Page 1

3 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 10/2014 Dátum vydania: 5. 6. 2014

Turčianske Teplice

Pätnásť úspešných

Bolo dobre a veselo

Dotyky a spojenia

Mladý a úspešný

str. 4 Žilinský samosprávny kraj vypísal výzvy na predkladanie žiadostí, zamerané na organizovanie preventívnych aktivít proti drogovej závislosti.

str. 5 Okresná organizácia Smer-SD a poslankyňa NR SR Eva Hufková organizovali oslavu sviatku MDD v kúpeľnom parku U Palatína. Detí prišlo neúrekom.

str. 12 Bohatý program divadelného festivalu spestrí život nielen na dvoch divadelných pódiách, ale aj na námestí a v uliciach mesta Martin v dňoch 23. až 28. júna.

str. 16 Tepličan Michal Čampiš má síce iba 15 rokov, no v športovom rybolove dlhodobo patrí medzi slovenskú špičku. Dvakrát reprezentoval SR na majstrovstvách sveta.

Kompetentní si uvedomujú, že rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce musí byť prioritou.

POTREBU REKONŠTRUKCIE CESTY I/65 SI UVEDOMUJE AJ MINISTER POČIATEK Stav cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce vnímajú obyvatelia nášho okresu ako zásadný problém. Aj preto sme sa opäť obrátili na poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Evu Hufkovú, aby nás informovala, čo je nové s jej pripravovanou rekonštrukciou.

„Slovenská správa ciest vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu stavby „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, km 113,500 – km 129,000, odstránenie havarijného stavu“ oznámením, ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vest-

níku verejného obstarávania ešte v prvej polovici marca. Práve 26. mája skončila lehota pre možnosť podania námietok voči vylúčeniu uchádzača zo súťaže a nasleduje otváranie obálok s označením kritériá,“ uviedla poslankyňa národnej rady.

Dlhodobejší proces

Rekonštrukcia spomínanej cesty je však dlhodobejší proces, samotná oprava cesty sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou až na budúci rok. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DNI MESTA Turčianske Teplice aj tento rok pripravujú Dni mesta 2014, ktoré sa uskutočnia druhý júnový týždeň od piatka 13. 6. do nedele 15. 6. Pripravený je opäť pestrý kultúrny program, koncerty, hudobný festival mladých kapiel, festival mažoretiek, hasičská súťaž a tradičný teplický jarmok.

KRÁTKE SPRÁVY

2

OPITÍ NA CESTÁCH Policajti odhalili minulý týždeň v Žilinskom kraji 53 vodičov motorových i nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Dvanástim vodičom motorových vozidiel namerali pod jedno promile. Kontrolám neušli ani vodiči nemotorových vozidiel, pričom pod vplyvom alkoholu bolo 29 z nich.

Havarijný stav cesty je neprehliadnuteľný.

BABKA VARILA Dávno zabudnuté recepty a jedlá uvarené podľa nich si mohli návštevníci prezrieť a ochutnať na kultúrno-spoločenskom podujatí pod názvom Babka varila a radila, ktoré sa uskutočnilo posledný májový deň v Rajeckej doline v Kultúrnom dome v Ďurčinovej. Podujatie vo varení podľa receptov starých materí sa stretlo s úspechom a zaujalo nielen chuťové bunky, ale aj očné zmysly.

POTREBU REKONŠTRUKCIE… Dokončenie zo strany 1

NAJNIŽŠIA PÔRODNOSŤ V Žilinskom kraji sa v roku 2013 narodilo 6 953 detí, čo je o 255 menej ako v roku 2012. Zomrelo 6 555 ľudí, čo je o 86 viac ako rok predtým. Najnižšia pôrodnosť bola v okrese Turčianske Teplice (7,77 promile). „V prepočte počtu úmrtí na 1 000 obyvateľov stredného stavu daného okresu je najvyššia úmrtnosť v Turčianskych Tepliciach (14,05 promile), ktoré majú staršiu populáciu a nízku pôrodnosť. Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú v okresoch Námestovo (6,12 promile) a Tvrdošín (7,25 promile) vplyvom mladšej vekovej štruktúry obyvateľov,“ uviedla Katarína Holienčíková zo Štatistického úradu SR v Žiline. V štyroch okresoch Žilinského kraja sa viac obyvateľov narodilo, ako zomrelo. Najvyšší úbytok obyvateľov bol v Turčianskych Tepliciach (-6,29 promile).

„Predpoklad uzatvorenia zmluvy o dielo na dodanie dokumentácie je v mesiaci jún. Následne dodávateľ možno niekedy v auguste vypracuje potrebnú dokumentáciu pre získanie stavebného povolenia. Po jeho získaní sa spracuje dokumentácia pre výber zhotoviteľa. Po vydaní všetkých povolení, dodaní všetkých stupňov dokumentácie a uzatvorení zmluvy o nenávratnom fi nančnom príspevku z eurofondov je predpoklad, že v priebehu roku 2015 bude vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác. Po ukončení súťaže, ak nenastanú komplikácie, by sa v lete budúceho roku mohli začať samotné stavebné práce,“ vysvetlila Eva Hufková, ktorá sa intenzívne zaujíma o problematiku rekonštrukcie tejto cesty.

tuálne infomácie. Na jeho interpeláciu zareagoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek slovami: „Uvedomujem si problém, ktorý dlhodobo zaťažuje obyvateľov Turca aj motoristov. Cesta vedúca z Martina do Turčianskych Teplíc, ktorá bola vybudovaná pred 50 rokmi, je už niekoľko rokov vo veľmi zlom stave. Vzhľadom na obmedzené zdroje v štátnom rozpočte Slovenská správa ciest lokálne opravila úseky

Interpelácia ministrovi

Ilustačné foto: TASR/Svätopluk Písecký

TASR

Potrebu rekonštrukcie cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce vníma ako jednu z priorít aj župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý sa v priamo v parlamente zaujímal o ak-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ov

Rekonštrukcia je nevyhnutná.

s najväčším porušením panelov, rozsiahla a komplexná rekonštrukcia cesty je však pripravovaná zo zdrojov Európskej únie. Rekonštruovať sa bude takmer 16-kilometrov cesty od miestnej časti Turčianskych Teplíc Diviaky až po križovatku do Príboviec. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia piatich mostných objektov. Cesta tak konečne získa parametre štandardnej cesty prvej triedy.“ Text a foto: (bb)


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ZAUJAŤ DIVÁKA JE ÚLOHA ČÍSLO JEDEN Najväčšia televízia severného Slovenska s celoplošným vysielacím pokrytím začala od mája prinášať spravodajstvo a zaujímavé relácie aj do Turčianskych Teplíc. Mapovaním aktuálneho spoločenského diania sprevádza divákov od marca minulého roka 24 hodín denne obľúbená Televízia Severka, ktorá momentálne rozširuje svoje vysielanie aj priestory. Dôvodom je budovanie nového vysielacieho štúdia kvôli prevádzke priamych vysielacích vstupov. „Nebudeme robiť live prenosy veľkých celkov. Zameriame sa viac-menej na kratšie priame vstupy z akcií. Našou métou je zlepšiť a udržať krajské vysielanie na najvyššej možnej úrovni. TV Severka je televízia celého severného Slovenska, a tak spustila svoje vysielanie aj v káblovom rozvode firmy Slovanet v Turčianskych Tepliciach,“ hovorí Boris Rizman, majiteľ a zakladateľ televízie. Výhodou regionálnych televízií je to, že sa zameriavajú na menšinové podujatia a osobnosti, ktoré si veľké televízie často nevšímajú.

Spravodajstvo aj magazín o country

Programová vysielacia skladba televízie je veľmi pestrá. Od právnej poradne, relácií o zdravom životnom štýle, bývaní či technologických novinkách až po rybárstvo, motoristické informácie alebo magazín o hudbe a divadle. A ešte aj čo-to navyše – dokumentárne filmy o Slovensku a z prostredia nášho regiónu. Na svoje si prídu muži, ženy i teenegeri s rozličnými preferenciami. „Najnovšou je relácia Na ranči, ktorá sa zaoberá country scénou. Podobná relácia inde na Slovensku nie je,“ vyzdvihuje Boris Rizman. Samozrejmosťou je spravodajstvo, ktorého premiéru môžu diváci sledovať denne od 17. hod. s jeho ďalšími reprízami vždy s hodinovým odstupom.

Riaditeľ TV Severka Boris Rizman chce ponúknuť divákom pestré informácie z regiónu severného Slovenska. Foto: archív B. Rizmana

Správne podaná informácia

Televíziu Severka v Turčianských Tepliciach spoľahlivo naladíte v káblových rozvodoch Slovanetu, v DSI Data a iných programových službách, ktoré pokrývajú celý Žilinský kraj. Len v rámci programovej služby Magio pokrýva TV Severka až 60-tisíc domácností. Okrem toho, vysielanie si bez problémov môžete pozrieť na internete alebo jednoducho na svojom mobilnom telefóne. „Držiteľom licencie na vysielanie

TV Severka je mediálna agentúra Slov Media Group, ktorá má sídlo v Bratislave a zabezpečuje výmenu programov, stretnutia a spoluprácu s ďalšími zhruba 50 regionálnymi televíziami,“ objasňuje Rizman. „Podať informáciu tak, aby človeka zasiahla, je dnes jedna z najzložitejších vecí. Ľudia noviny prelistujú veľmi rýchlo, televíziu prepínajú a rádio nepočúvajú – resp. počúvajú len ako kulisu. Ale bez médií a informácií spoločnosť nemôže fungovať,“ dodáva. Preto je veľakrát dôležité, aby

mestské, krajské a celoplošné médiá informácie duplikovali a navzájom spolupracovali. Z mediálneho hľadiska je podľa Borisa Rizmana dôležité venovať sa tomu, čo ľudí zaujíma, robiť veci inak a efektívne ich manažovať. Len vtedy sa informácie dostanú ďalej cez mantinely všeobecnej ľahostajnosti. Kontakt: TV Severka, Kragujevská 398/4, 010 01 Žilina, e-mail: severka@severka.tv, www.severka.tv

ŽOFIA SI VYBRALA SVOJU DAŇ VO VEĽKOM Rozsah škôd, ktoré 15. mája spôsobila víchrica Žofia, je vyšší, ako boli odhady z 20. mája. Podľa spresnených údajov sa množstvo odhadovaného poškodeného dreva na území spravovanom š. p. Lesy SR zvýšilo na 2,06 milióna kubických metrov (m3), Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) majú škody na 130 000 až 150 000 m3, neštátne lesy na 625 000 m3 a vojenské lesy na 30 000 m3. Celkové poškodenie sa zatiaľ odhaduje na 2,750 milióna m3. Informoval o tom 23. mája po rokovaní s riaditeľmi odštepných závodov Lesov SR v Turčianskych Tepliciach minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. TASR

Škody sú vyššie, než sa odhadovalo. Foto: Martina Urbanová

(rkd)


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

ANKETA

4

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium.

SOCIÁLNE PROJEKTY MAJÚ ZELENÚ

Erika Po maturite už neplánujem ďalej študovať vysokú školu, pretože ma to nebaví. Prípadne si plánujem urobiť len dva roky na hasičskej škole v Martine, a potom si budem hľadať prácu.

Správne využívať voľný čas je veľmi dôležité. Foto: TASR/Vladimír Benko

Iveta Po škole by som chcela začať pracovať. Pretože si chcem zarobiť nejaké peniaze, a potom prípadne ďalej študovať. Alebo, ak sa mi bude dariť v práci, tak sa budem venovať iba tomu.

Mária Plánujem ísť študovať psychológiu na Trnavskú univerzitu. Bavil by ma ten odbor. Popritom sa ale budem venovať práci, ktorú robím aj teraz. Privyrábam si v jednej kaviarni v Žiline. Budem neustále v kontakte s novými ľuďmi, čo ma teší, pretože prácu s ľuďmi milujem. Možno aj preto sa chcem uberať týmto smerom. Daniel Po strednej chcem ísť na vysokú školu ekonomického zamerania. Chcel by som študovať marketing. Plánujem ísť študovať do Ostravy s dvoma kamarátmi. Vysokoškolské vzdelanie je podľa mňa dnes veľmi potrebné.

Kristína V prvom rade si chcem po škole užívať leto a zaslúžený oddych. Potom budem už len čakať, či ma prijmú na vysokú školu. Chcela by som ísť študovať na stavebnú fakultu v Žiline.

7H[WDIRWR6WDQLVODYD/DX¿NRYi

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v marci tohto roka vypísal výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Išlo o štyri výzvy, ktoré sa orientovali na organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných najmä na predchádzanie vzniku drogovej závislosti, na problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch a v rodinách, na podporu vhodného využitia voľného času detí a na rómsku problematiku na území ŽSK.

Pätnásti úspešní

Po vyhodnotení projektov bolo úspešných 15 žiadateľov, ktorí si spolu rozdelia sumu 10-tisíc eur. Rozhodli o tom poslanci župného parlamentu na svojom 4. zasadnutí, ktorí schválili poskytnutie finančného príspevku maximálne do výšky 800 eur pre jeden projekt žiadateľom z Horného Považia, Kysúc, Oravy, Liptova a Turca. „Považujeme za veľmi dôležité venovať sa rôznym preventívnym opatreniam čo sa týka výchovy mládeže, pretože následné riešenie problémov, napríklad vo forme resocializačných zariadení pre drogovo závislých, je finančne omnoho náročnejšie ako preventívne aktivity,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. Medzi úspešnými žiadateľmi v tomto roku boli mestá Turzovka, Čadca, Martin, obce Rabča, Zázrivá a Bziny, občianske

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ov

združenia, domovy sociálnych služieb i centrá voľného času. Medzi podporenými subjektmi je i Základná škola Podvysoká s projektom „Letný Camp“, martinské občianske združenie Žena v tiesni s projektom „Nebuď ďalšou obeťou VI.“, nezisková organizácia Áno pre život s projektom „Obnova vzťahov rodičov a detí v rodinách ohrozených sociálnym vylúčením“ či žilinské občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze s projektom „Letné dobrodružstvá s Náručou“. Centrum sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši tento rok zrealizuje projekt „Poznávame Tatry“ a Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania LÚČ zo Žiliny zrealizuje projekt „Poznávame Slo-

vensko 2014“. S projektom „Čo je veľa, to je veľa“ uspelo i občianske združenie Škola života a medzi podporenými žiadateľmi je aj Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DIAZIL Žilina.

Predchádzať závislostiam

Žilinská župa prerozdelila finančnú podporu projektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately žiadateľom na území ŽSK aj v roku 2013. V minulom roku bolo podporených spolu 14 projektov sumou 10-tisíc eur. Aktivity subjektov, ktoré pôsobia v danej oblasti a poskytujú sociálnu pomoc, sa zamerali na predchádzanie drogovej závislosti, na problematiku týraných detí, žien a rodín, aktivít zameraných na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, na podporu vhodného využívania voľného času detí. TASR

K protidrogovej prevevcii patrí aj spoločná diskusia. Foto: TASR/Rudolf Bihary


číslo 10/2014

TÉMA

Najviac lákali ukážky z výcviku psov.

NA AKCII PRE DETI BOLO DOBRE A VESELO Okresná organizácia Smer-SD, okresná rada a poslankyňa NR SR Eva Hufková organizovali oslavu sviatku MDD 30. mája 2014 od 15.30 hod. v kúpeľnom parku U Palatína. I napriek chladnému, veternému počasiu prišlo mnoho detí s rodinami. Deti si svoj sviatok užívali a najviac ich lákali ukážky výcviku psov z Kynologického klubu Turčianske Teplice-Diviaky, pod vedením Ľudovíta Krampeho, ktoré trvali viac ako hodinu. Najmä rodičia a starí rodičia detí s úsmevom hovorili, že ich deti a vnúčatká by mali poslúchať ako psíky, na povel.

na terč. Na vzdelávacej akcii s názvom ,,Prvá pomoc“, ktorú vykonávala Alena Nemcová, podpredsedníčka SČK v Martine, si deti teoreticky v pripravenom teste, ale aj prakticky overili schopnosti poskytnúť prvú pomoc a boli veľmi zručné. Na záver osláv Igor Hus zabezpečil deťom diskotéku pod vedením diskdžokeja Pavlíka z Turčianskych Teplíc. Zábava bola výborná a každé dieťa dostalo balíček sladkostí, balóny, reflexný pásik, pero, kľúčenku a dospelí rovnako kľúčenku, pero a reflexný pásik s logom Smeru-SD. Budúci rok sa stretneme znovu, milé deti, rodičia a starí rodičia. Ďakujeme za vašu účasť.

Deti si svoj sviatok užívali.

Text a foto: (sto)

Malí výtvarníci

Ďalšie deti kreslili kriedou na dlažbu a asfalt a pastelkami na baliaci papier ,,Kreslí celá rodina“. Nakreslené obrazy boli vystavené a veru sa bolo na čo pozerať, vyrastajú medzi nami výtvarní umelci. Ďalší hrali kolky, hádzali loptičkami do koša a krúžkami

Výborná zábava bola na každom kroku.

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu?

Predminulú sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia.

MICHAL HORSKÝ:

2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQD YV~þDVQRVWL.'+PiSHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\ 2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW6WUDQ\ 129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD 

D0RVW+tG SHUFHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPXYêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWHÒþDVĢ ERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD.'+ ,YDQâWHIDQHF (GXDUG.XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG6XOtN 6D6 3iO&Vi-

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

N\ 60. D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'62.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSULVþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLDSUHEHKOD SRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDN DNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQH PLPRULDGQHRNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³SRWYUGLOD ãpINDâWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD%HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSãtYêVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEãt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLþRY 7$65 0DURãâHIþRYLþ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n svojich strĂĄn. 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHUX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRYiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PRONRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

Z KUPOVANIA HLASOV WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKR Y\MDGUHQLD ĂžLQLOD RNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞ PiMDVQiYUKRPQDGRKRGX RYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW$NRGRGDO 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO YWURFKSUtSDGRFKSUHELHKDGRNWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?- ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX SOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLDDYMHGQRP NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH SUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞ LQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKRGÄ&#x2013;D SROtFLDQH]D]QDPHQDODYV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3ĂĽLDGQ\ WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO3ROtFLD YWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDNQHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQDKODVRYDQLH V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel.

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MINISTRI SI VYMIEŇALI 086Ë0(=02'(51,=29$ġ SKÚSENOSTI $=0(1,ġ1$â8$50È'8 Skúsenosti s aplikáciou nového českého občianskeho zákonníka, s prípravou zákona o štátnom zastupiteľstve, elektronizácia justície či skúsenosti Slovenska ohľadne elektronického monitorovania odsúdených osôb boli v Prahe témou rokovaní českej ministerky spravodlivosti Heleny Válkovej so slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom.

Napriek tomu, že NATO vysoko hodnotí príspevok Slovenska v jeho misiách, SR musí podľa prezidenta Ivana Gašparoviča do budúcna zmeniť a zmodernizovať svoju armádu.

7pPRXUR]KRYRURYEROLDMVN~VHQRVWL6ORYHQVNDVUHNRGL¿NiFLRXSURFHVQpKRSUiYDÄ6RP UiGåHVLP{åHPHVUH]RUWQêPLNROHJDPLY]iMRPQHY\PHQLĢVN~VHQRVWL]QDãHMVWUDQ\ RGRY]GiPHVN~VHQRVWL]SURFHVXUHNRGL¿NiFLHREþLDQVNHKRV~GQHKRSRULDGNXD]þHVNHM VWUDQ\P{åHPHþHUSDĢVN~VHQRVWLQDSUtNODG]Xå~þLQQpKR QRYpKRREþLDQVNHKR]iNRQQtND³SRYHGDOPLQLVWHU%RUHF 3RGĐDQHKRMHHOHNWURQLFNiMXVWtFLDYPRGHUQHMGREHQHY\KQXWQRXSRWUHERXÄ6ORYHQVNRFKFH GRFLHOLĢDE\RNUHPSDSLHURYHM ]ELHUN\]iNRQRYERODSODWQêP ]GURMRPLQIRUPiFLtDMHOHNWUR-

Ä8NUDMLQVNiNUt]DMHGQR]QDþQH XND]XMHåHDMNHćVPHþOHQPLDOLDQFLHNGHPiPH]DEH]SHþHQ~NROHNWtYQXRFKUDQX QHP{åHPHVHGLHĢDþDNDĢåH QiPQLHNWRSRP{åH0XVtPHPDĢWDNY\EXGRYDQpVYRMHR]EURMHQpVLO\VDPR]UHMPHDNRV~þDVĢDOLDQFLHNWRUp EXG~VFKRSQp6ORYHQVNRVDPp XEUiQLĢ³]G{UD]QLOYQDãRP UR]KRYRUH 6ORYHQVNRVLGOKRGRERQHSOQt VYRM]iYl]RNDNRþOHQVNêãWiW 1$72NWRUêPiY\GiYDĢQD REUDQXGYHSHUFHQWi+'37HQWRIDNWNULWL]RYDOSRþDVQHGiYQHKRUR]KRYRUXVSUH]LGHQWRP

QLFNi]ELHUND0XVtPHDOHQDSUtNODGY\ULHãLĢDNR]DEH]SHþLĢHOHNWURQLFNpGRNXPHQW\ DE\QHGRãORNXMPH(OHNWURQLFNêV~GQ\VSLVXPRåQtåH YãHWFL~þDVWQtFLV~GQHKRNRQDQLDEXG~PDĢSUtVWXSNXVSLVXKRGtQGHQQHVHGHPGQt YWêåGQLVSLV\QHEXG~PXVLHĢ SXWRYDĢI\]LFN\]RV~GXQDV~G DFHOpNRQDQLHVDWDNXUêFKOL³ NRQãWDWRYDO%RUHF =URNRYDQLDPLQLVWURYY\SO\QXOD SRWUHEDYêPHQ\VN~VHQRVWt]SUtSUDY\YHĐNêFKSUiYQ\FKNyGH[RYDMYREODVWL]QLåRYDQLDUL]LNDRSDNRYDQLDWUHVWQHMþLQQRVWL

3UH]LGHQW6ORYHQVND,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65

DMãpIDOLDQFLH$QGHUV)RJK5DV PXVVHQ*DãSDURYLþY\VYHWOLO5DVPXVVHQRYLåH6ORYHQVNRPXVHOR]DSUHGFKiG]DM~FH REGRELHGRY\EDYLĢVYRMHSROLFDMQpD]iFKUDQiUVNH]ORåN\ Ä0LQLVWHUVWYRYQ~WUDMH]WRKWRSRKĐDGXXVSRNRMHQpDWHUD] VDP{åHPHV~VWUHGLĢQDREUDQX³GHNODURYDOSUH]LGHQWSRGĐDNWRUpKRWR5DVPXVVHQSULMDOVSRFKRSHQtP

1DMY\ããt~VWDYQêþLQLWHĐFHONRP QHV~KODVtVWYUGHQtPåH6ORYHQVNRREUDQX]DQHGEDORVN{U VDQDWRSR]HUiWDNåHPRKOR YWHMWRREODVWLXURELĢYLDF3ULSRPHQXOåHY]KĐDGRPQDHNRQRPLFN~NUt]XVD65VSUiYDOD UDFLRQiOQHWDNDE\~SOQHQH]QtåLODVRFLiOQHSRVWDYHQLHVYRMLFKREþDQRY 7$65 NUiWHQp

7$65

KANDIDÁTI NA POST ŠÉFA OSN

0LQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL7RPiã%RUHF)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

-iQ.XELã YĐDYR D0LURVODY/DMþiN

Medzi vážnymi uchádzačmi o post nového generálneho tajomníka OSN sú aj dvaja slovenskí diplomati, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a niekdajší šéf rezortu Ján Kubiš. Informoval o tom britský týždenník Economist.

0DQGiWV~þDVQpKRãpIDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH-XKRNyUHMþDQD3DQ.LPXQDY\SUãt YURNX3RGĐDQRYtQ(FR=iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR QRPLVWYlþãLQDSR]RURYDWHQêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ ĐRYRþDNiYDåH3DQ.LPXVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR QRYQiVWXSFDY]tGH]QLHNWRUHM PiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD ]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQ ãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- 2NUHP.XELãDD/DMþiNDVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLVWL- PHG]LSRWHQFLiOQ\PLNDQGLYHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- Q\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPtQX GiWPLQDQRYpKRJHQHUiOQHKR PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- GQtSUHGYRĐEDPL WDMRPQtNDVSRPtQDM~DMEêYDWDQRYHPEUD'R~YDK\ OêVORYLQVNêSUH]LGHQW'DQLSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND 7$65 OR7UNDãpIND81(6&2

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

EXOKDUVNiSROLWLþND,ULQD%RNRYRYi-iQ.XELãV~þDVQê RVRELWQêSUHGVWDYLWHĐJHQHUiOQHKRWDMRPQtND261SUH $IJDQLVWDQDãpI$VLVWHQþQHMPLVLH6SRMHQêFKQiURGRY Y$IJDQLVWDQH 81$0$ SUL]QDOåHSUtSDGQ~NDQGLGDW~UXQDIXQNFLXãpID261]YDåXMHÄ5R]PêãĐDPRWDNHMWR PRåQRVWLDNE\VDPLSRGDULOR]DLVWLĢVLSRGSRUXYOiG\ UiGE\VRPDE\VDRPQHXYDåRYDOR DNRRNDQGLGiWRYL QD

WHQWRSRVW³FLWRYDO(FRQRPLVW ~U\YRN].XELãRYKRHPDLOX âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH0LURVODY/DMþiNSRGĐDEULWVNêFK QRYtQVYRM]iXMHPRW~WRSUHVWtåQXSR]tFLXQHSRWYUGLODOH DQLQHSRSUHO*HQHUiOQHKRWDMRPQtNDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH Y\PHQ~YDQDSlĢURNRY9DOQp]KURPDåGHQLH261'HMH VDWDNSRSUHGFKiG]DM~FRPRGSRU~þDQt%H]SHþQRVWQHMUDG\ 261WDNåHSlĢVWiO\FKþOHQRY UDG\PiYWHMWRRWi]NHSUDNWLFN\SUiYRYHWD9V~ODGHVQHStVDQêPLSUDYLGODPLJHQHUiOQ\ WDMRPQtNQHSRFKiG]D]RåLDGQHM]WêFKWRSLDWLFKPRFQRVWt 'RGUåLDYDVDWLHåWUDGtFLDURWiFLHSRVWXPHG]LMHGQRWOLYêPL NRQWLQHQWPL3RVOHGQtãW\ULD JHQHUiOQLWDMRPQtFLSRFKiG]DOL]3HUX(J\SWD*KDQ\ D-XåQHM.yUH\3R]RURYDWHOLD SUHGSRNODGDM~åHWHQWRUD]E\ SRVWãpID261PRKRORSlĢREVDGLĢXFKiG]Dþ](XUyS\DWR ]iVWXSFDQLHNWRUHM]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQXYLHGRO WêåGHQQtN(FRQRPLVW

7$65


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

9

2%&($0(67ÈÒ63(â1( 1$3/1,/,0(025$1'80 Mestá a obce vykázali za rok 2013 prebytok hospodárenia v sume 121,8 milióna eur, čo pri zohľadnení určitého výpadku plánovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb znamená úspešné naplnenie cieľov Memoranda o spolupráci medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

5REHUW)LFR)RWR7$65

9~YRGHVQHPX=026WR Y\KOiVLOSUHPLpU5REHUW)LFR 6PHU6' VWêPåHGREUpYêVOHGN\NRQVROLGiFLHYQDMEOLåãRPþDVHXPRåQLDYOiGHSULSUDYLĢSUHREþDQRYEDOtþHN SR]LWtYQ\FKRSDWUHQtÄ$NWtYQ\PVS{VRERPVWHVD]~þDVWQLOL QDGREUêFKYêVOHGNRFKNWRUp 6ORYHQVNiUHSXEOLNDGRVLDKOD³NRQãWDWRYDO5REHUW)LFR VWêPåHNRQãWUXNWtYQ\GLDOyJPHG]LYOiGRXD=026VL PLPRULDGQHYiåL3ULSRPHQXO åH6ORYHQVNRGRVLDKOR]DURN ]QtåHQLHGH¿FLWXãWiWQHKRUR]SRþWXQDSHUFHQWD +'3DERORY\UDGHQp]SURFHG~U\QDGPHUQpKRGH¿FLWX $NWXiOQHVLSUHWRQD¿QDQþQêFKWUKRFKSRåLþLDYD]DKLVWRULFN\QDMQLåãLH~URN\ Ä+RVSRGiUVN\UDVWYURNX PiSUHGVWDYRYDĢSHUFHQWD DQDEXG~FLURNE\WRPDOE\Ģ ãWYUWêQDMYlþãtUDVWY(Ò³SR-

YHGDOSUHPLpU7LHWRþtVODVD SRGĐDQHKRSRGDUtGRVLDKQXĢ OHQYSUtSDGHåH(ÒQHSULVW~SLNQDMSUtVQHMãLHPXYDULDQWX VDQNFLtYRþL5XVNXNWRUpE\ VORYHQVN~HNRQRPLNXYêUD]QHSRãNRGLOL

Nezamestnanosť sa znižuje =DYHĐNêSUREOpPSRYDåXMH SUHGVHGDYOiG\QH]DPHVWQDQRVĢ NWRU~VDYãDNSRGĐDMHKRVORY GDUtSRPDO\]QLåRYDĢÄ'QHV MHQDMQLåãLDPLHUDQH]DPHVWQDQRVWLRGMDQXiUD³SR]QDPHQDO5REHUW)LFR =G{UD]QLO åH NRQVROLGDþQê ~VSHFKQHPiSULQLHVĢSR]LWtYD OHQPHG]LQiURGQêP¿QDQþQêP WUKRPDOHDMPHVWiPDREFLDP DNRDMREþDQRPSUHNWRUêFK YWRPWR]P\VOHYOiGDSULSUDYXMHSR]LWtYQ\EDOtþHNRSDWUHQt Ä1HERODWRPRMDYOiGDNWRUi ]QtåLODSRGLHOPLHVWDREFtQDGD-

QLDFKI\]LFNêFKRV{E³SRYHGDO SUHPLpUVWêPåHMHKRNDELQHW XåWHQWRSRGLHOþLDVWRþQH]YêãLOÄ6PHSULSUDYHQtSULMDĢUR]KRGQXWLDNWRUp]DEH]SHþLDDE\ NMDQXiUXERO]QRYX SHUFHQWD³GRGDO3RGĐDSUHGVHGXYOiG\MHSULSUDYHQiDMQRYHOD]iNRQDRPLHVWQ\FKGDQLDFK

Proti korupcii 3UHPLpUY\]YDOVWDURVWRYDSULPiWRURYDE\QHPOþDOLDNVD VWUHWQ~VSUtSDGPLSRGR]UHQt]QHHWLFNpKRNRQDQLDDOHER NOLHQWHOL]PXDNRUXSFLH'RGDO åHYWDNRPWRSUtSDGHVDP{åX REUiWLĢDMQDMHKR~UDGÄ$NVD QLHNWR]YiVVWUHWQHVDNWLYLWRX NWRU~EXGHSRYDåRYDĢ]DQHHWLFN~QHPRUiOQXQHEXćWHWLFKR 3RNLDĐQH]DþQHPHVSROXSUDFRYDĢVWiOHWREXGHOHQQD~URYQL FKêURYDNOHELHW³GRGDO 7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- ,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHU- YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 YHUJD]HWDSO KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK UR]KRGQH– M~ODY/DX.UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD V hre už len štyria RO\PSLiGXYURNXVSROX GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX kandidáti VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL M~OD QD ]DVDGQXWt YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP 029Y.XDOD/XPSXU GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SHNODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$ONpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKR NWRUê Y\NRQiYD WUHVW RGĖDWLD VORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLD P{åHV~GSUHUDGLĢGRYêNRQX WUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQD GREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQURN³XYiG]D VDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQêRGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWX GRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtPUHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢ Počty odsúdených QDNRQWUROXWRKRþLRGV~GHQê QDGRPiFHYl]HQLHGRGUåLDa obvinených 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- YDXUþHQpSUDYLGOi6\VWpP YHQVNêFK Yl]QLFLDFK YLDF GRNWRUpKREXGHPRåQp]DSRDNR  RGV~GHQêFK MLĢRV{EE\PDOIXQJRDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU YDĢRGMDQXiUD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP? 6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK -HWRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHM JHQHUDĂžQHM YĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROL WLFNHMVFpQH ]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

ovplyvnilo vĂĄĹĄ volebnĂ˝ vĂ˝sledok? 6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je? 1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK ]Ako strana ste VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- boli prvou medzi NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;.

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

1DĂŁRX KODYQRX VQDKRX MH GRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\YVORYHQVNHMSROLWLNH DXVSLHĢYRYRÄ?EiFKGR15 65YURNX6PHHĂŁWHOHQ QD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGH QiURĂžQi7HQWRURNQDMHVHÄ&#x2013; QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FKREHFQĂŞFK DPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY NWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYD]AkĂş skĂşsenosĹĽ ĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PLG{OHĂĽLste zĂ­skali zo svojej Wp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWR premiĂŠrovej ĂşÄ?asti FKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁtYĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNR- ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD PXQLNiFLDVREĂžDQPLSUi- ]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VNX3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFK VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]i- Ä?XGt]DSULPiWRURYVWDURVWRY XMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžD- SRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD Q\FK]DVWXSLWHÄ?VWLHY V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ ]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUt- plĂĄny pre najbliŞťie GXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDN- obdobie? WtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUDNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL ODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžDMQDÄ&#x2021;DOHM Qp3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢ ]PokraÄ?ujete v snahe VGHĢPLS{MGHPHVSROXQD o zmenu v politike na SiUGQtQDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLXGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH Slovensku Ä?alej, alebo

Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRNYHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKSRYDĂĽXMHPH]D~VSHFK SUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiV WRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

MDK


12

naše novinky

KULTÚRA

DOTYKY A SPOJENIA OTVORÍ „TRHÁK“ Z NÁRODNÉHO DIVADLA Táto divadelná sezóna je pre Slovenské komorné divadlo vskutku jubilejná. Divadlo totiž v januári slávilo 70. výročie svojho vzniku a teraz, na záver sezóny, ho čaká ďalšie okrúhle jubileum. Pripomenie si desiate výročie vzniku martinského festivalu divadiel na Slovensku – Dotyky a spojenia. Jeho bohatý program spestrí život nielen na dvoch divadelných pódiách, ale aj na námestí a v uliciach mesta Martin v dňoch 23. až 28. júna. „Festival vznikol z potreby divadelníkov vzájomne konfrontovať svoju tvorbu. Chýbal nám priestor, kde by sa prezentovali slovenské divadlá. Chceli sme vedieť, kto sa kam posúva, čo nové kto urobil… S nostalgiou sme spomínali na Májovú divadelnú Nitru, na festivaly československých divadiel v Prešove a Ostrave…, chýbali nám. Vtedajšie vedenie divadla sa rozhodlo naplniť túto našu divadelnícku potrebu a rozbehlo aktivity na organizovanie festivalu,“ spomína na vznik festivalu riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine František Výrostko.

Súčasť divadelnej kultúry

Podľa jeho slov prvé ročníky síce ešte možno nazvať rozbehovými, festival si hľadal svoju tvár, ale veľmi rýchlo sa vyprofiloval na jedinečné di-

vadelné podujatie. „Jeho cieľom bolo ukázať tie najlepšie a najzaujímavejšie inscenácie, ktoré vznikli za hodnotiace obdobie uplynulého roka v divadlách na Slovensku. Pritom predstavoval tvorbu nielen kamenných profesionálnych divadiel, ale priestor dostávali aj nezávislé scény, umelecké školy, rôzne alternatívne projekty, pohybové a tanečné divadlá či balet a opera,“ dodal František Výrostko. Festival sa veľmi rýchlo etabloval a stal sa pevnou súčasťou slovenskej divadelnej kultúry. Dnes je pre súbory vecou prestíže, ak môžu účinkovať na Dotykoch a spojeniach. „Náš festival má ešte jedno špecifikum. Hneď na začiatku si dal za cieľ vytvoriť platformu na odbornú diskusiu, pretože my divadelníci sme cítili deficit vzájomnej komunikácie a spätnej väzby. Na festivale každé predstavenie z hlavného programu

Na festivale sa domáci súbor SKD predstaví svojou najnovšou inscenáciou Les. Foto: Braňo Konečný

podrobne analyzujú recenzenti a teatrológovia. Na ich hodnotenie môžu priamo reagovať prítomní tvorcovia,“ vysvetľuje prínos pracovnej časti festivalu jeho riaditeľ. Za desaťročie existencie Dotykov a spojení už prežívali organizátori „horúce chvíle“, najmä v začiatkoch ekonomickej krízy. Výrazne museli „okresať“ sprievodné programy, vypustili aktivity v uli-

ciach a na námestí, ale festival nezrušili. Finančnú pomoc mu každoročne poskytuje predovšetkým Ministerstvo kultúry SR cez grantový systém, mesto Martin, Žilinský samosprávny kraj, sponzori a podporovatelia divadla. „Vďaka týmto zdrojom môžeme každý rok pripraviť bohatý program, ktorým žije nielen divadlo, ale celé mesto. Festival nie je podujatím pre hŕstku záujemcov o divadelné umenie, ale má širší rozmer. Svoje si tu nájdu doslova celé rodiny, každý si niečo vyberie,“ spresnil František Výrostko.

Prehliadka najlepších

Národný dom v Martine počas rekonštrukcie, sídlo Slovenského komorného divadla. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ov

Jubilejný ročník, ktorý sa odohrá v posledný júnový týždeň, má v ponuke dovedna 34 predstavení. V hlavnom programe nebudú chýbať také súbory ako napríklad Slovenské národné divadlo, Divadlo Aréna, SkRAT, GUnaGU, súbory z Nitry, Zvolena, Prešova, Žiliny. Každé dopoludnie bude v ponuke rozprávka pre detského diváka, popoludní pouličné divadlá, večer koncerty, balet a tanečné súbory. Atraktívnym bude aj hosť z Českého Těšína, diváci sa môžu tešiť na ich muzi-

kál Báthoryčka. Svoju tvorbu v časti Junior predstavia aj študenti umeleckých škôl z Bratislavy a Banskej Bystrice. Celý festival bude mať pod patronátom herečka SND Zuzana Fialová, ktorá svoju kariéru štartovala práve na martinských doskách. „Máme aj jednu atraktívnu novinku. Prvý raz vyjdeme v ústrety veľkému záujmu divákov o otvárací program. Zvykneme väčšinou začínať nejakým „vychyteným“ titulom a práve na otváranie sa dostane do voľného predaja málo vstupeniek. Väčšinou nedokážeme uspokojiť „hlad“ po lístkoch na prvé festivalové predstavenie. Preto sme sa tento rok rozhodli odohrať úvodné predstavenie dvakrát. Dotyky a spojenia bude otvárať Slovenské národné divadlo s inscenáciou Karpatský thriller v réžii Romana Poláka. Očakávame veľký záujem divákov, takže ho máme v programovej ponuke dvakrát, okrem oficiálneho večerného otvárania sa bude hrať aj popoludní o 14. hodine,“ prezradil František Výrostko. Mira Kováčiková


číslo 10/2014

KRÍŽOVKA

13

AKO OBOHATIŤ SVOJ ŠATNÍK?

1

2

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

Nákup oblečenia mnohým z nás odčerpá nemálo peňazí z mesačného rozpočtu. Niektorí vynachádzavejší občania však prišli na spôsob, ako ušetriť. Svoj šatník si „obohatia“ výberom oblečenia z kontajnerov na šatstvo.

3

Nápoveď: ATA, NEA, NEM, OSAKA, TANA.

4

Text a foto: (šev)

RISKUJÚ POKUTU Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú auto na zelenej ploche. Často si neuvedomujú, že môžu trávnik úplne zničiť. Text a foto: (and)


14

naše novinky

ŠPORT

ČO ČAKÁ JURAJA SAGANA? Zo Žilinského kraja pochádza viacero mladých, úspešných a talentovaných športovcov. Jedným z nich je aj Juraj Sagan, ktorý je od roku 2010 členom tímu Cannondale. V tejto sezóne zrejme nebude štartovať ani na jednom z najprestížnejších cyklistických podujatí (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta Espaňa), ale v prípade priaznivých okolností by sa mohol predstaviť na slovenských cestách.

Preteky v Turecku

V máji Juraj Sagan štartoval na pretekoch v Turecku. V celkovom poradí skončil na 97. mieste s odstupom takmer trištvrte hodiny na víťaza. V Turecku sa však nezameriaval na cel-

Juraj Sagan. Foto: TASR/AP

kové umiestnenie, ale jeho úlohou bolo pomáhať lídrom tímu. Cannondale sa sústredil predo-

Juraj Sagan je jedným z pätice slovenských jazdcov pôsobiacich v najvyššej kategórii ProTour. všetkým na etapové prvenstvá v podaní Taliana Eliu Vivianiho. Juraj Sagan je jedným z pätice slovenských jazdcov pôsobiacich v najvyššej kategórii ProTour. Okrem neho a brata Petra sú to ešte Peter Velits (BMC), Martin Velits (Omega

Pharma) a Michael Kolář (Tinkoff Saxo Bank).

Príde na Slovensko?

Kalendár Juraja Sagana pre najbližšie dni zatiaľ nie je známy. Jeho nomináciu na niektoré z pretekov počas júna až augusta zverejní vedenie tímu zrejme iba krátko pred samotným podujatím. Do úvahy pripadajú jednodňové klasiky vo Francúzsku či Španielsku a menšie etapové preteky. V minulom roku štartoval na pretekoch Okolo Rakúska a Okolo Utahu v Spojených štátoch. Juraj Sagan tak s veľkou pravdepodobnosťou nebude štartovať na pretekoch Tour de France, kde bude Peter obhajovať zelený dres pre najlepšieho špurtéra. Cannondale zrejme do Francúzska vyšle tradičnú zostavu s menami ako Moreno Moser, Oscar Gatto, Marco Marcato, prípadne Elia Viviani, ktorí Saganovi pomáhali aj v predchádzajúcich pretekoch. Bratia Saganovci mávajú počas sezóny väčšinou odlišný program podujatí. Vo februári sa však obaja stretli na pretekoch v Dubaji. Keďže Juraj Sagan zrejme nepôjde na Tour de France, oveľa reálnejšia je jeho účasť na podujatí Okolo Poľska. To je zaradené do najvyššej triedy World Tourm, rovnako ako Tour de France či Giro d’Italia a má za sebou už sedemdesiat ročníkov. V auguste sa pritom po prvý raz v histórii dostane aj na Slovensko. Pelotón sa k nám presunie počas piatej etapy, ktorá je na programe 7. augusta 2014. Cyklisti začnú deň v Zakopanom na poľskej strane Vysokých Tatier a na naše cesty sa dostanú cez niekdajší hraničný priechod Suchá Hora. Trasa ďalej povedie cez Oravice, Liptov až na Štrbské pleso. Nominácia Juraja Sagana by pre Cannondale mohla byť zaujímavá hlav-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ov

Juraj Sagan (vľavo). Foto: TASR: František Iván

ne z toho dôvodu, že slovenský jazdec by medzi športovou verejnosťou zvýšil záujem o podujatie. Preteky Okolo Poľska sa však časovo prekrývajú s podujatím v USA, kde Juraj štartoval minulý rok.

Pôjde s bratom?

Ohľadom Petra Sagana sa už dlhšie špekuluje o jeho ďalšej budúcnosti. V tíme Cannondale mu plynie posledný rok kon-

traktu. Podľa informácií, ktoré prenikli na verejnosť, sa medzi najvážnejších záujemcov o Saganove služby radia kazašská Astana, dánsky Tinkoff Saxo a novovznikajúci tím, ktorý buduje pilot Formuly 1 Fernando Alonso. Zatiaľ nie je jasné, či v prípade Petrovho prestupu by dres zmenil aj jeho brat.

2SHUiWRUYêURE\äLOLQDDRNROLH $XWRPRELORYêSULHP\VHO Výhodné mzdové podmienky 'RSUDYDGRSUiFH]DEH]SHþHQi Práca v 3-zmennej prevádzke

NZA 3422/14

Juraj je starší z cyklistických bratov. Od známejšieho Petra je starší približne o trinásť mesiacov. Obaja začínali v žilinskom cyklistickom klube a neskôr sa presunuli do Dukly Trenčín. Juraj tak urobil v roku 2007. O tri roky neskôr sa ich cesty rozdelili, keď starší brat zamieril do francúzskeho tímu Albert Bigot. Od roku 2010 sú obaja spolu v talianskom Cannondale. K Jurajovým úlohám v tíme patrí napríklad udržiavanie tempa v pelotóne, sťahovanie únikov či pomoc ostatným pretekárom v ťažkých úsekoch na trati.

(jk)


číslo 10/2014

ŠPORT

15

TURČIANSKE HRY MLÁDEŽE Športovci a tímy z turčianskych základných škôl celý uplynulý týždeň v duchu fair-play zápolili v rámci 54. ročníka Turčianskych hier mládeže. Slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutočnilo 27. mája na atletickom štadióne na Ul. Východná prvýkrát v histórii hier sprevádzal i Martinko – maskot mesta Martin. Športovú akciu, ktorej dlhodobé organizovanie a rozmer nemá na Slovensku konkurenciu, zorganizovalo mesto Martin v spolupráci s Atletickým klubom a OR SAŠŠ pre 850 žiakov z 25 základných škôl. Obrovská vďaka v tomto smere však patrí aj zakladateľom podujatia Leošovi Eugelovi a Vojtovi Nikšovi, ktorí sa zúčastnili i tohtoročného slávnostného otvorenia.

Slávnostné otvorenie

NSR 3427/14

Počas slávnostného otvorenia Turčianskych hier mládeže nechýbali slávnostné príhovory, prinesenie a vztýčenie vlajky Turčianskych hier mládeže, predstavenie

všetkých zúčastnených škôl, vystúpenie mažoretiek a ani zloženie sľubu všetkých rozhodcov i športovcov. Tradičné kroky pred odštartovaním prvých atletických disciplín však po prvýkrát sprevádzala cez dva metre vysoká postavička Martinka, ktorý je novým maskotom mesta Martin.

Atletiku prerušil dážď

Hneď po otváracom ceremoniále sa na atletickej dráhe predstavilo celkom 381 zástupcov turčianskych škôl, ktorí súťažili v behu, štafete, skoku do diaľky i do výšky a vo vrhu guľou. Atletické disciplíny, ktoré mali najpočetnejšie zastúpenie športov-

Na atletickej dráhe sa predstavilo celkom 381 zástupcov turčianskych škôl.

cov, napokon prerušil hustý dážď, kvôli ktorému sa niektoré štarty a vystúpenia mladých športovcov museli presunúť na 2. júnový deň.

Kolektívne hry

Úvodné zápasy v rámci Turčianskych hier mládeže patrili basketbalu. Počas nich sa

na palubovkách telocviční do súbojov zapojilo 103 detí. V stredu sa opäť v telocvičniach stretlo a vo volejbale súťažilo 90 chlapcov a dievčat. Štvrtok patril 111 futbalistom a futbalistkám, no a v rovnakom čase 37 žiakov zvádzalo boj v športovom duchu pri minihádzanej.

Plávanie

V závere týždňa sa 128 súťažiacich presunulo na krytú plaváreň, kde sa ako jednotlivci alebo súťažné tímy snažili podať čo najlepší výkon, reprezentujúci nielen seba, ale aj svoju školu. Text a foto: (mm)


16

naše novinky

ŠPORT

MICHAL PATRÍ MEDZI ŠPIČKU Tepličan Michal Čampiš má síce iba 15 rokov, no vo svojej kategórii dlhodobo patrí medzi slovenskú špičku. Od svojich deviatich rokov sa venuje športovému rybolovu a počas týchto šiestich rokov už dvakrát reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. Ak Michala stretnete na ulici, ničím sa nelíši od svojich rovesníkov. Normálne chodí do školy, v lete hráva futbal a v zime zase hokej. A to dokonca aj za miestny klub HK Medokýš. Jeho najväčšou záľubou sú však ryby. Nie na pekáči, ale na udici. A o tom, že je v tom veľmi úspešný, nikto z jeho okolia nepochybuje. V roku 2012 sa dokonca stal vicemajstrom Slovenska v športovom rybolove. Minulý rok sa zlepšil, a tak si mohol odniesť titul majster Slovenska 2013. Minulý rok sa stal aj celkovým víťazom Detskej ligy, ktorá je vlastne celoslovenskou ligou, z ktorej sa vyberajú reprezentanti Slovenskej republiky.

Zbierka víťazných pohárov a medailí 15-ročného Michala Čampiša je naozaj pestrá. Foto: Archív M. Čampiš

Veľké plány vyžadujú veľké financie

Michal však nezbiera tituly a majstrovské poháre iba na Slovensku. Hneď na svo-

jich prvých majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v roku 2010 v talianskej Mantove, sa mu podaril úspech, ktorý dosiahne už iba málokto.

Bol vyhlásený za najmladšieho a najúspešnejšieho pretekára majstrovstiev a bola mu udelená cena Jackieho Dupuisa.

Silnú podporu vo svojej záľube má Michal aj vo svojej rodine. Aby jeho výkonnosť aj naďalej rástla, rodičia sa rozhodli absolvovať celý program nominačných pretekov v Českej republike. Bude to 16 kôl, ktoré absolvuje počas 8 víkendov. S pretekmi na Slovensku ich bude spolu 11. „Doteraz sme Michalove aktivity fi nancovali sami. Pomohli nám hlavne príspevky, ktoré sme získali v rámci 2 % dane. Tento rok to však bude skúška ohňom, hlavne čo sa týka fi nancovania. Nebolo by zlé mať sponzora, ale v dnešných časoch sa sponzor hľadá ťažko,“ hovorí Michalov otec Marcel Čampiš. Ktovie, možno aj vďaka týmto riadkom si bude môcť šikovný Michal Čampiš plniť svoje rybárske sny aj v budúcich majstrovských sezónach. (rkd)

SEZÓNA SKONČILA SKLAMANÍM MŠK Žilina patrí medzi naše najúspešnejšie futbalové kluby od rozdelenia federácie. Žltozelení zažili najväčšie úspechy klubovej histórie na prahu nového milénia, keď získali šesť majstrovských titulov a raz triumfovali aj v domácom pohári. Okrem toho sa prebojovali do skupinovej fázy Ligy majstrov, respektíve Pohára UEFA a na štadióne pod Dubňom sa predstavili aj také veľkokluby ako Chelsea Londýn, Spartak Moskva či Hamburger SV. Aj kvôli vyššie uvedeným skutočnostiam musia mať Žilinčania každý rok vysoké ambície. Rovnako to bolo aj pred sezónou 2013/2014, keď na lavičku zasadol progresívny mladý kouč Adrián Guľa, známy svojím atraktívnym herným pojatím. Práve práca s mladými hráčmi je Guľovou devízou. Keďže filozofiou klubu je stavať na mladých odchovancoch z miestnej akadémie, Guľa sa javil ako ideálny kandidát. A hoci štart do

nového ročníka nebol zlý, postupne dochádzala žilinským mladíkom para. Tím sa trápil nielen herne, no aj výsledkovo. Celkom logicky sa tak prepadal tabuľkou smerom nadol. Strmý pád sa po jeseni zastavil až na 10. mieste ligovej tabuľky.

Jar naznačila aj pozitíva

A hoci konečné 9. miesto v práve skončenom ligovom ročníku je sklamaním, našli sa

aj pozitíva. Obzvlášť záver sezóny priniesol dlho očakávané zlepšenie a potrebné body. Z posledných piatich kôl zaznamenali „šošoni" štyri výhry, pričom potešili predovšetkým domácim triumfom nad majstrovským Slovanom Bratislava (2:0), ako aj vysokou výhrou na pôde Senice (1:4). Pozitívom je aj to, že kabína jednoznačne stojí za trénerom Guľom. Čo-to naznačila aj zimná posila z AS Trenčín, brazílsky útočník Wil-

Pozitívnych momentov bolo tento ročník v MŠK poskromne. Foto: TASR/ Pavol Ďurčo

liam. Pokiaľ si od novej sezóny všetko „sadne" a hráči sa vyvarujú naivných chýb, môže pod Dubňom opäť po čase zavládnuť futbalová radosť. Klubové vedenie má so

súčasným šéfom lavičky, ako aj hráčmi trpezlivosť. Avšak od budúcej sezóny už musí byť badateľné podstatné zlepšenie. (mr)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Turčianske Teplice, náklad 3 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ov

info@14news.eu

Ntr 10 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you