Page 1

8 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Senec

Mesto si chce zachovať zeleň

Začína pôst

Svetový deň obličiek

Peter Polgár: Chceme vyhrať

str. 2 Na komisiu výstavby a územného plánovania mesta Senec sa obrátili majitelia pozemku za poliklinikou. Žiadajú o zmenu funkčného využitia pozemku.

str. 4 Tohtoročné fašiangy máme úspešne za sebou. Našťastie, u nás nie sú také „bujaré“ ako napríklad v Riu de Janeiro, kde občas končia i smrťou z vyčerpania.

str. 12 Pokiaľ sa neozvú, vôbec sa o ne nestaráme. Pritom patria k životne dôležitým orgánom, ktoré pre nás neúnavne pracujú rovnako ako napríklad srdce.

str. 16 Futbalisti Senca vstúpia do bojov v jarnej časti druhej ligy. V 21. kole sa 8. marca o 14.30 hod. predstavia v Dubnici.

Mesto Senec. Foto: MsÚ Senec

POSLANCI RIEŠILI ČIERNE STAVBY, SMETISKO, AJ OTVORENÝ LIST Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo búrlivé. Otvorený list občianskeho združenia Moje mesto, ktorý mnohí občania pochopili tak, že sa chystá búranie polikniliky a ďalšia výstavba bytov v centre mesta, spôsobil negatívnu atmosféru na rokovaní.

Poslanci a poslankyne sa však napriek tomu dokázali zhodnúť na hlasovaní o jednotlivých bodoch programu. Vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta Senec a správu o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013, prerokovali hospodá-

renie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2013, schválili obstaranie nového motorového vozidla pre Mestskú políciu a tiež zloženie komisie na Senecké leto a Veľký letný karneval. Súhlasili s bezodplatným prevodom pozemku detského ihriska v Mlynskom kline na mesto

a odsúhlasili opodstatnené návrhy na odpredaj pozemkov mesta. Niektoré návrhy na odpredaj však poslanci zamietli. Napríklad aj návrh majiteľov priľahlých pozemkov k novostavbe. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ZLODEJI V BLÍZKOSTI ŠKÔL A ŠKÔLOK

KRÁTKE SPRÁVY

2

Nakoľko sa opäť vyskytli prípady krádeží kabiel z osobných motorových vozidiel aj v blízkosti škôl, polícia opäť upozorňuje občanov, aby boli obozretní a nenechávali si v odstavených vozidlách kabelky ani na malú chvíľu, akou je odvedenie či prevzatie dieťaťa zo školy a škôlky. Číhajúci zlodej sa behom pár minút vláme do vozidla, odcudzí z neho tam ponechanú kabelku a z miesta činu rýchlo uniká na neznáme miesto. V prípade, ak spozorujete v blízkosti školských a predškolských zariadení podozrivé vozidlo, prípadne podozrivé osoby, ihneď toto oznámte na bezplatné číslo 158.

V SENCI HOREL ODPAD Príslušníci Hasičskej stanice Senec likvidovali hlásený požiar odpadu na Diaľničnej ulici 7 pri logistickom sklade ESA. Po príchode na miesto zásahu sa zistilo, že horí skládka odpadu pneumatík. Veliteľ zásahu nariadil požiar zlikvidovať jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Po zlikvidovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

OSOBNÁ DOPRAVA ZANIKLA, VZNIKLA TAXI SLUŽBA Do platnosti vstúpili niektoré ustanovenia zákona o cestnej doprave. Osobná doprava už na Slovensku tým pádom zanikla a volá sa taxi služba. Musí tiež spĺňať tie isté podmienky ako taxi služba. Týka sa to aj Senca, náčelník Mestskej polície o tom informoval aj prevádzkovateľov taxi služieb a osobnej dopravy zo Senca na stretnutí na Mestskom úrade.

V MESTE PRIBUDLI KONTAJNERY NA KOVY V meste pribudli k modrým (papier), žltým (plasty) a zeleným (sklo) aj červené kontajnery na kovy. Zatiaľ si na ne Senčania len zvykajú, hádžu do nich všetko možné, preto často obsah nádob skončí v komunálnom odpade.

VZÁCNY OBJAV PROFESORA FEDORA Profesor Peter Fedor, Senčan, jeden zo zakladateľov seneckého mestského múzea, objavil so svojím tímom pri nedávnom výskume vo Venezuele unikátny druh kobylky, ktorú Univerzita v Oxforde vyhlásila za svetovú zoologickú kuriozitu.

Letecký záber na Senec. Foto: MsÚ Senec

MESTO SENEC SI CHCE ZACHOVAŤ ZELEŇ Na mesto Senec, konkrétne na komisiu výstavby a územného plánovania mesta Senec sa obrátili majitelia pozemku za poliklinikou v Senci. Žiadajú o zmenu funkčného využitia pozemku. Pozemok je vedený ako zeleň, jeho noví majitelia by tam však chceli stavať. Mesto sa touto žiadosťou musí zaoberať, ale primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál vyhlásil už pred niekoľkými rokmi, ako aj na ostatnom Okrúhlom stole v novembri, že je zásadne proti zmene funkčné-

Zomrela prvá riaditeľka jedinej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Ilona Füzesi. Dožila sa úctyhodného veku 94 rokov. Jej heslo bolo: „Nevravte deťom, že sú zlé. Hovorte im často, že sú dobré a dočkáte sa.“ kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová (ORPZ Pezinok), OR HAZZ Pezinok, Mesto Senec

Mesto Senec

POSLANCI RIEŠILI ČIERNE STAVBY, SMETISKO, AJ OTVORENÝ LIST Dokončenie zo strany 1

ZOMRELA ILONA FÜZESI

ho využitia tohto pozemku. Vedeniu mesta a aj poslancom Mestského zastupiteľstva záleží na tom, aby chránili záujmy Senčanov. Ani poslanci Mestského zastupiteľstva žiadosť o zmenu funkčného využitia pozemku nepodporia. Vedenie mesta Senec už v čase, keď Bratislavský samosprávny kraj predával po-

zemok novému majiteľovi, dbalo o to, aby dostal majiteľ jasnú informáciu o tom, že ide o pozemok určený na zeleň, nie na výstavbu a že mesto bude na tomto status quo aj trvať. Mesto Senec je teda zásadne proti zmene funkčného využitia pozemku za poliklinikou v Senci, na tomto stanovisku trvá už niekoľko rokov a svoje rozhodnutie nezmení.

Majiteľ si už pred zasadnutím zastupiteľstva stihol ešte neodkúpený pozemkok oplotiť. Zabral tak pozemok mesta. Zatarasil cestu, ktorá týmito miestami viedla a nebral ohľad ani na to, že práve tento pozemok je potrebný ako odvodnenie danej oblasti. Poslanci žiadali, aby maji-

teľ rodinného domu odstránil čiernu stavbu, teda oplotenie z mestského pozemku. Poslancov informovali aj o stave skládkovania a o separácii v meste Senec. Skládka sa podľa predstaviteľov spoločnosti zapĺňa pomalšie ako sa predpokladalo a spoločnosť vyjadrila presvedčenie, že naplní zmluvný sľub skládkovať komunálny odpad mes-

ta Senec pravdepodobne aj na dlhší čas ako bolo dohodnuté. Pezinské smeti sa do Senca vozia stále. Spoločnosť tiež informovala, že Inšpekcia životného prostredia nezistila zápach v okolí skládky. To, že obyvatelia Senca zápach naďalej cítia, spoločnosť nekomentovala. (mo)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

VŠETKO JE TO O ĽUĎOCH Pomaly už dve desaťročia sa preberá finančná otázka súvisiaca s kultúrou. Mesto zatvorí knižnicu – nemáme na to peniaze. Zatvorí kino – nezarobí si na seba. Zruší kultúrne podujatie – nenašli sme sponzora. Zbúra starý Dom kultúry – nedostali sme granty. Zrazu sa objaví mesto s bohatým kultúrnym dianím a každému napadne otázka. Ako je to možné, čo je za tým?

Riaditeľ MsKS Senec Peter Szabo odpovedá, čo je za tým Veľké chcenie, veľká drina a samozrejme aj kus šťastia na dobrú konšteláciu ľudí tu, v našom stredisku, i v mestskom zastupiteľstve. Tých sme však najprv museli presvedčiť, že zainvestovať trochu viac do kultúry sa oplatí. Deväťdesiate roky boli veľmi ťažké v celej spoločnosti. Začínali sme úplne od nuly. Ledva nám našli na výplaty. Do ničoho sa neinvestovalo. Ak sme chceli oživiť kultúru, neostávalo nám nič iné, len vypracovať dobrý plán, zohnať granty a mať výsledky, aby sme mali čím pred zastupiteľstvom argumentovať. Podarilo sa.

Kultúrna referentka MsKS Senec Jana Žilincová vidí úspechy kultúry v Senci v ľuďoch

Kultúrna referentka MsKS Senec Jana Žilincová. Foto: archív MsKS

Bolo treba pritiahnuť ľudí, dokázať, že majú záujem chodiť na kultúru aj v Senci, nie len do Bratislavy. Ibaže nemajú na čo. Tak sme začali vymýšľať a organizovať rozličné podujatia pre rôzne väčšinové i menšinové záujmové skupi-

Riaditeľ MsKS Senec Peter Szabo. Foto: archív MsKS

ny. Napríklad na prvé detské divadelné predstavenia nám prišlo ledva 20 ľudí. Dnes ich chodí vyše 200. Proste sme to nevzdali a ťahali sviatky piatky. Koľkokrát pomáhali aj naše rodiny alebo známi. Peniaze na brigádnikov neboli. Peter Szabo hovorí, že jeho prvoradou úlohou bolo skultivovať prostredie a vytvoriť pre kultúru vhodné podmienky. „Naše výsledky, čiže záujem obyvateľov o kultúru nakoniec presvedčili zastupiteľstvo. Aj zohnať peniaze cez granty sa mi podarilo a tak sme mestský rozpočet až tak veľmi nezaťažili, ako by sa zdalo pri pohľade na hotový projekt. Pred vyše desiati-

mi rokmi tu začali prebiehať podstatné zmeny. Rekonštruovali sme celý DK, knižnicu, kino, amfiteáter, ktorý okrem letnej sezóny slúži občanom celoročne ako voľnočasová zóna. Máme prenosné digitálne kino s najmodernejšou technikou, postavili sme nových 1 500 m2 nad DK pre menšinové aktivity s názvom Labyrint a vzniklo aj mestské múzeum, ktoré ponúka ďalšie zaujímavé podujatia“. Dnes slúži MsKS celému okresu, nie len Senčanom. A dokážu si na seba aj zarobiť. Napríklad zo zisku Seneckého leta sa financuje Letný karneval. (ok)

GANG PREPISOVAL LUXUSNÉ AUTÁ NA 63ROČNÚ ŽENU Z OKRESU SENEC Gang prepisoval luxusné autá na dôchodkyňu z okresu Senec. Výpoveďou jedného svedka, ktorého predviedla polícia pokračoval pred senátom Okresného súdu Bratislava I proces s Martinom R. a jeho spoločníkmi v kauze autičkárskeho gangu. „Nespomínam si, že by som bol v tejto veci niekedy vypočúvaný,“ povedal svedok, na ktorého matku boli zaregistrované niektoré z áut zo zahraničia – takzvané dvojičky. Jeden z obžalovaných ho požiadal, či nepozná niekoho z okresu Senec na koho by mohli byť prihlásené autá z cudziny. Tie mali byť potom prehlásené do Bratislavy. Svedok oslovil preto svoju matku, či by to bola ochotná urobiť a ona s tým súhlasila. Jednému z obžalovaných poskytol matkin preukaz to-

tožnosti, ktorá mala vtedy 63 rokov. Na ňu zaregistrovali luxusné vozidlo BMW X6 a aj Mercedes. „Neskoršie moja matka podpisovala kúpnu predajnú zmluvu na Mercedes,“ povedal ďalej svedok. Svedok však vo svojej pôvodnej výpovedi pred políciou uviedol, že „vedel o tom, že skupina vytvára dvojičky áut.“ Svedok dostal zároveň ponuku na predaj auto značky Porsche, ktoré patrilo obžalovanému Martinovi R. Súd dnes odročil hlavné pojednávanie na

Ilustračné foto: TASR

22. apríla, keď senát vypočuje ďalších svedkov. Martin R. je od novembra minulého roka na slobode, keď ho z vyšetrovacej väzby na slobodu prepustil Krajský súd v Bratislave (KS). Skupina Martina R., bývalého priateľa známej slovenskej

herečky Karin H., a ďalších šiestich obžalovaných podľa obžaloby prokuratúry údajne vytvárala tzv. dvojičky áut. Automobily vyhľadávala v krajinách Európskej únie, potom na nich menila identifikačné údaje a predávala ich ďalej. Pritom o tom

nevedeli ani kupujúci, ani skutoční majitelia áut. Skutky mali spáchať v rokoch 2006 až 2010. Podľa obžaloby mal ísť zisk najmä Martinovi R., ktorý používal peniaze aj na ďalšiu trestnú činnosť, napríklad na lízingové podvody. Obžalovaných vinia aj z násilnej trestnej činnosti. Bývalú priateľku Martina R., herečku Karin H., a ďalších 13 ľudí zase na začiatku apríla obvinili z poisťovacích podvodov. Podľa vtedajšieho vyjadrenia policajného prezidenta Tibora Gašpara išlo o dokumentovanie fiktívnych dopravných nehôd. Medzi obvinenými sú aj štyria policajti. TASR


naše novinky

SPEKTRUM

NAVŠTEVUJETE KULTÚRNE PODUJATIA V SENCI?

ANKETA

4

Senecké kultúrne stredisko ponúka široké spektrum rôznych podujatí a aktivít. V nadväznosti na článok s názvom „Všetko je to o ľuďoch“ sme vyrazili do ulíc Senca. Zaujímalo nás, ktoré služby v rámci kultúrneho vyžitia v meste využívajú náhodne oslovení Senčania.

Iveta 35, materská dovolenka My s Kubkom chodievame hlavne do Labyrintu. Tam sú pre deti naozaj skvelé akcie a krúžky. Občas zájdem do knižnice. No a keď už som tam a zaujme ma nejaká výstava, pozriem si ju. A samozrejme park v amfiteátri. Sme tam skoro každý deň.

Pochovávanie basy. Ilustračné foto: TASR

BASA JE POCHOVANÁ, ZAČÍNA PÔST Tohtoročné Fašiangy máme úspešne za sebou. Našťastie u nás nebývajú také „bujaré“, ako napríklad v Riu de Janeiro, kde končia po niekoľkodňových karnevalových „orgiách“ občas i smrťou z vyčerpania, alebo od prepitia či prejedenia. Ale ani Európania, ktorí tradíciu preniesli na americký kontinent, sa nemajú za čo hanbiť.

Andrej 19, študent V lete amfík, v zime kino, karneval, Senecké leto, koncerty kapiel. Keď potrebujem nejakú knihu do školy, pošlem sestru do knižnice.

Patrícia 40, ekonómka Robím v Bratislave, veľa času nemám, ale registrujem akcie v MsKS. Keď ma niečo zaujme a vyjde mi čas, chodím. Hlavne výstavy. Naposledy som videla krásne fotografie z Maďarska. No a občas, samozrejme, letné kino. To musí byť aspoň raz za sezónu.

Ján 47, podnikateľ Pokiaľ mi práca dovolí, chodievam na to, čo ma zaujme. Aj na koncerty, keď dostanem lístky. Teraz vo februári sa mi už neušlo na Nedvědovcov. Škoda. No a, samozrejme, kino, amfiteáter, karneval, Senecké leto, minulý rok som bol aj na Jablkovom hodovaní. Je z čoho vyberať. Naozaj.

(nutt)

Fašiangy si vedia poriadne vychutnať ešte aj dnes. Pôvod týchto osláv siaha do predkresťanskej histórie. U európskych roľníckych národov vychádza hlavne z obradov a magických rituálov súvisiacich s príchodom jari a novou úrodou. Fašiangy začínajú 6. januára sviatkom Troch Kráľov, vrcholia posledný týždeň od Tučného štvrtka po nasledujúci utorok pred Popolcovou stredou, keď sa symbolicky pochováva basa ako demonštrácia ukončenia zábavy. Názov „Fašiangy“ je odvodený od staronemeckého „vast schane“, čo znamenalo niečo ako výčap, posledný nápoj pred pôstom. Na našom území sú tradičné dedinské sprievody mladých mužov v maskách. V starých rituáloch mali presný význam. „Turoň“ – býk (symbol sily a plodnosti) sa stal najobľúbenejšou maskou vidieku. Niektorí muži držali v rukách šable alebo ražeň (tiež symboly mužskej plodnosti). Dedinčania im na ne napichali klobásu, či slaninu. Ražeň potom zabodli do stropu (rituál spojenia Neba a Zeme – muža a ženy). Veľký hluk, ktorý robil sprievod po dedine, bol tiež pozo-

statok rituálov. Mal vyháňať z domov zlo (zimu a démonov škodiacich úrode alebo dobytku). K týmto sprievodom patrili aj vtipné scénky a paródie na niektorých dedinčanov. To je už prejav čiastočného vplyvu starorímskych bakchanálií s karnevalovým sprievodom a krátkymi satirickými scén-

Starorímske pohanské tradície sa uchytili hlavne v mestách. kami, ktoré dali fašiangovým oslavám u nás charakter veselej, až bujarej nálady. Starorímske pohanské tradície sa uchytili hlavne v mestách. Veľké karnevalové sprievody s pestrofarebnými maskami majú pravdepodobne korene práve tu. Vychádzajú z nich aj stredoveké ľudové hry, frašky, ktoré sa začlenili do fašiangových osláv a vtipne odzrkadľovali aktuálne dianie, politické, spoločenské a sociálne. Obľúbenou postavičkou bol Blázon korunovaný za kráľa. Približne v tomto obdo-

bí prispeli k pestrofarebnosti mestských fašiangových sprievodov aj alegorické vozy jednotlivých cechov – tiež inšpirované bakchanáliami. Celé mesto sa niekoľko dní zabávalo, hýrilo, tancovalo, pilo, jedlo. Cirkev tieto tzv. „Dionýzove hry“ (bakchanálie) od 11. storočia bezúspešne zakázala. Trvajú dodnes. Vrátane maškarných bálov a plesov. Tie boli v minulosti výsadou vyššej spoločnosti. Fašiangy končia Popolcovou stredou. Jej korene sa dajú tiež vystopovať v pohanských zvykoch. Starí Slovania pôvodne svojich mŕtvych spaľovali. Nech však majú Fašiangy akýkoľvek pôvod, nemení to nič na skutočnosti, že patria asi k najveselším obdobiam roka. A pre mnohých i k najdôležitejším. Z určitého hľadiska práve prvé štyri mesiace (fašiangy a nasledujúci 40 dňový pôst s mŕtvychvstaním) odzrkadľujú harmóniu života a filozofiu kruhu. Všetko je v rovnováhe a po konci prichádza vždy nový začiatok. Pestovaním tradícií sa udržuje nie len kultúrne dedičstvo národa, ale správnym pochopením odkazu histórie a myslenia predkov nám práve toto obdobie môže priniesť do života radosť a múdrosť. (ok)


číslo 3/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! Naše Novinky sú regionálne noviny určené pre vás, a preto vám ponúkame možnosť podieľať sa na ich tvorbe. Prinášame dve nové rubriky, ktoré budete tvoriť vy, naši čitatelia. Ako si ďalej môžete prečítať, chceme sprostredkovať čitateľom dianie v ich najbližšom okolí prostredníctvom fotografie. Výstižnej, jasne poukazujúcej na nedostatky, ale aj fotografie milej, zaznamenajúcej aj vaše drobné radosti. Za každý príspevok do niektorej z našich nových rubrík vám vopred ďakujeme a veríme, že predovšetkým vašou zásluhou budú úspešné!

KTO MI DAL VODIČÁK?

AJ TAKTO SI TU ŽIJEME!

NEVYTÁČAJTE SA!

Denne chodíte po svojom meste, po sídlisku, po svojej ulici a vidíte rozkopané cesty, špinavé chodníky, polámané lavičky, rozbité sklá... Kde-tu sa ukáže nový záhon, prekvapivo pekná autobusová zastávka, vynovené schodisko, vymaľovaný podchod... Vaše mesto, vaše problémy, vaše radosti. Podeľte sa s nimi so všetkými čitateľmi Našich Noviniek! Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu. Budete možno inšpiráciou pre množstvo ďalších čitateľov!

Určite ste niečo z tohto zažili aj na vlastnej koži. Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na prechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom, agresivitu či aroganciu niektorých šoférov na cestách i chodníkoch. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), pripojte krátky popis (mesto, ulicu, dátum a vaše meno – to neuverejníme) a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu.

NBA 2034/14

VYTOČÍME ICH MY!

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

P. FREŠO OSTRO KRITIZUJE KDH Opozičná SDKÚ-DS ostro odmieta spoločný postup KDH a vládneho SmeruSD pred prezidentskými voľbami. Líder SDKÚ-DS Pavol Frešo to vyhlásil s tým, že krok kresťanských demokratov vníma ako chybný.

MICHAL HORSKÝ

VOĽBA PREZIDENTA Hoci prezidentská kampaň začala už v lete, skutočná, zákonom povolená volebná kampaň začala až posledný februárový deň. Očakáva sa, že v najbližších dvoch týždňoch všetci štrnásti prezidentskí kandidáti vystúpia pred verejnosťou, ktorá zaostrí svoju pozornosť na ich ponuku, prezentáciu programov, ich prezidentské vízie. Treba veriť, že presvedčia voličov, aby k volebným urnám prišli v podstatne vyššom počte, ako tomu bolo v predošlých prezidentských voľbách. Ak si položíme otázku, ktorý druh médií môže zohrať najdôležitejšiu úlohu vo vrcholiacej kampani, politickí analytici, politológovia a novinári sa zhodujú v tom, že to budú televízne diskusie. Tam by sa malo ukázať, ktorý kandidát má patričné skúsenosti, prax a vedomosti, aby obstál pri politickej reprezentácii našej republiky. Nepripravení kandidáti, amatéri, ktorí sa prezentujú pred verejnosťou len na vlne antipolitiky a apatie voči stranám, v diskusiách iba ťažko obstoja a mali by ich predstihnúť tí, ktorí majú vedomosti i skúsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladám, že v posledných dňoch pred prvým kolom volieb zvýraznia svoje postavenie predovšetkým predseda vlády Robert Fico, predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský a bývalý podpredseda vlády Milan Kňažko. Na občanovi zostáva tá najťažšia úloha. Dobre si vybrať...

„Každý volič pravice chápe, že je normálne, keď stredopravé strany postupujú spoločne. Pre SDKÚ-DS je spolupráca stredopravých strán prioritou ako alternatíva voči vládnym socialistom,“ konštatoval. Frešo ako alternatívu vnímal aj Ľudovú platformu. „Ale prípad predvolebných koalícií KDH

Pavol Frešo.

so Smerom-SD v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a Mosta-Híd so Smerom-SD v Košickom kraji, ako aj najnovšia predvoleb-

ná spolupráca v prezidentských voľbách KDH a Smeru-SD výrazne narúša túto predstavu o spoločnej alternatíve,“ podotkol.

Vládny Smer-SD a opozičné KDH sa dohodli na zmenách Ústavy SR. Pôjde o novinky v justícii a ochrana manželstva sa dostane do najvyššieho zákona štátu. „Návrh je výsledkom širokého politického dialógu, na ktorom sa podieľali najmä Robert Fico (Smer-SD) a Ján Figeľ (KDH). Návrh predkladáme spoločne. Prejde do druhého čítania a bol by som rád, keby sme potom do tohto odborného dialógu vtiahli aj širšie politické spektrum, najmä štandardné strany,“ povedal predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD). Text a foto: TASR

CESTOVANIE ZA KULTÚROU Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za návštevou slovenských múzeí a galérií. Od 18. marca do 12. apríla môžu žiaci základných škôl a 1. až 4. ročníkov osemročných gymnázií využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko na zvýhodnenú prepravu vlakom za rôznymi výstavami či stálymi expozíciami. V rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií budú mať v tomto ter-

míne vždy v utorok, stredu, štvrtok a sobotu zvýhodnené cestovné, za ktoré zaplatia pár centov. „Projekt motivuje školy opakovane navštevovať múzeá a galérie, čo svedčí o narastajúcom záujme aj o takúto formu vzdelávania,“ poznamenalo MK. Minimálny počet detí v skupine je 10 a jeden

dospelý vedúci. Žiak zaplatí 30 centov za každých začatých 50 kilometrov. Spoločný spiatočný cestovný lístok platí len v deň návštevy múzea či galérie. Využiť na prepravu môžu všetky vlaky ZSSK, a to expres, rýchlik, RegionalExpres, zrýchlený a osobný vlak vo vozňoch 2. triedy. Text a foto: TASR/Štefan Puškáš

Výstava venovaná hradu Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DOTÁCIE PRE MENŠINY SDKÚDS MÁ NA Organizácie, ktoré v tomto roku realizujú projekty na podporu a rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín, dostanú finančné prostriedky z programu Kultúra národnostných menšín 2014 oveľa skôr ako doposiaľ. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. „Zatiaľ čo v uplynulých rokoch boli organizáciám poskytnuté dotácie až koncom leta, tento rok sa podarilo proces zjednodušiť a urýchliť tak, že prvé zmluvy o poskytnutí dotácie by mohli byť podpísané začiatkom marca,“ informuje úrad splnomocnenca. Uzávierka pred-

EUROKANDIDÁTKE 12 NOMINANTOV Členovia SDKÚ-DS určia 8. marca v primárnych voľbách poradie 12 kandidátov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voľných miest navrhlo vo štvrtok (27. 2.) večer stranícke Prezídium aj krajské organizácie.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A. Nagy.

kladania žiadostí o dotácie bola 31. januára 2014, komisie hodnotiace jednotlivé projekty začali zasadať 20. februára 2014. Predpokladaný termín ukončenia hodnotenia je 21. marec 2014. Text a foto: TASR

Prezídium nominovalo súčasného poslanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana, exposlankyňu NR SR Katarínu Cibulkovú, dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) Ľubomíra Batku a riaditeľa odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja Petra Húsku. Za regionálne zväzy kandidujú Milan Roman (Tr-

navský regionálny zväz), Ján Grešo (Nitriansky), Alexander Slafkovský (Žilinský), Zita Pleštinská (Prešovský), Marek Vargovčák a Jarmila Tkáčová (Košický), Adela Maxonová (Trenčiansky) a Katarína Čižmárová za Banskobystrický regionálny zväz. TASR


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

PREMIÉR POTVRDIL, ŽE SITUÁCIA NA SLOVENSKU JE POKOJNÁ Robert Fico na nedeľňajšej tlačovke uviedol, že naša krajina má momentálne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali žiadne väčšie problémy ani zvýšený pohyb osôb. „Komunikujeme so všetkými zložkami na území SR, ale aj v zahraničí, pretože sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a chceme vedieť, čo nám hrozí, čo nám nehrozí a chceme nejakou troškou prispieť k upokojeniu situácie v susednej krajine,“ povedal Robert Fico.

Energetické záujmy

Slovensko zatiaľ neeviduje ani zvýšený počet žiadostí o pridelenie víza či občianstva. „Podstatne dôležitejšie sú pre nás energetické záujmy SR, teda v oblasti plynu, ropy, čierneho uhlia, železnej rudy. Pokiaľ ide o plyn, tak SPP zatiaľ neevidoval žiadne ťažkosti v dodávkach zem-

ného plynu na naše územie. V zásobníkoch, ktoré máme k dispozícii, je 1,77 miliardy metrov kubických plynu, čo nám garantuje jeho dostatok na najbližších päť mesiacov. Len samotné SPP disponuje takmer 800 miliónmi metrov kubických, čo nám postačuje na štyri mesiace, v prípade, že by došlo k úplnému odstaveniu dodávok plynu, čo zatiaľ nebolo avizované, ale to máme zabezpečené,“ ubezpečil Fico s tým, že to isté platí aj o rope. Jediné, čo by mohlo Slovensko trochu ohroziť, je podľa neho zastavenie dodávok uhlia a železnej rudy na naše územie. Aj toto však vláda SR cez spravodajské služby monitoruje.

Predseda vlády Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.

Príchody emigrantov

Slovensko je pripravené prijať emigrantov. „V tej prvej vlne sme schopní prijať tisíc

utečencov v rámci našich kapacít bez väčších problémov. Vždy im treba poskytnúť ubytovanie, stravu a zdra-

votné ošetrenie,“ doplnil minister vnútra Robert Kaliňák. Text a foto: TASR

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2032/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Všetkým prezidentským kandidátom sme položili tri otázky. Odpovedalo nám deväť kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY

JOZEF BEHÝL

občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

JÁN ČARNOGURSKÝ

občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezi-

Dvojstranu pripravil: Branislav Bucák. Foto: TASR

dentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná.

GYULA BÁRDOS

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu

občiansky kandidát

návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

1. Som jediný, pre kto-

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov

rého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom.

a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú vyu-

Kandidujúci za: SMER-SD

žívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo-

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu týchto problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

ROBERT FICO

liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezidenta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť. 3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PAVOL HRUŠOVSKÝ

Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

1. Som konzervatívny politik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

MILAN MELNÍK

občiansky kandidát

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov. 2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navrátenie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zneužívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

HELENA MEZENSKÁ

občiansky kandidát

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších. 2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

STANISLAV MARTINČKO

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

Kandidujúci za: KOS

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, po1. Som nezávislý od všetkých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími pre-

chopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov.

RADOSLAV PROCHÁZKA

zidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

občiansky kandidát

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba.

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa

Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť základné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a osobitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

9


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 3/2014

ZDRAVIE

11

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov:  sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ  VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\  VR]ORPHQLQDPL  VSRGYĂŞĂĽLYRX  VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX  YUHNRQYDOHVFHQFLL  VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia:  ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX  PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ  Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


12

naše novinky

ZDRAVIE

13. MAREC: SVETOVÝ DEŇ OBLIČIEK obličky, ale i ďalšie orgány. Tiež by sme mali obmedziť, alebo podľa možnosti úplne vynechať nápoje s označením Light obsahujúce umelé sladidlá. Pokiaľ nevieme odolať sladkým chutiam, vyberajme si radšej tie, v ktorých sú použité prírodné náhrady za cukor, ako napríklad stévia.

Obličky a soľ

Preventívna prehliadka. Ilustračné foto: TASR

Pokiaľ sa neozvú, vôbec sa o ne nestaráme. Pritom patria k životne dôležitým orgánom, ktoré pre nás neúnavne pracujú rovnako, ako napríklad srdce. Podľa tradičnej čínskej medicíny sú dokonca najdôležitejšie, lebo na ich správnom fungovaní závisia ďalšie orgány. Čistia krv, regulujú vodu, soli, minerály, prispievajú ku krvotvorbe, krvnému tlaku, tvorbe niektorých hormónov i k acidobázickej rovnováhe. Poškodením obličiek trpí vraj už pomaly každý siedmy človek. Lekári varujú. Ľudia by nemali zanedbávať preventívne vyšetrenia, lebo choroby obličiek prichádzajú väčšinou pomaly a nebadane. Keď začnú bolieť, bývajú už väčšinou poškodené. Priraďujú sa k rovnako „tichým zabijakom“, ako je vysoký krvný tlak a cukrovka. Všetky tieto tri ochorenia majú medzi sebou súvisia a vzájomne sa negatívne ovplyvňujú. Preventívne vyšetrenie obličiek je pritom jednoduché, robí

sa rozbor krvi a moču. Raz za dva roky môžeme využiť bezplatné komplexné preventívne vyšetrenie, ktoré hradí štát. Využíva ho len okolo 25 % poistencov.

Ako sa teda správať zodpovedne k svojim obličkám?

V prvom rade je treba vedieť, čo im škodí a čo pomáha. Ich najväčším nepriateľom je chlad. Potrebujú „svoje“ teplo, inak im klesá výkonnosť a organizmus začne energiu sťahovať hlavne z dolných končatín. Pokiaľ máme v zimných mesiacoch stále studené nohy a nedokážeme sa zohriať, zamyslime sa, ako chodíme oblečení. Ak vystavujeme svoje obličky permanentnému chladu, telo ich kvôli ochrane „obalí“ hrubou vrstvou podkožného tuku, tzv. „pneumatikou“.

Pitný režim

Druhý najväčší nepriateľ je nesprávny pitný režim. Všetky biochemické procesy v organizme prebiehajú vo vodnom prostredí. Voda tvorí približne dve tretiny našej hmotnosti. Príjem malého, ale i veľkého množstva tekutín zaťažuje obličky

Ľudia by nemali zanedbávať preventívne vyšetrenia, lebo choroby obličiek prichádzajú väčšinou pomaly a nebadane. a prispieva k ich poškodeniu. Presný všeobecný vzorec na optimálne množstvo tekutín však neexistuje. Každý or-

ganizmus má svoje individuálne potreby. Uvádza sa cca 35 ml na kilogram telesnej hmotnosti, čo zodpovedá asi 2,5 l vody denne, no správne množstvo určí len odborné vyšetrenie, ktoré presne odmeria vnutrobunkové i mimobunkové hodnoty tekutín nášho tela a v súvzťažnosti s inými faktormi nadstaví náš individuálny pitný režim. Rovnako je dôležité i to, čo pijeme. Ideálna je čistá kvalitná voda s primeranou mineralizáciou. Ochutené nápoje rôzneho typu môžu pôsobiť kontraproduktívne kvôli ich zloženiu. Ide hlavne o všeobecne nezdravé aditíva. 100% ovocné a zeleninové šťavy i bylinné čaje si vyžadujú špeciálnu kategorizáciu. Nemali by však úplne nahradiť čistú vodu ani pri zdravotných kúrach. Káva, alkohol a tzv. multivitamínové a energetické drinky do pitného režimu nepatria. Zaťažujú nielen

Tretím veľkým nepriateľom obličiek je soľ. Napriek tomu, že sodík patrí k najdôležitejším minerálom, aby telo vôbec fungovalo a nezaobídu sa bez neho ani obličky, vo väčšom množstve ich poškodzuje. Zdravá oblička vylúči denne okolo 5 g soli, čo je približne jedna malá čajová lyžička. Väčšie množstvo už pôsobí negatívne na celý organizmus. (Opäť je vhodné vychádzať zo skutočnosti, že každý sme inak nadstavený a máme iné potreby.) Naša denná konzumácia soli však vysoko prevyšuje akékoľvek zovšeobecnené normy. Slaná chuť je rýchlo návyková, stačí trochu častejšie siahnuť po konzervových výrobkoch, údeninách či syroch, ktoré obsahujú vysoký podiel soli a všetky ostatné potraviny sa nám budú zdať neslané alebo bez chuti. Ale po pár dňoch diéty je odrazu aj obyčajný chlieb presolený ako chipsy.

Psychická pohoda

Štvoricu veľkých nepriateľov obličiek uzatvárajú stres, úzkosť a hlavne strach. Podľa tradičnej čínskej medicíny, ktorá omnoho viac spája psychiku a duševné stavy s telom ako klasická medicína, môžu dlhodobé pocity úzkosti a strachu spôsobiť dokonca až zlyhanie obličiek. Ale ani klasická medicína sa nevyhýba faktu, že psychická pohoda vo veľkej miere ovplyvňuje zdravotný stav človeka. ok


číslo 3/2014

TÉMA

13

O POLITICKEJ KULTÚRE V našom parlamente sa často spomína pojem politická kultúra. Aj keď ho používajú v zásade všetci, ktorí sú či už v parlamente alebo v jeho okolí, problém je v tom, čo tento pojem vo svojej podstate znamená. Oxfordský slovník svetovej politiky ho definuje ako „myšlienky i normy činnosti politického systému a zahrňuje subjektívne postoje a presvedčenie, ktoré ovládajú politické konanie a poskytuje štruktúru a poriadok politickému procesu“. Pravdu povediac toto vysvetlenie ľuďom nie je príliš zrozumiteľné a preto sa na to pozrime „normálnymi“ očami. Po ostatných voľbách v roku 2012 sa v súvislosti s politickou kultúrou často hovorí, že klesla na takú nízku úroveň ako doteraz nikdy. Opoziční poslanci i mnohí novinári to dávajú do súvislosti s dominantným postavením strany SMER-SD. Je to skutočne tak? Veľa sa hovorí o vzťahu menšiny a väčšiny nielen v parlamentne. Neustále sa zdôrazňuje, že základom demokracie je rešpektovanie práv menšiny na vyjadrenie názoru. U nás sa to prejavuje často až v extrémnych situáciách, akoby demokratické bolo iba to, čo navrhne a odsúhlasí ten, kto voľby prehral. A naopak, ten kto získal unikátnu väčšinu poslancov a stále má najväčšiu podporu medzi občanmi, mal by len asistovať a poslúchať názory neúspešných politikov. Pripomeňme si však podstatu parlamentnej demokracie, na princípoch ktorej je založený náš politický systém. Občania v slobodných voľbách odovzdajú hlas politickým stranám a tí, ktorí získajú väčšinu v 150-člennom zákonodarnom zbore, vytvoria vládu. Majú štyri roky na to, aby realizovali svoj volebný program, ktorý oslovil voličov. Po uplynutí volebného obdobia majú všetky politické subjekty opäť možnosť uchádzať sa o priazeň voličov. Stalo sa niečo iné v marci 2012? Boli to neslobodné voľby? Nevyhrala

strana, ktorá svoj mandát získala na základe skutočnej súťaže politických strán? Ak teda hovoríme o politickej kultúre, treba jednoznačne povedať, že ide o pojem viacvrstvový. Ako sa prejavuje, ako ju vnímame, sa nedá odvodiť len na základe jedného jednoduchého faktoru. Iste, v mnohom na jej pozitívne vnímanie vplýva skutočnosť, či opozícia má dostatočný priestor na pre-

Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať. javovanie svojich názorov, ale nesmieme zabúdať, že svoje neodňateľné práva, ba priam povinnosti voči celej spoločnosti, má aj väčšina. Ona prebrala na seba záväzok riadiť tento

štát, usilovať sa o čo najlepší komfort pre svojich občanov. Svoje zámery môže presadiť iba tak, že v parlamente schváli svoje návrhy zákonov a výkonná moc sa ich bude snažiť potom aj prakticky aplikovať. Treba sa preto spýtať opozičných predstaviteľov, ktorí vyťahujú rôzne „rýchle a okamžité“ riešenia, prečo ich nepresadzovali v predchádzajúcom období, keď mali väčšinu vo svojich

rukách. Právo navrhovať iné postupy či kritizovať vládne návrhy samozrejme majú, ale aj väčšina má už spomínanú povinnosť presadzovať svoje postupy. Bičovanie atmosféry v parlamente, neustála škandalizácia kohokoľvek a čohokoľvek z tábora strany SMER-SD je zlou cestou. Ako ukazujú aj prieskumy verejnej mienky, takáto politika nemá ani pod-

poru u občanov. Predstavitelia opozičných subjektov si musia uvedomiť, že politici na oboch stranách sú odkázaní na spoluprácu pri riešení problémov. Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať na odbornej úrovni a budeme si svojho politického protivníka vážiť. Politická kultúra, jej pozitívna hodnota, je práve o takto nastavených vzťahoch. Ale na to treba dvoch. Pritom podaná rukavica bola veľkorysá – SMER-SD napriek väčšinovej prevahe ponúkol opozícii adekvátne postavenie. Škoda, že jej neschopnosť dohodnúť sa napríklad na spoločnom kandidátovi na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR sa vyvrbuje voči tomu, kto im ponuku dal. Ak teda budeme v médiách počas politických diskusií opäť počúvať zo strany opozičných politikov náreky nad tým, aká je nízka politická kultúra u nás, nezabudnime, že možno najväčší podiel na tom majú práve tí, ktorí o tom neustále hovoria... Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


naše novinky

KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

14

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


Ä?Ă­slo 3/2014

Ĺ PORT

15

JĂ N KOZĂ K:ä5(%.1Ăˆ0 1(%2/0,/265'1ĂŠ SUtSUDYQp]iSDV\VMHM~ĂžDVWQtNPL%RG\GRWDEXÄ?N\WHMWR VNXSLQ\]R]iSDVRYV)UDQF~]VNRP VD QHEXG~ SRĂžtWDĢDQHEXG~PDĢYSO\YQD NRQHĂžQpSRUDGLH3RVWXSVL ]NYDOLÂżNiFLHY\ERMXMHGHYlĢ YtĢD]RYDGHYlĢGUXKĂŞFKWtPRY]RVNXStQSOXVMHGHQQDMOHSĂŁt]WUHWLHKRPLHVWD=Y\ĂŁQĂŞFKRVHPWUHWtFKEXGHKUDĢ RĂŁW\UL]RVWiYDM~FHPLHVWHQN\SOD\RIIEDUiĂĽQDGYD]iSDV\V\VWpPRPGRPDYRQNX

SĂşpermi slovenskej futbalovej reprezentĂĄcie v C-skupine kvalifikĂĄcie EURO 2016 budĂş ĂşradujĂşci majstri sveta a EurĂłpy Ĺ panieli, Ukrajina, Bielorusko, MacedĂłnsko a Luxembursko. Rozhodol o tom nedeÄžĹˆajĹĄĂ­ Ĺžreb v Nice, ktorĂ˝ zaradil rekordnĂ˝ch 53 krajĂ­n do Ă´smich ĹĄesĹĽÄ?lennĂ˝ch a jednej päżÄ?lennej skupiny. FinĂĄlovĂ˝ turnaj sa uskutoÄ?nĂ­ o dva roky v termĂ­ne 10. jĂşna – 10. jĂşla vo FrancĂşzsku.

3UYĂŞNUiWQDÄ–RPEXGHERMRYDĢRNRQWLQHQWiOQ\WLWXO DĂĽNUDMtQ5HYROXĂžQĂŞIRUPiWVLY\ĂĽLDGDOYHÄ?Np]PHQ\(XUySVNDIXWEDORYi~QLD 8()$ PXVHODXSUDYLĢNYDOLÂżNDĂžQĂŞV\VWpPD]DYLHGOD QRYĂŞNRQFHSWW]Y7ĂŞĂĽGÄ–RY IXWEDOX :HHNVRI)RRWEDOOSR]Q .YDOLÂżNDĂžQp]iSDV\VDEXG~KUDĢYRY\PHG]HQĂŞFKDVRFLDĂžQĂŞFKWHUPtQRFK RGĂŁWYUWNDGRXWRUND

(XUyS\DVYHWD]RâSDQLHOVNDDVSRORÞQRVĢLPURELOR 1HPHFNR+RODQGVNR7DOLDQVNR$QJOLFNR3RUWXJDOVNR*UpFNR5XVNRD%RVQD D+HUFHJRYLQD%RVQDNWRUi YNYDOL¿NiFLL06Y%UD]tOLLY\UDGLOD6ORYiNRYSRVNRÞLODYUDQNLQJ8()$SUL QH~ÞDVWL)UDQF~]VNDDüGR SUYpKRNRãDYćDNDGRVLDKQXWêPYêVOHGNRPYSUHGFKiG]DM~FLFKNYDOL¿NiFLiFK

Reakcia na Şreb Slovensko bolo v treżom koťi

-iQ.R]iN)RWR7$65+HQULFK0LĂŁRYLĂž

OpKRURNDXKUDOYSRUWXJDOVNRP)DUHEH]JyORY~UHPt]X VR6ORYHQVNRP.UDMLQDRUJD3UYêNUiWVDGRERMD]DSR- QL]iWRUD(852NWRUp MtQRYêULDGQ\ÞOHQ8()$ VDEXGHKUDĢYGHYLDWLFKPHV*LEUDOWiUNWRUêYKLVWRULF- WiFK3DUtüL0DUVHLOOH/\RNRPGHEXWHNRQFRPPLQX- QH/LOOH/HQV6W(WLHQQH

BojovaĹĽ bude aj GibraltĂĄr

%RUGHDX[1LFHD7RXORXVH QDGHVLDWLFKãWDGLyQRFK GYD Y3DUtüL¹SR]Q Pi~ÞDVĢ DXWRPDWLFN~ )UDQF~]VNRYãDNEXGHQHV~ĢDüQRXV~ÞDVĢRXÞOHQQHMVNXSLQ\YNWRUHMRGRKUi

8()$SUHGĂĽUHERPUR]GHOLODYĂŞEHU\GRĂŁLHVWLFKYĂŞNRQQRVWQĂŞFKNRĂŁRYYSUYĂŞFK SLDWLFKERORSRUHSUH]HQWiFLtYSRVOHGQRPĂŁLHVWRP RVHP6ORYHQVN~UHSUH]HQWiFLXĢDKDOL]WUHWLHKRNRĂŁD ,GHR]KRUĂŁHQLHVLMHMSRVWDYHQLDYSUHGFKiG]DM~FHMNYDOLÂżNiFLL(852MXWRWLĂĽRYHQĂžHQ~RVHPÂżQiORYRX ~ĂžDVĢRX]06ĂĽUHERYDOL ]GUXKpKRNRĂŁD=YHUHQFRP WUpQHUD-iQD.R]iNDQHKUR]LORĂĽHE\VDYMHGQHMVNXSLQHVWUHWOLVR6UEVNRP7XUHFNRP6ORYLQVNRP,]UDHORP 1yUVNRP5XPXQVNRP5DN~VNRPD3RÄ?VNRP 9SUYRPNRĂŁLHOLWQ~GHYLDWNXYLHGOL~UDGXM~FLPDMVWUL

-iQ.R]iNWUpQHU65ÄäUHE NQiPQHEROQLMDNRPLORVUGQê1DSRNRQ]SUYpKRDM GUXKpKRYêNRQQRVWQpKRNRãD VPHGRVWDOLQDMVLOQHMãtFKV~SHURY2âSDQLHORFKDNRPDMVWURFKVYHWDD(XUyS\MH]E\WRÞQpKRYRULĢ8NUDMLQDEROD VSRORÞQHV%HOJLFNRPQDMVLOQHMãtPPRüQêPV~SHURP ]GUXKpKRNRãD7UHEDYãDN UHãSHNWRYDĢDMVLOXćDOãtFK V~SHURY¹%LHORUXVND0DFHGyQVNDD/X[HPEXUVND 1HFKFHPãSHNXORYDĢWDNüHQHYLHPSRYHGDĢDNRYLGtPQDãHSHUFHQWXiOQHãDQFH QDSRVWXS9NDüGRPSUtSDGHVDQDV~SHURYGREUHSULSUDYtPHDXUREtPHYãHWNR SUHSRVWXS³

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NSC 2035/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

7$65


16

naše novinky

ŠPORT

PETER POLGÁR: DO KAŽDÉHO ZÁPASU PÔJDEME S CIEĽOM VYHRAŤ si však zvyká na nový systém. Chceli by sme hrať ofenzívnejšie, no niekedy vznikali prečíslenia a súperi sa dostávali do dobrých šancí.

Futbalisti Senca vstúpia do bojov v jarnej časti druhej ligy. V 21. kole sa 8. marca o 14.30 h predstavia v Dubnici. Potom bude nasledovať séria domácich zápasov proti Rimavskej Sobote 14. 3. o 17.30 h a Liptovskému Mikulášu 21. 3. o 17.30 h. V kádri nastali veľké zmeny. Zo skúsenejších hráčov zostal Peter Polgár.

Po jeseni je Senec na piatom mieste. Hodnotili ste jesenné účinkovanie ako úspešné? Myslím si, že v konečnom dôsledku áno. Mali sme dobrý rozbeh, potom prišlo hluché obdobie a záver bol opäť dobrý. Ako prebehla zimná príprava? Príprava prebehla v domá-

Obrannej formácie sa zmeny nedotkli, takže budete stavať na zodpovednej hre? Obrana zostala, našťastie, pokope. Do tímu prišlo veľa nových hráčov, takže si na seba zvykáme. Škoda, že sa nám zranil Ujčík. Pre nás je to citeľná strata. Potrebujeme vylepšiť najmä ofenzívu. Peter Polgár (vľavo) bude jar patriť medzi opory. Foto: TASR/Martin Baumann

cich podmienkach. Z kádra odišlo veľa skúsených hráčov, nový káder sa buduje za pochodu. Výsledky posledných prípravných zápasov neboli dobré, takže máme čo zlepšovať.

Na začiatku prípravného obdobia ste odohrali veľmi dobré zápasy proti Senici, Žiline aj Nitre. Potom sa vám prestalo dariť. Uvedomujeme si, že sme sa výsledkovo trápili. Mužstvo

SENEC HĽADÁ KANONIERA Futbalisti Senca majú za sebou zimnú prípravu. Celá prebehla v domácich podmienkach bez sústredenia. Keďže odišlo aj prišlo osem hráčov, tvoril sa nový tím. Napriek tomu, že odišli opory, si chce Senec aj na jar udržať dosiahnuté pozície. „Dostali sme sa do záverečnej prípravy, viac sa zameriavame na hernú stránku a taktické veci. Verím, že do prvého zápasu v Dubnici sa nám podarí zlepšiť. Základná zostava sa kryštalizuje, samozrejme, máme pripravené viaceré alternatívy,“ povedal tréner Andrej Štellár. Senčania museli v zimnom

prestupovom období riešiť viaceré problémy. Keďže brankár Milošovič sa zranil, získali Kostolanského z Rimavskej Soboty. Prišli aj ďalší hráči, no výrazná posila do útoku chýba. „Z mužstva odišiel najlepší strelec Orolín, chýbať bude aj Augustín. Spolu dali dvanásť gólov, čo je takmer polovica. Verím, že do začiatku súťaže sa nám podarí získať plnohodnotnú náhradu. Škoda, že nemôžeme počítať s Ujčíkom,“ zdôraznil Andrej Štellár. Senčanom sa ku koncu prípravy prestalo výsledkovo dariť. „V posledných prípravných stretnutiach sme mali problém s útokom. Napriek

Bude Senec na jar vyhrávať domáce zápasy? Do každého zápasu pôjdeme s cieľom zvíťaziť. Na jeseň sme doma postrácali viac bodov, no na druhej strane sa nám zase darilo vonku. Senec má mladý tím a začíname stavať na vlastných od-

chovancoch. Doma sa nám hrá ťažšie, lebo sme pod väčším tlakom.

S akým cieľom pôjdete do jarnej časti? O postupe hovoriť nemôžeme, lebo naša strata na prvú Podbrezovú je veľká. Na druhej strane ani vypadnúť nemôžeme. Verím, že sa nám podarí udržať si postavenie z jesene. Dúfam, že sa nám podarí zapracovať do zostavy mladých hráčov. Kto si podľa vás vybojuje postup do Corgoň ligy? Mojím jasným favoritom je Podbrezová. Tri roky majú mužstvo pohromade a bojujú o špicu. Myslím si, že teraz si už postup nenechajú ujsť. Majú stabilizovaný a kvalitný káder. (jv)

ODIŠLI:

prevahe sme sa nedokázali vo finálnej fáze presadiť. Verím, že do začiatku súťaže sa nejaký hráč strelecky zobudí. Škoda, že sa nám nepodarilo dotiahnuť príchod Erika Ujlakyho.“ Senec ma v úvode priaznivé vyžrebovanie. Po zápase v Dubnici bude hrať dvakrát v domácom prostredí. „Chceli by sme do jarnej časti vstúpiť úspešne. Verím, že v Dubnici zabodujeme a doma získame ďalšie body. V jarnej časti budeme budovať mladý tím a verím, že bude konkurencieschopný,“ dodal Andrej Štellár.

Orolín, Augustín, Lezaič, Bakala, Držík, Peter Molnár, Jurkemik.

PRIŠLI: Urban (Dubnica), Brčák (L. Mikuláš), Pušara (Bosna a Hercegovina), Bezák (Trenčín), Filip Molnár (Slovan), Ravas (Senica), Kostolanský (R. Sobota).

KÁDER SFM SENEC: Kostolanský, Matlák, Milošovič – Hlavatovič, Hanzel, Trajcsik, Polgár, Egri, Tóth, F. Molnár, Ravas, Hílek, Szabo, Huszár, Urban, Bedecs, Pušara, Klokner, Bezák, Pomichal, Paldan, Ujčík.

PROGRAM 21. KOLA 8. 3. o 14.30 h: Dubnica – Senec L. Mikuláš – Prešov R. Sobota – Podbrezová Šaľa – Bardejov Šamorín – Michalovce 9. 3. o 14.30 h: Pohronie – Trnava jún.

(jv)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Senec, náklad 8 700 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsc 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you