Page 1

БРОЈ

80

НЕДЕЛНИК ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС

02 Јуни 2014

БИЗНИС ОГЛАСНИК

Дали безбедноста и здравјето при работа претставува трошок или инвестиција во работниот процес? Одговорот побарајте го на семинарот! 10 јуни 2014 година, од 9:30 - 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

ТОП 5 ПОНУДИ ES00000038944

Компанија од Шпанија заинтересирана е да соработува со компании од Република Македонија кои вршат експлoатација на глина.

„ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, БУЏЕТИРАЊЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО ВАШАТА КОМПАНИЈА“ (Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа „Службен весник на РМ“ бр. 10, од 20 јануари 2014 година)

PL00000039664

Компанија од Полска заинтересирана е да пласира кожа во Република Македонија.

Предавачи: - Борче Стојчевски, дипломиран инженер по заштита при работа, претставник од Државниот инспекторат за труд и - Милан Петковски, дипломиран инженер по заштита при работа, менаџер за заштита при работа.

405813516777

Компанија од Република Македонија бара странски партнер во Европската унија кој е заинтересиран да увезува производи од Република Македонија од сите области.

ЈАВЕТЕ СЕ ВЕДНАШ! ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

IN00000039660

Пополнете го пријавниот лист што може да се преземе од веб-порталот: www.mchamber.mk

Компанија од Индија бара дистрибутер за пласман на земјоделски трактори во Република Македонија.

Контакт: Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар: (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

ES00000038944

Компанија од Шпанија заинтересирана е да соработува со компании од Република Македонија кои вршат експлoатација на глина.

Контакт: М-р Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

Огласувајте во „Бизнис огласник“ на Стопанската комора на Македонија: goodini

years 4

192

2 - 201

*

*

НАЈБРЗO НАЈЕДНОСТАВНО НАЈСИГУРНО

*

ДО ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР!

bsi.

ISO 9001

Quality Management

FS 549642

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И

WWW.MCHAMBER.MK

НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ! ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА! ЈАВЕТЕ СЕ: Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (++389) 23244-035 Факс: (++389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

DE00000036912 Компанија од Германија нуди услуги во областа на енергетско безбедносно истражување во Република Македонија. TR00000037134 Компанија од Турција заинтересирана е за пласмaн на машини за обработка на метал, дрво и пластика во Република Македонија.

HR00000039662 Компанија од Хрватска бара дистрибутер за пласман на средства за хигиена во Република Македонија. HR00000039661 Компанија од Хрватска бара дистрибутер за пласман на заштитни средства за почвата и растенијата во Република Македонија.

RS00000039658 Компанија од Србија бара дистрибутер за плaсман на бои за коса во Република Македонија.

IN00000039660 Компанија од Индија бара дистрибутер за пласман на земјоделски трактори во Република Македонија.

HR00000039657 Компанија од Хрватска заинтересирана е да пласира чорапи од чешлан памук и полиамид во Република Македонија.

CA00000039659 Компанија од Канада бара ексклузивен застапник за продажба на алкохолни пијалaци во Република Македонија.

2


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА ES00000038944 Компанија од Шпанија заинтересирана е да соработува со компании од Република Македонија кои вршат експлoатација на глина. GR00000037856 Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на земјоделски машини.

се заинтересирани да увезуваат производи од Република Македонија од сите области. PL00000039669 Компанија од Полска бара дистрибутер за пласман на домпакфолии за кујна, гумени ракавици, фибер крпи, ролована хартија за печење и кеси за мраз во Република Македонија.

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

EE00000039106 Компанија од Естонија заинтересирана е да соработува со компании во Република Македонија на кои им се потребни детергенти, средства за дезинфекција, средства за хигиена и медицински производи.

PL00000039667 Компанија од Полска бара дистрибутер за пласман на материјали за пакување, селотејп траки, фолии и машини за пакување во Република Македонија.

LT00000039666 PL00000039664 Компанија од Литванија Компанија од Полска заинтересирана е да пласира во заинтересирана е да пласира кожа Република Македонија опрема за во Република Македонија. безбедност и аларми за пожар, како и видео надзор на паркин плац CN00000039633 кој точно ги насочува возилата во Компанија од Кина бара дистрибутер областите на слободни места за за пласман на фoтроли за таблети паркирање. и мобилни телефони во Република Македонија. IN00000039665 Компанија од Индија бара LV00000039663 дистрибутер за пласман на Компанија од Латвија бара соработка индустриски дихтунзи наменети во фармацевтската индустрија во за индустријата на нафта и гас, Република Македонија. петрохемиската индустрија и инженерски проекти во Република 405813516777 Македонија Компанија од Република Македонија бара странски партнер во Европската унија кои 3

ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ! ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА! ЈАВЕТЕ СЕ: Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (++389) 23244-035 Факс: (++389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПРАВЕТЕ БИЗНИС СО ЕВРОПА ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

Контакт: Огнен Гаревски Тел. (++389) 23244040 Факс: (++389) 23244088 ognen@mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

BOROMSK4S4M5SSK

Компанија од Романија специјализирана за производство на мелнички производи и тестенини бара агенти и дистрибутери за своите производи.

BOROMSK4SMS3SSM

Компанија од Романија специјализирана за дизајн и производство на воени и работнички униформи бара агенти и дистрибутери за своите производи.

(BODEMSK4S4S4SSK)

Компанија од Германија специјализирана за производство на детергенти и средства за чистење бара агенти и дистрибутери за своите производи.

(BRLTMSK4S3S4SSK)

Компанија од Литванија специјализирана за производство на минерална вода бара агенти и дистрибутери за својот производ.

(BONOMSK3KKS7SSK)

Компанија од Норвешка специјализирана за производство на системи за вентилација бара компании заинтересирани за заеднички вложувања .

(K0SM04K90S0)

Компанија од Бугарија специјализирана за производство и монтажа на електрични инсталации, електроника и интелигентни системи бара партнери за склучување на поддоговорни активности со компании од иста бранша.

(MSK3S4M9SK6)

Компанија од Австрија специјализирана за производство на ултра-лесни електрични мотори наменети за велосипеди бара дистрибутери и агенти за своите производи.

(BODEMSK4S4M5SSM)

Kомпанија од Германија специјализирана за производство на аксесоари за компјутери, таблети и паметни телефони бара агенти и дистрибутери за своите производи.

(BOPLMSK4SMK4SS4)

Компанија од Полска специјализирана за произодство на мириси (освежувачи) наменети за возила и за домови бара агенти и дистибутери за своите производи.

(MSKKS6M7SS8)

Компанија од Шпанија специјализирана за производство, пакување и конзервирање на морски плодови бара агенти и дистрибутери за своите производи.

4


Скенирај и дознај повеќе ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! DO

CE

Веб-сертификат EXCELLENT SME

ON

E

IA

A

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! Што претставува сертификатот Excellent SME? УЧЕСТВУВАЈТЕ НА E Сертификатот Excellent SME MACEDONIA е сертификат СЕМИНАРИТЕ за деловно И ВО работење што го издава Стопанската комора на ТРЕНИНЗИТЕ СТОПАНСКАТА Македонија во соработка со познатата агенција за КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! кредитен рејтинг COFACE, за најуспешните микро,

M

ЕДУКАЦИЈА

мали и средни компании во Македонија. Главната цел на сертификатот, што се совпаѓа со ЕУ-директивите, е да се промовираат малите и средни компании, да КОНТАКТИ се обезбеди и да се осигура бизнисот, добрите Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 бизнис-пракси и да се зголеми пазарната Факс:++ 389 2 3244088 транспарентност. Исто така, тој ќе им помогне anita@mchamber.mk на клиентите и на бизнис-партнерите да ги Елизабета Андриевсканамалат финансиските и другите ризици кога склучуваат Ефтимова Тел: (++389) 2 3244074 деловни договори. Факс: (++389) 2 3244088 Сертификатот ќе им овозможи на локалните и на beti@mchamber.mk меѓународните бизнис-партнери да го верификуваат Call Центар : (02) 15015 постоењето на компанијата, точната веб-адреса и најважното – бонитетот на компанијата. Стопанска комора на Македонија Excellent SME Македонија „Димитрие Чуповски“ 13 1000 Скопје 5

T: (02) 15 0 15 Ф: (02) 32 44 071 E: excellent-sme@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Неделен http://excellent-sme.mchamber.mk весник за унапредување на Вашиот бизнис

S


МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ

Контакт: Огнен Гаревски Тел: ++ 389 2 3244040 Факс:++ 389 2 3244088 ognen@mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk

Назив на тендерот Република Франција - Тулуз: Поправка и одржување на постројки France-Toulouse: Repair and maintenance of plant Име на организација Tisseo Главни активности Услуи Најбитен критериум Најниска цена Краен рок за аплицирање Отворен Тендерот се однесува на Поправка и одржување на постројки Контакт Olivier Poitrenaud, directeur general Tisseo 4 impasse Paul Mesplé Cedex 1 Toulouse 31081 FRANCE Tel: +33 562112622 Fax: +33 562112620 Назив на тендерот Република Франција – Стразбур: Канализациски работи France-Strasbourg: Sewerage work Име на организација Compagnie des transports Strasbourgeois Главни Активности Железнички, трамвајски, тролејбуски и автобуски сообраќај Најбитен критериум Најниска цена Краен рок за аплицирање Отворен Тендерот се однесува на Железнички, трамвајски, тролејбуски и автобуски сообраќај

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Контакт Bertrand Frerot Compagnie des transports strasbourgeois 14 rue de la Gare aux Marchandises – CS 15002 Strasbourg Cedex 2 67035 FRANCE Tel: +33 388777221 Fax: +33 388777098 Назив на тендерот Република Бугарија Козлодуј: Поправка и одржување на машини Bulgaria-Kozloduy: Repair and maintenance services of machinery Име на организација „AETs Kozloduy“ EAD Главни активности Градежни работи и одржување Најбитен критериум Најниска цена Краен рок за аплицирање Отворен Тендерот се однесува на • Поправка и услуги за одржување на машините; • поправка и одржување услуги за: пумпи, вентили, славини и метални контејнери и машини; • поправка и услуги за одржување: пумпи, вентили, славини и метални контејнери; • поправка и услуги за одржување на дистрибуција на електрична опрема; • поправка и услуги за одржување на: електрични машини, апарати и придружна опрема; • поправка и услуги за одржување;

6

поправка и услуги за одржување на инсталации< • eлектрична инсталација. Контакт Ralitsa Spasova Contact: otdel „Obshtestveni porachki“, u-nie „Targovsko“ „AETs Kozloduy“ EAD 3321, Kozloduy Kozloduy 3321 BULGARIA Tel: +359 97376583 Fax: +359 97376007 Назив на тендерот Кралството Шведска - Лерум: Покривање подни површини Sweden-Lerum: Floor-laying work Име на организација Lerums kommun Главни активности / Најбитен критериум Најниска цена Краен рок за аплицирање 28 јуни 2014 година, 00:00 часот Тендерот се однесува на Покривање подни површини Контакт Lerums kommun Lerum 443 80 SWEDEN Email: berith.olsson@lerum.se Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Internet address: Visma Commerce AB


МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ

http://www.opic.com/notice. asp?req=ubbfqnqk Назив на тендерот Република Германија Берлин: Канализација/ пречистителни станици, градежни работи Germany-Berlin: Sewage-treatment plant construction work Име на организација Berliner Wasserbetriebe Einkauf Главни активности Вода Најбитен критериум Најниска цена Краен рок за аплицирање 20 јуни 2014 година, 10:00 часот Тендерот се однесува на Градежни работи (пречистителни станици) Канализациски работи Центрифуга Контакт For the attention of: Frau Brümmer Contact: EK-BI Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Neue Jüdenstraße 2 Berlin 10179 GERMANY Email: ausschreibungenmw-w@bwb.de Tel: +49 3086441859

Fax: +49 308644101859 Назив на тендерот Словенија Кршко: Поправка и услуги за одржување Slovenia-Krško: Repair and maintenance services Име на организација NEK d.o.o. Главни активности Електрична енергија Најбитен критериум Најниска цена Датум на објава / Краен рок за аплицирање 16 мај 2014 година / 17 јуни 2014 година, 09:00 часот Тендерот се однесува на Поправка и услуги за одржување на машини и лифтови Контакт For the attention of: Andrijana Škvorc Contact: Nabava NEK d.o.o. Vrbina 12 Krško 8270 SLOVENIA Email: andrijana.skvorc@nek.si Tel: +386 74802736 Fax: +386 74921528

Изградба на патишта Serbia-Novi Sad: Road construction works Име на организација PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina Главни активности / Најбитен критериум Најниска цена Краен рок за аплицирање 3.5.2014 година /30 јуни 2014 година, 10:00 часот Тендерот се однесува на Изградба на патишта Контакт 1) Name, addresses and contact point(s) For the attention of: Tamara Zelenović Vasiljević Contact: PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina 6 / III Železnička Novi Sad 21000 SERBIA Email: ducklingster@gmail.com Fax: +381 21529444 Internet address(es): General address of the contracting authority: http://zavurbvo.rs

Контакт: Огнен Гаревски Тел: ++ 389 2 3244040 Факс:++ 389 2 3244088 ognen@mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk

Назив на тендерот Република Србија – Нови Сад:

* Ви олеснуваме да учествувате на меѓународни тендери * Обезбедете поголемо користење на Вашите капацитети * Тестирајте ја Вашата конкурентност во меѓународен натпревар и остварете сигурен профит! 7

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКА BUSSINES CENTER FOR TRAINING AND EDUCATION

bsi.

ISO 9001

Quality Management

FS 549642

  

 

 

rɵʗʠʢʗʤʣʜʚʠʤʖʗʝʠʖʠʒʥʜʑʤʑʣʗʠʖʓʚʓʑʓʠ ʡʠʣʗʒʟʠʠʡʢʗʞʗʟʚʡʢʠʣʤʠʢʚʚʓʠʢʑʞʜʚʤʗʟʑ ɴʤʠʡʑʟʣʜʑʜʠʞʠʢʑʟʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ rɲʢʑʜʤʚʩʟʑʤʑʟʑʣʤʑʓʑʣʗʠʖʓʚʓʑʓʠʣʠʢʑʒʠʤʜʑ ʣʠʢʗʟʠʞʚʢʑʟʚʞʑʜʗʖʠʟʣʜʚʜʠʞʡʑʟʚʚʓʠ ʙʑʓʚʣʟʠʣʤʠʖʡʠʟʥʖʗʟʑʤʑʣʤʢʥʜʑ tʇʛʚʤʗʞʘʖʧʛʦʨʞʪʞʠʖʨʥʦʞʝʣʖʨʤʚ Министерството за образование и наука на Република Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија. rɱʒʥʜʑʤʑʤʢʑʗʠʜʠʝʥʤʢʚʞʗʣʗʨʚ ʠʖʡʠʟʗʖʗʝʟʚʜ ʖʠʡʗʤʠʜ rɲʢʗʖʑʓʑʻʑʤʑʚʡʢʑʜʣʑʤʑʣʗʠʖʓʚʓʑʑʤʡʠ ʖʠʔʠʓʠʢʣʠʥʩʗʣʟʚʨʚʤʗ rɳʑʒʠʤʑʓʠʔʢʥʡʚʠʖʖʠʞʑʜʣʚʞʥʞʥʩʗʣʟʚʨʚ

Модули на доживотно учење Акредитирани програми од Министерството за образование и наука на Република Македонија Акредитирани програми кои можете да ги следите:

Готвач во угостителски објект Келнер - гастроном Гипсер – монтер Фасадер Аргон заварувач

ɪʑʡʠʓʗʽʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚ ɯʢɣʠʢʚʣɵʢʚʞʩʗʓ ɵʗʝ ɯʠʒ CPSJT!NDIBNCFSNL

ɴʚʞʠʟʑɳʚʣʤʠʣʜʑ ɵʗʝ TJNPOB!NDIBNCFSNL

ɴʤʠʡʑʟʣʜʑʜʠʞʠʢʑʟʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ ʥʝtɧʚʞʚʤʢʚʗɺʥʡʠʓʣʜʚi ɴʜʠʡʹʗ ʤʗʝ  ʦʑʜʣ  БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

8


ЕДУКАЦИЈА Семинар: ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ „ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОД 1 МАЈ 2014 ГОДИНА И НАСОКИ ЗА НИВНА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА“ („Службен весник на РМ“, бр.148/13, 28/14 и 43/14) 4 јуни 2014 година, 10:00- 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 4 на V кат

Изминатиов период влегоа во сила повеќе измени и дополнувања на Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“,148/13, 28/14 и 43/14), коишто се однесуваат на воведување на уште една согласност која ќе ја издава Советот при спроведување на постапката со преговарање за дополнителни работи, се воведува забрана за тенденциозно испуштање на позиции од предмерот, новини кај способноста за вршење професионална дејност, поддршка од друг субјект и др. Покрај со овие измени, учесниците ќе можат да се запознаат и со најновите измени и дополнувања што ќе стапат на сила од 1 мај 2014 година во делот на потребните согласности кои треба да се обезбедат од Советот за јавни набавки, задолжително објавување во „Службен весник на ЕУ“ (ТЕД) на огласи каде предмет на набавка се стоки над 50.000 евра во денарска противредност и над 200.000 евра за набавка на работи. На семинарот посебен осврт ќе се даде на што да внимаваат понудувачите и како измените ќе се рефлектираат при изготвување на понудите и учество во постапките за јавни набавки. Остануваат и измените како што се задолжително доставување на изјава за независна понуда, начин на поднесување конечна цена, профил на економски оператор, начин на настап на група понудувачи, задолжително објавување на проценетата вредност и тендерска документација, нови исклучоци од примена на Законот и слично. Поради наведените причини, Стопанската комора на Македонија организира еднодневен семинар на тема: „ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОД 1 МАЈ 2014 ГОДИНА И НАСОКИ ЗА НИВНА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА“ („Сл. весник на РМ“, бр.148/13, 28/14 и 43/14). Семинарот ќе се реализира на 4 јуни 2014 година (среда), од 10:00-16:00 часот, во Стопанската комора на Македонија, сала 4 на V кат. Целта на семинарот е учесниците кои се јавуваат и како економски оператори и како договорени страни да ги осознаат новините во јавните набавки, а ќе имаат можност да научат како правилно да изготват документација за објавување на тендер и за аплицирање со оглед на фактот дека во изминатиов месец беа објавени голем број тендери. Содржина на актуелни теми: • Воведување на Советот при спроведување на постапка и потребни согласности; • Забрана за тенденциозно испуштање на позиции од предмерот; • Новини кај способноста за вршење професионална дејност; • Поддршка од друг субјект; • Начинот на настап на група понудувачи; • Новите исклучоци од примена на Законот и поврзани

9

• • • • • • • • •

договорни органи; Задолжително објавување на проценетата вредност и тендерската документација; Задолжително доставување изјава за независна понуда; Начин на поднесување конечна цена; Согласности кои ќе треба да се обезбедат пред отпочнување на постапката; Новини кај техничкиот дијалог и негативните референци; Правила при набавка на софтверски решенија и лекови; Кои се вашите права во постапката? Новини во жалбената постапка; Други прашања од интерес на учесниците.

ПРОГРАМА: • Последни новини во системот на јавни набавки кои ќе се применуваат од 1 мај 2014 година; • Поднесување конечна цена; • Насоки за подготовка на понудите; • Новини кај технички дијалог и негативни референци; • Достапност на податоци и информации преку ЕСЈН; • Електронски систем за јавни набавки и е-аукции; • Жалбена постапка. Обучувачите се експерти од Бирото за јавни набавки. За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: • работен материјал; • ручeк и освежување; • сертификат за присуство на семинарот. Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk

Семинар: „ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, БУЏЕТИРАЊЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО ВАШАТА КОМПАНИЈА“ (Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа („Службен весник на РМ“ бр. 10, од 20 јануари 2014 година) 10 јуни 2014 година, од 9:30 - 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа секој работодавачот е должен да ги организира, уредува и обезбедува безбедноста и здравјето при работа во согласност со одредбите од овој закон, како и во согласност со одредбите на други закони и подзаконски прописи кои се однесуваат на неговата конкретна работна средина. Притоа работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства. Преку планирањето на мерките и средствата за безбедност и здравје при работа се обезбедува: намалување на можноста од повреда при работа на вработените; намалување на непланираните финансиски трошоци за штети и медицински лекувања; намалување на трошоците потребни за ангажирање, обучување и следење на работник кој доаѓа на местото на повредениот, зголемување на довербата меѓу раководството и вработените; при евентуална несреќа на работа одговорноста на раководителот/ работодавачот се намалува следствено на степенот на применети мерки за безбедност и здравје при работа и сл. Предавањето ќе даде одговор на клучните теми: инспекциски надзор на имплементирани мерки за безбедност и здравје при работа, дали безбедноста и здравјето при работа претставува трошок или инвестиција во работниот процес, засновано на искуства и добра меѓународна и домашна пракса. Како основа за анализирање на темите ќе бидат

искористени Законот за безбедност и здравје при работа, најновиот Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа („Службен весник на РМ“ бр. 10 од 20 јануари 2014 година). Предавачи: • Борче Стојчевски, дипломиран инженер по заштита при работа, претставник од Државниот инспекторат за труд; • Милан Петковски, дипломиран инженер по заштита при работа, менаџер за заштита при работа;

Пријавување до 4 јуни 2014 година. Сите учесници на обуката ќе добијат работни материјали, а на крајот од обуката ќе се стекнат со сертификат како потврда за учество. Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

10


11

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Семинар: ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ (ПЛАНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО КАКО ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОБВРСКА ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР – „Службен весник на РМ“, бр. 93/12) - КОНТРОЛНИ АКТИВНОСТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - (НАДЗОР) ВО ПРАВНИТЕ ЛИЦА 11.6.2014 година (среда), 9:00 – 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат

ПРОГРАМА:

на аеродромот „Александар Велики“ Скоје; консултант за безбедност.

I ДЕЛ За сите учесници на семинарот ќе биде 1. Предмет на инспекцискиот надзор; 2. Цели и задачи на надзорот (планирани обезбедено: - работен материјал; ефекти за компаниите во РМ); - ручeк и освежување; - сертификат за присуство на II ДЕЛ Подготвеност на компанијата за: семинарот. изработка на плански документи од областа на заштита и спасување согласно Пријавување до: 9.6.2014 година. законската и подзаконска регулатива.

Аплицирај електронски / on-line

На семинарот ќе биде направена мини на www.mchamber.mk работилница за одредени членови од Законот. ПРЕДАВАЧИ: - м-р Живко Гацоски, републички инспектор во Дирекцијата за заштита и спасување. Тој е поранешен помошник министер во Министерството за внатрешни работи, докторант на Институтот за општествени и безбедносни науки; - д-р Зоран Доревски, консултант за безбезбедност. Тој е поранешен началник во Министерството за внатрешни работи; поранешен директор за безбезбедност

Контакт: Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

12


ЕДУКАЦИЈА Дводневен семинар на кој може да се усовршите во областа на управувањето со финансии и покрај тоа што не сте економист

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ!

„ФИНАНСИИ ЗА НЕФИНАНСИЕРИ” 12-13 јуни 2014 година, 10:00-16:00 часот

БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

Разбирањето на финансиските извештаи отвора потполно нова перспектива во секојдневното работење. Преку осознавањето на финансиските извештаи учесниците ќе бидат во можност да го разберат работењето на претпријатието кое е предмет на нивното интересирање. Семинарот е мотивирачки дизајниран и ќе го поттикне натамошниот развој на учесниците, а воедно ќе им се овозможи усовршување во областа на управувањето со финансии. На семинарот на транспарентен и едноставен начин учесниците кои не се економисти полесно ќе можат да се приближат до светот на финансиските анализи. Семинарот се состои од голем број практични примери низ кои теоретското знаење едноставно ќе се имплементира во реални примери. Целта на семинарот е учесниците да се стекнат со основни финансиски вештини за да можат полесно да ги разберат и да ги анализираат финансиските извештаи во претпријатието што ќе им помогне полесно да ги согледаат досегашните модели на финансиското работење во претпријатието и ќе научат како да применуваат нови и поедноставни модели на анализа на финансиските извештаи како за сопственото работење, така и за своите клиенти и бизниспартнери.

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Предавач: Александар Василски, експерт за финансии и основачот на Центарот за консалтинг и едукации „Валор“ од Белград. Дипломирал во 2004 година на Факултетот Grenoble Graduate Schoole во Брисел. Во банкарскиот сектор поминал 8 успешни години, работејќи во Raiffeisen banк и Erstе bank.

Пријавување до 6 јуни 2014 година. Аплицирај електронски / on-line на www.mchamber.mk

ПРОГРАМА: МОДУЛ 1 – Основни финансиски извештаи • Билансна состојба; • Биланс на успехот; • Извештај за парични текови.

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

МОДУЛ 2 – Анализа на финансиски извештаи • Основни начела на анализа; • Совети за анализа. МОДУЛ 3 – Оценка на работниот модел • Препознавање на ризични работни модели; • Препознавање на потенцијал; • Проекции на бизнисот во наредниот период.

13

КОНТАКТИ Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

Контакт: М-р Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

Семинар со врвни експерти за заштита од сајбер криминалот во финансиските и во резидентните компании

„КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ВО ПРАВНИОТ СЕКТОР ОД ЗАКАНИТЕ ВО САЈБЕР ПРОСТОРОТ’’ 20.6.2014 година, 9:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Обуката ќе овозможи учесниците да се запознаат и делумно да се стекнат со потребните вештини со практична примена на стекнатите знаења од оваа обука. За да се постигне ова, во текот на обуката покрај интерактивни предавања, учесниците ќе бидат во улога (role play), по сценарио кое ќе биде зададено во согласност со предавањата. За да го постигне ова, обуката ќе биде дизајнирана преку три предавања и едно сценарио. ПРОГРАМА: - Првото предавање под наслов:„Улогата на корпоративната безбедност во заштита од сајбер криминал“ ќе има за цел да ја постави платформата за целосната расправа на обуката. Во овој дел од обуката покрај останатото, ќе стане збор и за: • суштината на корпоративната безбедност и нејзината правна заснованост; • митовите и фактите за корпоративната безбедност во согласност со правната регулатива; • корпоративната безбедност како дел од кризниот менаџмент на современите компании и современите трендови на виртуелниот „сајбер свет“; • правните аспекти на справување со сајбер заканите и • како и на каков начин корпоративната безбедност се става во функција на осигурување на капиталот. - Второто предавање ќе биде посветено на: • „Сајбер просторот како закана врз финансиската инфраструктура“. Во текот на овој дел од обуката ќе бидат обработени следните прашања: • Современи предизвици и ризици од „сајбер светот“ релевантни за електронското банкарство; • Употреба на новите технологии во мобилното банкарство: предности и недостатоци во осигурување на трансакциите и капиталот и • Безбедносни закани по новите технологии искористени во мобилното банкарство. - Третото предавање треба да укаже на тоа како и на каков начин може да се утврдат одредени типологии на перење на пари со што компаниите би избегнале опасност да бидат вовлечени во нечесни и криминални дејствија преку сајбер просторот.

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

- Четвртото предавање ќе даде осврт на тоа колку и кои видови електронски криминал се застапени во македонскиот сајбер простор.

Предавачи : 1. д-р Методи Хаџи-Јанев, вонреден професор, е професор на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, и визитинг професор на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ во Скопје; 2. д-р Митко Богданоски, доцент, професор на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, и визитинг професор на неколку други универзитети во Р. Македонија; 3. доц. д-р Ивица Симоновски, советник за следење на сомнителни трансакции -Управа за финансиско разузнавање (Министерство за финансии); 4. претставник од Министерството за внатрешни работи од Одделението за истраги за компјутерски криминал.

Пријавување до 16.6.2014 година. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk Контакт: М-р Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

14


ЕДУКАЦИЈА

БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКА BUSSINES CENTER FOR TRANING AND EDUCATION bsi.

ISO 9001

Quality Management

 FS 549642

Osnovana 1922

   Founded 1922

БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЗА КОНТРОЛИНГ МЕНАЏЕР НАСТАВНА ПРОГРАМА од вкупно 175 часа

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ

Контролингот е потребна, сериозна но и сложена дисциплина која овозможува суштински информации за менаџментот на една компанија потребни за успешно финансиско Анита Митревска Тел: ++ 389 2на 3244057 работење, стабилност и напредок на истата. Во модерните и успешни компании луѓето Факс:++ 389 2 3244088 клучни позиции во високиот менаџмент се регрутирани токму од редовите на контролорите, а anita@mchamber.mk причината е фактот дека токму овие личности ги познаваат „тајните“ на компанијата и начинот Елизабета Андриевскана функционирање.

Ефтимова Тел: (++389) 2 3244074 Контролорите мора да го разбираат целокупниот начин на работа во компанијата и да Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk имаат знаења од повеќе области и дициплини, а уште поважно, да бидат способни истите знаења

да ги поврзат и да ги сублимираат во извештаи кои ќе им донесат корисни информации на менаџерите. Во последните години се препознава важноста од воведувањето на контролингот Call Центар : (02) 15015 во компаниите, а неговиот развој придонесе да се гледа повеќе како научна дисциплина отколку вештина. Со самото тоа, потребни се едуцирани контролори кои се способни да придонесат за теоретски и практичен развој на оваа дисциплина, како и за подобро функционирање на компаниите. Програмата за Бизнис академијата е изработена според програмата од Светската академија за контролинг “Controller Akademie” во Германија

Уписите се во тек!

15

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! ДОКОЛКУ БИДЕТЕ ВО ПОСАКУВАТЕ ТЕК СО СИТЕДАa ГИ ИЗЛОЖИТЕВО СЛУЧУВАЊА ВАШИТЕ ЕКОНОМИЈАТА!

ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ ЗАПОЗНАЈТЕ САЕМ СВЕТОТ, СЕ СОВОНОВИТЕ ЈАВЕТЕ СЕ! И ПРОПИСИ

ЗАКОНСКИ

СО СТОПАНСКАТА РЕШЕНИЈА ВО КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! МАКЕДОНИЈА УЧЕСТВУВАЈТЕ НАЈЕДНОСТАВНО НА И СЕМИНАРИТЕ И НАЈЕКОНОМИЧНО ТРЕНИНЗИТЕ ВО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ СТОПАНСКАТА ВАШЕТОНА КОМОРА ДЕЛОВНО МАКЕДОНИЈА! ПАТУВАЊЕ!

Семинар: КАЗНИ И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 24.6.2014 година, 10:00-15:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

„Глоби за правните и одговорните лица во правните лица согласно Законот за работни односи (ЗРО), Законот за безбедност и здравје при работа (ЗБЗР) и Законот за инспекција на трудот (ЗИТ), основани причини за поведување на прекршочна постапка, надлежни за водење на прекршочна постапка и исход од прекршочна постапка, работа со скратено работно време во посебни услови и посебни случаи, сезонска работа,посебни договори за вработување со деловни лица и куќни помошнички, услови за склучување договор за варботување и начин на престанување, дисциплинска постапка согласно закон, постапка пред отказ на договорот за вработување поради вина на работникот“ Предавачи: • Миле Стојановски, државен советник во Министерството за труд и социјална политика и

Пријавување до 20.06.2014 година. Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk Контакт: М-р Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА Елизабета АндриевскаСАЕМИЕфтимова И БИЗНИСНАСТАНИ ГО Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 ОЧЕКУВА ВАШИОТ beti@mchamber.mk ПОВИК!

КОНТАКТИ

Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Злате Стојановски, раководител на Одделение за работни односи при Државниот инспекторат за труд.

16


ЕДУКАЦИЈА Семинар: „УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ” 25.6.2014 година, 10:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

ПРОГРАМА I. ЈАВНИ ПРИХОДИ • Jавни приходи под јурисдикција на единиците на локалната самоуправа, нивна основна функција и облици; • Структура на приходите и нивна класификација; • Законски и подзаконски основи за прибирање на приходите во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС). II. ФИСКАЛНИТЕ ПРИХОДИ КАКО ОСНОВЕН ИЗВОР НА ПРИХОДИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА • Локални даноци; • Локални такси; • Локални надоместоци; • Приходи од сопственост; • Приходи од персонален данок на доход и ДДВ. III. ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ • Данок на имот; • Данок на наследство и подарок; • Данок на промет на недвижности. IV. УТВРДУВАЊЕ ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ • Примена на Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот; • Новини во Законот за данок на имот, Законот за процена, Законот за градежно земјиште.

V. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ • Основни принципи во постапката на утврдување на даноци, такси и други надоместоци; • Редовна наплата на даноците, таксите и другите надоместоци; • Присилна наплата на даноци, такси и други надоместоци. Предавач: Александар Георгиевски, магистер по економски науки. Сите учесници на семинарот ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество.

Пријавување до 23.6.2014 година. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

17

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 3 јуни 2014 година

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

БИЗНИС-СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И АВСТРИСКИ КОМПАНИИ Стопанската комора на Македонија и Стопанската комора на Австрија организираат бизниссредба и презентација на австриски компании во следниве области: • машини и опрема за прехранбената индустрија. Ве покануваме да земете учество на презентацијата на австриските компании и на деловните средби, на кои ќе можете да воспоставите директни контакти, размена на искуства и натамошна деловна комуникација. Презентацијата и деловните средби ќе се одржат на 3 јуни 2014 година (вторник), со почеток во 12:45 часот, во Стопанската комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат. Ве молиме, вашето присуство да го потврдите и да одредите со кои австриски компании би сакале да стапите во контакт.

Аплицирај електронски / on-line Контакт: Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk

Контакт: Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

18


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ʔʑʟʝʞʏ

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

19

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 12 до 15 јуни Меѓународен саем за чевли, чанти, куфери и кожна галантерија во Република Турција

„AYAKKABI 2014“ ВО ИЗМИР ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

Саемската манифестација е една од најзначајните стопански случувања во сферата на кожарско-преработувачката индустрија на Блискиот Исток и во Југоисточна Европа, што ги обединува производителите на чевли, чанти, куфери и кожна галантерија. За посетителите на Саемот, Стопанската комора на Македонија во соработка со организаторот обезбедува: • • • • •

3 ноќевање (со појадок во хотел со 4*); локален транспорт (Аеродром-Хотел-Аеродром); тридневна влезница за посета на Саемот; преведувачи за олеснување на комуникацијата со турските компании; можност за организирање деловни редби со излагачите на Саемот.

Цената на аранжманот по лице од компанија-членка на Стопанската комора на Македонија изнесува 3.540,00 денари (со вклучен ДДВ). За останатите цената е 4.720,00 (со вклучен ДДВ) Напомена: Во цената не е вклучен транспортот до Измир, а Стопанската комора на Македонија може да посредува за обезбедување авионски билет. Контакт: Миле Стојчевски Тел: ++ 389 2 3244039 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: mile@mchamber.mk

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

20


ПОВИК

САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ги повикува домашните компании

МОЖНОСТ ЗА ПЛАСМАН НА СТОКА ДОКОЛКУ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА PAN AM 2015 ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ИГРИТЕ ВАШИТЕ

ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република СО СТОПАНСКАТА Македонија (АСИПИРМ) КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА соопштува дека преку НАЈЕДНОСТАВНО економскиот промотер И НАЈЕКОНОМИЧНО во Канада и е доставена ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ информација за одржување на ВАШЕТО ДЕЛОВНО Pan Am 2015 игрите, каде што македонските компании можат да се пријавуваат за набавка наПАТУВАЊЕ! стоки и услиги потребни за самото одржување на игрите во Торонто. КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – Оние производи и услуги за кои ќе бидат потребни поголеми ДИНАМИЧНАТА количини ќе се распишат меѓународни тендери за набавки. ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА Сите заинтересирани компании членки кои би сакале да НА ПОСЕТА НА добавуваат свои производи или услуги за организаторите САЕМИ Ина БИЗНИСНАСТАНИ овој настан можат да најдат подетални информации на следниов ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ линк http://www.toronto2015.org/lang/en/gallery/news/buyПОВИК! ing-the-games-goods-and-services.html, или може да се обратат директно до економскиот промотер за Канада, Ирена Ѓоргиевска irena.georgievska@investinmacedonia.com

21

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 13 јуни 2014 година

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ БИЗНИС-ФОРУМ СО АСОЦИЈАЦИЈАТА НА НЕЗАВИСНИ ИНДУСТРИЈАЛЦИ И БИЗНИСМЕНИ (MUSIAD) Делегација на деловни луѓе од петнаесетина турски компании од Асоцијацијата на независни индустријалци и бизнисмени (MUSIAD) од Република Турција, на 13 јуни 2014 година ќе ја посетат Република Македонија. Нивната цел е да воспостават деловни контакти со македонски компании од различни стопански дејности. Во рамките на нивната посета, Стопанската комора на Македонија организира Македонско-турски бизнис-форум, со цел воспоставување билатерални деловни средби со македонски компании, кои би се јавиле како нивни потенцијални деловни партнери. По завршување на официјалниот дел на Бизнис-форумот, планирани се билатерални разговори меѓу компаниите од повеќе стопански сектори: градежништво и градежни материјали, текстил, млеко и прехрана, туризам, трговија и друго. Македонско-турскиот бизнис-форум и деловните средби ќе се одржат на 13 јуни 2014 година (петок), со почеток во 11:15 часот, во Стопанската комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат.

Ве молиме потврдите го Вашето присуство! Контакт: Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

22


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

23

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 13 до 16 јуни Ве покануваме на најголемиот Саем за текстил и мода во Република Грција

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

„FEMMINA - FASHION TRADE SHOW“ ВО АТИНА Посетата ја организира Стопанската комора на Македонија во соработка со компанијата „Fashion News SA“ од Грција. „FEMMINA - FASHION TRADE SHOW“ е саемска манифестација наменета за компании кои работат во текстилната индустрија и модата (трговците на мало, продавници, бутици, синџири и слично), на која се презентираат: • бренд производители; • модни дизајнери; • висока мода; • увозници и дистрибутери на женска облека; • колекции за млади; • долна облека; • секојдневна облека; • додатоци за облека; • накит; • опрема за продавници и др. „FEMMINA - FASHION TRADE SHOW“ се организира истовремено со Саемот за чевли во Грција (Hellenic Shoe Fair), на кој ќе бидат презентирани различни видови обувки, а ќе се одржат и модни презентации за начините на комбинирање на различни елементи и стилови, согласно потребите на современиот пазар. Организаторот на манифестацијата, компанијата „Fashion News SA„ е подружница на „ROTA SA Group“ - најголема компанија за организирање саеми во Грција. Пoдетални информации за Саемот на: www.femmina.gr/en . За посета на Саемот организирани се: - 2 ноќевања во хотел со 5*; - автобуски превоз; - локален транфер и - бесплатни влезници за Саемот. Пакет-аранжманот по лице изнесува 9.000,00 денари (со вклучен ДДВ).

Контакт:

Даниела Михајловска Василевска Тел: + 389 2 3244021 Моб. + 389 72 22 00 37 Факс:+ 389 2 3244088 Е-адреса:daniela@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Сашо Деспотоски Тел: + 389 2 3244089 Моб. + 389 70 747 159 Факс:+ 389 2 3244088 Е-адреса:saso@mchamber.mk

24


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

25

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

26


ПОКРОВИТЕЛИ

НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА БРИЛИЈАНТЕН Покровител

ПРЕМИУМ Покровители INDUSTRIES

СТАНДАРД Покровители

СИЛВЕР Покровители

Отварањето на секоја од понудите и меѓународните тендери чини 100 денари! За пет отварања добивате БОНУС бесплатно објавување на ВАШАТА ПОНУДА, која воедно ќе биде внесена и во богатата база на Стопанската комора на Македонија!

Главен и одговорен уредник, Саво Пејчиновски

f.

Т. ( +389) 23 24 40 36 Ф. ( +389) 23 24 40 88 М. (+389) 070 741 579 E. savo@mchamber.mk W. www.mchamber.mk 27 www.facebook.com/chamber.mk

Дизајн и графичко уредување Зоран Спасовски, Т. ( +389) 23 24 40 52 Е. Zoran@mchamber.mk

Стево Серафимов, БИЗНИС Огласник - Неделен Т. ( +389) 23весник 24 40за32 унапредување на Вашиот бизнис Е. stevo@mchamber.mk


Стопанска комора на Македонија достапни насекаде ...

Ве очекуваме на веб-порталот на Комората Дознајте повеќе: www.mchamber.mk http://www.facebook.com/chamber.mk http://www.twitter.com/Chamber_MK http://www.youtube.com/user/MKChamber

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia

28

Бизнис ОГЛАСНИК број 80, 02.6.2014  

Бизнис ОГЛАСНИК број 80, 02.6.2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you