a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ondernemers federatie s c h a g e n

de ooievaar eervolle vermelding ‘lekker’

nr 09 december 2015

Dit magazine is een uitgave van ondernemers federatie schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


PLAATMATERIAAL

-Dakpanplaten -Wandpanelen -Sandwichpanelen

-Lichtplaten -Profielplaten -B-keus plaatmateriaal

‘De beste kwaliteit, voor een lage prijs’

TOES VERKOOP HANDEL Witte Paal 259, 1742 LB Schagen - Tel.: 0224-216518 - E-mail: verkoophandel@toes.nl

www.toesverkoophandel.nl

Sponsor startersprijs 2015

Starters een vliegende start geven

en dromen en ambities helpen realiseren.

Rabobank wenst alle genomineerden van de startersprijs 2015 heel veel succes! Als startende ondernemer wil je meteen aan de slag. Met je financiële basis op orde, kan je je volledig op jouw doelen richten. En met de juiste kennis van zaken en ons actief lokaal netwerk ben je al snel op weg.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/starten Een aandeel in elkaar


pag 08

pag 14

pag 18

Ondernemen doe je samen Beste collega-ondernemers, Aan mij de eer om in deze uitgave het voorwoord te schrijven. Eerst even voorstellen dus. Mijn naam is Annie van der Voort. Ik ben getrouwd met Piet van der Voort en samen hebben wij 1972. Dit bedrijf hebben wij 6 jaar geleden Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 3.000 ex.

verkocht. Vanaf toen hebben wij ons gericht op Voorttrans Truckservice en Voorttrans Transportbegeleiding.

Uitgever:

Twee jaar geleden werd ik gevraagd om voorzit-

Vormgeving & druk:

Ondernemers Federatie Schagen Zeeman Reclame Groep

ter te worden van Zakenclub ’t Zand. Hier moest

Tekst:

ik wel even over nadenken. Ik had al meerdere bestuurlijke functies gehad. Van 1998 tot 2007 had ik in het bestuur van Zakenclub ’t Zand gezeten, dus wist ik wel wat er van mij gevraagd werd. Uiteindelijk leek het mij een grote uitdaging en heb dus ja gezegd. Zakenclub ‘t Zand is een hele actieve club. Zo is er door onze Zakenclub al veel gerealiseerd. Zoals: het warmteproject op industrieterrein Kolksluis; KVO met cameratoezicht op het industrieterrein, de uitstraling in en van ons dorp verbeterd, het vormen van een aanspreekpunt tussen gemeente t.b.v. de bewoners en ondernemers en het OFS. Om zo wat te noemen. Het is na bijna 15 jaar inzet gelukt om uitbreiding van ons bedrijventerrein te realiseren. In 2016 gaat (eindelijk) de eerste paal de grond in. Ook organiseren wij bedrijfsbezoeken bij bedrijven binnen en buiten onze vereniging. Wij steunen diverse decemberactiviteiten en organiseren één keer in de vier jaar een open bedrijven dag in ons dorp. Op dit moment zijn onze speerpunten glasvezel in onze gemeente en het vergroten

Frits van Wolveren/Karen Span

Advertentie acquisitie: Menno Zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

pag 21

Transportbedrijf Voorttrans opgebouwd vanaf

© 2015 Ondernemers Federatie Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondernemers Federatie Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

van de aanlegsteiger in ’t Zand. Daar kan verder nog weinig over gezegd worden; het is nog een lange weg te gaan. Natuurlijk blijft er nog genoeg te wensen over. Wij als Zakenclub ’t Zand doen het samen, want samen staan we sterk! Ik wens een iedereen een fantastisch 2016 met een goede gezondheid en veel plezier en succes met ondernemen.

Annie van der Voort Ondernemers Federatie Schagen

3


Feestelijk najaar:

30 jaar Max Hopmans Brillen en Lenzen reacties op gekregen. Veel mensen lieten zelfs

Het is een feestelijk najaar voor Max Hopmans Brillen en Lenzen in Schagen. Op 1 oktober bestond de zaak maar

weten de krant een echt bewaarexemplaar te vinden.” In de feestkrant blikten Max en Marijke onder andere terug op de voorbije jaren. Max:

liefst dertig jaar: een mooi jubileum dat Max en Marijke en

“We startten in 1985 met een combinatie van

hun team graag samen met hun klanten vieren. De laatste

een brillenzaak en een schoonheidssalon. Via

weken staan dan ook volop in het teken van speciale acties.

via kwam ons ter ore dat er op deze plek aan de Gedempte Gracht ruimte vrij was voor een winkel. Een paar maanden later openden we onze zaak.” Aan de voorkant van de winkel was de

4

Max: “In aanloop naar het jubileum hebben

jubileumkrant uitgebracht, die rond 1 oktober

opticien, aan de achterkant werkte Marijke als

we samen met onze leveranciers verschillende

op de mat viel bij duizenden mensen in Schagen

schoonheidsspecialiste. Max: “Dat werkte echt

acties bedacht. Ook hebben we een speciale

en omgeving. Daar hebben we ontzettend veel

goed. Marijke gaf de klanten advies over kleur

ondernemers federatie schagen


en make-up bij de aankoop van een bril en deed

op gereageerd. ook onze stijladviesdag van sil-

kan zo’n multimediabril behoorlijk veel verlich-

de behandelingen. na vier jaar werd het in de

houette op 6 november was een groot succes.

ting brengen. we horen regelmatig dat mensen

optiek echter zo druk, dat marijke ervoor heeft

op 14 november ontvingen we Jos, een bekende

echt minder last hebben van stijve schouders,

gekozen om van de salon over te gaan naar de

nederlandse brillenontwerper: hét moment om

een zere nek of branderige ogen. en dat werkt

brillen en lenzen.”

als klant eens van gedachten te wisselen met

vanzelfsprekend een heel stuk prettiger.”

een ware creatieveling. en tot 30 december kuninmiddels werken max en marijke alweer

nen mensen hun aankoopbedrag terugwinnen

hoewel de feestelijkheden nog in volle gang zijn,

jarenlang met veel plezier met een klein en

met een kanskaart.”

wordt er achter de schermen ook weer vooruitgeblikt naar 2016. max: “in het nieuwe jaar

enthousiast team. max: “Dat is een van onze sterke punten, we hebben met iedereen oprecht

nu het einde van het jaar nadert biedt deze

zien we steeds meer rondere, fijnere monturen

persoonlijk contact. we nemen de tijd voor onze

periode voor sommige mensen een uitgelezen

met meer kleur, in tegenstelling tot de eerdere

klanten en mensen kunnen altijd binnenlopen.

kans om nog voor 1 januari gebruik te maken van

donkere, vierkante monturen. De nieuwe col-

Dat zien we ook wel terug in ons bestand: er

het recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de

lectie wordt vanaf ongeveer februari gepresen-

zijn klanten bij die al dertig jaar bij ons ko-

aankoop van een bril of lenzen door hun zorgver-

teerd. maar eerst natuurlijk nog de uitverkoop

men. Daarom vinden we het ook belangrijk om

zekeraar. max: “we ontvangen inderdaad klanten

in januari!”

aandacht te besteden aan het jubileum. zonder

die bewust voor het nieuwe jaar nog een bril of

www.maxhopmans.nl

onze klanten waren we nooit zover gekomen.

lenzen aankopen. ondernemers kunnen bijvoor-

Dat is gewoon een feestje waard. zo hebben

beeld ook eens denken aan een speciale bril

we een zeer geslaagde dag gehad in het teken

voor multimediawerk. we vragen gedurende de

van het merk Dilem, dat zich kenmerkt door

dag steeds meer van onze ogen: we kijken steeds

monturen met verwisselbare pootjes. op 3 ok-

vaker op een beeldscherm, van mobiele telefoon

tober hadden we voor één dag álle monturen en

tot laptop. voor wie regelmatig last heeft van

soorten pootjes in de winkel. Daar is erg goed

-soms- vage klachten, hoofdpijn of droge ogen,

onDernemers feDeratie schagen

5


Uw website wordt steeds vaker mobiel bezocht! Geef uw bezoekers de beste mobiele ervaring.

ziber.nl/mobiel

Zeker Zakelijk Plus

Meer dan alleen verzekeren Wij maken ondernemen makkelijker! Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst kunnen zijn.

Uw pluspunten + Een advies waar ú wat aan heeft + Persoonlijk en dichtbij + Wij brengen alle risico’s in kaart + U verzekert alleen wat u wilt

Univé Hollands Noorden Tel.nr. 0227 - 54 94 40 Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!


Als ondernemersfederatie kunnen we niet anders dan u laten weten dat we somber zijn over de huidige politieke ontwikkelingen in onze gemeente. We vinden het bijzonder jammer dat wethouder Groot zijn functie heeft neergelegd, niet in de laatste plaats omdat wij altijd zeer prettig met hem hebben samengewerkt. We hopen dat het nieuwe jaar voorspoed zal brengen.

ondertussen kijken we terug op twee zeer ge-

ook vond in november het congres topnh

slaagde thema-avonden. op 26 oktober stond

plaats, dat we als federatie mede hebben

de avond in het teken van cybercriminaliteit en

ondersteund. op de dag zelf waren zo’n 150

daar bleek dat er nog veel te leren valt over

ondernemers uit de kop van noord-holland

beveiliging, back-ups en online werken. precies

aanwezig en het programma bestond onder

een maand later, op 26 november, vond in war-

ander uit sprekers vanuit microsoft en shell: al

menhuizen een thema-avond plaats over de

met al een zeer geslaagde bijeenkomst.

participatiewet en duurzame inzetbaarheid. we

Ik kijk dan ook met plezier uit naar wat

kijken met genoegen terug op deze twee goed

2016 ons zal brengen aan kennis en

bezochte avonden.

contacten!

9 janUari 2016: netwerkbijeenkomst op 9 januari 2016 vindt de traditionele netwerkbijeenkomst met de ondernemersverkiezing plaats. op deze avond wordt de ondernemer van het jaar 2015 bekendgemaakt. Daarnaast is er natuurlijk de rabo startersprijs en de publieksprijs van de schager courant. Binnenkort valt de uitnodiging voor de feestelijke avond bij alle ondernemers en andere genodigden op de mat!

onDernemers feDeratie schagen

7


In de gemeente Schagen was er dit jaar niemand die het ze nadoet: een eervolle vermelding in culinair magazine Lekker. Een prachtige mijlpaal voor Maarten en Silvia Pronk, koks Bas en Jonne en hun collega’s van De Ooievaar in Warmenhuizen.

eervolle vermelding ‘Lekker’ voor

De ooievaar Van dorpscafé waar dagelijks de laatste nieuw-

en partijen, maar ook voor vergaderingen en

moet er gaandeweg achterkomen wat je sterke

tjes aan de bar werden uitgewisseld tot hore-

andere zakelijke bijeenkomsten. Het restaurant

punten zijn. Nu zijn we een team en we vullen

cabedrijf van A tot Z: in ruim zestig jaar is De

is van donderdag tot en met zondag geopend.

elkaar goed aan. Ik neem de organisatorische

Ooievaar uitgegroeid tot bar-dancing met feest-

Onze koks doen hun inkopen op het seizoen en

werkzaamheden op me en Maarten is meer het

zaal en restaurant. Maarten: “Mijn opa startte

bieden een verrassingsmenu met de meest verse

gezicht van de zaak. Daarnaast kunnen we reke-

in 1953. Vervolgens namen mijn ouders het

topproducten.”

nen op een aantal fantastische vaste krachten

bedrijf over en sinds 2002 runnen Silvia en ik

8

en zeer gedreven oproepkrachten. En we zijn een

‘de Bolle’ - dat is onze bijnaam. Het restaurant

Waar Maarten opgroeide met horeca, was het

erkend leerbedrijf dus we bieden ook plek aan

is zo’n vijftien jaar geleden gerealiseerd, toen we

voor Silvia jaren geleden “een flinke omschake-

stagiairs.”

het pand van de buren erbij konden kopen. Het

ling”. Silvia: “Ik werkte in een winkel en Maarten

café is zes dagen per week open, we ontvangen

werkte vanzelfsprekend vooral in de avonden.

Sowieso werken Maarten en Silvia graag met

wekelijks verschillende clubs en verenigingen. In

Langzamerhand werkte ik toe naar een overstap

jonge mensen. “Bijvoorbeeld voor onze feesten

de zaal verwelkomen we gasten voor bruiloften

naar De Ooievaar. Dat was best even zoeken, je

onder de noemer ‘Uit je Bolle’. We hebben een

ondernemers federatie schagen


werkgroep gevormd van ontzettend creatieve

rassen, dat doen Maarten en Silvia ook graag

trouwens nog wel een missie: gezellige avonden

jongeren en samen organiseren we goede fees-

in hun restaurant. “Onze werkwijze met een ver-

uit bieden voor een net iets oudere doelgroep,

ten met DJ’s en aankleding. Daar komen veel

rassingsmenu valt goed in de smaak. Mensen

onder de naam ‘Disco Bolle’. Leuke feesten met

mensen op af, mede doordat ons team goed

willen best eens nieuwe gerechten proberen en

goede muziek voor mensen vanaf een jaar of

weet wat op dit moment de trends en veelge-

met dit menu is dat mogelijk. Vooral omdat men

25. Gewoon gezellig met z’n allen een avondje

vraagde artiesten zijn. Bovendien houden jon-

vooraf aan kan geven wat ze liever niet eten;

uit op de fiets.” De nieuwe plannen passen in

geren ons scherp over trends in het algemeen,

daar houden onze koks vervolgens rekening mee

de gedachte van het belang van horeca in een

zoals nu de foodfestivals populair zijn. We ston-

zodat gasten eigenlijk altijd positief verrast zijn.”

dorp. “Plekken waar mensen bij elkaar komen

den onlangs met een stand op Secret Garden

Jongeren, biljarters, bridgespelers, zakenmensen

dragen bij aan sociale cohesie. En dat is voor

in Schagen, waar mensen kunnen genieten van

en culinaire liefhebbers: De Ooievaar biedt voor

een kleine gemeenschap zeer waardevol. We

allerlei kleine hapjes, van lamsspies tot gerookte

iedereen een gelegenheid mét kwaliteit. “Daar

vinden het belangrijk daar een rol in te spelen.

zalm. Het is leuk om op deze manier in contact

hechten we ontzettend veel waarde aan, zowel

Maar bovenal is het natuurlijk hartstikke leuk!”

te komen met mensen en hen kennis te laten

in personeel als in onze drankjes en hapjes

maken met verschillende gerechten.” Gasten ver-

en onze evenementen. Voor 2016 hebben we

www.deooievaar.eu

ondernemers federatie schagen

9


METEEN NAAR JE ZIN BIJ MEGATEGEL.NL

MEGA-STORE SCHAGEN, WITTE PAAL 221

RDS cleaning Vakmanschap en kwaliteit tot in het kleinste detail

Tramremise de Hallen Amsterdam ®

www.fsc.org FSC®C031342

M.J. de Nijs en Zonen Warmenhuizen 0226 - 39 70 00 info@mjdenijs.nl www.denijs.nl

ONTWIKKELING - BOUWEN - ONDERHOUD

voor dagelijks schoonmaakonderhoud van kantoor- en winkelpanden, bedrijfsgebouwen, instellingen, trappenhuis etc. ook uw adres voor: • Glasbewassing • Hogedruk-en gevelreinging • Handyman • Bouwschoon opleveren • Opruimwerkzaamheden

Wij staan voor een kraakhelder resultaat!

RDS cleaning BV Westerpark 61 | 1742 BW Schagen | 06-51964172 info@rdscleaning.nl | www.rdscleaning.nl


De beste geitenkaas komt uit Noord-Holland

Utopia Hoeve bereidt geitenkaas op ambachtelijke wijze Streekproduct Zijper boerengeitenkaas De naam Utopia Hoeve is ontstaan vanuit het stamboek van de zwartbonte geiten waar Theo Dekker jarenlang actief voor is geweest. Sinds enige tijd brengt de Utopia Hoeve Zijper Boerengeitenkaas. “We hebben een speciale kaasbanderol (etiket) laten ontwikkelen. Het is met de hand getekend en benadrukt het ambachtelijke karakter en de herkomst van de kaas”. Streekproducten zijn populair, zij verwijzen enerzijds naar authenticiteit en anderzijds leggen zij de relatie met de streek.

Theo Dekker weet alles van geitenkaas. Sinds 2009 runt hij

Kaas met een verhaal

met zijn vriendin Margret Blaauboer de geitenkaasboerderij

De passie voor de bereiding en de kwaliteit van

Utopia in Schagerbrug. Een groot bord bij de ingang wijst op

zijn kaas komen ook tot uitdrukking in het feit

de aanwezigheid van een boerderijwinkel. Vaste klanten en toeristen die in de vakantieparken verblijven, weten de winkel te vinden. Ook basisscholen uit de omgeving komen langs om

dat Theo Dekker bij keuring regelmatig tot de besten behoort. Tijdens een keuring in november 2015 is zijn geitenkaas uitgeroepen tot ‘De Beste kaas van Noord-Holland’. Met de diverse

in potstal de geiten te bekijken. “Voor de feestdagen maken

keuringen doet hij mee om te zien of zijn geiten-

we ook geitenyoghurt in de smaken naturel, cranberry-appel en

kaas nog aan de kwaliteitseisen voldoet.

honing-vijg”, vertelt Theo Dekker. “Jammer dat mijn vader dit niet heeft kunnen meemaken”, vertelt Theo weemoedig. “Zestien Een hond, een Friese stabij, verwelkomt bezoe-

wordt rondverteld, het is mond-tot-mondrecla-

jaar geleden is hij overleden. Hij was toen ze-

kers met een kwispelende staart en vriendelijk

me. Geitenkaas smaakt pittig en is bovendien

ventig. Destijds verklaarden ze je eigenlijk voor

geblaf. In het winkeltje vinden zij de diverse ka-

gezond. Theo Dekker: “Geitenkaas is licht ver-

gek wanneer je geiten molk voor kaas. Nu is

zen op rekken. Theo Dekker is best een beetje

teerbaar en bevat ‘zachte’ vetten. Kwaliteitskaas

geitenkaas, kaas met een verhaal”. Voor hem is

trots dat hij Zijper kaas in het assortiment heeft.

met een eigen smaak krijg je door onder andere

werken zijn hobby. Hij staat nu op een kruispunt.

aandacht te schenken aan de voeding van de

Wil hij verder doorgroeien of het zo houden als

Passie voor kwaliteit

geiten. Zo krijgen onze geiten lijnzaad.” Niet on-

het is. “Belangrijk voor mij is dat je vrijheid hebt

Geitenkaas is tegenwoordig populair, mede

belangrijk is dat de geitenmelk ter plekke ver-

om zelf te beslissen, plezier houdt in je werk en

doordat velen last hebben van koemelkallergie.

werkt wordt en niet in tanks wordt opgeslagen,

de tijd kunt nemen voor je werk. Als je groter

Maar de allerbelangrijkste reden is wel dat Theo

vervoerd wordt en pas daarna wordt verwerkt,

wordt, heb je ook de verantwoordelijkheid voor

Dekker bijzonder veel aandacht schenkt aan de

onze geitenkaas is supervers. De geitenmelk

personeel en ben je snel sterk afhankelijk van

kwaliteit en de smaak van zijn producten. Dat

wordt dezelfde dag verwerkt.”

bijvoorbeeld grote afnemers.”

ondernemers federatie schagen

11


Uniek drukwerk

Eyecatchers... www.gerja.nl www.gerjaprintenmedia.nl sdrukw gelegenheid

erk

| printen |

vormgeving / ontwerp

| drukken |

print & m edia

studio

full colour

|

relatiegesche nke

Drukkerij Gerja Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland T 0226 4215 20, F 0226 4215 50, E drukkerij@gerja.nl Gerja Print & Media Dorpsstraat 191, 1749 AD Warmenhuizen T 0226 39 3610, F 0226 39 14 48, E printenmedia@gerja.nl

n


Bond van BoerderijZuivelbereiders

Bond van Boerderij-Zuivelbereiders en is actief

Van jongs af aan heeft Theo Dekker geiten

land. “We organiseren kaaskeuringen door het

gemolken en de melk verwerkt tot kaas. Zijn

hele land. Er zijn in Nederland zo’n driehonderd

vader bezat een melkveehouderij in Assendelft.

zelfkazende boeren. Vijftien hiervan produceren

“Omdat we daar niet konden uitbreiden, heb-

geitenkaas op ambachtelijke wijze.”

ben we hier in Schagerbrug een geheel nieuwe

“De boeren van ‘Boer zoekt Vrouw’ hebben 19

hal neergezet. Met een oppervlakte van 1300

november jl. met hun aanhang in het AZ-stadion

vierkante meter kunnen in principe 450 geiten

de kaas op smaak getest. RTV-Noord-Holland

er een ruime plek krijgen. Nu staan er dik 200

heeft het gefilmd”. In de regio is Theo Dekker

melkgeiten in de potstal.” Theo Dekker is be-

actief met braderieën en folkloristische markten

vlogen van het product geitenkaas en actief in

zoals de Westfriese markt.

diverse besturen. Zo zit hij in het bestuur van de

www.boerengeitenkaas.nl

lid van de Kaasdagcommissie van Noord-Hol-

Informatiebijeenkomst OFS over de Participatiewetgeving én duurzame inzetbaarheid (ouder) personeel Donderdag 26 november 2015 is een interessante en boeiende avond door de OFS georganiseerd. Twee onderwerpen waar de meeste ondernemers uit onze gemeente de komende jaren mee te maken zullen

komende 8 jaar. Vooral bedrijven die 25 of meer

te maken krijgen en het is dus van belang om

medewerkers in dienst hebben, krijgen met deze

hier tijdig op in te spelen.

wetgeving te maken. Een open houding tegenover mensen met een

OFS Stimuleringsfonds duurzame inzetbaarheid personeel

(geestelijke) beperking vanuit het bedrijfsleven

Door de OFS is een bedrag van 5 x € 1.000,-

is van belang. Door het werk iets anders in te

beschikbaar gesteld voor projecten, plannen of

krijgen zijn uitvoerig belicht.

richten biedt deze wetgeving ook kansen om

een pilot in samenwerking met het adviesbureau

gemotiveerd personeel op de wat meer eenvou-

SBI Formaat die tot doel hebben de duurzame

Ten eerste hebben deskundigen van het Werk-

dige werkzaamheden in te zetten. Het WSP-NHN

inzetbaarheid van personeel te vergroten. Een

gevers Servicepunt Noord-Holland Noord

biedt ondersteuning aan werkgevers op dit ge-

aanvraag voor deze bijdrage kan tot 1 febru-

(WSP-NHN), hét samenwerkingsverband tussen

bied en rondom zaken als werving en selectie.

ari 2016 worden ingediend bij de OFS via:

o.a. Noorderkwartier, het UWV en de gemeen-

Daarnaast verstrekken zij o.a. informatie over

info@ondernemendschagen.nl. De aanvragen

ten Schagen, Hollands Kroon, Texel en Den

HR en over interessante subsidies en regelingen.

zullen door het bestuur van de OFS op originaliteit en toepasbaarheid beoordeeld worden. Ook

Helder, een uitgebreide toelichting gegeven op de gevolgen van de Participatiewet. Deze

Het tweede onderwerp betreft de duurzame in-

de eigen financiële inzet voor het project/plan/

wetgeving is dit jaar ingevoerd en beoogt het

zetbaarheid van het ouder wordende personeel.

pilot wordt bij de beoordeling meegewogen.

aantal medewerkers met een arbeidsbeperking

Door de heer Wim Oolbekkink, deskundige op

bij bedrijven drastisch te verhogen. De sociale

dit gebied en ook verbonden aan het adviesbu-

De presentatie van het WSP-NHN en aanvul-

partners (overheid, werkgevers en vakbonden)

reau SBI Formaat en MKB Nederland, is over dit

lende informatie over het OFS stimuleringsfonds

zetten hierbij in op een instroom van 100.000

thema een inspirerende presentatie gehouden.

duurzame inzetbaarheid personeel, zijn te vin-

nieuwe medewerkers uit deze categorie in de

Steeds meer bedrijven zullen met dit onderwerp

den op www.ondernemendschagen.nl.

ondernemers federatie schagen

13


kraakman perFors bv een Waar begriP!

Na bijna zestig jaar kan het eigenlijk niet anders: Kraakman Perfors B.V. is een waar begrip in de agrarische sector. Maar liefst negen vestigingen telt het bedrijf,

drie volledig uitgeruste servicewagens waarmee

waarvan één in ‘t Zand. Reinder Kooistra werkt sinds vier

we een groot aantal storingen of mankementen

jaar op deze relatief nieuwe locatie als vertegenwoordiger

ter plaatse kunnen verhelpen.” Deze service

en vestigingscoördinator.

is een van de kenmerken waarmee kraakman perfors streeft naar onderscheiding. “Dat er sprake is van concurrentie in onze branche is

centraal staat de verkoop van tractoren, werk-

klanten rekenen op meer faciliteiten en dus nog

een gegeven. of tenminste, er zijn bedrijven die

tuigen en vorkheftrucks aan onder andere

betere service.”

in zekere zin hetzelfde bieden als wij. Dus is het de uitdaging om je kracht zichtbaar te maken,

bloembollenbedrijven, veehouderijen, akker-

zuid-oost Beester

14

bouwbedrijven, loonbedrijven en bedrijven in de

naast de verkoop van groot materieel kent

onder andere door onze verhuurtak. kijk, verko-

volleveldsgroenteteelt. reinder: “oorspronkelijk

kraakman nog een belangrijke peiler, namelijk

pen is één ding, maar vervolgens gaat het om

is het bedrijf opgericht in zuidoostbeemster in

de verhuurafdeling. reinder: “we bieden een

wat erna komt. service. goed contact. Je doet

1956, inderdaad bijna zestig jaar geleden. nu

ruim assortiment in verhuur, stuk voor stuk van

het uiteindelijk met zijn allen. vroeger zochten

is het een samenvoeging met vestigingen in on-

hoge kwaliteit. sowieso werken we enkel met

mensen een bedrijf om zich te laten adviseren

der andere koudekerk aan den rijn en Bakkum.

a-merken, wat onder andere natuurlijk tot uiting

over producten en aankopen. tegenwoordig is er

van de negen vestigingen worden er in februari

komt in ons dealerschap van John Deere en still.

op voorhand al zoveel informatie beschikbaar

twee samengevoegd: de locaties wieringerwerf

het is fantastisch om met topmerken te mogen

dat mensen vaak al weten welk product ze willen

en wognum gaan verder onder één dak in een

werken, als bedrijf staan we echt achter onze

kopen en vervolgens zoeken ze daar een bedrijf

nieuw pand op agriport in middenmeer. op

producten. Bovendien zijn er een aantal gangba-

bij. voor klanten is beleving nu veel belangrijker

deze nieuwe locatie kunnen we onze klanten

re tractoren en machines uit voorraad leverbaar.

geworden, ze moeten een goed gevoel krijgen bij

nog beter van dienst zijn, onder andere door

Dat kan soms echt het verschil maken, de klant

een bedrijf. ik vind het contact met klanten één

de nog beter uitgeruste werkplaats. ook in ‘t

kan per direct met zijn nieuwe machine aan het

van de leukste onderdelen van mijn werk, we

zand kijken we reikhalzend uit naar nieuwbouw.

werk. Daarnaast staan service en kennis bij ons

hebben een zeer prettige klantenkring.”

kraakman perfors is een van de bedrijven die

hoog in het vaandel. we bieden een service-

zich zal vestigen op de uitbreiding van het in-

dienst die 24 uur per dag en zeven dagen per

voor kraakman perfors is ‘de regio’ het belang-

dustrieterrein kolksluis. ook hierbij kunnen onze

week klaarstaat. in ‘t zand beschikken we over

rijkste werkgebied. “het meeste werk gebeurt

koudekerk aan de rijn

onDernemers feDeratie schagen

texel

Bakkum


rond de kerk, dat is gewoon zo. hier in ‘t zand zitten we in een agrarisch hart en dat geldt ook voor onze andere locaties. al met al reikt ons werkgebied van texel tot ver in zuid-holland, waar onze vestiging in koudekerk aan den rijn zit. Behalve de verkoop van gebruikte machines: die gaan de hele wereld over.”

www.kraakman.com

Waar te vinden? John Deere-dealer kraakman perfors B.v. heeft vestigingen in zuidoostbeemster, koudekerk aan den rijn, voorhout, ‘t zand, Bakkum, de cocksdorp (texel), soesterberg, wognum en wieringerwerf (straks samengevoegd in middenmeer). wieringermeer

onDernemers feDeratie schagen

15


Zijperboerengeitenkaas

Ook voor particulieren!

Utopia Hoeve

Š 04-2010 SdH Vormgeving

Grote sloot 411a 1751 LE Schagerbrug Tel.:

0224 - 571040

Mob. 06 - 20139714 theodekker@kpnmail.nl www.boerengeitenkaas.nl

NVM Makelaar Voor woNeN eN busiNess

Rensgars 5 | 1741 BR SCHAGEN Telefoon: 0224-213964 | www.zwaanschouten.nl

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl


advertoriaL

In 2016 gaan we verbouwen en uitbreiden

Sterrenkeurslager Klaver is dertig jaar de ‘lokale held’ in het Makado Keurslager Arie Klaver is meer dan dertig jaar gevestigd in Winkelcentrum Makado. Hij is blij dat het centrum vernieuwd wordt. “Meegaan met je tijd

Marketingdeskundige Paul Moers noemt Keurslager

en moderniseren is essentieel voor de toekomst van je business. Ook wij

Arie Klaver een uitstekend voorbeeld van een lokale

hebben driemaal verbouwd en breiden onze zaak in 2016 opnieuw uit

held. Hij is op een eigenzinnige manier bezig met zijn

in de ‘slipstream’ van de verbouwing van het Makado Centrum.” Dat zegt

winkel en heeft altijd wat nieuws en spannends te bie-

Arie Klaver. Zijn zaak heeft hij viereneenhalf jaar geleden overgedragen

den. Daarnaast blinkt hij uit door productkennis en

aan zijn 28-jarige zoon Stef, maar als een ‘begeesterde’ ondernemer blijft

heeft hij de wil dat te willen overbrengen op zijn klant-

hij betrokken. De ambachtelijke Keurslager Klaver is in de regio een

en. Moers schrijft in zijn boek ‘Werk aan de winkel 3.0”

onderscheidende traiteur. De speciaalzaak staat in de wijde omtrek bek-

dat de grootste uitdaging van zelfstandige winkeliers

end vanwege de uitzonderlijke kwaliteit, opvallende vleesspecialiteiten en

is uniciteit te brengen in zijn winkelconcept. Daarna-

klantvriendelijk personeel. “We zijn een vleesspecialist en brengen onze

ast moet de aandacht voor de klant voorop staan.

klanten op verrassende ideeën. Vooral rond het weekend zien we dat een

“Dienstbaarheid dient topprioriteit te hebben”.

toenemend aantal klanten dat weten te waarderen”, vertelt Stef. Reputatie

belegde broodjes. We verkopen er circa 3500 per week. Supervers is

De reputatie van Klaver is landelijk. “We zijn tweemaal uitgeroepen tot

onze kracht. Broodjes worden ieder half uur vers afgebakken. Het beleg

Slagerij van het Jaar. Vorig jaar hebben we bovendien een ster erbij

is eveneens supervers zoals fîlet americain, rosbief, fricandeau en ander

gekregen, zodat we een twee-sterren keurslager zijn.” Succes komt niet

speciaal beleg.”

uit de lucht vallen, maar wordt verkregen door samen keihard werken met een gemotiveerd team van 46 medewerkers. Stef: “We zijn trots op ons

Duurzaamheid

team. Vijf medewerkers zijn meer dan 25 jaar in dienst.”

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord horen bij een moderne bedrijfsvoering. Ook op dit punt scoort Klaver. Zo voert Klaver Livar-

Supervers

varkensvlees in het assortiment. “Dat zijn varkens die in de kloostertuinen

Arie Klaver legt uit : “Onze medewerkers zien we als gastvrouwen

van abdij Lilbosch in Echt scharrelen.” Ook het rundvlees “Scotch beef”

die de klant naar tevredenheid helpen. Ons assortiment kant-en-klare-

en “Klaver Rund” voldoen aan hoge normen van diervriendelijkheid.”

maaltijden groeit, zoals stamppotten, Indische maaltijden, salades etc.,

Kortom bij Keurslager Klaver koopt de klant vlees met een verhaal. “Wij

zeker 35 verschillende soorten. Dat geldt tevens voor de verkoop van

schenken nog tijd en aandacht aan onze producten.”

ondernemers federatie schagen

17


ziber “Ziber staat in het West-Fries

vraagt om een hele andere benadering van

heeft de vormgever meer tijd om een sterke

voor ‘nuchter’ en dat past ons

een website” zegt Sander Visser, user interface

online identiteit neer te zetten voor het bedrijf.

goed”, zegt Maikel Bauer die

designer bij Ziber. “Relevante informatie moet

Ziber geeft tegenwoordig ook les in het gebruik

snel in beeld komen en de navigatie moet

van hun website software aan jonge vormgevers

makkelijk met vingers te bedienen zijn”. Iedere

op het Mediacollege in Amsterdam. “Om deze

twee weken voert Ziber vernieuwingen door op

jonge studenten extra uit te dagen hebben we

leiding geeft bij het softwarebedrijf. Het bedrijf is net verhuisd naar een nieuw kantoor

de websites van hun klanten, waardoor deze

de ‘Ziber Young Talent Award’ in het leven geroe-

vlakbij de haven van Schagen.

steeds beter worden. Maikel; “De update van

pen.” vertelt Yvonne Draijer, designer bij Ziber.

Met een team van 10 mensen

de mobiele website was een heel belangrijke en

De beste student krijgt een bokaal en een prijs

werken ze aan de nieuwste

hebben we dan ook gevierd met onze reclame-

van 1.000 euro uitgereikt. “De winnaar wordt

websitesoftware voor klanten

bureaus in de Westergasfabriek in Amsterdam.”

verkozen door ons netwerk van reclamebureaus

in heel Nederland. Mobiele website software

18

Vormgevers & identiteit Ruim 200 reclamebureaus werken met de Ziber

en dat maakt het extra spannend!” voegt Yvonne er aan toe.

software om websites te maken voor hun klan-

Bij Ziber gaat bijna alles online

Afgelopen zomer is een grote update doorge-

ten. “Onze software maakt het bouwen van een

Natuurlijk worden klanten telefonisch en per

voerd, zodat alle websites van klanten ook op

website makkelijk, omdat er geen technische

e-mail geholpen, maar ook steeds vaker via de

een mobieltje optimaal werken. “Een telefoon

zaken aan te pas komen.” legt Maikel uit. Zo

online chatfunctie. Daarnaast is er een online

ondernemers federatie schagen


om het anders te organiseren met elkaar. Als de meerderheid voor een voorstel stemt wordt de veranderingen gelijk doorgevoerd. “Want wat is een verandering waard als niemand er achter staat?” zegt Maikel. De eerste veranderingen hebben ze bij Ziber al doorgevoerd. Zo bepaalt het team tegenwoordig zelf de doelstelling over hoeveel werk ze gaan realiseren de komende twee weken. En iedereen kan zijn eigen arbeidstijden en vakantie bepalen. Het team verzorgt zelf de inkoop van eten en drinken voor de lunch. En heeft het team een budget gekregen om het nieuwe kantoor comfortabeler en gezelliger te maken waarbij ze ‘carte blanche’ hebben met het doorvoeren van

kennisbank met honderden video tutorials. Klanten kunnen op die manier ook antwoorden vinden buiten de normale werktijden. Ook voor vormgevers maken ze het steeds makkelijker. Zo kan een vormgever vanaf nu zelf eenvoudig een website activeren, maken en vervolgens opleveren aan een klant. Pim Klaver,

Maikel: “Tijdens mijn studie aan Nyenrode heb

hun ideeën. Maikel: “Natuurlijk kijk ik bij iedere

support: “Tussenkomst van Ziber is hierbij niet

ik veel geleerd over ‘hiërarchische’ bedrijven.

verandering of het werkt en het goed is voor het

nodig, alles gaat online en dat maakt het al-

Toch bestaan er ook bedrijven die het demo-

bedrijf als geheel. Veranderingen die niet werken

lemaal veel makkelijker en sneller.”

cratisch regelen en ook heel succesvol zijn. Dat

gaan we samen weer veranderen.”

Ziber verandert op alle fronten

is voor mij een inspiratiebron om het anders www.ziber.nl

te gaan doen.”

Bij Ziber in het bedrijf heerst een open cultuur en wordt veel overlegd. Toch wil Maikel allerlei

Bij Ziber wordt daarom regelmatig gepraat over

veranderingen doorvoeren om het bedrijf intern

allerlei zaken die alle medewerkers aangaan.

nog transparanter en gelijkwaardiger te maken.

Daar komen vervolgens nieuwe voorstellen uit

ondernemers federatie schagen

19


Specialist in sfeervolle vloeren

de jong verzekert bedrijven, al jaren... 0224 29 84 41

SINDS

1977

Onderde el v

an

n

parketmees de te r

parketmees te de r

Onderdee lv a

A. Witte Paal 227 - Schagen T. +31(0) 224 - 212 827 E. info@klitsieparket.nl

WWW.KLITSIEPARKET.NL

de-jong.nl


Experts concluderen

‘Jongeren willen vooral geïnspireerd worden, poets daarom de lokale parels’

Eind oktober is een groep ‘experts’ uit de Kop van Noord-Holland bijeengekomen bij ESPEQ Opleidingsbedrijven in Heerhugowaard. Deze bijeenkomst vormde de afsluiting van een spontaan ontstaan ‘platform’ van verontruste ondernemers, opleiders en gemeenten, dat het afgelopen jaar zesmaal bijeen is geweest. Edwin Stolk (Pro Change Solutions), Bart de Ridder (YoungWorks), Stef Noppens (ESPEQ-Vakmansgroep), Joep Korteland (ESPEQ-Bedrijfsopleidingen), Michiel Tegelberg (Maritime Campus Netherlands), Peter van der Berg (Koninklijk Instituut voor de Marine), Theo Meskers (wethouder Economische Zaken gemeente Hollands Kroon), André Vendrig (Finance Academy/Verheul Groep), Frits van Wolveren (Zeeman Reclamegroep) en Carla Smit (Zeeman Reclamegroep) luisterden naar experts en deelden hun ervaringen. Steeds weer is vanuit een andere invalshoek

arbeidspotentieel voor de regio, is topprioriteit

ren, inspireren en bevestigen’. Jongeren denken

nagedacht over de toekomst van de regio, want

voor het bedrijfsleven, het onderwijs en de over-

‘waarom kies ik voor een bepaald vak en wat

er dreigt binnen afzienbare tijd een tekort aan

heid. Bart de Ridder van YoungWorks vertelt

kan daarover aan mijn vrienden vertellen?’ Be-

geschoold personeel in de Noordkop. Hoe kun-

dat zijn bureau erin gespecialiseerd is om de

langrijk punt daarbij is het aspect inspiratie.”

nen we jongeren motiveren om hier te blijven

verbinding met jongeren tot stand te brengen.

Cruciaal is dat dat je een goed verhaal over

werken en wonen?

“Regelmatig worden we via onze opdrachtgevers

de regio vertelt en dat het jongeren inspireert.

geconfronteerd met arbeidsmarktvraagstukken

Bart de Ridder adviseert daarom met zorg

en gerelateerde campagnes. Die vraagstukken

‘de lokale parels’, de onderscheidende bedrij-

benaderen we meestal met de formule ’informe-

ven, op te poetsen.

Goed verhaal Jongeren boeien en binden, behoud van jong

ondernemers federatie schagen

21


‘Highlights’ meeting Jongeren willen geïnspireerd worden Zorg voor een authentiek en eerlijk verhaal “Lokale parels” kunnen de trekker worden Betrek bedrijven bij opleidingsprojecten Maak van de regio een merk

Prachtige nîches

de Maritime Campus voor scholieren recent

meldt aan de experts dat de overheid vooral wil

Edwin Stolk sluit hierop aan door te wijzen

heeft georganiseerd ruim 3500 jongeren heeft

faciliteren en regisseren. “We willen partijen aan

op de prachtige nîches zoals de sector mari-

getrokken. Bart de Ridder plaatst er kritische

elkaar knopen. Michiel Tegelberg benadrukt nog

time en offshore. “Ik geloof in de regio en de

kanttekeningen bij. “Wanneer het een onder-

eens de urgentie van het probleem: ”In 2020

mogelijkheden om jongeren te verbinden met

deel van het lesprogramma is, kunnen we er

hebben we 7000 mensen nodig met name

uitdagende bedrijven die in de Kop gevestigd

niet van uitgaan dat het intrinsieke motivatie

MBO’ers.” Maar met jongeren alleen gaan we

zijn.” Wethouder Theo Meskers benadrukt dat

is”. Onderzoek van YoungWorks geeft aan dat

het niet redden en daarom moeten we ook op

de overheid zich al geruime tijd bezighoudt met

veel jongeren, in de leeftijd van 12- 16 jaar, nog

ouderen inzetten door middel van bijscholen

de klemmende vraag hoe we jonge professionals

niet weten wat ze willen. Studiekeuzes worden

c.q. herscholen. Theo Meskers antwoordt hierop

kunnen verleiden om voor de Kop te kiezen als

veelal vanuit de emotie en minder vanuit de ra-

dat er een stuurgroep ’Arbeidsmarkt en Onder-

het gaat om wonen en werken. Hij wijst op het

tio gemaakt worden. Vragen als waarmee kan ik

wijs’ in het leven is geroepen waarin partijen

ambitieuze plan ‘De Kop Werkt’ waarbij de ge-

me identificeren, spelen een belangrijkere rol”,

als MKB-Nederland, Vereniging van Nederlandse

meenten Hollands Kroon, Den Helder en Scha-

aldus de Ridder.

Gemeenten en ROC’s worden betrokken. Volgens Bart de Ridder volgen jongeren een defensieve

gen betrokken zijn en waarvoor een bedrag van 35 miljoen beschikbaar is.

Ook Stef Noppens onderkent het belang van

strategie, “als er niets is, gaan we weg”.

een goed verhaal waarin jongeren concreet een

22

André Vendrig verzucht “Zijn jongeren wel te

toekomstperspectief wordt geboden. André Ven-

Al met al heeft deze zesde bijeenkomst over

bereiken en welke verhaal moet ik vertellen?”

drig vindt verder goede begeleiding van belang.

jongeren en de regio een aantal interessante

Stef Noppens vraagt zich af hoe hij jongeren

“Je moet jongeren helpen bij de juiste keuze

gezichtspunten opgeleverd . Het is de bedoeling

voor de bouw kan interesseren. Michiel Tegel-

te maken. Wat past er bij hun persoonlijke in-

dat de groep via het sociale netwerk Linkedin

berg meldt dat de beurs ‘Carrières aan Zee’ die

teresses? Waar zijn ze goed in?” Theo Meskers

verder gaat.

ondernemers federatie schagen


Ook in ’t Nieuwe Jaar 2016 gaan we er weer voor! Ons vierde filiaal in Den Helder is geopend! Smeetsweg 6a 1738 DK WAARLAND Tel: 0226 - 422 807

Beatrixstraat 41-43 1781 EM DEN HELDER Tel: 0223 - 619 590

Fabrieksstraat 2a 1749 AW WARMENHUIZEN Tel: 0226 - 393 133

Nieuwstraat 37 1741 BV SCHAGEN Tel: 0224 - 297 200

www.vandegiesen.nl

nt ra r!’ u e sta k re ‘Lek n le e vo in be gaz n a Aa n m i

Dienstverlening met meerwaarde

Zonder stress, in uw eigen vertrouwde sfeer,

een onvergetelijke dag of avond organiseren binnen uw bedrijf? Wij verzorgen: • Hapjes/Broodjes • Buffetten • Feesten • Lunch/Diner • Vergaderingen/trainingen • Verhuur/aankleding

Meer weten? Neem contact op met Maarten of Silvia Pronk.

Vermeer Schutte & Musen G E R E C H TS D E U R WA A R D E R S

Dorpsstraat 186, Warmenhuizen, 0226-391289, info@deooievaar.eu

www.deooievaar.eu

JURISTEN

INCASSO

D I 166a E N S |T V E R BL L EDen NIN G M E| TT. 0223 M E E627141 R W A A| RF.D0223 E 621246 Middenweg 1782 Helder

www.vermeerschuttemusen.nl


FORD TRANSIT CUSTOM DEKKER EDITION 2.2 16v TDCI 74 kw(100 pk) Euro 5 dieselmotor met roetfilter (310 Nm koppel )

Financial lease tegen 0% rente

980 kg laadvermogen en 2.000 kg geremd aanhangwagen gewicht

12 - 24 mnd

Dekkerautogroep maakt de Custom nog aantrekkelijker met de speciaal samengestelde Dekker Edition. De voorraad is beperkt dus maak snel een afspraak met onze bedrijfswagenadviseurs! De Ford Transit Custom Dekker Edition is voorzien van o.a.: Cool & Sound Pack (Airco, Radio/CD met bediening aan het stuur) • Heel laadschot met of zonder ruit • Bluetooth met Voicecontrol • Laadvloer van hoogwaardig, slijtvast kunststof • Dubbele accu • Trekhaak met Trailer Sway Systeem • Laadlengte 2.55 m (met doorsteekluik 3.085 m)

Actieprijs Rijklaar dekkerautogroep.nl klantencontact@dekkerautogroep.nl

€ 19.400,-

☎ 088-1800 300

Zuiderweg 8 1741 NA SCHAGEN

www.facebook.com/dekkerautogroep

www.twitter.com/dekkerautogroep

Prijzen exclusief BTW/BPM. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl.

Profile for Zeeman Reclamegroep

OFS magazine editie 9  

OFS magazine editie 9  

Profile for zrgbv
Advertisement