Page 1

2 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Poltár

Poslanci zachraňovali

Poltárska knižnica

Úspešný reportér

Štart jarnej časti

str. 3 Poslanci na rokovaní Banskobystrického samosprávneho kraja vrátili do rozpočtu položky eurofondov na školy a cyklotrasy Rodinná cestička.

str. 4 Miestna knižnica v Poltári má u čitateľov úspech. Okrem požičania množstva kníh ponúka aj iné zaujímavé služby pre registrovaných čitateľov.

str. 12 Petra Petrusa pozná väčšina Slovenska z televíznej obrazovky ako redaktora spravodajstva. Málokto však vie, že Peter je rodený Poltárčan.

str. 14 Futbalový tím Sklotatran Poltár sa už pomaly pripravuje na jarnú časť súťaže. Cieľom je zahrať dôstojnú úlohu v hornej polovici tabuľky.

Ilustračné foto: TASR

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA TÝKA KAŽDÉHO O životnom prostredí a ochrane životného prostredia je potrebné hovoriť čo najviac, pretože ovplyvňuje ľudské zdravie, a to v mnohých ohľadoch. Zároveň človek svojou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie.

Všetko je to na nás ľuďoch, možnosti prírody sú obmedzené. Každý jeden z nás by mal chrániť prírodu pred ohrozovaním a ničením. Mal by sa o ňu starať v rámci svojich možností tak, aby predchádzal znečisťovaniu životného prostredia

a minimalizoval nepriaznivé dôsledky svojej činnosti. V meste Poltár sa nájdu aj dobrovoľníci, ktorým na životnom prostredí záleží, a vo svojom voľnom čase zveľaďujú okolie. V mesiaci február sa rozhodli Lehotou vyčis-

tiť priestranstvo popri štátnej hlavnej ceste medzi Poltárom a Slanou, kde sa nachádzali plechovky a odpad porozhadzovaný po zemi alebo povešaný po stromoch. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MESTO OCENÍ PRÁCU PEDAGÓGOV

KRÁTKE SPRÁVY

2

Deň učiteľov je jednou z príležitostí na prejavenie úcty a vďaky ľuďom, ktorí každodenne napĺňajú svoje životné poslanie. Prácu pedagogických pracovníkov škôl ocení mestská samospráva 28. marca o 10.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári. Výber ocenených sa každoročne uskutočňuje na základe nominácií škôl. Hoci mesto individuálne oceňuje iba niekoľkých pedagógov, váži si prácu všetkých a ďakuje tým, ktorí vo svojom poslaní napĺňajú odkaz Jána Amosa Komenského a prispievajú k rozvoju školstva v našom meste.

ZAVÍTALO K NÁM DIVADLO Do Kultúrneho domu v Poltári prišlo potešiť deti Divadlo na Predmestí v zložení Františka Baloga, ktorý je zároveň hercom činohry Štátneho divadla v Košiciach a Janky Puklušovej. Divadlo na Predmestí je malé, veselé divadielko na cestách, ktoré jazdí po celom Slovensku už 10 rokov.

ŠKOLU DRŽIA PRI CHODE RÓMOVIA Už takmer výlučne rómske deti udržujú chod základnej a materskej školy v obci Hrnčiarska Ves v okrese Poltár. Kým ešte v 90. rokoch uplynulého storočia boli tieto deti v škole v menšine, dnes tvoria až 98 % zo 62 žiakov. „Všetko sa otočilo na prelome tisícročí, keď tunajší rodičia z majority prestávali dávať deti do našej školy a začali ich voziť radšej do škôl okolitých okresných miest,“ povedala riaditeľka Jana Cibulková. Rómovia pritom aktuálne tvoria v obci asi 30 % z celkového počtu 987 obyvateľov a ich počet stále stúpa. Aktuálne zloženie osadenstva školy tak paradoxne pomohlo získať aj investície, ktoré v uplynulých štyroch rokoch zlepšili vzhľad, interiér i vybavenie školy. Išlo zhruba o 40 000 eur. Riaditeľku však mrzí, že nezískali peniaze na riešenie havarijného stavu susednej budovy základnej školy, o ktoré žiadajú príslušný školský úrad už od roku 2009. „Zanedlho nám totiž nebude súčasná kapacita postačovať,“ pripomenula. Sama počíta, že do dvoch, troch rokov sa môže počet žiakov najmä v materskej škole zvýšiť zo súčasných 21 na dvojnásobok.

POLÍCIA HĽADÁ SVEDKOV NEHODY Svedkov dopravnej nehody, pri ktorej vlani v decembri utrpelo zranenia 13-ročné dievča, hľadajú policajti z Lučenca. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Vodič osobného auta v obci Málinec v okrese Lučenec vtedy za nezistených okolností zrazil blízko autobusovej zastávky dievča, ktoré zraneniam v nemocnici podľahlo. Dopravná nehoda sa stala 20. decembra 2013 o 17.55 hod. na ceste v obci Málinec pri autobusovej zastávke. „V blízkosti autobusovej zastávky 29-ročný vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia z Málinca za začiatkom obce z doposiaľ nezistených príčin zrazil 13-ročnú chodkyňu. Dievča doteraz nezisteným spôsobom prechádzalo cez cestu. Spôsobil mu zranenia, ktorým v nemocnici podľahlo. Vyšetrovateľ začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ informovala Faltániová. Polícia žiada svedkov dopravnej nehody, hlavne vodiča a osádku doposiaľ nezisteného vozidla idúceho za autobusom odchádzajúcim z autobusovej zastávky v smere na Poltár, ktoré následne odbočilo na obec Ozdín, aby poskytli akékoľvek informácie k nehode. Ozvať sa môžu telefonicky na číslo 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. www.poltar.sk, TASR

Vystúpenie „Zabudnutý čert“ na motívy príbehu Jana Drdu. Foto: Archív DnP

Hlavnou myšlienkou divadla je pobaviť deti, jemne poučiť, ale hlavne rozihrať úsmevy na líčkach. A to sa im rozhodne aj podarilo. Predviedli vystúpenia, ktoré zabavili a rozveselili. Prvé predstavenie „Veľký príbeh lásky“ zahrali pre II. stupeň základných škôl v Poltári. Hneď po úvodných minútach vystúpenia sa ozýval v kinosále smiech a potlesk. Príbeh bol o tom, že láska môže vzniknúť na niekoľko spôsobov. Ak môže vzniknúť láska medzi mužom a ženou, tak prečo by nemohla vzniknúť láska aj medzi mačkou Jane a myšiakom Albertom. Všetko by bolo v poriadku,

keby do toho nezasiahol kocúr Zack. Mačka Jane mala ťažké rozhodnutie vybrať si, koho vlastne miluje.

Aj pre mladších

Pre materské školy a I. stupeň ZŠ zahrali herci vystúpenie „Zabudnutý čert“ na motívy príbehu Jana Drdu, českého dramatika a prozaika, ktorý napísal niekoľko rozprávok, ktoré sa stali námetom divadelných hier. Rozprávková komédia o tom, že aj čert je iba človek. Vystúpenie obsahovalo hudobné aj tanečné kreácie a nieslo sa v duchu lásky, šírenia pozitívneho konania a z čerta sa stal srdečný a milý

Mates, ktorý sa aj napriek svojmu osudu byť čertom nakoniec rozhodol vzdať „členstva“ v pekle. Koniec, ako to už väčšinou v rozprávkach býva, bol šťastný a čert sa ľudsky zaľúbil do baby Plajznerky. Herci zahrali výborne, s nadhľadom, a samozrejme, nezabudli ani zapájať deti do predstavenia. Karinka, Tibko a Mário, ktorí boli pozvaní, aby prišli na pódium z publika, zvládli svoje improvizované vystúpenie skvelo. Herci boli odmenení obrovským potleskom a deti odchádzali z predstavenia plné zážitkov. (ek)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA TÝKA KAŽDÉHO Dokončenie zo strany 1

Bludári

„Spolu s priateľmi z OZ Bludári sme boli tento odpad zbierať. Výsledkom dvoch výjazdov boli štyri plné vrecia rôzneho odpadu, a to sme prešli len pár metrov popri ceste od značky Poltár,“ hovorí Michal Obročník, iniciátor akcie. Svojou iniciatívou sa taktiež snažia motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech životného prostredia. „S aktivitou plánujeme pokračovať, preto by sme chceli touto cestou vyzvať občanov, aby sa

Ilustračné foto: TASR

pripojili a skrášlili si svoje mesto,“ dodáva. Ďalší zber sa uskutoční 22. marca 2014

v rovnakej lokalite. (ek)


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

326/$1&,=$&+5È1,/, (852)21'<$-&<./275$68 WHĐVWYRKODVPLSRVODQFRY VFKYiOLORQiYUK-DURVODYD'HPLDQDQDSHUFHQWQpNR¿QDQFRYDQLHVFKYiOHQêFK HXURSURMHNWRYXUþHQêFKQD PRGHUQL]iFLXVWUHGQêFKãN{O þRSUHGWêP]DVWDYLOåXSDQ .RWOHED5RYQDNRSRVODQFLVFKYiOLOLFHO~VXPXY\ãH WLVtFHXUQD.RWOHERP ]DVWDYHQ~YêVWDYEXF\NORWUDV\5RGLQQiFHVWLþNDY~VHNX=YROHQ6OLDþDOHDMNR¿QDQFRYDQLHHXURSURMHNWRY 'RPRYVRFLiOQ\FKVOXåLHE 6ODWLQND/XþHQHFD'66/DGRPHUVNi9LHVND

Najočakávanejším bodom rokovania zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 28. februára 2014 v Spojenej strednej škole v Kremničke bol rozpočet. Návrh župana Kotlebu poslanci z klubu Smer-SD totálne prekopali a okrem iných položiek vrátili do hry eurofondy na školy, cyklotrasu Rodinná cestička a ďalšie rozvojové investície v kraji. 1D~YRG]DVWXSLWHĐVWYDVD všetci poslanci odobraOLNQHćDOHNpPX3RPQtNX REHWtQDFLVWLFNêFKUHSUHViOLt Y.UHPQLþNH3UHGVHGQtþND SRVODQHFNpKRNOXEX60(56'ďXELFD/DããiNRYiNWRUiW~WRSLHWQXVSRPLHQNXQDYUKODSRYHGDODÄ7HQWRURN VLSULSRPtQDPHYêURþLH6ORYHQVNpKRQiURGQpKR SRYVWDQLDDVRPUDGDåHDM P\P{åHPHSUHMDYLĢ~FWX REHWLDPWRKWRQH]P\VHOQpKR YUDåGHQLD DVSRĖ WêP

Kotleba s rozpočtom nesúhlasí %%6.]RVWDOYEXGRYHãNRO\9LDFHUtWRSRYDåRYDOL]D LJQRUiFLXSDPLDWN\]DYUDåGHQêFKREHWtSRþDVGUXKHM VYHWRYHMYRMQ\)DãLVWLDJDUGLVWLWXRGQRYHPEUD GRIHEUXiUDY\NRQDOLFHONRYRPDVRYêFKSRSUiYYêVOHGNRPNWRUêFKEROR

3RVODQFLVLXFWLOLSDPLDWNX]DYUDåGHQêFKY.UHPQLþNH)RWRE\VWULFRYLQ\VN

åHVSRORþQHSRORåtPHN\WLFXNYHWRYNSDPlWQtNXYHQRYDQpPXWêPWRREHWLDP NWRUêMHWXQHćDOHNRäXSDQ 0DULDQ.RWOHEDVDNSRVODQFRPQHSULSRMLODVRFKUDQNRX

ÒUDG%%6.EXGHPXVLHĢãHWULĢQDVSRWUHEH]DþRVDGRGRURNRYDFHMViO\SRNUDþR- 1HFKFHPHQDY\ãRYDĢYêGDY- VWDQ~¿QDQFLHGRUHJLyQRYQD YDOR]DVWXSLWHĐVWYRVFKYD- N\EXG~WRSUHVXQ\9åG\QD- SURMHNW\REFtDREþLDQVN\FK ĐRYDQtP UR]SRþWX 3RGĐD YUKQHPHRGNLDĐY]LDĢWRþR ]GUXåHQt=iURYHĖ]DVWXSLSUHGORåHQpKRQiYUKXåXSD- FKFHPHLQGHSULGDĢ³XYLHG- WHĐVWYR]REUDORSUHGVHGRYL QD.RWOHEXE\PDONUDMYURNX ODSUHGVHGQtþNDNOXEXďXEL„Ušetrené KRVSRGiULĢVSUtMPD- FD/DããiNRYi PLDYêGDYNDPLQD~URYprostriedky QLPLOLyQDHXU1DM- Rozvojové projekty QDYUKXMHPHSRXåLĢ VLOQHMãt SRVODQHFNê NOXE 9UR]SUDYH NUR]SRþWX VD WRSRWYUGLOR,ãORR]iVDGna rozvoj kraja.“ QpSUHVXQ\¿QDQþQêFKSURJaroslav Demian VWULHGNRYSUL]DFKRYDQt]iNODGQpKRUiPFDFHONRYpKR REMHPXQDYUKRYDQêFKUR]- %%6.SUiYRPRFVDPRVWDWSRþWRYêFKSUtMPRYDYêGDY- QHUR]KRGRYDĢRSRXåLWt¿NRY5R]VLDKO\QiYUK]PLHQ QDQþQêFKUH]HUYSUL]PHQiFK ]DSRVODQHFNêNOXE60(5- UR]SRþWX-H]DXMtPDYpåH]D 6' SUHGQLHVRO SRVODQHF QDYUKRYDQp]PHQ\YUR]SRþ-DURVODY'HPLDQNWRUêLFK WHVHXURIRQGDPLDSRGSR]KUQXOWDNWRÄ=QLåXMHPHQi- URXUR]YRMRYêFKSURMHNWRY NODG\QDFKRG~UDGXNWRUp YNUDMLKODVRYDOLLEDSRVODQQDYUKROSUHGVHGD%%6.QD- FL60(56'%\VWULþDQLD SULHNVYRMLPSUHGYROHEQêP ďXERPtU0RW\þNDD.DURO VĐXERP]YêãLĢ8ãHWUHQpSUR- .RQiULNDQLHNRĐNRQH]iVWULHGN\QDDGPLQLVWUDWtYX YLVOêFK=PHQHQêUR]SRþHW QDYUKXMHPHSRXåLĢQDUR]- QHSRGSRULOD60.DYlþãLQD YRMRYpSURMHNW\DNRMHF\N- QH]DUDGHQêFKSRVODQFRYPHORWUDVD5RGLQQiFHVWLþNDQD G]LQLPLDMEDQVNRE\VWULFNê NR¿QDQFRYDQLHHXURIRQGRY SULPiWRU3HWHU*RJRODäXSUHGRPRY\VRFLiOQ\FKVOX- SDQ0DULDQ.RWOHEDSR]DåLHEDPRGHUQpVWUHGQpãNR- VWXSLWHĐVWYHY\KOiVLOåHWDNWR O\¿QDQFLHQDSRPRFREFLDP VFKYiOHQêUR]SRþHWQHSRGStDREþLDQVN\P]GUXåHQLDP ãH3RVODQFLWDNQDQDMEOLåWHGDQDUR]YRMNUDMD³ ãRP]DVWXSLWHĐVWYHEXG~PXVLHĢSUHKODVRYDĢMHKRYHWR Peniaze na cyklotrasu WURMSlWLQRYRXYlþãLQRXKOD60(56'HãWHSUHG]DVWXSL- .RQNUpWQHSRVODQFLRSURWL VRY'RYWHG\EXGHSRNUDþRWHĐVWYRPDYL]RYDOåHLFKSR- S{YRGQpPXQiYUKX.RWOH- YDĢUR]SRþWRYpSURYL]yULXP VODQFLPDM~NSUHGORåHQpPX EX]QtåLOLFFDRPLOLyQHXU NWRUpSODWtRGMDQXiUD QiYUKXPQRåVWYRSULSRPLH- EHåQpYêGDYN\DRW~LVW~ QRNÄ3{MGHYãDNRNRQãWUXN- VXPX]YêãLOLNDSLWiORYpYêWtYQHQiYUK\YSURVSHFKĐXGt GDYN\QDLQYHVWtFLH=DVWXSL E\V

3UHGVHGQtþNDSRVODQHFNpKRNOXEX60(56'ďXELFD/DããiNRYiY.UHPQLþNH)RWRE\VWULFRYLQ\VN

PĚWY\FK]WRKRåLHQ DGHWtYRYHNXGRURNRY

Výdavky sa nebudú navyšovať 3RQiYUDWHSRVODQFRY%%6.


naše novinky

SPEKTRUM

AKO ČASTO ČÍTATE KNIHY? AKÚ STE ČÍTALI NAPOSLEDY?

ANKETA

4

NAŠA KNIŽNICA Navštevujete našu knižnicu? Ak radi pravidelne siahnete po dobre knihe a nechcete si každú kupovať, je pre vás ideálnym riešením miestna knižnica v Poltári. Okrem požiačania kníh ponúka aj iné zaujímavé služby.

Marec je mesiacom knihy. Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka. Ako sú na tom s čítaním Poltárčania?

Igor (43): Čítam málo, raz do roka. Najradšej čítam encyklopédie o zvieratách.

Lenka (32) : Čítam každý večer pred spaním. Naposledy som čítala včera večer knihu Dobrí Andělé.

Knižnica v Poltári má okolo 300 členov.

Tinka (26) : Čítam pravidelne, keď je čas. Čítam veľmi rada. Naposledy som čítala od Borisa Filana Tam-Tam.

Ruženka (64): Často čítam knihy aj časopisy. Naposledy som čítala knihu o izbových rastlinách a ich pestovaní.

Viera (59): Vždy vo voľnom čase čítam, kniha nikdy nesklame a dobrá kniha sa dá aj dvakrát prečítať. Naposledy som čítala od M. J. Zagorky Gordanu, celých 27 zväzkov.

Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne aj navštevovať. Oficiálnym čitateľom knižnice sa záujemca o požičiavanie kníh stane až po vydaní čitateľského preukazu, na ktorého vystavenie postačí občiansky preukaz. Deti do 15 rokov si možu prísť založiť preukaz len v doprovode dospelej osoby s občianskym preukazom. Podpísaním čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba

Roman (27) : Momentálne nemám čas čítať, ale mám rád detektívky. Naposledy som čítal Beštiu od Dominika Dána a momentálne čítam svojej dcérke rozprávky.

po predložení platného čitateľského preukazu.

Rôzne služby

Naša knižnica v Poltári má okolo 300 členov a do roka má v priemere 13-tisíc výpožičiek. Vykonáva odborné knihovnícke práce a podieľa sa na organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti knižnice. Vedie evidenciu periodík, „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“ (Jan Amos Komenský)

výpožičiek a podklady o realizovaných podujatiach. Dajú sa tu požičať nie len knihy, ale aj časopisy a iné informačné pramene. Poltárska knižnica tiež pravidelne organizuje podujatia „Práce s knihou“. Usporadúvajú sa rôzne čitateľské besedy, literárne výstavy, exkurzie pre základné aj materské školy, a tým sa aktívne zúčastňuje na kultúrno-výchovnej činnosti knižnice. Zamestnanci knižnice dopĺňajú a spracúvajú knižničný fond, starajú sa o jeho bezpečné uloženie a evidenciu podľa platných smerníc.

Radi čítame

Poltárska knižnica má u obyvateľov z mesta a blízkeho okolia celkom úspech. Dôkazom je zaujimavé číslo priemerných ročných výpožičiek. Ak si tento údaj prepočítame, zitíme, že denne sa požičia takmer 36 kníh. To je na naše, počtom obyvateľov menšie, mesto veľmi pekný údaj a znamená to jediné – ľudia v Poltári radi čítaju. „Chodia si sem radi čítať aj rómske deti,“ podelila sa s nami o zaujímavosť pani vedúca Mgr. Katarína Gavalcová.

AnnaT Knižnica v Poltári.

AnnaT


číslo 4/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDĂ TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOVĂ? MANAĹ˝Ă&#x2030;R Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

PROFIL

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou?

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ĺ pecializujem sa na hlinu, Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWteda na vĂ˝tvory z tohto ma- NRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi WHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžUDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR QiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUH- VRP]DVYRMtPVQRP OD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP

Tento rok by som

]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

chcela z rodnĂŠho

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou rĂĄno, prĂ­padne v lete...

9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som.

]Vystavujete niekde svoje diela?

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

$NRVDWRYH]PH2¿FLiOQX výstavu teraz nemåm, nieÞRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHãWDXUiFLL QLHÞRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorých kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQêFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\

]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 4/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 4/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

ROZHOVOR

PETER PETRUS, NÁŠ RODÁK, JE ÚSPEŠNÝ REPORTÉR Poltárskym rodákom je aj reportér súkromnej televízie a občasný moderátor Peter Petrus. Jeho vystúpenia máme možnosť sledovať dennodenne na televíznych obrazovkách.

Vaše korene patria do Poltára. Často a radi navštevujete rodné mesto? Rád, veď v Poltári stále žijú moji rodičia i kamaráti. V lete chodím častejšie ako v zime.

Spomínate si ešte na Vaše detské, školské časy? Na nejakú úsmevnú príhodu? Samozrejme, spomínam. Nebol som nejaký veľký loptoš, aj keď ako deti sme s Račkovcami, Kojnokovcami, Olšiakovcami či inými chlapcami tiež kadečo zažili. Najradšej zo všetkého sme športovali – futbal, hokej, ping-pong, tenis, neraz do úplnej tmy. Spomínam si aj na príhodu, ktorá vôbec nebola úsmevná – ako

12 – 13 roční sme hrali hokej na rybníku a jeden kamoš sa prepadol, našťastie, bola pod ľadom plytká voda.

Sú nejaké miesta, kde sa radi zastavíte, keď prídete domov do Poltára? Práve na futbalové ihrisko chodím rád. Ak sa dá, zahrám si s kamošmi futbal či hokej, a potom ideme zodpovedne dodržať pitný režim.

Máme možnosť vidieť vás na obrazovke v správach. Bolo toto povolanie vaším snom od detstva, alebo ste si k nemu našli zaľúbenie až neskôr? Vyštudoval som históriu a filozofiu s možnosťou učiť. Nikdy som však neučil, hoci si

Poltárskym rodákom je aj reportér Peter Petrus. Foto: Archív PP

myslím, že by ma to bavilo. K novinárčine som sa dostal náhodou, keď som si v roku 1997 po návrate z vojenčiny hľadal prácu.

Väčšinou sa pohybujete v politickej sfére a akurát sa blížia prezidentské voľby. Máte už aj nejakého favorita? Mám, ale ako novinár by som mal byť neutrálny, takže neprezradím to meno. Z princípu však volím v každom druhu volieb. Ľudia, ktorí nevolia, podľa mňa nemajú právo kritizovať pomery v štáte, župe či v meste.

Priblížili by ste nám nejakú úsmevnú pikošku z natáčania v parlamente? Moderátor a redaktor Peter Petrus. Foto: Archív PP

Hoci parlament je dobre strážený, raz tam vbehol pes, keď som mal práve živý vstup

do vysielania. Aj ochrankári boli zaskočení, na nič sa nezmohli. Ten pes však bol asi v ešte väčšom šoku, kde sa to vlastne ocitol. Zmätene chvíľu behal, oňuchal a označkoval jeden umelý kvet a keď mu otvorili dvere, očividne s úľavou rýchlo vybehol von.

ďaleko. Rád chodím aj do blízkeho Rakúska. Páči sa mi, ako majú upravené, čisté a fungujúce dediny či mestečká. Z Poltára mi, samozrejme, chýbajú blízki.

Zvykli ste si už na život v Bratislave? Chýba vám niečo z rodného mesta?

Vždy ma poteší, keď mi ľudia z Novohradu napíšu či povedia milé slovo. A naopak, vždy som rád, keď sa dozviem, že niekto z nášho regiónu je šikovný a presadil sa či už doma alebo vo svete. Mám rád ľudí, ktorí sú usilovní, aktívni, pracovití, spoliehajúci sa na vlastné ruky či hlavu. Kto iba pa sívne sedí v krčme, nadáva a myslí si, že jeho život zlepšia politici sľubujúci akési istoty, ten sa zväčša sklame.

Do Bratislavy som prišiel na jeseň 1990 študovať na univerzitu, takže prakticky celý dospelý život fungujem v hlavnom meste. Mne to vyhovuje, do roboty mám z domu veľmi blízko, takže ani nezažívam veľké zápchy, ktoré strpčujú život iným ľuďom. Z domu mám na pár krokov aj les, tak ako v Poltári. Ani do centra Bratislavy či k pekným dunajským zákutiam to nemám

Mnoho Poltárčanov je na vás hrdých. Chceli by ste vašim rodákom niečo odkázať?

AnnaT


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 4/2014

13

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


14

naše novinky

ŠPORT

Seniorské družstvo TJ Sklotatran Poltár. Foto: archív klubu

FUTBALISTI NECHCÚ PODLIEZŤ NASTAVENÚ LATKU Z JESENE Všetci v našom klube TJ Sklotatran Poltár sa už pomaly pripravujú na štart jarnej časti. V rámci IV. ligy Juh patrí Poltárčanom v 14-člennej tabuľke aktuálne 6. miesto so ziskom 20 bodov a aktívnym skóre 23:16. O najaktuálnejších novinkách priamo z klubovej „kuchyne“ nás poinformoval manažér Július Kulich.

Aj preto vyplnia záverečný prípravný týždeň hráčom už len tréningy.

bu zastrešuje mesto a vďační sme aj za drobných sponzorov a partnerov klubu.

Pripravovali ste sa len v domácich podmienkach alebo ste absolvovali aj sústredenie?

Aké zmeny nastali v hráčskom kádri?

Výjazd na sústredenie sme neabsolvovali a pripravovali sme sa čisto v domácich podmienkach. Naberali sme fyzickú kondíciu, pričom sa viac-menej behalo v teréne. Okrem prírodnej trávy sme využívali aj umelú trávu, ako aj bazén v rámci regenerácie.

Sprevádzali mužstvo počas prípravného obdobia aj nejaké problémy? TJ Sklotatran Poltár sa už pripravuje na štart jarnej časti. Foto: Július Imrovič

Ako prebiehala tohtoročná zimná príprava? Príprava ešte stále trvá, momentálne sme v záverečnej fáze. Trénujeme tri razy do týždňa a cez víkend hrávame zápas. Pôvodne sme mali začať 23. marca domácim

stretnutím s Banskou Štiavnicou. Tento oddiel sa však zo súťaže odhlásil, a preto začíname až o týždeň neskôr domácim duelom proti FTC Fiľakovo. Ostatné družstvá však začínajú, samozrejme, v pôvodnom termíne a hrajú už svoje majstrovské zápasy.

Radi by sme chlapcom zabezpečili prácu tu v regióne, aby nám nemuseli odchádzať za pracovnými príležitosťami do zahraničia. Tým pádom by sme zabránili oslabovaniu kádra. Toto je však dlhodobý problém a rozhodne sa netýka len nášho klubu. Až na nejaké drobné zranenia a bežné komplikácie sa cez zimu nič vážne nevyskytlo. Chod klu-

Kostru tímu tvorí okolo 12-13 hráčov, no súpisku ešte nemáme celkom uzavretú. Keďže káder nie je príliš široký, obzeráme sa ešte po nejakých možných posilách. Ideálne by sme radi dotiahli aspoň dvojicu či trojicu futbalistov z okresnej súťaže, ktorí by vhodne doplnili a posilnili mužstvo. Na hosťovanie do Lučenca odišiel Martin Marcinek. Naopak, z Lučenca k nám sa vrátil Ján Segeč. Potešil aj návrat dvojice Pagáč a Šuška.

Pristavme sa na chvíľu pri mládeži. Čo nového v mládežníckych družstvách? Trojica dorastencov zasiahla do prípravných zápasov našich seniorov a títo chlapci potvrdili, že v prípade potreby môžu naskočiť aj do jarných majstrovských zápasov. Oliver Findra (1995) už riadne trénuje s tímom. O rok mladší Róbert Kojnok a Marek Kubiš (obaja

1996) takisto okúsili atmosféru prípravných stretnutí. Aj oni potvrdili, že s nimi môžeme v prvom tíme počítať. Inak, práve dorastenci bojujú o postup a veríme, že títo hráči k tomuto cieľu dopomôžu. Dlhodobo máme nastavenú spoluprácu s akadémiou Podbrezovej, kde máme toho času umiestnených 6 mládežníkov. V lete pôjdu na testy ďalší talentovaní chlapci. Či v Podbrezovej zostanú, závisí len na ich výkonoch.

Aké očakávania vládnu v klube pred jarnou časťou? Musíme sa na situáciu pozerať reálne. Máme len spomínaných drobných sponzorov, no nemáme generálneho sponzora a všetko sa robí v podstate na dobrovoľnej báze. Z tohto dôvodu nemáme postupové ambície. Určite však chceme hrať dôstojnú úlohu v hornej polovici tabuľky, čo sa nám v jesennej časti aj darilo. V tomto trende chceme pokračovať aj na jar. Autor: Martin Rendek


Ä?Ă­slo 4/2014

Ĺ PORT

15

75(7Ă&#x2039;75,80)0$5(.$+$0âĂ&#x2039;.$ D +DPĂŁtNRP 1D Ä&#x2021;DOĂŁtFK PLHVWDFKVDXPLHVWQLOL-iQ Ä&#x2020;XULFD /RNRPRWLY0RVNYD ERGRY9ODGLPtU:HLVV 2O\PSLDNRV3LUHXV(VSDQ\RO %DUFHORQD 7RPiĂŁ+XERĂžDQ =HQLW3HWURKUDG 0LURVODY6WRFK 3$2.6ROXQ)HQHUEDKFH,VWDQEXO 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN 9LNWRULD 3O]HÄ&#x2013; 3HWHU3HNDUtN +HUWKD%HUOtQ D0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞ 9LNWRULD3O]HÄ&#x2013; 9HOLWQHMGHVLDWNH]DURN ÂżJXURYDOLLEDOHJLRQiULQDMOHSĂŁt]FRUJRÄ&#x2013;OLJLVWRY 9LNWRU3HĂžRYVNĂŞ]0â.äLOLQDREVDGLOPLHVWRĂ&#x2019;SOQi GRPLQDQFLDOHJLRQiURYYGHVLDWNHVD]URGLODYDQNHWHXĂĽ SLDW\NUiWSUHGURNRP QDSRVOHG\]DURNYNWRURP6ORYHQVNRVOiYQHGRVLDKORDĂĽQDRVHPÂżQiOH06 Y-$5

NajlepĹĄĂ­m futbalistom Slovenska za rok 2013 sa stal Marek HamĹĄĂ­k. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to tretĂ­ triumf v prestĂ­Ĺžnej ankete. Na trĂłne pre najlepĹĄieho futbalistu SR vystriedal ĹĄtvornĂĄsobnĂŠho vĂ­ĹĽaza ankety Martina Ĺ krtela z FC Liverpool, ktorĂ˝ skonÄ?il so stratou 28 bodov na druhom mieste. Tretie miesto obsadil s väÄ?ĹĄĂ­m odstupom stredopoliar FC Janov Juraj Kucka. 9ĂŞVOHGN\URĂžQtNDWUDGLĂžQHMDQNHW\6ORYHQVNpKRIXWEDORYpKR]Yl]X 6)= DGHQQtND 3UDYGDRQDMOHSĂŁLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\]DURN Y\KOiVLOLPDUFDY7UQDYH&HQX3HWUD'XERYVNpKRSUHQDMOHSĂŁLHKRIXWEDOLVWX 6ORYHQVNDGRURNRY]tVNDOREUDQFD1RUEHUW*\|PEpU ]WDOLDQVNHKRNOXEX&DWDQLD &DOFLR'YDGVDĢGHYlĢURĂžQĂŞ âNUWHORYOiGRO&HQXIDQ~ĂŁLNDYWHMVLSRUDGLHV+DPĂŁtNRPY\PHQLOL2EKiMLOYQHM SUYHQVWYR]PLQXOpKRURND

TrÊneri a mÊdiå sa zhodli

HamĹĄĂ­k zĂ­skal 340 bodov

Marek HamĹĄĂ­k s cennou trofejou. Foto: TASR/Martin Baumann

2YtĢD]RYLWRKWRURÞQHMDQNHW\ UR]KRGOR KODVRYDQLH IXWEDORYêFKRGERUQtNRY RNUHPPpGLtKODV\GDOLDMUHSUH]HQWDÞQtDNOXERYtWUpQHULDNRDM]iVWXSFRYLD6)=

+DPĂŁtNYÄ&#x2013;RP]tVNDOERGRY3UHGURNRPY\KUDOâNUWHOSUHG+DPĂŁtNRPRERGRYĂžREROKLVWRULFN\GUXKĂŞ QDMQLĂĽĂŁtUR]GLHOPHG]LSUYĂŞP

DGUXKĂŞPPLHVWRPNHÄ&#x2021;Y{EHFQDMPHQĂŁtUR]GLHOWURFK ERGRYERO]DURNNHÄ&#x2021; VDWLHĂĽUR]KRGRYDORYWHVQRP V~ERMLSUiYHPHG]LâNUWHORP

'RWHUD]VD]WULXPIXYDQNHWH WHĂŁLORKUiĂžRY3UYĂŞPDGRWHUD]QDMPODGĂŁtPYtĢD]RPVD YURNXVWDO3HWHU'XERYVNĂŞNWRUĂŞWUDJLFN\]DK\QXOQDGRYROHQNHY7KDMVNX =DXMtPDYĂŞEROIDNW ĂĽHWHQWRURĂžQtNVDQDNRQHĂžQHMGHVLDWNH]KRGOLDNRWUpQHULWDNDMPpGLi9QDMVOHGRYDQHMĂŁHMNDWHJyULLMHYHOLWQHM GHVLDWNHSUYĂŞNUiW0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞREUDQFDĂžHVNHM9LNWRULH3O]HÄ&#x2013;3RURĂžQHMDEVHQFLL VDGRGHVLDWN\YUiWLOREUDQFD

/RNRPRWLYX0RVNYD-iQÄ&#x2020;XULFDFHONRYRYĂŁDNXĂĽMHPHG]L QDMOHSĂŁtPLGHVLDWLPLSLDW\NUiW 9GHVLDWNHMHMHGLQĂŞEUDQNiU 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN]3O]QH2SURWL URNXV~YGHVLDWNHĂŁW\UL QRYpPHQi3HWHU3HNDUtN.R]iĂžLNDSUiYHÄ&#x2020;XULFDVĂ˝LĂŁRYVNĂŞPY\SDGOL0DUHN6DSDUD0LFKDO%UH]QDQtN0DUHN %DNRĂŁD3HĂžRYVNĂŞâNUWHOY\URYQDOUHNRUG0LURVODYD.DUKDQDNHÄ&#x2021;MHYGHVLDWNHXĂĽGHYLDW\NUiW]DVHERX.DUKDQDOH GUĂĽtYLDFHURÄ&#x2021;DOĂŁtFKUHNRUGRYNHÄ&#x2021;YGHVLDWNHEROVSROXNUiWDERGRYDOYDQNHWHDĂĽNUiW

KozĂĄk vymenil GuÄžu 1DMOHSĂŁtPWUpQHURP]DURN VDVWDONRUPLGHOQtNUHSUH]HQWDĂžQpKR $WtPX -iQ .R]iNNWRUĂŞQDWUyQHPHQt $GULiQD*XÄ?X 0â.äLOLQD +RQRUQDMOHSĂŁHMIXWEDOLVWN\REKiMLOD'RPLQLNDâNRUYiQNRYi ]UDN~VNHKR691HXOHQJEDFK 1DMOHSĂŁtPKUiĂžRP&RUJRÄ&#x2013;OLJ\ MH~WRĂžQtNPDMVWURYVNpKR6ORYDQD%UDWLVODYD5yEHUW 9LWWHN7LWXOSUHQDMOHSĂŁLHKR UR]KRGFXSRG7DWUDPL]tVNDO SRURNRFKDRSlĢ 5LFKDUG7UXW]NWRUĂŞQDGUXKp PLHVWRRGVXQXOPLQXORURĂžQpKRYtĢD]D,YDQD.UXĂĽOLDND=DURNY\KODVRYDOLVSROXNDWHJyULtSULEXGOL IXWVDOLVWL1DMOHSĂŁtPVDVWDO *DEULHO5LFN

PRIHLĂ S SA A POMĂ&#x201D;Ĺ˝ NĂ M S KAMPAĹ&#x2021;OU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORĂ&#x2030; SA USKUTOÄ&#x152;NIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NPT 2035/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

 7$65


16

naše novinky

ŠPORT

ÚSPEŠNÍ MLADÍ STRELCI Strelectvo by sme mohli označiť za šport, ktorý už má na slovensku tradíciu. Svedčia o tom medaily z olympijskych hier či iných šampionátov. Mená ako Jozef Gönci alebo Danka Barteková sa zapísali do dejín slovenského športu. V Poltári im možno vyrastajú nádejní nasledovníci.

Základnú školu na ul. Slobody v Poltári reprezentovali na krajskom kole v streľbe zo vzduchovky traja žiaci. V Brezne sa 26. februára predstavili Marek Bakuľa, Janka Tóthová a Matej Golian pod vedením pána učiteľa P. Jánošíka. Do súťaže sa zapojilo celkom 86 detí z celého Banskobystrického kraja. To svedčí o tom, že táto disciplína je v našom kraji populárna, a to aj medzi mladšími ročníkmi. Strelecká súťaž žiakov bola rozdelená do štyroch kategórií. Postupne sa predstavili súťažiaci v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky.

Poltárski strelci

Majstrom Banskobystrického kraja v kategórii starších žiakov sa stal práve náš Marek Bakuľa výkonom 280 bo-

Mladí úspešní strelci s trénerom.

Dvojica úspešných strelcov s pánom učiteľom.

dov. Strieľalo sa systémom nástrel + 30 rán (N+30). V kategórii mladších žiačiek obsadila Janka Tóthová zo Základnej školy na ul. Slobody 2. miesto, keď nastieľala veľmi pekný výsledok 256 bodov. Títo dvaja úspešní strelci budú reprezentovať Poltár, ale aj celý

kraj. Obaja žiaci postupujú na Majstrovstvá Slovenska v streleckých disciplínach, ktoré sa budú konať 11. apríla vo Veľkom Krtíši. Obom im budeme držať palce, aby mali presnú „mušku“. Text a foto: AnnaT

AKTÍVNA 88ROČNÁ PLAVKYŇA Aktívna dôchodkyňa Zora Čabová z Lučenca chodí pravidelne plávať, aj keď už o chvíľu oslávi 88 rokov. Týždenne prepláva aj tri kilometre. Aktívnu plavkyňu ocenila lučenská primátorka Alexandra Pivková.

Starenka Zora je najstaršou osobou, ktorá pravidelne navštevuje plaváreň v Lučenci. Pláva už neuveriteľných 80 rokov. „Naučila som sa to úplne sama v potôčiku v Uhorskom. Chodila som sa kúpať s kamarátkou – rybárovou dcérou. Predtým som plávala iba v lete, pretože v zime sa nikde nedalo. Odkedy však postavili plaváreň, chodievam celoročne,“ vysvetľuje čiperná dôchodkyňa. K plávaniu pritiahla aj svojich troch synov. Hovorí, že predtým ich ako deti ona vodila na plaváreň, teraz oni berú ju.

chýba. Dúfa, že bude plávať, pokým bude žiť. „Veď aj v horoskope som ryba a u mňa skutočne platí, že sa cítim ako ryba vo vode,“ potvrdila pani Zorka. Plávanie sa odzrkadlilo aj na jej postave, ktorú by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie dámy. Akčnú Lučenčanku si v jednom bazéne všimla aj primátorka Alexandra Pivková a rozhodla sa ju oceniť. „Sme radi, že športoviská využívajú aj ľudia v star-

šom veku a pani Čabová je toho vzorom a práve to treba odmeniť. Vidieť, že vďaka plávaniu sa udržiava a je optimistická a vitálna,“ potvrdila primátorka a Zore Čabovej udelila ocenenie Najaktívnejšia plavkyňa mesta, ku ktorému jej darovala aj ročnú permanentku do plavárne, čo babičku veľmi potešilo. Text a foto: (cor)

Plávanie trikrát do týždňa

Zora je najstaršou osobou, ktorá pravidelne navštevuje plaváreň v Lučenci.

Babička chodí plávať trikrát týždenne a urobí tak aj tri kilometre. Keď sa náhodou nemôže ísť kúpať, veľmi jej to

Zora už o chvílu oslávi 88 rokov.

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Poltár, náklad 2 600 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Npt 04 2014 web  
Advertisement