Page 1

Internet ( en els mòbils) Nosaltres presentem el nostre treball de territori i identitat sobre: Els Smartphones, la  nova addicció. Llavors segurament, us preguntareu, Per què aquest tema?

Però abans   nosaltres   us   farem   una   latre   i   així   contestarem   a   les   vostres  preguntes... Pregunta:   qui   te   el   mòbil   al   seu   costat   o   a   sobre? Avui en dia, la majoria dels adolescents està més enganxat a internet que antigament.  Tant el mòbil com internet els hem convertit en imprescindible en la nostra vida. És a  dir, en la nova addicció. Per nosaltres el mòbil, ja forma part de la nostra vida i de nosaltres; el portem a tot   arreu

i

cada

dos

per

tres

l’estem

mirant.

(prezi) Història d’Internet  1960 s’orifina, com a resposta a la necesitat d’aquesta organització per cercar  millors formes d’utilitzar els ordinadors. 1969 neix la primera red interconnectada. 1990 es creà el primer servidor web; WorlWideWeb (WWW) 1990  apareiexen els primers telèfons amb internet, no és fins al 1999 que la  van introduir ­ Funcionaba com a localitzador de cinc víes ­ Soporta: push e­mail, telefonía móvil, missatges de text,   faxes per internet, navegació web i altres serveis d'informació inal∙làmbrica. 

Evolució dels mòbils Actualment,   les   noves   tecnologies   estan   en   constant   evolució   i,   això   es   pot   veure  gràcies a tots els nous models que estan sortint.  Però,  antigament  no tenien tants  avenços i per aquesta raó es trigava molt a renovar. Com es pot veure en les imatges  es podria dir que tant el mòbil com les altres tecnologies va avançant igual que ho fa  l’home.


Enquesta per internet Hem volgut fer una enquesta a adolescents per saber quan van començar a tenir  internet per primera vegada, a on el van utilitzar, si ara tenen a casa, si el tenen al  mòbil.. A quina edat vas utilitzar 

On vas utilitzar internet 

per primera vegada 

per primera vegada?

internet?

Tens internet a casa?

8 ­ 10  anys 46,2

Edat 10 ­ 12  anys 42,3

Lloc 12­ 15  anys 11,5

Ciber 7,7

Casa 71,2

Internet casa

Escola 19,2

Altres 1,9

Si 96,2

No 3,8

Es pot observar que l’edat  El   lloc   s’utilitza   més  També,   es   pot   veure   que  en que els nens comencen  internet   es   a   casa   potser  tothom   o   la   majoria   té  des de ben petits a utilitzar  perquè   els   pares   que  internet a casa.   Internet.

aquesta tecnologia   és   el  seu “cangur”.

Per

què

utilitzes

Internet?

Amb quina   freqüència 

Et passes   més   temps   a 

utilitzes Internet?

Internet

del

que

pretenies?

Fi Oci Info 29,8 29,8

Escola 35,6

Altres 4,8

Tots 65,4

Dies Majoria 30,8

Alguns 3,8

Sobrepassa temps Sempre Molts Alguns 15,4 50,0 34,6

Podem veure,   que   en 

En aquest,   la   majoria 

Molta gent ha contestat 

aquest gràfic la majoria 

dels adolescents   es 

aquesta pregunta   dient 

dels

adolescents

connecta cada dia, això 

que casi   sempre   es 

utilitzen Internet per fer 

es pot relacionar amb la 

sobrepassar del   temps 

deures de   la   Uni   o 

dependència o addicció 

que ell/a   havia   marcat 

escola i també, per l’oci 

que té   Internet   sobre 

com a màxim.

i per cercar informació.

nosaltres.

Creus que   el   teu 

s’ha vist afectat per l’ús 

Si has   intentat   no 

rendiment

d’Internet?

connectar­te a Internet i 

acadèmic

no has pogut?


Tens

mòbil

amb

Internet?

Influència Si No 34,6 65,4

Sempre 3,8

Dependència Majoria Alguns 3,8 73,1

de

la

Mòbil Mai 19,2

Si 73,1

No 26,9

Nosaltres en   aquesta 

pregunta

en quan   no   connectar­

pregunta no hem volgut 

sobrepassar el   temps 

se.

especificar si   els 

límit en   que   es 

Com podem   observar, 

efectes són   negatius   o 

connecten i   podem 

la majoria   de   les 

positius, però,   creiem 

observar que   els 

persones tenen Internet 

que tothom   ha   pensat 

resultats no   es   que 

en el seu mòbil, i fins i 

que era   negatiu   i   per 

concordin gaire   perquè 

tot podem   veure 

això la majoria ha posat 

molts sobrepassen   el 

estrany que   encara   hi 

que no.

temps però   la   majoria 

ha gent   que   no   tingui 

Aquest gràfic el podem 

de persones   compleix 

internet...

relacionar amb   la 

PUNTS EN CONTRA •

Les radiacions provoquen alteracion en el nostre organisme, i encara això molt  gent dorm amb el telefòn al costat.

Pot provocar esterilitat

crea addicció i dependencia

perdua de comunicació oral en la societat.

Preferencia de l’internet, en comptes de temps d’oci.

Noticia: Los joves   prefieren   vivir   sin   tele   antes   que   sin   móvil   o   Internet.   Público   [Madrid]  20/04/2011 (explicar una mica per sobre la notícia)

Avantatges de BB


1. És un   dispositiu   que   admet   correu,   telefonia   mòbil,   SMS,   navegació   web   i  altres serveis. 2. Bon mitjà de comunicació

3. Permet enviar i rebre correu electrònic de manera immediata 4. Un   gran   avantatge   de   la   tecnologia   és   que   permet   llegir   ràpidament   els  annexos adjunts de mida molt gran.

Yese Per acabar… Ens agradaria que fóssiu conscients dels efectes negatius que pot tenir aquesta  tecnologia que dia a dia va millorant. 

Gràcies per la vostra atenció!

internet  

presentació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you