catalogue du học

Page 1

VIỆT-AUSTRALIA

Quan hệ Đôi tác toàn diện Việt Nam và Australia thiêt lập vào năm 2009, tăng cường vào năm 2015 và được nâng câp lên Đôi tác Chiên lược vào năm 2018 nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao là minh chứng cho những nô lực của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Việt Nam luôn là đôi tác ưu tiên

trong lınh vực giáo dục của Australia. Là điểm đên lớn thứ tư

của du học sinh Việt Nam, Australia đã ghi nhận có gân

30.000 hô sơ nhập học của học sinh Việt Nam trên khăp hệ thông giáo dục của Australia ( 2020),

đóng góp vào nên xuât khẩu giáo

dục trị giá 1,3 tỷ đô la Úc và thể

hiện sinh viên Việt Nam đánh giá

rât cao giá trị của nên giáo dục Australia.

CHÂT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TỔ CHỨC

GIÁO DỤC VÀ TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP CỦA

SINH VIÊN QUÔC TÊ Ở AUSTRALIA LÀ

NHỮNG LÝ DO QUAN TRỌNG KHIÊN NHIÊU

SINH VIÊN VIỆT NAM CHỌN AUSTRALIA LÀ

ĐIỂM ĐÊN ĐỂ DU HỌC.

VIỆC HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỀ

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC SẼ THÚC

ĐẨY CƠ HỘI THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO

DANH TIẾNG CỦA CHẤT LƯỢNG

GIÁO DỤC ĐẲNG CẤP AUSTRALIA

N G À N H N G H Ê Đ À O T Ạ I T Ạ I A U S T R A Y L I A WWW REALLYGREATSITE COM
AUSTRALIA VIET NAM BUSINESS SCHOLARSHIP ( AVBS) LÀ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TRONG LINH VỰC GIÁO DỤC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẠI ÚC CÓ KHOÁ ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI NHU CÂU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP. SE HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM ĐỂ XÉT HỌC BỔNG TOÀN PHÂN CHO SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG DƯỚI SỰ TUYỂN CHỌN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÔ TRỢ HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH LÀ SỰ PHÔI HỢP GIỮA CÁC TỈNH THÀNH ĐỊA PHƯƠNG, CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC ĐỂ CÙNG NHAU KÊT NÔI, GIÁM SÁT VÀ TƯ VÂN CÁCH VẬN HÀNH, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH.

Quy định khi tham gia

Có nghĩa vụ làm thêm tại chính doanh nghiệp hỗ trợ

cấp học bổng. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy

định của trường học trong suốt quá trình học tập và làm việc

không được phép tụ tập,lập nhóm, tổ chức hoạt động phi pháp trong quá trình học tập và làm việc tại ÚC

Tuyệt đối tuân thủ quy định và luật pháp theo quy định

của chính phủ ngay khi đặt chân tới nước ÚC

01 02 03

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

Sinh viên vượt qua bài

trắc nghiệm được cấp học

bổng 100% cho các năm

học

Sinh viên được đóng

bảo hiểm và được

hưởng phúc lợi theo

quy định của chính

phủ ÚC,

Được xác nhận kinh nghiệm

làm thêm ở ÚC giúp cho

việc chuyển đổi visa sau

này

SINH VIÊN ĐƯỢC ĐI LÀM

THÊM TẠI ÚC CHO DOANH

NGHIỆP CHỈ ĐỊNH ĐÃ CÂP

HỌC BỔNG VỚI MỨC

LƯƠNG 20AUD/ 1H TRỞ LÊN

hỗ trợ mua đồ dùng ,

tư trang để ở và làm

việc khi đến ÚC

Cam kết sau 7 tháng

làm việc sẽ hoàn đủ

vốn

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.