Page 1

6 600 ks

n a ĹĄ e

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 14

RoÄ?nĂ­k: II. Ä?Ă­slo 10/2014 DĂĄtum vydania: 29. 5. 2014

Skalica

Poslanci rokovali

PrvĂĄ Musica Sacra Skalica

Ĺ kĂ´lkari a mesto

Skalica vo finĂĄle

str. 2 Konalo sa uŞ ťieste zasadnutie poslancov Skalice. Program nebol dlhý, ale obsahoval tÊmy, ktorÊ rozprúdili ťirokú diskusiu.

str. 4 V skalickom farskom chråme zaznela hudba Claudia Monteverdiho v podaní vokålno-inťtrumentålneho súboru Lorem Ipsum.

str. 5 Projekt, pri ktorom ťkôlkari spoznåvali históriu i pamiatky svojho rodnÊho mesta, sa pozdåval aj primåtorovi Stanislavovi Chovancovi.

str. 16 SkalickĂ­ extraligovĂ­ hokejbalisti ĹĄtartujĂşci pod hlaviÄ?kou Hokejmarketu vstĂşpili do historickĂŠho finĂĄle najvyĹĄĹĄej slovenskej súżaĹže.

Na prĂ­prave rekordnĂŠho trdelnĂ­ka sa podieÄžal tĂ­m pracovnĂ­kov SprĂĄvy mestskĂŠho majetku.

PREKONALI SVETOVĂ? REKORD Sobota 17. mĂĄja bola v znamenĂ­ trdelnĂ­ka a vĂ­na. V priestoroch frantiĹĄkĂĄnskeho komplexu sa konal jubilejnĂ˝ desiaty Trdlofest. Oslavu vĂ˝roÄ?ia vĹĄak poriadne pokazilo poÄ?asie, ktorĂŠ aĹž na malĂŠ vĂ˝nimky nebolo priaznivĂŠ. To sa odrazilo aj na niŞťej nĂĄvĹĄtevnosti, ale festivalovĂ˝ program sa uskutoÄ?nil podÄža plĂĄnu. Deti sa aj napriek nepriazni poÄ?asia vyĹĄantili v detskom kĂştiku, bola pre ne pripravenĂĄ rozprĂĄvka a súżaĹže. Popo-

ludnĂ­ sa nĂĄvĹĄtevnĂ­kom predstavila ÄžudovĂĄ hudba PlĂĄĹˆava a hÄžadisko sa aspoĹˆ Ä?iastoÄ?ne zaplnilo pri vystĂşpenĂ­ taneÄ?-

nĂ˝ch skupĂ­n ZUĹ Taxis a Dady. Tie sa pochvĂĄlili novĂ˝mi kostĂ˝mami i choreografiami, s ktorĂ˝mi sa v tomto roku zĂşÄ?astnili viacerĂ˝ch súżaŞí a prehliadok. Od rĂĄna mohli nĂĄvĹĄtevnĂ­ci ochutnĂĄvaĹĽ súżaĹžnĂŠ vzorky piatich trdelnĂ­kov a vĂ­na. OÄ?akĂĄvanou udalosĹĽou bol Ä?alĹĄĂ­ pokus o prekonanie vĂ˝roby najdlhĹĄieho trdelnĂ­ka na svete. V rukĂĄch

Prvým krokom k úspechu je dobrý imidŞ! Presżahujte sa! OM OD

KANCELĂ RIE NA PRENĂ J

6,50 â‚Ź/m

NSI 3297/14

2

(bez DPH mesaÄ?ne* od 22

m2)

p p p p p

7ZTPLÕtUBOEBSE #F[QSPCMà NPWà QBSLPWBOJFWHBSšxJ 7ÕCPSOšEPTUVQOPTw IPETFDVSJUZTFSWJDF ,WBMJUOà TUSBWPWBOJF ċUOFTDFOUSVN LBWJBSFÊ

www.aquapolis.sk | 0904 166 627

to mali pracovnĂ­ci sprĂĄvy mestskĂŠho majetku, ktorej riaditeÄž Ä˝udovĂ­t BrĂĄneckĂ˝ pred zaÄ?iatkom peÄ?enia priznal mierne obavy, keÄ?Ĺže dĺŞka trdla bola 210 centimetrov. „Vedeli sme, Ĺže sme uĹž na hrane, ale verili sme, Ĺže eĹĄte jeden rekord dokĂĄĹžeme pripraviĹĽ. PokraÄ?ovanie na strane 3


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝSTAVA PRE DETI I DOSPELÝCH

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dňa 7. mája bola v Záhorskom múzeu otvorená výstava detskej literatúry z vydavateľstva Buvik pod názvom Domček, domček, kto v tebe býva. Rozprávky a príbehy, ktoré deti počúvali od svojich rodičov v detstve, ich sprevádzajú po celý život. Na výstave nájdu dospelí návštevníci aj knihy zo svojho detstva, lebo dobré detské knihy nestarnú. Výstava predstavuje takmer všetky diela, ktoré BUVIK vydal od roku 1991. Slávnostné otvorenie výstavy spestrilo vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy Skalica, dievčenskej speváckej skupiny detského folklórneho súboru Skaličánek a detí z Materskej školy Skalica, pracovisko Hurbanova. Výstava potrvá do 8. júna 2014.

PRIJATIE NA RADNICI Primátor Skalice prijal 17. mája členov nemeckej delegácie, ktorá sa v dňoch 15. – 18. mája v našom meste zúčastnila pokračovania projektu Programu pre celoživotné vzdelávanie Comenius. Hostia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Skalica. Počas spomínaných štyroch dní sa konali pracovné stretnutia, workshopy a semináre zamerané na regionálne partnerstvá. Program pracovných stretnutí nadväzoval na predchádzajúce aktivity a mítingy v Skalici a v nemeckom meste Bremerhaven. Mesto Skalica, oddelenie strategického rozvoja a marketingu v spolupráci so SSOŠ Via Humana pripravilo pre nemeckých hostí pestrý program zameraný na miestne tradície, regionálne produkty, špeciality a zvyky v rámci projektu „Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte“. Členovia delegácie sa zúčastnili aj desiateho ročníka Trdlofestu.

CYKLORIKŠA V SKALICI V deň konania tohtoročného Trdlofestu mohli Skaličania i návštevníci nášho mesta využiť možnosť previezť sa po uliciach cyklorikšou. Je to novinka tohtoročnej turistickej sezóny, ktorá umožní iný pohľad na mesto. Peši je to pre mnohých príliš pomaly, autom prirýchlo. Toto je príjemná možnosť prezrieť si mesto a jeho blízke okolie ideálnou rýchlosťou. Medzi prvými sa cyklorikšou nechal odviezť skalický primátor Stanislav Chovanec.

ROMAN ŠEBRLE NA RADNICI Jedno z podujatí golfovej Czech PGA tour 2014 sa v dňoch 11. – 13. mája konalo v skalickom golfovom areáli. Tvárou tohtoročnej túry sa stal Roman Šebrle, jeden z najúspešnejších športovcov českej atletickej histórie, olympijský víťaz a majster sveta i Európy v desaťboji a viacnásobný medailista v halovom sedemboji. Jeho prítomnosť v Skalici si nenechal ujsť primátor Stanislav Chovanec a pozval ho na radnicu. Tu sa vzácny hosť podpísal do Pamätnej knihy mesta Skalica a niekoľko desiatok minút sa rozprával s primátorom a jeho manželkou, viceprimátorom Ľudovítom Barátom a prednostom mestského úradu Antonom Bobríkom. (em)

Poslanci sa zaoberali aj návrhom na zmenu rozpočtu.

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA V poradí šieste zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica sa konalo 7. mája. Program nebol príliš dlhý, napriek tomu v ňom boli témy, ktoré rozprúdili pomerne širokú diskusiu. Prvým bodom boli výsledky hospodárenia spoločnosti Správa mestského majetku Skalica. Niektorí poslanci vyjadrili nesúhlas s hospodárením spoločnosti aj v hlasovaní k uzneseniu, ktoré podporilo 13 poslancov. Pomerne diskutovaným bodom rokovania bol návrh zmeny č. 1/2014 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 3/2013 o určení výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a školských zariadení. V súvislosti s výpadkom plánovaných príj-

mov do rozpočtu mesta Skalica bol predložený návrh na zníženie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a školských zariadení. Ani tento návrh sa nestretol so všeobecným súhlasom poslancov a uznesenie k tomuto návrhu podporilo iba desať z nich. Poslanci sa zaoberali návrhom na zmenu Rozpočtu mesta Skalica na rok 2014, ktorý reflektoval spomínaný výpadok príjmov. Uznesenie bolo schválené v pomere dvanásť poslancov za, traja proti a traja sa zdržali. Nejednotne boli schválené aj uznesenia na vykrytie straty Správy mestského majetku, s. r. o., za rok 2013 vo výške 731 000 eur, čerpanie úveru vo výške 1 300 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov a ručenie úveru blankozmen-

kou vystavenou Mestom Skalica a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. V diskusii sa rozprúdila debata okolo podnikateľského návrhu na zriadenie depolymerizačného zariadenia na likvidáciu pneumatík. Na rokovanie bol predložený návrh poslanca Petra Pagáča, s ktorým sa stotožnili všetci poslanci a bol jednohlasne prijatý. Text schváleného uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Skalici nesúhlasí s umiestnením prevádzky depolymerizačného zariadenia v objekte bývalej spaľovne na pozemkoch p. č. 10 948, 10 949 a 10 950 v budove súpisné číslo 2044 na parcele číslo 10 949 a 10 950, nakoľko umiestnenie prevádzky je v rozpore s Územným plánom mesta Skalica.“ Text a foto: (em)

SKALICA A BREMERHAVEN V polovici mája sa v Skalici uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia, workshopy a semináre „Programu pre celoživotné vzdelávanie COMENIUS zameraného na regionálne partnerstvá“. Na strednej odbornej škole Via Humana sa tri dni stretávali zástupcovia Mesta Skalica, ABC – Academic Business Cluster a vybraní pedagógovia z Via Humana so zástupcami mesta Bremerhaven a lektormi odbornej školy BS DGG.

Program pracovných stretnutí nadväzoval na predchádzajúce aktivity a mítingy v Skalici a v nemeckom meste Bremerhaven. Nosnou témou workshopov bol projektový manažment v paralelných tímoch, duálny odborný systém výučby a vyučovací systém na Slovensku. Mesto Skalica, oddelenie strategického rozvoja a marketingu v spolupráci so SSOŠ Via Humana pripravilo pre nemeckých hostí pestrý program vyzdvihujúci miestne tradície, špecia-

lity a zvyky. Projekt „Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte – Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext“ je realizovaný v období od 30. 9. 2013 – 31. 7. 2015 v rámci Programu pre celoživotné vzdelávanie, podprogram Comenius Regio. Mesto Skalica, Oddelenie strategického rozvoja a marketingu


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PREKONALI SVETOVÝ REKORD Dokončenie zo strany 1 Som rád, že sa nám to podarilo a najskúsenejšia z tímu, moja sestra Marka Romančíková, povedala, že za tých desať rokov sme ho taký pekný nemali ani raz.“

Nový svetový rekord

Po poctivej príprave na prekonanie rekordnej dĺžky trdelníka z minulého roka sa opäť zrodil nový svetový rekord. Od roku 2014 je najdlhším trdelníkom na svete ten, ktorý bol vyrobený počas Trdlofestu a mal dĺžku 208 centimetrov. Hneď potom, ako bol rekordný trdelník vyrobený, zmeraný a zdokumentovaný, ho mohli ochutnať návštevníci.

Skalický rubín

Pri preberaní certifikátu o zaznamenaní do Slovenskej knihy rekordov si všetci pri-

píjali červeným vínom, Skalickým rubínom. Nebolo to náhodou. Opäť hovorí Ľudovít Bránecký: „Je to už, podobne ako trdelník, chránený výrobok a má chránené označenie pôvodu. Skalický rubín sa môže vyrábať iba z hrozna z vinohradov, ktoré sú v katastroch mesta Skalica a obcí Mokrý Háj, Radošovce, Popudinské Močidľany, Prietržka a Vrádište a z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý portugal, pričom tam minimálne musí byť 70 percent Frankovky modrej.“

Víťazi a víťazky

Stalo sa už zvykom, že sa návštevníci mohli prihlásiť do súťaže, v ktorej si vyskúšali výrobu minitrdelníka. Medzi súťažiacimi boli aj hostia z družobného mesta Schwechat a partnerského mesta

Záverečná úprava rekordného trdelníka - posypanie cukrom.

Namotávanie cesta na trdlo - príprava rekordného trdelníka.

Slaný. Medzitým pokračoval program na pódiu, kde sa predstavila kapela Dareband a folklórny súbor Skaličan. V podvečer sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení pre najlepšie vzorky trdelníka a vína. Tento rok najviac chutil trdelník, ktorý bol pripravený v čiernej kuchyni františkánskeho kláštora pracovníkmi Správy mestského majetku. Víno, ktoré chutilo návštevníkom najviac, bolo z dielne spoločnosti Víno Horváth. A víťazkou súťaže Upeč si svoj minitrdelník sa stala Terezka Šteflíková. Poslednou oficialitou bolo otvorenie letnej turistickej sezóny

2014. V spoločnosti turistických sprievodcov a vodcov, ktorí už počas tohto dňa zabezpečovali prvé prehliadky v skalických pamätihodnostiach, sezónu otvoril primátor Stanislav Chovanec. Prácu sprievodcov si pochvaľuje: „Je skvelé vidieť týchto šikovných mladých ľudí, ktorí prezentujú históriu, ale i súčasnosť nášho mesta. Často sa stretávam s pozitívnymi reakciami na ich prácu. Verím, že aj táto letná turistická sezóna bude úspešná.“

Hokej a hudba

majstrovstvách sveta v Bielorusku bol upravený program a návštevníci mohli sledovať súboj Slovenska a Talianska, ktorý sa skončil výhrou slovenských reprezentantov 4:1. To sa už zotmelo a Trdlofest 2014 sa blížil ku koncu. Jeho záver vyplnilo vystúpenie kapiel Žamboši, Bandaband, Plavci Rangers a Divokej Bill. Bola to bodka za Trdlofestom 2014, za dňom trdelníka, vína, zlého počasia, ale napriek tomu určite dobrej nálady a tentoraz aj úspechu slovenských hokejistov.

Vzhľadom na program slovenského hokejového tímu na

Text a foto: (em)

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie

NSI 3070/14

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM


4

naše novinky

SPEKTRUM

PREDSTAVUJEME… MLYN BRATOV PILÁRIKOVÝCH

Súbor Lorem Ipsum.

KONCERT MUSICA SACRA SKALICA Prvé podujatie deviateho ročníka medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby Musica Sacra Skalica sa konalo vo farskom kostole v nedeľu 11. mája. Nepriazeň počasia určite odradila mnohých priaznivcov vážnej hudby, ale tí, čo prišli, určite neľutovali. V skalickom farskom chráme zaznela duchovná hudba Claudia Monteverdiho v podaní vo-

kálno-inštrumentálneho súboru Lorem Ipsum pod taktovkou Róberta Mesároša. Ďalšie podujatie cyklu Musica Sacra Skalica sa uskutoční 29. júna. V jezuitskom kostole sa predstaví organista Stanislav Šurin (dramaturg festivalu MSS) a sopranistka Hilda Gulyásová. Text a foto: (em)

Obnovený mlyn bratov Pilárikových.

Mlynov bolo v Skalici vždy veľa. Predovšetkým to boli vodné mlyny, rozosiate na potokoch v chotári mesta. Bol tu i veterný mlyn nad mestom, ktorému Skaličania nepovedali inak ako „povjetrňák“ (dnes už neexistuje). Jeden z mlynov bol aj na dnešnej ulici pplk. Pľjušťa. Začiatkom 20. storočia patril Hottmarovcom, ktorí ho predali bratom Pilárikovým. Žiadosť o prestavbu starého menšieho mlyna a plány na novostavbu podali bratia 22. februára 1927 a v marci získali stavebné povolenie. Starý mlyn bol zbúraný a nový, trojposchodový na elektrický pohon, bol postavený v tak rekordne krátkom

(em)

Zachované strojné zariadenia mlyna.

POZVÁNKY

 3. júna: Benefičný koncert "Gympel proti rakovine" (9. ročník), ktorého výťažok pôjde na podporu OZ Združenia na pomoc detskej onkológii, Detskej onkologickej klinike v Bratislave (Dom kultúry, 18.00, vstupné dobrovoľné)  4. júna: „Vlčie hory II“, premietanie filmu a prednáška s Mgr. A. Popovičom (Mestská knižnica, 17.00 hod.)  5. júna: Vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru ZUŠ (Galéria u františkánov, 16.00 hod.)  7. júna: Športuj a spoznávaj Skalicu; zažite prehliadku pamiatok mesta Skalica trochu inak! Jazdíte na bicykli, beháte alebo máte radi chôdzu Nordic Walking? TIK Skalica pre vás pripravila od 9.00 hod. prehliadku pamiatok mesta Skalica športovo-poznávacou formou. Vyberte si skupinu, s ktorou by ste radi prehliadku absolvovali: 1. NORDIC WALKING, 2. BEH, 3. BICYKLOVANIE. Miesta v skupine je treba rezervovať si vopred. Ak sa vám prehliadka bude páčiť, máte možnosť si ju objednať v termíne, ktorý vám vyhovuje.  8. júna: Divergencie 2014, úvodné podujatie - koncert orchestra a zboru Janáčkovej opery Národného divadla Brno (jezuitský kostol, 16.00 hod.)  11. júna: „Čo sa v cyrilometodskom roku nedopovedalo II.“, prednáška prof. E. Fordinálovej (Mestská knižnica, 16.00 hod.)  12. júna: AMFO 2014, vernisáž výstavy prác krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji (Záhorské múzeum, 16.00 hod.)

čase, že už 7. augusta 1927 požiadali Pilárikovci o schválenie novostavby. Na druhý deň sa začala skúšobná prevádzka. V novembri toho istého roka bolo vydané užívacie povolenie a produkcia v mlyne sa mohla rozbehnúť naplno. Od roku 1939 bol po mnohých „papierovačkách“ elektrický pohon strojov vymenený za plynový, pretože sa ukázal ako efektívnejší. Pilárikovci mali k dispozícii aj laboratórium.

Spoločenstvo v mlyne

Do mlyna prichádzali mlieť obilie z okolitých obcí a často sa stávalo, že sa na mletie muselo čakať niekoľko hodín. Chodili tu mlieť z Petrova, Sudoměříc, Strážnice a všetkých okolitých dedín až po Unín. V mlyne pra-

covali priemerne štyria až piati ľudia. Dvaja boli vyučení, jeden zaučený v čistiarni, ktorý vypomáhal pri fasovaní, dvaja fasovali aj šrotovali. Keď sa zvýšil výkon mlyna alebo bolo viac práce, muselo tu byť viac ľudí – na každú zmenu 5 až 6. Robili sa „dvanástky“ a mlelo sa vo dne v noci sedem dní v týždni – 150 metrákov za 24 hodín. Po znárodnení (1951) mlyn patril najprv pod štátne mlynárske podniky v Bratislave, neskôr pod Piešťany (vtedy sa tu mlelo dokonca PVC) a napokon pod Mlyny Nitra. Na konci júna 1962 bol mlyn zakonzervovaný a definitívne zatvorený.

Nová história

V roku 2004 sa mesto Skalica rozhodlo mlyn kúpiť, uskutočnila sa renovácia fasády, vyčistil sa interiér, inštalovala expozícia histórie pamiatky, historickej poľnohospodárskej techniky, nástrojov a náradia a najnovšie dejín skalického hasičstva. Popri množstve sakrálnych pamiatok v Skalici je mlyn ukážkou unikátnej technickej pamiatky s mimoriadne dobre zachovaným zariadením. Od roku 2005 bol objekt sprístupnený verejnosti a od roku 2013 sa koná pravidelné ukážkové spúšťanie strojného zariadenia. Text a foto: (em)


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

5

ŠKÔLKARI HĽADALI KĽÚČIK Primátora Skalice Stanislava Chovanca dňa 14. mája navštívili deti Súkromnej materskej školy a detských jaslí Slniečko. Bolo to pri príležitosti ukončenia projektu Po stopách strateného kráľovského kľúčika. Čo bolo jeho obsahom? „Pútavou a hravou formou priblížiť deťom históriu mesta Skalica, umožniť im spoznávať krásne zákutia mesta, jeho pamiatky,“ hovorí riaditeľka materskej školy Slniečko Zuzana Čimová. Pri putovaní po pamiatkach mesta materskej škole vyšli v ústrety pracovníci Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica. Renáta Fasurová, vedúca TIKu: „Sme radi, že sme sa mohli projektu zúčastniť, že sme mohli pomôcť. Dúfame, že pre týchto najmenších to bude inšpirácia k tomu, aby sa niekedy v budúcnosti stali sprievodcami. Dúfame, že sa s podobnými projektami ešte stretneme.“

Skalickí škôlkari s animátormi.

Šikovná spolupráca

Pri príprave a samotnej realizácii projektu sa výraznou mierou podieľala Súkromná stredná odborná škola Via

Humana. „Bola to pre nás výzva. Keďže máme študijný odbor služby v cestovnom ruchu, tak sa zaoberáme propagáciou kultúry, histórie,

pamiatok. Projekt, s ktorým prišla materská škola Slniečko, sme ešte nerealizovali, aj keď robíme veľa animačných aktivít pre deti. Trošku sme

sa obávali, ako to dopadne, ale vyšlo to výborne,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky SSOŠ Via Humana Skalica Lenka Mikulová a pokračuje, „mali sme skupinu študentov, ktorí pripravovali scenáre, zháňali informácie o pamiatkach a snažili sa informácie pripraviť vhodne pre deti. Okrem toho bol tím animátorov, ktorí sa snažil kreatívne zabaviť deti pri spoznávaní pamiatok, pretože iba hovorené slovo deti príliš dlho nezaujme. Študenti použili svoju šikovnosť, fantáziu, využívali sme kostýmy.“ Projekt, pri ktorom malí škôlkari spoznávali históriu i pamiatky svojho rodného mesta, sa pozdával aj primátorovi mesta Stanislavovi Chovancovi: „Je to určite vynikajúca aktivita, keď už u týchto najmenších sa buduje povedomie a hrdosť k mestu, v ktorom sa narodili a vyrastajú.“ Text a foto: (em)

SKALICA VČERA A DNES Stojíme na Kráľovskej ulici (ktorá dostala meno podľa povesti, že v jednom z domov na tejto ulici sa narodil kráľ Belo II. slepý). Pozeráme sa na vyústenie tejto ulice

na námestie. Domy po ľavej strane sú dispozične identické s tými spred niekoľkých desaťročí, možno storočia. Všetky štyri majú iba mierne zmenené štruktúry fasád, upravené

Kráľovská ulica – prvá polovica 20. storočia

rozmery a umiestnenie okien a dverí, tak, ako si to tá-ktorá doba žiadala. K značnej zmene prišlo na pravej strane. Dodnes pôvodné ostali iba prvé dve stavby – Mittákovský dom (dnes sídlo Záhorského múzea) a vedľajšia budova, ktorá tiež slúži múzeu. Ďalšie dve stavby boli po druhej svetovej vojne zbúrané, Skaličania si určite pamätajú, že tu bol dlhé roky prázdny priestor. Po dlhoročných reštitučných peripetiách sa táto časť ulice opäť zastavala. Budovy dostali nový vzhľad, ale architektonicky sa veľmi vydarili, a našťastie vôbec „nekričia“ novou dobou. Mierne bola upravená dispozícia komunikácií – chodníky po oboch stranách boli kedysi o čosi užšie. V pozadí sa vypína dominanta námestia, Farský kostol sv. Michala archanjela. Z tejto strany je zreteľný „odtlačok zubu času“ na fasádach, ktoré sú dnes v podstatne lepšom stave (a tiež kompletne obnovená strecha). Na staršej fotografii je iba veľmi nepatr-

Kráľovská ulica – 2014

ne vidieť nízke oplotenie okolo kostola. To sa už dávnejšie zrušilo a upravil sa priestor okolo kostola, a tiež povrch komuni-

kácií v rámci projektu Cestovný ruch. Text a foto: (em)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu? 2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7 V sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚDS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia. 6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQDYV~þDVQRVWL.'+Pi SHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\ 1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW 6WUDQ\129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD D0RVW+tG SHU-

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

FHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPX YêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWH ÒþDVĢERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD .'+ ,YDQâWHIDQHF(GXDUG .XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG 6XOtN 6D6 3iO&ViN\ 60. 

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'6 2.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSUL VþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLD SUHEHKODSRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDNDNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQHPLPRULDGQH RNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³ SRWYUGLOD ãpIND âWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD %HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSĂŁtYĂŞVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEĂŁt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLĂžRY 7$65

0DURãâHIÞRYLÞ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

VOÄ˝BY ICH PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA NEZAUJALI Z KUPOVANIA HLASOV

Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) VeÄžmi nĂ­zku volebnĂş a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;ĂşÄ?asĹĽ â&#x20AC;&#x201C; len 2,06 percenta DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ zaznamenali vo voÄžbĂĄch do EurĂłpskeho parlamentu (EP) europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ v slovenskĂ˝ch väzniciach. lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n 1DMY\ĂŁĂŁLXYROHEQ~~ĂžDVĢ svojich strĂĄn. SHUFHQWD]D]QDPHQDOLYĂ&#x2019;VWDYHQDYĂŞNRQYl]E\YäLOLQHDQD 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV VWUDQHGUXKHM]DVDYĂ&#x2019;VWDYHQD =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHYĂŞNRQWUHVWXRGÄ&#x2013;DWLDVORERG\ UX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP Y.RĂŁLFLDFKâDFLQHRGYROLODQL SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX MHGHQYl]HÄ&#x2013;9GHÄ&#x2013;YROLHEVD NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ YVORYHQVNĂŞFK~VWDYRFKDYl- 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR ]HQVNHMQHPRFQLFLY7UHQĂžtQH PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRQDFKiG]DORGRYHGQDRE- YiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PROYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK NRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =QLFKPDORSUiYRYROLĢ =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH REYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL 7$65 NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel. 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG NWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKRY\MDGUHQLDĂžLQLODRNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞPiMDVQiYUKRPQD GRKRGXRYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW $NRGRGDOYWURFKSUtSDGRFK SUHELHKDGRSOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLD

DYMHGQRPSUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞLQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKR GÄ&#x2013;DSROtFLDQH]D]QDPHQDOD YV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3 ĂĽLDGQ\WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO 3ROtFLDYWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDN QHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQD KODVRYDQLH

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VYMENOVAL REKTOROV =0(1<9326/$1(&.20 VYSOKÝCH ŠKÔL =%25( Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový človek. =DVWDURQRYêFKUHNWRURY]YROLOLDNDGHPLFNpVHQiW\6ORYHQVNHMSRĐQRKRVSRGiUVNHM XQLYHU]LW\Y1LWUH3HWUD%LHOLNDäLOLQVNHMXQLYHU]LW\YäLOLQH7DWLDQXýRUHMRY~D8QLYHU]LW\VY&\ULODD0HWRGD Y7UQDYH-R]HID0DW~ãD 1DãWYRUURþQpREGRELH]DVDGQHGRUHNWRUVNpKRNUHVOD6ORYHQVNHM]GUDYRWQtFNHM XQLYHU]LW\ Y %UDWLVODYH RG RNWyEUD3HWHUâLPNR8QLYHU]LW\.RQãWDQWtQD)LOR]RID Y1LWUHRGM~ODďXERPtU=HOHQLFNêD9\VRNHMãNRO\PDQDåPHQWXY7UHQþtQH(GLWD +HNHORYiNWRUiERODSRYHUHQiYHGHQtPãNRO\RGMD QXiUDWRKWRURND9ãHWFLVL

]U~NSUH]LGHQWDSUHY]DOLPHQRYDFLHGHNUpW\ +ODYDãWiWXMHSUHVYHGþHQi RWRPåHUHNWRULGRVWDOLG{YHUX RGDNDGHPLFNêFKVHQiWRYSUHWROHERSUHXNi]DOLVYRMHĐXGVNpDRVREQpVFKRSQRVWLVYRMH Y\VRNpSRVWDYHQLHYSHGDJRJLNHYHGHDYREODVWLULDGHQLD Ä9DãRXSRYLQQRVĢRXD~ORKRX MHDE\VWHKĐDGDOLUDFLRQiOQH þtVORPHG]LY]GHODQtPDSRWUHERXMHKRXSODWQHQLD9WRPWRQDVWiYD]YUDWY\VRNpãNRO\ KĐDGDM~VSROXSUiFXVSUD[RX þRMHQHY\KQXWQp³NRQãWDWRYDO*DãSDURYLþ

7$65

5DGRVODY3URFKi]ND QH]DUDGHQê QHGiYQRDYL]RYDOåHSR VNRQþHQtPiMRYHMVFK{G]H15 65VDY]GiVYRMKRPDQGiWX-HKR QiKUDGQtNRPPiE\ĢSUHGVHGD .UDMVNHMUDG\.'+Y1LWULDQVNRPNUDMLDEêYDOêSRVODQHF 15650DULiQ5DGRãRYVNê .HćåHYHXURYRĐEiFKXVSHODYR IDUEiFKKQXWLD129$DMEêYDOD þOHQND.'+-DQDäLWĖDQVNiMHM RGFKRGRPVDRWYRULDGYHUHSUH SUHGVHGX.UDMVNHMUDG\.'+ Y.RãLFNRPNUDML-R]HID%REtND 'YRMLFX SRVODQFRY PHQt DM $QGUHM+UQþLDUVDSOiQXMHY]GDĢVYRMKRSRVODQHFNpKRPDQGiWX)RWR7$65 0RVW+tG0DQGiWXVDSOiQXZloženie Národnej rady Slovenskej republiky sa čoskoro MHY]GDĢVSROXV3URFKi]NRP zmení. Keďže vo voľbách do Európskeho parlamentu $QGUHM+UQþLDUYHXURYRĐEiFK uspeli aj viacerí poslanci NR SR, podľa zákona musia ]DVHXVSHO-y]VHI1DJ\'RSDUzo slovenského parlamentu odísť a nechať priestor ODPHQWXE\VDWDNPDOLYUiWLĢ náhradníkom. EêYDOtSRVODQFL(GLWD3IXQGWQHUD3pWHU9|U|V 96D6XVSHOOtGHUVWUDQ\5LFKDUG âtSRãRYHMULDGLWHĐNHQH]LVNR- 'RUDGRYSRVODQHFNpKRNOXEX 6XOtNPLHVWRWDNXYRĐQLOJHQH- YHMRUJDQL]iFLH3RPRFREHWLDP 6'.Ò'6VDPiYUiWLĢH[PLUiOQHMPDQDåpUNHVWUDQ\DEê- QiVLOLDDGRWHUDMãHMSRVODQHFNHM QLVWHUãNROVWYD(XJHQ-XU]\FD YDOHMSRVODQN\QL1565-DQH DVLVWHQWNHSRGSUHGVHGQtþN\15 NWRUpPXXYRĐQLOPLHVWRQRYê .LããRYHMÒVSHFK%UDQLVODYD 65(ULN\-XULQRYHM 2ďD12 HXURSRVODQHF,YDQâWHIDQHF âNULSHND 2ďD12 ]DVHRWYR- =PHQ\ þDNDM~ SRVODQHFNê ULOGYHUHGRSDUODPHQWX-DQH NOXE.'+-HKREêYDOêþOHQ 7$65

LAJČÁK POZVAL DIPLOMATOV DO NITRIANSKEHO KRAJA 1RYRY\PHQRYDQtUHNWRULY\VRNêFKãN{O)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pozval vyše 60 zahraničných diplomatov na dvojdňový pracovný výjazd do Nitrianskeho kraja. Cesta začala v hlavnom meste, odkiaľ sa preplavili loďou do Gabčíkova, prezreli si vodné dielo a potom zamierili do hurbanovského pivovaru.

Ä7LHWRYêMD]G\PLPR%UDWLVODYX VDYåG\WHãLDPHG]L]DKUDQLþQêPLGLSORPDWPLYHĐNHMREĐXEH DSUHQiVSUHGVWDYXM~SUtOHåLWRVĢ =iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR VWUHWQ~ĢVDVQLPLDSRUR]SUiYDĢ QêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD YXYRĐQHQHMãHMPHQHMIRUPiOVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- QHMDWPRVIpUH=iURYHĖVSiMDPiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLV- PHDMSUtMHPQpVXåLWRþQêPSRãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR WLQ\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPt- Q~NDPHPRåQRVĢ]R]QiPLĢVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QXGQtSUHGYRĐEDPL3UH VN~WPL6ORYHQVNDNWRUpE\ YHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- ãW\UPLURNPLVLREþDQLDY\EH- LQDNPRåQR]RVWDOLGLSORPDWPL PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- UDOLVYRMLFKNRPXQiOQ\FKSR- QHSR]QDQpDEXGXMHPHSRWHQFLWDQRYHPEUD'R~YDK\ VODQFRYVWDURVWRYDSULPiWRURY iOQDUR]YtMDQLHY]iMRPQHMVSRSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND QRYHPEUD OXSUiFH³SRYHGDO/DMþiN PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR 'LSORPDWLPDOLYSURJUDPHQD åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ 7$65 DPiMDDMSUHKOLDGNX

KLVWRULFNHMNQLåQLFHYNDãWLHOL&KDWHDX$SSRQ\RFKXWQDOL QLHNWRUp]NXOLQiUVN\FKãSHFLDOtWäLWQpKRRVWURYD]~þDVWQLOLVDH[NXU]LHYNUiĐRYVNRP PHVWH1LWUDDSUHFKiG]N\DUERUpWRPY7HViUVN\FK0O\ĖDQRFK 1DSURJUDPHRNUHP0LQLVWHUVWYD]DKUDQLþQêFKYHFtDHXUySVN\FK]iOHåLWRVWtVSROXSUDFRYDO DM1LWULDQVN\VDPRVSUiYQ\NUDM

=P\VORPYêMD]GXSUHGLSORPDWRYNWRUêPLQLVWHUVWYRRUJDQL]XMHNDåGêURNDYåG\GRLQpKR UHJLyQX6ORYHQVNDMHSRQ~NQXĢ ]iVWXSFRPLQêFKãWiWRYSUtOHåLWRVĢRER]QiPLĢVDVNXOW~URX KLVWyULXDKRVSRGiUVWYRPWêFKWRNUDMRYDVPRåQRVĢDPLVSROXSUiFHVR]DKUDQLþtP

$UERUpWXP0O\ĖDQ\VDUR]NODGiQDSORFKHKHNWiURY)RWR7$65

7$65


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

9

9/È'$75,.ďÒý29eÒ/2+<3/1Ë Konsolidácia verejných financií, podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability, ako aj zníženie vysokej nezamestnanosti sú tri kľúčové úlohy, ktoré si vládny kabinet od svojho nástupu plní. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii pri hodnotení dvojročného pôsobenia svojej vlády. Ä$NE\VRPPDO]KRGQRWLĢWUL NĐ~þRYp~ORK\NWRUpV~QDSUYHM VWUDQHSURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\65P{åHPNRQãWDWRYDĢåHVPHQDGREUHMFHVWH 6DPR]UHMPH åH SRNUDþXMHPHćDOHM7ULXYHGHQpNĐ~þRYp~ORK\VLYãDNSOQtPHDW~WR VNXWRþQRVĢQiPQHP{åHQLNWRSRSULHĢSUHWRåHSRNLDĐLGH RKRVSRGiUVN\UDVWWHQMHSRGSRURYDQêD]DEH]SHþHQêSRNLDĐLGHRNRQVROLGiFLX–MH]UHDOL]RYDQiSRNLDĐLGHRSRNOHV QH]DPHVWQDQRVWLWHQSRNUDþXMH7HãtPVDWDNWLHåQD~þLQN\ NWRUpSULQHVLHPLOLyQRYi LQYHVWtFLDGRPODGêFKQH]DPHVWQDQêFKĐXGtNWRU~VS~ãĢDPHYNUiWNRPþDVH³VSUHVQLO

QRPLNiPÄ(ÒDM2(&'RþDNiYDM~åHQD6ORYHQVNXEXGH YURNXDYURNXY\YiåHQêKRVSRGiUVN\UDVW9WRPWR URNXQD~URYQLDYURNX DåYRYêãNH.UDVWX EXGHY\YiåHQHSULVSLHYDĢ]DKUDQLþQêGRS\WDOHDMGRPiFD VSRWUHEDNWRUiYSRVOHGQêFK ãW\URFKURNRFKNOHVDOD'LVSRQLELOQpSUtMP\GRPiFQRVWt EXG~YWRPWRURNXUiVĢPLHUQH UDVW~DMUHiOQHP]G\³]G{UD]QLOSUHGVHGDYOiG\YV~YLVORVWL VKRVSRGiUVN\PUDVWRP9OiGDYãDNQLHMHSRGĐDQHKRQDNORQHQićDOãtPHNRQRPLFNêP VDQNFLiPYV~YLVORVWLVNUt]RX QD8NUDMLQHOHERHNRQRPLFNp VDQNFLHQDMY\ããLHKRVWXSĖDE\ VS{VRELOLSRNOHVRGKDGRYDQpKRKRVSRGiUVNHKRUDVWX6ORYHQVNDDåQD

FLtVPH]YOiGOLDVSOQLOLVPH NĐ~þRY~~ORKX]SURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\'RNRQFD FKFHPWYUGLĢåH]RVRFLiOQHKRKĐDGLVNDMXUREtPHQDY\ãH ãHWUQHMãLHQHåSUHGFKiG]DM~FD SUDYLFRYiYOiGD9OiGDMH]RGSRYHGQHMãLDSUHWRåHVWDYQD~þWRFKãWiWQ\FK¿QDQþQêFKDNWtY ERONRQFRPURNXYRYêãNH PLOLyQDHXUNêPYURNX WRERORYLDFDNRPLOLDUGD HXUWHGDVHGHPNUiWYLDF$MWR SRWYUG]XMHDNRYLHPHQDNODGDĢ VRãWiWQ\PLDNWtYDPLQHKRYRULDFRWRPåHVPHPDOLRYLDF DNRWUHWLQXQLåãtGH¿FLWãWiWQHKRUR]SRþWXDNRSUDYLFRYiYOi- Na správnej ceste GDYURNX³NRQãWDWRYDO 3UL]QLåRYDQtY\VRNHMPLHU\ QH]DPHVWQDQRVWLMH65SRGRastúca ekonomika ĐDSUHPLpURYêFKVORYWDNWLHå Vláda je zodpovednejšia =G{UD]QLO]iURYHĖåH6ORYHQ- QDVSUiYQHMFHVWHÄ0LHUDHYLÄ'RYROtPVLNRQãWDWRYDĢåH VNRSDWUtY(ÒDYHXUR]yQH GRYDQHMQH]DPHVWQDQRVWLEROD NRQVROLGiFLXYHUHMQêFK¿QDQ- NQDMUêFKOHMãLHUDVW~FLPHNR- QD6ORYHQVNXYDSUtOLQDM-

QLåãLDRGMDQXiUDNHć RPHQHM9DSUtOL ERODQD~URYQL9V~- EROWRWLåSRþHWQH]DPHVWQDQêFK þDVQRVWLPiPHNGLVSR]tFLL QD~URYQLRV{E³GRGDO GLVSRQLELOQêFKXFKiG]DþRYRSUiFXþRMHPHG]LURþQêSRNOHVRRV{EWHGD 7$65

5REHUW)LFR)RWR7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHUYHUJD]HWDSO YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 V hre už len štyria .UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ UR]KRGQH– M~ODY/DXkandidáti RO\PSLiGXYURNXVSROX VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP M~OD QD ]DVDGQXWt NODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SH- 029Y.XDOD/XPSXU NpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$O,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKRNWRUêY\NRQiYDWUHVWRGĖDWLDVORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLDP{åHV~GSUHUDGLĢGR YêNRQXWUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQDGREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQ URN³XYiG]DVDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQê RGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWXGRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtP UHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢQDNRQWUROXWRKRþLRGPočty odsúdených V~GHQêQDGRPiFHYl]HQLH a obvinených GRGUåLDYDXUþHQpSUDYLGOi 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- 6\VWpP GR NWRUpKR EXGH YHQVNêFKYl]QLFLDFKYLDF PRåQp]DSRMLĢRV{E, DNR  RGV~GHQêFK E\PDOIXQJRYDĢRGMDQXiDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU UD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK-H WRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHMJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROLWLFNHM VFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- ]Ako strana ste NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM boli prvou medzi

â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;. Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRN YHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK SRYDĂĽXMHPH]D~VSHFKSUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR6PH HĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiVWRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRXKODYQRXVQDKRXMHGRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\ YVORYHQVNHMSROLWLNHDXVSLHĢ YRYRÄ?EiFKGR1565YURNX 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGHQiURĂžQi7HQWR URNQDMHVHÄ&#x2013;QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FK REHFQĂŞFKDPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHYNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PL G{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWRFKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁt YĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX 3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFKÄ?XGt ]DSULPiWRURYVWDURVWRYSRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK ]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp 3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢVGHĢPLS{MGHPHVSROXQDSiUGQt QDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLX GRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH

MDK


12

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VŠEOBECNÁ POVAHA JUNIA Beh povetrnosti v tomto mesiaci býva pre polné úrody rozhodný; lebo keď prvý tento letný mesiac je chladný a dáždivý, obyčajne i leto celé ochladí. Na proti tomu suchý a velmi sparný jun. premenlivú a dáždivú povetrnosť pre následujúce 2 mesiace (jul. a aug.) predzvestuje. Na 100 mokrých jun. následuje 59 mokrých a 41 suchých let; na 100 suchých ale jun. 67 mokrých a 33 suché letá. Premerná teplota mesiaca jun. je v naších krajoch 14 a 8 des. st. R. horúcich (20 st.) dní má jun. Do 14 s 5 búrkami; dážďových dní v pravidelnom roku býva 13.

IĎA CESTÚ A HLAVNE NECESTÚ…

(Domová pokladnica, kalendár pre slovenský ľud, 1863)

MÚDROSŤ PREDKOV V DŇOCH MÁJA 1. Počiatok ovocného roku. 3. Slávik si prispevuje. 5. zem ku letnej práci. 7. Doba rakových hostin tu. 9. Mlynári v odpočinku. 11. Prvé roje v úloch. 13. neskoro večer mrká. 15. Kosy, hrable v oprave. 17. Prvé hrozno v kvete. 19. Lastovičky majú mladé. 21. Leto hvezdárov. 23. Trhy na čerešne. 25. Kúpanie v riekach. 27. Veselé spevy pri sene. 29. Bohatstvo na zeleniny.

2. Zatmenie mesiaca. 4. Horniaci putujú na dolňú 6. Prvé jahody zrejú. 8. Ozimina v kvete. 10. Sneh na holách mizne. 12. Včas ráno sa brieždi; 14. Královna ruža kvitne. 16. I jačmen sa vysypal. 18. Už častejšie hrmí. 20. Prvé uhorky na stole. 22. Najdlhšie dni v roku. 24. Ozimina hodne žlkne. 26. Kukučky už zatíchly. 28. Slovenská lipa kvitne. 30. Sypárne sú prázdne

(Domová pokladnica, kalendár pre slovenský ľud, 1863)

RECEPISY PRASTARYCH MATERÍ Proti popálení neb opařeni audů 1. Misto popálené neb opařené za některý čas w dřewěném oleji drž. 2. Popálené neb opařené misto maukau posyp neb teplé leyno krawské přilož. 3. Med s čerstwim leynem owčim smýšey a misto bolawe potři. 4. Surowau ze suda kapustu na misto upálené hned přilož. 5. Obecné midlo pokrájané na misto popálené přilož. 6. Žiweho raka utluč a přilož. 7. Wodkau z bilého lilium spaleninu ráno y wečer wymýwey a šatky w ni máčané přikládey, hoji spaleninu y wodka z konského kopita. 8. Jačmenau mukau opařeninu hned posyp. 9. Wodku, medu, owčiho másla, husacýho sádla, dřewěného oleje, pod jednau mirau rozpusť, flajstr učiň a na spáleninu přikládey. (Ioannes Tonsoris: Sana consilia medica aneb zdrawá radda lékařská, 1771)

(em)

Irkutsk má asi 600 000 obyvatelú a je to široko-daleko najvječší mjesto.

Sibír, Irkutsk

Po štyroch nocách ve vlaku sme ráno vystúpili v Irkutsku, kerý je metropolú Sibíre. Irkutsk má asi 600 000 obyvatelú a je to široko-daleko najvječší mjesto, keré krót oslavovalo 350. výročí založeňá. Mjesto nadobudlo význam až po r. 1825, ked sem do vyhnanstva došli cárem porazení predstavitelé dekabristú. Tí sem donésli inteligenciu a kultúrný život, takže sa Irkutsku ríkalo Paríž Sibíre. Vyhnanci žili v drevjených domoch. Zastavili sme sa pred domem knížata Andreja Volkonskeho. Tento pán byl najprv poslaný do vyhnanstva do nedalekého mjestečka Juka. Tam si nechal postavit parádní dom. Ked mu dovolili prestehovat sa do Irkutska, tak byl tento dom rozebraný a znova postavený v Irkutsku. Ked si mohel dovolit postavit takýto skoropalác a navíc dokázal zaplatit jeho rozebrání a znovupostavení, tak to vyhnanstvo nejak kór moc prísné muselo nebyt. V Irkutsku je vícej soch hrdinú vojny, ale sú tu aj sochy tak rozdílných osobností jak treba Gagarin a Kolčak. Zaujímavá je socha cára Alexandra III. na Marxovej ulici. Za vlády tehoto cára sa začala budovat Transibírská

magistrála. Socha cára stojí bokem k mjestu aj k vakzalu. Je to proto, že keby sa díval do mjesta byl by otočený riťú k vakzálu a „eto nevazmožno“. Keby sa díval na vakzal, byl by riťú k mjestu, „eto apjať nevazmožno“. Ked sem sa opýtal, kde je otočený riťú včil, tak mi neodpovjedeli. Postavil sem sa pred sochu, aby nebyl riťú otočený ke mne.

Nikdo v šamanském tranzi nebyl, asi sme vodky vypili málo. Kdoví…

Mladá ruská sprúvodkyňa nám rekla, že nebyt širokorozchodní a Transibírskej magistrály, asi by Rusi vojnu nad Nemeckem nevyhráli. Nemci mjeli problémy s dopravú, ked byl na hranicách inačí rozchod kolajnic. A Rusi po magistrále prepravili celý prúmysl na Sibír a ze Sibíru po ní prepravovali tovar na front. Na Transibírskú magistrálu navazuje mladší Bajkalsko-amurská magistrála /BAM/. Začala sa stavjat za Stalina, ale za Chruščova sa prestalo

a dokončilo sa to za Brežneva. Je aj názor, že BAM a Afganistan finančne zruinovali Sov. svaz. Kdoví…

O šamanizmje

Sprúvodkyňa nám vyprávjala aj o šamanizmje, kerý kedysi na Sibíri fungoval a v malém funguje dodnes. Rekla, že šamani sa priváďali do tranzu rúznýma spúsobama a nekerí aj pitím vodky. Protože ve vlaku sme vodku dosť často konzumovali, tak sem slečnu sprúvodkyňu doplnil: „Takže my sme cestú vlakem nepili, ale priváďali sme sa do tranzu.“ Nikdo ale v šamanském tranzi nebyl, asi sme tej vodky vypili málo. K Bajkalskému jazeru sme jeli pri mohutní rieke Angare. Je to jediná rieka, kerá vyteká z Bajkalu, zatát co do Bajkalu vteká 333 riek. Ked sme sa blížili k Bajkalu sprúvodca ríkal, že je to najhlubší a najvodnatejší jazero na svjete, v dúsledku čeho je voda v nem ledová a enom málokdo tam vleze. Jeden hned odpovjedel, že on tam nevleze, lebo hlubokej vody sa bójí a ví plovat enom ve slanej vode. Potešil sem ho slovama: "Já tu mám malú solničku, trochu ti to posolím a možeš tam klidne vlézt.“ Text a foto: D. Krivský


Ä?Ă­slo 10/2014

INZERCIA

JEDNODUCHĹ IA ORIENTĂ CIA VO FAKTĂ&#x161;RE )DNW~UD]DHQHUJLHDVLPiORNRKR SRWHĂ&#x2026;tLVWHVDYĂ&#x2026;DN]KRGQHPHĂ?H MHMFKFHPHUR]XPLHĂ&#x160;

elektriny a plynu ZSE prĂĄve z tohWRG{YRGXRGXSUDYLO a sprehÂ&#x17E;adnil svoje vyĂşmtovacie faktĂşry za dodĂĄvanĂŠ komodity. 9Ă&#x2026;HWN\G{OHĂ?LWp~GDMHDNRILQDQmnĂŠ vyrovnanie, harmonogram platieb a uDOĂ&#x2026;LHG{OHĂ?LWpXSR]RUQHQLDWHUD] zĂĄkaznĂ­ci nĂĄjdu prehÂ&#x17E;adne usporiadanĂŠ na prvej strane. PodrobnejĹĄie vysvetlenie nĂĄjdete v priORĂ?HQRPOHWiNXNIDNW~UHDOHER na ZZZ]VHVN.

NovĂŠ vyĂşmtovacie faktĂşry od ZSE sa vĂĄm budĂş mĂ­taĂ&#x160; Â&#x17E;ahĹĄie. KeuĂ?HIDN tĂşra od dodĂĄvateÂ&#x17E;a je najmastejĹĄie prijĂ­manĂ˝ dokument, zĂĄkaznĂ­kovi veÂ&#x17E;a napovie o snahe poskytovaĂ&#x160; mu mo najlepĹĄĂ­ servis. DodĂĄvateÂ&#x17E;

OTVORENĂ? ZMENĂ M K LEPĹ IEMU 6NYDOLWÂŹRYDQLHVOXĂ?LHEDVQDKDRYlmĂ&#x2026;LX~VWUHWRYRVĂ&#x160;YRmL]iND]QtNRP SRGQLHWLOL]PHQ\QDNRQWDNWQĂ&#x161;FKPLHVWDFKNWRUpV~SRQRYRP=6( &HQWUi

5DGLVLVYRMH]iOHĂ?LWRVWLY\EDYXMHWH osobne? Rozumieme vĂĄm. Roz-

rekonĹĄtruujete, povinnosti vlastniĂ&#x160; energetickĂ˝ certifikĂĄt sa nevyhnete. Aj keu ide o povinnosĂ&#x160;, HQHUJHWLFNĂ&#x161;FHUWLILNiWMHG{OHĂ?LWĂ&#x161;P dokumentom na sprĂĄvny odhad budĂşcich nĂĄkladov na bĂ˝vanie. HovorĂ­ o tom, do akej miery je vĂĄĹĄ dom hospodĂĄrny, a zistĂ­te aj, kde P{Ă?HWHHQHUJHWLFNpYODVWQRVWLHĂ&#x2026;WH zlepĹĄiĂ&#x160;. VuDND=6(P{Ă?HWH]tVNDĂ&#x160; energetickĂ˝ certifikĂĄt za bezkonkurenmnĂş cenu.

OBÄ˝Ă&#x161;BENOSŤ SLUĹ˝BY ZSE ASISTUJE RASTIE ZabuchnutĂŠ dvere, rozbitĂŠ okno mi prasknutĂ˝ radiĂĄtor? Do 2 hodĂ­n mĂ´Ă?HWHPDĂ&#x160; na mieste havĂĄrie elektrikĂĄra, plynĂĄra, inĹĄtalatĂŠra alebo inĂŠho majstra. StamĂ­ iba telefonĂĄt na jedno telefĂłnne mtVOR6OXĂ?ED=6($VLVWXMH je zĂĄkaznĂ­kom, ktorĂ­ si ju objednali, k dispozĂ­cii 24 hodĂ­n denne QDQRQ VWRSOLQNH. Za opravy pri havĂĄrii alebo pri zablokovanĂ­ GYHUtSULWRPDĂ?GRYĂ&#x161;Ă&#x2026;N\HXU

9Ă&#x161;KRGQpQiNXS\UHOD[D]i EDYD mL ]Â&#x17E;DY\ QD VWDYHEQĂ&#x161; PDWHULiOWHFKQLFNp]DULDGH QLDDY\EDYHQLHGRURGLQQpKR GRPXWRYĂ&#x2026;HWNRMHNGLVSR]tFLL ]iND]QtNRP=6(YuDND=6( .OXEX

NSI 2749/14

3RUXFKiPDLFKQHJDWtYQ\PQi VOHGNRPVDQDMOHSĂ&#x2026;LHY\KQHPH LFKSUHGFKiG]DQtP

vody mi solĂĄrne zostavy. RelaxovaĂ&#x160; sa dĂĄ aj za vĂ˝hodnejĹĄie ceny, HOHNWURQLNX]RĂ?HQLHWHRQOLQHVR zÂ&#x17E;avami alebo sa rozhodnite pre skrĂĄĹĄlenie svojho bĂ˝vania. ByĂ&#x160; v klube sa oplatĂ­.

UDĂ VAME ZĂ KAZNĂ?CKE TRENDY Ako prvĂ­ mohli optimĂĄlne sadzby a Ăşsporu za plyn zistiĹĽ v mobile zĂĄkaznĂ­ci ZSE. 8Ă?YURNXVDQDWUKXREMDYLOD mobilnĂĄ aplikĂĄcia od ZSE 9Ă&#x161;EHU VSUiYQHMVDG]E\NWRUiXPRĂ?ÂŹuje optimalizovaĂ&#x160; vaĹĄe platby za elektrickĂş energiu. ZĂĄroveÂŹ poskytne prehÂ&#x17E;ad o tom, z moho sa skladĂĄ

vaĹĄa cena za elektrinu. Po vĂ˝pomte MHPRĂ?QpLKQHu z aplikĂĄcie prejsĂ&#x160;

BEZPEÄ&#x152;NOSŤ NA PRVOM MIESTE ZĂĄkaznĂ­kom ZSE poradĂ­ A ZÄ˝AVA 30 % K TOMU lekĂĄr na telefĂłne .DĂ?GĂ&#x161;NWRPiGRPDSO\QRYĂ&#x161;VSR trebim, by mal daĂ&#x160; na odporĂşmania odbornĂ­kov a vykonĂĄvaĂ&#x160; pravidelnĂş revĂ­ziu plynovĂ˝ch zariadenĂ­ a spotrebimov aspoÂŹ raz do roka. Aj keu povinnosĂ&#x160; vykonaĂ&#x160; revĂ­ziu nie je danĂĄ zĂĄkonom, zabezpemeQLHRFKUDQ\Ă?LYRWDD]GUDYLDÂ&#x17E;udĂ­ je prioritou. ZSE prichĂĄdza prĂĄve z bezpemnostnĂ˝ch dĂ´vodov a kvĂ´li ]YĂ&#x161;Ă&#x2026;HQLXGRVWXSQRVWLWHMWRVOXĂ?E\ s ponukou revĂ­zie plynovĂ˝ch zariadenĂ­ so zÂ&#x17E;DYRXDĂ?

neplatĂ­te. Doteraz takto vuDNDVOXĂ? be ZSE Asistuje zĂĄkaznĂ­ci uĹĄetrili HXU

Vitajte v klube a uŞívajte si výhody naplno

Ak odoberĂĄte plyn alebo elektrinu od ZSE, zamQLWHY\XĂ?tYDĂ&#x160; aj vĂ˝hody, ktorĂŠ vĂĄm z toho plynĂş. 1DNYDOLWQpSURGXNW\DVOXĂ?E\ poskytuje ZSE zÂ&#x17E;DY\DĂ?GRYĂ&#x161;Ă&#x2026;N\ 8SDUWQHURY=6(.OXEXVD dĂĄ vybraĂ&#x160; izolamnĂ˝ materiĂĄl, vykurovacie zariadenia a ohrievame

ĹĄĂ­renĂŠ otvĂĄracie hodiny a ponuku QRYĂ&#x161;FKVOXĂ?LHEVR]DXMtPDYĂ&#x161;PL

KĞúÄ?om ku kolaudĂĄcii je energetickĂ˝ certifikĂĄt

Ak sa púťĂ&#x160;ate do stavby vlastnĂŠho rodinnĂŠho domu alebo nejakĂ˝

zÂ&#x17E;DYDPLP{Ă?HWHWHUD]RmakĂĄvaĂ&#x160; vo vynovenĂ˝ch ZSE CentrĂĄch. Zastavte sa vtedy, keu vĂĄm to bude najviac vyhovovaĂ&#x160;. Sme tu pre vĂĄs v ponGHORNDYVWUHGXÂąK YXWRURNYRĂ&#x2026;WYUWRNDYSLDWRN ÂąK.

13

KeÄ? potrebujete radu lekĂĄra, nemusĂ­te hneÄ? volaĹĽ na pohotovosĹĽ. V pohotovosti je uĹž aj ZSE so sluĹžbou ZSE Zdravie.

Viac starostlivosti a podstatne menej VWDURVWtVLP{Ă?XXĂ?tYDĂ&#x160; zĂĄkaznĂ­-

ci ZSE vuDNDQRYHMVOXĂ?EH=6( Zdravie. RĂ˝chle telefonickĂŠ konzultĂĄcie s lekĂĄrom, nadĹĄtandardnĂŠ ubytovanie v nemocnici mi nĂĄkup liekov nevlĂĄdnemu pa cientovi po hospitalizĂĄcii spojenĂ˝ s donĂĄĹĄkou domov sĂş hlavnĂŠ vĂ˝hody ]GUDYRWQĂ&#x161;FKVOXĂ?LHESUHFHO~UR dinu ZSE Zdravie. Pomas prvĂ˝ch 6 PHVLDFRYMHVOXĂ?EDEH]SODWQiQi VOHGQHEXGHVSRSODWQHQiVXPRXXĂ? RGâ&#x201A;Ź mesamne. VĹĄetky vĂ˝hody rozĹĄĂ­renej zdravotnej starostlivosti nĂĄjdete na ZZZ]VHVN

na zmenu sadzby kontaktovanĂ­m dodĂĄvateÂ&#x17E;a priamo z mobilu. Aj vuaka uDOĂ&#x2026;HMLQRYiFLLP{Ă?X]iND] nĂ­ci ZSE uĹĄetriĂ&#x160;. S.DONXODmNRX ~VSRU\SO\QX si Â&#x17E;ahko vypomĂ­tate výťku zÂ&#x17E;avy na plyn, ktorĂş vĂĄm oproti dominantnĂŠmu dodĂĄvateÂ&#x17E;ovi poskytne ZSE. PraktickosĂ&#x160; tejto VOXĂ?E\RFHQtWHDMYWHG\NHu vĂĄm aplikĂĄcia vĂ˝sledok prepomtu odoĹĄle aj na zadanĂ˝ e-mail, aby ste sa k nemu mohli v pohodlĂ­ domova kedykoÂ&#x17E;vek vrĂĄtiĂ&#x160;.

Elektrina eĹĄte lacnejĹĄie Oproti minulĂŠmu roku je garantovanĂĄ cena za dodĂĄvku HOHNWULQ\QLĂ?Ă&#x2026;LDR=i kaznĂ­ci vĹĄak urmite ocenia aj ualĹĄie zÂ&#x17E;DY\NWRUpP{Ă?X zĂ­skaĂ&#x160; automaticky. S extra dodatomnou zÂ&#x17E;DYRXP{Ă?H pomĂ­taĂ&#x160; NDĂ?GĂ&#x161; ]iND]QtN DN pomas roka odoberie viac ako 2 MWh elektriny. StamĂ­ na strĂĄnke ZZZ]VHVN vyplniĂ&#x160; krĂĄtky formulĂĄr â&#x20AC;&#x17E;Chcem lacnejĹĄiu elektrinuâ&#x20AC;&#x153;.


14

naše novinky

KRÍŽOVKA

PRIMÁTOR SI UCTIL ŽENYMATKY

1

Na Deň matiek sa vo veľkej zasadačke radnice 13. mája konalo tradičné prijatie primátorom Skalice. Pozvané ženy, matky a pracovníčky mestského úradu vítal s kvetinou viceprimátor Skalice Ľudovít Barát a prednosta mestského úradu Anton Bobrík. Pozvaným ženám sa najprv predstavili deti MŠ Skalica, pracoviska Pri potoku. Vo svojom príhovore sa primátor Stanislav Chovanec prihovoril nielen prítomným ženám, ale aj všetkým Skaličankám. Pozvané ženy sa zapísali do pamätnej knihy mesta Skalica. Deň matiek si v ten istý deň pripomenuli aj seniori, členovia skalickej Jednoty dôchodcov. V Dome kultúry usporiadali spoločenské podujatie. S krátkym programom sa predstavili deti Materskej školy Skalica, pracoviska Ludvíka Svobodu. Text a foto: (em)

Primátor s pozvanými ženami matkami.

PARKOVANIE NA PRIECHODE Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Zaparkované auto na trávniku či mieste, kde by nemalo byť, nie je v dnešnej dobe netradičným javom. No zaparkovať na priechode pre chodcov, to už je trúfalosť. Hoci tento „expert na parkovanie“ spustil výstražné svetlá, určite to neubralo na hneve mamičkám s kočíkmi, ale aj ďalším chodcom, ktorí chceli bezpečne prejsť na druhú stranu ulice. Foto: (kyk)

3

2


číslo 10/2014

ŠPORT

15

V SKALICI HRAL GOLF ROMAN ŠEBRLE Dni od 9. do 13. mája boli v Skalici v znamení golfu. V priestoroch Golf resortu sa uskutočnili tri podujatia, ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok amatérskych i profesionálnych golfistov. Boli medzi nimi aj známe tváre.

NSR 2823/14

V piatok 9. mája sa konal tradičný turnaj O pohár primátora Skalice. Prihlásených bolo spolu 69 golfistov, medzi ktorými bola i známa moderátorka Adela Banášová. V prvej kategórii si víťazstvo vybojoval zástupca domáceho golfového klubu Peter Iglár. V kategórii open si s 18 jamkami najlepšie poradil Peter Modrovský z Airport golf clubu. Adela Banášová skončila tretia. V sobotu 10. mája bol na programe takzvaný Pro am turnaj v rámci Czech PGA tour 2014. Je to podujatie, v rámci ktorého sú vytvorené tímy štyroch hráčov, pričom traja sú amatéri. Turnaja

Prihlásených bolo 69 golfistov.

sa zúčastnil aj primátor Skalice Stanislav Chovanec. Prečo sa tak rozhodol? „Dá sa povedať, že som to nemal v pláne, ale do Skalice prišiel svetový rekordér a olympijský víťaz Roman Šebrle a požiadal, či by mohol hrať primátor,

tak som sa rozhodol, že pôjdem.“ Partnermi primátora v turnaji boli Miroslav Štrokendl a Katka Chovancová. „Teším sa na turnaj, lebo budem hrať s olympijským víťazom Romanom Šebrlem. Formátom dnešnej hry je texas,

v podstate je to sranda – golf, iba tak pre zábavu, takže to bude príjemne strávený deň.“ Štvrtým „do partie“ bola tvár tohtoročnej Czech PGA tour Roman Šebrle, jeden z najúspešnejších športovcov českej atletickej histórie, olym-

pijský víťaz a majster sveta i Európy v desaťboji a viacnásobný medailista v halovom sedemboji. Na otázku, ako sa dostal ku golfu, povedal: „Golf človeka buďto naplno chytí alebo ho minie. Mňa chytil a už som u neho ostal. Je to vášeň a láska na celý život.“ Štvorica golfistov v zložení Šebrle, Chovanec, Chovancová a Štrokendl turnaj vyhrala, pričom na druhom až štvrtom mieste skončili tímy so zhodným počtom úderov. Mali iba o jeden menej ako víťazi. Primátor si svojho golfového partnera uctil v pondelok večer, kedy ho prijal na pôde radnice. Tretím, tentoraz profesionálnym golfovým turnajom v Skalici, bolo trojkolové podujatie v rámci Czech PGA tour 2014 od 11. do 13. mája. Víťazom sa stal holandský golfista Sven Maurits. Skaličanka Katarína Chovancová skončila na 31. mieste. Text a foto: (em)


16

naše novinky

ŠPORT

LETNÁ PRÍPRAVA SA ZAČALA vo štvrtej päťke. Som veľmi rád, že sme našli spoločnú reč s trénermi, ktorí by chceli pritiahnuť aj hráčov, ktorí skončili ako juniori a rok, dva hrali mimo Skalicu. Sme s nimi v kontakte a rozprávame sa s nimi. Nahráva nám to aj do filozofie finančnej stabilizácie, keďže ide o hráčov, ktorí nie sú finančne nároční a pozitívne pre klub a fanúšikov je, že sú to naši odchovanci,“ dopĺňa Tibor Martinčič.

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo stretnutie vedenia hokejového klubu HK 36 Skalica. Zúčastnil sa ho aj primátor mesta Stanislav Chovanec. „Hovorili sme všeobecne o situácii v klube. Bol mi predstavený nový generálny manažér klubu Tibor Martinčič. Diskutovali sme o zefektívnení a zintenzívnení práce s mládežou. Situácia v hokeji v rámci celého Slovenska je zložitá. Slovenský zväz ľadového hokeja znižuje dotácie na trénerov, sponzorstvo, ktoré malo prísť z Pro hokeja, je možno polovičné, čiže nebude jednoduché udržať extraligu v Skalici. Hokej však bol vždy v Skalici športom číslo jedna a ja verím tomu, že sa nám podarí vytvoriť podmienky na to, aby všetky veci zostali zachované,“ zhodnotil situáciu primátor Skalice. Nového generálneho manažéra sme sa opýtali na jeho prvé kroky a úlohy, ktoré vyplývajú z tejto funkcie. „Prioritou číslo jedna je finančná stabilizácia klubu. Financie dostá-

Klub aktívne

Hokejisti HK 36 Skalica.

vame na mládež prostredníctvom dotácií z mesta Skalica, pretože tie od štátu a tiež platby od rodičov nám nepokrývajú náklady, ktoré máme. Prioritou klubu je, aby rodičia mali čo najnižšie náklady na hokej ich detí. A dnes sme na úrovni, kedy rodičia z celkovej výchovy hráča hradia asi osem percent, čo je v rámci Slovenska unikátne. Naša snaha za posledné štyri sezóny dospela do fázy, kedy sme museli podporovať mládež aj z financií, ktoré sme získavali pre seniorský hokej. Preto sme

sa dostali v seniorskom hokeji v tejto sezóne tam, kde sme. Preto je našou úlohou získať rozdiel pri financovaní mládeže, ktorý je vo výške asi 50 tisíc eur tak, aby sme nemuseli siahať na financie, ktoré sú určené pre seniorov.“ V pondelok 19. mája sa začala letná príprava seniorov. Pod vedením trénerskej dvojice Štefan Mega a Michal Rúžička sa do nej zapojilo menej hráčov, ako bolo v predchádzajúcich rokoch obvyklé, iba osem. Klub však aktívne pracuje na dopĺ-

ňaní kádra ďalšími hráčmi, ktorí by sa priebežne zapojili do prípravy. „O filozofii skladby prvého mužstva sa hovorí už niekoľko rokov tak, že ho chceme budovať na odchovancoch, že chceme mať čo najviac našich chlapcov. V zásade sa nám to aj v minulých sezónach darilo, ale ja osobne chcem, aby v prvom mužstve mali priestor naši mladí hráči, čiže tí, ktorí opustia vekovú kategóriu junior. Ale aby dostali priestor, a to nie iba v jednej sezóne a nie iba

pracuje na dopĺňaní kádra ďalšími hráčmi. Letná príprava sa teda pomaly rozbieha. Pravdepodobne aj po uzávierke vydania, ktoré držíte v rukách, budú v príprave zapojení noví hráči, keďže situácia sa v týchto dňoch a týždňoch bude meniť zo dňa na deň. Text a foto: (em)

SKALIČANIA VO FINÁLE V predchádzajúcom vydaní sme čitateľov informovali o prvých dvoch zápasoch, ktoré skalickí hokejbalisti extraligy odohrali v semifinále tohtoročného play-off. V Pruskom vyhrali 2:0 (Rampáček, Patinka) a prehrali 2:3 (Zelenka, Martinusík). Po prvom zápase v Skalici 17. mája sa do vedenia v sérii dostali domáci. Po prvej bezgólovej tretine sa dvakrát trafili v prostrednej, ale o výsledku rozhodla až prestrelka v záverečnej časti zápasu. Domáci vyhrali tesne 4:3 po dvoch góloch Rampáčka a presných zásahoch Petroviča a Martinusíka. Na druhý deň padol iba

jeden gól z hokejky domáceho Rampáčka a bol to gól postupový. Výhra 1:0 zabezpečila skalických hokejbalistom historický postup do finále najvyššej slovenskej súťaže. Skalickí extraligoví hokejbalisti štartujúci pod hlavičkou Hokejmarket Skalica vstúpili do historického finále najvyššej slovenskej súťaže na pôde trojnásobného majstra a vlaňajšieho obhajcu trofeje v Nitre v sobotu 24. mája. Ako uviedli internetové zdroje, bol to súboj hodný finále, bol vyrovnaný, so šťastnejším koncom pre nitrianskych rytierov. Prvý duel vyhrali 4:2, keď sa za hostí presadili Martinusík a Kolínek. Na druhý deň to bolo podstatne jednoznačnejšie. Skaličania mali už po

Skalica vstupila do historického finále najvyššej slovenskej súťaže.

prvej tretine trojgólové manko a domáci boli poriadne našliapnutí. Potom prišla presilová hra hostí a Skalica sa po peknej kombinácii vďaka Patinkovi vrátila do zápasu gólom na 1:3. V prostrednej časti však domáci nepripustili zdramatizovanie, pridali ďalšie tri pres-

né zásahy a bolo rozhodnuté. V tretej tretine ešte pridali dva góly, pričom hostia korigovali na konečných 3:8 Rampáčkom a Smetanom. Hokejbalisti Nitry sú tak už iba krok od štvrtého titulu, ale Skaličania im cestu ešte určite budú chcieť skomplikovať. Tretí zá-

pas, a dúfajme, že v tejto sezóne nie posledný, sa bude konať v sobotu 31. mája o 13.00 hod. na hokejbalovom štadióne v Skalici. V prípade výhry domácich sa bude v sérii pokračovať v prvú júnovú nedeľu. Text a foto: (em)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Skalica, náklad 6 600 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsi 10 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you