Page 1

İ S TA N B U L

MÜZİK MÜZİK ENSTRÜMAN ENSTRÜMAN

Korosu&Orkestrası •Gitar •Keman

YARATICI DRAMA YARATICI DRAMA

DİKSİYON DİKSİYON

İNGİLİZCE İNGİLİZCE

YELPAZE İSTANBUL

TİYATRO TİYATRO

EĞİTİM AKADEMiSi

•Piyano •Şan&Solfej •Çocuk


PİYANO

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

PROGRAM İÇERİK Piyano kursu kayıtlarımız sürekli olup programa istenildiği tarihte başlanabilir. Piyano kursu özel ders olarak haftada bir gün 1 saat ya da grup ders olarak (3 kişi) 90 dakika yapılmaktadır. Piyano kursu eğitimi 5 yaşından itibaren her yaşa yönelik olarak uygulanır. Bu yaş çocuklarının dikkatini toplayacak ve motivasyonunu sağlayacak özel metotlar uygulanır. "Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi"nde de güvenli ve kurumsal kimlik altında alacağınız eğitim, pedagojik formasyon eğitimi almış deneyimli branş öğretmenleri; Çocukların geleceğinde temel sanat eğitimini oluşturacaktır. Piyano kursu programına alınacak öğrencilerde ezgisel bellek ve ritm kulağı aranır.


KEMAN PROGRAM İÇERİK Keman kursu kayıtlarımız sürekli olup programa istenildiği tarihte başlanabilir. Keman kursu özel ders olarak haftada bir gün 1 saat, grup dersi olarak (3-4 kişi) yine haftada bir gün 90 dakika yapılmaktadır. Keman kursuna alınacak öğrencilerde; Ezgisel bellek ve ritm kulağı aranır. Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi’nde kursumuz uzman eğitimciler tarafından yapılır.


GİTAR (AKUSTİK)

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

PROGRAM İÇERİK Gitar Kursu Akustik özel ders olarak haftada bir gün 1 ders saati ya da grup ders olarak (4-5 kişi) 90 dakika yapılmaktadır. Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi’nde Akustik gitar kursu ilkokul çağından itibaren her yaşta öğrenciye verilmektedir. Akustik Gitar kursu programına alınacak öğrencilerde ezgisel bellek ve ritm kulağı aranır. Kursumuzda özel dersler öğrencinin ilgisine göre cazz, blues, rock ve pop stillerinde eğitim verilmektedir.


ŞAN& SOLFEJ PROGRAM İÇERİK Şan kursu özel ders olarak haftada bir gün 1 saat ya da grup ders olarak (3-4 kişi) 90 dakika yapılmaktadır. Her yaşa yönelik eğitim programı uygulanır. Şan kursu eğitim programında ses-nefes kontrolü, diyafram nefesi, doğru nefes alma, duyuş, tek-çift ses çalışmaları uygulanmaktadır. Temel teknik eğitimin ardından da söylemek istediğiniz tarzda (klasik, caz, rock, pop) repertuar çalışmaları ile derslere devam edilir. Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi’nde şan kursu konusunda uzman eğitimciler tarafından yapılır. Solfej Eğitim Programı; Enstrüman bilgisini pekiştirmek, öğrencilerin müziğin temellerini öğrenerek bunu enstrüman bilgileriyle bütün olarak algılamalarını sağlamak amacıyla enstrüman öğrencilerinin ders programlarına solfej dersi eklenmiştir. Solfej, müzik eğitimi alan bir öğrenci için vazgeçilmez ve gerekli bir unsurdur çünkü aslında müzik bir bilimdir. Enstrümanımızı tanımak, tekniğimizi geliştirmek ve bu yolda ilerlemek için müziğin temellerini, teorik bilgisini, duyuş ve nota okuma çalışmalarıyla birleştirerek uyguladığımız solfej dersleri, bu bilimi bütünüyle içimize sindirmemizde bize yardımcı olacaktır. Solfej dediğimizde bu, hem temel müzik teorisi, hem nota okuma çalışmaları, dikte ve deşifre, hem de kulağı geliştirmeye dayalı duyuş geliştirme programını içermektedir. Bu anlamda enstrüman eğitimi alan öğrencilerimizin haftada 1 saat 10 kişilik gruplar halinde solfej eğitimi alması, enstrümanlarını daha verimli halde kullanmalarını sağlayacaktır. Temel solfej eğitimi içerisinde işlenecek konuların dağılımı özetle şöyle olacaktır: • Temel müzik teorisi (temel kavramlar, gam bilgisi, tonlar, ölçüler, vuruşlar, ritm bilgisi), • Yardımcı çeşitli kaynaklarla desteklenen dikte ve deşifre çalışmaları, • Aralık bilgisi, duyuş geliştirmeye dayalı çalışmalar.


ÇOCUK KOROSU&ORKESTRA

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

PROGRAM İÇERİK Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi Çocuk eğitiminde sanatın, çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi üzerinde etkili olduğu düşüncesinden yola çıkarak Çocuk Korosu ve Orkestrası’nı nu hayata geçirmeye karar vermiştir. Bu dersin amacı, disiplin denilen bir takım eğitsel davranışların çocuklarımıza kazandırılması; insan, doğa, hayvan sevgisi ve benzeri değerlerin eğitsel şarkılar yoluyla çocuklarımızın yaşantısına katmak; oyun, müzik ve dansla, tiyatronun alt yapısını oluşturacak temel bilgileri vermek ve geliştirmektir. Çalışmalarımızda ana dilimizi ön plana alan Türk ve bununla beraber yine son derece zengin olan dünya çocuk şarkılarının yanı sıra; Türk Batı Müziği’nden Sanat Müziği Eserlerine ve Dünya Klasiklerine giren birçok repertuarı da oluşturmak ve ortak bir söyleme biçimi yaratmak ve "aynı şarkıları, aynı güzellikte söyleyen kuşaklar" oluşturmakta hedeflerimiz arasında.


TİYATRO TİYATRO

“Tüm dünya bir sahnedir, yalnızca birer oyuncu olan kadınlarla erkeklerin sahneye girip çıktığı. Ve tek bir insanın ömrü boyunca pek çok rol oynadığı." W.SHAKESPEARE


TİYATRO

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

Tiyatro Kursu

PROGRAM İÇERİK Tiyatro kursu grup ders olarak haftada bir gün 2 saat olarak yapılmaktadır. Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi’nde tiyatro kursu 10 ay sürmektedir. 1. ay: Tiyatronun doğuşu, amacı, tiyatronun tarihsel gelişimi, tiyatronun tanımı 2. ve 3. aylar: Diksiyon ve temrinler, Konsantrasyon, dikkat çalışmaları, gövdeyi tanıma ve kullanmayı öğrenme, düşünce alışverişi, sesli okuma anlatma, ses nefes çalışmaları, ayna çalışması, doğaçlama, yazı ve konuşma dili, mekanı kullanma, donma,koreografi, duygu değişimleri, sesi fırlatma, müzikle dans, sahneyi kullanma, diyaframı kullanabilme, dramaturgi çalışmaları, 4. ay: Geleneksel Türk Tiyatrosu... 5-6-7-8-9 ve 10. Aylar: Rol alıştırmaları, karşıt duygularla alıştırmalar, teksler, panolar, pandomim, ses ve ışık sistemleri, sahnede makyaj yapımı, kostüm, perde ve son olarak seyirci ile buluşulacak bir oyunu profesyonel bir salonda sahneye alma.


YARATICI DRAMA PROGRAM İÇERİK “Drama Hayatın Provasıdır.” Yaratıcı drama kursu grup dersi olarak haftada bir gün 90 dakika yapılmaktadır. Drama, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama oyununpek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır. Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal görüntüler içinde pekiştirilir. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.


DANS ve SAHNE SANATLARI

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

PROGRAM İÇERİK Latin Dans-Arjantin-Tango-Modern Dans-Poi ve Hiphop-Jazz Dance ve Show Dans Grubu... Derslerimiz haftada bir gün bir buçuk saatlik grup dersi biçimiyle alanında profesyonel eğitmen kadrosu ve asistanlarıyla verilmektedir. Haftaiçi ve haftasonu alternatifi vardır.


DİKSİYON DİKSİYON

"Cicheron konuşunca insanlar hayranlık duyuyor, Cesar konuşunca insanlar yürüyordu."


DİKSİYON

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

PROGRAM İÇERİK Konuşma sanatının incelikleri, Türkçe'nin doğru kullanılması hedefi yanısıra kişinin kendisini ifade ederken dil ve beden uyumunu sağlayabilmesine yönelik çalışmaların sunulacağı, Diksiyon eğitim programı; üç ayı kapsamakta ve sekiz kişilik gruplarla gerçekleştirilmektedir. Eğitim programı; • Ses, nefes, diyafram, artikülasyon kullanımını yetkinleştirmek, • Türkçe'nin yazım ve telaffuz kurallarının öğrenilmesi, güzel etkili bir Türkçe. • İletişimde özgüvenin sağlanması. • Beden dili, bedenin etkin biçimde kullanılması. • Bedensel ve ruhsal gerilimden kurtulmaya yönelik egzersizler. Bedensel ve ruhsal farkındalık. • Konuşma esnasında heyecanımızı ve sinir sistemimizi kontrol altına alabilme yöntemleri. • Etkili davranış biçimleri ve ikna etme metodları içermektedir.

konuşmalar, amaçlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar ve konuşmada vücut dilinin kullanımı konularındaki çalışmalar. DİL BİLİNCİ; Anadilimizin renklerinin, boyutlarının, gücünün bilincine varma ve geliştirme çalışmaları. DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ; Kişilerin özbenlik ve yaratıcı özelliklerinin ortaya çıkarılması, kişiler ya da topluluklarla kurulması gereken iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar. DRAMATİK ÇALIŞMA; Konuşmada ses kullanımı, vurgulama, tonlama ve bunların aktarımının, bir anlatım bütünlüğü içinde sağlanmasını amaçlayan çalışmalardır. Bu ders, doğaçlama ve çeşitli tiyatro oyunlarından parçaların çalışılmasıyla gerçekleştirilir.

FONETİK (Konuşma Bilimi); Ses ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonotek kurallarının öğretilmesi konularında yapılan çalışmalardır.

DİL VE İLETİŞİM; Hayallerimiz, düşüncelerimiz, dilimiz ve davranışlarımız arasındaki bağlantı, günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız iletişim kazalarından kurtulmanın yolları.

NEFES, SES, BOĞUMLAMA; Nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkartılabilmesi konularında yapılan çalışma ve araştırmalar.

BEDEN DİLİ ve İMAJ ÇALIŞMASI; Görüntü, beden dili, toplumsal ve kurumsal görgü kuralları; kişilerin hangi ortamda, hangi kıyafetle etkili olacağı ve nasıl tavır sergileyeceği konusunda yapılan çalışmalar.

DİKSİYON (Konuşma Sanatı); Karşılıklı konuşmalar, topluluk önünde yapılan konuşmalar, günlük

Çalışma sistemimiz hafta içi ve hafta sonu alternatifli ikişer saatlik grup derslerinden oluşmaktadır.


İNGİLİZCE İNGİLİZCE

Last Stop English; “Anlayabiliyorum, yazabiliyorum ama konuşamıyorum”


İNGİLİZCE

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

Last Stop English Hakkında... Yelpaze İstanbul Eğitim Akademisi bünyesinde; “LAST STOP ENGLISH“ markasıyla Türk ve Yabancı Uzman Eğitmenlerle yabancı dil eğitiminde de iddialıyız. Eğitimlerimizde İngilizceyi öğrencilerimiz için artık bir engel olmaktan kaldırıp, okul, iş ve sosyal ortamda kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim sistemimiz öğrenmeyi en verimli hale getirecek şekilde düzenlenmiştir. “Communicative Language Teaching” metoduyla öğrencilerimiz kur sonunda İngilizceyi konuşabilmektedir. “Anlayabiliyorum, yazabiliyorum ama konuşamıyorum” problemini, kullandığımız bu metot ile ortadan kaldırmaktayız. Derslerimiz ÖĞRENCİ MERKEZLİ olup, DİNLEME ve KONUŞMA ağırlıklı olarak ders yapılmaktadır. İdari kadromuz deneyimli Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşmuştur. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle bire bir ilgilenmekte ve öğrencilerimizin eksiklerine göre gerekli eğitimi sağlamaktadır. Öğrencilere ihtiyaç analizi (needs analysis) yapılmakta ve öğrencilerin İngilizceyi hangi amaçla öğrenecekleri, nasıl bir terminoloji kullanmaları gerektiği tespit edilmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan kitapların yardımıyla, öğrencilerimizin, daha ilk günden başlayarak, İngilizceyi mesleklerinde ve sosyal ortamda kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Eğitimlerimizde OXFORD Yayınları ve görsel videoları eşliğinde dersler yapılmaktadır. Eğitimlerimiz birebir özel dersler olarak ve maksimum 5’er kişilik gruplar halinde sağlanmaktadır.


SORULAR SORULAR


S.S.S.

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMiSi

Sıkça sorulan sorular... Kursa önce başladılar, çok mu ilerideler?.. Yetişebilir miyim?.. Programımız aynı şekilde her öğrencimize uygulanmaktadır, sınıflar kalabalık olmadığı için hocaların tek tek ilgilenme şansı da bulunmaktadır. İleride-geride olmak gibi değil de daha deneyimli-deneyimsiz olmakla ilgilidir, sizde diğer öğrencilerin ayırdığı zaman kadar ayırdığınızda aynı başarıyı yakalayabildiğinizi göreceksiniz. Kayıt için neler gerekiyor?.. Şan ve Enstrüman dersleri için kursiyerin yeteneği ön planda olduğundan başvuru öncesi eğitmenlerimizden randevu alarak bilgi edinilmelidir. Tiyatro ve Yaratıcı Drama dersleri herkese açıktır. Ön kayıt için aday formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Müzik dersleri haftada bir saat yeterli midir?.. Ders saati enstrümanın pratik edileceği bir süreç değil, daha ziyade eğitmenin öğrencisine kılavuzluk yaptığı bir zaman dilimidir. Önemli olan ders süresinin çok uzun olması değil, öğrencinin bu zaman diliminde aldıklarını düzenli olarak pratik etmesidir. Özel dersler konusundaki tecrübe ve gözlemlerimiz, bir saat süren özel derslerin son derece verimli olduğunu göstermiştir. Ne kadar zamanda istediğim enstrümanı çalmayı öğrenirim?.. Bu sorunun yanıtının belirli bir standardı olmayıp, çalmak istediğiniz enstrümanla, kişilik özellikleriniz ve beklentilerinizle ilgilidir. Bizi arayıp eğitmenimizle görüşmek için bir randevu alabilir ve en sağlıklı bilgiyi kendisinden edinebilirsiniz.


DÜNDEN DÜNDEN BIGÜNE BUGÜNE


DÜNDEN BUGÜNE


E

İ S TA N B U L

ĞİTİ A K A D E M İ S İ

M

BAHÇEŞEHİR •2 0 0 9 •

YELPAZE İSTANBUL EĞİTİM AKADEMİSİ Güverci Sk. Papağan Çıkmazı Badem 16, Villa 1 Bahçeşehir-İstanbul

T: (0212) 669 16 50 - 669 00 71

Yelpaze İstanbul Eğitim&Sanat Akademisi  
Yelpaze İstanbul Eğitim&Sanat Akademisi  

Yeplaze İstanbul