК – Нарольська К.В.) Огляд новинок фахової літератури (Зав. бібліотекою ЗОШ №15 Бернадська Г.М.) Практичний блок Стан забезпечення підручниками учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів міста. Проблеми, їх вирішення. (Методист ММК – Нарольська К.В.) Ведення та оформлення бібліотечної документації. (Методист ММК – Лампіга А.В.) Результати Підведення підсумків МО шкільних бібліотекарів. Організаційні питання.

Теоретичний блок. Семінар розпочала голова МО шкільних бібліотекарів, завідуюча бібліотеки ЗШ І-Ш ст. № 34 Чебишева Л.Д. Підводячи підсумки роботи МО шкільних бібліотекарів в минулому навчальному році, Лариса Дмитрівна наголосила на важливій ролі, яку відіграють МО у підвищенні фахової майстерності, сприяючи активації творчої професійної діяльності бібліотекарів. «В новому навчальному році бібліотекарі міста будуть сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, забезпечувати інформацією аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних знань, самоосвіти школярів, виховувати в учнів інформаційну культуру, постійне прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення добору інформаційних джерел, створювати комфортне бібліотечне середовище і реформувати бібліотеку в таку, яка б включала як традиційні і сучасні носії інформації, так і мультимедійні технології», - зазначила Лариса Дмитрівна, окреслюючи завдання МО на новий 20122013 н. р.


Логічним продовженням розмови про необхідність реформування шкільних бібліотек в сучасні інформаційні центри став виступ методиста ММК з бібліотечних фондів, завідуючої бібліотекою ФМГ №17 м. Вінниці Лампіги А.В. за темою «Роль шкільної бібліотеки у впровадженні інноваційних процесів в освіті». Вашій увазі пропонуємо основні тези доповіді. У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є: - сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; - виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як основного джерела знань; - забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів; - сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, забезпеченню літературою їхніх культурних потреб; - підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу. Бібліотека має долучитись до реалізації навчальним закладом прямих функцій навчання, серед яких: - формування мовленнєвої культури школярів; - оволодіння школярами вміння усного спілкування; - стимулювання письмового спілкування як більш складної форми мовленнєвої діяльності школярів (їх технологічне наповнення можуть забезпечувати читання, бесіди, вікторини, письмові анотації, відгуки, рецензії на книги, діяльність клубів спілкування тощо). Основні функції інформаційного центру: - збереження інформації, яка відповідає як внутрішнім, так і зовнішнім потребам школи; - підтримка організації днів науки, предметних тижнів, тематичних вечорів; - обмін інформацією з іншими подібними центрами. «Шкільна бібліотека здійснює інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, а також виконує інформаційно-консультативну та інформаційно-координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину та інші заклади культури та освіти (…) сприяє реалізації державної політики в галузі, розвитку навчального процесу», - зазначила Алла Віталіївна. Тож необхідною умовою в роботі шкільних бібліотекарів є своєчасне відстеження та вільне володіння інформацією щодо змін в законодавчій освітній базі. Саме таким змінам був присвячений виступ методиста ММК Нарольської К.В. Пропонуємо для ознайомлення основні тези доповіді «Про нові Держстандарти початкової, базової та повної освіти. Нові типові програми». Новий Держстандарт початкової освіти, затверджений постановою КМУ від 20.04.11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (на сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua, Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378), поступово набирає чинності з 1 вересня 2012 року. Позивними змінами нового Державного стандарту початкової освіти є: - єдиний зміст для усіх мов навчання; - наступність змісту дошкільної та початкової загальної освіти; - впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі; - використання здоров’язбережувальних технологій; - екологічна спрямованість; Основні відмінності нового Державного стандарту початкової шкільної освіти: - вивчення з 1-го класу предмета природознавство - вивчення з 1-го класу предмета іноземна мова - вивчення з 2-го класу предмета сходинки до інформатики Державний стандарт початкової загальної освіти включає такі освітні галузі: мови і літератури, математика, природознавство, здоров’я і фізична культура, технології, мистецтво, суспільствознавство, зміст яких послідовно взаємозв’язаний зі змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Новий Держстандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою КМУ від 23.11.11 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої


освіти » (на сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua, в розділі Дошкільна і загальна середня освіта), впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року. Позивними змінами нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти є: - навчальні програми стануть простішими; - програми без повторів і дублювань; - середня освіта більше пристосована до життя, якісніша; - співвідношення між інваріантною та варіативною складовими становитиме 50% на 50%. Сучасний шкільний бібліотекар – це компетентний, добре обізнаний у своїй справі професіонал, що вільно орієнтується серед джерел інформації і каналів доступу до них. Постійне ознайомлення із новинками фахової літератури безперечно сприяє професійному зростанню та самовдосконаленню працівників шкільних бібліотек. Тому виступ завідуючої бібліотекою ЗОШ №15 Бернадської Г.М. «Огляд новинок фахової літератури» викликав неабиякий інтерес слухачів. Особливу увагу Галина Миколаївна приділила інноваційному журналу «Шкільний бібліотечноінформаційний центр» («ШБІС»). Не дивно, адже це видання є незамінним помічником у справі інформаційного забезпечення шкільного процесу, отримання різноманітної корисної інформації. «Це новий щомісячний журнал на диску CD-R, випуск якого розпочався в січні 2011 року. У ньому ви знайдете: методичні розробки навчальних тем та додаткові матеріали до них, розробки уроків, тренінги, дидактичні матеріали, нормативні документи, зразки внутрішніх шкільних документів, а особлива оригінальна форма журналу допоможе систематизувати необхідну інформацію, - зазначила Галина Миколаївна. - "Шкільний бібліотечно-інформаційний центр" містить вичерпну інформацію з таких блоків: 1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу - інформаційні паспорти навчальних тем - методичні рекомендації до вивчення навчальних тем, розроблені найкращими учителями України 2. Управління школою - освітній менеджмент - економіка школи - шкільна бухгалтерія консультації фахівців з питань трудового, господарського, фінансового законодавства. 3. Моніторинг законодавства - перелік та короткий зміст нормативних документів та офіційних роз’яснень. 4. Бібліотечна робота - адресний огляд педагогічних, методичних джерел інформації формування, систематизація, каталогізація бібліотеки методичних розробок - виховання інформаційної культури учнів - інформаційне обслуговування учнів за інтересами - організація позаурочних заходів. 5. Профорієнтаційна робота в школі - форми та види профорієнтаційної роботи - організація профільного навчання». Усі бібліотекарі погодилися, що передплата такого видання значно полегшила б їхню роботу. Практичний блок було відкрито виступом методиста ММК з бібліотечних фондів Нарольської К.В., присвяченого стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів та вирішенню проблеми недостатнього забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх закладів міста. «Левова частка роботи шкільного бібліотекаря пов’язана з роботою з підручниками, й одна з найбільш гострих наших проблем є проблема стану забезпечення підручниками», – зазначила методист. Для відображення повної картини забезпечення підручниками по місту нею був наданий стислий аналіз забезпечення навчальною літературою в розрізі початкової, середньої та старшої шкіл як з українською, так і з російською мовою навчання, після чого бібліотекарі були ознайомлені із правилами виконання «Аналізу наявності придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів заклад». Для наочності та полегшення сприйняття зразок звіту був виведений на екран і в режимі реального часу було продемонстровано алгоритм заповнення наданої форми. Адже правильне виконання подібного роду звітів дуже важливе, оскільки відображає реальну картину забезпеченості підручниками по місту та сприяє раціональному розподілу навчальної літератури між школами.


Далі виступила методист ММК Лампіга А.В. з питанням ведення та оформлення бібліотечної документації. Алла Віталіївна детально розповіла про правильне заповнення таких документів, як «Анкета завідувача бібліотеки» та «Індивідуальна методична карта завідувача бібліотеки». Бібліотекарі мали змогу наочно ознайомитися із правилами заповнення документації, адже шаблони документів були виведені на екран й розповідь методиста супроводжувалася внесенням певних даних до форми документа. Підводячи підсумки МО, методист Лампіга А.В. наголосила, що без постійного саморозвитку та самовдосконалення шкільних бібліотекарів неможливе реформування шкільної бібліотеки в сучасний інформаційний центр, який відіграє важливу роль у впровадженні інноваційних процесів в освіті.

Звіт про МО ШБ, серпень 2012  
Звіт про МО ШБ, серпень 2012  
Advertisement