Page 1

FLANDERIJN OVER MARKT EN MAATSCHAPPIJ

09

NAJAAR 2013

De gerechtsdeurwaarder als spin in het web Voorbij de clichés

Vier ‘tegenpolen’ leggen gezamenlijk de vinger op de zere plek.

Gerechtsdeurwaarder anno 2013

Beslagautoriteit met oog voor innovatie.

Keurmerk tegen ‘wildwest-incasso’s’ Wanpraktijken schaden imago van de sector.


02 | INHOUD

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Inhoudsopgave

03 Voorwoord Door Tom van Eck

04 Column: het KEI-filter

08 Voorbij de clichés

Eén tafel, vier ‘tegenpolen’ en één conclusie. Een gerechtsdeurwaarder, wetenschapper, sociaal raadsman en een schuldhulpverlener over de uitdagingen in de gerechtsdeurwaardersbranche.

14 De klanten van Flanderijn

Drie klanten van Flanderijn, van hogeschool tot parkeerbedrijf, rekenen af met de clichés over kille schuldeisers. ‘Klanten moeten wel bij ons terugkomen.’

Door Leo van der Wees

17 Digitale registratie van beslagen

05 Feiten 07 De groeiende schuldenmarkt

Crisis maakt het innen van vorderingen er niet eenvoudiger op.

SCHULDHULPVERLENING

2013

12 De gerechts­ deurwaarder als spin in het web

“Wij weten wat er speelt achter de voordeur”.

18 Vissen in een soms lege vijver

Op pad met gerechtsdeurwaarder Marieke Boon.


03 | VOORWOORD

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Clichés 20 Bij Flanderijn in Gouda

22 Keurmerk tegen ‘wildwest-incasso’s’ Roep om wettelijk toezicht vindt weerklank in politiek Den Haag.

25 Incasso 4.0 26 Agenda Colofon JUIST is een uitgave van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn Oplage: 15.000 Eindredactie: Michel van Leeuwen Redactie & vormgeving: 0to9 (marketing, communicatie, effect) Fotografie: Patrick Nagtegaal Drukwerk: Opmeer Drukkerij bv Reacties kunt u sturen naar: juist@flanderijn.nl

088 209 24 44 rotterdam@flanderijn.nl www.flanderijn.nl

De clichés over onze beroepsgroep zijn hardnekkig. Zo twitterde Joy (@JoyDafug) op 15 september: „Heb je geen hart, dan is jouw roeping deurwaarder worden.” Twee uur later stuurde Harry (@djharry53) een soortgelijke tweet de wereld in: „Het leven verandert in een hel wanneer de deurwaarder komt.”

9h

harry@djharry53

„Het leven verandert in een hel wanneer de deurwaarder komt.”

5h

Joy@JoyDatuq

„Heb je geen hart, dan is jouw roeping deurwaarder worden.”

Dit soort tweets kunnen we niet voorkomen. „Maar ik wil wel dat professionals weten dat wij er alles aan hebben gedaan om een ont­ ruiming te voorkomen,” aldus directielid Michel van Leeuwen in het rondetafelgesprek met diverse experts, waarvan u het resultaat in dit magazine kunt lezen. Wie gelooft in clichés zal denken dat de schuldhulpverlener en gerechts­ deurwaarder tijdens dit gesprek lijnrecht tegen­ over elkaar hebben gestaan. Het tegendeel is waar. „We hebben een gezamenlijk belang.” Het cliché dat gerechtsdeurwaarders mannen à la Dreverhaven zijn, kan na dit nummer ook definitief van tafel. We gaan namelijk op pad met gerechtsdeurwaarder Marieke Boon (30). Zij laat niet alleen het clichébeeld over de gerechtsdeurwaarder wankelen, maar ook die van de schuldenaar: „Voorheen kwamen we vooral bij mensen aan de onderkant van de samenleving, nu bij iedereen,” Met gerechtsdeurwaarder Chris Bakhuis (53) gaan we in gesprek over de gerechtsdeurwaarder van nu: „Anno 2013 zijn we moderne managers met een geavanceerd kantoor.”

We laten u in dit nummer ook kennismaken met drie van onze klanten. U hoort van de Hanzehogeschool in Groningen hoe je het beste met niet-betalende studenten om kunt gaan. De gemeente ‘s-Hertogenbosch en parkeerbedrijf Q-park laten zien dat het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder hand in hand gaat met klantvriendelijkheid. Zo krijgt u een uniek kijkje achter de schermen. Ook de politieke discussies in Den Haag worden niet vergeten. We spreken onder andere met PvdA-Kamerlid Tunahan Kuzu over het keurmerk voor incassobureaus. Hij schuwt de clichés niet: „De afgelopen jaren is er een wildgroei aan incassobureaus ontstaan die de wildwest-taferelen om mensen met schulden uit te knijpen niet schuwen.” De mening van branchevereniging NVI en de reactie van de beroepsorganisatie KBvG leest u op pagina 23. Dit nummer leidt er niet toe dat alle clichés over gerechtsdeurwaarders de wereld uit gaan. We willen u wel aan het denken zetten. De echte clichés doen namelijk de realiteit tekort. Ik wens u veel leesplezier.

TOM VAN ECK directievoorzitter Flanderijn


04 | COLUMN

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Het KEI-filter De overheid wil de rechtspraak innoveren en heeft daarvoor een mooi programma bedacht: Kwaliteit en Innovatie van de Rechtspraak, kortweg KEI. Bij de uitvoering van het programma worden de belangen van zo goed als alle partijen in de juridische keten zorgvuldig gewogen, aldus de programmatekst. Toch zou het zo maar kunnen dat KEI de deurwaarders buitenspel zet. KEI wil namelijk de verplichting afschaffen om een deurwaarder in te schakelen voor het oproepen van een partij in een gerechtelijke procedure. Een maatregel die wel eens heel vervelend zou kunnen zijn voor de portemonnee van menig deurwaarder, maar natuurlijk wel voor­ delen biedt voor procespartijen. Immers, hoe minder schakels in een proces, hoe eerder een zaak is afgehandeld. Hoe goedkoper ook. KEI is dus jammer voor de deurwaarders, maar beter voor veel andere betrokken partijen, de rechtzoekende burgers en bedrijven voorop. Maar hoe verhoudt KEI zich tot het door de Koninklijke Beroeps­ organisatie van Gerechtsdeurwaarders ontwikkelde Filtermodel? Dit model komt er in het kort op neer dat de gerechtsdeurwaarder al bij het aanbrengen van een zaak bij de rechtbank aangeeft of een gedaagde verweer wil voeren of dat de zaak bij verstek kan worden afgedaan. Deze aanpak zou resulteren in een afname van het aantal incassozaken dat bij de rechtbank belandt en in een efficiëntere behandeling van zaken die alsnog door de rechter moeten worden afgedaan. Het zou tot een besparing van maar liefst 47 miljoen euro op jaarbasis leiden. Het zal toch niet waar zijn dat met de lancering van KEI het Filtermodel niets anders rest dan de prullenbak? Ik kan me niet voorstellen dat onze minister van Veiligheid en Justitie in deze barre tijden waarin veel bezuinigd moet worden een voorstel laat lopen dat hij voor niets aangereikt krijgt en dat wellicht ook nog eens een miljoenenbesparing oplevert. Het is op zijn minst een pilot waard. Immers, al zou het de helft aan besparingen opleveren, dan nog is het model kei-interessant. Kijkend naar de doelen van het Filtermodel en van KEI lijken ze perfect op elkaar aan te sluiten. Het voorwerk in het filter zorgt voor goed voorbereide zaken, die daarop onder regie van de rechter sneller opgelost kunnen worden. Wat wil onze minister nog meer? Invoeren dat filter!

LEO VAN DER WEES is jurist op het gebied van ICT en Recht en publicist. Hij houdt zich bezig met onder meer de inzet van moderne middelen bij de ontsluiting van juridische informatie. Hij is oprichter en mede-eigenaar van Recht.nl, het portaal voor juristen.

LEO VAN DER WEES


05 | FEITEN

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Flanderijn voldoet aan KBvG kwaliteitsnormen

Flanderijn voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen die er aan een gerechtsdeurwaarder worden gesteld. Dat heeft het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders aan Flanderijn laten weten. Dit college toetst elke twee jaar of de kwaliteit van de dienstverlening in orde is. Er wordt onder andere gekeken naar de integriteit, professionaliteit en continuïteit van de organisatie. Flanderijn heeft zich in 2011 voor het eerst laten toetsen en heeft ook toen een positief oordeel gehad.

De kwaliteitsnormen zijn opgesteld door de Koninklijke Beroeps­organisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Flanderijn is al in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat. Met dit certificaat wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van klanten, wet-en regelgeving en het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Vestigingen in Tilburg en DriebergenRijsenburg krijgen een nieuwe naam Twee kantoren van Flanderijn hebben sinds 1 juni een nieuwe naam. De vestiging in Driebergen-Rijsenburg heet nu Flanderijn en van Ginkel. De vestiging in Tilburg gaat verder als Flanderijn en Verlaek. Het kantoor in Driebergen-Rijsenburg is onder leiding van Ed van Ginkel de afgelopen jaren in omvang verdubbeld en wordt lokaal gezien als expert op het gebied van sociale en commerciële verhuur. Michèl Verlaek is al ruim twintig jaar actief in Brabant. In 2006 heeft hij het roer overgenomen van gerechtsdeurwaarder Lou God. Het kantoor in Tilburg richt zich voornamelijk op het lokale midden- en kleinbedrijf.

65

Flanderijn bestaat 65 jaar Dit jaar is het 65 jaar geleden dat gerechts­ deurwaarders Kranse en Liebregts een kantoor openden in het Witte Huis in Rotterdam. Zij stonden in 1948 aan de basis van de huidige incasso- en gerechtsdeurwaarders­ organisatie. Ruim twintig jaar later kwam Arij Flanderijn bij hen werken. Na zijn benoeming tot gerechtsdeurwaarder kreeg het kantoor de naam Kranse & Flanderijn. Dit kantoor is uitgegroeid tot een organisatie met vijftien vestigingen in Nederland en België met ruim zeshonderd medewerkers. Flanderijn behoort met haar 65 jaar tot een van de oudste gerechtsdeurwaarders­ organisaties in Nederland.


06 | FEITEN

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Nieuwbouw Rotterdam officieel geopend Het verbouwde kantoor van Flanderijn en van Eck in Rotterdam is op 8 juni officieel geopend. Door de verbouwing is het kantoor uitgebreid met vier ver­ dieping­en (1100 m2), die boven op het parkeerdek zijn gebouwd. Er zijn nu honderd werkplekken, drie vergaderruimten, twee trainingszalen en diverse flexwerkplekken extra. Verantwoordelijk architect Frank Pieper van ASWA Architecten: „De gemeente en de buurt hebben vanaf het begin enthousiast gereageerd op onze plannen. Het nieuwe gebouw past naadloos in het straatbeeld en is daarmee een verrijking voor de buurt.” Het verbouw­ de kantoor is een zogenaamd ‘slim’ gebouw: het is energie­ zuinig en alle energie wordt opgewekt met duurzame energiebronnen.

DebtSupport heeft nieuwe directeur Robin Vieveen (41) is sinds 1 september directeur van DebtSupport BV. Vieveen heeft sinds 1994 diverse functies gehad op het gebied van creditmanagement. DebtSupport is een joint venture van PLANgroep, marktleider in schuldhulpverlening, en Flanderijn en bestaat sinds 1 juni. De organisatie is opgericht met het doel om snel in actie te komen bij beginnende schulden. Door middel van telefonisch contact, een budgetcoach, huisbezoeken en budgetbeheer wil DebtSupport honderd procent betaling garanderen. De dienstverlening is gericht op vorderingen van woningverhuurders, energieleveranciers, (hypotheek)banken en zorgverzekeraars.

Flanderijn kiest 0to9 Na een bureauoriëntatie heeft Flanderijn gekozen voor het communicatiebureau 0to9 als nieuwe partner. 0to9 is gevestigd in Rotterdam. In de afgelopen maanden hebben zij vorm gegeven aan een nieuwe reclamecampagne. Ook zijn de logo’s van Flanderijn opgefrist en is dit magazine door 0to9 gemaakt.

Achter iedere schuld schuilt een verhaal. Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders begrijpt dit als geen ander. Daarom kiezen wij voor een oplossingsgerichte methode. Met als resultaat: betere inningsresultaten. Dát is de Flanderijn aanpak. www.flanderijn.nl

Achter iedere schuld schuilt een verhaal. Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders begrijpt dit als geen ander. Daarom kiezen wij voor een oplossingsgerichte methode. Met als resultaat: betere inningsresultaten. Dát is de Flanderijn aanpak. www.flanderijn.nl

Achter iedere schuld schuilt een verhaal. Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders begrijpt dit als geen ander. Daarom kiezen wij voor een oplossingsgerichte methode. Met als resultaat: betere inningsresultaten. Dát is de Flanderijn aanpak. www.flanderijn.nl

MKB‘ers hebben helaas steeds vaker te maken met klanten die niet betalen en komen hierdoor zelf in de problemen. Snelle actie is noodzakelijk. Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders begrijpt dit als geen ander. Onze oplossingsgerichte methode resulteert in betere inningsresultaten. Dát is de Flanderijn aanpak. www.flanderijn.nl


07 | DE GROEIENDE SCHULDENMARKT

JUIST #9 - NAJAAR 2013

De groeiende schuldenmarkt Door de crisis kunnen zowel particulieren als bedrijven steeds moeilijker aan hun financiële verplichtingen voldoen. De verslechtering van de betalingsmoraal zorgt voor meer werk voor deurwaarders en incassobureaus. Zij moeten wel aanzienlijk meer moeite doen om vorderingen te innen.

FAILLISSEMENTEN •R  ecordaantal faillissementen in de eerste helft van 2013

2012 CLOSED

• In

CLOSED

• Sinds 1981 gingen in een half jaar niet zoveel bedrijven meer failliet

•4  .983 bedrijven gingen failliet, waarvan 4 op de 10 uit de bouw of handel

SCHULDEN • 1 op de 6 huishoudens heeft problematische schulden of loopt risico op probleemschulden •1  op de 4 huiseigenaren heeft een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de woning •B  ijna 720.000 mensen hebben een betalingsachterstand op een lening (8,3%) • In 1 jaar een toename van 45.000 Nederlanders met betalings­achterstanden

2012 melden ruim 84.000 mensen zich bij instanties voor

2013

+14%

SCHULDHULPVERLENING

SCHULDHULPVERLENING

2012 • ten opzichte van 2011:

+ 11%

• Sinds 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld • In 2012 was de gemiddelde schuld € 33.500,• Het aantal huiseigenaren met probleemschulden neemt toe tot 16%

KOOPKRACHT • De koopkracht is in 2012 met 1% gedaald

20 12

-1%

• Tussen 1985-2012 verslechterde de koopkracht nog nooit zo sterk

-0,4% • Koopkracht zelfstandigen: -2,7% • Koopkracht werknemers:

• Koopkrachtdaling treft 57% van de bevolking

Bronnen: CBS, NVVK, BKR, SZW, GGN


08 | RONDETAFELGESPREK

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Voorbij de clichés Het geitenwollensokken-type versus de boeman die lachend wegloopt na een ontruiming. De clichés over de schuldhulpverlener en de gerechtsdeurwaarder zijn hardnekkig. Toch verdwijnen ze steeds meer naar de achtergrond, zo blijkt uit een rondetafelgesprek met Ineke van den Berg, Peter Rijsdijk, André Moerman en Michel van Leeuwen. Was het vijftien jaar geleden nog ondenkbaar dat deze verschillende partijen met elkaar om tafel zaten, nu leggen ze gezamenlijk de vinger op de zere plek.

ANDRÉ MOERMAN:

‘Het is ook in het belang van de opdrachtgevers dat de schuldenaar snel uit de problemen komt’


09 | RONDETAFELGESPREK

JUIST #9 - NAJAAR 2013

INEKE VAN DEN BERG:

‘Gerechtsgerechtsdeurwaarders moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijke positie’

„We hebben nu eenmaal geen sympathiek beroep”, zegt gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen (51), sinds 1983 werkzaam bij Flanderijn. Toch gaan gerechtsgerechtsdeur­ waarders veel bewuster met hun imago om dan vijftien jaar geleden, toen er nog geen sprake was van marktwerking en een landelijk werk­ gebied. „De branche was destijds erg gesloten. Het slechte imago namen we voor lief.” ONDENKBAAR „Dat is in de huidige tijd ondenkbaar”, zegt Van Leeuwen, „Er zijn heel veel partijen die zich met ons bemoeien, zoals het Bureau Financieel Toezicht, de tuchtrechter en de Nationale Ombudsman. Door al die invloeden van buitenaf ben je gedwongen om over je manier van werken en je imago te praten.” Peter Rijsdijk, Ineke van den Berg en André Moerman zijn dan ook geen onbekenden van Van Leeuwen. Moerman (47) is naast voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden ook de man achter de website Schuldinfo.nl, een soort Wikipedia over schulden. Hij is een kritische volger van gerechtsgerechtsdeurwaarders, incassobureaus en grote schuldeisers. Want, stelt hij: „Er gaat geregeld wat mis.” Zo worden er vaak te hoge incassokosten berekend, wordt er te weinig rekening gehouden met het bestaans­minimum van schuldenaren (de beslagvrije voet) en is er regelmatig sprake van oneigenlijke druk door beslag te leggen op de inboedel of aanvullende betalingsregelingen af te dwingen. ‘LASTIGE ANDRÉ’ „Er is een periode geweest dat gerechtsdeur­ waarders dachten: daar heb je die lastige André weer”, geeft Van Leeuwen lachend toe. „Dat is niet meer zo. Ik vind dat we als gerechtsdeurwaarders naar buiten moeten

treden en gebruik moeten maken van de expertise van anderen. We willen juist de signalen uit de praktijk van mensen als André en Peter horen.” „Dat is ook in het eigen belang van de gerechts­ deurwaarders”, vindt Van Leeuwen. „Er wordt soms nog steeds gedacht dat de gerechts­ deurwaarder het fijn vindt om een woning te ontruimen. Geloof me, dat is niet zo. Een tweet met de tekst: „Gerechtsdeurwaarder loopt lachend weg bij een ontruiming.” kun je niet voorkomen. Maar ik wil wel dat professionals weten dat wij er alles aan hebben gedaan om een ontruiming te voorkomen.”


10 | RONDETAFELGESPREK

JUIST #9 - NAJAAR 2013

SCOREN „Die boodschap is nog lang niet bij iedereen overgekomen”, merkt Rijsdijk (52). Als coör­ dinator van het landelijk vrijwilligersproject Schuldhulpmaatje hoort hij van de in totaal 1100 vrijwilligers in Nederland vooral negatieve verhalen over gerechtsdeurwaarders die willen ‘scoren’ en alleen maar ‘op de centen uit zijn’. Ook Moerman hoort wisselende berichten. „In de praktijk zien we twee type gerechts­ deurwaarders: gerechtsdeurwaarders die zichzelf als openbaar ambtenaar zien en gerechtsdeurwaarders die incasseren het belangrijkst vinden en vooral oog hebben voor de opdrachtgever.” Van den Berg (58), die jaarlijks tientallen nieuwe gerechtsdeur­ waarders opleidt als hoofddocent Privaatrecht bij de Hogeschool Utrecht, herkent deze tweedeling. „Een deel van de beroepsgroep ziet zichzelf als vrije jongen, niet als ambtenaar.” Maar, benadrukt Moerman: „Het feit dat deze verschillen nu zichtbaar zijn, is al winst.”

„Ik vind dat er soms ook wel erg veel regels zijn”, zegt Van Leeuwen. „Maar blijkbaar zijn die toch nodig om de beroepsgroep op het rechte spoor te krijgen en te houden. Gerechtsdeurwaarders zijn ondernemers in gebondenheid.” JONGE GARDE „Regels zijn niet de oplossing”, benadrukt Van den Berg. „Gerechtsgerechtsdeurwaarders moeten zich bewust zijn van hun verantwoor­ delijke positie en zelf in staat zijn om goede beslissingen te maken.” In september promo­ veerde Van den Berg op de beroepspraktijk van gerechtsgerechtsdeurwaarders. Als het aan de docent ligt, komt er meer aandacht voor beroepsethiek. „Een gerechtsdeurwaarder krijgt te maken met verschillende, vaak tegenstrijdige belangen. Je moet mensen daarom leren om kritisch na te denken over de normen en waarden van het vak. Daar heeft ook de jonge garde steeds meer behoefte aan.” Die discussie moet er niet alleen komen binnen kantoren, maar in de gehele branche. „Notarissen discussiëren hier wel over, maar bij gerechtsgerechtsgerechtsdeurwaarders zie je nog veel terughoudendheid.” ‘REVOLUTIONAIR’ Van Leeuwen erkent dat er meer aandacht moet komen voor ethiek. Toch staat ook Flanderijn niet stil. Van Leeuwen wil starten met een apart klanttevredenheidsonderzoek onder debiteuren. Als dit onderzoek realiteit wordt, is dat ‘revolutionair’, zegt Rijsdijk. Ook Moerman is enthousiast. „De schuldenaar is ook een klant.” Het kan opdrachtgevers bovendien helpen om een gerechts­ deurwaarders­kantoor te kiezen, vinden zij. Moerman: „Niet iedere schuldeiser beseft dat gerechts­deurwaarders namens de schuldeisers opereren. Door zo’n onderzoek kan hij zien hoe er in zijn naam daadwerkelijk wordt gehandeld.”

MICHEL VAN LEEUWEN:

‘Gerechtsdeurwaarders gaan bewuster om met hun imago’


11 | RONDETAFELGESPREK

JUIST #9 - NAJAAR 2013

PETER VAN RIJSDIJK:

‘Ik hoor vooral negatieve verhalen van vrijwilligers: gerechtsgerechtsdeurwaarders willen scoren en zijn alleen maar op de centen uit’

DRUK Over een ding zijn alle gasten het eens: ook de rol van de opdrachtgever mag niet worden vergeten. Van den Berg: „Opdrachtgevers oefenen erg veel druk uit op de gerechtsdeur­ waarder. Daardoor wordt er soms tegen veel te lage tarieven gewerkt. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling.” Moerman is extra kritisch op de ‘no cure, no pay’ of ‘no cure, less pay’ afspraken in de branche. „Wanneer de deurwaarder de kosten van zijn werkzaamheden nagenoeg alleen bij de debiteur in rekening kan brengen, komt het risico van het niet kunnen innen van de vordering volledig bij de deurwaarder te liggen. De deurwaarder krijgt daarmee een te groot eigen belang om de schuld te innen. Dat schaadt de onafhankelijkheid.” Moerman vindt dat opdrachtgevers minstens 80% van de kosten voor hun rekening moeten nemen wanneer de schuld niet geïnd kan worden. „Het risico komt dan te liggen waar die hoort, namelijk bij de opdrachtgever.” „Er zijn al steeds meer regels”, zegt Van Leeuwen. „In de beroeps- en gedragsregels is bepaald dat je geen onnodige kosten mag maken. Je moet als gerechtsdeurwaarder echt kunnen uitleggen waarom je drie keer beslag hebt gelegd bij een debiteur, terwijl er eigenlijk niets te halen viel.”

GEZAMENLIJK BELANG Zowel de schuldenaar, schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder en schuldhulpverlener hebben uiteindelijk een gezamenlijk belang, benadrukt Moerman. „We mogen de positie van de schuldeiser niet uit het oog verliezen. De gemiddelde schuldenaar wil zijn schulden betalen. Het is ook in het belang van de opdrachtgevers dat de schuldenaar snel uit de problemen komt en de kosten niet te veel oplopen, omdat de problemen daardoor alleen maar groter worden.” „Samenwerking blijft daarom essentieel”, vindt Van Leeuwen. Volgens hem zijn gerechtsdeurwaarders in staat om te veranderen. „Maar dat betekent dat we soms ook ‘nee’ moeten zeggen tegen opdrachtgevers. Daarvoor moet je wel sterk in je schoenen staan.”


12 | PORTRET

JUIST #9 - NAJAAR 2013

De gerechtsdeurwaarder als spin in het web „De ‘nieuwe’ gerechtsdeurwaarder is een beslagautoriteit die continu de belangen van opdrachtgever en schuldenaar weegt. Oog voor innovatie en vernieuwing is daarbij onontbeerlijk.” zegt Chris Bakhuis.

Het Haagse kantoor van Chris Bakhuis (53) is gevestigd aan de statige Koninginnegracht, maar de gerechtsdeurwaarder doet net zo gemakkelijk ‘buitenwerk’ op een woonwagen­ kamp. „Ze verwachten van mij toch niet dat ik gerechtsdeurwaarder ben’’, lacht ze. „Het beeld van de gerechtsdeurwaarder was vroeger een forse kerel in een mottige regenjas, een beeld dat nu niet meer past. Anno 2013 zijn we naast gerechtsdeurwaarder ook moderne managers met een geavanceerd kantoor.’’ „Het ‘vak’ heeft de afgelopen twaalf jaar, sinds de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet, een enorme professionaliseringsslag gemaakt’’, zegt Bakhuis. „De gerechts­deurwaarder is steeds meer ondernemer geworden. Als de prikkel om te presteren er niet zou zijn, weet ik niet of het er in de sector zo efficiënt en vernieuwend aan toe zou gaan.’’

CHRIS BAKHUIS-VAN KESTEREN Gerechtsgerechtsdeurwaarder en vestigings­manager Flanderijn en Bakhuis in Den Haag. In het vak sinds 1988. Bijzonderheden: Gerechtsgerechtsdeurwaarder bij de Hoge Raad en bestuurslid KBvG.

Chris Bakhuis ziet de gerechtsdeurwaarder van de toekomst graag in de rol van beslagautoriteit. Die wens komt een stapje dichterbij nu het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister in het leven te roepen. „Op dit moment verkeert een op de zes huishoudens in de financiële problemen en kloppen er bij die schuldenaren gemiddeld zestien schuldeisers aan. Dat is bizar veel. Overheidsinstanties, zorgverzekeraars, woningcorporaties, banken, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders proberen allemaal op één adres te incasseren, maar een helikopterview ontbreekt. Daarom is het zo belangrijk dat de gerechtsdeurwaarder als spin in het web komt te zitten. Wíj kennen onze debiteuren en weten wat er speelt achter de voordeur.’’

Om het totaaloverzicht te krijgen, zou het goed zijn dat ook beslagen van de overheidsinstanties in het register komen. Overheidsinstanties hebben immers verdergaande bevoegdheden dan concurrente schuldeisers. Bakhuis: „Als de regie bij de gerechtsdeurwaarder komt te liggen, kan ook veel beter worden gewaarborgd dat mensen hun bestaansminimum behouden. Nu leven veel mensen onder die grens, terwijl ze dat niet weten. En je kunt ze ook wijzen op hun recht op toeslagen en inkomensaanvullingen. Zo kunnen ze weer schulden aflossen en is iedereen blij.’’ Bakhuis zit in afwachting van het beslagregister niet stil en stelt alles in het werk om samen­ werkingen op te zetten met onder meer gemeente en schuldhulpverlening. „Ik zie de schuldhulpverlening als een professionele partner in de keten van incasso, dus moeten we kijken hoe we elkaar van dienst kunnen zijn. Bij Flanderijn wisselen we al gegevens uit met de kredietbank in Rotterdam, binnenkort volgt Den Haag en Amsterdam zit er ook aan te komen.’’ In de regel geldt voor Bakhuis: als schuldhulp­ verlening actief is, moet je als schuldeiser pas op de plaats maken. „Dan is duidelijk dat er voorlopig niets te halen valt. Maar ik begrijp van de schuldeiser natuurlijk ook dat ze hun vordering willen verhalen. De kunst is om daarbij de gulden middenweg te vinden. We moeten als gerechtsdeurwaarders ook niet te soft zijn.’’


13 | PORTRET

JUIST #9 - NAJAAR 2013

CHRIS BAKHUIS:

‘Anno 2013 zijn we moderne managers met een geavanceerd kantoor’


14 | DE KLANTEN VAN FLANDERIJN

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Van parkeerbedrijf tot hogeschool: de klanten van Flanderijn Het debiteurenbeleid van veel bedrijven en organisaties wordt steeds verder aangescherpt. Tegelijkertijd neemt het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen toe en kampen steeds meer huishoudens met betalingsachterstanden. Hoe ziet de realiteit er voor de klanten van Flanderijn uit?

„In het verleden dachten studenten: ‘Als ik bij de Hanze niet betaal, dan duurt het wel even voordat ze erachter komen.’ Dat imago wil je voorkomen. Ook al zijn we geen commercieel bedrijf, iedereen moet bij ons betalen. Per jaar hebben we zo’n 27.000 studenten en enkele honderden cursisten aan wie we collegegeld factureren. Sinds 2007 zijn we zelf verantwoordelijk voor de financiele risico’s van incasso’s in plaats van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik werk hier nu sinds 2007. Ik trof destijds een grote hoeveelheid open­ staande posten aan. Vorderingen bleven veel te lang liggen. Sinds 2008 werken we samen met Flanderijn en proberen we de hele stroom aan collegegelden en vorderingen te beheersen. We sturen onze studenten wekelijks e-mails en aanmaningen waarin we uitleggen wat de risico’s zijn. Het komt niet meer voor dat je maandenlang niets van ons hoort. Toch blijft het een zoektocht naar de beste manier om onze studenten te bereiken. Ze hebben de neiging om de e-mails die ze niet interessant vinden te verwijderen. Als we twee aanmaningen hebben gestuurd, neemt Flanderijn het over. Na de derde aanmaning start het incassotraject. We hebben duidelijk afgesproken wat onze normen zijn en in welke gevallen zij mogen door­ zetten. Brieven worden opgesteld met een ‘Hanzetoon’. Die is duidelijk, maar ook strikt. We beginnen vriendelijk, maar worden steeds dwingender. In de eerste twee jaar hebben we het debiteurensaldo zien halveren. We schakelen steeds minder vaak een deurwaarder in. Van de gemiddeld vijfhonderd maandelijkse incasso’s die niet geïnd kunnen worden, gaan er enkele tientallen naar Flanderijn. Er zullen altijd notoire probleem­ gevallen blijven. Maar onderwijsinstellingen in de Randstad hebben vaak veel meer uitval. Dat heeft wellicht te maken met de achtergrond van onze studenten.” Lachend: “in de Randstad hebben studenten misschien een andere betaalmoraal vanuit huis meegekregen dan hier in het Noorden.”

‘Wij hebben het debiteurensaldo zien halveren’

JEAN-PAUL HEUNKS JEAN-PAUL HEUNKS (39) | HOOFD FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN HANZEHOGESCHOOL, GRONINGEN | KLANT SINDS: 2008


15 | DE KLANTEN VAN FLANDERIJN

JUIST #9 - NAJAAR 2013

‘De gemeente is vaak een sluitpost’

REMCO HUISKES

REMCO HUISKES (44) | CLUSTERCOÖRDINATOR CENTRALE FINANCIËLE ADMINISTRATIE | GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH | KLANT SINDS: 2010

„Per jaar sturen we zo’n 50.000 nota’s en aanslagen, inclusief huurnota’s. Bij elkaar is het een behoorlijk debiteurenbestand. Ik coördineer onder andere de invorderingen. Gemiddeld gaan er nu zo’n twintig zaken per week naar een gerechtsdeurwaarder. We zien het aantal afnemen, mede door het aantal faillissementen. Vijf jaar geleden heb ik alles opnieuw gestructureerd. We liepen tegen problemen aan: een groot debiteurensaldo en veel achterstallige betalingen. Onze processen waren niet in orde, het duurde te lang voordat we een zaak doorstuurden naar het incassobureau. Het incassobureau functioneerde zelf ook niet goed. Het duurde lang voordat ze bij mensen langs de deur gingen. Als er een zaak was, moesten ze weer apart naar een gerechtsdeurwaarder. Steeds meer mensen stellen betalingen uit. De gemeente is dan vaak een sluitpost.

Dat beeld zijn we nu aan het kantelen. Als je van een gemeentelijke dienst gebruik maakt, dan moet je daarvoor betalen. Het blijft een uitdaging om op een klantvriendelijke manier in te vorderen. Dat betekent niet dat je soepel wordt. Juist als je streng invordert, zorg je ervoor dat schulden niet verder oplopen. We proberen er altijd eerst samen uit te komen door het gesprek aan te gaan. Als dat niet lukt, gaan we naar Flanderijn. Sinds vorig jaar sturen we niet alleen een nota, eerste en tweede herinnerings­brief, maar ook een extra brief waarin staat wat de gevolgen zijn als we naar een incassobureau stappen. Dit werkt goed: er worden naar aanleiding van deze laatste brief veel openstaande vorderingen betaald. Mensen realiseren zich ineens dat ze extra geld moeten gaan betalen.”


16 | DE KLANTEN VAN FLANDERIJN

JUIST #9 - NAJAAR 2013

REMCO JANSSEN (38) | TEAMLEIDER DEBITEUREN | Q-PARK, MAASTRICHT | KLANT SINDS: 2013

REMCO JANSSEN

‘Klanten stellen steeds meer eisen aan de debiteurenafdeling’ „Q-Park is met 94.282 parkeerplaatsen het grootste particuliere parkeerbedrijf in Nederland. In totaal hebben we 860.254 parkeerplaatsen in Europa. Sinds de crisis hebben klanten steeds meer moeite om hun abonnement op een parkeerplaats te betalen. Een parkeerplaats is dan niet een uitgave die ze als eerst gaan betalen. Voor ons zijn kleine bedrijven met maximaal twintig mensen in dienst een risicogroep. Als zij geen werk hebben, kunnen ze snel failliet gaan. Als je er als bedrijf dan niet op tijd bij bent, vis je achter het net. We voelen het ook als grote partijen, zoals banken en advocatenkantoren, twee of drie facturen niet betalen, maar zij zullen niet zo snel omvallen. We merken dat klanten steeds meer eisen aan onze debiteuren­ afdeling stellen. Ze gaan pas over tot betalen als we contact met

ze hebben gehad. Het aantal contactmomenten neemt daarom ook toe, vooral bij zakelijke klanten. Je wilt ook niet dat mensen denken: „Als ik bij Q-Park een keer vergeet om te betalen, krijg ik meteen een deurwaarder op mijn dak.” In 2006 is ons debiteurenbeleid op de schop gegaan en zijn we gaan werken met incassobureaus en gerechtsdeurwaarders om meer druk uit te oefenen op klanten die niet goed betalen. Als we een gerechtsdeurwaarder inschakelen, zijn we de vriendelijke fase voorbij. Het is wel belangrijk om do’s en don’ts met de deurwaarders af te spreken. Sommige deurwaarders zijn heel hard en direct, maar dat past niet bij onze cultuur. De klant moet uiteindelijk wel betalen, maar we willen ook dat hij bij ons blijft parkeren.”


17 | GOED RECHT

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) op te richten. Dit register is bedoeld om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en wordt bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (de zogeheten beslagvrije voet).

Digitale registratie van beslagen Het is de bedoeling dat in de toekomst alle gerechtsdeurwaarders beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derden­ beslag aanmelden bij dit register. Vooralsnog zouden ook alleen gerechtsdeurwaarders het register mogen raadplegen. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten om een register op te stellen. Uit onderzoek (Paritas Passé) is gebleken dat mensen met schulden steeds vaker onder het wettelijk bestaansminimum terecht komen door een opeenstapeling van beslagleggingen. Bij stapeling van incassomaatregelen kan het gebeuren dat het belang van de schuldenaar te zeer in het gedrang komt en dat ook de belangen van de schuldeisers onderling met elkaar in conflict komen. Bij beter inzicht in en overzicht van de situatie van de debiteur kan een gerechtsdeurwaarder zijn opdracht­ gever beter inlichten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een incasso. Het bevordert dat schuldeisers de zogenoemde beslagvrije voet respecteren. Dit is het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag valt en bedoeld is voor het minimale levensonderhoud. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de functionele inrichting van het beslag­ register. Naar mijn mening heeft zo’n register alleen zin wanneer ook alle beslagen van (semi-) overheidsinstanties daarin worden opgenomen. Die beslagen zijn vaak preferent en voor een juiste afweging is het nood­zakelijk dat dit soort informatie bekend is. Ik zie zeker de meerwaarde van het register voor de schuldenaar en schuldeiser. De invoering wordt medio 2014 verwacht. ROB VERSLUIJS

Directielid Flanderijn


19 | REPORTAGE

JUIST #9 - NAJAAR 2013

De gerechtsdeurwaarder belt steeds vaker aan bij ‘nieuwe’ schuldenaren. Op pad met gerechtsdeurwaarder Marieke Boon blijkt dat de crisis hard om zich heen slaat.

Vissen in een soms lege vijver

Stipt om half een belt gerechtsdeurwaarder Marieke Boon met het vonnis in de hand aan bij een woning in de Rotterdamse Tarwewijk. De bewoners worden vandaag afgesloten van stroom en gas. Het ‘afsluitteam’ bestaat zoals gewoonlijk naast Boon uit een inspecteur van politie, een medewerker van netbeheerder Stedin en een slotenmaker. Een vriendelijke vrouw doet open. In de keuken van de krappe, gelijkvloerse woning staat haar tienerzoon de afwas te doen, ondertussen houdt hij een klein keffertje in bedwang. De bewoonster spreekt vrijwel geen Nederlands en snapt niet waarom ze wordt afgesloten. Ze toont Boon een formulier en legt in een mengelmoes van Nederlands en Engels uit dat het gaat om bedragen die ze maandelijks overmaakt aan het energiebedrijf. „Als ik dit heb betaald, is het allemaal in orde. Dat hebben ze bij de Nuon gezegd.’’ Boon probeert de vrouw duidelijk te maken dat dit de aflossing van haar schuld betreft, maar dat het energiecontract al is beëindigd omdat ze de maandelijkse energienota al maanden niet heeft voldaan. De gerechtsdeur­ waarder legt ook uit wat er – naast betalen – moet gebeuren om weer een aansluiting te krijgen. „Bedankt’’, zegt de vrouw als ze de gerechtsdeurwaarder uitlaat. Het ongemak om voorlopig zonder gas en licht te zitten, dringt duidelijk nog niet helemaal tot haar door. Vandaag staan er vier afsluitingen op het programma, tussendoor doorkruist Boon Rotterdam om dagvaardingen en vonnissen af te geven. „De gevolgen van de economische crisis zijn in haar dagelijks werk duidelijk merkbaar”, zegt de 30-jarige Boon, sinds ruim zeven jaar werkzaam als kandidaat-gerechts­ deurwaarder bij Flanderijn. „Vroeger kwamen

we meer bij mensen aan de onderkant van de samenleving, nu bij vrijwel iedereen. Mensen komen vaker in de problemen omdat ze hun baan kwijtraken en daardoor niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Scheidingen geven ook problemen, mensen krijgen hun huis niet verkocht of blijven door de dalende huizenprijzen zitten met een restschuld. We hebben te maken met een toename van het aantal energieafsluitingen en huisuitzettingen.’’ Het maakt het werk voor de gerechtsdeur­ waarder er niet eenvoudiger op. „Je maakt vaker mee dat je op een adres met heel veel gerechtsdeurwaarders in dezelfde vijver vist. Bij Flanderijn proberen we zoveel mogelijk in het minnelijke traject te regelen. We proberen zicht te krijgen op de situatie en proberen dan bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Maar als iemand het dak boven zijn hoofd dreigt te verliezen, heeft een openstaande tandartsrekening natuurlijk niet de hoogste prioriteit.’’ Een lege vijver blijkt ook het laatste adres waar Boon vandaag aanbelt voor een stroomen gasafsluiting. „Ga gerust je gang, je bent pas de derde deze week’’, zegt de bewoner cynisch als Boon meldt dat ze ook de inboedel zal noteren in verband met mogelijke beslag­ legging. Het bewijs ligt op de buffetkast in de vorm van een flinke stapel enveloppen. „Allemaal van gerechtsdeurwaarders.’’ Met de 57-jarige man ging het financieel mis nadat hij zijn vaste baan in de bouw verloor. Als zelfstandige zegt hij nauwelijks aan de bak te komen omdat bouwbedrijven het werk goedkoper laten doen door Oost-Europeanen. „Vroeger kon ik 36 euro per uur vragen, nu mag ik blij zijn als ik dat per dag heb. De ellende begon met een schuld bij het energiebedrijf, nu heb ik helemaal niks meer. Ik krijg voorlopig ook geen uitkering. Nog een geluk dat mijn broers m’n huis konden kopen toen het werd geveild. De situatie is uitzichtloos, en daar heb je dan twintig jaar keihard voor gewerkt.’’

MARIEKE BOON:

‘Voorheen kwamen we vooral bij mensen aan de onderkant van de samenleving, nu bij iedereen’


20 | BIJ FLANDERIJN IN GOUDA

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Baliemedewerkers van Flanderijn en van der Heide in Gouda ontvangen klanten die betalingen komen doen in een vriendelijke, lichte ruimte. Een uitnodigende entree voor bezoekers en veiligheid van de medewerkers gaan hier prima samen. Vanwege veiligheidsvoorschiften hebben de betaalbalies van gerechtsdeurwaarderkantoren vaak noodgedwongen veel weg van vestingen van beton en gewapend glas. Dat is nodig, want in


21 | BIJ FLANDERIJN IN GOUDA

Een uitnodigende entree voor bezoekers en veiligheid van de medewerkers gaan hier prima samen

2011 had 92 procent van de gerechtsdeur­waarders te maken met agressie en geweld, zo blijkt uit het rapport ‘Veilige Publieke Taak’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deurwaarders hebben in hun dagelijks werk veel vaker dan andere medewerkers in de publieke sector te maken met agressie.

JUIST #9 - NAJAAR 2013


‘Iedereen in Nederland kan morgen een bordje ‘incassobureau’ op de deur spijkeren’


23 | KEURMERK ‘WILD WEST-INCASSO’S’

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Keurmerk moet ‘wildwest-incasso’s’ aan banden leggen In de strijd om een wettelijk erkend keurmerk voor incassobureaus vindt branchevereniging NVI de PvdA aan haar zijde. Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven is, net als de KBvG, geen voorstander.

Begin augustus kwam weer eens een grootschalige incassofraude aan het licht. Honderden particulieren ontvingen een nep-aanmaning van het niet-bestaande incassobureau Corpus Justitia. Het OM heeft de zaak in onderzoek. Vlak daarna volgden berichten over een omvangrijke fraude van Beekman & Partners in Apeldoorn. Waarschijnlijk zijn er miljoenen euro’s verduisterd. Dit zijn weer twee incidenten die de incassobranche een flinke deuk bezorgen. Om de wanpraktijken aan banden te leggen, klinkt vanuit de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) al lange tijd de roep om een wettelijk erkend keurmerk. „Wij storen ons aan het feit dat iedereen in Nederland morgen een

bordje ‘incassobureau’ op de deur kan spijkeren’’, zegt NVI-voorzitter Jet Creemers. „Er worden geen voorwaarden gesteld en er is geen wettelijk toezicht. Het is tijd voor wettelijke regulering van de incassobranche. Niet alleen vanwege het imago van de sector, maar vooral ook ter bescherming van de debiteuren.’’ Het aantal incassobureaus is de afgelopen vijf jaar met 51 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal zijn er in Nederland nu zo’n duizend incassobureaus actief. Geregeld krijgt de NVI signalen van wanpraktijken bij incasso-activiteiten door partijen die niet bij de beroepsvereniging zijn aangesloten. Creemers: „Dat varieert van intimidatie tot het in rekening brengen van onredelijke incassokosten.’’

KAREN WEISFELT, directeur Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG): „De KBvG ziet de noodzaak niet in van een wettelijk incassokeurmerk’’, aldus Weisfelt. Zij wijst erop dat met de invoering van de Wet Incassokosten (WIK) vorig jaar al een goede slag is gemaakt met de regulering van de incassokosten. „Verder kan een ieder bij malversaties door incassobureaus aangifte doen als daar aanleiding voor is. Daar is geen wettelijke regulering voor nodig.’’


24 | KEURMERK WILD WEST-INCASSO’S

De bij de NVI aangesloten incassobureaus voeren een eigen keurmerk om zich te onder­ scheiden van malafide partijen. Ze zijn daarbij gebonden aan strenge kwaliteitscriteria. „De afgelopen jaren is bewezen dat deze vorm van zelfregulering werkt’’, zegt Creemers. „Maar de certificering is op vrijwillige basis. Daarom is het zo belangrijk dat kwaliteits­ criteria en toezicht wettelijk verankerd worden. Pas dan kunnen we de incassopartijen die zich niet aan het keurmerk willen houden definitief buitenspel zetten.’’ Frustrerend voor de NVI-leden is dat voor vrijwel alle andere spelers - van deurwaarders en advocaten tot schuldhulpverleners - het toezicht wel wettelijk is geregeld. Creemers: „Een wettelijk incassokeurmerk moet ook voorkomen dat onze leden klanten verliezen doordat schuldeisers er voor kiezen om de ‘light-variant’ via het incassobureau over te slaan en meteen naar een gerechts­ deurwaarderskantoor stappen om hun vorderingen te innen.’’

Om het kaf van het koren te scheiden, voeren de bij de NVI aangesloten incassobureaus sinds 2004 een eigen keurmerk. De NVI heeft 30 leden, vooral de grote spelers op de markt die gezamenlijk ongeveer 70 procent van de markt bestrijken. Zij houden zich aan een gedrags­ code waarin nauwkeurig is vastgelegd hoe de incasso­praktijk moet worden uitgeoefend. Op de naleving wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer.

EIGEN KEURMERK Met het keurmerk wil de NVI de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat de incasso-activiteiten correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Zo staan NVI-leden garant voor een correcte benadering van debiteuren, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling.

JUIST #9 - NAJAAR 2013

TUNAHAN KUZU, Tweede Kamerlid PvdA Voor het zomerreces leek zich een Kamermeerderheid af te tekenen voor een wettelijk incassokeurmerk. Maar staatssecretaris Teeven kwam weg met de toezegging dat hij in gesprek gaat met de beroepsgroep. Te vrijblijvend, vindt Kuzu. „De afgelopen jaren is er een wildgroei aan incassobureaus ontstaan die de wildwest-taferelen om mensen met schulden uit te knijpen niet schuwen. Het gaat bijvoorbeeld om intimidatie om onredelijke betalingstermijnen af te dwingen. Ook worden er ondanks de wettelijke regulering van de incassokosten nog altijd oneigenlijke kosten in rekening gebracht. Het is hoog tijd dat in de politiek meer aandacht komt voor dit soort praktijken.’’

•N  ederland telt 444 incassobureaus •3  .432 mensen zijn werkzaam in de incassobranche •N  VI heeft 31 leden (7% van incassobureaus)

FEITEN INCASSOBRANCHE •6  0% van incassobureaus is éénpitter •V  an de 10 grootste incasso­ bureaus zijn er 8 lid van NVI •N  VI-leden behandelen 3,6 miljoen dossiers Bron: WODC, markt van buitengerechtelijke incasso, 2012


25 | TRAINING

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Leer de kneepjes van Incasso 4.0 “Door de kredietcrisis, schuldencrisis en problemen op de huizenmarkt zijn de omstandigheden voor debiteuren en opdracht­gevers ingrijpend veranderd”, zegt Kees Over de Vest (51), senior trainer bij Flanderijn Trainingen. „Dit betekent dat we ook op een andere manier met onze klanten om moeten gaan. We moeten anders gaan denken. Vroeger was het zo dat wie het hardste schreeuwde als eerste zijn geld binnen kreeg. Tegenwoordig is het belangrijk dat je als incassomedewerker in staat bent om je in te leven in de debiteur. Wie zijn deze mensen? Wat voor problemen hebben ze? Hoe kun je met ze meedenken over een oplossing?” „Tijdens deze tweedaagse training voor ervaren medewerkers leer je hoe je een vertrouwensrelatie kunt opbouwen met debiteuren. Door de aanwezigheid van een acteur breng je de geleerde lessen ook meteen in de praktijk.”

FLANDERIJN TRAININGEN Flanderijn Trainingen is gespecialiseerd in incassotrainingen, creditmanagement en debiteurenbewaking. De Incasso 4.0 trainingen zijn in september van start gegaan en worden zowel intern als extern door Flanderijn Trainingen gegeven. Voor meer informatie over deze training en het overige trainingsaanbod kunt u terecht www.flanderijntrainingen.nl . Of bel 088 209 1513.


26 | AGENDA

JUIST #9 - NAJAAR 2013

Agenda Beurzen

Flanderijn is sponsor van:

26 oktober 2013 BUSINESS EXPERIENCE Maastrichts Expositie & Congres Centrum Maastricht

2 t/m 7 januari 2014 ZESDAAGSE VAN ROTTERDAM Ahoy Rotterdam

5 en 6 november 2013 PROMOTIEDAGEN Martiniplaza Groningen 5, 6 en 7 november 2013 CONTACTA, DE NETWERKBEURS VAN ZUID-WEST NEDERLAND EN VLAANDEREN Zeelandhallen Goes

In 2013 was Flanderijn trotse sponsor van Niki Terpstra en Iljo Keisse. In de laatste tien ronden van de laatste wedstrijd namen zij een beslissende voorsprong en wonnen de Zesdaagse.

10 t/m 16 februari 2014 ABN-AMRO TENNISTOERNOOI Ahoy Rotterdam

Uitgelicht IN ÉÉN DAG UP-TO-DATE Credit Expo 7 november 2013 Nieuwegein Ook Flanderijn is te vinden op de 9e editie van Credit Expo in Nieuwegein. Flanderijn zal u tijdens het seminar ‘Ook bij de deurwaarder staat de tijd niet stil’ bijpraten over alle actuele ontwikkelingen in de branche. Zo hoort u het laatste nieuws over de wijzigingen in de Gerechtsdeurwaarderswet, tariefafspraken en de rol van het Bureau Financieel Toezicht, de grenzen die aan de voorfinanciering worden gesteld en de gevolgen voor opdrachtgevers, de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders en de plannen die nu worden gemaakt op het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Stichting Wensen Rijders vervult laatste wensen van terminale patiënten die niet meer mobiel zijn. Nog één keer naar je ouderlijk huis, een borrel drinken in je stamkroeg of voor de laatste keer de zon zien ondergaan. Nog één keer… voordat je overlijdt.

www.wensenrijders.nl

Kent u iemand met een laatste wens?

Deze campagne en plaatsing is geheel belangeloos tot stand gekomen.


MKB‘ers hebben helaas steeds vaker te maken met klanten die niet betalen en komen hierdoor zelf in de problemen. Snelle actie is noodzakelijk. Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders begrijpt dit als geen ander. Onze oplossingsgerichte methode resulteert in betere inningsresultaten. DĂĄt is de Flanderijn aanpak. www.flanderijn.nl

JUIST magazine (Flanderijn)  

JUIST is een uitgave van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn over markt en maatschappij. 0to9 heeft een restyle van het m...

JUIST magazine (Flanderijn)  

JUIST is een uitgave van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn over markt en maatschappij. 0to9 heeft een restyle van het m...

Advertisement