137 соу,,ангел кънчев‘‘ 9 май

Page 1


Ден на Европа: празник на европейските общности "Европа няма да бъде изградена изведнъж или според един единствен план. Тя ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които създават на първо място солидарност". Робер Шуман"Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответстващи на опасностите, които го заплашват."В България деня на Европа е обявен с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.9-ти май бележи края на Втората световна война. В нощта на 8 срещу 9 май 1945г. в източното берлинско предградие Карлхорст се състои официалната церемония по подписването на акта за безусловна капитулация на нацистка Германия. Това е краят на Втората световна война в Европа.Новината за капитулацията на Германия обикаля като светкавица целия свят. В СССР тя е посрещната с особено грандиозно ликуване. Милиони хора излизат по улиците на градовете и селата в цялата страна. Москва отбелязва този ден с грандиозен салют.На 9,05,1945 г. приключва 1418-дневната епопея, наречена Велика Отечествена война, зад която се крие море от лишения, страдания мъка от пораженията и радост от големите победи.Денят на самоуправлението е нещо на истина различно и вълнуващо, защото атмосферата е изпълнена с ентусиазъм и оживление. На този ден учители и ученици разчупват рутината на задълженията си и влизат в една необикновена за ежедневието си роля.


Роден край 1ви клас


Денят на самоуправлението носи полезна информация за образователния процес като цяло и за самото училище. Учениците ще се научат да вземат решения и ще осъзнаят сериозността на учебния процес.


Човек и Природа в 4 клас


Ученическо самоуправление е възможно тогава, когато човек е отговорен както към себе си, така и към другитеВ деня на ученическото самоуправление не е достатъчно само учениците да станат учители, а ролите да се разменят напълно, т. е. учителите да усетят какво е да си ученик в днешно време. Всеки един учител би могъл да се постави на мястото на ученик във всеки клас, във всяка една различна среда, за да оцени напрежението и изобщо да усети ситуацията.


Учител по Човек и природа


Очакванията след този ден са учителите и учениците да се разбират, т. е. да си „влизат в положението“, когато се налага. Въпреки достойнството си учителите да разберат, че и учениците са хора като тях, че може да нямат завършено висше образование, но имат амбиции и цели.


Учител по английски език – Ванеса 5А кл.


Очакванията са учениците да осъзнаят, че учителите също имат свой живот извън училище, че и те някога са били на нашите години. С няколко думи – да се прекратят войната между учители и ученици! Едните ще си спомнят какви са били, а другите ще си представят какви искат да бъдат.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.