__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 2 / 2 0 1 9

HUDPLEIE OG VITENSKAP MED SJEL

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 2 / 2 0 1 9

Update

B E V E G E L S E R I B R A N S J E N

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2019:

7. Himmel FA G S J E F ANN-KRISTIN STOKKE, SKINTIFIC:

Den ærlige samtalen

En ny måte å ta vare på kundens skjønnhet - innvendig og utvendig. Gjennom vår integrerte tilnærming til hudpleie basert på avanserte produkter, ekspertbehandlinger og en bærekraftig livsstil, kan du synlig forbedre kundens hud, kropp og sinn. Med vår løpende tverrfaglige opplæring kan du videreutvikle din kompetanse og nyte en sunn og lønnsom vekst for din salong.

N M

FRI FOR SILIKONER, PARABENER, MINERALOLJER, FARGETILSETNINGER, IKKE TESTET PÅ DYR

I

H U D P L E I E :

Beauty Boost

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 2 / 2 0 1 9

HUDPLEIE OG VITENSKAP MED SJEL

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 2 / 2 0 1 9

Update

B E V E G E L S E R I B R A N S J E N

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2019:

7. Himmel FA G S J E F ANN-KRISTIN STOKKE, SKINTIFIC:

Den ærlige samtalen

En ny måte å ta vare på kundens skjønnhet - innvendig og utvendig. Gjennom vår integrerte tilnærming til hudpleie basert på avanserte produkter, ekspertbehandlinger og en bærekraftig livsstil, kan du synlig forbedre kundens hud, kropp og sinn. Med vår løpende tverrfaglige opplæring kan du videreutvikle din kompetanse og nyte en sunn og lønnsom vekst for din salong.

N M

FRI FOR SILIKONER, PARABENER, MINERALOLJER, FARGETILSETNINGER, IKKE TESTET PÅ DYR

I

H U D P L E I E :

Beauty Boost

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


INVITASJON:

VIL DU LÆRE MER OM VITAMIN A OG MICRONEEDLING AV EN VERDENS LEDENDE EKSPERTER? Environ

INTERNATIONAL DAY THON HOTEL OPERA I OSLO I 14.09.2019

Pioneeren og plastikkirurgen Dr. Des Fernandes foreleser om sin forskning på vitamin A og microneedling. Dr. Des er regnet som en av verdens fem fremste forskere på hud og hudforbedring. Åpent for alle hudpleiere, sykepleiere og leger! VELKOMMEN!

Early Bird kr. 1.999,ved påmelding innen 10. juni (Inkluderer alle foredrag og lunsj)

Festmiddag kr. 1.500,(Inkluderer middag og vinpakke)

Send påmelding til katrine@esthetica.no i dag! Begrenset antall plasser!


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


ADAPTIVE SKINCARE


NY HUDPLEIESERIE

- ADAPTIVE SKINCARE

Den første profesjonelle TILPASNINGSDYKTIGE hudpleieserien!

Fås kjøpt i hudpleiesalonger eller spa Finn din nærmeste forhandler på dermanor.no


32

28

I N NH O L D 2/2019

ARTIKLER 10 N M I H U D P L E I E: E t lø f t fo r b ra ns je n 16 N M I N E G L E D E S I G N : Pe r fe k s j o ni s me t il fin ge r spiss e n e 18 19

N M I M A K E - U P : U t t r y k k s f ullt o g p re sist N M I F R I S E R I N G : Im p o ne re nd e fa g ku n n ska p

2 0 Å R E T S H U D P L E I E B E D R I F T: O g v in n e r e n e r. . . 7. H imme l ! ! ! 2 6 FA G S J E F A N N - K R I S T I N S TO K K E , S K I N T I F I C: D u m å t ø rre å t a d e n æ rli g e s a m t a l e n 42

B E A U T Y M E D I C A L C A R E : Fo k us e r t dr if t gir s ol ide r e su l t a t e r

FA S T E S I D E R 9 Sig n e r t

2 8

Up d a t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

3 2

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

40

M ix - p ro d uk t e r fo r v i p p e r, h e nd e r o g føt t e r

46 A kt i vi t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo 8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

41


8 18

SIG N ERT R EDA KT ØR

12

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

40 Business & pleasure SALONG Hud & velvære nr. 2 2019 setter fokus på noen av bransjens fremste fagutøvere, blant annet gjennom et tilbakeblikk på NM i hudpleie og kåringen av Årets Hudpleiebedrift. For en dedikert fagutøver var tilstedeværelse på årets Hår & Skjønnhet i Oslos nye storstue, The Hub, en utmerket måte å tilbringe en hel lørdag på. Her kunne man oppleve NM i fire fag, treffe leverandører og bransjekolleger, få med seg en rikholdig seminarpakke og forskjellige show på den store scenen. Her kan man trygt fastslå at det var business & pleasure i aller beste kombinasjon. NFVB LEVERER!

Hår & Skjønnhet er et slags utstillingsvindu for hele for bransjen, der dedikerte yrkesutøvere og engasjerte leverandører møtes. Noen må jobbe i kulissene for å legge til rette for den unike kunnskapsbyggingen man kan gjøre her. «Noen» er NFVB, som med sitt nettverk samler den kraften som må til. Forbundet tar sitt bransjeansvar på alvor, og ønsker å inkludere alle i en stor «VI-følelse». V I S D I T T L E D E R A N S VA R

De fleste ledere i vår bransje har sin fagutdanning som det viktige tyngdepunktet. Det er flott når man jobber tett på kunden hver dag. Men dessverre er det lite i utdanningen som går på bedriftsledelse, et stort fagområde i seg selv. NFVB er tilknyttet NHO, og tilbyr hjelp og rådgivning på mange plan for at du skal drifte en god bedrift og en trygg arbeidsplass. Med kåringen av Årets Hudpleiebedrift gir vi ekstra oppmerksomhet til de kriterier som kjennetegner god ledelse. Vi gratulerer igjen 7. Himmel/Syvende Himmel AS med årets pris. E T U N I K T FA G B L A D

SALONG Hud & velvære utgis av bransjeorganisasjonen NFVB, og gir fagutøvere informasjon og inspirasjon til små og store ting som kan gjøre din salong konkurransedyktig. Det gir også en stadig påminnelse til alle bedriftsledere om at skal man gjøre ord om bransjeutvikling til handling, så må man stå sammen. Dette fagbladet kommer ut bare fire ganger i året. Mellom der er det mange hverdager, men hvis vi kan så noen inspirasjonskorn, så kan det vokse til noe virkelig fint. Med ønske om god lesning

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

2-2019

9


N M

I

H U D P L E I E :

Et løft for bransjen Norgesmesterskapet i hudpleie gikk av stabelen for andre gang under årets Hår & Skjønnhet lørdag 16. mars. Konkurransen fant sted på det nyåpnede hotellet The HUB. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

I løpet av én time og førti minutter fikk deltagerne mulighet til å vise frem sine ferdigheter innen tradisjonell hudpleiebehandling, farge og forming av bryn, farging av vipper og voksing av overleppe og hake. LIGGER MYE TRENING BAK

Den prestisjetunge førsteplassen gikk til Charlotte Kvamsdal. Hun er elev ved Frisør- og hudpleieinstituttet i Bergen, og ennå ikke ferdig utdannet hudpleier. I halvannen måned hadde hun trent og terpet på teknikker, for å være best mulig forberedt til konkurransen. Hun opplevde at hun fikk viktig erfaring og lærte mye underveis i forberedelsesprosessen. - Det å delta i NM, og faktisk vinne, var en fantastisk opplevelse som har gitt meg inspirasjon til å jobbe enda hardere. Jeg håper denne tittelen kan bidra til at jeg får meg jobb i en god salong hvor jeg kan lære enda mer, og bli en enda bedre hudpleier, sa hun og tilføyde: - Jeg tror også at alle bilder og innlegg som ble delt på sosiale medier i forbindelse med konkurransen, har bidratt til at flere folk har blitt oppmerksomme på hva hudpleiefaget faktisk går ut på. VURDERINGSKRITERIENE

- Hudpleie er et utrolig spennende fag, og det er derfor så gøy at vi nok en gang kunne arrangere NM. I utlandet arrangeres det hvert år både EM (EuroSkills) og VM (WorldSkills), men for hudpleiere her i landet er det ennå veldig nytt å skulle konkurrere, forteller konkurransens organisator, Ann Louise Brurås. I følge Brurås ble deltagerne dømt etter de samme kriteriene som benyttes i de internasjonale konkurransene. - Der legges det vekt på kandidatens måte å opptre på i forhold til kundebehandling, og på hvordan kunden blir ivaretatt gjennom hele behandlingsprosedyren. Hygienekravene må være tilfredsstillende, og teknikk og utfø-

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

relse vurderes. I ansiktsmassasjen ser vi etter en jevn og fin flyt, og at det er variasjon i de ulike massasjegrepene som blir brukt. Vi bruker også «checkpoint», etter rens og etter vippefarge, for å sjekke at alle restene fra produktene er fjernet. Dommerne vurderer også selve utførelsen og resultatet av farging og forming av vipper og bryn, samt voksing av overleppe og hake, sier hun og legger til at de tre dommerne var hentet inn fra England og Finland. Å KONKURRERE BIDRAR TIL UTVIKLING

Femten deltagere hadde meldt seg på årets NM. Det er dobbelt så mange som i fjor, så interessen er økende. Linda Jørgensen, som er styremedlem i NFVB og en av NMs pådrivere, mener at konkurranser er bra for bransjen. - Det skaper viktig engasjement, og bidrar til å heve kompetansenivået blant hudterapeuter. De som stiller i konkurransen må samarbeide med leverandørene, og de må forberede seg til mesterskap. Jeg er veldig glad for at hudpleierne endelig har fått en slik milepæl å jobbe mot hvert år – sånn som et NM er. VIKTIG OPPMERKSOMHET

Jørgensen forteller at da hun for seks år siden kom inn i styret i NFVB, deltok hun på sin første Årets Frisør-prisfest. - Jeg syntes det var et utrolig flott arrangement. Der satt jeg som eneste hudpleier, med bare frisører rundt, og jeg tenkte; ”Dette må hudpleiere også få muligheten til å være med på. Vår bransje skal også hylles, og dyktige hudpleiere skal også opp på scenen”. - Det har vi klart. I år har vi for andre gang arrangert NM, og for første gang kåret Årets Hudpleiebedrift, avslutter hun fornøyd.


TRE LYKKELIGE VINNERE Charlotte Kvamsdal, elev ved Frisør- og hudpleie­ instituttet i Bergen, ble årets norgesmester i hudpleie. Merethe Christensen fra 7. Himmel ble nummer to, og tredjeplassen gikk til Anette Andreassen fra Råh.

«D e t å d el t a i N M, o g fa kt i sk vi nn e , va r e n fa n ta s ti s k oppl eve l s e so m h a r gi t t me g i n sp i r a sj o n t i l å j ob b e e n d a h arde re . J e g h å p e r de n n e t i t t el en ka n b i d r a t i l a t j e g får m e g j ob b i e n g o d s a l on g hvo r j e g ka n l æ r e en d a mer, o g bl i e n e n da b e d re h ud p l e i e r»

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

11


2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

NM I HUDPLEIE 2019 R E S U LTAT L I ST E

1. Charlotte Kvamsdal Frisør- og Hudpleieinstituttet Bergen AS, 85 poeng 2. Merethe Christensen Syvende Himmel AS, 83 poeng 3. Anette Andreassen Råh AS, 83 Poeng 4. Janne Denise Elvebakk Grimstad Hudpleie og Aromaterapi AS, 82 poeng 5. Anne Rebecca Møller Den Lille Hudklinikk AS, 82 Poeng 6. Tina Mariell Severinsen Grimstad Hudpleie og Aromaterapi AS, 81 poeng 7. Victoria Skaaden Vel å Være, 79 poeng 8. Malin Steffensen The Well AS, 78 poeng 9. Anita Godager Grimstad Hudpleie og Aromaterapi AS, 76 poeng 10. Vitalija Baranauskiene Stokke Hudpleieklinikk AS, 76 poeng 11. Mona Sandseth Syvende Himmel AS, 76 poeng 12. Selina Olsen Selinas Hudpleie AS, 75 poeng 13. Lilla Lillebø Purple Lounge, 73 poeng 14. Katarina Gran Fossum Rud Videregående Skole, 72 poeng 15. Rachael Lindhom Nærbø Spa og Velvære, 72 poeng

DOMMERE

Jenna Wrathall Bailey, England Lorraine Winslade, England Sari Susanna Korpinen-Bach,Finland

KONKURRANSENS ORGANISATOR

Ann Louise Brurås jobber som hudterapeut i Eracura hud- og kroppspleieklinikk, hvor hun også er medeier. I tillegg arbeider hun som hudpleielærer ved Frisør- og hudpleieinstituttet i Bergen. Hun er også dommer i internasjonale mesterskap. I august reiser hun til Russland for å dømme i WorldSkills (VM).

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019


Vi har alt til Hudpleie, Fotpleie og SPA. Du vil finne alt du trenger av forbruksvare, voks, elektrisk utstyr og innredninger. Vi har et stort utvalg i benker fra ulike produsenter.

Besøk vår nettside for å se vårt store utvalg. Her kan du enkelt gjøre alle dine innkjøp.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

13


2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

N M i hudpleie ar rangeres av N orske fr isør- og v elv ærebedr ifter – N FVB

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019


++

Introducing the latest in innovative skincare techonolgy... skinbetter science. We are proud to offer this award-winning brand!

PRISBELĂ˜NNET PROFESJONELL HUDPLEIESERIE Innovativ og teknologisk serie med kliniske dokumenterte resultater Eksklusiv i medisinske klinikker og hudpleiesalonger

Distributør dermanor.no


N M

I

N E G L E D E S I G N:

Perfeksjonisme til fingerspissene Kunsten ligger i detaljene. Det ble igjen Jekaterina Rjazanova som viste at hun er suveren på flere felt innen negledesign. Årets triple norgesmester følger opp sine fantastiske resultater fra i fjor. Eneste skår i gleden var liten konkurranse. Er ikke negledesignerne like tøffe til å ta utfordringer som tidligere?

2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

NORGESMESTERE I NEGLEDESIGN 2019: Pro ff ge l e:

∙ Jekaterina Rjazanova, Vermont Jekaterina Rjazanova Elev akr y l / gel e:

∙ Silje Myre, Tone-Lise Akademiet AS S tile tto :

∙ Jekaterina Rjazanova, Vermont Jekaterina Rjazanova S o ak o ff gel :

∙ Jekaterina Rjazanova, Vermont Jekaterina Rjazanova

NM i negledesign arrangeres av Norske frisør- og velværebedrifter – NFVB Re s u lt at l i ste r: w w w. B e a u ty C h a m pi o n s . co m F le re bilde r: Fa ce bo o k No rs ke fri s ø r- o g ve lvære b e d r if te r Mag as in e t F RI S Ø R n r. 2 2 0 1 9 ( n e ttve rs j o n , s e nf vb .no )

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019


S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

17


N M

I

M A K E- U P:

Uttrykksfullt og presist

1.

P L A S S

2.

P L A S S

Den perfekte makeupen forsterker et ønsket uttrykk. Årets norgesmester Erica Poppe er en erfaren makeupartist, som elsker å skape uttrykk, skjønnhet og former. Når man i NM også jobber med en knapp tidsfaktor for å presentere det perfekte uttrykket, så fremstår vinnerresultatet enda mer imponerende.

2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

MEDALJEVINNERE NM I MAKE-UP 2019: 1. Erica Poppe, Makeup By Erica Koyama Poppe 2. Sylwia Golko, Studio-Ka Skjønnhetssalong 3. Moa Evelina Larsson, PÅHÅRET frisør avd. Elvegangen

1.

NM i make-up arrangeres av Norske frisør- og velværebedrifter – NFVB 18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

3.

P L A S S

F U ( L


N M

I

F R I S E R I N G:

Imponerende fagkunnskap 1 .

P L A S S

B R U D E F R I S Y R E

1 .

P L A S S

L A N G T H Å R SO P P S E T T I N G

NM i frisering har mange kategorier som speiler både kreativitet og teknisk perfeksjon. De ferdige resultatene skaper i mange tilfeller en skikkelig wow-opplevelse blant publikum. Enten det gjelder en oppsatt damefrisyre eller en skin fade herresveis så er det avstemte uttrykket et faglig mesterverk.

2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

N O R G E S M E S T E R E I F R I S E R I N G 2 0 1 9 Dame – teknisk kombinasjon (kreativ frisyre + aftenfrisyre):

∙ Marthe Blystad, PåHåret Bogstadveien AS

D a m e – te k n i s k l a n g t h år ( d a g l i g f ri s y re + a ft en fris yre) :

∙ Leif Anders Øverland, Mozart Dame & Herrefrisør D a m e – pro g re s s i v k l i p p :

∙ Kamilla Janecka-Skalska, Kamilla Frisør Janecka-Skalska D a m e – brude f ri s y re :

∙ Joakim Sumstad, Can Cam Moa Nord D a m e – l a n g th års opps e tti n g :

∙ Joakim Sumstad, Can Cam Moa Nord D a m e – f ul l fas h i on l o ok ( l ag kon k urran s e ) :

∙ Loud Hair/Mørk AS: Jenny Guilbert og Thomas Mørk H e rre – l ow s k i n fade c ut:

∙ Silje Kvamsdal, Visit Oasen H e rre – s k j e g g :

∙ Maroine Lafsahi, Tom Wolf Arkaden H e rre – f ul l fa s h i on l o ok ( l a g kon k urra n s e ) :

∙ Brødrene Fevangs Barberstue AS: Anders Fevang og Kjetil Fevang

N M i fr iser ing ar rangeres av N orske fr isør- og v elv æreb ed rifter – NFVB 1 .

P L A S S

F U L L

FA S H I O N

L O O K

( L AG KO N K U R R A N S E N )

Re sult a tli ste r: www.Be aut yChamp io ns.co m Fle re b i ld e r: Face b o o k No rske f r isø r- o g ve lvære b e d r ifter M agasine t FR ISØ R nr. 2 2019 ( ne tt ve rsjo n, se nf vb .no )

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

19


Å R E T S

H U D P L E I E B E D R I F T

2019 :

Og vinneren er… 7. Himmel!!! Det var full jubel i delegasjonen fra Bodø, da det ble klart at Syvende Himmel AS var kåret til Årets Hudpleiebedrift. I tillegg hadde bedriften deltagere med i NM i hudpleie, hvorav den ene fikk med seg andreplassen. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G 7 . H I M M E L

Det var første gang NFVB kåret Årets Hudpleiebedrift, og det var en stolt Linda Jørgensen som delte ut prisen. Drømmen har hun hatt siden hun kom inn i NFVBs styre for seks år siden. Hun mener at denne kåringen er med på å skape flere seriøse bedrifter. - Mye av utfordringen til mange salonger i dag er å sette seg ned og se på sin egen bedrift. Når man melder seg på en slik kåring, er det viktig å ha orden i sakene. Man må sende inn tall for bedriften, og ha orden i regnskap og budsjetter. En slik søknad gir en unik mulighet til å analysere sin egen bedrift, og finne ut hva man er gode på og hva som kan bli bedre, sier hun. LÆRERIK PROSESS

Daglig leder i Syvende Himmel AS, Guri Andreassen, forteller at det var en stor opplevelse å vinne. Hun påpeker imidlertid at selve søkeprosessen ble en liten utfordring. - Det var litt skummelt å skulle utlevere seg selv, men i ettertid ser jeg på det som en stor læring. Jeg anbefaler alle å gjøre dette til neste år. Man lærer mye i prosessen. Ifølge Andreassen var hele dagen et gedigent høydepunkt for gjengen fra Bodø.

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

- To av våre terapeuter konkurrerte i NM, noe som ble en lærerik utfordring for dem begge. Ekstra stas var det jo at Merethe tok andreplassen. Dette er en fin bekreftelse, utad til kundene, men også innad i bedriften. Med sin deltagelse, bidro de begge til at flere tør å melde seg på til neste år. SUPERT ARRANGEMENT

Andreassen tror at NM i hudpleie kommer til å bli mer og mer populært. - Det er en flott mulighet til å få brukt seg i andre settinger, og å møte andre på en ny arena. Vi trenger nye møteplasser i vår bransje, og arrangementer som dette skaper aktivitet og fokus rundt faget, sier hun og skryter av årets bransjefestival Hår & Skjønnhet: - Arrangementet var svært bra og kan anbefales. Det var mange bra utstillere, flotte show og full trøkk hele dagen, som gav oss masse energi. Kvelden var også helt fabelaktig. Det å ta seg råd til å reise hit sammen, ga rett og slett et positivt boost for hele gjengen som var med, noe som gir en verdi tilbake til bedriften.


2019

2019

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

FOTOKONKURRANSE «7. Him m el h a r i t j u e å r h a t t so m Bmå E D Rl I åF T S K O N K U R R A N S E R være le de n d e i N o r ge i n n en fo r hHuEdD-E RoSgP R I S NORGESMESTERE kro ppspl e i e, o g fo r å n å d et t e må l et h a r

2019

de t vær t n ø d ven d i g å h a fo k u s p å k va l i te t i alle le dd a v vi r kso mh et en . I d a g h a r v i e g e n u tdannin g so m h u d - o g k r o p p st er a p eut o g bru ke r mye t i d fo r a t vå r e t er a p eu t er ska l ha de n a ll er b est e k va l i t et en p å b eh a n d linge r. 7. H i mmel ska l væ r e en st er k me rkevare o g h a en k va l i t et so m b i d r a r t i l at te rap e u te r o g a n d r e a n sa t t e er st o l t e a v s i n arb e idsp la ss. » GURI ELISABETH ANDREASSEN, DAGLIG LEDER/MEDEIER

Å r e t s H u dple ie b e dr if t

Juryen uttaler: Prisvinneren setter sterkt fokus på opplæring, trening og kvalitetssikring av fagutøvere. Det er også en forutsetning for å levere tjenester på høyt nivå. Bedriften er opptatt av å bygge en sterk merkevare, med ansatte som er stolte av sin arbeidsplass. Prisvinneren er ikke bare gode på bedriftsutvikling, de står også for god bransjeutvikling.  Vinneren er: Syvende Himmel AS, Bodø

O m S y ve n de H i m m e l A S

7. Himmel i Bodø består av to avdelinger. Det er en klassisk hudpleieklinikk med faghandel midt i Bodø sentrum, og en spaavdeling i unike fasiliteter ved Bodø Spektrum. Bedriften ble startet i 1998, og har dag rundt 17 ansatte. I tillegg har bedriften sitt eget hudpleieakademi, som tilbyr en privat ett-årig hudpleieutdanning med fagplaner VG2 og VG3, godkjent av Lånekassen. Omsetningen for 2017 var på nær 11 millioner. Daglig leder/medeier: Guri Elisabeth Andreassen

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

21


Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

→ Gunstig og utvidet pensjonsavtale → Gratis eksperthjelp og kurs i HMS → Tilgang på digitale håndbøker innen personal,

HMS og ledelse → Tilgang på digital verktøykasse for ledere

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

→ Tilgang til juridisk hjelp → Gunstige priser på forsikringer

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

MEDLEMSFORDELER:

frisering, hudpleie og negledesign samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

→ Rabatterte priser på kurs og arrangementer → Tilgang på rabattavtaler hos eksterne

www.nfvb.no

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

leverandører


Oppdag avansert høyteknologisk hudpleie fra Exuviance RESULTAT

Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør underverker for huden og hjelper mot mange vanlige hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

UNIK

Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har over 120 patenter.

SIKKERHET

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

Produktet selges av utdannede hudterapeuter. Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat og for at du skal oppnå sukess. L QU

AL

TE

U

V IA

INA

UA Y G RAN

ED BY EX

THE DERMATOLOGY FOUNDATION

IG

IT

Professorene bak Exuviance har mottatt utmerkelsen Discovery Honorary Award fra Dermatology Foundation for sin fremstående forskning. Dette er en av de mest prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.

NCE O R

PRISBELØNNET

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. www.exuviance.no Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic


Med Fixit i din salong får du mer tid til det du elsker Et butikkdatasystem alene er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Butikkdata

Lagerstyring Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Ledelsesverktøy Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital timebestilling Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.


Markedsføring

Fordelsprogram

Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMSkampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Hjemmesider

Regnskap – NY I 2019!

Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Med Front Regnskap får du en regnskapsløsning som er fullintegrert både med vår butikkdata og banken din. En fullstendig regnskapspakke som er trygg, enkel og forståelig, og med tilgang til oppdaterte tall for salongen hele døgnet.

Journal En elektronisk pasientjournal som oppfyller kravene til Fotjournal. Den gir deg mulighet til raskt og enkelt laste opp egne bilder eller velge blant standardbilder, og du kan benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrere opplysninger om pasienten.

Gavekort Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.

Spar tid og reduser kostnader med Fixit Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60


TEMA: KUNDEBEHANDLING OG FORVENTNINGSSTYRING

FAG S J E F

A N N- K R I S T I N

S T O K K E,

S K I N T I F I C:

Du må tørre å ta den ærlige samtalen

- Skal du bygge tillit, må du gi et realistisk bilde av hva kunden kan oppnå, og hvor lang tid det tar. Det kan være en tøff samtale å ta, men gevinsten er at du bygger kundelojalitet, fordi kundene opplever at du leverer de resultatene du forespeiler dem, mener fagsjef Ann-Kristin Stokke i Skintific AS. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Kundene har forskjellige forventninger, og de vektlegger også ulike ting. Jeg tror kanskje at noen hudterapeuter tar litt for lett på konsultasjonsfasen. En ting er at man under konsultasjonen med kunden avdekker forhold som sikrer en trygg behandling ut fra kliniske helseaspekter. En annen ting er å gjennomføre en kundedialog, der man forsikrer seg om at kunden oppfatter hva man skal jobbe med, og hvorfor. Det gjelder rett og slett å være ærlig på hva som er realistisk å oppnå av resultater, og hvor lang tid det tar, påpeker Ann-Kristin Stokke. Hun illustrerer dette med følgende eksempel;

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

- Hvis man for eksempel har en 60 år gammel kunde som har solt seg og røkt gjennom 40 år, er det lite realistisk å få et utseende til en 40-åring. Man kan selvsagt raskt gi huden fukt og glød, men det finnes ingen quick fix eller vidunderkurer. For å optimalisere en solskadet hud, vil det være behov for et langsiktig samarbeid mellom kunden og hudterapeuten, med flere ulike faser og behandlingsmetoder. STILL ÅPNE SPØRSMÅL

Kunder som kanskje ikke har erfaring med å bruke tje-


Hvis du jobber aktivt med forventnings­styring, og resultatene skulle vise seg raskere enn det du har forespeilet, gir du dem en god opplevelse. Ærlighet lønner seg! nester i en hudpleieklinikk, trenger ekstra omtanke, påpeker Ann-Kristin. - Jeg mener det er viktig å ta seg tid med kunden, skape en trygg og fortrolig atmosfære. Det starter fra kunden kommer inn døren. En veiledning om hvor man kan henge tøy, plassere sko, og hvor toalettet befinner seg, er en god start. For dem som ikke har ligget på en behandlingsbenk, eller er fortrolig med behandlingsrutiner, er det også viktig å fortelle hva man gjør, og hva som skal skje. Man må få kundene til å senke skuldrene. Da har man et godt utgangspunkt for å starte en dialog. - Mitt råd er å stille åpne spørsmål: Hva er viktig for deg og din hud? Hvordan tar du vare på huden din i dag? Hvilke dagligrutiner har du? Hvilke basic produkter bruker du? Med en liten kartlegging finner du raskt ut hvilket nivå kunden er på. Det er viktig for å skreddersy et tilpasset behandlingsopplegg. PERSONLIG TRENER

- Jeg mener vi kan betrakte oss som en personlig trener på hud. Samarbeid er nødvendig for å skape gode resultater. En personlig trener i et helsestudio vil ikke anbefale en nykommer å ta 100 kilo markløft første gang. Man må bygge opp muskelkraft for å håndtere dette. Sånn må vi også tenke. Huden har sin fornyelsesprosess som er vanskelig å justere. Det tar tid å bygge hudstrukturer, det kan ta måneder. Vi må også forberede huden på ulike behandlinger, som for eksempel kjemiske peelinger. Man må ikke overbelaste huden, men bruke de produktene og den tiden som er nødvendige for å balansere huden. - Det er også viktig at kunden er inneforstått med hva som kreves av egeninnsats mellom klinikkbesøkene, ikke minst det daglige vedlikeholdet. Huden trenger hvile og restitusjon mellom behandlingene. Da er det viktig med et tilpasset opplegg for «hverdagstrening», poengterer Ann- Kristin. KUNNSKAP BYGGER TILLIT

Den teknologiske utviklingen i skjønnhets- og hudpleieindustrien går i hurtigtogfart. Med all mulig informasjon som legges ut på nettet, må hudterapeuter bruke tid på å

holde seg oppdatert innen sitt fagfelt, mener Ann-Kristin. - Det holder ikke lenger å utføre og praktisere behandlinger på autopilot. Man må vite hva som skjer på det området vi jobber. Det gjelder å ha spisskompetanse når kundene stiller spørsmål og henviser til ting de har lest på nettet. Etterutdanning er et nøkkelord. Man må ha oppdatert, faktabasert kunnskap. Det skaper tillit. - Men vi må også kunne litt om andre behandlinger enn det vi selv driver med. Mange forbrukere er opptatt av veganske produkter og ingredienser. Her må vi ha svar. Ikke minst er injeksjoner noe vi må forholde oss til, selv om vi selv ikke utfører denne typen behandlinger, eller har det på menyen. Injeksjoner gir ikke god hudhelse, og kan aldri erstatte gode, daglige hudpleierutiner. Kunder som er opptatt av å bli kvitt «sinnarynker» med injeksjoner, må få et kombinasjonstilbud. Det er ikke sånn at det ene utelukker det andre. En god hudhelse vil alltid være viktig for resultatene, selv om kundene velger å benytte seg av injeksjonsbehandlinger, sier Ann-Kristin og legger til følgende; - Det er viktig at hudterapeuter jobber innen sitt fagområde. Jeg stiller aldri diagnoser, men henviser til hudleger, hvis det er behov for det. Så kan vi eventuelt behandle bivirkninger av medisinske behandlinger. Det er viktig å sette grenser for seg selv og det vi driver med. Da skaper vi tillit og gode resultater. EKSTRASERVICE

I Norge er vi kanskje litt tilbakeholdne i kundekommunikasjonen. Her kan vi lære litt av kulturen i USA, mener Ann-Kristin. - I USA er det vanlig at terapeutene ringer kunden etter en behandling for å forsikre seg om hvordan det gikk etter siste behandling. Kanskje vi kan lære litt av dette. Hva er det som gjør at en kunde føler seg litt spesiell? Det er viktig å huske at kundene ikke bare kjøper en tjeneste, men også en opplevelse av å bli ivaretatt. De vil ha kjærlighet. Det er en trend i retning av at konsumentene har et mer bevisst forhold til shopping. De etterspør i økende grad våre tjenester, fremfor overdrevent kjøp av klær og ulike produkter. Gjør vi ting riktig, har vi en lysende fremtid!

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

27


update

Bevegelser i bransjen

Fotterapi - et trygt yrkesvalg - Vi ser at bransjen trenger gode, trygge og selvstendige fotterapeuter og behovet for terapeuter er stort. Det var grunnen til at Tone Lise Akademiet startet opp en fotterapeut-utdanning, som leder frem til autorisasjon. I dag har vi full klasse med seks studenter, men til høsten økes dette til 12 studenter, som er det maksimale vi kan ha med en lærer, smiler fagansvarlig Veronica Anseth. - Vi tilbyr et komprimert studium som følger de offentlige læreplanene for Vg2 og Vg 3 fotterapi og ortopediteknikk. Undervisningen er en fin kombinasjon av teori og praksis, og strekker seg over ett år på heltid. Studiet er godkjent av Lånekassen og inkluderer ett semester på skolen med vektlegging på teori, og ytterligere ett semester, som består av fire helgesamlinger og to dager med praksisplass i uken, der studentene får god trening i vår studentklinikk. Studieopplegget er fleksibelt og har blitt tatt godt imot, forteller fagansvarlig Veronica Anseth. KREVENDE

Utdanningen inkluderer et bredt fagfelt, og det mye som skal gjennomgås i løpet av et år. Det krever at studentene er motivert. - Det er mye studentene skal lese i løpet av et år, så det er et tøft studium. Studieinnholdet inkluderer anatomi og fysiologi, hud- og neglelidelser, og hudsykdommer som har innvirkning på føttene. Vi gjen-

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

nomgår også analysemetoder, skoteori, avlastningslære, materiallære, neglebe­ handlinger, og ikke minst bedriftlære og gjennomgang av lovverket for yrkesgruppen står på undervisningsprogrammet. Så det er mye å sette seg inn i. Men vi ser at undervisningsopplegget fungerer, og våre elever gjør det bra i praksis også i etterkant, forteller Veronica Anseth. Hun legger til at jobbmulighetene står i kø etter endt utdanning. GODE JOBBMULIGHETER

- Etter endt utdanning kan man jobbe i hudpleiesalonger, starte egen klinikk eller søke seg mot sykehussektoren og helsevesenet. For dem som ønsker å oppleve noe annet, er det også jobbmuligheter på cruiseskip. Dette er en fin utdanning, som også kan kombineres eller suppleres med andre utdanninger vi tilbyr på Tone Lise Akademiet. Hva med en tilleggsutdanning innen negleteknikk? Her kan man tilføre en glamfaktor til føttene, fremholder Veronica Anseth, som selv er utdannet autorisert fotterapeut og massør fra Axelssons Institute. Da hun ble kontaktet av Tone Lise Forbergskog, som planla å starte en utdanning som leder frem til å bli autorisert fotterapeut, var hun ikke i tvil. - Det var gøy å kunne bli med på noe nytt, og formidle den kunnskapen jeg hadde opparbeidet gjennom 12 år som selvstendig fotterapeut, avrunder hun.

Full konsentrasjon. Student Linda Yousef (43) stortrives med praktiseringen av kunnskapene. - Jeg er også utdannet make-up artist og hudterapeut ved Tone Lise Akademiet. Fotterapeututdanningen gjør at jeg kan jobbe over et bredt felt, smiler hun under munnbindet, mens hun jobber sammen med Veronica Anseth på en av kundene i praksisklinikken.


Størst på utdanning Beauty Products as er ny hovedaksjonær i Tone Lise Akademiet, Norges største utdanningsinstitusjon innen skjønnhetsbransjen, med 250 studenter fordelt på hudpleie, vipper, makeup-artist, fotpleie og ikke minst negler. Planen er å forene krefter og slå sammen skolevirksomheten til de to selskapene. Fra høsten vil elevene ved Beauty Hudpleieskole samles i lokalene til Tone Lise Akademiet på Hasle i Oslo, som da vil telle nærmere 300 elever. RIGGET FOR VEKST

Oppkjøpet av aksjemajoriteten innebærer ikke at Beauty Products as og Tone Lise Akademiet blir slått sammen til ett selskap. I første omgang vil selskapene driftes hver for seg, med unntak av skolevirksomheten til Beauty Products, som vil være på flyttefot fra høsten. Et forsterket søkelys på utdanning, kombinert med Beauty Products sterke merkevarer, er med på å bygge en ny tungvekter i skjønnhet og velværebransjen. På distribusjonssiden er planen å samle lagervirksomheten og logistikk i Beauty Products hovedkontor i Oslo sentrum. - Vi blir en totalleverandør i vår bransje, og vi er rigget for vekst. Det vil skje mye spennende i tiden fremover, lover daglig leder for begge selskapene, Ole-Marthin Hexeberg.

Daglig leder i Beauty Products as, Ole-Marthin Hexeberg blir daglig leder for begge selskapene. Her sammen med Tone Lise Forbergskog i Tone Lise Akademiet og eier og gründer av Beauty Products as, Hanne Westgaard. Tone Lise Forbergskog vil fortsette som minoritetsaksjonær i TL Akademiet og delta i den daglige driften i TL Akademiet, mens Hanne Westgaard vil konsentrere seg om å pleie kontakt med Beauty Products leverandører.

Ha orden pa fottene Fotk re m p å s pray

A ll er gen - o g l u k t fr i t t

Satisfeet er en ny fotpleieserie i Norge. Serien inkluderer ni produkter, som dekker et bredt spekter av tilstander. Åtte av kremene kan benyttes av diabetikere. Istedenfor tube, har alle produktene airless-system med pumpe, som gjør at man kun bruker det man trenger. Alle produktene inneholder stamceller hentet fra eple. Hvert produkt har sin unike sammensetning av ingredienser. Fri for blacklist INCI-ingredienser som PEG, BHT, klorfenesin og tricosan. Fri for allergener og sensitiviserende ingredienser. - Brukervennligheten gjør at de eldre synes den er lettere å håndtere, og de føler at produktet varer lenger når man ikke søler bort produktet, forteller markedsansvarlig Sunniva Orlin i Kokong Skin Care as. For mer info, kontakt Kokong Skin Care på tlf. 55 11 08 60, eller sjekk www.kokong.net.

Gehwol med Express Foam er et tilbud til de som dropper å bruke fotkrem fordi de opplever at de blir klissete av produktet. Kremen absorberes raskt og er ikke fettete. En liten mengde skum morgen og kveld gir næring til føttene. Gir merkbart smidigere hud og en superfresh følelse. Info: Tjøstolvsen as, tlf. 47601100, www.tjostolvsen.no

Ve l s te l te s om m e rføtte r

Gehwol Fusskraft Soft Feet Cream er en fuktighetsgivende fot- og leggkrem som trekker hurtig inn. Den behagelige duften gir en friskhet som sørger for en god følelse av velpleide føtter. Dermatologisk testet. Egnet for diabetikere. Info: Tjøstolvsen as, tlf. 47601100, www.tjostolvsen.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

29


update

Bevegelser i bransjen Produktsjef Wenche Markussen bød på vårens nyheter fra Elemis, der ProCollagen Definition Face & Neck serum var den viktigste lanseringen.

En smilende Marketing Manager Skincare, Lise Løvstad Christiansen, åpnet presseeventet med å ønske de fremmøtte velkomne til en begivenhetsrik dag med faglig påfyll i en uformell atmosfære.

Varslipp hos Dermanor

Rett før påske var det duket for vårens presseevent hos Dermanor. I fokus stod nyheter fra Elemis og cosmeceuticalssatsningen med fokus på Priori Skincare og Skinbetter Science. Det kommer flere spennende nyheter denne våren. Denne gangen fikk man også vist frem sitt nye hovedkontor på Billingstadsletta, der alle aktiviteter og avdelinger er samlet på ett plan. Oppmøtet og lanseringene viser at Dermanor er på offensiven. SNARVISITT FRA USA

Dermanor har siden oppstarten hatt et nært samarbeid med forskningsmiljøet rundt cosmeceuticalindustriens gudfar; kjemiker og forsker Joe Lewis. Han er blant annet mannen bak MD Formulations, en serie som var en bærebjelke i Dermanors produktportefølje gjennom mange år. Joe Lewis er også en av gründerne bak Priori Adaptive Skincare, en «intelligent» cosmeceuticalserie som tilpasser seg hudens behov og endringer

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

time for time. Serien byr også på kjemiske peelinger, som kan tilpasses den enkelte kundes behov. Så samarbeidet har fortsatt, på tross av utfasinger av andre serier. Til Dermanors presseevent hadde man flydd inn David Stern, en av medgründerne av Priori. Han har forøvrig også jobbet med både MD Formulations og bareMinerals. Det ble en kortvisitt denne gangen, men vi regner med at han fikk en positiv opplevelse av Dermanors innsats for merket og tatt pulsen på interessen for Priori i det norske markedet, før han satte kursen tilbake til USA. PRISBELØNT

En annen serie som fikk behørig oppmerksomhet, var Skinbetter Science, en prisvinnende og innovativ antiage cosmeceutical serie, basert på nye patenterte

teknologier og grensesprengende lever­ ingssystemer. Under foredraget i regi av Business Development Manager Kaja Iselvmo, fikk man presentert kliniske studier med før og etter bilder, som forteller med tydelighet hvilke resultater man kan oppnå. Serien er en viktig satsning fra Dermanor. Nyhetene fra Elemis ble presentert av produktsjef Wenche Markussen, og det var besøk av Elemis-ambassadør Shane Urton, danser ved Nasjonalballetten.


Minimesse

i smakfulle omgivelser I mars var det en eksklusiv mediemesse for journalister og influensere på The Thief på Tjuvholmen i Oslo. Anne Kathrine Hansen fra Real PR var initiativtager til minimessen, som samlet åtte leverandører på sine respektive ministands. - Jeg ville gjerne løfte frem mindre leverandører på en effektiv og kostnadsbesparende måte, så de kan vise frem hva de har å by på i konkurranse med bransjens største leverandører. Det var utgangspunktet for mitt initiativ til å lage dette arrangmenet, forteller Anne Kathrine Hansen. Og man hadde smakfulle biter å by på. Noen av seriene var helt nylansert i Norge, og de åtte leverandørene bød i sum på en interressant miks av produktområder.

PR-veteran Anne Kathrine «Anki» Hansen bød på speeddate med leverandører i toppetasjen av The Thief. Hun er ikke fremmed for å gjenta arrangementet.

Smått og godt. Åtte bransje­leverandører fikk vist frem sine produktserier og nyheter i et konsentrert format på 2 timer.

DARPHIN

Skreddersydd for deg som hudterapeut. Nå med ny avansert vegetabilsk bioteknologi og nye ansikt/kropps behandlinger, lover Darphin en suksess i din klinikk/spa. Darphin Norge distribueres av Beauty Products AS www.beautyproducts.no, tlf 23 19 10 00

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

31


mix

Kr a ft fu l l

Nimue SMART Resurfacer er den sterkeste salongbehandlingen Nimue har laget. Byr på vannfri konsistens med fire ulike syrer og hudbarriere beskyttelse. Umiddelbare resulater med minimalt ubehag og nedetid på huden. Info: Beauty Products, tlf. 23 19 10 00, www.beautyproducts.no

produkter for hud & velvære

Beauty Boost F l ott g l ø d

Matis Hyalushot Perfor Mask er en innovativ biocellulosemaske. Benytter ingredienser som hyaluronsyre, vitamin C og glykolsyre. Reduserer synligheten av fine linjer og rynker umiddelbart, virker utglattende og mykgjørende. Etterlater huden med en fantastisk glød. La den ligge på i 15-20 minutter, ingen rens er nødvendig. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

U l ti m at b es k yt t els e

Priori Tetra byr på ultimat solbeskyttelse for huden 365 dager i året, uansett vær. Tetra kombinerer flere nivåer av beskyttelse: DNA-reparerende enzymer, antioksidanter, UV-beskyttelse og infrarød beskyttelse basert på en patentert teknologi. Kommer i en farget og ufarget formulering. Passer alle hudtyper, kjønn og aldre. Brukes på ansikt, hals og decollette. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

Korrig eren de

« F i l te r p å k ruk ke »

Effe ktful l t

Hankon byr på seks høykonsentrerte ampuller for videresalg og kabinettbehandlinger. Deep Moisture fukter og bløtgjør, Angeless reduserer fine linjer med plump-up effekt, Beauty Boost regenererer og gir strammere konturer, Matt & Fine matter huden og forminsker porene, Calm & Fine beroliger og forminsker rødhet og irritasjon. Info: Hankon, tlf. 69 67 56 00, post@hankon.no

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

Matis Hyalu Liss Primer er en makeup primer med Matis hyaluronsyreteknologi, som fyller ut linjer og rynker innenfra og ut. Gir en optisk effekt som glatter ut tørrhetslinjer, duser ut ujevnheter og etterlater huden med et silkemykt uttrykk. Byr på en fin tekstur, som smelter inn i huden. Brukes etter krem og/eller foundation. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

Skinbetter Science Even Tone Correcting Serum FACE er et banebrytende produkt som korrigerer hudtonen og gir en reduksjon i forekomsten av hyperpigmentering, uten hydrokinon og retinol. Produktet vant prisen for Best Dark Spot Fighter av NEW Beauty i mars 2019. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

I n s tag ramfi lt er

Askepottkremen Beauty Bluhr Sunless Glow med selvbruningseffekt perfeksjonerer huden og dekker ujevnheter med en magisk glød og finish. Finnes i nyansene Latte Light og Latte. Info: Hexa as, tlf. 73 83 37 60, mail@hexa.no


Signaturbehandling med utvalgt konsentrat, gummimaske og H20 serum! 1r.-·

OAmpoule

fJ) Powder Mask

VELG MELLOM:

t

on

nt

•LIFTING •EDELWEISS •PORE HYDRATE

A H20 Advanced V Spectrum Serum

,�

PARABEN FREE

ARTIFICIAL COLOURANT FREE

Hudpleiegrossisten AS HUDPLEIEGROSISSTEN AS, RYENSVINGEN 3, 0680 OSLO, TLF: +47 479 76 800, WWW.HUDPLEIEGROSSISTEN.NO

IJ

HUDPLEIEGROSSISTEN

@@HUDPLEIEGROSSISTEN


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

mix

produkter for hud & velvære

G l ow- on - th e - g o

Phenomenal Organic Tan Infused Cloth er praktiske selvbruningsservietter som gir en gyllen brunfarge i løpet av få timer. Selvbruningsservietten kan brukes både til ansikt og kropp, og er biologisk nedbrytbar. Serviettene byr på økologiske ingredienser som tilfører fukt og etterlater huden med en feilfri, strålende brunfarge. Info: Hexa as, tlf. 73 83 37 60, mail@hexa.no

Fris k t

Maria Åkerberg Deepskin Organics Deo Roll-On Essential dufter friskt av grapefrukt og laurbærblad. Den aktive ingrediensen sodium caproyl/lauroyl lactylate er et melkesyresalt med bakteriedempende egenskaper som forhindrer duft ved svette. Info: Isaksen & Co AS, tlf. 55 98 20 00.

SO S- b eh a n d l i n g

[Comfort Zone] Remedy Oil er en ansiktsolje som funker som en SOSbehandling. Den gir masse fukt, næring og beskyttelse ved hjelp av marula- og jojobaolje. Fri for silikoner og parfyme. Info: Kokong Skin Care as, tlf. 55 11 08 60, www.kokong.net

Natu rlig skjonnhet Si st e g e n e ras j on r et i n ol

Ve ga n ske ma sker

NÜGG Fizz mask er et tre-i-en produkt som er 100 % naturlige og veganske. Skummende masker et hot for tiden, så dette er fine salgsprodukter. Kommer i tre forskjellige typer. Leveres i pakker med 15 behandlinger. Virketid 5-10 minutter før den vaskes av. Info: Beauty Products Norway, tlf. 23 19 10 00, www.beautyproducts.no

Jevn h udt on e

Phyris patenterte Triple A-serie tilbyr konsentrerte retinolprodukter som er egnet for alle hudtyper. Liposin-innkapslet retinol øker kollagendannelsen i huden, og reduserer rynker, reduserer talgproduksjonen, styrker hudbarrieren og gir huden mer glød og fukt. Info: Hankon, tlf. 69 67 56 00, post@ hankon.no

NIOD Ethylated L-Ascorbic Acid 30% Network er et høykonsentrert kompleks basert på kombinasjonen av 30 % høystabilt etylert L-askorbinsyre i et antioksidantnettverk av superoksid dismutase, selen og sink. Hudtonen blir jevnere og misfarging mindre synlig. Den tidligste effekten vil være synlig etter kun tre dager, og øke over tid ved regelmessig bruk. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

Våke n t b l i k k

Darphin Intral De-Puffing eye cream er en eksklusiv øyekrem i gel konsistens. Gir flotte resultater på mørke ringer og poser. Anbefales sammen med kinesiomassasje rundt øynene. Med kombinasjonen av De-Puffing Anti-Oxidant eye cream, trykk-akupunktur og massasje får du trippel effekt. Info: Beauty Products as, tlf. 23 19 10 00, www.beautyproducts.no

B a d s tuk l ar?

Maria Åkerberg Deepskin Organics Bath Salt Energy saltkorn fjerner effektivt døde hudceller og gjør hele kroppen glatt. Saltet tilfører viktige sporstoffer og virker balanserende på huden. Peppermynte gir en lett kjølende følelse og einebær er styrkende og varmende. Brukes både i badstu og badekar. Info: Isaksen & Co AS, tlf. 55 98 20 00.

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

thorsen hu


r ø d n a r e v e l l a t o t r ø s i Din r f g o a p s , d u h , t o f til

tlf. 64 97 40 60 l 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen hud.indd 3

28.08.2018 17:14


mix

produkter for hud & velvære

H

Hudhelse i fokus

B arneve n n l i g

Maria Åkerberg Deepskin Organics Baby Cream er en rik og mykgjørende krem, som gir næring til barnets sensitive hud. Med innhold av naturlig jojobasmør, sheasmør og ringblomst binder kremen fukt i huden, samtidig som den øker hudens beskyttelsesbarriere. Info: Isaksen & Co, tlf. 55 98 20 00.

S e n s i ti v i te ts ve n n l i g

NIOD Modulating Glucosides er en konsentrert emulsjon som virker målrettet mot ulike tegn til sensitivitet. Serumet reduserer rødhet, kløe og irritasjon, samtidig som det lindrer sviende og stikkende følelse i huden. Formuleringen støtter hudbarrieren og tilfører fuktighet. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

C t 7 s

Fa st e ko n t u r er

Elemis Pro-Collagen Definition Face & Neck Serum gir ansikt og hals et mer definert og fast utseende. Reduserer rødmusset hudtone, glatter ut fine linjer og rynker. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

Ful l b e sk yt t els e

A l d ri n g s b e s tan d i g

The Ordinary 100 % L-Ascorbic Acid Poder inneholder er svært fint L-askorbinsyrepulver som synlig behandler aldringstegn, ujevn hudtone og gusten hud. Påføres ansikt og hals morgen og kveld. Skal ikke blandes med produkter som inneholder niacinamid eller EUK 134. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

Guinot Sun Logic Sensitive Balm spf50+ er for spesielt solutsatte områder. Sun Logic produktene beskytter mot mot UVA, UVB og HEH-lys fra solen og lys fra mobiltelefoner og nettbrett. Info: Beauty Products as, tlf. 23 19 10 00, www.beautyproducts.no


HEALTHY AND ORGANIC SUNCARE

Hurray for SPRAY! Solbeskyttelse blir ikke enklere enn dette! Solbeskyttelse på spray til både ansikt og kropp. Den rene, vann- og svetteresistente økologiske formelen er proppfull av antioksidanter og nærende ingredienser som absorberes hurtig uten at den virker fet eller klissete. Ingen smøring er nødvendig. Kommer både med og uten duft. COOLA SUNCARE er en eksklusiv økologisk solserie som tilbyr et bredt spekter av solprodukter. Produktene inneholder 70-97 % sertifiserte økologiske ingredienser for den optimale solbeskyttelsen for hele kroppen til både voksne og barn.

LEVERANDØR AV COOLA: HEXA AS | TLF 73 83 37 60 www.coola-suncare.no


mix

produkter for hud & velvære

Forføre n de v i p p e r

RefectoCil Lash & Brow Booster gir opptil 56 % lengre vipper, samt tykkere og bredere bryn med tettere vekst. Det aktive virkestoffet Black Sea Rod Oil forlenger og forbedrer øyevippens vekstperiode i overgangsfasen. Hyaluronsyre fukter og pleier øyevippenes røtter og forhindrer dem å tørke ut, og biotin fungerer som et skjønnhetsvitamin. Produktet anvendes både som vippepleie og på øyenbrynene. Info: Thorsen Biovital, tlf. 64 97 40 60.

Brun o g b es k yt t et

St. Tropez purity gel er vannbasert og absorberes raskt av huden. Den lette formuleringen er ikke klissete og farger ikke av. Trenger ikke skylles av. Inneholder hyaluronsyre og hibiskusekstrakt for å beskytte huden mot luftforurensning og ytre påkjenning. Info: Beauty Products as, tlf. 23 19 10 00, www.beautyproducts.no

Sommervibber B a by ven nl ig e s ol pro d uk te r

Coola Mineral Baby SPF50 gir barn en trygg og optimal beskyttelse fra skadelige stråler fra solen. Inneholder mer enn 70 % økologisk sertifiserte ingredienser, som gir optimal pleie til barnets hud. Anbefalt for babyer over seks måneder og eldre, samt voksne med sensitiv hud. Luktfri, testet av barneleger. Vannresistent opp til 80 minutter. Info: Hexa as, tlf. 73 83 37 60, mail@hexa.no

Av s l a p p e n de

Elemis Sea Lavender & Samphire Salt Scrub gir en avslappende dusjopplevelse. Mineralrikt havsalt børster bort grå og tørr hud fra overflaten, mens plante-ekstrakter tilfører ny fuktighet. Masseres på huden med varmt vann, etterlater huden med nydelig, sjøinspirert unisex duft. Info: Dermanor as, tlf. 66 77 55 55, www.dermanor.no

K l ar for van n s k i?

D e l i ka t b e s k y tte l s e

S tar tkl a r

Startkit Aromatherapy er en fullverdig startpakke til deg som tilbyr aromamassasje. Startpakken inneholder to stk. baseoljer 200 ml, søt mandelolje og druekjerneolje, og til sammen 17 stk. eteriske oljer à 10 ml. I tillegg medfølger to stk. tomme flasker, ett stk. målebeger, rørepinne og bæreveske. Info: Thorsen Biovital AS, tlf. 64 97 40 60.

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

Coola Mineral Baby Sunscreen Stick SPF50 er et fullverdig solprodukt som gir bredspektret UV-beskyttelse og nærer huden. Inneholder mer enn 70 % økologisk sertifiserte ingredienser. Tamaunuolje og kamilleekstrakt beriker og nærer, mens en blanding av shea- og kokossmør, avokadoolje og kokosolje holder babyens hud silkemyk. Kan også brukes på leppene. Info: Hexa as, tlf. 73 83 37 60, mail@hexa.no

[Comfort Zone] ECO Water Sun Soul er dedikert til de som praktiserer vannsport. Produktet inneholder WATER SOUL spf30, økovennlige, kjemiske solkremfiltre som er trygge for miljøet i havet. I tillegg er den ekstremt vannavstøtende, noe som ytterligere reduserer spredning av produktrester. Produktet er parfymefri, og emballasjen er Co2 kompensert og basert på 100 % resirkulerbar plastikk for å beskytte miljøet. Info: Kokong Skin Care as, tlf. 55 11 08 60, www.kokong.net

*P kl m


    Beauty Forum Readers award

“Triple Aâ€? Retinolbehandling Trippel vitamin A behandling med høydosert retinol som med sin patenterte sammensetning lover høyt nivĂĽ av toleranse og en intensiv effekt mot linjer og rynker! Phyris tilbyr en rekke supereffektive behandlinger med resultater som skal synes og føles, alt pakket inn i ekte Phyris luksus. Phyris har svĂŚrt trygge og tolerante behandlinger. Alle produkter holder medisinsk standard. *Phyris har tidligere vunnet priser som mest attraktive hudpleiemerke, beste produkt for problemhud, og beste klassiske hudpleieprodukt i en av bransjens aller mest prestisjefulle kĂĽringer - Beauty Forum Readers choice, hvor mer enn 60 000 kosmetologer, leger og hudterapeuter stemmer frem sine favoritter.

       


mix

produkter for vipper, hender og føtter

For b rud e n ( o g a n dre m e d g y l n e ri n g e r) CND har denne sesongen laget en egen brudekolleksjon, «Yes, I Do». Den inkluderer duse og romantiske farger, som gjør dine kunder bryllupsklare helt ut til fingerspissene. Brudekolleksjonen leveres i form av CND Shellac, som byr på glans, styrke og minst 14 dagers holdbarhet. Kolleksjonen kommer også i VINYLUX, så kunden kan ta med seg sin favorittfarge på bryllupsreisen og sikre seg perfekte negler fra start til slutt. - Velpleide, perfekte negler er kronen på verket når gifteringen skal settes på. Ringen skal fremvises og fotograferes. Da gjelder det å skape flotte resultater for kundene. Det er tross alt bilder du skal se på hele livet, oppsummerer Marianne Jemtegård i NeglAkademiet. Mer info, kontakt NeglAkademiet as på tlf.: 23 25 36 36, eller sjekk www.neglakademiet.no

«M å h a » i so mmer vesken CND byr på smarte penner for sterke negler. Pleiende SolarOil og gjenoppbyggende RescueRXx har lenge vært favoritter i neglesalonger. Nå kommer begge i et nytt og praktisk format. Disse behandlingspennene gjør daglig påføring enda enklere, og formatet er også perfekt for å ta med på sommerens mange eventyr. Mer info, kontakt NeglAkademiet as på tlf.: 23 25 36 36, eller sjekk www.neglakademiet.no

«Yes, I Do»

S om m e rf l ør t m e d v i p p e b øy - Årets største snakkis på skjønnhetsfronten er på full fart inn i norske skjønnhetssalonger. Ønsker du sunne, sterke og iøyenfallende naturlige vipper, da er vippebøy med LASHUS sommerens viktigste behandling, mener PR-ansvarlig i NeglAkademiet, mote- og skjønnhetskommentator Marianne Jemtegård. - Vi har allerede startet opplæring på dette, og tilbakemeldingene fra salongene som har fått opplæring er at de er veldig begeistret over det gode resultatet. Dette kommer til å bli stort, fastslår hun. - Etter år med hissige vippeserum og dramatiske vippe-extensions, har norske kvinner blitt vant til lange, tykke, mørke og glossy vipper. Og hvem har ikke lyst på et mer intenst, åpent og flørtende blikk? Men hvordan få effekten av falske vipper, uten å oppleve et dryss av falske vipper, utvekst, eller en tung følelse på øyelokkene? Finnes det et alternativ der ute for dem som for dem som ønsker å ivareta sine naturlige vipper, men allikevel få synlig boost i blikket? Svaret er vippebøy, fremholder Marianne, og legger til følgende; - Vi har løsningen. Nå kan du få permanent bøy og farge på naturlige vipper, og behandlingen er skånsom med et langvarig resultat. I NeglAkademiet har vi alltid stilt høye krav til kvalitet, integritet og presisjon når vi lanserer nye ting. Etter en grundig gjennomgang av konseptet er nå LASHUS tilgjengelig i Norge. Under salgordet «Raise your Gaze» gir LASHUS deg mulighetene til å gi dine kunder en volumgivende og oppløftende vippebehandling, uten å gå på kompromiss med en naturlig følelse. Og det beste av alt, er at behandlingen varer i opp til åtte uker. Så løft blikket, og gjør deg klar til å oppdage LASHUS denne sommeren! Mer info, kontakt NeglAkademiet as på tlf.: 23 25 36 36, eller sjekk www.neglakademiet.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019


Fa rg e b om b e

Sommerkolleksjonen Prismatic er en skikkelig fargebombe som passer perfekt til sesongens trendbilde. Mer info, kontakt NeglAkademiet as på tlf.: 23 25 36 36, eller sjekk www.neglakademiet.no

Vå re n kal l e r The Color Of Petals fra Gelish er en herlig kolleksjon i duse vårtoner. Gelish Soak off Gel Polish sitter på neglen i tre uker uten å chippe, og kan soakes fullstendig av i løpet av 10-15 minutter. Fås også i Gelish Dip. Info/bestilling: Tone Lise Beauty Store, tlf. 23 00 29 29, nettbutikk@tonelise.com

F l ott d e s i g n Ta dine kunstneriske evner til nye høyder. Med den lett kontrollerbare Gelish Art Form Gels kan du skape enkle eller avanserte uttrykk i fantastisk design. Kommer i 24 flotte farger. Info/bestilling: Tone Lise Beauty Store, tlf. 23 00 29 29, nettbutikk@tonelise.com

G o de verk t øy Gelish 18G Unplugged Led Light er en innovativ nyhet fra Gelish. Det dreier seg om en ledningsfri, mobil og trygg Led-lampe. Info/bestilling: Tone Lise Beauty Store, tlf. 23 00 29 29, nettbutikk@tonelise.com

D i n nye favori tt e- fil Gelish Go File er spesielt utviklet med tanke på negleteknikerens behov. Denne eksklusive efilen med Power Dock gjør at du kan file mens du lader. Med sine 35 omdreininger i minuttet er Go File smidig, stillegående og vibrasjonsfri. True Torque sikrer at Go File holder seg ladet og sterk gjennom hele dagen. Perfekt til alt innen filing. Info/bestilling: Tone Lise Beauty Store, tlf. 23 00 29 29, nettbutikk@tonelise.com

E t m us t p å re i s e ORLY Breathable er en negleforsterker med farge. Den pleier og styrker neglen mens du har fine, nylakkerte negler. Her kan du velge mellom 70 farger og nyanser. Breathable er 13-Free, vegansk, fri for dyretesting og halalsertifisert. - ORLY Breathable er fin å ha med seg på reise, fordi du får negleforsterker, basecoat, farge og topcoat i én og samme flaske. Alt du trenger å gjøre, er å påføre ett strøk med ORLY Breathable, forteller aktivitets- og markedsansvarlig Sandra Carilyn Skjeldal i Glamit AS, ORLY Distributor Norway. Hun legger til at du fjerner Breathable med vanlig neglelakkfjerner. Info: Glamit AS, tlf. 949 79 442, www.orlynorge.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

41


Hydr a Facial: Effektivt o g p opulær t Hydra Facial er en behandling i kraftig vekst, og klinikken Beauty Medical Care har kjøpt to maskiner for å møte etterspørselen. - Kundene etterspør effektivitet og resultater. Her kan vi fjerne døde hudceller og sluse inn fuktighet på 20 minutter uten nedetid. Vi bruker tilpassede doser fruktsyre. Hele behandlingen tar tre kvarter, forklarer hudterapeut Cecilie Martinussen.

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019


TEMA: BEDRIFTSPROFILEN

B E AU T Y

M E D I C A L

C A R E ,

T Ø N S B E R G:

Fokusert drift gir solide resultater - Det var fantastisk morsomt å bli nominert til Årets Hudpleiebedrift, motta anerkjennelsen og hyllesten for det vi har fått til. Prisfesten i Oslo 16. mars var et flott arrangement, smiler daglig leder og gründer av Beauty Medical Care i Tønsberg, Eva Meland. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Jeg synes nesten at vi har vunnet ved å bli en av de tre nominerte til prisen Årets Hudpleiebedrift. Det var en ære. Jeg skjønner at 7. Himmel i Bodø vant. De driver stort og har skolevirksomhet, så det var vel fortjent at de stakk av med seieren. Vi hadde uansett en hyggelig kveld på Prisfesten, og nominasjonen varmet. Vi føler vi driver en god virksomhet og står på for kundene, sier Eva Meland. MEDISINSK ORIENTERT

Beauty Medical Care har eksistert i 11 år. Kundeporteføljen er bygget opp sten på sten, og økonomien er solid, noe som ble vektlagt i juryens vurdering da klinikken ble nominert til Årets Hudpleiebedrift. Noe av grunnen er fokuset på medisinsk orienterte behandlinger, fremfor tradisjonelle velværeorienterte kropps- og ansiktsbehandlinger. Gründer Eva Meland er utdannet sykepleier og har lang fartstid i bransjen, med fokus på medisinsk problemstilling. Hun har tidligere reist landet rundt som kursholder, og jobber dedikert med injeksjoner, både fillere og Botox. Det er ingen ni-til-fire jobb å drive egen virksomhet i denne bransjen. Man må stå på for å få det til å gå rundt økonomisk. - Du må være tilgjengelig for kundene der og da, så ja, det blir ofte lange dager. Jeg bruker også mye tid på å besvare mailhenvendelser og følge opp kundene. Vi skal være der for dem når de trenger det, påpeker Eva. - Jeg jobber fortsatt på legevakt hver tredje helg, og holder på denne måten kontakt med det medisinske miljøet. Vi har også samarbeid med hudleger og plastiske kirurger, og henviser kunder etter behov. Vi skal drive med våre tjenester, så får andre ta seg av andre behov. Tilknytnin-

gen til medisinske miljører gir meg også nyttige in­puts, ut over å drive egen salongvirksomhet. Det er helt bevisst at vi har rettet oss mot det medisinsk orienterte feltet. Her tilbyr vi behandlinger som koster litt. Det gir oss muligheten til å sikre en økonomisk forsvarlig drift.

Billed Billed Billed teren ber so å jobb ger i B der, sm

BRYN, VIPPER OG MANIKYR

- Vi tilbyr flere tjenester, som brynforming, vippeekstension og manikyr i form av Shellac, fordi vi vil gi kundene et komplett tilbud. Men vi hadde ikke greid oss uten de medisinske behandlingene, det vet jeg som betaler regningene, humrer samboer og administrator Bjørnar Schjerve, som er like involvert i driften som Eva. Han legger til følgende; - Det kreves mye for at vi skal holde oss oppdatert. Den teknologiske utviklingen skjer i så stort tempo, at dyre maskiner kanskje må byttes ut etter 2 - 3 år. Vi må ha ressurser til å anskaffe nytt utstyr. Kundene følger med og vet ganske mye om hva de kan forvente. Skal vi holde oss i front, må vi jobbe tett med leverandørene og vi satser løpende på faglig oppdatering for de ansatte.

Billed

HOTTE BEHANDLINGER

Hudpleiebransjen er ikke statisk, og det skjer hele tiden noe på den medisinsk-tekniske fronten. Man må være åpen for å forandre behandligsmenyen og tjenestetilbudet. Ett eksempel Bjørnar trekker frem er Hydra Facial behandlinger. - Her kan vi utføre flere behandlinger på en effektiv måte. Aqua Gold, en behandling som innebærer en blanding av Restylane og Botox, er også veldig populær. En behandling Eva har spesialisert seg på, og som også er populær, er trådløft.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

43


TEMA: BEDRIFTSPROFILEN

«D et er h el t b evi sst at v i h ar re tte t os s m ot d e t m e d i s i n s k ori e n te r te fe l te t. H e r t ilbyr vi b eh a n d l i n ger so m ko st er l i tt. D e t g i r os s m ul i g h e te n ti l å s i k re e n økon om i s k fors varlig drift »

Daglig leder Eva Meland, hudterapeut Madelen Ambro, sykepleier Janicke Brubak (som for tiden er i fødselspermisjon) og hudterapeut Karoline Meland stortrives på jobb. Hudterapeut Cecilie Martinussen var opptatt med å gjennomføre en Hydra Facial behandling da fotoet ble tatt. Hånd i hanske. Samboerparet Bjørnar Schjerve og Eva Meland driver Beauty Medical Care sammen. Bjørnar er administrator og Eva det faglige ankeret. - Det er fantastisk hyggelig å ha en samboer som skjønner det vi driver på med, og kan gi meg råd og veiledning på områder som jeg ikke har greie på. Bjørnar er flink på markedsføring og drifter sosiale medier. Vi har det hyggelig på jobb sammen, smiler Eva.

Hudscanning gir en viktig pekepinn om hudtilstanden. - Det er viktig og nyttig å kunne dokumentere hudtilstanden, når vi skal skreddersy effektive og målrettede behandlinger, forklarer hudterapeut Madelen Ambro.

- Jeg jobber med en type trådløftbehandling som er godkjent for sykepleiere. Andre behandlinger må utføres av godkjente leger. TILGJENGELIGHET VIKTIG

Beauty Medical Care ligger på gateplan i Tønsberg sentrum, og har ekspandert gradvis. Men nå er klinikken på flyttefot. - Vi disponerer nå hele første etasje i bygget vi holder til i, med fem behandlingsrom, en stor salgsavdeling, resepsjon og vi har fått plass til det utstyret vi trenger. Men i Tønsberg, som andre byer, blir det tøffere å finne parkering for våre kunder i nærområdet. Vi har derfor kjøpt egne lokaler og flytter oss en knapp kilometer om ikke så lenge. Her får vi en topp moderne klinikk, med alle de facilitetene vi ønsker oss, forteller Bjørnar Schjerve. - Det blir greit for våre kunder at vi flytter litt av gårde. Jeg tror ikke vi mister noen av den grunn. Nå står kampen om å sikre et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Vi ønsker også at rullestolbrukere med kassevogn skal finne egnet parkering ved lokalene, og jeg diskuterer dette med Tønsberg Kommune, legger Eva til.

44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

Alle sertifikater i orden Eva er autorisert på Restylane og jobber mye med injeksjoner. Hun mener det tas litt for lett på bruken av injeksjoner og produkter kundene kan kjøpe på nettet. - Det finnes så mye fillere og så mange peelingprodukter ute i markedet, at jeg kan skjønne at kunder synes det er attraktivt med noe som tilsynelatende er billig og gir resultater. Jeg har opplevd at kunder kommer til meg for å be om å injisere produkter som de har med seg, men det er selvsagt uaktuelt. Jeg jobber med Restylane og Botox, og holder meg til det. Det bør være en større bevissthet rundt produktene man bruker, som profesjonell terapeut må kunne forklare kundene om dette og den risikoen de løper ved å handle på nett og gjøre ting på egenhånd. Vi må være profesjonelle rådgivere og kunnskapsrike fagutøvere. Da skaper vi tillit og et grunnlag for å drive en god og sunn virksomhet.

Pr

Tlf E-


Gratis Demo

NORGES MEST BRUKTE online booking, journal og kassasystem

HANO

Benyttes av mer enn 500 salonger og klinikker

journal, timeplan og kasse

Online booking for kunder

NY la yout

Integrasjon mot regnskap Fri support og backup

Tilfredsstiller nye kassaloven

200,- mnd/ansatt Online Booking

200,- mnd/salong

*Etablering 4900,-

Prøv gratis demo www.hano.no Tlf: 66 77 66 73

E-post: salg@hano.no


Aktivitetskalender 2019 15.06 – 17.06 29.06 – 30.06 28.07 - 30.07 31.08 – 01.09 14.09 - 16.09 20.09 – 21.09 06.10 – 07.10 05.10 - 07.10 06.10 13.10 – 14.10 18.10 – 20.10 19.10 – 20.10

International Beauty Show, IBS Las Vegas International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmetica Frankfurt Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/ Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de OMC Hair world/OMC World Cup MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info: www.salonmcb.com og www.omchairworld.com/ Highlights Hair Fashion Experience Sted: Stockholm, Sverige Info: https://highlights.frisor.se/ International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Fort Lauderdale, USA Info: www.iecsc.com/ Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 NFVB Landsmøtet 2019 Sted: Clarion The Hub, Oslo Info: www.nfvb.no

VELK

OMM

EN!

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen i fellesskapet! • Co c o o n S ki n A S – Osl o • OHK Pi l e st re d et 8 A S - Oslo • OHK G rü ne rl ø kka A S - Os lo • OHK B o gs ta dvei e n 4 9 A S - Oslo

(OHK = Os l o H ud pl e i ekl i n ikk)

MAGASINET SALONG H U D & V E LVÆ R E KAN OGSÅ LESES PÅ N E T T ! Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

NFVBS LANDSMØTE 2019 19.- 20. OKTOBER 2019, CL ARION THE HUB, OSLO

FØLG OSS P Å I N S TA G R A M : nfvb_insta

46

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2019

TRYGG HVERDAG

BEST PRIS!

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tlf. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no


INVITASJON: VELK

OMM

EN!

VIL DU LÆRE MER OM VITAMIN A OG MICRONEEDLING AV EN VERDENS LEDENDE EKSPERTER?

SESONGENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND.

Oppdag sesongens NYE Yes, I Do Bridal Collection med SHELLAC, SHELLAC LUXE og VINYLUX.

30

Environ

1989 - 2019

INTERNATIONAL DAY THON HOTEL OPERA I OSLO I 14.09.2019

Pioneeren og plastikkirurgen Dr. Des Fernandes foreleser om sin forskning på vitamin A og microneedling. Dr. Des er regnet som en av verdens fem fremste forskere på hud og hudforbedring. Åpent for alle hudpleiere, sykepleiere og leger! VELKOMMEN!

www.environskincare.no

Early Bird kr. 1.999,ved påmelding innen 10. juni

EnvironSkinCareNO

Festmiddag kr. 1.500,Bouquet

(Inkluderer middag og vinpakke)

White Wedding

(Inkluderer alle foredrag og lunsj)

Forever Yours

Dr. Des Fernandes

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Veiled

“I wanted to make something that would help skin to actually be better, not merely feel or appear better”

Send påmelding til katrine@esthetica.no i dag! Begrenset antall plasser!

EnvironSkinCareNorway

NeglAkademiet AS

www.neglakademiet.no

23 25 36 36

post@neglakademiet.no


INVITASJON: VELK

OMM

EN!

VIL DU LÆRE MER OM VITAMIN A OG MICRONEEDLING AV EN VERDENS LEDENDE EKSPERTER?

SESONGENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND.

Oppdag sesongens NYE Yes, I Do Bridal Collection med SHELLAC, SHELLAC LUXE og VINYLUX.

30

Environ

1989 - 2019

INTERNATIONAL DAY THON HOTEL OPERA I OSLO I 14.09.2019

Pioneeren og plastikkirurgen Dr. Des Fernandes foreleser om sin forskning på vitamin A og microneedling. Dr. Des er regnet som en av verdens fem fremste forskere på hud og hudforbedring. Åpent for alle hudpleiere, sykepleiere og leger! VELKOMMEN!

www.environskincare.no

Early Bird kr. 1.999,ved påmelding innen 10. juni

EnvironSkinCareNO

Festmiddag kr. 1.500,Bouquet

(Inkluderer middag og vinpakke)

White Wedding

(Inkluderer alle foredrag og lunsj)

Forever Yours

Dr. Des Fernandes

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Veiled

“I wanted to make something that would help skin to actually be better, not merely feel or appear better”

Send påmelding til katrine@esthetica.no i dag! Begrenset antall plasser!

EnvironSkinCareNorway

NeglAkademiet AS

www.neglakademiet.no

23 25 36 36

post@neglakademiet.no

Profile for 07 Interaktiv

Salong 2 - 2019  

Salong 2 - 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded