Page 1

55 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Príloha

zdravie Ročník: III. číslo. 12/2013 Dátum vydania: 4. 7. 2013

Nitra

Nové pracovné miesta

Návrat v čase

Strieborné medaily

Majstri Slovenska

str. 2 Nitrianska spoločnosť Menzi Muck Slovakia, a. s., plánuje pri Nitre vybudovať priemyselnú halu v predpokladanej hodnote 2,5 milióna eur.

str. 4 Nitrianske podhradie sa v piatok 5. júla presunie do obdobia včasného stredoveku. Festival Pribinova Nitrawa odštartuje takmer stočlenný dobový sprievod.

str. 10 Zápasníci AC Nitra vycestovali na záverečné kolo dorasteneckej ligy vo voľnom štýle do Košíc s cieľom potvrdiť prvé miesto v tabuľke.

str. 11 V Ružomberku sa mladí Nitrania ukázali v tom najlepšom svetle. Kvalitnou defenzívou a solídnou produktivotou v útoku sa predrali až k zlatým medailám.

DRAŽOVCE OSLÁVILI 900. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY Bývalá obec Dražovce, ktorá je dnes mestskou časťou Nitry, oslávila počas posledného júnového víkendu 900. výročie prvej písomnej zmienky. Dražovce sa po prvýkrát spomínajú v známej Zoborskej listine z roku 1113.

NNR 1141/13

Kostol sv. Michala známy aj ako dražovský kostolík patrí k najkrajším sakrálnym pamiatkam na Slovensku. Vďaka svojej romantickej podobe a malebnej polohe na návrší vysoko nad krajinou už účinkoval vo viacerých filmoch i v hudobných klipoch. Stojí uprostred vŕšku, na plošine a ako by to bolo, keby sa k nemu neviazala legenda... Kostolík dal vraj postaviť ešte sám sv. Štefan. Kráľ raz navštívil zoborský kláštor, ku ktorému patrili aj Dražovce. Cestou späť, keď zbadal holý vrch obkolesený šírou rovinou, vykríkol: „Toto miesto tu sám Boh stvoril preto, aby sme tu, na jeho slávu, kostolík postavili!“ Ihneď vydal rozkaz svojím dvoranom, ktorí ho sprevádzali, aby sa postarali o výstavbu kostolíka. Keď Dražovčania začali dolovať vo vrchu ukrytý kameň, ako keby im čakany niekto „zabosoroval“. Keď zaťali čakanom do zeme, vytiahnúť ho

ani dvaja nevládali. A keď prvýkrát zaťali do skaly, spod kameňa začala tiecť krv na znak toho, že miesto nebom ustanovené ľudská vypočítavosť narušila. Zvesť o tomto sa veľmi rýchlo rozšírila a kostolík sa stal pútnickým miestom. Iba raz do roka na deň sv. Michala sa tu slúžila slávnostná svätá omša, lebo stál vysoko nad dedinou a prístup k nemu bol iba strmou cestičkou, no a dolu v dedine stál pekný priestranný kostol. Legenda ďalej hovorí, že až zjavenia Panny Márie v kostolíku upozornili Dražovčanov, že po stáročiach je v hroznom stave a treba ho opraviť. Odvtedy sa z roka na rok starali o dobrý stav kostlíka. Koľko fantázie a koľko pravdy sa skrýva v legende nevieme, ale isté je, že záklaldy kostolíka sú z obdobia, keď žil sv. Štefan. I to, že každoročne 29. septembra v deň sviatku sv. Michala Archanjela sa v kaplnke slúžieva svätá omša.

Dražovce boli do roku 1975 samostatnou obcou, odvtedy sú mestskou časťou Nitry. Organizátori osláv pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Dražovciach pripravili na sobotu i nedeľu sériu kultúrno-spoločenských aktivít, určených nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom krajského mesta. Ak ste nestihli

kultúrny program, ani ochutnávku vín, stále máte príležitosť urobiť si pekný výlet a dozvedieť sa o dražovciach i kostolíku viac. Nielen z legiend, ale aj z objavov archeológov v tejto lokalite, ktorá si toho naozaj veľa „pamätá“. (msa)


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

MALTÉZSKY RÁD PODPORÍ SOCIÁLNE PROJEKTY

NA BICYKLOCH ZO SOLÚNA Sedemčlenná skupina odvážlivcov vo veku 58 až 68 rokov sa rozhodla absolvovať pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda cyklistickú trasu zo Solúna do Nitry. Vyše 1500 kilometrová trať vedie z Grécka cez Macedónsko, Srbsko, Chorvátsko a Maďarsko. Svoju trojtýždňovú cestu začali 14. júna 2013. Najprv cestovali vlakom do gréckeho Solúna (Thessalloniki) a odtiaľ putujú na bicykloch až do Nitry. Absolvujú sedemnásť etáp, pričom každá bude mať približne sto kilometrov. Do mesta pod Zoborom by sa mali vrátiť 5. júla, teda na sviatok našich vierozvestov. Ešte predtým ako začali svoju púť na kolesách bicykla, prijali požehnanie od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Pri tejto príležitosti nitriansky biskup pripomenul, že „sú to muži, ktorí budú symbolicky niesť akoby štafetu svätého Cyrila a Metoda. Pôjdu aj trasou, ktorou prišli oni k nám, hoci nepoznáme celkom smer ich

cesty. Ale to, že prišli k nám pred 1150. rokmi a priniesli radostné posolstvo evanjelia, budú títo muži po ceste rozdávať a budú si tak pripomínať obetu týchto solúnskych apoštolov“, povedal na adresu cyklistov a ich sympatickej iniciatívy biskup Judák. Cyklisti na svojej púti budú mať niekoľko zastávok. Jeden z nich, Anton Ivančík, prezradil, že sa zastavia „u žijúcich Slovákov, najmä v Srbsku, v Chorvátsku“. Ďalší z účastníkov, Štefan Halla, poznamenal, že nie sú žiadni začiatočníci, teda vedia do čoho idú.

skych rodín na Orechovom dvore, či pri podpore detí v detskom domove sv. Lujzy. Zapojiť sa chce aj do pomoci pre pacientov v Hospici u Bernadetky a pre bezdomovcov v Azylovom dome v Nitre. O úzkej spolupráci zameranej na podporu charitatívnych programov dnes počas svojej návštevy rokoval s predstaviteľmi mesta a nitrianskeho biskupstva veľvyslanec Zvrchovaného vojenského hospitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty Ottokarl Florian Finsterwalder (na snímke vpravo).

Súčasťou návštevy veľvyslanca Maltézskeho rádu v Nitre je aj verejná prezentácia a požehnanie záchranného nafukovacieho stanu s vybavením a expozíciou o aktivitách rádu. „Stan bol postavený na Svätoplukovom námestí v Nitre a sprístupnený verejnosti. S jeho využitím sa počíta pri hromadných aktivitách na území mesta Nitra a Nitrianskej diecézy,“ uviedol Tibor Ujlacký z Maltézskeho rádu Slovensko.

Nitrianska spoločnosť Menzi Muck Slovakia, a. s., plánuje pri Nitre, v obci Lužianky, vybudovať priemyselnú halu v predpokladanej hodnote 2,5 milióna eur. Nová hala poskytne prácu 80 pracovníkom, z toho pre 10 administratívnych a pre 70 výrobných zamestnancov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA).

Nitrianska radnica pripravuje projekt „Mestské zásahy Nitra“, ktorý má priviesť obyvateľov mesta k spolupráci na ďalšom rozvoji urbanistickej a architektonickej štruktúry Nitry. Podľa slov hlavného architekta Jozefa Hrozenského má projekt poskytnúť víziu, ako by mohlo mesto vyzerať a aké zásahy by umocnili a doplnili jeho charakter.

Cieľom investičného zámeru je vybudovanie haly, ktorá bude vytvárať nové disponibilné plochy pre strojársku výrobu s hygienickým zázemím. Do nových vlastných priestorov po zrealizovaní stavebnej časti priemyselnej haly firma Menzi Muck Slovakia, a. s., umiestni stroje, zariadenia, pracoviská a prevádzky, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v prenajatých priestoroch na ulici Jakuba Haška v Nitre. Celková navrhovaná úžitková plocha priemyselnej haly bude približne 3976 m2. Začiatok výstavby priemyselnej haly sa

„Ide o aktiváciu „dobrého ducha“ našich občanov, odborníkov, aktivistov a vizionárov. Cieľom je zapojiť obyvateľov mesta do projektu aj v rámci prípravy a priebehu osláv Cyrila a Metoda v tomto roku a zároveň dostať mesto do povedomia slovenskej verejnosti,“ hovorí Hrozenský. Hlavnou ideou projektu „Mestské zásahy Nitra 2013“ je nájsť v rámci mesta a jeho okolia problematické, alebo nevyužité priestory a miesta, o ktorých si verejnosť myslí, že nefungujú tak ako by

Mesto chce pri realizácii svojho zámeru využiť skúsenosti z rovnakých projektov v Bratislave, Brne, Prahe a Košiciach. Podľa Hrozenského je význam projektu v oživení participácii obyvateľov pri zásahoch do území a priestorov mesta a pri úsilí o lepšie využitie jeho potenciálu. „Projekt bude prezentovaný v médiách i na výstavách. Občania budú mať možnosť hlasovať na webe za najlepší projekt, ktorý sa potom odporučí primátorovi mesta, prípadne sa môže niekoľko návrhov v meste realizovať. Súčasťou celého projektu bude slávnostná vernisáž, vydanie publikácie a propagovanie Nitry,“ doplnil Hrozenský.

Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu chce v Nitre podporiť viaceré charitatívne projekty.

(MsÚ, biskupstvo Nitra) foto: (msú)

Pomáhať chce napríklad pri aktivitách zameraných na vzdelávanie detí z róm-

V LUŽIANKACH VZNIKNE 80 AKTIVISTI AJ ODBORNÍCI MÔŽU PRACOVNÝCH MIEST OVPLYVNIŤ ROZVOJ MESTA

predpokladá v júni 2013, pričom ukončenie jej výstavby sa očakáva v januári 2014. Menzi Muck Slovakia, a. s., Nitra vznikla zápisom do Obchodného registra SR 3. augusta 2000. Predmetom jej činnosti je najmä výskum a vývoj v oblasti strojárstva, konštrukčné a projektové práce v oblasti strojárstva, ako aj výskum, vývoj, výroba stavebných a banských strojov. Spoločnosť má zapísané základné imanie vo výške 298.800 eur. TASR

mali a je potrebné do nich tvorivo vstúpiť a zasiahnuť. „Aj malé zásahy sa môžu stať veľkými. Vždy ide o veľkosť a opodstatnenosť myšlienky. Či je niekto architekt, umelec, alebo občan aktivista, môže takto ponúknuť svoje konkrétne návrhy a riešenia kompetentným mestským orgánom a odborným útvarom. Zároveň môžu občania poukázať na kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby mesto Nitra bolo kvalitným miestom pre život,“ pripomína Hrozenský.

TASR

TASR


SPRAVODAJSTVO

číslo 12/2013

3

AKUSTICKÝ MAJÁK HOTEL TENIS CHCÚ PRE NEVIDIACICH NA MSÚ VYUŽIŤ PRE OBETE Na budove nitrianskeho mestského úradu na Štefánikovej ulici je nainštalovaný akustický maják, ktorý uľahčuje orientáciu nevidiacim a ťažko zrakovo postihnutým ľuďom. Radnica nainštalovala maják v spolupráci s Krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre. „Na Slovensku je tento maják zatiaľ veľmi málo využívaný. Používa sa na zlepšenie orientácie zrakovo postihnutých osôb, zaisťuje sebestačnosť a predovšetkým bezpečnosť pri pohybe postihnutých,“ uviedla Ľudmila Synaková z Mestského úradu v Nitre.

NNR 1220/13

Akustický maják sa používa na označenie vchodov do verejných priestorov budov, do podchodov, na nástupištia, ale aj

DOMÁCEHO NÁSILIA Bývalý Hotel Tenis by mohol v budúcnosti slúžiť pre týrané matky s deťmi. Nezisková organizácia Slniečko už požiadala mesto Nitra o dlhodobý prenájom tohto nevyužívaného objektu. Podľa zámeru neziskovej organizácie by tu mal byť zriadený bezpečný ženský dom a poradenské centrum pre obete domáceho násilia, týraných a zneužívaných detí.

v ďalších priestoroch. Má význam pre tých nevidiacich, ktorí majú pri sebe povelový vysielač. Po stlačení príslušného tlačidla nevidiaceho informuje, kde sa nachádza a poskytne mu stručnú orientačnú informáciu o budove. „Tieto majáky výrazne zvyšujú možnosť samostatného pohybu nevidiacich a prakticky nevidiacich v mestách,“ konštatovala Synaková. Povelovú vysielačku

môže dostať každý nevidiaci alebo slabozraký, ktorý o ňu požiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v príslušnom meste. Ten ju občanovi poskytne ako kompenzačnú pomôcku. Cena jednej vysielačky sa pohybuje do 103 eur, ÚPSVaR na ňu poskytuje finančný príspevok vo výške do 90 percent z ceny. TASR

Návrhom na prenájom sa mali zaoberať nitrianski mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom júna. Mestské zastupiteľstvo ešte v septembri 2012 rozhodlo o tom, že sa v objekte bývalého hotela vybudujú nájomné byty. Podľa schváleného uznesenia tu má vzniknúť deväť garsónok, každá s podlahovou plochou 24 metrov štvorcových. Ako sa píše v materiáli určenom na zasadnutie mestského parlamentu, toto uznesenie je stále v platnosti, no zatiaľ nedošlo k jeho realizácii. Poslanci si budú pri rozhodovaní o ďalšom osude bývalého hotela vyberať spome-

dzi troch alternatív. Podľa prvej bude objekt prenajatý Slniečku. Podľa druhej bude mesto postupovať na základe už schváleného uznesenia a vybuduje tu nájomné byty a podľa tretej alternatívy ponúkne predaj budovy formou verejno-obchodnej súťaže na predaj. Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom rokovaní neodporučila schváliť prenájom Hotela Tenis pre Slniečko a trvá na prebudovaní budovy na nájomné byty. TASR


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

GALÉRIA PREDSTAVÍ PREČO HLAHOLIKA CYRILO-METODSKÉ „PREHRALA“ SÚBOJ MOTÍVY ZNÁMKACH S INÝMI PÍSMAMI Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach predstaví Nitrianska galéria pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Výstava sa začne v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie 5. júla a potrvá do 18. augusta tohto roka. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum v Banskej Bystrici a Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum v Prahe. Počas cyrilo-metodských slávností v Nitre bude prezentovaná aj nová príležitostná poštová známka vydaná k tomuto výročiu ako spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou, informoval kurátor výstavy Martin Vančo. Hlavnú časť výstavy budú tvoriť výtvarné návrhy poštových známok, obálok prvého dňa a poštových pečiatok významných českých a slovenských umelcov zo zbierkových fondov oboch poštových múzeí nielen s cyrilo-metodskou tematikou, ale aj s motívmi viažucimi sa k počiatkom kresťanstva našich predkov. Reálne použitie týchto známok v poštovom styku je ilustrované 48-stranovým filatelistickým exponátom s názvom „Po stopách úcty sv. Cyrila a Metoda na poštových ceninách a celistvostiach“ od Milana Šajgalíka zo Zväzu

slovenských filatelistov, ktorý ho vytvoril práve pre výstavu v Nitrianskej galérii. „Sú na ňom prezentované poštové známky, poštové lístky a obálky pochádzajúce nielen z nášho územia, ale aj z ostatných európskych krajín, v ktorých je tiež rozšírená úcta k obom svätcom, ako napríklad v Bulharsku, Macedónsku, Srbsku alebo vo Vatikáne,“ konštatoval Vančo. Výstavu tematicky dotvárajú detské práce zo súťaže Sv. Cyril a Metod očami detí, ktorú pripravil Dom Matice slovenskej v Nitre v spolupráci s Diecéznym múzeom. Niektoré z ocenených prác sa stali podkladmi pre novú celinovú pohľadnicu s prítlačou, vydanú k tejto výstave alebo pre príležitostnú poštovú pečiatku, ktorá bude návštevníkom k dispozícii v poštovej priehradke zriadenej počas vernisáže výstavy v priestoroch Nitrianskej galérie. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude aj prezentácia prvej monografickej publikácie Slovenskej pošty vydanej pri príležitosti 20. založenia spoločnosti a na počesť 1150. výročia prvej písomnej správy o listovej zásielke pochádzajúcej z nášho územia, ktorá bola doručená posolstvom kniežaťa Rastislava cisárovi Michalovi III. do Konštantínopola. TASR

Odborníci zo Slovenska, Bulharska a USA sa koncom júna zišli v Nitre na medzinárodnej vedeckej konferencii Forum Slavica 2013. Okrem cyrilo-metodskej tradície v umeleckej tvorbe a duchovnej oblasti sa odborníci venovali aj významu veľkomoravských vládcov a religiozite starých Slovanov. Veľký priestor venovali prednášajúci aj dôležitosti hlaholiky, ktorú na naše územie Cyril s Metodom priniesli. Podľa Eleny Šubjakovej jej význam okrem iného spočíva aj v tom, že v sebe skrýva rôzne náboženské obrazy a symboly, pre ktoré sa dá chápať aj ako ikona slova. Danslav Slavenskoj z USA zasa v tomto písme vidí okrem kultúrneho a náboženského významu aj politický symbol. „Ten hlaholika nadobudla skôr v nedávnej histórii, respektíve v súčasnosti. Vidíme to napríklad v súvislosti s oslavami výročia príchodu Cyrila a Metoda, kedy sa hlaholika stáva symbolom týchto osláv. U Chorvátov bola svoj-

ho času hlaholika zasa symbolom istej nezávislosti,“ skonštatoval Slavenskoj. Dôvodov, pre ktoré sa toto písmo prestalo pomerne skoro po jeho zavedení používať, je podľa jeho slov viacero. „Hlaholika ‚prehrala‘ nielen z politických a náboženských dôvodov, ale aj pre jej grafickú náročnosť, ktorá bola v porovnaní s gréckym alebo latinským písmom oveľa vyššia,“ domnieva sa Slavenskoj. Organizátori konferencie Forum Slavica 2013 z občianskeho združenia Slavica sú presvedčení, že bola prínosom pre každého, kto sa zaoberá kultúrnym dedičstvom Slovanov, či už z pohľadu náboženstva, etnológie, archeoló-

Hlaholika je prvé písmo alebo grafický systém slovanských jazykov, ktoré vytvoril Koštantín Filozof okolo roku 862, predtým, ako prišiel so svojím starším bratom Metodom na  Veľkú Moravu. Hlaholské písmo zachytáva fonetické zvláštnosti staroslovienčiny, jazyka našich predkov. Najstarší autentický text napísaný hlaholským písmom sa v súčasnosti nachádza v špecializovanej knižnici Ukrajinskej akadémie vied v Kyjeve a nie je verejne prístupný. Ide o časť akejsi modlitebnej knižky z prelomu 9. a 10. storočia. Na siedmich obojstranne popísaných pergamenových listoch je zachované a ľahko čitateľné hlaholské písmo. Na snímke starosloviensky text písaný hlaholikou. Strana z Kyjevských listov uložených v knižnici Ukrajinskej akadémie vied v Kyjeve 17. mája 2013. Foto: TASR/Pavol Demeš gie, histórie alebo kultúrnych pamiatok. TASR

NITRIANSKE PODHRADIE SA VRÁTI V ČASE Nitrianske podhradie sa v piatok 5. júla presunie do obdobia včasného stredoveku. Festival Pribinova Nitrawa, ktorý je súčasťou osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, odštartuje takmer stočlenný dobový sprievod. „Na rozdiel od minulého roka sme v tomto roku vyčlenili tri hlavné miesta na kopci pod Nitrianskym hradom, kde sa budú konať jednotlivé podujatia,“ informoval jeden z organizátorov festivalu Daniel Balko z Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ. Pri vstupe od Pribinovho námestia privítajú návštevníkov strážcovia hradiska s vojenským dobovým táborom niekoľkých vladykovských družín. Tie predvedú vtedaj-

ší vojenský výcvik, zbrane a ich používanie i zvyklosti vojenského tábora. V priekope pod mostom sa rozloží historické trhovisko s dobovou krčmou, v ktorej budú môcť

záujemcovia nielen ochutnávať nápoje z piva i medoviny, ale aj stretnúť vedmu, žreca, potulných muzikantov či strážcov trhoviska. Na trhovisku budú ponúkať historic-

kí remeselníci predmety vtedajšej dennej potreby, šperky, odevy, kožušiny či zbrane. Hlavný program festivalu sa bude odohrávať na lúke pod morovým stĺpom, kde sa postupne predstavia skupiny historického šermu, sokoliari, doboví muzikanti. Spestrením programu bude hromadná scénka s bitkou i rekonštrukcia obradu Slnovratu. Chýbať nebude

tradičný Turnaj o meč kráľa Svätopluka, ktorý bude v tomto roku umiestnený hneď pod hradbami. Podujatie oživia hrané ukážky zo života svätcov Cyrila a Metoda v podaní amatérskych divadelníkov i hercov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

TASR


SPEKTRUM

číslo 12/2013

5

LEGENDY O KNIEŽATI PRIBINOVI POKRSTILI PÍSMENAMI HLAHOLIKY V nitrianskej Synagóge 18. júna písmenami hlaholiky pokrstili knihu Legendy o kniežati Pribinovi. Jej autorom je Ladislav Spišiak. Ten však 21 legiend z čias vlády nitrianskeho kniežaťa spísal na motívy žiakov základnej školy (ZŠ), ktorá nesie práve Pribinovo meno. "Ktorá škola, ak nie ZŠ kniežaťa Pribinu by sa mala podieľať na knihe venovanej legendám o tomto vladárovi? Verím, že budete vo svojej tvorbe pokračovať," skonštatoval na krste publikácie nitriansky viceprimátor Štefan Štefek Ďalšie pokračovanie v literárnej činnosti si želá aj riaditeľka školy Iveta Miková. „Tým, že sme uviedli túto knihu do života, zažala sa na literárnom nebi jedna nová hviezda a ja si želám, aby táto hviezda nebola jediná, ale aby sme sa rozbehli a takýchto kníh bolo viac,“ povedala.

Autor knihy Ladislav Spišiak si spoluprácu s deťmi pochvaľoval. Ako pripomenul, v začiatkoch o pripravovanej knihe hovoril so 150 školákmi, od ktorých získal 50 námetov na legendy o nitrianskom kniežati. Všetky boli zakomponované do príbehov. „Do tvorby knihy sa nakoniec zapojilo 48 detí, ktorých mená sú, samozrejme, v knihe uvedené. Bol som prekvapený ich znalosťami a tým, ako dokázali pracovať s literatúrou a hľadať si informácie v knihách i na internete. Samozrejme, že nám pomáhali aj odborníci z Ar-

Na snímke zľava riaditeľka školy Iveta Miková, viceprimátor Nitry Štefan Štefek a spisovateľ Ladislav Spišiak. Foto: TASR/Henrich Mišovič

cheologického ústavu, ktorý nám poskytli fotografie nálezov viažucich sa na jednotlivé legendy. Neoceniteľné boli aj odborné konzultácie s ria-

diteľom Ponitrianskeho múzea Antonom Števkom, ktorý dohliadal na to, aby v príbehoch neboli nejaké faktické chyby. Už nám zostáva len

dúfať, že sa kniha bude čitateľom páčiť,“ dodal Spišiak. TASR

V KATEDRÁLE PREDSTAVIA NÁLEZY DOKUMENTUJÚCE KRESŤANSTVO Archeologický ústav SAV v Nitre pripravuje v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom archeologickú výstavu Počiatky kresťanstva na Slovensku. Výstava bude sprístupnená pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy od 4. júla tohto roka v dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.

Do konca augusta si budú môcť návštevníci pozrieť archeologické nálezy, kto-

ré dokladujú počiatky kresťanstva na našom území. „Zaujímavosťou bude sku-

točnosť, že väčšina vystavovaných predmetov budú originály, s výnimkou niektorých nálezov z Moravy. Tie sú v súčasnosti vystavené na podobnej výstave v Brne,“ informoval riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay. Výstava bude predstavovať nálezy od doby rímskej, kedy došlo k prvým kontaktom s kresťanstvom, až po románske obdobie, s vrcholom práve v dobe veľkomoravskej, povedal Ruttkay. Nálezy z Bojnej, po dlhom období opäť predstavené v origináli, doplnia mnohé doteraz nepublikované nálezy z prelomu 8. a 9. storočia. Návštevníci budú môcť v rámci výstavy vidieť aj originál najstaršej knihy na Slovensku, Nitriansky evanjeliár a vzác-

Pod dlážkou dolného kostola hradnej katedrály sa podarilo archeológom odkryť viacero hrobov cirkevných hodnostárov a pozostatky múrov, ktoré osvetľujú jednotlivé stavebné fázy chrámu. Unikátnym nálezom bolo aj objavenie malty pochádzajúcej ešte z čias Veľkej Moravy. K najcennejším objavom patrí iba nedávny nález takzvaného kvádrikového muriva. Foto: TASR/Henrich Mišovič

ne románske korpusy či kríže, pochádzajúce z celého územia Slovenska. Podľa Ruttkaya je výstava „predstupňom väčšej výstavy, ktorá bude v závere

roka inštalovaná vo vatikánskych múzeách.“ TASR


6

novinky

SPEKTRUM

PRVÚ POMOC OVLÁDA MÁLO ĽUDÍ Poskytovanie prvej pomoci ovláda len päť až desať percent Slovákov a v tomto ukazovateli zaostávame za viacerými vyspelými krajinami. Upozornil na to lekár a záchranár Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., ktorý je odborným garantom projektu Krajina záchrancov. „Do osvety poskytovania prvej pomoci investujeme málo. Napríklad v autoškolách je povinný osemhodinový kurz prvej pomoci, ale nie všetky sú kvalitné. Navyše, keď si ľudia myslia, že absolvovali

kurz v autoškole ako 18-roční a teraz budú vedieť poskytovať prvú pomoc do smrti, tak to je tragický omyl,“ upozornil Dobiáš. Medzinárodné odporúčania totiž podľa jeho slov sú, aby každý po dvoch

Študenti ošetrujú figurantku, ktorá sa fiktívne popálila na opekačke v prírode počas súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Žiaci základných škôl v Žiline vlani súťažili v zdravotníckej pripravenosti. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

až piatich rokoch absolvoval „občerstvovací“ kurz. Dobiáš tvrdí, že v porovnaní s inými krajinami sme pozadu aj v schopnosti poskytnúť prvú pomoc. „Napríklad v Rakúsku ju ovláda 50 až 60 percent ľudí, v Nórsku až 80 percent. Vo vyspelých krajinách je poskytovanie prvej pomoci považované za takú samozrejmosť, ako mať vodičský preukaz, ovládať cudzí jazyk či počítač. Napríklad v niektorých štátoch USA ak chce niekto robiť opatrovateľku detí, musí mať potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci,“ povedal.

Na prezentácii v NR SR 27. júna si ako prvý resuscitáciu na figuríne vyskúšal primátor Košíc a exminister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD). Zároveň priznal, že človeka resuscitoval naposledy asi pred piatimi rokmi, keď bolo zrazené malé dieťa. Podarilo sa ho oživiť, ale zomrelo neskôr počas operácie. „Každý človek, ak dokáže urobiť tri základné veci, môže zachrániť ľudský život. Prvá vec je zistiť stav vedomia a ak je človek v bezvedomí, uvoľniť dýchacie cesty. Následne začíname s resuscitáciou stláčaním

hrudníka a umelým dýchaním v pomere 30:2,“ vysvetlil. Aké sú schopnosti v poskytovaní prvej pomoci medzi ostatnými poslancami, Raši nezisťoval. Je však presvedčený, že sú rovnaké, ako vo zvyšku populácie, teda že ju ovláda päť až desať percent poslancov. Projekt Krajina záchrancov bol spustený pred štyrmi mesiacmi a vyvolal veľký ohlas. Stránku www.prvapomoc.sk navštívilo takmer 25 000 ľudí, e-learningového kurzu sa zúčastnilo 2 400, 500 ľudí získalo diplom. TASR

KVALITA POTRAVÍN SA NEZLEPŠUJE Kvalita u potravinárov pokrivkáva, a to najmä mimo pracovnej doby. Počas májových kontrol to zistili inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Najviac nedostatkov našli v stredne veľkých predajniach, a to viac ako 57 %. V menších prevádzkach bolo nedostatkov približne 40 %. „Obchodné reťazce ako by si stále nedali povedať, pretože starostlivosť o predajné miesta, o predávané potraviny, je stále v niektorých prípadoch na úrovni banánovej krajiny,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Najhoršie dopadol reťazec Metro. „Percento nedostatkov z celkových kontrol Metra je až 60 %. Také číslo Metro nikdy nezaznamenalo. Na druhom mieste z hľadiska výšky nedostatkov sa objavil reťazec Carrefour so 40 %, hoci zaznamenal od minulosti po-

kles. Veľmi vysoké percento nedostatkov sme zaznamenali v reťazci Tesco Stores, a to 28,3 %. Podobne je to v Kauflande 21,38 % a v Bille 27,52 %. Najnavštevovanejšie obchodné reťazce majú teda veľmi vysoký podiel nedostatkov," informoval minister. Inšpektori ŠVPS SR v máji urobili celkom 4350 kontrol, nedostatkov našli viac ako 15 %. Preverovali prvovýrobcov, prepravcov, distribútorov, aj obchodné domy. Niektorí dostali aj rekordné pokuty. Celkom v hodnote 433 000 eur. Naopak, u dovozcov a prepravcov potravín sa situácia

výrazne zlepšila. Pri 6 celoslovenských kontrolách bolo na cestách 252 hliadok. Skontrolovali 911 zásielok, čo pred-

stavuje 1528 ton tovaru. Pochybenia zistili v 123 prípadoch, čo je 13,5 %. Najhoršie dopadlo Poľsko, nedostatkov bolo síce

menej, ako v minulosti, ale stále viac ako 15 %. (MPRV)


číslo číslo 08/2013 12/2013

UDALOSTI

zdravie

71

TÉMA

Ročník: I. číslo. 04/2013 Dátum vydania: 4. 7. 2013

6 ȗ eh6 ȗ 

ȗ e 6ȗ Ih WȗUȗ Ȗ ȗÜ Ochorenie chrbtice sa môže prejavovať rôznymi príznakmi, môžeme ich rozdeliť podľa delenia chrbtice. Chrbtica sa začína krčnou chrbticou a jej poškodenie môžeme rozdeliť do dvoch skupín: cervikraniálny syndróm a cervikobrachiálny syndróm.

Cervikokraniálny syndróm, v skratke CC syndróm ġDåNêQi]RYVĐDKNêPY\VYHWOHQtPMHWRV\QGUyPNWRUêVD SUHMDYXMHEROHVĢRXKODY\Y\YRODQRX]PLHVWDSUHFKRGXNUþQHM FKUEWLFHDOHEN\%ROHVĢMHVS{VREHQiGUiåGHQtPKODYRYêFK QHUYRY9WHG\PiPHVWXKQXWpVYDO\YREODVWLNUNX]KRUãHQ~SRK\EOLYRVĢNUNXDVLOQ~ Y\UiåDM~FXEROHVĢKODY\7iWR EROHVĢP{åHE\ĢMHGQRVWUDQQi DOHERRERMVWUDQQi]R]iKODYLD SRFHORPREYRGHKODY\DNRREUXþDåSRþHORY~REODVĢ%ROHVĢ QLHNHG\Y\UiåD]R]DGX]DXFKR DåQDWYiUDDåNRNXýDVWRQHYLHPHþLMHEROHVĢVS{VREHQi]R]iSDOXSUtQRVRYêFKGXWtQDOHER]R]iSDOXVWUHGQpKR XFKD3UL&&V\QGUyPHP{åX E\ĢVSULHYRGQpSUt]QDN\]iYUDWH]YUDFDQLHSRFLWQDYUDFDQLHþORYHNPiSRFLWDNRNHE\ VDVQtPÄWRþLOFHOêVYHW³

Ako tento hrôzostrašný syndróm vzniká? &&V\QGUyPY]QLNiSULQHSULPHUDQHM]iĢDåLNUþQHMFKUEWLFH þLXåSULQHGRVWDWRþQHMDNWLYLWHDOHDMSULSUHĢDåRYDQt7RWR RFKRUHQLHMHW\SLFNpSUHNXOWXULVWRY D SUH YHĐPL DNWtYQ\FKãSRUWRYFRYNWRUtSRVLĐĖXM~EH]DNpKRNRĐYHNYHGHQLD DY\QHFKiYDM~UR]FYLþHQLH7DN LVWRWHQWRV\QGUyPQiVP{åH SRVWLKQ~ĢSULGOKRGREHMVWUQXOHMSRORKHNUþQHMFKUEWLFHVSRMHQHMVSULHYDQRPDOHERVNOLPDWL]iFLRX7HUD]VLLVWHYHĐD

CC syndróm

ĐXGtSRYLH³SUHVQHWRVRPPDO NHćVPHVDYUiWLOL]GRYROHQN\ãRIpURYDOVRPKRGtQ VGRNRUiQRWYRUHQêPLRNQDPLDSRGRYROHQNHQDPLHVWR SRFLWX]UHOD[RYDQLDDRGG\FKXVRPVLXåtYDOEROHVĢKODY\DVWDYDNRNHE\VRPERO RSLWê³3UHVQHWRPXVDWUHED Y\KêEDĢDY\YDURYDĢ

Cervikobrachiálny syndróm (CB syndróm) MHWRV~ERUSUt]QDNRYY\YRODQêFKGUiåGHQtPQHUYRYYGROQHMþDVWLNUþQHMFKUEWLFH9SRSUHGtV~EROHVWLY\VWUHĐXM~FH ]NUþQHMFKUEWLFHGRSOHFDUDPHQDP{åHY\VWUHĐRYDĢDå GRMHGQRWOLYêFKSUVWRYQDUXNH %ROHVĢVD]YêãLXåSULPLQLPiOQRPSRK\EHKODYRXWODNRPQDWHPHQRKODY\EDGRNRQFDDMSULNDãOLDNêFKQXWt 3UL&%V\QGUyPHEêYDREPHG]HQiSRK\EOLYRVĢKODY\ DDMYUDPHQQRPNĎEH7HQWR V\QGUyPVDSUHMDYXMHDMSRUXFKRXFLWOLYRVWLPUDYþHQtP YSUVWRFKDåGRNRQFDNĚþPL

3Ut]QDN\QHWUHED]DQHGEDĢ&%V\QGUyPEêYDYlþãLQRXMHGQRVWUDQQêDþDVWRVDRSDNXMH

YUXNiFK7LHWRSRVOHGQpSUt]QDN\QHWUHED]DQHGEDĢ&% V\QGUyPEêYDYlþãLQRXMHGQRVWUDQQêDþDVWRVDRSDNXMH

Ako vzniká CB syndróm? 'HJHQHUDWtYQH]PHQ\QDSODWQLþNiFKNUþQHMFKUEWLFHNWRUp VPHXåVSRPtQDOLYSUHGFKiG]DM~FLFKGLHORFKSUtORK\VD SUHMDYXM~SUiYHWêPWRV\QGUyPRP.WRUiSODWQLþNDMHSRVWLKQXWiVD]LVWtSRGĐDSUt]QDNRY OHER~WODNQDVSLQiOQ\NDQiO NUHVOtVYRMXW\SLFN~NUHVEX 7iWRNUHVEDVDYROiGHUPDWyP &HOêQiãRUJDQL]PXVSRþQ~F PR]JRPFH]PLHFKXDPLH- 'HUPDWyP±GUiK\NUþQêFKPLHFKRYêFKQHUYRY FKRYpQHUY\MHMHGHQ~åDVQê VR¿VWLNRYDQêV\VWpP LQêPLVS{VREPLRNWRUêFKVWH .GHJHQHUDWtYQHPXSRãNRGH- VDPRKOLGRþtWDĢSUiYHYPLQXQLXNUþQHMFKUEWLFHVDGRSUDFX- OHMSUtORKH Ďalšie pokračovanie témy MHPHQHSULPHUDQêPSUHĢDåRYDnájdete v septembrových QtPYWHMWRREODVWLGOKRGREêP číslach noviniek. SUHGNORQRPKODYQHSULVHGDYRP]DPHVWQDQtDPQRKêPL ZZZ]GUDYDFKUEWLFDVN


8 II

novinky novinky

PR�LOHA KR�ŽOVKAZDRAVIE 04/2013

 , 'Č–, 

Č— 

h Č— Č—Č—U6h 

CviÄ?ebnĂĄ zostava pre deti ObÄ?ianske zdruĹženie Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot v rĂĄmci projektu ZdravĂ˝ chrbĂĄtik prinĂĄĹĄa cviÄ?ebnĂş zostavu pre deti. Na DVD nĂĄjdete 20 minĂşt cviÄ?enia na posilnenie chrbtice, nĂĄcvik sprĂĄvneho drĹžania tela a krĂĄtku rozcviÄ?ku pĂştavou formou.

Aj keÄ? v dneĹĄnej dobe nie je nĂşdza o dobrĂŠ nĂĄpady, no nĂĄjsĹĽ spoloÄ?nosĹĽ, ktorĂĄ vĂĄĹĄ dobrĂ˝ nĂĄpad podporĂ­ a pomĂ´Ĺže vĂĄm ho zrealizovaĹĽ je neskutoÄ?ne nĂĄroÄ?nĂŠ aĹž nereĂĄlne. Na zaÄ?iatku vĹĄetkĂŠho je vĹždy nadĹĄenie a entuziazmus ÄžudĂ­, no ak to nemĂĄ vĂ­ziu a podporu veÄžmi rĂ˝chlo nadĹĄenie pominie a zostane len pri veÄžkĂ˝ch snoch a plĂĄnoch. Ale nĂĄĹĄ sen sa stal realitou za to mĂ´Ĺžeme poÄ?akovaĹĽ spoloÄ?nosti MONDI SCP RuĹžomberok a Prvej stavebnej spoloÄ?nosti, a. s., za podporu.

DVD si budete môcż objednaż na strånke

www.zdravachrbtica.sk

WUHWt URN VD XVNXWRĂžQLOD Y VSRORĂžQRVWL021',6&3 GREURYRÄ?QiDNWLYLWD'HÄ–]PHQ\NWRUiVO~ĂĽLQD SURSDJiFLX EH]SHĂžQRVWLSUiFH]GUDYpKR ĂŁWĂŞOXVSUiYQHKRSRK\EXD SRGSRU\U{]Q\FKDNWLYtW3UiYH WHQWRURNVDUR]KRGODVSRORĂžQRVĢĂĽH SRGSRUtQiĂŁSURMHNW =GUDYĂŞFKUEiWLN3UiYHXUREHQtPQLHĂžRKRSUH VYRMH]GUD-

YLHD VDGQXWtPQD VWDFLRQiUQ\ ELF\NHOPRKOLY\SHGiORYDĢ¿QDQÞQ~SRGSRUXWRKWRSURMHNN WX7URFKRXSRWXD GULQ\QD ELF\NOL]DPHVWQDQFLSRPRKOL VYRMLPGHĢRPD WêP]DEH]SHÞLOL]DN~SHQLH¿WO{SWSUH YãHWN\]iNODGQpãNRO\Y RNUHVH5XüRPEHURN2G VHSWHPEUDEXG~ YãHWN\GHWLY\XütYDĢWLHWR¿WORSW\D WêPVLXüRG SUYHMWULHG\Y ãNROVNHMODYLFLSRVLOĖRYDĢ VYRMFKUEiWLN 7RXWRFHVWRXVDFKFHPHSRćDNRYDĢSUH]LGHQWRYL021',6&35RPDQRYL6HQHFNpPX]D MHKRQDGãHQLHD SRGSRUX SURMHNWXWDNLVWRSiQRYL3HW-

URYL-DNXEtNRYLD SDQL.DWDUtQH%HQGtNRYHM]D LFKSRPRF D SRGSRUX 1HFKFHPH ]DEXGQ~Ģ DQL QD ćDOãtFKNWRUtQiPSRPRKOL SRGSRULĢSURMHNW9 SUYRP UDGH3UY~VWDYHEQ~VSRORÞQRVĢ D V NWRUi SRGSRULOD]DN~SHQLHG\QDPLFNêFK SRGVHGiNRYSUH MHGQXWULHGX Y GYRFK]iNODGQêFKãNROiFK Y RNUHVH5XüRPEHURND ]DULDGHQLHMHGQHMWULHG\Y MHGQHM]iNODGQHMãNROHVSLQiOQ\PLVWROLÞNDPL 0JU =X]DQD+UÞNRYi PDQDüHUSURMHNWX


novinky Ä?Ă­slo 12/2013

PR�LOHA ZDRAVIEPORADŇA 04/2013

  ' Č– 

WČ—EČ—

Park v centre RuĹžomberka sa 17. jĂşna predpoludnĂ­m premenil na rehabilitaÄ?nĂş telocviÄ?Ĺˆu detskĂ˝ch chrbtĂ­c. Stovky Ĺžiakov z dolnoliptovskĂ˝ch materskĂ˝ch a zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l (ZĹ ) si na podujatĂ­ v rĂĄmci projektu ZdravĂ˝ chrbĂĄtik nadĹĄene rozchytali obrovskĂş pyramĂ­du novĂ˝ch fitlĂ´pt a zacviÄ?ili si pod vedenĂ­m odbornĂ˝ch inĹĄtruktorov. Ă„6pULDRULHQWDĂžQĂŞFKY\ĂŁHWUHQtSULDPRYĂŁNROVNĂŞFK]DULDGHQLDFKQiPMDVQHSRWYUGLODĂĽHDĂĽYLDFDNRGYHWUHWLQ\ GHWtPDM~RFKRUHQLDFKUEWLFHYSRĂžLDWRĂžQRPĂžLUR]YLQXWHMĂŁRPĂŁWiGLX2NUHPNRQNUpWQHMSRPRFLFKFHPHWRXWR IRUPRXXSR]RUQLĢĂĽHFHOiVSRORĂžQRVĢVDEXGHPXVLHĢ]DPHUDĢQDWHQWRSUREOpPNWRUĂŞXĂĽ ]iYDĂĽQRVĢRXGRELHKDLQpFLYLOL]DĂžQpFKRURE\ÂłXYLHGRO SUH7$65SUHGVHGDRUJDQL]iWRUVNpKRREĂžLDQVNHKR]GUXĂĽHQLD=D]GUDYĂŁtĂĽLYRWQHXURFKLUXUJ5yEHUW5XVQiN Ă„9ĂŁHWFLVPHW~WRVNYHO~DNFLXNWRUHMKODYQĂŞPFLHÄ?RP MHQH]LĂŁWQiSRPRFMHGQR]QDĂžQHSULYtWDOL$ODUPXM~FDVLWXiFLDNHćSUREOpP\VFKUEWLFRXPiĂžRUD]YLDFGHWtQiV XĂĽWDNPHUSUHGURNRPPRWL-

YRYDODQD]ULDGHQLHJ\PQDVWLFNHMWHORFYLĂžQH6WDUpÂżWORSW\ VDYQHMSUDYLGHOQĂŞPFYLĂžHQtP ULDGQHRSRWUHERYDOLWLHWRQRYp VDQiPSUHWRQiUDPQHKRGLDÂł NYLWRYDOULDGLWHÄ?UXĂĽRPEHUVNHM =â=DUHY~FD0LFKDO/D]iU

III 9

'R RNROLWĂŞFK ĂŁN{O SRSXWXMH RNUHPLQĂŁWUXNWiĂĽQ\FKYLGHRQRVLĂžRYVFYLĂžHQLDPLFHONRP ÂżWO{SW6DGXĂŁSHFLiOQ\FK VSLQiOQ\FKVWROLĂžLHN]tVNDODPDORWULHGQD=âY/XGURYHMNGH GRQLFK]DVDGQ~SUYiFLĂ„9HUtPHĂĽHWRSULQHVLHSULD]QLYĂŞ ~ĂžLQRN&KUEWLFHGQHĂŁQĂŞFKGHWt WUSLDGOKĂŞPLKRGLQDPLVWUiYHQĂŞPLY\VHGiYDQtPSULSRĂžtWDĂžRFK6NXWRĂžQHVPHYHÄ?PLUDGL ĂĽHVPHVDPRKOL]~ĂžDVWQLĢWRKWRYHÄ?PLXĂĽLWRĂžQpKRSURMHNWXÂł GRGDODULDGLWHÄ?ND=âY/XGURYHM6RÄ–D)LULFRYi

7$65

Som invalidnĂĄ dĂ´chodkyĹˆa a dopoÄ?ula som sa, vraj mĂĄm moĹžnosĹĽ poĹžiadaĹĽ si o prĂ­spevok na prerobenie kĂşpeÄžne. S mojou mobilitou je to stĂĄle horĹĄie, som po viacerĂ˝ch operĂĄciĂĄch chrbtice a povedzme uĹž len samotnĂ˝ vstup do vane mi robĂ­ veÄžkĂŠ problĂŠmy. Z dĂ´chodku vĹĄak nemĂĄm ani najmenĹĄiu ĹĄancu zabezpeÄ?iĹĽ si prispĂ´sobenie... RenĂĄta PeĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok na úpravu bytu, rodinnĂŠho domu alebo garĂĄĹže moĹžno podÄža § 37 zĂĄkona Ä?. 447/2008 Z. z. o peĹˆaĹžnĂ˝ch prĂ­spevkoch na kompenzĂĄciu ĹĽaĹžkĂŠho zdravotnĂŠho postihnutia a o zmene a doplnenĂ­ niektorĂ˝ch zĂĄkonov v znenĂ­ neskorĹĄĂ­ch predpisov poskytnúż fyzickej osobe s żaĹžkĂ˝m zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m, ktorĂĄ je podÄža komplexnĂŠho posudku odkĂĄzanĂĄ na predmetnĂş Ăşpravu a mĂĄ v byte alebo v rodinnom dome trvalĂ˝ pobyt alebo je vlastnĂ­kom garĂĄĹže alebo garĂĄĹž je sĂşÄ?asĹĽou nĂĄjomnĂŠho bytu. KomplexnĂ˝ posudok vypracovĂĄva oddelenie posudkovĂ˝ch Ä?innostĂ­ miestne prĂ­sluĹĄnĂŠho Ăşradu prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny podÄža miesta trvalĂŠho pobytu obÄ?ana na zĂĄklade doloĹženĂ˝ch odbornĂ˝ch lekĂĄrskych nĂĄlezov a sociĂĄlneho ĹĄetrenia v domĂĄcnosti obÄ?ana. Je potrebnĂŠ pĂ­somne poĹžiadaĹĽ prĂ­sluĹĄnĂ˝ Ăşrad prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny o uvedenĂ˝ peĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok (tlaÄ?ivĂĄ dostane obÄ?an na úrade, resp. sĂş na web strĂĄnke Ăşradov a ústredia prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny) a doloĹžiĹĽ ostatnĂŠ doklady, ktorĂŠ sĂş podkladom na rozhodnutie o peĹˆaĹžnom prĂ­spevku – najmä prĂ­jmovĂŠ pomery obÄ?ana a spoloÄ?ne posudzovanĂ˝ch osĂ´b za predchĂĄdzajĂşci kalendĂĄrny rok, vyhlĂĄsenie o majetku, potvrdenie o trvalom pobyte a Ä?alĹĄie doklady podÄža usmernenia Ăşradu. V prĂ­pade, Ĺže obÄ?anovi bude v komplexnom posudku navrhnutĂĄ poĹžadovanĂĄ Ăşprava, je potrebnĂŠ predloĹžiĹĽ predfaktĂşru – rozpoÄ?et nĂĄkladov na úpravu, z ktorej Ăşrad bude vychĂĄdzaĹĽ pri stanovenĂ­ výťky peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku a ktorĂĄ by mala obsahovaĹĽ len materiĂĄl a prĂĄce, ktorĂŠ bezprostredne sĂşvisia s navrhnutou Ăşpravou podÄža komplexnĂŠho posudku, vyhotovenĂş osobou, ktorĂĄ mĂĄ podÄža ĹživnostenskĂŠho registra oprĂĄvnenie na vykonĂĄvanie Ăşprav (napr. murĂĄrske prĂĄce, vodoinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce, elektrikĂĄrske prĂĄce a pod.). Výťka peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku sa urÄ?Ă­ percentuĂĄlnou sadzbou podÄža prĂ­jmu fyzickej osoby s żaĹžkĂ˝m zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m a podÄža Opatrenia ministerstva prĂĄce Ä?. 6/2008 Z. z., ktorĂ˝m sa ustanovuje zoznam stavebnĂ˝ch prĂĄc, stavebnĂ˝ch materiĂĄlov a zariadenĂ­ a maximĂĄlne zohÄžadĹˆovanĂŠ sumy z ich ceny. Ăšrady prĂĄce mĂ´Ĺžu spolupracovaĹĽ pri tĂ˝chto ĂşpravĂĄch aj s odbornĂ­kmi z oblasti stavebnĂ­ctva a prizvaĹĽ ich ku konaniu o peĹˆaĹžnom prĂ­spevku. Je potrebnĂŠ upozorniĹĽ, Ĺže s úpravou moĹžno zaÄ?aĹĽ aĹž po nadobudnutĂ­ prĂĄvoplatnosti rozhodnutia o priznanĂ­ peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku. PeĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok nemoĹžno poskytnúż na úpravy vykonanĂŠ pred dĹˆom vypracovania komplexnĂŠho posudku. ObÄ?an je povinnĂ˝ vykonaĹĽ Ăşpravu do ťiestich mesiacov od poskytnutia peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku, najneskĂ´r do deviatich mesiacov, ak Ăşpravy nemoĹžno vykonaĹĽ z dĂ´vodov na strane osoby, ktorej predmetom Ä?innosti je vykonĂĄvanie Ăşprav a do 30 dnĂ­ od ukonÄ?enia Ăşpravy vyĂşÄ?tovaĹĽ poskytnutĂ˝ peĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok. Ak obÄ?an pred uplynutĂ­m siedmich rokov upravenĂ˝ byt, rodinnĂ˝ dom alebo garĂĄĹž predĂĄ, daruje, prenajme, alebo zmenĂ­ trvalĂ˝ pobyt alebo nevyuŞíva upravenĂ˝ byt, rodinnĂ˝ dom alebo garĂĄĹž, je povinnĂ˝ vrĂĄtiĹĽ poskytnutĂ˝ peĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok alebo jeho pomernĂş Ä?asĹĽ. PeĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok na úpravu bytu, rodinnĂŠho domu alebo garĂĄĹže podlieha dediÄ?skĂŠmu konaniu v prĂ­padoch ustanovenĂ˝ch zĂĄkonom Ä?. 447/2008 Z. z. Č—U  Č— Č—Ă˜ Ýȗȗ Č– Č—Ă•


 10

novinky novinky

PRĂ?LOHA Ĺ PORT ZDRAVIE 04/2013

 'Č—

V tomto Ä?Ă­sle skompletizujeme zostavu na krÄ?nĂş chrbticu. KeÄ?Ĺže sme si minule ukĂĄzali, ako uvoÄžniĹĽ stuhnutĂŠ svalstvo v oblasti ĹĄije, v tomto Ä?Ă­sle vĂĄm poradĂ­me ako posilniĹĽ svaly v oblasti krku, ktorĂŠ majĂş tendenciu ochabnúż a vypovedaĹĽ funkciu.

ObrĂĄzok Ä?. 1A

ObrĂĄzok Ä?. 1B

ObrĂĄzok Ä?. 1D

ObrĂĄzok Ä?. 1C

IzometrickĂŠ posilnenie krÄ?nej chrbtice spredu. Poloha podobnĂĄ ako pri cviku 1, len si hornĂŠ konÄ?atiny poloŞíme na Ä?elo. NĂĄsledne zatlaÄ?Ă­me Ä?elom do dlanĂ­, nadĂ˝chneme sa, vydrŞíme 7 sekĂşnd. Pri vĂ˝dychu napätie uvoÄžnĂ­me – pohÄžad z boku (obr. Ä?. 2).

Posilnenie medzilopatkovĂŠho svalstva a dolnĂ˝ch ďŹ xĂĄtorov lopatiek.

ObrĂĄzok Ä?. 3A

ObrĂĄzok Ä?. 2

ObrĂĄzok Ä?. 3B

Zaujmeme sprĂĄvny sed, hornĂŠ konÄ?atiny pokrÄ?Ă­me v lakti a nadĂ˝chneme sa (obr. Ä?. 3A). Pri vĂ˝dychu pritiahneme lopatky a ramenĂĄ Ä?o najviac ku chrbtici a dolu, lopatky sa snaŞíme pritiahnuĹĽ do pĂ­smena „V“ (obr. Ä?. 3B). V polohe vydrŞíme niekoÄžko sekĂşnd, nĂĄsledne napätie uvoÄžnĂ­me.

CelkovĂŠ uvoÄžnenie.

DolnĂŠ konÄ?atiny roznoŞíme, ruky dĂĄme medzi kolenĂĄ. Pomaly zaÄ?neme rolovaĹĽ jeden stavec za druhĂ˝m. ZaÄ?neme uvoÄžĹˆovaĹĽ krÄ?nĂş chrbticu (obr. Ä?.4A), nĂĄsledne hrudnĂş (obr. Ä?. 4B) a driekovĂş a natiahneme sa k zemi (obr. Ä?. 4 C). KonÄ?ekmi prstov sa snaŞíme dotknúż zeme. V polohe chvĂ­Äžu zotrvĂĄme. NĂĄsledne sa postupne zaÄ?Ă­name dvĂ­haĹĽ od driekovej chrbtice, cez hrudnĂş a na koniec narovnĂĄme krÄ?nĂş chrbticu (obr. Ä?.4D). Pri rolovanĂ­ chrbtice musĂ­me precĂ­tiĹĽ, Ĺže sa kaĹždĂ˝ stavec postupne, jeden za druhĂ˝m uvoÄžĹˆuje smerom dolu. To istĂŠ platĂ­ aj pri narovnĂĄvanĂ­ chrbtice.

ObrĂĄzok Ä?. 4D

ObrĂĄzok Ä?. 4C

ObrĂĄzok Ä?. 4A

ObrĂĄzok Ä?. 4B

Č— Č– Č— Adela, 36 rokov: Chcela by som vedieĹĽ, akĂ˝ reĹžim mĂĄ pacient po operĂĄcii krÄ?nej chrbtice. MajĂş mi vymeniĹĽ jednu platniÄ?ku a potrebovala by som vedieĹĽ ako budem po takej operĂĄcii obmedzenĂĄ.

IzometrickĂŠ posilnenie krÄ?nej chrbtice zozadu. HornĂŠ konÄ?atiny si poloŞíme na zĂĄhlavie. Zasunieme bradu, uvoÄžnĂ­me ramenĂĄ (obr. Ä?. 1A), pohÄžad zboku (obr. Ä?. 1B). ZĂĄhlavĂ­m mierne zatlaÄ?Ă­me do rĂşk, nadĂ˝chneme sa, vydrŞíme 7 sekĂşnd (obr. Ä?. 1C), boÄ?nĂ˝ pohÄžad na cvik (obr. Ä?. 1D). Pri vĂ˝dychu napätie uvoÄžnĂ­me.

Č—Č—EČ—Ă˜

V prvom rade budete musieĹĽ nosiĹĽ Schantzov golier. PodÄža toho akĂ˝ typ 0JU=X]DQD+UĂžNRYi operĂĄcie idete podstĂşpiĹĽ, vĂĄm lekĂĄr operatĂŠr odporuÄ?Ă­ nosenie tohto goliera. VäÄ?ĹĄinou sa nosĂ­ 3 týŞdne stĂĄle cez deĹˆ aj v noci a potom sa zaÄ?ne s postupnĂ˝m skladanĂ­m poÄ?as dĹˆa. V leĹžanĂ­ a v sedenĂ­ po operĂĄcii nebudete nijako obmedzenĂĄ. LeĹžaĹĽ mĂ´Ĺžete so zvýťenou podperou pod hlavou, pri spanĂ­ budete musieĹĽ pouŞívaĹĽ golier pribliĹžne prvĂŠ dva mesiace. Pri spanĂ­ je vhodnĂŠ pouŞívaĹĽ ortopedickĂ˝ vankúť. Spanie na bruchu je v prvĂ˝ch dvoch mesiacoch obmedzenĂŠ. Sedenie je moĹžnĂŠ uĹž na druhĂ˝ deĹˆ po operĂĄcii bez obmedzenia. PlatĂ­ prĂ­sny zĂĄkaz fajÄ?iĹĽ. (FajÄ?enie spomaÄžuje proces hojenia operaÄ?nĂŠho miesta!). VeÄ?er po operĂĄcii uĹž zaÄ?nete piĹĽ Ä?aj po dúťkoch. PrvĂ˝ pooperaÄ?nĂ˝ deĹˆ budete maĹĽ tekutĂş stravu, k nej si mĂ´Ĺžete pridaĹĽ jogurty a detskĂŠ výŞivy, z tekutĂ­n pite dŞúsy, neperlivĂŠ nĂĄpoje a Ä?aj, no musia maĹĽ izbovĂş teplotu. DruhĂ˝ pooperaÄ?nĂ˝ deĹˆ uĹž mĂ´Ĺžete kaĹĄovitĂş stravu na odÄžahÄ?enie hltana, ktorĂ˝ bol poÄ?as operĂĄcie mierne odtlaÄ?enĂ˝ a po operĂĄcii Ä?iastoÄ?ne opuchne. Na tretĂ­ deĹˆ uĹž mĂ´Ĺžete postupne prechĂĄdzaĹĽ na normĂĄlnu stravu, len je nutnĂŠ sa vyhĂ˝baĹĽ ĹĽaĹžko strĂĄviteÄžnej strave. V cviÄ?eniach sa odporĂşÄ?ajĂş izometrickĂŠ cviÄ?enia na svalovĂş skupinu ramien, ktorĂ˝mi si uvoÄžnĂ­te stuhnutosĹĽ svalov. Po 6 týŞdĹˆoch od operĂĄcie je moĹžnĂŠ zaÄ?aĹĽ cviÄ?iĹĽ pod odbornĂ˝m vedenĂ­m fyzioterapeuta. AkĂŠkoÄžvek zaĹĽaĹženie krÄ?nej chrbtice nie je vhodnĂŠ pol roka po operĂĄcii. NeskĂ´r je moĹžnĂŠ dvĂ­hanie a nosenie bremien do vĂĄhy 7 kg a rozloĹženie zĂĄĹĽaĹže do oboch rĂşk. Pri domĂĄcich prĂĄcach bude nutnĂŠ odstrĂĄniĹĽ neprimeranĂŠ preĹĽaĹženie chrbtice, na zemi v kÄžaku. Ak pracujete s poÄ?Ă­taÄ?om budete vhodnĂŠ upraviĹĽ svoje pracovnĂŠ prostredie – vhodnĂĄ stoliÄ?ka, výťka monitora... Ĺ ofĂŠrovanie auta je moĹžnĂŠ po 3 – 4 týŞdĹˆoch od operĂĄcie. Pri cĂşvanĂ­ autom preferovaĹĽ spätnĂŠ zrkadlĂĄ, na zaÄ?iatku kratĹĄie cesty a vyhĂ˝bajte sa nadmernĂ˝m otrasom. Ĺ porty, ktorĂŠ sĂş vhodnĂŠ po operĂĄcii chrbtice. Po 3 mesiacoch od operĂĄcie je moĹžnĂŠ postupnĂŠ obnovovaĹĽ vĹĄetky pohybovĂŠ aktivity, ale v rekreaÄ?nej miere ( ĹĄporty – plĂĄvanie, najvhodnejĹĄĂ­ znak, nenĂĄroÄ?nĂĄ turistika, jazda na bicykli so sprĂĄvnym drĹžanĂ­m tela v nenĂĄroÄ?nom rovnom terĂŠne na kratĹĄiu vzdialenosĹĽ. info@zdravachrbtica.sk

Č—U  Č— Č—Ă˜

Ýȗȗ Ȗ ȗÕ


PORADŇA

číslo 12/2013

7

NA NITRIANSKOM HRADE OŽÍVAJÚ CYRIL A METOD LETNÉ PREDSTAVENIE POD HOLÝM NEBOM Inscenované interaktívne predstavenie na Nitrianskom hrade, ktoré sledom poeticko-hravých obrazov predstavuje legendárnych svätých bratov Cyrila a Metoda v ľudskej podobe. Oživuje ich nielen živá stredoveká hudba, ale aj „kaukliarske“ umenie komediantov – hercov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Cesta po stopách učencov sa uzatvára v gotickej priekope Nitrianskeho hradu, kde sa „nízke“ umenie komédie a kaukliarstva stretáva s „vysokou a cnostnou“ hrou o významných bratoch. „Cieľom nášho projektu je nielen osláviť výročie a pripomenúť si význam oboch bratov v histórii, ale pokúsiť sa ľuďom ukázať ich ako ľudí, a na ich príklade dokázať, že v každom z nás tkvie výnimočnosť, len treba byť vytrvalý a mať dokorán otvorené oči, myseľ, dušu i srdce,“ prezradila dramaturgička divadla Veronika Gabčíková. Režisérom predstavenia je Šimon Spišák, ktorý je zároveň spolu s Veronikou Gabčíkovou aj autorom

CESTA SAKRÁLNYM DEDIČSTVOM Dňa 6. júla 2013 sa v rámci osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda uskutoční výlet zážitkovým autobusom pod názvom „Cesta sakrálnym dedičstvom“. scenára. Cyrila a Metoda hrajú Miloš Kusenda a Radovan Hudec, v ostatných úlohách sa predstavia Andrea Ballayová, Danica Hudáková, Katarína Petrusová, Andrea Sabová, Ján Hrmo, Roman Valkovič a Milan Vojtela. Doposiaľ divácky veľmi úspešná hra dostala reálnu podobu až po dôkladnom preštudovaní množstva historického materiálu, ktorý v rámci vizuálnych a situačných súvislostí upravili do divadelnej podoby. Do príbehu sa všetky historické súvislosti nezmestili. Dej sa prelína s historickým výkladom z reproduktorov, čo u divákov navodzuje dojem scénickej prehliadky. Divák, ktorý sa ocitá v histo-

rickom prostredí Nitrianskeho hradu je vtiahnutý do deja a stáva sa tak súčasťou pouličnej produkcie hercov a sériu výjavov zo života vierozvestcov sleduje so zatajeným dychom. Projekt Po stopách vierozvestcov Cyrila a Metoda vznikol s finančnou pomocou MK SR a v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Pozrieť si ho môžete už počas Cyrilo-metodských slávností v Nitre 6. júla od 17:00 každú hodinu do 21:00 hod. a taktiež 31.augusta a 21. septembra. Veríme, že aj tento unikátny projekt zviditeľní Mesto pod Zoborom a spropaguje jeho jedinečnosť.

V dopoludňajších hodinách navštívite so sprievodcom obec Hronský Beňadik. Tu vás čaká prehliadka kostola a jedinečného Benediktínskeho kláštora, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa tu vzácna Relikvia Kristovej krvi. Ide o kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. Kráľovi Matejovi Korvínovi. Relikvia je uložená v kaplnke Božskej krvi. Po chutnom obede budete pokračovať v putovaní po religióznych pamiatkach v centre Nitry. Navštívite Kostol sv. Ladislava na Piaristickej ulici, Synagógu so stálou ex-

pozíciou „Osudy slovenských Židov“, Kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1852, a neďalekú Kaplnku sv. Michala z roku 1739. Na záver putovania absolvujete ochutnávku nitrianskej medoviny priamo v 300 ročnej historickej pivnici. Nenechajte si ujsť tento jedinečný zážitok a spoznajte sakrálne pamiatky Nitry. Špeciálna cena balíčka pri príležitosti osláv je 8,50 €. Rezervácia lístkov je nutná vopred na telefónnom čísle 0911 392 860 alebo prostredníctvom e-mailu: info@nocr. eu najneskôr do štvrtka 4. 7. do 15.00 hod.

V LETE NETREBA VARIŤ DO ZÁSOBY V časoch letných horúčav nie je dobré variť jedlo do zásoby. Dôležité je tiež dopraviť nakúpené potraviny čo najrýchlejšie domov, dať ich do chladničky a spotrebovať do vyznačeného dátumu. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). „Treba pripravovať len toľko pokrmov, koľko sa skonzumuje,“ radí zástupkyňa hlavného hygienika SR Iveta Trusková. Pokrmy treba schladiť čo najrýchlejšie, do dvoch hodín a potom uložiť do chladu. Týmto sa obmedzí rast baktérií, ktoré môžu byť prítomné v pokrme. Pred konzumáciou treba tieto pokrmy znova ohriať na niekoľko sekúnd pri teplote 82 stupňov Celzia. Táto teplota totiž zničí mikroorganizmy, ktoré sa tam mohli rozmnožiť a spôsobiť zdravotné problémy.

Hneď po upečení treba podľa hygienikov zjesť aj grilované mäso. „Odporúča sa grilovanie pri miernejšej teplote dlhší čas. Znak vytekania ružovej šťavy z mäsa poukazuje

na to, že nedošlo k dostatočnému prepečeniu mäsa,“ dodáva Trusková. V období extrémnych teplôt treba podľa hygienikov prejsť na ľahšiu stravu. Lep-

šie je jedlo variť, dusiť a piecť, než vyprážať. Rizikové sú najmä potraviny ako majonézové šaláty ši šľahačkové plnky. Netreba zabúdať na pitný režim – najlepšie sú minerál-

ne vody, bylinné a ovocné čaje. Určite sa treba vyhnúť káve a alkoholu. TASR


LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU V HODNOTE

RELAX heh

10 €

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 19. 7. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

Ten, kto utiekol

Kultivovaní príslušníci Zlatej hordy

Čaj, po anglicky

In Konkurs

Neodborníci

Sŕkavý zvuk

Mládza

Preukázal som poctu pohostením

NR 12/2013

Intrauterine Device

Prvá žena

Alebo

Konžské sídlo

Slnko, po maďarsky

Odmorovacie miesto

Na tomto mieste

Zámedzie dané ocom

Krvný obraz

Máličko (expr.)

Masové zdesenie

PROSO

Jára Cimrmanovi sa v slovenských kinách zapáčilo, a rozhodol sa vrátiť. V sobotu 13. júla budú mať diváci v piatich kinách CINEMAX jedinečnú príležitosť zhliadnuť svetovú premiéru operety Divadla Járy Cimrmana PROSO, v priamom prenose. Predstavenie sa bude naživo prenášať z pražskej Smetanovej siene Obecního domu. Prierez slávnou sedemhodinovou, hoci ako komplet nezachovanou operetou Proso českého génia Járy Cimrmana uvedie Český národný symfonický orchester pod vedením Libora Peška. Unikátny večer bude súčasťou programu hudobného festivalu Prague Proms. Ako sólisti vystúpia sopranistka Adriana Kohútko-

Dupotanie

Nikto

Značka čistiaceho prášku

Evidencia záujmových osôb

National Airlines

Comic (skr.)

Dietlova hrdinka

Orgán zraku Márie

Ktorý

Vonku

Vrecovitý obal

Sťa

Osobné zámeno

SVETOVÁ PREMIÉRA: vá a tenori Tomáš Černý a Milon Čepelka. Počas koncertu nebude, samozrejme, chýbať fundovaný výklad cimrmanológov Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky, Petra Bruknera a Roberta Bárty, ktorí divákom prezradia nejednu perličku zo zákulisia vzniku tohto zabudnutého diela. „Národný symfonický orchester nás oslovil s nápadom usporiadať koncert, v ktorom by zazneli slávne skladby vykradnuté inými autormi z Cimrmanovej stratenej operetnej fresky Proso. S návrhom sme samozrejme súhlasili a po dobrej skúsenosti s minuloročným živým prenosom hry České nebe sme sa rozhodli ísť rovnakou cestou,“ povedal Zdeněk Svěrák. Réžie sa ujme Jan Svěrák. Priamy prenos slávnostného koncertu v kinách je usporiadaný v prospech charitatívnej organizácie Centrum Paraple. (red)

Akže

Číselná lotéria

Africký veľtok

Eigenname

Väčšie odborné články

Časť kozmickej lode Prehra v šachu

Cudzie mužské meno

Príkaz, rozkaz

Aries (skr.)

Selén Domácke Snemovňa meno Stanislava Osobné zámeno Rádium

Zachráňte, pomôžte

Časť atlasu

Narodeninové koláče

Mužské meno (5. 12.)

3

Domácke meno Emila

– Váš manžel vás podvádza! – Ste si istá? Podľa mňa ... Ono

Venuje

Napádaný člen filmo- Šepkala vého štábu

1

2

Valuta (skr.)

kupón

krížovka

Veľká plocha poľa

Ľakaj, straš

Príslušník kmeňa Elamitov

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Prométium

Umývala

Nič, kaz Mäkká hudobná stupnica

Binary Zabávajú

Oslovenie matky

Čože

Arzén

4 Obec v okrese Prievidza

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

SÚŤAŽ/KRÍŽOVKA

8


RELAX

číslo 12/2013

9

BANSKOBYSTRICKÉ LETO PLNÉ ZÁŽITKOV Leto klope na dvere. Slnko a teplo idú vždy ruka v ruke s dobrou náladou. Už viete, kde a ako ho prežijete? Nájdite si cestu aj do Banskej Bystrice a príďte si vychutnať jedno z letných podujatí, ktoré sú pre vás pripravené. Tu je pár inšpirácií:

Parkour Meeting Banská Bystrica 2013

5. – 8. júla 2013 Najväčší spoločný tréning a stretnutie parkouristov v rámci strednej Európy, už po tretíkrát v Banskej Bystrici. Najskôr vám vyrazia dych, potom si to s nimi vyskúšate a nakoniec zistíte, že to vlastne robíte každý deň – prekonávate prekážky... To je parkour! Prekonávanie akýchkoľvek prekážok len s využitím vlastného tela a svojich vlastných schopností. V Banskej Bystrici sa aj

NNR 1227/13

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

tento rok stretnú vyznávači tohto netradičného umenia pohybu, aby si povymieňali svoje poznatky a skúsenosti, naučili sa niečo nové a hlavne ukázali širokej verejnosti, čo to parkour vlastne je. Pre verejnosť, ktorá má vstup na podujatie bezplatný, budú opäť pripravené zaujímavé ukážky parkouru a rôzne workshopy. Meeting sa bude tento rok konať primárne na zimnom štadióne v hale B, ale aj v parku pod Pamätníkom SNP a na iných lokalitách v Banskej Bystrici.

Festival historického šermu Barbakan

20. júla 2013 Festival historického šermu Barbakan vás vráti do vzdialenej minulosti, v ktorej o všetkom rozhodovala ostrosť meča a obratnosť jeho majiteľa. Okrem bojových zážitkov vás čaká aj poriadny kus zábavy. Veď tam, kde sa objaví spoločnosť veselých šermiarov Cassanova, sa musí každý najskôr zasmiať, až potom tasiť meč.

Outbreak

26. – 28. júla 2013 OUTBREAK EUROPE 2013 je štvrtým ročníkom mimoriadne úspešného kultúrneho a umeleckého podujatia medzinárodného charakteru určeného ako pre tanečníkov a nadšencov hip-hopovej kultúry, tak i pre širokú verejnosť. Je to hip-hopový festival, ktorý bol založený v roku 2003 na Floride, USA. Odvtedy Outbreak prináša skutočnú esenciu hip-hopu, vďaka spájaniu všetkých štyroch elementov, pričom rešpektuje a zachováva tradície hip-hopovej kultúry. Počas festivalu môžu návštevníci očakávať párty atmosféru a vychutnávať si bboy/mc súťaže a freestyle, graffiti expozíciu, DJ show a koncerty funk kapiel naživo, workshopy, diskusie, grilovačku a každovečerné párty. Súčasťou festivalu bude Európske finále Outbreak Europe a svetové finále REP YOUR COUNTRY battlu, pričom sa očakáva účasť tanečníkov z vyše 55 krajín sveta. Festival sa realizuje 26. a 27. júla v Minis-

try of Fun a 28. júla v Europa Shopping Center, Banská Bystrica. Viac info na www.thebboyspot.com/outbreak.

Cisárska vizitácia

27. júla 2013 Do mesta Banská Bystrica po takmer 250-tich rokoch opäť príde významná kráľovská návšteva. Cisár František Lotrinský a kráľovná Mária Terézia vyslali v lete roku 1764 svojich synov – následníka trónu Jozefa a jeho mladšieho brata Leopolda na dnešné stredné Slovensko, aby tu bližšie spoznali „pokladnicu Uhorska“. Nielen zlato, striebro a meď, ale najmä umenie majstrov ťažiarov a pracovitosť tunajších ľudí tvorili bohatstvo, z ktorého prosperovala celá krajina. Aj preto bude Cisárska vizitácia nielen o baníctve, ale aj kultúre a umení, ktoré vtedy bavilo panovníkov na viedenskom dvore.

Jááánošííík po tristo rokoch

26. a 27. augusta 2013 Záver druhého prázdninového mesiaca bude patriť divadlu umiestnenému do netradičného veľkolepého priestoru parku pod Pamätníkom SNP. Veď pýcha slovenskej komédie – Radošinské naivné divadlo – si priam žiada výnimočné miesto. Zvlášť, keď je to presne tristo rokov, čo slávneho slovenského hrdinu a zbojníka povesili. V roku 1970 si Radošinci na Jánošíka spomenuli prvýkrát a hra, o ktorej sa dnes učí v školách, je najviac reprízovaným pôvodným slovenským dramatickým titulom. Obnovený Jááánošííík prináša opäť nezabudnuteľné scénky, piesne a glosy. Hra v réžii Juraja Nvotu je zárukou úsmevov na tvári každého diváka. (mt)


10

novinky

ŠPORT

NITRANIA PO DRAMATICKOM BOJI SO STRIEBORNÝMI MEDAILAMI Zápasníci AC Nitra vycestovali na záverečné kolo dorasteneckej ligy vo voľnom štýle do Košíc s cieľom potvrdiť prvé miesto v tabuľke. „Malé rozdiely v priebežnom poradí medzi prvými tromi družstvami, ktoré sa výrazne v tabuľke oddelili od ostatných, pred záverečným turnajom naznačovali, že to vôbec nebude jednoduché, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Titul si z Košíc odniesol zápasnícky oddiel Vihorlatu Snina, ktorý sa pred záverečným kolom posilnil o hosťujúcich zápasníkov z Ukrajiny. To sa nakoniec ukázalo ako rozhodujúce,“ uviedol Peter Kmeť, tajomník nitrianskeho klubu.

Dramatický boj o striebro

Nitra nakoniec obsadila druhé miesto, o ktorom nebolo rozhodnuté do posledného zápasu. „V ňom sa stretli náš Drmola s domácim reprezentantom Szatmárim v hmotnosti do 63 kg. V tomto súboji podal Drmola kvalitný výkon a s prehľadom vyhral na body a rozhodol, že Nitra získala o jeden bod viac ako domáci pretekári,“ dodal Kmeť.

Z mladých Nitranov v Košiciach prvé miesta získali: Leoš Drmola, Martin Gatial, druhé Arnold Megály, Matúš Koniar, Attila Gaál, Adrián Kufel, tretí boli: Michal Novák, Jakub Boďo.

Vychádza to na zlato

Tréner Nitry Ivan Molnár bol nakoniec spokojný aj s druhým miestom, na druhej strane sa kriticky vyjadril na adresu rozhodcov, ktorí svojimi rozhodnutiami ovplyvnili niektoré zápasy. V prípade korektnejšieho rozhodovania mohol byť súboj o prvé miesto dramatickejší. Vyzdvihol hlavne výkony Gatiala a Drmolu, ktorí svoje kategórie vyhrali, ale aj ostatní podali dobré výkony. V celkovom poradí dorasteneckej ligy získala víťazná Snina 112 bodov, druhý AC Nitra mal 99 bodov a tretí ZK 1904 Košice 98 bodov. Ak by sa mala zachovať postupnosť, tak po minuloročnom treťom a terajšom druhom mieste by

to už na rok malo so ziskom titulu vyjsť.

Najlepší zo Slovákov

V Košiciach zasa súťažili kadeti na medzinárodnom turnaji o Pohár riaditeľa športového gymnázia. Na podujatí sa zišla silná konkurencia, kompletné reprezentačné družstvá Poľska, Maďarska, ČR, Litvy ešte doplnili kluby z Ukrajiny, Slovenska a Poľska. Najlepší výsledok dosiahol Martin Gatial (do 50 kg), ktorý obsadil štvrté miesto ako najlepší zo slovenských pretekárov vo svojej kategórii. Podobne skončil aj Michal Novák, ktorý obsadil ako najlepší reprezentant Slovenska do 100 kg piate miesto. Patrik Mihálik (do 58 kg) obsadil ôsme miesto a Marek Gajdošík (do 76 kg) skončil jedenásty.

Posledný turnaj

Zápasníci AC Nitra sa následne zúčastnili na poslednom turnaji pred letnou prestávkou. V Ostrave štartovali na 12. ročníku Memoriálu J. Klepce vo voľnom štýle. Sedem reprezentantov Nitry podalo pekné výkony a pri účasti 230 pre-

Nitrianski zápasníci nosia čoraz častejšie z turnajov cenné trofeje. Foto: (ZK)

tekárov z Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Slovenska a domácich pretekárov sa až šesť dostalo na medailové priečky. Kategória seniorov do 55 kg bola plne v réžii nitrianskych zápasníkov, keď do finále sa prebojovali Koniar a Gatial. Vo finále nakoniec ku konfrontácii nedošlo a bez boja si prvenstvo odniesol Koniar, keď mu Gatial vzdal finále pre drobné, ale bolestivé zranenie. Výkonom potešil mladší žiak Viktor Bojda, ktorý suverénne vyhral kategóriu do 52 kg. Prípravkár Richard Škoda nebol ďa-

leko od víťazstva, v kategórii do 54 kg prehral vo finále najtesnejším rozdielom. Michal Vereš (32 kg) a Daniel Dóczy (do 34 kg) obsadili zhodne tretie miesta v kategórii prípravka.

Ide na šampionát

Po tomto turnaji nasleduje letná súťažná prestávka a do súťaží sa už zapojí len Ivan Molnár ml., ktorý sa začiatkom júla zúčastní na majstrovstvách Európy juniorov vo voľnom štýle v macedónskom Skopje. (bb)

DIRNFELD TAKMER ZASIAHOL DO BOJOV O MEDAILY Slovenský boxer Sandro Dirnfeld (BC Nitra) to na majstrovstvách Európy v Minsku dotiahol v kategórii do 91 kg až do štvrťfinále, kde však prehral s Nemcom Emirom Ahmatovičom 0:3 na body. Ďalším Slovákom sa na šampionáte v Bielorusku nedarilo, René Rajko, Michal Zátorský aj Patrik Rajcsányi vypadli už v prvom kole. Dirnfeld vo štvrťfinále s Ahmatovičom bojoval o postup do bojov o medaily. Člen nitrianskeho klubu ťahal v prvých dvoch kolách za kratší koniec a vyhraté tretie kolo na zvrat nestačilo. Proti kvalitnému súperovi bojoval zo všetkých síl, no celý

čas musel prekonávať fyzickú zdatnosť o hlavu vyššieho súpera. Ahamtovič boxuje bežne v profesionálnej lige WSB, či nemeckej Bundeslige superťažkú váhu a slovenskému pästiarovi do váhy 91 kg stále chýba ešte 4 – 5 kg. Napriek tomu sa Dirnfeld snažil

presadiť svojou výbušnosťou a pohyblivosťou, ale súper si počas prvých dvoch kôl dokázal držať miernu prevahu. V poslednom kole išiel slovenský reprezentant na doraz a dokázal ho vyhrať, no v konečnom súčte bodových kariet prehral u všetkých troch rozhodcov. Tréner Slovenska Pavol Hlavačka pre skboxing.sk zhodnotil duel slovami: „Dirnfeld podal na tomto šampionáte veľmi dobré výkony a v obrovskej konkurencii je jeho

účasť vo štvrťfinále úspechom. Zvlášť keď sa medzi najlepšiu osmičku prebojoval cez druhého nasadeného Bulhara Tervela Puleva, bronzového z OH v Londýne a 2 x strieborného z ME. Sandro tak obhájil 5. miesto z ME v Ankare 2011. Určite je na čom stavať a čo zlepšovať, aby sme štvrťfinálovú účasť v budúcnosti konečne dokázali pretaviť aj v zisk medaile.“ TASR

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Nitra, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 55 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4463/11  Adresa redakcie: Štúrova 71/A, 949 01 Nitra Slovenská republika, e-mail: novinky.nr@14news.eu  Vedúca obchodného oddelenia: Bc. Alena Štefeková, t. č.: 0917 77 50 27  Obchodný zástupca: Ľuboš Uher, t. č.: 0917 77 50 07  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


ŠPORT

číslo 12/2013

11

STARŠÍ ŽIACI NITRY ZÍSKALI TITUL MAJSTRA SLOVENSKA V Ružomberku sa mladí Nitrania ukázali v tom najlepšom svetle. Kvalitnou defenzívou a solídnou produktivotou v útoku sa predrali až k zlatým medailám.

O titul sa zaslúžili hráči FC Nitra: Martin Macho – kapitán družstva, Dávid Šípoš, Pavol Jurík, Filip Krajčovič, András Lénárt, Adam Zelenka, Marek Fábry, Christián Herc, Dominik Guláš, Filip Blaškovič, Roland Peseky, Tomáš Homola, Jakub Záhon, Lukáš Fabiš, Barnabáš Szabo, Ladislav Bédi, Attila Jakab a Adam Rutič. Tréner družstva: Asistent trénera: Vedúci družstva:

Tomáš Seko. Juraj Čentéš. Tibor Fabiš. Noví majstri Slovenska – starší žiaci Nitry. Foto: fcnitra.sk

Konečná tabuľka finálového turnaja: 1. FC Nitra 2. ŠK Slovan Bratislava 3. FK Spišská Nová Ves 4. MFK Ružomberok Družstvo FC Nitra U15 sa ako víťaz I. ligy starších žiakov Západ kvalifikovalo na finálový turnaj o majstra Slovenska vo svojej vekovej kategórii. O tri sady cenných kovov bojovali Nitrania v Ružomberku

3 3 3 3

2 1 1 1

1 1 0 0

0 1 2 2

7:0 2:2 1:3 2:7

7 4 3 3

s domácimi futbalistami, Slovanom Bratislava a Spišskou Novou Vsou. Zverenci trénera Tomáša Seka sa vypli k vynikajúcim výkonom. V troch zápasoch neinkasovali ani gól a po výhrach 5:0 nad Ružom-

berkom, 2:0 nad Spišskou Novou Vsou a po bezgólovej remíze so Slovanom Bratislava sa stali majstrami Slovenska.

Najlepší hráč z FC

Nitriansku radosť znásobil aj fakt, že za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Christián Herc a najlepším strelcom turnaja sa s tromi gólmi stal Marek Fábry. Medaily

našim šampiónom odovzdával i bývalý tréner A-mužstva FC Nitra Jozef Vukušič, ktorý momentálne pôsôbí v Ružomberku. Martin Macho, kapitán družstva čerstvých majstrov Slovenska, pre klubovú stránku fcnitra.sk šampionát zhodnotil slovami: „Počas celého turnaja sme hrali veľmi dobre a všetci chalani predvied-

stávkový terminál

SPORTBOX

UŽ AJ V TVOJOM KLUBE!

NNR 1143/13

stav si a my ti dáme viac príď na www.doxxbet.sk a získaj bonus až 150 €

li kvalitné výkony. Víťazstvo sme si zaslúžili, opäť sa ukázala kvalita nášho kolektívu a jeho vysoká športová morálka. Za odvedené výkony chcem poďakovať všetkým spoluhráčom a v mene celého družstva patrí veľké poďakovanie trénerovi Sekovi a jeho realizačnému tímu.“ (fc, bb)


NNR 1128/13

12

INZERCIA

novinky

Nnr 12 2013 web  
Nnr 12 2013 web  
Advertisement