Page 1

TREBALL DEL SO   

Durant quinze dies a la classe de4t A hem estat investigant sobre el so.  El primer que hem fet ha estat pensar quines coses sabíem sobre el so i quines  ens agradaria descobrir.  Després de pensar en les coses que voldríem saber ens hem posat en marxa i  hem buscat informació per poder resoldre els nostres dubtes.  Hem pogut respondre gairebé totes les preguntes que ens hem plantejat i hem  après moltes coses!!!  Finalment, per acabar el treball, hem fet un experiment per poder veure amb  els nostres propis ulls tot allò que havíem estat estudiant.  L’EXPERIMENT  1. Preparem el material necessari.   

− − −  

− − − 

2 olles 1 cullerot  Una mica de pasta petita de sopa o  cuscús  Paper de plàstic transparent  Cel∙lo  Aigua

2. Posem  la  pasta  de  sopa  damunt  del  paper  de  plàstic  transparent  i  donem cops a l’altra olla amb el cullerot.                   


3. Mentre estem donant cops amb el cullerot a l’olla veiem que les ones de so fan  vibrar el plàstic transparent i això fa que la pasta de sopa es mogui!!  4. Com  que  tenim  molta  curiositat,  provem  si  posant  la  pasta  de  sopa  a  terra  aconseguim el mateix efecte que damunt del plàstic, però… no passa res!!              5. Finalment, comprovem si les ones del so provocaran algun canvi a l’aigua.              6. Tot i que piquem fort amb el cullerot l’aigua no es mou… Per això arribem a la  conclusió que per què les ones de so facin moure l’aigua hauríem de fer un so molt més fort.           

Treball del so  
Treball del so  

Treball de medi 4rt de primària