Page 1

10 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

a vyhrajte Ročník: I. číslo 5/2014 Dátum vydania: 3. 4. 2014

Partizánske

Ocenili pedagógov

Koncert Deti mestu

Večer športovcov

Hádzaná je môj život

str. 3 Slávnostný program spojený s oceňovaním pedagógov prebiehal v Partizánskom práve v deň, kedy sa narodil Ján Ámos Komenský, učiteľ národov.

str. 5 V Partizánskom sa konal netradičný hudobno - lokálny koncert detí a pedagógov ZUŠ, v popredí krorého stála myšlienka ukázať deťom poklady našej populárnej hudby.

str. 14 Galaprogram spojený s oceňovaním športových osobností, ktoré sa v roku 2013 výraznou mierou podieľali na športových úspechoch a reprezentácii mesta Partizánske.

str. 15 V Partizánskom má hádzaná dlhoročnú tradíciu a tunajší klub má aj zastúpenie v národnom tíme. Porozprávali sme sa s hráčkou z radov HK Slávia Partizánske, K. Michnovou.

ANDREJ KISKA VÍŤAZOM PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Zdroj: Štatistický úrad SR

V absolútnych číslach volilo A. Kisku na Slovensku 1 307 065 a R. Fica 893 841 obyvateľov. Volebná účasť dosiahla 50,48 percenta. Voliči vho-

dili do urny 2 223 812 hlasovacích lístkov. Platných bolo 98,96 percenta (2 200 906), neplatných bolo 23 806 hlasovacích lístkov. Vyššia

Voľby Slovensko Trenčiansky kraj Okres Partizánske Partizánske

Účasť 50,48 % 53,23 % 51 % 48,10 %

A. Kiska 59,38 % 49,3 % 45,1 % 47,87 %

R. Fico 40,61 % 50,7 % 54,9 % 52,12 %

volebná účasť bola v mestách, pričom najvyššia účasť bola vo volebnom obvode Senec, kde dosiahla 60,88 percenta. Naopak, najnižšia volebná účasť

bola vo volebnom obvode Trebišov 38,78 percenta. „Z pohľadu ministerstva vnútra voľby prebehli pokojne a nerušene. Priebeh voľby nebol ničím narušený,“ uviedla zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. (red), TASR, foto: TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MSÚ BUDE OTVORENÝ AJ V NEPÁRNU SOBOTU

KRÁTKE SPRÁVY

2

NEMOCNICU VYNOVIA

Mestský úrad (MsÚ) v Partizánskom aj tento rok otvorí svoje dvere v nepárne soboty, a to od polovice apríla do júna. Rozšírením úradných hodín sa samospráva snaží vyjsť v ústrety tým občanom, ktorí si nestíhajú vybaviť agendu voči mestu cez pracovný týždeň. Pracovné soboty na MsÚ v Partizánskom fungujú od roku 2011, MsÚ bude otvorený vždy na dve hodiny. Občania si počas pracovných sobôt budú môcť zaplatiť mestské dane a poplatky, okrem pokladnice bude v prevádzke aj overovanie podpisov.

MIERA NEZAMESTNANOSTI VO FEBRUÁRI KLESLA Evidovaná miera nezamestnanosti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) dosiahla vo februári úroveň 10,71 percenta. V porovnaní s januárom klesla o dve desatiny percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila vo februári vo všetkých deviatich okresoch TSK. Najvýraznejší pokles zaznamenali v okresoch Myjava (o 0,51 percenta) a Bánovce nad Bebravou (o 0,46 percenta). Najvyššiu mieru nezamestnanosti v TSK mal vo februári okres Prievidza, kde dosiahla 13,68 percenta. Nasledovali okresy Partizánske (12,97 percenta), Považská Bystrica (11,64 percenta), Ilava (9,12 percenta), Trenčín (8,95 percenta), Nové Mesto nad Váhom (8,66 percenta) a Myjava (8,59 percenta). Najnižšia miera nezamestnanosti bola vo februári v TSK opäť v okrese Púchov, klesla na úroveň 8,32 percenta.

Okrem úpravy parku sa počíta aj so skrášlením vstupu do nemocnice. Foto: (jh)

Nemocnicu s poliklinikou čaká v blízkej dobe úprava parku v jej okolí a počíta sa aj s rekonštrukciou jej interiéru. Nemocnica je naďalej majetkom mesta, aj keď ho prenajíma akciovej spoločnosti. Cieľom projektu Pekná nemocnica je zveľadiť nemocničný park, okrem iného počíta s generálnou údržbou zelene, opravou lavičiek, chodníkov a plotov. „V nemocnici by malo dôjsť v pr-

vom rade k výmene podlahových krytín a vymaľovaniu poliklinickej časti nemocnice, oprave nájazdovej plochy detskej lekárskej služby prvej pomoci, oprave a skrášleniu vstupu do nemocnice. Ďalej by sme chceli vymeniť sedenie v čakárňach v celej nemocnici za nové a pohodlné,“ konkretizoval riaditeľ nemocnice Michal Orihel. Projekt bude podľa riaditeľa financovaný z interných zdrojov nemocnice a jej zriaďovateľa, tiež z prostriedkov verejnos-

ti prostredníctvom sponzorských darov od spoločností, organizácií a dvoch percent z dane. „V podstate sa už sčasti začal realizovať, lebo obsahuje aj podprojekt s krycím názvom Guľový blesk. Zahŕňa v sebe základné činnosti ako upratanie interiérových a exteriérových priestorov od všetkého prebytočného, základné maliarsko – natieračské práce. Finišovať by mal v júli – auguste,“ uzavrel Orihel. TASR, (lp)

SVETOVÝ TÝŽDEŇ MOZGU

PODPORA ŠPORTU DETÍ A MLÁDEŽE Na podporu detí a mládeže, ktoré sa venujú športu, dalo tento rok mesto Partizánske sumu vo výške viac ako 100-tisíc eur. Dotácie rozdelila samospráva medzi približne 1 300 detí, ktoré sa v kluboch na území mesta venujú futbalu, hádzanej, florbalu a ďalším rôznym športovým aktivitám.

Ilustračné foto: TASR/AP

TASR, (lp)

Mozog sa považuje za jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela. Práve tomuto orgánu bol venovaný druhý marcový týždeň. Podujatie s názvom Svetový týždeň mozgu sa celosvetovo uskutočňuje od roku 1996 a podieľa sa na ňom mnoho partnerských organizácií. Na Slovensku sa do neho každoročne zapájajú sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a subjekty pomáhajúce seniorom. V tomto roku bola prvýkrát jeho súčasťou aj nezisková organizácia Domov, Partizánske – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v spolupráci so študentmi Spojenej školy, organizačnej zložky obchodná akadémia Partizánske. Študenti vytvorili kognitívne aktivity na precvičovanie mozgu. Spolu so seniormi si v skupinách precvičovali pa-

Ilustračné foto: TASR/NIH/NIMH

mäťové procesy v rámci rôznych praktických cvičení. Seniorov tešilo, že sa stretli a porozprávali so študentmi, zároveň si precvičili pamäť, zručnosti a prežili príjemný deň. Musíme si však uvedomiť, že iba neustálym precvičovaním mozgu dokážeme udržať mozog v dobrej kondícii. Takže nielen seniori, ale každý jeden z nás by mal každodenne „rozhýbať“ mozgové závity, napríklad čítaním, riešením hlavolamov,

krížoviek, matematických úloh alebo aktívnym sledovaním vedomostných súťaží a prácou s informáciami. Len pravidelným precvičovaním mozgu sa dokážeme dopracovať ku skvelému rozumu a pamäti aj vo vysokom veku. Najpodstatnejšie je, aby činnosť vybočovala z rutiny i zabehnutých postupov a zapájala aj zmysly, ktoré bežne nie sú naplno využité. Soňa Bezáková


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

REGIONÁLNE KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI Nie je ľahké a jednoduché vystúpiť z radu a ukázať, že niečo viem, niečo viac ako všetci ostatní. Som v tom dobrý/á a k tomu ma bádanie a riešenie problémov baví i teší, a to zvlášť v dobe, ktorá je tak neskutočne rýchla, prudká a náročná. O to viac si treba ceniť aktivity žiakov, ktorým nestačí ísť vyšliapanou a označenou cestičkou, ale láka ich vo svojich záujmových odboroch všetko dosiaľ neobjavené. A žiaci, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), sú práve tými, ktorí sa neuspokojujú s dosiahnutým, teda s tým, čo vedia a dokážu. Cieľom SOČ je predovšetkým vyhľadávať talentovaných žiakov a podporovať ich odborný rast vo vybranom odbore. Výsledkom snahy jednotlivcov alebo tímov je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Vyvrcholením sú potom súťažné prehliadky, na ktorých žiaci obhajujú svoju prácu. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a uskutočňujú sa v školských, regionálnych, krajských kolách a v celoštátnom kole.

Hlavný prínos práce

Žiak sa naučí samostatne a tvorivo pracovať, získavať nové poznatky v obore svojho záujmu. Zoznámi sa s novými zaujímavými ľuďmi. Pri prehliadkach SOČ sa naučí svoju prácu nielen zrozumiteľne vysvetliť odbornej porote, ale i diskutovať s porotou a svoju prácu úspešne

obhájiť. Pri odborných maturitách i pri prijímacích skúškach na vysokú školu, ale i pri akejkoľvek odbornej činnosti sú to skúsenosti na nezaplatenie.

Žiak sa naučí samostatne a tvorivo pracovať. Skvelý nápad a konzultant

Tému si študent vyberá na základe vlastných záujmov a reálnych možností na získanie informácií v danej oblasti. Svoju predstavu o práci, o jej cieľoch a metodológii potom prediskutováva so svojím konzultantom. Každý pedagóg, ktorý sa venuje talentovanej mládeži, usmerňu-

je ju, pripravuje na súťaž SOČ, dáva žiakom veľa do ich budúcnosti. Poznatky, ktoré žiak získa vlastnou prácou a úsilím, sú trvalé. Učiteľ svojím usmerňovaním odstráni pasivitu, motivuje, snaží sa, aby žiak hľadal, objavoval, tvoril a takto sa pripravil na štúdium na vysokej škole alebo získané vedomosti a skúsenosti uplatnil v praxi.

Regionálne kolo v Partizánskom

Spojená škola Partizánske hostila 15. marca talentovaných študentov. Práve v jej priestoroch sa konalo regionálne kolo SOČ. Prihlásených bolo viac ako sto študentov z okresov Prievidza, Partizánske, Handlová, Nováky a Bánovce nad Bebravou. Všetky práce museli obhájiť pred odbornou komisiou, ktorá bola zložená nielen z peda-

Z. Ducká z OA Spojenej školy v Partizánskom pri prezentácii svojej odbornej práce.

gógov, ale aj kvalifikovaných odborníkov. Ako informoval Miroslav Dorčiak, koordinátor SOČ v organizačnej zložke obchodná akadémia, súťažilo sa v pätnástich súťažných odboroch, od problematiky voľného času, cez chémiu, životné prostredie, zdravotníctvo, históriu, informatiku, elektrotechniku až po pedagogiku, psychológiu a sociológiu. Študenti dokázali, že sú v zvolenej problematike odborníkmi a účasť na SOČ nebrali

ako povinnosť, ale ako príležitosť zasúťažiť si, prezentovať sa a diskutovať. Všetkým riešiteľom želáme veľa úspechov a autorom, ktorých práce postupujú do krajskej prehliadky SOČ, prajeme veľa šťastia pri prezentácii a obhajobe svojich prác. Krajská súťaž 36. ročníka SOČ, kam z regionálneho kola postúpilo 54 prác, sa uskutoční 4. apríla v Starej Turej. Text a foto: Jarmila Hýroššová

OSLAVA DŇA UČITEĽOV

Aj v tomto roku prijali učitelia okresu Partizánske pozvanie primátora mesta Jozefa Božika. Slávnostný program spojený s oceňovaním pedagógov prebiehal 28. marca v Dome kultúry práve v deň, kedy sa narodil Ján Ámos Komenský, učiteľ národov. Je potešiteľné, že sa v našej spoločnosti mnohým ocenených učiteľom dostalo pozornosti aj takýmto gestom, pretože v školstve pracuje množstvo takých, ktorí si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť zaslúžia úctu i poďakovanie. J. Božik privítal všetkých prítomných učiteľov a vzácnych hostí – viceprimátora Vladimíra Ladzianského, Pavla Horňana, vedúceho Spoločného školského úradu, starostov obcí Chynorany, Skačany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Uherce, Brodzany. V jeho príhovore odzneli slová vďaky, na adresu posolstva pracovníkov školstva

povedal: „Vo chvíli, keď pochopíme, že ľudskosť je dôležitejšia než múdrosť... múdrosť tam začína...“ Úvodné slová v príhovore pred samotným aktom oceňovania ukončil spomienkou na Alicu Klukovú, učiteľku, ktorá v tomto roku už nemohla byť medzi nimi, minútou ticha si zaspomínalo aj obecenstvo v sále.

Za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť si všetci ocenení zaslúžia úctu i poďakovanie.

Novinkou v tomto roku bolo oceňovanie nielen pedagogických pracovníkov, ale z rúk primátora si ocenenia prevzali aj riaditelia základných, materských a umeleckých škôl okresu Partizánske i riaditeľ Centra voľného času Relax. Kultúrny program pripravili učitelia a deti zo ZUŠ Partizánske, bol zostavený z ukážok moderných skla-

dieb z projektu Deti mestu, otcom ktorého je Jozef Jakubík. Detský spevácky zbor i orchester hudobníkov, ktorý tvorili učitelia hudobného odboru ZUŠ v Partizánskom i hostia z Brezna, zaspievali pod dirigentskou taktovkou Renáty Andrejovej, riaditeľky ZUŠ. Očarujúci program všetci ocenili neutíchajúcim potleskom a záverečným standing ovation.

V dnešnej spoločnosti, v ktorej sa význam vedomostí a hodnota vzdelania posunuli na nižšie priečky hodnotovej hierarchie ľudí, bol slávnostný program ku Dňu učiteľov pozdvihnutím kreditu výchovno-vzdelávacej inštitúcie a ľudí participujúcich na výchove a vzdelávaní budúcej generácie. Text a foto: Denisa Horváthová


naše novinky

SPEKTRUM

ČO PRE VÁS ZNAMENÁ VEĽKÁ NOC?

ANKETA

4

Kresťanský sviatok, vôňa jarných kvetov, atmosféra rozkvitnutých parkov, veľkonočné dobroty ako domáce klobásky, šunky či koláče, oblievanie a šibanie dievčat... Veľká noc je široký pojem, ktorý pre každého znamená niečo iné, pre niekoho oddych v prírode, pre iného pečenie či dodržiavanie tradícií. Veľkonočné sviatky prežíva každý podľa svojej chuti. Partizánčanov sme sa opýtali, ako oni vnímajú Veľkú noc, a či sa na ňu tešia. Vladimíra: Ja sa teším na stretnutie celej rodiny. Máme doma veľa dobrôt a sladkostí. Stretnem sa aj s chlapcami, ktorí bohužiaľ, už až tak často nechodia...

OBMEDZENIA NA DIAĽNICI D1 Od polovice marca platia pre vodičov na diaľnici D1 v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) dlhodobé dopravné obmedzenia. Podľa informácií Krajského dopravného inšpektorátu v Trenčíne sa obmedzenia dotýkajú troch úsekov, dôvodom je výmena mostných záverov. Ilustračné foto: TASR/Henrich Mišovič

Andrea: Veľkú noc beriem ako druhý najväčší sviatok kresťanov v roku, ale zároveň i ako príležitosť, kedy môžem stráviť voľný čas s rodinou v prírode. Pre moju dcéru je Veľkonočný pondelok vytúženým dňom, kedy s napätím očakáva šibačov. Peter: Veľkú noc tento rok strávim mimo domova pracovne v zahraničí. Sám som ale zvedavý na nemecké veľkonočné tradície.

Jozef: Veľká noc – to sú pre mňa hlavne chvíle s ľuďmi, ktorých mám rád. Keď šibem a oblievam dievčatá, robím to s láskou a nehou. Nečakám za to žiadnu výslužku, stačí aj krásny a hlavne úprimný úsmev.

Andrea: Počas Veľkej noci mám trochu viac voľna, ktoré sa dá príjemne stráviť s rodinou. Zároveň pre mňa tento sviatok znamená vytúženú radosť z príchodu jari, ale pripomína mi aj kresťanský zmysel – teda utrpenie a smrť Ježiša Krista.

Text a foto: Jarmila Hýroššová

„Od 15. marca do 11. mája bude čiastočne uzavretá diaľnica D1 v katastrálnom území Kostolná – Záriečie v okrese Trenčín. Uzávierka bude v smere jazdy Bratislava – Žilina približne od kilometra 121 po kilometer 122. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu. Od 16. marca do 30. apríla bude čiastočná uzávierka na diaľnici D1 v blízkosti diaľničného odpočívadla Hrádok v okrese Nové Mesto nad Váhom. Uzávierka bude v smere

jazdy Žilina – Bratislava približne od kilometra 102,5 po kilometer 100,5. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu,“ uvádza sa v upozornení dopravného inšpektorátu. Tretia čiastočná uzávierka bude od 16. marca do 30. apríla na diaľnici D1 v blízkosti diaľničného odpočívadla Hrádok v okrese Nové Mesto nad Váhom. Uzávierka bude v smere jazdy Bratislava – Žilina približne od kilometra 101,5 po

kilometer 102. Aj v tomto úseku dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. „Dôvodom uzávierok je výmena mostných záverov na diaľničných mostoch. Vodičov motorových vozidiel chceme vyzvať, aby zvýšili opatrnosť, venovali sa vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke,“ upozorňuje Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne. TASR, (lp)

VÝCHOD O KROK BLIŽŠIE Dňa 21. marca sa podarilo preraziť tunelovú rúru v tuneli Šibenik na diaľničnom úseku D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek. Aj vďaka tomuto míľniku je východ Slovenska znovu o čosi bližšie k dobudovaniu diaľničného spojenia so stredným a západným Slovenskom. Po dobudovaní oboch úsekov medzi Jánovcami a Jablonovom sa skráti čas, ktorý dnes vodiči musia na tejto trase absolvovať o vyše tri štvrtiny. Už v lete budúceho roku tak túto trasu absolvujete za menej ako 9 minút. „Ľudia na východe dlhé roky volajú po tom, aby sa aj k nim dostavali rýchle a kvalitné cesty. Som rád, že dnes už nielen symbolicky, ale aj v skutočnosti je vidno svetlo na konci tunela,“ povedal na slávnostnom prerazení tunela štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Takmer 600 metrov dlhým tunelom Šibenik bude prechádzať diaľnica D1 juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel s maximálnou rýchlosťou 100 km/h. Ako prvý tunel na Slovensku bude vybavený zariadením na rozpoznanie ADR

kódu na vozidlách prepravujúcich nebezpečný náklad. „Všetky technologické novinky na cestách sú, samozrejme, dôležité, ale hlavným prínosom tejto diaľnice je a v najbližších

rokoch aj určite bude rozvoj regiónu, ktorý potrebuje nové pracovné miesta, jednoduchší prístup turistom do regiónu či zefektívniť cestu za prácou,“ doplnil F. Palko. Podľa predpokladov bude tento tunel využívať približne 11-tisíc vozidiel za 24 hodín, pričom celá pätina z nich by mali byť nákladné vozidlá. To okrem iného, samozrejme, zlepší aj život ľudí v regióne, ktorí budú oslobodení od tranzitnej dopravy.

Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel.

Text a foto: (mk)


číslo 5/2014

KULTÚRA

5

DETI MESTU Deti mestu alebo Children for the city, tak znel názov netradičného hudobno-lokálneho koncertu detí a pedagógov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Partizánskom, ktorý sa uskutočnil 28. marca o 18.00 hod. v Dome kultúry v Partizánskom. S nápadom usporiadať takýto koncert prišiel zhruba pred rokom Jozef Jakubík. V popredí stála myšlienka ukázať deťom poklady našej slovenskej populárnej hudby a nedopustiť, aby zapadli prachom a nahradila ich zahraničná produkcia, ktorá sa na nás valí zo všetkých strán. Veď poslaním ZUŠ je vychovávať ľudí, ktorí budú mať vzťah ku kultúrnej tradícii Slovenska a budú ju schopní odovzdávať aj ďalším generáciám. A tak začali hodiny, dni a mesiace tvrdého nácviku, aj nad rámec pracovného času a klasických vyučovacích hodín. Deti i pedagógovia neváhali obetovať nejednu sobotu, len aby sa na koncerte prezentovali v čo najlepšom svet-

le a aj týmto spôsobom prejavili lásku nielen k hudbe a umeniu vôbec, ale i k svojmu mestu. Partizánčania si mohli počas deväťdesiatich minút, nabitých emóciami a jedinečnou atmosférou, vypočuť v podaní dievčenského speváckeho zboru a komorného orchestra ZUŠ pod taktovkou riaditeľky ZUŠ Renáty Andrejovej nestarnúce hity slovenskej populárnej hudby v netradičných prevedeniach. Skladby okorenené príjemným detským hláskom i hlasom skúsených pedagógov vyučujúcich spev, hudobné štýly prechádzajúce od balád až po ohnivé skladby.

Melódie z minulosti

Za spomenutie stojí určite pieseň Pozhasínané, ktorá zazne-

Deti i pedagógovia prejavili lásku nielen k hudbe a umeniu, ale i k svojmu mestu.

la hneď na úvod a jej interpretácia v netradičnom aranžmá bola zárukou toho, že koncert bude skutočným umeleckým zážitkom. Starším divákom účinkujúci niektorými hitmi pripomenuli roky mladosti a tým mladším poskytli možnosť objaviť atraktivitu melódií minulosti. Počas poslednej skladby mohlo obecenstvo v rámci videoprojekcie aspoň na chvíľu nakuknúť do „kuchyne“ ZUŠ na základe fotografií z jej archívu.

Výzva do budúcnosti

Koncert sa stretol s veľmi pozitívnou reakciou publika, ktoré ocenilo muzikálny výkon zúčastnených potleskom a neutíchajúcimi ováciami. Veríme, že v zostave, v akej sa zišiel spevácky zbor spolu s komorným orchestrom i hosťujúcimi účinkujúcimi, sme ich nevideli naposledy a dočkáme sa ďalších vystúpení ako na tuzemskej, tak i zahraničnej pôde a naďalej budú skvele reprezentovať

naše mesto. Riaditeľka ZUŠ, R. Andrejová i jej kolegovia prijali ocenenie publika i gratulácie nielen ako zadosťučinenie za naplnenie svojich pedagogických ambícií, ale predovšetkým ako výzvu do budúcnosti. V najbližšej dobe (23. – 27. apríl 2014) ich totiž čaká medzinárodná súťaž speváckych zborov Malcesine v Taliansku. Text a foto: Jarmila Hýroššová

„Zabuchla som sa. Do Asistenčných služieb SPP.“ Prejdite teraz na Dve Energie od SPP a pribalíme ich aj vám. Spojte si odber plynu s elektrinou. Pri zmluve na 2 roky získate: ∞ elektrinu so zľavou 8 % až na 12 mesiacov ∞ asistenčné služby s nonstop havarijnou linkou pre rôzne poistné udalosti v domácnosti – vždy až do 150 € – prvý rok zadarmo, druhý len za 0,30 € na mesiac Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte. Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

NPE 2296/14

www.spp.sk

07875 print sirka 206x136 katolicke.indd 1

27.3.2014 8:30


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

675$1$7,30È0('26ġ 32/,7,&.(-35(79È5.< Strana TIP musí konštatovať, že sme na Slovensku zaregistrovali zasa jeden účelový zlepenec, veľkolepo prezentovaný ako „historické ústavodarné politické partnerstvo“. 9VNXWRþQRVWLVD.'+YUKORGRUR]WLDKQXWHMYROHEQHM QiUXþHYOiGQXFHKR6PHUX DMHRFKRWQpNRODERURYDĢQD þRPNRĐYHNOHQDE\]DEUiQLORFKURQLFNpPXNRODSVXVYRMLFKLGHRORJLFNRPRFHQVNêFK DPEtFLt7RYãHWNRVDGHMH YþDVHNHćPRGHUQêVYHW XåNUiþD~SOQHQLHNDPLQDP D]iVDGQHRGPLHWDDN~NRĐYHNGLVNULPLQiFLX=DUHJLVWURYDQtPWDNpKRWRLQWtPQHKR Ä~VWDYRGDUQpKR SDUWQHUVWYD³GRVDKXMHQD6ORYHQVNXSROLWLFNiSUHWYiUNDVYRM YUFKRO %XGHWUSNpSR]RURYDĢDNR WtWR Ä~VWDYRGDUQt SDUWQHUL³EXG~]DNDåG~FHQXSRNU\WHFN\SULSUDYRYDĢćDOãLX GLVNULPLQiFLXPHQãLQRYêFK VNXStQSRG]iYRMRP]GDQOLYR

~SULPQpKRSRYêãHQLD]iNRQDQDHãWHY\ããt]iNRQ -HSUHWRQDãRXSRYLQQRVĢRX SRXNi]DĢQDYãHWN\]iYDåQp VNXWRþQRVWLNWRUpWiWR~þHORYiGRKRGD6PHUXD.'+ SULQiãD $NVWULNWQêPPRGHORPURGLQ\SRGĐD~VWDYQpKR]iNRQDVDVWDQH]Yl]RNPXåD D åHQ\ NWR SRWRP RFKUiQLVORERGQpPDWN\YGRY\ DYGRYFRYUR]YHGHQpSiU\ SUtSDGQHSiU\NWRUpFKF~ VSROXåLĢDMEH]VYDGREQpKR ]Yl]NX"%XG~YãHWFLWtWRþOHQRYLDDNHMVLÄQHWUDGLþQHMURGLQ\³XåPHQHMSUiYQLSUHG ~VWDYQêP]iNRQRPDNR]RVREiãHQêPXåLåHQD"7HQWR ~VWDYQê]iNRQRURGLQHSRVWDYt]Yl]RNPXåDDåHQ\Y\VRNRQDSLHGHVWiOQDGYãHWN\ WLHWRPRåQRVWLNWRUpEHåQH åLYRWSULQiãDDGRJPDWLFN\ ]DWYiUDRþLQDGH[LVWHQFLRX DMPLQRULWQêFKY]ĢDKRYNWRUpPHG]LQDPLH[LVWXM~6WUNDĢKODYXGRSLHVNXDWYiULĢ VDGRQHNRQHþQDåHQD6ORYHQVNXQHH[LVWXM~DMKRPRVH[XiOQHSiU\DWDNWLHåGHWL

Y\UDVWDM~FHYWRPWRSURVWUHGtMHSUHMDYRPYUFKROQHMDURJDQFLHSROLWLFNHMPRFL 9WHMWRFKYtOLE\VPHVLYãHWFLPDOLSRORåLĢRWi]NXþLQD 6ORYHQVNXQDR]DMHãWHQHGR]UHOþDVQD]PHQ\YWHMWR REODVWLWDNDNRWRVREURYVNRXVHEDLVWRWRXSUH]HQWXM~ OtGULWDNPHUYãHWNêFKSROLWLFNêFKVWUiQ"7HQWRSUHP\VOHQêNRPSORWMHMDVQRXYê]YRX SUHþR]DþDĢNRQHþQHLQLFLRYDĢWDNpSUiYQH]PHQ\DE\ ~URYHĖ]iNRQRYDMSUHPLQRULWQpVNXSLQ\QD6ORYHQVNX GRVLDKODSULQDMPHQãRPGQR HXUySVNHKRSULHPHUX6WUDQD7,3XUþLWHQHKRGOiURELĢ]RGVWUiQHQLDGLVNULPLQiFLHWêFKWRVNXStQåLDGHQ PHJDERGVYRMKRSROLWLFNpKR SURJUDPXDOHMHGQR]QDþQH VDVWDYLD]DY\ULHãHQLHWRKWRSUREOpPXPLQLPiOQHQD OHJLVODWtYQHM~URYQLýHVNHM UHSXEOLN\ $QHWD%GL NDQGLGiWNDVWUDQ\7,3QD HXURSRVODQFDDYHG~FDRGERUQHM VNXSLQ\SUHRWi]N\PHQãtQD/*%7,

Aneta Büdi

KAŽDÝ PREZIDENT BY UKAZUJE SA, ŽE A. KISKA MAL BYŤ LEPŠÍ AKO NEBUDE LEN PODPISOVAČOM JEHO PREDCHODCA VLÁDNYCH NÁVRHOV 3R Y\NRQDQt YROHEQpKR DNWXYRYROHEQRPRNUVNX YSULHVWRURFK8QLYHU]LW\YHWHULQiUQHKROHNiUVWYDDIDUPiFLHWRXYLHGROEêYDOêSUH]LGHQW655XGROI6FKXVWHU Ä.DåGêSUH]LGHQWPiVYRMXHWDSXYNWRUHMQDVWXSXMH9åG\V~LQpSRGPLHQN\ 0\VPHERMRYDOLRYVWXSGR (XUySVNHM~QLHD1$72WHUD]MHLQiHNRQRPLFNiDPHG]LQiURGQiVLWXiFLD³GRGDO 6FKXVWHU3UH]LGHQWE\YãDN SRGĐDQHKRPDOE\ĢSULSUDYHQêQDYêNRQIXQNFLHDE\ VDQHPXVHOXþLĢDOHDE\PRKRORGSUYpKRGĖDQDSOQR]DþDĢSUDFRYDĢ 7H[WDIRWR7$65

Slušný a presvedčivý príbeh vie poraziť sociálnu demagógiu. To je odkaz, ktorý podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára priniesli výsledky prezidentských volieb a víťazstvo Andreja Kisku.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

6OXãQêDSUHVYHGþLYêSUtEHK YLHSRUD]LĢVRFLiOQXGHPDJyJLX7RMHRGND]NWRUêSRGĐDSUHGVHGXVWUDQ\0RVW+tG %pOX%XJiUDSULQLHVOLYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHEDYtĢD]VWYR$QGUHMD.LVNX Ä'UXKêPRGND]RPYROLHE MH WR åH REþDQLD RGPLHWOL NRQFHQWUiFLXPRFLYUXNiFK MHGQHMVWUDQ\³XYLHGRO%XJiU QDGQHãQRPEUt¿QJXQDNWRURPVSRGSUHGVHGRPVWUDQ\ /iV]OyP6RO\PRVRPKRGQRWLOLGUXKpNRORSUH]LGHQWVNêFKYROLHE%XJiUY\]GYL-

KRODMY\ããLXYROHEQ~~þDVĢ Ä8Ni]DOR VD åH DN MH REþDQYFHQWUH]iXMPXSUHMDYt Y\ããLXDNWLYLWXSULYRĐEiFK³ VNRQãWDWRYDOSUHGVHGD0RVWX+tG9RVREH$QGUHMD.LVNXYLGt%XJiUþORYHNDNWRUêEXGHY\XåtYDĢVYRMPDQGiW YSURVSHFKSRVLOQHQLDGHPRNUDFLHÄ'{OHåLWpMHDMWRåHWR QHEXGHOHQSRGSLVRYDþYOiGQ\FKQiYUKRY³GRGDO %pOD%XJiUVDY\MDGULOWLHå NYê]YDPQDGHPLVLXSUHGVHGXYOiG\5REHUWD)LFDVNWRUêP SULãOD QHSDUODPHQWQi

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

129$%XJiUWRR]QDþLO]D SRPêOHQp³1HFKFHPH)LFRYX GHPLVLXY\YRODORE\WRQHLVWRWXNWRU~6ORYHQVNRQHSRWUHEXMH³SRYHGDO%XJiU 7H[WDIRWR7$65


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

129ĂŠ035(=,'(172065 6$67$1($1'5(-.,6.$ VĂ­ĹĽazom druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb sa stal Andrej Kiska, ktorĂŠho volilo 59,38 percenta ÄžudĂ­. Jeho protikandidĂĄt Robert Fico zĂ­skal podporu 40,61 percenta voliÄ?ov. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zloĹženĂ­m sÄžubu. SkladaĹĽ ho bude 15. jĂşna, keÄ? sa skonÄ?Ă­ funkÄ?nĂŠ obdobie sĂşÄ?asnej hlave ĹĄtĂĄtu Ivanovi GaĹĄparoviÄ?ovi.

Profil Andreja Kisku 9tĢD]SUH]LGHQWVNĂŞFKYROLHE VDQDURGLOIHEUXiUD Y3RSUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\WHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UDWLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDODNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWRSURMHNWY3RSUDGH 9URNXRGLĂŁLHOVN~ĂŁDĢ ãĢDVWLHGR86$VSOiQRPQDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNX DSROVDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRXFKXĢRXSRGQLNDĢ =DORĂĽLOVYRMXSUY~VSRORĂžQRVĢ NWRUiVD]DREHUDODGRYR]RP YHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRGRPVRĂŁSHUNDPLDSULĂŁLHO

RYĂŁHWN\VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL 7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{U DM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP9URNX N~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL 9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJNGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNXDNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWRVSRORĂžQRVWL 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNXVSULDWHÄ?RP &KDULWDWtYQDRUJDQL]iFLD'REUĂŞ$QMHOSRPiKDSUDYLGHOQĂŞPLPHVDĂžQĂŞPLÂżQDQĂžQĂŞPL SUtVSHYNDPLURGLQiPVGHĢ-

Â&#x201E; Robert Fico Â&#x201E; Andrej Kiska

KandidĂĄt, ktorĂ˝ zĂ­skal QDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

PLNWRUpVDYLQRX]iYDĂĽQpKR ĂĽLYRWRKUR]XM~FHKRRFKRUHQLD GRVWDOLGRĢDĂĽNHMÂżQDQĂžQHMVLWXiFLH3{VRELOYQHMDNRSUHGVHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO 2GM~QDKRQDWRPWRSRV WHQDKUDGLODPDQĂĽHOND0DUWL-

QD.LVNRYi9URNX]DORüLORUJDQL]iFLX'REUê$QMHO DMYýHVNHMUHSXEOLNH .LVNDMHDXWRURPSXEOLNiFLt 9H]PLüLYRWGRVYRMLFKU~N D&HVWDPDQDüpUD]SHNODDOHER$NRURELĢFKDULWX~VSHãQH DVRVUGFRP

9URNX]tVNDORGSUHGSODWLWHÄ?RYWĂŞĂĽGHQQtND7UHQG RFHQHQLH0DQDĂĽpUURNDDMH GUĂĽLWHÄ?RPRFHQHQLD.ULĂŁWiÄ?RYpNUtGOR]DURNYNDWHJyULLÂżODQWURSLD 7$65 EE

BUDE STà Ť ZA KAĹ˝DĂ?M SLUĹ NĂ?M Ä&#x152;LOVEKOM Ako prezident vrĂĄtim dĂ´veru v prezidentskĂ˝ Ăşrad. Do tohto boja som vchĂĄdzal kvĂ´li ÄžuÄ?om naĹĄej krajiny a svoj sÄžub splnĂ­m. Budem stĂĄĹĽ za ÄžuÄ?mi, za kaĹždĂ˝m sluĹĄnĂ˝m Ä?lovekom naĹĄej krajiny. Na svojej prvej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil novozvolenĂ˝ prezident SR Andrej Kiska. Andrej Kiska v centre pozornosti mĂŠdiĂ­. Foto TASR

NAJVIAC HLASOV ZĂ?SKAL V JUĹ˝NĂ?CH OBVODOCH 6HQHF  %UDWLVODYD 1DRSDNQDMPHQHMÄ?XGtKRYROLORYRYROHEQĂŞFKREYRGRFKQD .\VXFLDFKDQDYĂŞFKRGH6ORYHQVND.RQNUpWQHLGHRREYRG\Ă˝DGFD 6YLGQtN 9UDQRYQDG 7RSÄ?RX D6WURS1DMYLDF YROLĂžRY KODVR- NRY  YDOR ]D .LVNX YR YROHE- Ă˝RVDWĂŞNDREFtQDMYLDFYROLQĂŞFK REYRGRFK 'XQDMVNi OL.LVNXRE\YDWHOLDREFH9U6WUHGD .RPiUQR ERYiQDG9iKRP  BudĂşci slovenskĂ˝ prezident Andrej Kiska zĂ­skal najviac hlasov v obvodoch juĹžnĂŠho Slovenska. VyplĂ˝va to z oficiĂĄlnych vĂ˝sledkov druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa konalo v sobotu 29. marca.

YREYRGH.RPiUQRYREFL 3UĂŁD YREYRGH/XĂžHQHFDYREFL+RUQp0ĂŞWR YREYRGH'XQDMVNi 6WUHGD1DMPHQHMREĂžDQRY KODVRYDOR]D.LVNXYREFL 2QGDYND YREYRGH%DUGHMRYY1RYHM6HGOLFL YREYRGH+XPHQQpDYREFL3RSURĂž  YREYRGH5LPDYVNi6RERWD 7$65

Ă&#x201E;6Ä?XEXMHPĂĽHWRĂžRWDNYHÄ?PLSRWUHEXMHPHVDSRN~VLP QDSOQLĢ3RÄ?XGĂŁWLĢQDĂŁXSROLWLNXDSRN~VLPVDYUiWLĢG{YHUX YVOXĂŁQpVORYR$NRSUH]LGHQW VSUDYtPYĂŁHWNRSUHWRDE\VD SROLWLNDVWDODÄ?XGVNHMĂŁLDÂłDYL]RYDO.LVND]iURYHÄ&#x2013;SRÄ&#x2021;DNRYDOYĂŁHWNĂŞPYROLĂžRPĂĽHSULĂŁOL NXUQiPDGDOLPXDNRSUH]LGHQWRYLVLOQĂŞPDQGiWĂ&#x201E;9Ä&#x2021;DND QLPEXGHP]DFKYtÄ?XQRYĂŞP SUH]LGHQWRP6ORYHQVNDÂłY\KOiVLO]DE~UOLYpKRSRWOHVNX SULD]QLYFRY .LVNDGHNODURYDOĂĽHWRĂžR VÄ?~ELODMVSOQtĂ&#x201E;6Ä?~ELOVRP ĂĽHEXGHPSUH]LGHQWRPYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRYDĂĽHEXGHPÄ?XGt VSiMDĢDPRWLYRYDĢ6ORYHQVNR

MHNUDMLQD~ĂĽDVQĂŞFKÄ?XGtDMH OHQQDQiVDNRWRYĂŁHWNRĂžR WXPiPHY\XĂĽLMHPHSUHWR DE\VPHPRKOLE\ĢS\ĂŁQtQD QDĂŁXNUDMLQXDE\PODGtÄ?XGLD WXFKFHOLĂĽLĢDDE\VPHVDWX FtWLOLGREUHÂłSRYHGDO 9ĂŞVOHGRNVYRMKRV~SHUD5REHUWD)LFD 6PHU6' QHNRPHQWRYDO1DRWi]NXĂžLQHXYDĂĽXMHRVWLDKQXWtWUHVWQpKR R]QiPHQLDNWRUpQD)LFD]D MHKRYĂŞURN\SRGDORGYHWLOĂĽH WHUD]VDWĂŞPQH]DREHUi=iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOĂĽHMHKRSUYi ]DKUDQLĂžQiFHVWDDNRQRYHM KODY\ĂŁWiWXSRYHGLHGRĂ˝HVNHMUHSXEOLN\ 7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

35('92/(%1e6ď8%<=$ý1( Volebná kampaň bola miestami ostrá, no nevybočila zo štandardu doterajších volebných kampaní. Treba osobitne zdôrazniť, že voľby boli slobodné, férové a výsledok je spravodlivý. A, samozrejme, viac ako prekvapujúci. Odborníci i občania predpokladali tesný výsledok. Ukázalo sa však, že ani politické strany, ani politológovia neboli schopní presne predpovedať nálady občanov našej krajiny. Skutočným prekvapením bolo, že miliardár a politický nováčik zvíťazil s tak veľkým rozdielom nad politickým matadorom a skúseným politikom. Politológovia Michal Horský a Martin Slosiarik nám priblížili ich pohľad na výsledky prezidentských volieb aj možné povolebné scenáre.

MICHAL HORSKÝ politológ

]Čo rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku? M. Horský:8åGiYQHMãLH PLQLPiOQHRGVDPR]U~WHQLDYOiG\,YHW\5DGLþRYHMMH YãHREHFQH]QiPHåHSUDYi þDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDMH Y~SOQêFKUXLQiFK6WUDQ\VD ãWLHSLDSRVODQFLRGFKiG]DM~]SRVODQHFNêFKNOXERY 7HQWRVWDYY\YROiYDXREþDQRYQHJDWtYQHHPyFLHQLHOHQNWêPWRVWUDQiPDOHDM NSROLWLNHDNRWDNHM3UHWR MHIHQRPpQW]YDQWLSROLWLN\QD6ORYHQVNXPLPRULDGQHVLOQê'UXKRXSUtþLQRX NWRU~QLHNWRUtSROLWLFNtNR-

PHQWiWRUL]G{UD]ĖXM~MHåH LãORRDNpVLUHIHUHQGXPR5REHUWRYL)LFRYL$]YtĢD]LOE\ KRFLNWROHQPXVtE\ĢÄDQWL¿FR³.HćåH5REHUW)LFRGRVWDOYLDFKODVRYDNRYSRVOHGQêFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK SUHIHUHQþQêFKQHKRYRULDYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHE RWRPåHE\VWUDQD6PHU6' DMHMOtGHUVWUiFDOLG{YHUXĐXGt ĐDYLFRYpKRVWUHGXDOHSRGĐD PĖDKRYRULDRWRPåHĐXGLD SUHVWiYDM~YHULĢSROLWLNH-H PRåQpåHMHGHQ]NDQGLGiWRYVLPDOVN{UXYHGRPLĢåH NHćRQRVREQHYWHOHYt]Q\FK GHEDWiFKKRGtW]YÄYROHEQp EODWR³QDVYRMKRV~SHUDQHP{åHWDNXURELĢEH]WRKRåH E\ViPVHEHQH]DãSLQLOUXN\ 0RåQRYWHMNDPSDQLPRKOR E\ĢWURFKXPHQHMVFLHQWROyJLHWURFKXPHQHM~åHUQtFWYDKRFLGRGQHVQHYLHPH DNRWRMHQDR]DM$OHREþDQLDE\RFHQLOLYHĐNRU\VHMãt

DXPLHUQHQHMãtWyQQDVWUDQH 5REHUWD)LFD$QGUHM.LVND E\EROPRåQRHãWH~VSHãQHMãtDNE\QDSOQLOKHVORPHQHM EêYDYLDFYV~YLVORVWLVMHKR Y\VW~SHQLDPLYHOHNWURQLFNêFKPpGLiFK

QêFKYROLþRYNWRUtV~YHĐPL NULWLFN\QDODGHQtYRY]ĢDKXNWUDGLþQêPSROLWLFNêP VWUDQiP 9 V~þWH PX KODV\ WêFKWR GYRFKWiERURY]DEH]SHþLOL FHONRYpYtĢD]VWYR

MARTIN SLOSIARIK politológ agentúry FOCUS

Neúspešný prezidentský kandidát Robert Fico. Foto: TASR/Štefan Petráš

5REHUW)LFRVPDQåHONRXDVRV\QRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

M. Slosiarik:$NVDQDWRSR]ULHPH]KĐDGLVNDSRþWRY WDNWUHQGEROGRYê]QDPQHM PLHU\XUþHQêYêVOHGNDPL SUYpKRNROD9ĖRPVDXNi]DORåH]LVN5)LFDEROSUtOLãQt]N\ FFDWLVtFKODVRY DSRWHQFLiOQDRVORYHQLH ćDOãtFKYROLþRY]DSUHGSRNODGXåHFHONRYiYROHEQi ~þDVĢEXGHUiVĢEROREPHG]HQê KRYRULORVDRSRWHQFLiOLFFDPLOKODVRY 3UH$.LVNXERORG{OHåLWp XGUåDĢVLYROLþRY]SUYpKR NRODDVDPR]UHMPHRVORYLĢ þRQDMYLDFYROLþRYQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY9êVOHGN\ XND]XM~åHWRWRVDPXSRGDULOR'RNi]DOQDVYRMXVWUDQX]tVNDĢYlþãLQXHOHNWRUiWXQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY NWRUtVNRQþLOL]DQtP 3UHFHONRYpYtĢD]VWYR$.LVNXERORG{OHåLWpWRåHGRNi]DOKODV\þHUSDĢWDNRG YROLþRYV~þDVQêFKRSR]LþQêFKVWUiQDNRDMWRåH]tVNDO QDVYRMXVWUDQXW]YSURWHVW-

]Aký vývoj odhadujete vo vzťahoch prezident – premiér – parlament? M. Horský:KRGtQSRYRĐEiFKMHPLPRULDGQHDNWXiOQDRWi]NDDNêPVS{VRERP ]DUHDJXMH5REHUW)LFRDVWUDQD6PHU6'QDW~WRYROHEQ~ SRUiåNXDDNêPVPHURPSRYHGLHSUH]LGHQWVNê~UDGYtĢD]YROLHE$QGUHM.LVNDSUHWRåH]DWLDĐQHPiPHåLDGQH LQGtFLHQD]iNODGHNWRUêFK E\VPHWRGRNi]DOLSUHGSRYHGDĢRNUHPWRKRåHEXGH Ä]DVWiYDĢNDåGpKRþHVWQpKR REþDQD³3UL5REHUWRYL)LFRYLMHDNWXiOQDRWi]NDþL PiYOiGDSRNUDþRYDĢćDOHM YWRPWR]ORåHQt2]êYDM~VD DMKODV\þLQHY\XåLMHQDVOHGXM~FHREGRELHNWRPXDE\ VDSULSUDYLOQDSUHGþDVQpYRĐE\-HĢDåNpSUHGYtGDĢćDOãLHNURN\SUHPLpUDDOHWUHED VLXYHGRPLĢåHMHWRSROLWLN NWRUêQLHUD]XWUSHOSROLWLFN~SRUiåNXDYåG\GRNi]DO YVWDĢ]PRELOL]RYDĢVDD]tV-

NDĢYRYHUHMQRVWLQRY~SRGSRUXQRY~VLOXDQRYêFKYROLþRY3UHWRVLQHP\VOtPåH E\Y]GDOSR]tFLXMDVQHMYOiGQHMYlþãLQ\WêPVN{UåHMH LEDYSRORYLFLVYRMKRYOiGQXWLD.HćåH5REHUW)LFRQHPi YSDUODPHQWH~þLQQ~RSR]tFLXSUDYLFRYpVWUDQ\VDYLDF ãWLHSLDDNRVSiMDM~MHPRåQpSUHGSRNODGDĢåHY]ĢDK\ V3UH]LGHQWVNêPSDOiFRPQHSRYHG~YåG\OHQNXNRQVHQ]XDOHDMNLVWHMULYDOLWHNWRUiP{åHE\ĢSUHĖKRGREUêP YêFKRGLVNRPYEXG~FLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK M. Slosiarik:'QHVMHĢDåNp RGKDGRYDĢDNêY]ĢDKVLY\EXGXMHSUH]LGHQWDSUHPLpU WHMWRNUDMLQ\ýLWREXGHY]ĢDK SOQêY]iMRPQêFKNRQÀLNWRYDRVRþRYDQLDNWRUêQiV YUiWLGRPLQXORVWLSUHGURN DOHERVDEXGHWiWRUHOiFLDPHG]LGYRPDQDMY\ããtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLUR]YtMDĢNRQãWUXNWtYQH9ROLþL


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

9

3/1,ġ32/,7,&.é129Èý,. ]Bola účasť voličov v druhom kole prekvapením?

E\VLDNLVWHåHODOLWRGUXKp 9HćSUiYHSUHWRVLYlþãLQD ]QLFKY\EUDOD]DSUH]LGHQWD þORYHNDNWRUêQHPiåLDGQX SROLWLFN~PLQXORVĢ8URELOL WRSUiYHSUHWRåHRþDNiYDM~åHSROLWLFN\YHĐPLUR]GHOHQiNUDMLQDQiMGHYQHVWUDQtFNRPSUH]LGHQWRYL]iUXNX åHSUREOpP\VDEXG~ULHãLĢ YHFQHDQLHOHQSRGĐDWRKR NWRPiREOHþHQpDNpVWUDQtFNHWULþNRýLV~WLHWRQiGHMH YNODGDQpGRQRYpKRSUH]LGHQWDUHiOQHUHVSHNWtYHþL LFKGRNiåHQDSOQLĢVDXNiåHþRVNRURSRLQDXJXUiFLL

]Na riešenie akých problémov by sa mal podľa vás nový prezident prioritne zamerať?

M. Slosiarik:1LHSUHPĖD XUþLWHQLH9RYãHREHFQRVWL VDRþDNiYDORåH~þDVĢGRVLDKQH~URYHĖ2Wi]NRXERORþLGRNiåHW~WRKUDQLFXQHMDN]iVDGQHSUHNURþLĢ 'RYHĐNHMPLHU\VDYWêFKWR YRĐEiFK]RSDNRYDOD]KĐDGLVNDYROHEQHM~þDVWLVLWXiFLD]URNX0\VOtPåH WDNêWRY]RUHFVSUiYDQLDYROLþRYVDGiRþDNiYDĢYVLWXiFLiFKNHćVDYROLþLUR]KRGXM~PHG]LNDQGLGiWPLNWRUt Y]iVDGHUHSUH]HQWXM~GYD RGOLãQpSRKĐDG\þLSUtVWXS\ 9tĢD]Qê$QGUHM.LVND)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Boli tieto voľby aj M. Horský:%XG~FLSUH]L- o spokojnosti občanov GHQW$QGUHM.LVNDPXVtRG s vládou Roberta Fica? ]iNODGX SUHKRGQRWLĢ GYDQiVĢ ERGRY VYRMKR YROHEQpKRSURJUDPXSUH]LGHQWD ]NWRUêFKQDMPHQHMGHVDĢMH YRIXQNFLLSUH]LGHQWDQHSRXåLWHĐQêFK3ULURG]HQHPXVt VDXVLORYDĢE\ĢSUH]LGHQWRP YãHWNêFKREþDQRY]iURYHĖ DOHEXGHSUHQHKRYHĐPLĢDåNpVSiMDĢNRQVROLGRYDQpSROLWLFNpVLO\VRVLODPLNWRUpV~ Y~SOQRPUR]NODGHDOHEROHQ SUHGVWLHUDM~åHV~SROLWLFNRX VLORX$WêFKMHYQDãRPSDUODPHQWHVWiOHYLDF M. Slosiarik: $N E\ PDO $ .LVND NRQDĢ Y ]KRGH VWêPþRKRYRULOSRþDVSUH]LGHQWVNHMNDPSDQHWDNE\ WR PDO E\Ģ SUH]LGHQW SUH NWRUpKREXGHYHĐPLG{OHåLWiÄGUREQiSUiFDVĐXGRP³ 0DOE\SRGVWDWQHYLDFFHVWRYDĢSR6ORYHQVNXVWUHWiYDĢVDVEHåQêPLĐXćPL]DXMtPDĢVDRLFKNDåGRGHQQp SUREOpP\DRYSO\YĖRYDĢUR]KRGQXWLD]iNRQRGDUQHMDYêNRQQHM]ORåN\PRFLSUiYH FH]ãSHFL¿FN~RSWLNXEHåQêFKĐXGt0LQLVWHUVWYiYR VYRMLFKDQDOê]DFKþDVWRNUiW SUDFXM~VĐXćPLDNRVþtVODPLD]R]UHWHĐDVDVWUiFDM~ĐXGLDVLFKåLYRWQêPLSUtEHKPLDRVXGPL0RåQRSUiYH $.LVNDNWRUê DNRViPKRYRUt ]DåLO]O\KiYDQLHVRFLiOQHKRV\VWpPXEXGHFLWOLYHMãLH YQtPDĢU{]QHQH]DPêãĐDQpG{VOHGN\UR]KRGQXWtQD FHQWUiOQHM~URYQLULDGHQLD ãWiWX

M. Horský:3UHGRYãHWNêP RSR]LþQiþDVĢQDãHMSROLWLFNHMVFpQ\E\UDGDGHNODURYDODåHWULSlWLQ\]~þDVWQHQêFK YROLþRYQHV~KODVLOLVSROLWLNRXYOiG\DOHQ]Y\ãQpGYH SlWLQ\iQRSULþRPSRORYLFD REþDQRYVDQHY\MDGULODY{EHF-HWRSUtOLãMHGQRGXFKp DSO\WNpKRGQRWHQLHýDVĢ ĐXGtPRKODtVĢNXUQiPDNR SURWHVWQêYROLþSURWLYOiGH YHĐNiYlþãLQDWHMYLDFDNR PLOLyQRYHMPDV\YãDNGiYDODQDMDYRVYRMXQHVSRNRMQRVĢVSROLWLNRXDNRWDNRX -HP\OQpGRPQLHYDĢVDåH NHćMHMHGQDþDVĢSROLWLFNpKR VSHNWUD QDSUtNODGĐDYLFRYi NRQVROLGRYDQiWDNMHQiP MHGQRþRUREtþDVĢGUXKi 1DRSDN6ORYHQVNRSRWUHEXMHUHSUH]HQWDWtYQHSROLWLFNp VWUDQ\NWRUpEXG~DOWHUQDWtYRXVWUDQH5REHUWD)LFDDQLH QH]iYLVOpDPRUIQpRVREQRVWLRNWRUêFKXå]DKUDQLþQi WODþVWLKODQDStVDĢåHQD6ORYHQVNXDNRYMHGLQHMHXUySVNHMNUDMLQHVWRMtQDþHOHSROLWLFNêDPDWpUVPLOLDUGRYêP NRQWRPNWRUêQHPiWXãHQLH RþRPMHSROLWLFNiVFpQD

D]YlþãLĢVYRMHÄ]iVOXK\³ QDMHKRYtĢD]VWYH3UH]LGHQW QHPi]DVHERXåLDGQXSROLWLFN~VLOXþRERORYRYROHEQHMNDPSDQLMHKRYHĐNp SOXV$OHYEHåQRPSROLWLFNRPåLYRWHWREXGHVN{UPtQXVD~ORKDQHVPLHUQHQiURþQi3UHWRåHXåOHQQiMVĢ G{YHU\KRGQêFKSRUDGFRY Y\WYRULĢWtPSUH]LGHQWVNpKR~UDGXDPQRåVWYRćDOãtFK YHFtMHQDGVLO\MHGQRWOLYFD WêPYLDFQHN~VHQpKRSROLWLND3RWUHEXMHPDĢY]ĢDK\ VSROLWLFNêPLHOLWDPLYQDMãLUãRPVORYD]P\VOH0{åH YãDNGRLVWHMPLHU\SRGQLHWLĢPODGêFKĐXGtDE\RåLYLOLQDãHSROLWLFNpVSHNWUXP

3UHGRYãHWNêPWêPDE\DNWtYQHYVWXSRYDOLGRSROLWLFNpKRåLYRWDGRH[LVWXM~FLFK VWUiQDOHERY\WYiUDOLQRYp SROLWLFNpVXEMHNW\NWRUpQHEXG~SRWHPNLQRY\PLGHGLQDPLåLYRULDFLFKVWUiQDOH EXG~]DORåHQpQDVSRORþQHM ¿OR]R¿LLGHiFKDþOHQVNHM ]iNODGQL 1DVWDOþDVNHćE\VDPODGt ĐXGLDPDOLYêUD]QHMãLHSUHMDYLĢQLHOHQ~þDVĢRXYRYRĐEiFKDOHDMYREþLDQVN\FK ]GUXåHQLDFK þL Y SROLWLFNêFK VWUDQiFK DE\ SORG\ SROLWLFNHMSUiFHPRKOL]ELHUDĢYSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK DRYSO\YĖRYDĢWDNVPHURYDQLH6ORYHQVND

M. Horský:2EDMDSUHGRãOt SUH]LGHQWL5XGROI6FKXVWHU DM,YDQ*DãSDURYLþRGYLHGOLYHĐNêNXVGREUHMSUiFHSUL ]DKUDQLþQRSROLWLFNHMUHSHUH]HQWiFLLQDãHMNUDMLQ\9]DKUDQLþtY\WYRULOLSR]LWtYQ\ LPLGå6ORYHQVNDDYWRPWR RKĐDGH LP SDWUt DEVROXWyULXPýRVDWêNDYQ~WURSROLWLFNêFKLQLFLDWtYSUHGFKRGFRY$QGUHMD.LVNXQHEROL YåG\QDMãĢDVWQHMãLH7DPMH SUHQRYpKRSUH]LGHQWDYHĐNi ãDQFDåHLFKP{åHQLHOHQGRVWLKQ~ĢDOHDMSUHGVWLKQ~Ģ

]Robert Fico používal v súvislosti s Andrejom Kiskom často slovo EXPERIMENT. Znamená to, že slovenskí voliči sa zvolením A. Kisku za prezidenta rozhodli experimentovať? M. Slosiarik:6DPR]UHMPH WUHEDRGOLãRYDĢWRþRVDSRYLHYNDPSDQLSUHGSUH]LGHQWVNêPLYRĐEDPLNHćVD MHGQRWOLYtNDQGLGiWLSRWUHEXM~MHGQR]QDþQHYRþLVHEH Y\PHG]LĢ$OHGRLVWHMPLHU\MHWRSUH6ORYHQVNRH[SHULPHQW±H[SHULPHQWYWRP åHGRWHUD]VPHQHPDOLSUH]LGHQWDNWRUêE\QHPDOSROLWLFN~PLQXORVĢDQHS{VRELOGOKRURþQHYSROLWLNHQD DNHMNRĐYHN~URYQL7iWRVLWXiFLDMHSUH6ORYHQVNR~SOQpQyYXPDYãHWFLRþDNiYDPHDNRVDQRYêSUH]LGHQW ]KRVWtVYRMHM~ORK\

]Akým spôsobom môže prezident ovplyvniť stredopravú politickú scénu? M. Horský:%XGHWRPDĢQHVPLHUQHĢDåNpSUHWRåH]DYHGHQpSDUODPHQWQpRSR]LþQp SROLWLFNpVWUDQ\VDRGSUYpKRGĖDSRYRĐEiFKEXG~VQDåLĢÄY\EUDĢ³VLVYRMSRGLHO

]Bude Andrej Kiska lepším prezidentom ako bol doterajší?

Andrej Kiska s otcom a dcérou. Foto: TASR/Oliver Ondráš

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

R. FICO: PÁN KISKA, /Ë'5,(Ò*5$78/29$/, BLAHOŽELÁM .,6.29,.=92/(1,8

Premiér Robert Fico zablahoželal svojmu protikandidátovi v prezidentských voľbách Andrejovi Kiskovi k víťazstvu.

Lídri Európskej únie gratulovali Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v sobotňajších prezidentských voľbách na Slovensku.

Ä3iQ.LVNDEODKRåHOiP³RGNi]DO)LFRQDNUiWNRPEUt¿QJXEH]PRåQRVWLRWi]RN)LFR SRćDNRYDOYãHWNêPSRGSRURYDWHĐRPDDYL]RYDOåHVL Y\EHULHSiUGQtQDDQDOê]X Ä$SRWUHEXMHPVLGROLHþLĢ QRKX³SR]QDPHQDO 7$65

3UHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH -RVp0DQXHO%DUURVRDSUHGVHGD(XUySVNHMUDG\+HUPDQ 9DQ5RPSX\Y\MDGULOLYRY\KOiVHQLDFKYPHQH(ÒSUHVYHGþHQLHåHQRYêSUH]LGHQW SULVSHMHNULHãHQLXYê]LHYNWRUêPþHOt6ORYHQVNiUHSXEOLNDLNVSRORþQêPHXUySVN\P FLHĐRP Ä0QRKpYê]Y\SUHGNWRUêPLGQHVVWRMD6ORYHQVNRD(Ò PRåQRQDMOHSãLH]YOiGQXĢSR-

Robert Fico. Foto TASR

PROTIVÁHA VLÁDE?

PRFRXVSROXSUiFHPHG]LHXUySVN\PLSDUWQHUPL6SROLHKDPVDQDYDãXDNWtYQX~þDVĢ QDRER]QDPRYDQtYDãLFKREþDQRYVMHGLQHþQêPHXUySVN\PSURMHNWRPDSRVLOĖRYDQt~ORK\(XUySVNHM~QLHDNR VLOQpKRKUiþDQDVYHWRYHMVFpQHDSULRFKUDQHMHMREþDQRY³ XYLHGRO%DUURVR 9DQ 5RPSX\ Y\MDGULO WLHå YćDNXGRWHUDMãLHPXVORYHQVNpPXSUH]LGHQWRYL,YDQRYL *DãSDURYLþRYL]DMHKRGHVDĢURþQpS{VREHQLHYRIXQNFLL KODY\ãWiWXSRþDVNWRUpKRNUDMLQDYVW~SLODGR(ÒDSULMDOD]D VYRMXPHQXHXUR 3RĐVNêSUH]LGHQW%URQLVODZ .RPRURZVNLURYQDNR]DJUD-

WXORYDO.LVNRYLYWHOHIRQiWH YNWRURPKRYRULOLWLHåRXNUDMLQVNHMNUt]HXYLHGROYHG~FL SRĐVNHMSUH]LGHQWVNHMNDQFHOiULH-DURPLU6RNRORZVNLSUH WODþRY~DJHQW~UX3$3 .RPRURZVNLSR]YDO.LVNX QDQiYãWHYX3RĐVNDYQRYHM IXQNFLL6~þDVQHY\MDGULOQiGHMåHSUH]LGHQWLEXG~SRNUDþRYDĢYVSROXSUiFLQDELODWHUiOQHM~URYQLYR9\ãHKUDGVNHM ãWYRUNHY(ÒL1$722EDMD VDSRGĐD6RNRORZVNpKR]KRGOLåHYRVYHWOHXNUDMLQVNHMNUt]\PiVSROXSUiFD3RĐVNDD6ORYHQVNDDNRVXVHGRY8NUDMLQ\ PLPRULDGQ\Yê]QDP 7$65

Smer-SD čaká, ako sa víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska zachová a akým obsahom naplní pojem protiváha vláde. V RTVS to povedal podpredseda Smeru, minister kultúry a šéf predvolebnej kampane Roberta Fica (Smer-SD) Marek Maďarič. ÄýLVDVWDQHQDR]DMSUH]LGHQWRPYãHWNêFKĐXGtDþLEXGH SULVWXSRYDĢDMNSROLWLFNHMVFpQHREMHNWtYQHDOHERþLVDQiKRGRXQHVWDQHQHMDNêPRSR]LþQêPSUH]LGHQWRP³SRYHGDO 0DćDULþ'RGDOåH6PHUFKFH ÄãWDQGDUGQp³Y]ĢDK\PHG]L YOiGRXDSUH]LGHQWRP 1DRWi]NXDNpEROLFK\E\ YNDPSDQL)LFDXYLHGROåH UL]LNRPERODXåVDPRWQiNDQGLGDW~UD]SR]tFLHSUHPLpUD VþtPVDSRGĐD0DćDULþDQH-

YHGHOLPQRKtYROLþLY\URYQDĢÄ1DGUXKHMVWUDQHVPH þHOLOLVSRORþHQVNpPXIHQRPpQXNHG\VLYHĐNiþDVĢYHUHMQRVWLåHODODPDĢQDSR]tFLL SUH]LGHQWDQHSROLWLND³SRNUDþRYDO0DćDULþ7UHWtPIDNWRURPSRGĐDQHKRERORÄY\EDYRYDQLHVL~þWRY³V)LFRP]R VWUDQ\RSR]tFLHD.LVNDVDVWDO ÄDJUHJiWRPWRKWRRSR]LþQpKR QD]HUDQLD³XYLHGRO0DćDULþ 7$65

GAŠPAROVIČ BLAHOŽELAL KISKOVI Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič zablahoželal svojmu nástupcovi Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v prezidentských voľbách.

$QGUHM.LVNDSULMDOSRVYRMRPYtĢD]VWYHPQRåVWYRJUDWXOiFLt)RWR7$65

ZAUJÍMAVOSTI Z PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Porovnanie v krajoch

Najnižšia účasť

5yEHUW)LFRY\KUDOGUXKp NRORSUH]LGHQVWNêFKYROLHE OHQYMHGQRPNUDML±Y7UHQþLDQVNRP9RVWDWQêFK]tVNDO YLDFKODVRY$QGUHM.LVND

9RĐE\QDMPHQHMY]UXFKXVS{V{ELOLQDNRãLFNRPVtGOLVNX /XQtN,;9ROLĢWXSULãOROHQ SHUFHQWD]RSUiYQHQêFK YROLþRY

Absolútny triumf

Výrazný posun

9%UDWLVODYVNRPD7UQDY- 9tĢD]YROLHE]tVNDOYSRURYVNRP NUDML Y\KUDO $QGUHM QDQtVSUYêPNRORPRWL.LVNDYRYãHWNêFKRNUHVRFK VtFKODVRYYLDF5yEHUW)LFR Vyrovnané voľby VLSROHSãLORWLVtFKODVRY Ä'~IDPåHQRYiKODYDãWi9WULQiVWLFKREFLDFKQD6OR- Neplatné lístky YHQVNXGRVWDOLREDMDNDQGL- $åYROLþRYRGRY]GDWXEXGHVYRMXIXQNFLXY\NRGiWLURYQDNêSRþHWKODVRY QiYDĢVSRFLWRP]RGSRYHG- ,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65 ORYGUXKRPNROHSUH]LGHQWQRVWL]DSRNRMQ~EXG~FQRVĢ Najvyššia účasť VNêFKYROLHEQHSODWQêKODVR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DMHMRE- SRGĐDQHKRSRWUHEXMHVWDELOQ~ 1DMY\ããRXYROHEQRX~þDVĢRX YDFtOtVWRN þDQRYDåHSULVSHMHN]DFKRYD- SROLWLFN~NOtPXD]DFKRYDQLH VDP{åHSêãLĢREHFâDUERY Počet komisií YRNUHVH6YLGQtN.YROHE- a okrskov QLXNRQWLQXLW\Y]DKUDQLþQHM VRFLiOQHKR]PLHUX SROLWLNHãWiWX³XYLHGRO*DãSDQêPXUQiPSULãORSHU- 9RNUHVRFKERORRNUHVURYLþ6ORYHQVNRYV~þDVQRVWL 7$65 FHQWYROLþRY QêFK YROHEQêFK NRPLVLt

NWRUp RGRY]GDOL ]iSLVQLFHDFHONRYêSRþHWYROHEQêFKRNUVNRYERO3UH VSUDFRYDQLHYêVOHGNRYYROLHEERORSRXåLWêFKSRþtWDþRYWODþLDUQtDYVDPRWQ~YROHEQ~QRFSUDFRYDOR SULEOLåQHĐXGtQDVSUDFRYDQtYêVOHGNRY

Najvyššia podpora Fica 3RUD]HQpPX NDQGLGiWRYL QD SUH]LGHQWD GDOL QDMYLDF KODVRY YROLþL Y ýDGFL YR6YLGQtNX DYR9UDQRYHQDG 7RSĐRX 

EE


NBA 2587/14

číslo 5/2014

INZERCIA

11


12

naše novinky

RELAX

Vodný Hrad v Šimonovanoch.

TIPY NA JARNÚ PRECHÁDZKU Tak sme sa dočkali. Ráno nás konečne budia vtáčatká svojím spevom, vzduch vonia životom, dni sú postupne jasnejšie a dlhšie. Konečne je tu jar! V záhrade či parku možno pod vlhkým lístím objaviť veľa kvetov a živočíchov, ktoré hľadajú svoju cestu za svetlom. Deti si v tomto čase užívajú, keď sa môžu po zime opäť zahrať vonku a bežať opreteky bez toho, aby boli zababušené v teplých bundách. Všetko sa dáva do pohybu, aj príroda, dospelí, deti... Z pivnice vynášame všetko, čo má kolesá – kolobežky i bicykle, kolieskové korčule

aj skateboardy zbavujeme nánosu prachu a umývame dočista. A už nám nič nebráni vydať sa na prvú jarnú prechádzku alebo prvý jarný výlet spojený s objavovaním prírody. Poradíme vám, kam sa vybrať za krásneho slnečného počasia v Partizánskom a jeho okolí.

1. tip: Vodný hrad v Šimonovanoch

Vodný hrad nachádzajúci sa na Šimonovianskej ulici v Partizánskom v časti Šimonovany je častým cieľom nedeľných prechádzok mnohých Partizánčanov. Okolo stavby sa nachádza aj príjemný park. Je to vhodné miesto na malý výlet s deťmi, ktoré sa v rámci prestávky na oddych môžu zahrať na detskom ihrisku, kde nájdu aj preliezačky.

Dolný pomník, východiskový bod na Horný pomník.

2. tip: park v Brodzanoch

Za pozornosť určite stojí i park v anglickom štýle, ktorý je krásny v každom ročnom období, najviac však dušu poteší práve na jar, keď sa príroda prebúdza k životu. Okrem vzácnych drevín park skrášľujú i vodné kaskády potoka Geradza s jazierkom. Prechádzka parkom je zároveň prehliadkou sochárskeho umenia znázorňujúceho busty významných slovenských aj ruských spisovateľov a pomník A. S. Puškina.

3. tip: Horný pomník v Partizánskom

Kaštieľ v Brodzanoch.

Zaujímavá je i trasa z Dolného pomníka (blízko cesty na Šípok), ako východiskového bodu na Horný pomník, nachádzajúci sa v lese neďale-

ko sídliska Šípok, postavený na pamiatku prísahy Partizánov, ktorá sa konala práve na tomto mieste. Pripravte sa ale na mierne náročné stúpanie.

4. tip: Jankov vŕšok

Na Jankovom vŕšku by sa dal stráviť aj celý deň. Všetko závisí od toho, koľko si toho chcete pozrieť. Keď prichádzame po ceste, víta nás prvá dominanta – rozsiahla mohyla postavená na počesť partizánom a vojakom padlým počas povstania. O kus ďalej sú zrekonštruované partizánske bunkre, obrnené vozidlá a ďalší pamätník. Deti určite poteší hojdačka a preliezačka pred reštauráciou, a tiež koníky umiestnené za ohradou v areáli hotela. Text a foto: Jarmila Hýroššová


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 5/2014

2 4

13

PRANOSTIKY

1

Nápoveď: ALIT, ATE, KYTA, OPOLE.

3

$NMHDSUtOSHNQêPiMEXGHUXåRYê $NMHYDSUtOLNUiVQHþLVWHEXGHPiMQHSUtMHPQêLVWH $NSUãtQD9HĐNRQRþQ~QHGHĐXEXGHPiORNUPX  DVXFKpOHWR $Ni.YHWQi QHGHĐD WDNi9HĐNi QRF $SUtOYGDåGLPiMYNYHWH $SUtO]LPQêGDåGLYê~URGDQiVQDYãWtYL $SUtORYiDPiMRYiYRGDY\SLMHYtQR $SUtORYpVXFKRDPiMRYRPRNURKRVSRGiUVêSNX  ]DV\SHDåSRRNQR $SUtORYêVQHKSROHKQRMtGiåćSRåHKQiYD %~UN\DPUD]\VDYDSUtOLVWULHGDM~ ýRVLGXEHQ]D]HOHQtNYHWHQPXWRVSiOLþRVL NYHWHQ]D]HOHQtþHUYHĖPXWRKiML 'REUêDSUtO]OêPiM 'XEHĖKRMQêYRGRXUXMHĖSLYRP -HOL]HOHQêþWYUWHNEtOêWDNMHOpWRWHSOp .HćMHYEUH]QXYHĐDYHWURYDYGXEQXYHĐDGDåćRY QDVOHGXMHSHNQêPiM .HćQD9HĐNêSLDWRNQLHMHPUi]EêYDPQRKRKUtERY 1D9HĐN~QRFQDMHPVDPRFQD'XFKDGRSROEUX FKDDQD7URMtþNXOHQWURãtþNX 7HSOêGiåćYDSUtOLY]iFQHMãtQDGPDQQXVĐXEXMH  åHĖGREU~MHVHĖSRåHKQDQ~ =DþLDWNRP DSUtOD RSLĐXM VXFKp NRQiUH EXG~ GREULHOHNYiUH


14

naše novinky

ŠPORT

PREMIÉR OCENIL PARALYMPIONIKOV Premiér Robert Fico v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR ocenil členov paralympijskej výpravy, ktorá v Soči získala sedem medailí. Osobne tiež zablahoželal biatlonistke Anastasii Kuzminovej, ktorá na ZOH 2014 v čiernomorskom stredisku vybojovala pre Slovensko najcennejší kov v šprinte na 7,5 km a naposledy dvakrát triumfovala v záverečných pretekoch Svetového pohára v nórskom Holmenkollene. Na slávnosti sa zúčastnil aj reprezentant v alpskom lyžovaní Adam Žampa, ktorý v Soči obsadil piate miesto v superkombinácii a šieste v slalome. Premiér sa prítomným športovcom poďakoval v príhovore za vzornú reprezentáciu Slovenska. „Za tie roky sa z nás stali už dôverní priatelia. Vy ste pre mňa príkladom toho, ako človek dokáže prekonávať sám seba napriek tomu, že sa vám v živote stali ťažké udalosti. Pre všetkých Slovákov ste príkladom číreho vlastenectva a oddanosti našej krajine. Tiež by som sa chcel úprimne poďakovať za reprezentáciu Slovenska jednej žene, ktorá svo-

jou skromnosťou a láskou učí aj iných Slovákov k patriotizmu – tá žena sa volá Nasťa Kuzminová,“ povedal Fico. Kuzminová v Soči obhájila zlatú medailu z Vancouveru v šprinte na 7,5 km a v závere sezóny "chytila" fantastickú formu. „Toto stretnutie je pre mňa milým prekvapením, pretože len teraz sme pricestovali z Osla. Je veľmi vzácne dostať ocenenie od predsedu vlády a byť tu medzi výnimočnými paralympijskými športovcami," uviedla Kuzminová, ktorá rozdelila sezónu na dve polovice. „Začiatok nebol dobrý, dosahovala som kolísavé výsledky, ale tá druhá časť sezóny a najmä

Zľava R. Fico, H. Farkašová a navádzačka N. Šubrtová. Foto: TASR/P. Neubauer

Predseda vlády SR Robert Fico s medailovou výpravou paralympionikov. Foto: TASR/Pavel Neubauer

jej vyvrcholenie mi vyšlo perfektne. V Soči som hneď v prvých pretekoch spravila radosť sebe aj celému Slovensku ziskom zlatej medaily. Potom som ochorela, prišli ťažšie chvíľky, ale som rada, že som sa ešte dokázala vrátiť k dobrej forme a zavŕšila som Svetový pohár dvoma prvenstvami. Teraz sa už teším na aktívny oddych, budem sa predovšetkým venovať rodine," dodala Kuzminová. Reprezentanti Jakub Krako a Henrieta Farkašová podčiarkli na XI. zimných paralympijských hrách hrubou čiarou dominanciu Slovenska v zjazdovom lyžovaní. Na svahu v Soči vybojovala úspešná dvojica dokopy päť zo siedmich získaných medailí, Farkašová sa navyše zapísala do histórie ako najúspešnejšia Slovenka na vrcholnom podujatí zdravotne postihnutých.

Ešte neoslavovala

„Som veľmi rada, že aj najvyšší predstavitelia štátu nás prijali, tešia sa spolu s nami a vedia oceniť našu snahu a výkony,“ povedala po ceremoniáli Farkašová. Práve zrakovo postihnutá lyžiarka sa stala v Soči najúspešnejšou slovenskou paralympioničkou so ziskom dvoch zlatých a jedného bronzového kovu. Veľké oslavy úspešných výsledkov sa však ešte nekonali, po návrate na Slovensko ich utlmila prevládajúca únava. „Zatiaľ sme oslavovali len v kruhu najbližších. Priletela som domov vcelku vyčerpaná, časom však opadol zo mňa stres a teraz sa už cítim oddýchnutá. Oslavy ešte určite prídu,“ zhodla sa Farkašová so svojou navádzačkou Natáliou Šubrtovou.

víťaz na zjazdovke Jakub Krako, sa má taktiež čím pochváliť. Pri preberaní ocenenia ho zdobil na krku visiaci zlatý kov, ten strieborný sa opieral o hruď jeho navádzača Martina Motyku. „Je to veľká pocta a príjemná povinnosť. Tento mesiac bol jeden z najlepších a najúspešnejších v mojom živote. Človek to musí zažiť na vlastnej koži, pretože ťažko sa o tom rozpráva, keď vo vás prevláda množstvo emócií,“ povedal 23-ročný reprezentant. Vlajkonosič paralympijského družstva SR v Soči získal na ZPH vo Vancouveri štyri cenné kovy, z toho až tri odrážali najjagavejší lesk. V Rusku sa musel uspokojiť s jedným zlatom aj striebrom, napriek tomu zažil krajšie chvíle práve počas pobytu pri brehoch čiernomorského mesta.

Najlepší mesiac v živote

Štvornásobný paralympijský

TASR, (jv)

VEČER ŠPORTOVCOV Primátor mesta Partizánske Jozef Božik, poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva v Partizánskom a Mestská umelecká agentúra Partizánske pripravili 3. ročník akcie Večer športovcov mesta Partizánske, ktorý sa konal 21. marca o 18.00 hod. v Mestskej športovej hale. Súťažno - zábavný galaprogram bol spojený s oceňovaním športových osobností, ktoré sa v roku 2013 výraznou mierou podieľali na športových úspechoch a reprezentácii mesta Partizánske doma i v zahraničí. Športovci a funkcionári, ktorých nominovali jednotlivé športové kluby mesta, si slávnostne prevzali ocenenia. Pamätnú plaketu Športovec Partizánskeho za rok 2013

si z rúk primátora J. Božika, hadzanárskej legendy M. Končekovej a predsedu Komisie športu pri MsZ V. Karáska prevzalo sedemnásť ocenených športovcov a funkcionárov, ktorých nominovali prevažne športové kluby. Ocenení boli: I. Valach (ľadový hokej), M. Hlavačka (bedminton), J. Kajanová (raketové modelárstvo), L. Striženec (futbal), J. Šútora (horolezectvo), M. Lošonská (rekreačné

kondičné cvičenie), D. Adámi (futbal), B. Vašek (športové lietanie), J. Zeleník (vytrvalostný beh), P. Beňušková (hádzaná), D.Vavro (futbal), N. Švecová (atletika), K. Michnová (hádzaná), S. Mlatec (futbal), M. Javořík ml. (raketové modelárstvo), M. Behúl (hokejbal), E. Melichárek (rally). Nositeľom Ceny primátora za šport sa stal bývalý dlhoročný funkcionár hádzanej Ján Šurgan. Tento večer bol aj príležitosťou vyhodnotenia čitateľskej ankety "Športovec Partizánskeho za rok 2013" Najviac sympatií bolo preukázaných D. Budayovi z Karate klubu D.R.A.P

Športovci si slávnostne prevzali ocenenia. Foto: Mestská umelecká agentúra

(kategória do 15 rokov), atlétke N. Švecovej (kategória od 15 do 19 rokov) a hádzanárke S. Súlovskej (kategória nad 19 rokov). Úprimne uznanie oceneným športovcom a športovým

osobnostiam vyjadrilo v mestskej športovej hale svojím potleskom viac ako tisíc divákov. Text a foto: Soňa Bezáková


číslo 5/2014

ŠPORT

15

K. MICHNOVÁ: HÁDZANÁ JE MÔJ ŽIVOT Slovenské reprezentantky v hádzanej odohrali v kvalifikačných bojoch o Majstrovstvá Európy 2014 v priebehu štyroch dní dva zápasy proti outsiderovi skupiny Fínsku. Najskôr 26. marca vydreli víťazstvo 27:25 vonku, následne doma zvíťazili 38:17 a majú teda reálnu šancu postúpiť na kontinentálny šampionát koncom tohto roku v Maďarsku a Chorvátsku. Vo výbere trénera Dušana Poloza boli aj tri hráčky z radov HK Slávia Partizánske. S jednou z nich, s Klaudiou Michnovou sme sa porozprávali nielen o reprezentácii Slovenska.

Klaudia, pred sezónou ste mali ponuky aj z iných klubov a taktiež z Česka a Nemecka. Neľutujete, že ste zostali v Partizánskom? Určite nie. Aj keď moje rozhodnutie zostať v Partizánskom súvisí hlavne s mojím súkromným životom. Mám tu rodinné zázemie a vďaka mojim najbližším sa mi darí skĺbiť povinnosti hráčky s úlohou matky 4-ročnej dcérky. Navyše sa v tejto sezóne darí aj nášmu tímu a dnes sme na tretej priečke v lige.

Keď si zaspomínate ešte na začiatky, kto a kedy vás priviedol prvýkrát k hádzanej? Za to, že sa dnes venujem hádzanej, vďačím určite pani Irene Popluhárovej. Ona si ma vybrala ešte na základnej škole. Myslím si, že práve jej vzťah k hádzanej a prístup ako trénerky bol pre mňa tým najsilnejším impulzom. Určite jej vďačím za to, že dnes je hádzaná mojou srdcovou záležitosťou.

Už ako 15-ročná ste získali v ankete Slovenského zväzu hádzanej ocenenie Talent roka 2006. Nebolo pre vás náročné nastupovať proti starším protihráčkam? Samozrejme, nebolo ľahké presadiť sa medzi ženami v pätnástich. Bola to pre mňa, tak ako pre každú hráčku, tá najlepšia škola hádzanej, akú som mohla mať. Je jasné, že sa dievča v takom veku nemôže úplne presadzovať, napríklad v osobných súbojoch v takom kontaktnom športe, akým je hádzaná. Ale nazbierala som veľa skúseností od starších a skúsenejších spoluhráčok. V zápasoch najvyššej súťaže som mala možnosť konfrontovať sa so súperkami z najlepších tímov v rámci ČR a SR.

V minulom roku získalo Partizánske v národnom play-off 3. miesto. Podľa doterajších výsledkov by to mohlo byť aj finále. Aké sú ciele

a očakávania klubu? Finále by bolo tou najkrajšou odmenou pre celé družstvo za to, ako bojujeme v tejto sezóne. Chceme podať v posledných kolách základnej časti čo najlepší výkon a pokúsiť sa dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Uspieť v zápasoch proti tímom, ktoré sú pred nami, nebude ľahké.

Stali ste sa najlepšou strelkyňou spoločnej česko-slovenskej ligy WHIL a obrany súpera si vás všímajú viac. Je to teraz ťažšie sa presadiť, keď si súperky dávajú väčší pozor? Samozrejme, ťažšie sa hrá zápas, keď na mňa hrajú "osobku". Hádzaná je ale kolektívny šport a dobrou tímovou spoluprácou na palubovke sa dá aj takáto stratégia poraziť.

Momentálne ste aj pevnou súčasťou reprezentácie Slovenska. Ako vidíte naše šance v kvalifikácii na Majstrovstvá Európy 2014? Po úspešnom dvojzápase s Fínskom, nás do konca kvalifikácie čaká ešte duel s Islandom a Francúzskom a tieto dva zápasy budú rozhodujúce. Naším najväčším konkurentom v boji o postup bude podľa mňa Island, ktorý sme doma porazili o gól.

Hráčky HK Slávia Partizánske (Klaudia Michnová v spodnom rade, úplne vľavo). Foto: archív K. Michnová

Slovenské reprezentantky v hádzanej, D. Stuparičová a K. Michnová (vpravo). Foto: archív K. Michnová

Čo všetko pre vás znamená tento šport a existuje nejaký iný, ktorému by ste sa, pravdepodobne, venovali, keby ste nehrávali hádzanú? Začínala som s plávaním, ale vždy ma to ťahalo skôr ku kolektívnym športom. Hádzaná je môj život. Od desiatich rokov je mojím druhým domovom športová hala. Mala som šťastie, že som sa hneď v mojich začiatkoch dostala "do rúk" ľuďom, ktorí ju rovnako milujú ako ja dnes. Nikdy som neľutovala čas,

ktorý som venovala tréningom. Dnes už viem, že to za to stálo. Ako každého športovca aj mňa napĺňa energiou túžba po víťazstve. Niekedy je cesta k úspechom ťažšia ta aj bolestivá a niekedy sa nedarí, ale pocit víťazstva je najväčšou odmenou po vyčerpávajúcom zápase. Vďaka tomu, že sa nám darí dosahovať dobré výsledky, si môžeme užívať aj podporu našich verných fanúšikov, ktorí nás hlavne v domácom prostredí často hnali dopredu. Michal Kráľ

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Partizánske, náklad 10 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


naše novinky

NBB 2588/14

INZERCIA

5. - 6. 4.

Do vzdialenosti

25 km

DOPRAVA

ZADARMO Vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzatvorené od 5. 4. do 6. 4. 2014 na všetkých predajniach Asko nábytok, pri ktorých bude uhradená aspoň polovica z celkovej kúpnej sumy. Minimálna hodnota nákupu 600 EUR, závoz do vzdialenosti 25 km. Neplatí pre akciový a už zlacnený tovar. Ponuka platí aj pre E-shop - bližšie informácie na www.asko.sk.

NAVYŠE

ZĽAVA

Na všetok porceadláni n čítaná na pokl Zľava Vám bude odpo z celkovej čiastky

TRENČÍN u NITRA u KOŠICE u BRATISLAVA u PRIEVIDZA u POPRAD Ponuka platí od 5. 4. do 6. 4. 2014 alebo do vypredania zásob na všetkých predajniach v SR okrem ponuky z eshopu www.asko.sk. *Nevzťahuje sa na akciový a už zlacnený tovar. Zľavy sa odpočítajú z predajných cien priamo na pokladniach a nie je možné ich kombinovať ani sčítať. Platí len na novo uzatvorené zákazky.

NPD 2530/14

16

Npe 05 2014 web  
Npe 05 2014 web  
Advertisement