Page 1

6 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: II. číslo 5/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Skalica

Skalická MHD Naplánujte si má päť rokov zábavu a relax

99-ročná jubilantka

Najlepší športovci

str. 3 Počas roku 2013 autobusy skalickej MHD previezli celkom 140 815 cestujúcich. V priemere na jeden deň je to takmer 380 cestujúcich.

str. 12 Už prešlo 99 rokov odvtedy, čo sa narodila najstaršia občianka Skalice, Mária Machálková. Gratuloval jej aj primátor Stanislav Chovanec.

str. 16 V tomto roku bol prvýkrát vyhlásený aj absolútny víťaz, športovec Skalice za rok 2013. Stal sa ním Jaroslav Martinusík.

str. 4 V Skalici sa v priebehu roka koná množstvo podujatí. Nemálo Skaličanov si na festivaly a koncerty pozýva svojich príbuzných či priateľov.

Zľava generálny riaditeľ spoločnosti INA Skalica Jaroslav Patka, premiér Robert Fico, primátor Skalice Stanislav Chovanec po rokovaní na skalickej radnici.

SKALICU NAVŠTÍVIL ROBERT FICO V utorok 4. marca Skalicu navštívil premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Na radnici ho privítal primátor Stanislav Chovanec. Premiér sa zapísal do Pamätnej knihy mesta Skalica a potom strávil niekoľko desiatok minút s primátorom, generálnym riaditeľom spoločnosti INA Skalica Jaroslavom Patkom a ďalšími hosťami. Robert Fico sa o Skalici vyjadril pochvalne: „Chcem zablahoželať mestu Skalica k tomu, čo dosiahlo. Keď človek prechádza cez mesto, vidí, čo

všetko sa tu deje a že je tu naozaj evidentný rozvoj. Veľmi ma teší, že je to mesto, ktoré má veľmi nízku mieru nezamestnanosti medzi piatimi

a šiestimi percentami a okres okolo osem percent. Je to aj vďaka tomu, že je tu významná fabrika INA Skalica. Mal som dnes možnosť hovoriť s generálnym riaditeľom o ďalších predstavách tejto spoločnosti do budúcnosti. Ešte sme sa rozprávali o jednom zaujímavom nápade, na ktorom spolu s pánom primátorom pracujeme. Do konania volieb

do Európskeho parlamentu by sme chceli zorganizovať spoločné zasadnutie slovenskej a českej vlády. Malo by byť na slovenskej strane a určite by malo byť niekde blízko hraníc. Tak som sa pýtal, prečo by to nemohla byť Skalica. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

„MAŠKARE“ V ŠTÍBORE

KRÁTKE SPRÁVY

2

Tradičným februárovým podujatím Klubu dôchodcov býva fašiangová zábava. Tento rok sa konala v utorok 22. februára v spoločenskej miestnosti Štíbora. Predsedníčka klubu Anna Hurbanová na úvod privítala hostí – vedúcu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Skalica Martinu Štepanovskú a predovšetkým primátora Skalice Stanislava Chovanca, ktorý sa seniorom prihovoril. Po oficiálnom úvode prišlo na rad defilé masiek - maškár. Ako vždy originálnych. Všetci si spolu zatancovali, zahanbiť sa nedal ani primátor, a potom sa seniori bavili pri hudbe Mariána Mikúša až do večera.

AKTIVITY NAŠEJ KNIŽNICE V druhej polovici februára pripravili pracovníci Mestskej knižnice v Skalici dve podujatia. Dňa 19. februára sa tu uskutočnila prednáška pod názvom Invázne druhy rastlín. Bolo to jedno z podujatí cyklu, v ktorom v knižnici Andrej Popovič približuje prírodu Slovenska a Rakúska. Je to odborník, ktorý organizuje a realizuje vzdelávacie výlety, ekoturizmus a prednášky pre verejnosť a školy zamerané na spoznávanie prírody. Počas jarných prázdnin trávili voľný čas v knižnici aj deti. Okrem jednotlivcov sem prichádzali i kolektívy. Knižnicu navštívili deti z CVČ aj zo Súkromnej základnej školy Skalica. Prezreli si nové knihy, vyplnili anketu o najobľúbenejšiu detskú knihu a prispeli na výstavu „Detskí hrdinovia“. Medzi knihami strávili príjemné dopoludnie.

VOĽBY PREZIDENTA SR Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. Občania mesta Skalica dostali do svojich schránok Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky. V tomto oznámení je uvedená určená volebná miestnosť pre voliča. Upozorňujeme, že volebná miestnosť v okrsku č. 9 v Dome kultúry bola nahradená volebnou miestnosťou v budove Mestského centra sociálnych služieb – Štíbore na Kráľovskej ulici č. 9. V oznámení je uvedený rovnako aj čas konania voľby druhého kola v prípade, že by ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Prípadné druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 29. marca. Volebné miestnosti sa otvárajú o 7.00 a zatvárajú o 22.00.

Premiér Robert Fico sa zapísal do Pamätnej knihy mesta Skalica.

SKALICU NAVŠTÍVIL ROBERT FICO Dokončenie zo strany 1 Je to predsa len udalosť, keď prídu dve vlády do jedného mesta, je to aj prezentácia samotného mesta. Preto počkám na, nazvem to pozývací list pána primátora, a pokiaľ by to zodpovedalo požiadavkám českej strany a slovenskej strany, veľmi radi s obidvoma vládami prídeme do Skalice. Rovnako všetko budeme robiť preto, aby sa priemysel, ktorý je typický pre tento región, rozvíjal, aby tu vznikali ďalšie pracovné miesta.“

Obojstranná spokojnosť

SPOLOČENSKÁ KRONIKA, 8.  10. TÝŽDEŇ Vítame medzi nami Radovan Hrebíček, Radoslav Pokovič, Tobias Toman, Sarah Zeynep Dilek, Michaela Jozefovičová, Nina Renováčková Opustili nás Anna Horvátová (1933), Anna Bogárová (1936), Ferdinand Godiška (1924), Anna Čermáková (1918), Elena Fedorová (1942), Eva Kucharičová (1923) Sľúbili si vernosť Jaroslav Vanek a Katarína Krivská (em), www.skalica.sk

Primátor Skalice veľmi vítal návštevu premiéra, o ktorú sa, ako povedal, pokúšal už dlhší čas: „Je to veľká česť pre mňa i Skalicu, keď nás navštívi predseda vlády Slovenskej republiky. Najdôležitejšie bolo rokovanie s premiérom, o ktoré ma požiadal generálny riaditeľ spoločnosti INA Skalica o ďalšom rozvoji spoločnosti nie len v rámci Skalice, ale aj v iných regiónoch Slovenska. Ja som s premiérom hovoril o rozvoji športu a športového areálu. Myslím si, že som dostal prísľub a veci, ktoré chceme dobudovať, vybudujeme. A dostal som aj ponuku, či je Skalica schopná a ochotná privítať spoločné

zasadnutie slovenskej a českej vlády. Samozrejme som nad tým dlho nerozmýšľal, iba pár sekúnd a povedal som áno. Pošlem pozývací list a verím, že v máji by to zasadnutie v Skalici mohlo byť. Tým by sme pred turistickou sezónou určite významne zviditeľnili naše mesto. Som z dnešného stretnutia veľmi spokojný.“

Primátor Skalice veľmi vítal návštevu premiéra, o ktorú sa, ako povedal, pokúšal už dlhší čas. Premiér Slovenskej republiky Skalicu navštívil aj preto, aby v Dome kultúry zablahoželal skalickým ženám k Medzinárodnému dňu žien. Bol tu pre ne pripravený program-vystúpenie hudobnej skupiny Senzus. Aký je postoj premiéra k sviatku žien? „Slovensko je krajina, ktorá doviezla niektoré sviatky zo zahraničia, ktoré tu nemajú čo robiť, pretože nemajú nič spoločné s našimi tradíciami a na-

šou históriou. MDŽ sa oslavovalo vždy a ja by som mu nedával žiadny prívlastok, pretože tento sviatok nevznikol ani za socializmu, ani v 40. či 50. rokoch. Vznikol na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch, kedy ženy v jednej textilnej fabrike bojovali za lepšie pracovné podmienky. Myslím si, že ženy to oceňujú. Ja mám s tým len tie najlepšie skúsenosti. Nerobíme to ani prvý a verím, že ani posledný krát. Už niekoľko rokov za sebou sme boli v niekoľkých častiach Slovenska. Je to nepolitické, snažíme sa zábavným slovom poďakovať ženám, pripraviť im nejaký kultúrny program a takto to bolo aj dnes v Skalici.“ K blahoželaniu ženám k ich sviatku sa pripojil aj skalický primátor. „Rád by som sa pripojil k predsedovi vlády a všetkým ženám zavinšoval. Ja som tento sviatok oslavoval vždy a aj ho do budúcna budem. Všetkým ženám by som chcel poďakovať za to, čo pre nás chlapov robia, pretože bez nich by sme boli iba poloviční. Želám im všetko dobré, pevné zdravie, šťastie a nech majú radosť zo svojich blízkych.“ Text a foto: (em)


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

SKALICKÁ MHD MÁ PÄŤ ROKOV Mestská hromadná doprava je v našom meste už neodmysliteľnou súčasťou Skalice. Prvého marca uplynulo päť rokov odvtedy, čo sa šampanským pokrstili autobusy a tie sa vydali na svoj prvý okruh po meste. S viceprimátorom Skalice Ľudovítom Barátom sme hodnotili uplynulý rok i celé trvanie služby obyvateľom.

Koľko cestujúcich previezla skalická MHD v minulom roku a od roku 2009? Počas roku 2013 autobusy skalickej MHD previezli celkom 140 815 cestujúcich. Tento rok sa začlenil do celkového priemeru za celé obdobie existencie MHD. Možno si to ľudia ani neuvedomujú, ale pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli už piate výročie fungovania mestskej hromadnej dopravy. Za toto obdobie autobusy MHD previezli vyše 660 tisíc cestujúcich a ´nabehali´ celkom 440 tisíc kilometrov. V priemere na jeden deň je to takmer 380 cestujúcich. Až na ten prvý rok, kedy sa začínalo a ľudia si na túto službu museli zvyknúť, bolo využívanie MHD vcelku rovnaké. Ako je vidieť v grafe, ktorý je aj na webovej

stránke mesta Skalica, niektorý mesiac to ide hore, niektorý zase dole, ale trend využívania je ustálený. Čísla, ktoré mestská hromadná doprava v Skalici dosahuje, ma presviedčajú o jej opodstatnení. Keď si zoberieme, že ročne autobusy prevezú desaťnásobok počtu obyvateľov Skalice, tak to sú čísla, ktoré v čase, kedy sme to spúšťali, ani najväčší optimista nečakal.

Máte odsledované, ktoré mesiace sú silnejšie a ktoré slabšie? Nedá sa úplne povedať, že je to otázka mesiacov. Máme vysledované, že to hlavne závisí od počasia. Útlm býva pochopiteľne počas letných mesiacov a štatistiku značne ovplyvňujú sviatky.

Ročne autobusy prevezú desaťnásobok počtu obyvateľov Skalice.

Počas celého obdobia existencie mestskej hromadnej dopravy prichádzali podnety občanov ohľadom zastávok a trasy autobusov. Riešite ich? Samozrejme sa nimi zaoberáme. Treba si uvedomiť, že ten spoj chodí v 30-minútových intervaloch. Okruh má osem kilometrov a so zastávkami autobus

prejde okruh za 24-25 minút. Čiže tam nie je priestor, aby sme pridávali zastávky, v tomto 30 minútovom režime. Ak by sme sa rozhodli niekde trasu či zastávky rozšíriť, nutne by sme museli inde niečo ubrať. Nejaké korekcie v rámci trasy sa v minulosti už uskutočnili, ale my sa snažíme najmä o to, aby boli cestujúci s touto službou

spokojní a aby boli pravidelne čistené priestory zastávok. Aktuálne o nejakých zásadných zmenách či úpravách neuvažujeme. To by možno bolo potrebné prejsť k inému režimu a cyklu a to už, samozrejme, je otázka financií. Text a foto: (em)

SKALICA NA VEĽTRHOCH CESTOVNÉHO RUCHU Mesto Skalica sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo veľtrhov cestovného ruchu v Bratislave, Prahe a Budapešti. Sú to podujatia, ktoré patria k najväčším v strednej Európe. V Bratislave sa Skalica prezentovala spolu s ďalšími obcami a mestami Záhoria pod hlavičkou ZMO Záhorie. V Prahe a Budapešti bola na základe mimoriadnej ponuky Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

ky, ktoré som počúval v rádiu o tomto podujatí, sa mi páčili. Jedna pani z Trnavy povedala, že si doteraz myslela, že Trnava je ´malý Rím´, ale v Skalici má veľkú konkurenciu. Som presvedčený, že mesto Skalica je maximálne pripravené s novými produktami na to, aby sme

Pre primátora Skalice Stanislava Chovanca je neustála práca v oblasti cestovného ruchu jednou z priorít. „Myslím si, že v rámci účasti na veľtrhu Slovakiatour v Bratislave sme sa rozhodli správne, keď sme sa minulý i tento rok išli prezentovať spoločne, ako región Záhorie. V Prahe a Budapešti sme boli samostatne ako mesto Skalica. Osobne cítim, že táto turistická sezóna bude najlepšia. Je to vidieť v rámci oddelenia

navštívilo 750 ľudí.

Skalické pamiatky počas medzinárodného dna sprievodcov

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského v Skalici.

turistickej informačnej kancelárie, majú ťah na bránu, stretávam sa s pozitívnymi reakciami na ich prácu. Exaktným dôka-

zom bol aj medzinárodný deň sprievodcov, kedy skalické pamiatky navštívilo 750 ľudí, čo je fantastické číslo. Aj príspev-

uspokojili návštevníkov, ktorí do Skalice prídu. Je pre nás dôležité, aby prichádzali noví a aby sa starí, ktorí u nás už boli, k nám radi vracali.“ Pri tejto príležitosti sme sa primátora opýtali, ktorú zo skalických pamiatok má osobne najradšej. „Obdivujem a mám rád všetky pamiatky, ale najradšej mám jezuitský kostol. Je to aj z toho dôvodu, že sme, ako ge-

nerácia, splnili storočnú túžbu našich predkov urobiť zo Skalice také niečo, ako sa nám práve podarilo. Myslím si, že aj ľudia to tak vnímajú a že ani nečakali, že to takto dokážeme. Myslím si, že tento kostol je aj verejnosťou vnímaný ako nádherná pamiatka, ktorá má svoju fantastickú atmosféru. Z toho mám veľkú radosť. Osobne mám rád aj mlyn bratov Pilárikových, pri ktorom sme sa kedysi rozhodli, že ho prevezmeme, zrekonštruujeme a myslím si, že tento mlyn ako technická pamiatka má svoje neopakovateľné čaro. A musím spomenúť aj nádhernú panorámu mesta od skalických cintorínov. Tento pohľad na celé mesto mám veľmi rád. Som rád, že žijem v tomto meste,“ dodáva primátor vo svojom krátkom vyznaní mestu. Všetky skalické pamätihodnosti sa pre verejnosť oficiálne otvoria počas desiateho ročníka Trdlofestu v sobotu 17. mája. Text a foto: (em)


4

naše novinky

SPEKTRUM

HUDBA V MESTE OPÄŤ V DOME KULTÚRY

Aj v tomto roku Skalické dni navštívi kráľ Ľudovít I. s družinou a odovzdá richtárovi výsadné listiny slobodného kráľovského mesta.

NAPLÁNUJTE SI ZÁBAVU A RELAX V Skalici sa v priebehu roka koná množstvo podujatí. Niektoré z nich sú významnejšie a nemálo Skaličanov si na ne pozýva svojich príbuzných či priateľov z blízka i ďaleka. To sa musí vždy zavčasu naplánovať. Ponúkame vám preto prehľad významnejších podujatí v roku 2014, z ktorých niektoré majú prívlastok medzinárodné. 25. apríla sa už piatykrát Skalica stane dejiskom celoslovenskej výstavy vín s medzinárodnou účasťou. Miestom konania podujatia, počas ktorého budú najfrekventovanejšie slová víno, vínna réva či vinohrad, bude areál františkánskych stavieb. 17. máj bude patriť jubilejnému desiatemu ročníku Trdlofestu, dňu plnému trdelníka, vína a dobrej nálady. Podujatie sa uskutoční na obvyklom mieste vo františkánskej záhrade. Pre návštevníkov bude pripravený pestrý hudobno-tanečný program, súťaže, detský kútik a predovšetkým sa pracovníci správy mestského majetku opäť pokúsia upiecť najväčší trdelník na svete. Aktuálny rekord je 206,5 cm. V tento deň budú prvýkrát otvorené skalické stavebné pamiatky a oficiálne sa začne letná turistická sezóna.

nať v dňoch 19. – 21. septembra. Opäť si prídu na svoje priaznivci hudby viacerých žánrov. Chýbať nebude moderný i ľudový tanec, ohňostroj a predovšetkým jarmočné stánky. Počas dvoch víkendových dní svoje remeselné výrobky budú prezentovať výrobcovia na námestí. V priľahlých uliciach si návštevníci budú môcť vybrať z tovaru vo vyše 300 stánkoch. Chýbať nebude tradičná cigánska a burčiak. Deň otvorených búd sa už šiestykrát bude konať 25. októbra. V niekoľkých desiatkach skalických vinohradov budú vinohradníci a vinári ponúkať svoje mladé vína. A ako sa už stalo tradíciou, niekde to bude s hudbou a krojmi a všade s občerstvením.

Po úspešnom prvom ročníku sa 12.-13. júla bude konať veľké medzinárodné podujatie s názvom Ľudové umelecké remeslá. V minulom roku sa na skalickom hlavnom námestí prezentovalo vyše 120 remeselníkov z viacerých krajín. Organizátori, občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá, pripravujú pestrú prehliadku remeselnej výroby aj na tento rok.

Počas roka sa v Skalici uskutoční i mnoho ďalších podujatí, na ktoré našich čitateľov budeme upozorňovať priebežne. Už teraz sa môžu tešiť na ďalší ročník medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby Musica Sacra Skalica, medzinárodného festivalu komornej hudby Divergencie, na obnovené konanie cyklu Hudba v Meste v dome kultúry, na tradičné Vianočné trhy, na obľúbené nočné prehliadky a množstvo ďalších podujatí.

Najväčšie podujatie, Skalické dni, sa v tomto roku bude ko-

Text a foto: (em)

Projekt Hudba v Meste vytvoril v spolupráci s Mestom Skalica v roku 2002 skalický rodák, hudobník Ľuboš Beňa. Počas nasledujúcich rokov sa na pódiu Domu kultúry pravidelne predstavovali umelci z celého sveta. Po tom, čo sa štyrikrát uskutočnil festival HvM, sa organizátori rozhodli vrátiť ku koncertom v Dome kultúry. Formát koncertov na pódiu Domu kultúry trval od roku 2002 do 2010. Počas 29 koncertov tu vystúpilo niekoľko desiatok hudobníkov z celého sveta. Postupne sa vybudovalo veľmi solídne divácke zázemie, ktoré Skalici viacerí účinkujúci závideli. Koncerty na malom priestore mali svoje čaro, vytváral sa veľmi úzky kontakt medzi umelcom a divákom. V roku 2010 sa organizátori rozhodli prejsť zo systému viace-

Hudba v Meste sa vracia na pódium skalického Domu kultúry.

rých koncertov počas roka na jeden väčší festival vo františkánskej záhrade. Uskutočnili sa štyri ročníky, pričom ten posledný bol v minulom roku v priestoroch orlovne. Od roku 2014 Hudba v Meste pokračuje v Dome kultúry. A hneď prvé podujatie sľubuje výnimočný hudobný zážitok. Dá sa povedať, že bude minifestivalom, pretože nebude vystupovať iba jedna kapela. Tentoraz to bude slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským blueso-

vým umelcom, spojené s galakoncertom. V ňom sa predstavia známe tváre René Lacko & Down Town Band, Erich „Boboš" Procházka & Marek Wolf, Ľuboš Beňa & Peter „Bonzo“ Radványi a ďalší. Fanúšikovia kvalitnej bluesovej hudby sa naozaj majú na čo tešiť. Vstupenky na podujatie si môžu záujemcovia so zľavou kúpiť v predpredaji v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica.

SKALICA VČERA A DNES Sme opäť na Potočnej ulici, ale tentoraz na jej konci, pri bývalom, pôvodne vodnom Malíkových mlyne. Aj v tomto malom priestore sa za desaťročia udialo niekoľko zmien. Prestavbou prešla samotná budova mlyna a je zrejmé, že kedysi jeho fasáda vyzerala lepšie. Dnes pôsobí veľmi spustnuto a ošarpane. A pritom, rovnako ako kedysi, aj dnes je súkromným majetkom. Inak vyzerá povrch vozovky. Kým na starej fotografii to bola pravdepodobne iba utlačená (a v tomto prípade bahnitá) zem, po kompletnej rekonštrukcii námestia a priľahlých ulíc sa tu k asfaltu pridala i kamenná dlažba. A ešte jedna podstatná zmena. Kým kedysi ľudia nepoznali niečo také ako graffiti, dnes sú tieto nápisy vo všetkých mestách, doslova pliaga fasád. Na našej snímke sa dokonca autor aj podpísal, hoci skutočný Homo sapiens by to asi nerobil. Text a foto: (em)

Časť Potočnej ulice v roku 2014.

Časť Potočnej ulice v prvej polovici 20. storočia.

Text a foto: (em)


číslo 5/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

PROFIL

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou?

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ĺ pecializujem sa na hlinu, Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWteda na vĂ˝tvory z tohto ma- NRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi WHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžUDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR QiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUH- VRP]DVYRMtPVQRP OD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP

Tento rok by som

]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

chcela z rodnĂŠho

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou rĂĄno, prĂ­padne v lete...

9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som.

]Vystavujete niekde svoje diela?

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

$NRVDWRYH]PH2¿FLiOQX výstavu teraz nemåm, nieÞRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHãWDXUiFLL QLHÞRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorých kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQêFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\

]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 5/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 5/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

SPEKTRUM

MÁRIA MACHÁLKOVÁ SA DOŽILA UŽ 99 ROKOV 24. februára uplynulo 99 rokov odvtedy, čo sa narodila najstaršia občianka Skalice, Mária Machálková. K jubileu oslávenkyni v tento deň prišli zagratulovať primátor Skalice Stanislav Chovanec a vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Martina Štepanovská. Jubilantka dostala od primátora veľkú kyticu, darčekový kôš i malé finančné prilepšenie. Primátor po príchode povedal, že je rád, že sa v zdraví dožila toľko rokov, načo pani Machálková pohotove odvetila: „A ja su ráda, že vás vidím.“ A pokračovala rozprávaním zo života. „Zakát sem mohla, mjela sem na dvori hydinu. Kačeny, morky. Všetko mja bavilo, já sem to krmila. Sem ešte plétla, vyšívala, bavilo mja to. Fčil už enom tak drímu, enom drímu. A tak to uteče hodina za hodinú a jak je štvrtá hodina, idu pod duchnu. Jak tá zima prejde, teším sa, že bude slunečko, abych si mohla venku sednút. A ked mja to moc hreje, sednu si vedlá do gánku. Mám tam stoličku, tam sa schladím. A predsa vydržím.“ Napriek úctyhodnému veku pani Machálková preukázala výbornú pamäť a dokázala všetkých zabaviť. Porozprávala o tom, ako kedysi

Najstaršia občianka mesta Skalica Mária Machálková oslávila 99 rokov.

chodila tancovať s milým. A keď ju prišiel do tanca pozvať iný, ako bola potom tichá domácnosť. Opýtali sme sa, či sa pozerá na televízor a číta. Dozvedeli sme sa, že v televízore sa rada pozerá na súťaže a dokonca hokej či futbal. A dodala, že ešte pol roka dozadu čítala knihy a dokonca bez okuliarov (!). Zrak sa jej však zhoršil a už s tým má problémy. Ale hneď dokázala, že to nie

Zakát sem mohla, mjela sem na dvori hydinu. Kačeny, morky. Všetko mja bavilo. je také zlé. Od mesta dostala tlačené blahoželanie, kto-

ré vytiahla a bez zaváhania a okuliarov celé pekne prečítala. Klobúk dolu. Na záver príjemného posedenia nám pani Machálková aj zaspievala. „Zasadil som čerešenku a vzešli mi dvje, už je s tebú, mojá milá, už je s tebú zle. Servus brezina, jede mašina. Veze nám vojáčkú od Hodonína...“ A zaspievala to pevným hlasom bez zaváhania. A bez problémov tiež rozkrojila narodenino-

vú tortu s číslom 99 (mimochodom, torta bola vynikajúca, piekla ju jej nevesta). Po príjemnej hodinke strávenej v spoločnosti jubilantky pani Márie Machálkovej a jej rodinných príslušníkov sa primátor rozlúčil so želaním čo najlepšieho zdravia a nech sa v kruhu svojich najbližších dožije okrúhlej stovky. Text a foto: (em)

MESTO ÚSPEŠNE SPOLUPRACUJE V PROGRAME COMENIUS Mesto Skalica sa zúčastnilo v nemeckom Bremerhavene na seminároch a workshopoch Programu pre celoživotné vzdelávanie COMENIUS, zameraného na regionálne partnerstvá. Tieto aktivity nadväzovali na pracovné stretnutia, ktoré sa konali v Skalici v novembri minulého roka, ako uviedla referentka pre vzťahy s verejnosťou mesta Skalica, Terézia Kubová. Pracovníci oddelenia strategického rozvoja a marketingu, vybraní pedagógovia zo Súkromnej strednej odbor-

nej školy Skalica Via Humana a zástupkyňa Academic Business Cluster si spolu s kolegami z partnerského mesta Bre-

merhaven priblížili ústrednú tému stretnutí „Duálny odborný systém výučby“. „Pracovné stretnutia sa konali na odbornej škole, ktorá vyučuje v oblasti hoteliérstva, zdravia, stavebníctva, potravinárskeho priemyslu, dizajnu, informatiky, médií a iných odvetví. Študenti spolu s pedagógmi odboru hoteliérstvo predviedli slovenským partnerom prí-

pravu regionálnych gastronomických špecialít. Zaujímavá bola aj prezentácia školy a jej vyučovacích odborov,“ priblížila Kubová. Výsledkom rokovaní bol záujem všetkých partnerov pokračovať v spolupráci a záujem o výmenu pedagógov a študentov. Projekt „Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v in-

terkulturálnom kontexte – Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext“ sa realizuje v období od 30. septembra 2013 do 31. júla 2015 v rámci Programu pre celoživotné vzdelávanie, podprogram Comenius Regio. TASR


číslo 5/2014

SPEKTRUM

13

IĎA CESTÚ A HLAVNE NECESTÚ... JUDr. Dušan Krivský. Kto by ho nepoznal. Právnik, cestovateľ, spisovateľ. Pre Naše Novinky pripravil sériu zážitkov zo svojich ciest. Dnes vám ponúkame prvú časť.

Z Moskvy do Pekingu vlakem

Po návrate z Vietnamu, Laosu a Kambodže sem si rekel, že sem už byl všade, kde sem byt chcel a tak s cestováním ve velkém skončím. Velice skoro sem si ale spomjel, že sem ešte nejel vlakem po Transsibírskej magistráli. Dosť dlúho mi trvalo, než sem zistil, co vlastne chcu, lebo sem nerozeznal túto magistrálu od její "mladší sestry" Bajkalsko-amurskej magistrály. Myslel sem si, že to sú dva názvy tej istej štreky, co neni pravda. Ked sem konečne pochopil, jak to je, kerá odkát a kam vede, tak sem sa išel do Bratislavy prihlásit na cestu vlakem z Moskvy do Pekingu. Rekli mi, že vlakem prejedu 7.500 km a že v nem budu sedem dní a sedem nocí. Vybavil sem to a išel sem navštívit moju 81-roční známú, kerá bývá nedaleko cestovky. Bylo asi 11 hodin, ked rekla že dá objed na stúl, lebo nerada pije na lačný žalúdek. Pri prostíraní sa mja opýtala, co vlastne v Bratislavje delám. Odpovjedel sem, že sem si došel kúpit lístek na vlak z Moskvy do Pekingu. Ona sa zatvárila jak bohyňa prekvapeňá, zalomila rukama a rekla,

že po takejto ceste túží celý život, enom nemjela s kým jet. Nechala prostírání a hned išla se mnú do cestovky, kde sa na múj úžas prihlásila a hned to aj kartú zaplatila. Jediná její otázka byla, esli berú aj ludí nad 80 rokú. Ludí, aj ženy, nad 80 rokú brali a ona skutečne túto cestu bez problémú absolvovala. Takže možu napísat, že po štyriceti rokoch sem išel zase na dovolenku ze ženskú. Dokonca

Ludé, kerí mja poznajú, byli prekvapení, ked sem rekel, že po rokoch jedu na dovolenku s kočkú. ze ženskú primjeraného vjeku. Ludé, kerí mja poznajú, byli prekvapení, ked sem rekel, že po rokoch jedu na dovolenku s kočkú. Potom sem im dal hádanku, kolko tá „kočka“ má rokú. Enom jedna osoba odpovjedela jakž-takž správne: „Buď osemnást lebo osemdesát“.

Čepuju chlebovij kraj!

Pri každej ceste je najhorší balení

Kde sem já všade mohel byt, keby nebylo teho nešťastného baleňá! Nejak sem ale pochopil, že do vlaku, kde strávím tolko času neni vhodný ani kufr, ani ruksak. To bylo správné uvažování, ale vybrat správnú kabelu, to dalo fušku! Zbalil sem to do jednej, potom do druhej a den pred odchodem sem kúpil už tretí kabelu, kerú sem konečne zebral ze sebú na letište do Schwechatu. Odtáto sme leteli do Moskvy na Šeremetievove letište, kde mja príjemne prekvapili automaty, keré bez čekáňá mjenili doláre a eura na ruble.

Do Moskvy sme doleteli skoro ráno. Vlak vyjel až neskoro večer, takže byl čas na prohlídku. Nebudu sa o ní moc rozpisovat, ale navštívili sme šecko možné, hlavne Kreml. Ruksaček, v kerém sem omylem nechál plnú peňeženku, sem si dal do úschovy a celý čas sem mjel potom hrúzu z teho, esli ho ešte uvidím. Prohlídka Kremlu byla krásná, videli sme aj najvječší zvon /car-kolokol/, kerý nikedy nezvónil aj najvječší delo /car-delo/, keré nikedy nevystrelilo. Najkrajší ale z celého Kremlu bylo to, že sem sa na závjer prohlídky zhledal s ruksačkem a hlavne s peňeženkú. Procházali sme sa nedaleko hrobu „Neznámého vojaka“. Žád-

ný sprúvodca neví jak sa volal... Procházku sem využil na pití chlebového kvasu /chlebovij kraj/. Prodavačka mi rekla cenu slovem „forty" a já na to: „Ne nada gavariť forty, nada gavariť sorok!“ Prodavačka mja pochválila slovem „molodec“, čemu sem oponoval: „Da molodec, 62 godov...“ Nechcela mi vjerit, že su taký starý a rekla: „U vas molodaja ženščina" Já na to: „u meňa net ženščina, patamu što u meňá uže net instrument dľa ženščiny.“ Asi deset minut neprodávala, jak sa temu rehotala. Musel sem čepovat místo ní bez platu. Každá sranda neco stójí... D. Krivský

POMÔŽTE KOMPLETIZOVAŤ DEJINY V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorá svojimi dôsledkami zasiahla prakticky do života každej rodiny a mnohé z nich natrvalo poznačila.

Ilustračné foto: Dr. Pavel Blaho ako vojenský lekár v Kroměříži, 1915, archív ZM v Skalici.

Pri tejto príležitosti sa Záhorské múzeum v Skalici pripojilo k celoeurópskej výzve na dokumentáciu prvej svetovej vojny, do ktorej sa slovenské múzeá zapojili kampaňou Múzeum v čase, čas v múzeu. Zámerom projektu je zdokumentovať a zdigitalizovať zachované predmety a písomný materiál, ktorý sa nachádza v rodinných archívoch (fotografie, listy z vojny, pamätné listy, vojen-

ské priepustky, upomienkové predmety, vyznamenania, súčasti výzbroje a výstroje, dobová tlač a podobne). V prípade, že máte vo svojich rodinných zbierkach spomínané artefakty a ste ochotní ich poskytnúť na zapožičanie a zdokumentovanie Záhorskému múzeu v Skalici, prosím, kontaktujte nás. Spoločným výsledkom spolupráce bude publikácia Prvá svetová vojna a Záhorie, prezentácia zaujímavých príbehov a predmetov viažucich sa k prvej svetovej vojne počas Noci múzeí v máji 2014, pripravovaná výstava Prvá svetová vojna a Záhorie, ktorá vzniká v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom Bratislava, pobočka

Skalica v októbri 2014 a projekt Zväzu múzeí na Slovensku "Príbeh predmetu. Rok 1914." Okrem toho bude múzeum pracovať na projekte databázy pamätníkov prvej svetovej vojny v rámci regiónu Záhorie. Kontakt: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica; tel: +421 (0)34/664 4230, +421 (0)34/664 4253; mail:zahorskemuzeum@ zahorskemuzeum.sk,zahorskemuzeum@zupa-tt.sk; web: www.zahorskemuzeum.sk; Kontaktné osoby: ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D., historik; Mgr. Róbert Svíba, oddelenie zbierok. Ďakujeme. www.skalica.sk


naše novinky

KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM

NSI 2064/14

14


číslo 5/2014

ŠPORT

15

PLAY-OFF: SKALICA S BYSTRICOU marca. Skaličania sa pred domácim publikom predstavili proti Nitre. Prvá tretina nebola pre divákov príliš záživná. Hostia boli pod tlakom domácich, ale tí sa gólovo nevedeli presadiť. Prvý gól padol až v prostrednej časti hry. O niekoľko minút bolo 2:0, keď veľmi zlú rozohrávku hosťujúceho gólmana zužitkoval Kutálek. Skalica bola lepšia aj v tretej tretine, ale presadiť sa podarilo aj hosťom. Znížili na rozdiel gólu, ale napokon z toho nebola dráma, dokonca ani power play hostí. Tí si už asi šetrili sily na play off.

Sezóna sa skončila pre skalických mládežníkov

Domáci od úvodu súpera zatlačili do hlbokej defenzívy.

V zápasoch počas programu zimných olympijských hier a po ich skončení sa skalickým hokejistom celkom darilo. 20. februára vyhrali v Žiline 5:3. Do streleckej listiny sa za hostí zapísali Lažo, Školiak, Šátek, Jankovič a Trška. O päť dní neskôr porazili najväčšieho rivala v boji o umiestnenie pred play off Zvolen na jeho ľade vysoko 6:3. Do čierneho sa trafili trikrát Stieler, Jankovič, Kropáč a Trška. Do tretice si plný bodový zisk zeleno-bieli zapísali v zápase 52. kola s Popradom. Prvá tretina však bola ako zo zlého sna. Domáci od úvodu súpera zatlačili do hlbokej defenzívy.

Hostia tlak prečkali a v priebehu desiatich minút strelili tri góly. Asi málokto na štadióne v tom momente veril, že domáci so zápasom ešte niečo môžu urobiť. Ale stalo sa. Ešte v prvej tretine znížil Lažo. V prostrednej časti gól nepadol. Zato v zá-

verečnej dvadsaťminútovke až štyri. A všetky do siete popradského brankára. Najprv znížil Vyrúbalík a o necelú minútu vyrovnal Obdržálek. Na 4:3 zvyšoval Školiak a obrat skóre dokonal do prázdnej bránky svojím druhým gólom Lažo.

Skaličania na východe republiky

V nedeľu 2. marca Skaličania neuspeli u lídra. Síce v prvej tretine po góloch Tršku a Obdržálka viedli 2:0, ale domá-

Málokto veril, že domáci so zápasom ešte niečo môžu urobiť. Ale stalo sa. ci vyrovnali a v ďalšom priebehu zápasu pridali tri góly. Základná časť sa uzavrela 4.

Juniori obsadili po základnej časti šiestu priečku. O postup medzi štvoricu najlepších bojovali vo štvrťfinále play off s Trenčínom, ale neuspeli. Sériu prehrali 0:3 (1:6, 3:5, 4:5pp). Nedarilo sa ani dorastencom. Po základnej časti boli na ôsmom mieste. Keďže Slovenský zväz ľadového hokeja takmer každý rok vymýšľa nové modely, tentoraz to na rozdiel od klasického 1-8, 2-7 boli súboje tímov na 5. až 12. mieste o štyri miesta do play off. Skaličania sa stretli s deviatym Ružinovom, ktorý v sérii zvíťazil hladko 3:0 (1:2, 3:4, 1:3). Text a foto: (em)

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NSI 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI NÁŠHO MESTA V skalickom Dome kultúry sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najlepších športovcov a športové kolektívy Skalice za rok 2013. V tomto roku bol prvýkrát vyhlásený aj absolútny víťaz, športovec Skalice za rok 2013. Stal sa ním Jaroslav Martinusík, strelec rozhodujúceho gólu v tíme Slovenska, ktorý si vybojoval titul majstrov sveta v hokejbale. Slávnostného podujatia sa zúčastnili pozvaní športovci, tréneri i rodinní príslušníci. Ceny najlepším odovzdal primátor Skalice Stanislav Chovanec a predseda komisie Mestského zastupiteľstva Skalica pre vzdelávanie, mládež a šport Peter Bartoš. Primátor v príhovore vyzdvihol úspechy všetkých skalických športovcov a prisľú-

Najlepší športovci a športové kolektívy Skalice za rok 2013; Športovec roka 2013 Jaroslav Martinusík (s dvoma trofejami) medzi Petrom Bartošom, predsedom komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a primátorom Skalice Stanislavom Chovancom.

bil, že šport bude mať v Skalici aj v budúcnosti veľkú podporu. Ocenenia si prevzali športovci v dvoch kategóriách. V kategórii mládež to boli športoví strelci Adela Dujsíková a Patrik Stojka, volejbalistka Michaela Štepanovská, minibiker Michal Bulík, hokejista Timotej

Šille, atlétky Katarína Vyskočová a Aneta Flajžíková. Ocenené boli aj tri mládežnícke kolektívy starších žiačok Tenisového klubu TK-77, futbalové družstvo prípravky do 11 rokov a kadetky Volejbalového klubu Skalica Michaela Štepanovská a Nikola Mihálová.

V kategórii dospelých si ocenenie prevzali hokejisti Patrik Romančík a Juraj Mikúš, športoví strelci Alena Mikerová a Richard Bízek, golfistka Katarína Chovancová a hokejbalista Jaroslav Martinusík. Ten si zároveň prevzal pohár za celkového víťaza ankety o najlepšie-

ho športovca mesta Skalica za rok 2013. Napokon boli ocenené tri kolektívy dospelých, a to florbalové Mužstvo Bolts, squashový tím Športového Klubu Barbar a inline hokejisti Skalica KINGS. Text a foto: (em)

SKALIČANIA NA PRAHU JARNEJ ČASTI Zimnú prípravu skalickí futbalisti seniori ukončili výhrou nad MSK Břeclav 4:1. Zavŕšili tak mimoriadne úspešnú sériu prípravných zápasov, v ktorých našli iba jedného premožiteľa (Skalica-Boleráz 7:0, Skalica-Šamorín 0:0, Skalica-Moravské Slovácko juniori 5:1, SkalicaBernolákovo 3:0, Skalica-Hodonín 6:0, Skalica-Břeclav 4:1). Určite najväčší „skalp“ sa Skaličanom podaril v neplánovanom zápase v Senci, kde s tamojším druholigovým ŠK SFM vyhrali 2:1. V príprave sa Skaličanom darilo.

Po jesennej časti boli skalickí futbalisti na druhom mieste o štyri body za vedúcou Sereďou a dva body pred juniormi Slovana Bratislava, čo je na nováčika súťaže vynikajúce. Pred jarnou časťou sú v klube MFK Skalica len tie najvyššie ambície a tak bude rozhodovať doslova každý bod a gól. S trénerom skalického futbalového A-mužstva Štefanom Horným sme sa rozprávali tesne pred začiatkom jarnej časti súťaže.

Aká bola zimná príprava? Príprava prebiehala v dobrých podmienkach. Zima nebola

taká, ako minulý rok, snehu skoro vôbec. Kým minulý rok nám kvôli počasiu viacero tréningov odpadlo, tento rok to bol iba jeden. Príprava bola veľmi slušná a primeraná našim potrebám. Mali sme aj krátke trojdňové sústredenie v Zlatníckej doline, ktoré splnilo svoj cieľ.

nejšími aj slabšími súpermi, príležitosť dostali všetci hráči z lavičky. Aj s touto prípravnou sériou môžem byť spokojný, veď sme prehrali iba jeden zápas a aj to s tímom z najvyššej súťaže.

Ako hodnotíte prípravné zápasy?

Prišli traja Petrovský, staronový Černek a Kleiber. Myslím, si že do kolektívu zapadli. V príprave mali niektorí slabšie aj silnejšie chvíle, ale to je v poriadku. Škoda, že sa zranil Pavlačka, ktorý má únavovú zlomeninu. Na jeden alebo

Začali sme trochu „zostra“ s prvoligovým Vionom Zlaté Moravce. Radšej by som toho súpera bral na konci prípravy, ale s prvoligistami si nemôžeme vyberať. Hrali sme aj so sil-

Ako sa osvedčili noví hráči?

dva posty by som ďalších hráčov uvítal. Chcel by som povedať, že napriek tomu, že chlapci chodia do roboty, veľmi dobre trénujú. Som s nimi spokojný. Do jarnej časti chceme vstúpiť víťazstvom nad Levicami a ostať na špici. V prvom zápase jarnej časti súťaže v nedeľu 9. marca Skaličania hostili trináste FK Slovan Levice. Tréner si pred týmto zápasom želal výhru a možno ani netušil, že bude rozhodnuté už v prvom polčase. Skaličania sa poriadne pustili do súpera a už v tretej minú-

te viedli gólom Petrovského. V prvej štyridsaťpäťminútovke ešte po dva góly pridali Ulrich a Šebesta. V druhom polčase padol iba jeden gól do skalickej siete. Skaličania si tak po výhre 5:1 na jar pripísali prvé tri body. Do konca mesiaca naši futbalisti zohrajú ešte tri zápasy. 16. marca privítajú juniorov Slovana Bratislava, 23. marca Nové Mesto nad Váhom a 30. marca Šúrovce. Všetky zápasy sa začínajú o 15.00. Text a foto: (em)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Skalica, náklad 6 600 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsi 05 2014 web  
Nsi 05 2014 web  
Advertisement