Page 1

БРОЈ

67

24 Февруари 2014

НЕДЕЛНИК ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС

БИЗНИС ОГЛАСНИК

Значаен деловен настан на 4 март 2014 година

ТОП 5 ПОНУДИ HR00000037587

Компанија од Хрватска бара соработка со текстилни фабрики кои произведуваат кошули во Република Македонија.

NO00000037118

Компанија од Норвешка заинтересирана е за соработка во Република Македонија во областа на соларната енергија со можност за пласман на соларни панели.

БИЗНИС СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И АВСТРИСКИ КОМПАНИИ

BA00000039440

Компанија од Босна и Херцеговина бара да откупува ориз од Република Македонија.

TR00000035422

Турска компанија нуди истражувачки и развојни технологии за финални корисници кои се вклучени во производство на системи за лифтови, контрола на индустриска и воена електроника.

IT00000037887

Компанија од Италија заинтересирана е за соработка со македонски компании за обновливи извори на енергија и животна средина. goodini

years 4

192

2 - 201

Почеток во 13:30 часот, во Стопанската комора на Македонија, на 5 кат, сала бр. 1. Австриските компании се од следниве области: •Технологија за заштита на животната срединапречистителни станици за вода; •Технологија за безбеден пренос на податоци за индустриски апликации; •Индустриска автоматизација и автоматизација на процеси; •Управување со комунален и индустриски отпад.

Огласувајте во „Бизнис огласник“ на Стопанската комора на Македонија:

*

*

НАЈБРЗO НАЈЕДНОСТАВНО НАЈСИГУРНО

*

ДО ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР! 1

Контакт лице : Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk Контакт лице : Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk

bsi.

ISO 9001

Quality Management

FS 549642

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И

WWW.MCHAMBER.MK

НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ! ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА! ЈАВЕТЕ СЕ: Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (++389) 23244-035 Факс: (++389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk

TR00000039116 Компанија од Турција заинтереисара е да соработува со медицински установи во Република Македонија за пласман на стерилизатори и друга болничка опрема. PK00000039438 Компанија од Пакистан бара застапник во Република Македонија за продажба на постелнина. HR00000037587 Компанија од Хрватска бара

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

соработка со текстилни фабрики кои произведуваат кошули во Република Македонија.

енергија со можност за пласман на соларни панели.

TR00000036337 Компанија од Турција RS00000037035 бара дистрибутер Компанија од Србија во Република заинтересирана е да Македонија за пласира во Република пласман на пластични Македонија кеси, еластична високонапонски и нееластична и нисконапонски фолија за пакување линиски изолатори. на прехранбени производи (грицки, NO00000037118 слатки, сладолед и Компанија др.). од Норвешка заинтересирана HR00000037352 е за соработка Компанија во Република од Хрватска Македонија во заинтересирана е областа на соларната да откупува метален 2


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА отпад од Република Македонија. DE00000037279 Компанија од Германија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на грејни и огнишни тела со најнова технологија и опрема за удобност кои се користат во домаќинствата. HR00000037045 Компанија од Хрватска бара дистрибутер во Република Македонија на опрема за угостителство. CZ00000039000 Компанија од Чешка бара дистрибутер во Република Македонија на системи на полици за складирање на производи. PL00000038938 Компанија од Полска бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на медицински

препарати. BA00000039440 Компанија од Босна и Херцеговина бара да откупува ориз од Република Македонија.

технологии за финални корисници кои се вклучени во производство на системи за лифтови, контрола на индустриска и воена електроника.

DE00000039439 Компанија од Германија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на соларни панели и друга опрема.

HR00000036049 Хрватска компанија бара соработка со македонски компании во дејноста на телекомуникации, инсталација, монтажа, инженерство и проектирање.

HR00000038393 Компанија од Хрватска бара да соработува со текстилни фабрики во Република Македонија за плсаман на гумени прстени.

IT00000037887 Компанија од Италија заинтересирана е за соработка со македонски компании за обновливи извори на енергија и животна средина.

3

ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ! ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА! ЈАВЕТЕ СЕ:

GR00000038337 Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на валјаци за боја. TR00000035422 Турска компанија нуди истражувачки и развојни

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА

Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (++389) 23244-035 Факс: (++389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk

http://www.facebook.com/chamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПРАВЕТЕ БИЗНИС СО ЕВРОПА ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

BOHR20121220002

BOE020131010004

BOPL20130905005 (20130429010)

20121128001

BOUK20130801001 Контакт: Огнен Гаревски Тел. (++389) 23244040 Факс: (++389) 23244088 ognen@mchamber.mk

(20120305022 BR)

(20130529016)

(BOTR20131010001)

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Компанија од Хрватска специјализирана за консултантски услуги и обезбедување поддршка и контрола при правење бизниспланови бара компанија која би сакала да ги застапува нивните услуги. Заинтересирана и за заеднички вложувања со друга компанија. Компанија од Шпанија специјализирана за производство на каталози за текстилната индустрија бара агенти и дистрибутери за своите производи. Компанија од Полска специјализирана за производство на производи од стaкло бара агенти и дистрибутери. Компанија од Бугарија специјализирана за производство и монтажа на електрична инсталација, електроника и интелигентни системи заинтересирана за склучување поддоговорни активности со компании од иста бранша. Компанија од Финска специјализирана за дизајн и производство на вентилациска опрема наменета за станбени и деловни згради бара градежни компании заинтересирани за нивните производи. Компанија од Велика Британија со палета производи за домови и градини бара агенти и дистрибутери . Компанија од Романија специјализиана за продажба и монтажа на опрема за обновливи извори на енергија бара агенти и дистрибутери за своите производи. Компанија од Словенија специјализирана за производство на парни котли и системи за греење за домашна и индустриска потреба бара агенти и дистрибутери . Компанија од Турција специјализиана за производство и извоз на метални и пластични делови наменети за автомобилска индустрија бара агенти и дистрибутери.

4


Скенирај и дознај повеќе ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! DO

CE

Веб-сертификат EXCELLENT SME

ON

E

IA

A

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! Што претставува сертификатот Excellent SME? УЧЕСТВУВАЈТЕ НА E Сертификатот Excellent SME MACEDONIA е сертификат СЕМИНАРИТЕ за деловно И ВО работење што го издава Стопанската комора на ТРЕНИНЗИТЕ СТОПАНСКАТА Македонија во соработка со познатата агенција за КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! кредитен рејтинг COFACE, за најуспешните микро,

M

ЕДУКАЦИЈА

мали и средни компании во Македонија. Главната цел на сертификатот, што се совпаѓа со ЕУ-директивите, е да се промовираат малите и средни компании, да КОНТАКТИ се обезбеди и да се осигура бизнисот, добрите Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 бизнис-пракси и да се зголеми пазарната Факс:++ 389 2 3244088 транспарентност. Исто така, тој ќе им помогне anita@mchamber.mk на клиентите и на бизнис-партнерите да ги Елизабета Андриевсканамалат финансиските и другите ризици кога склучуваат Ефтимова Тел: (++389) 2 3244074 деловни договори. Факс: (++389) 2 3244088 Сертификатот ќе им овозможи на локалните и на beti@mchamber.mk меѓународните бизнис-партнери да го верификуваат Call Центар : (02) 15015 постоењето на компанијата, точната веб-адреса и најважното – бонитетот на компанијата. Стопанска комора на Македонија Excellent SME Македонија „Димитрие Чуповски“ 13 1000 Скопје 5

T: (02) 15 0 15 Ф: (02) 32 44 071 E: excellent-sme@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Неделен W:excellent-sme.mchamber.mk весник за унапредување на Вашиот бизнис

S


МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ

Контакт: Огнен Гаревски Тел: ++ 389 2 3244040 Факс:++ 389 2 3244088 ognen@mchamber.mk

Назив на тендерот: Полска, Забрзе – Безбедносни услуги Poland-Zabrze: Security services Име на организација: Urząd Skarbowy w Zabrzu Главни активности: Најбитен критериум: Најниска цена Краен рок за аплицирање: 08. Април.2014 – 09: 30 Тендерот се однесува на: Безбедносни услуги/ Поправка и услуги за одржување на видео опрема/ Поправка и услуги за одржување на безбедносна опрема./ Телефонскa централа Контакт: Mariusz Stefaniak, Ziomek Krzysztof, Jałowiecka Małgorzata Contact: Urząd Skarbowy w Zabrzu, pok. 510 Urząd Skarbowy w Zabrzu ul. Bytomska 2 Zabrze, 41-800, POLAND Email: us2433_ol_1@sl.mofnet.gov.pl Tel: +48 322777600 Fax: +48 322777666 Назив на тендерот: Полска, Варшава: Градежни работи кои се однесуваат на железничкиот сообраќај Poland-Warsaw: Construction work for buildings relating to railway transport Идентификациски број: 2014/S 3761699

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Име на организација: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Главни активности: / Најбитен критериум: Цена Краен рок за аплицирање: 01. Април.2014 – 12: 00 Тендерот се однесува на: Градежни работи/железничка сигнализација/ подготовка на мапи/градежни изведби за цефки за автопати Контакт: PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Targowa 74 Warszawa, 03-734, POLAND Email: maciej.jaworski@plk-sa.pl Tel: +48 123931596 Fax: +48 123933455 Назив на тендерот: Романија , Букурешт: железнички мост/ градежни работи Romania-Bucuresti: Railway bridge construction work Идентификациски број: 2014/S 3761679 Име на организација: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA Главни активности: Изградба на мостови Најбитен критериум: Најниска цена Краен рок за аплицирање: 02.Март.2014 6


МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ

Тендерот се однесува на: Изградба на мостови Контакт: Oana BRÂNZAN, Tel. / Fax.: +40 21 317 74 38 email: pressoffice@cfr.ro oana.branzan@cfr.ro

Име на организација: Police fédérale direction des achats Контакт: Главни активности: Јавна набавка, Огнен Гаревски безбедност Тел: ++ 389 2 3244040 Најбитен критериум: Најниска цена Факс:++ 389 2 3244088 ognen@mchamber.mk Краен рок за аплицирање: 13.Мај.2014 11: 00 Назив на тендерот: Република Тендерот се однесува на: Набавка Чешка – Прага (набавка на јакни) на капи Czech Republic-Prague: Jackets Контакт: Police fédérale direction des Идентификациски број: 2014/S 35- achats 56959 avenue de la Couronne 145b Име на организација: Česká repub- Bruxelles lika – Ministerstvo obrany 1050 Главни активности: Одбрана BELGIUM Најбитен критериум: Најниска цена Email: purchase.gpi@gmail.com Краен рок за аплицирање: Tel: +32 25544194 09.Април.2014 10: 00 Fax: +32 26426604 Тендерот се однесува на: Набавка на јакни, наменети за министерство за одбрана (производител) * Ви олеснуваме да учествувате на Контакт: Národní úřad pro vyzbrojování, OLogZP меѓународни тендери Ing. Oldřich Štěpánek 160 01 Praha 6 * Обезбедете поголемо користење CZECH REPUBLIC +420 973215087 на Вашите капацитети maria.hubnerova@army.cz +420 973214685 Назив на тендерот: Белгија , Брисел: капи Belgium-Brussels: Caps Идентификациски број: 2014/S 3556894 7

* Тестирајте ја Вашата конкурентност во меѓународен натпревар и остварете сигурен профит!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКА BUSSINES CENTER FOR TRAINING AND EDUCATION

bsi.

ISO 9001

Quality Management

FS 549642

   

  

  

rɵʗʠʢʗʤʣʜʚʠʤʖʗʝʠʖʠʒʥʜʑʤʑʣʗʠʖʓʚʓʑʓʠ ʡʠʣʗʒʟʠʠʡʢʗʞʗʟʚʡʢʠʣʤʠʢʚʚʓʠʢʑʞʜʚʤʗʟʑ ɴʤʠʡʑʟʣʜʑʜʠʞʠʢʑʟʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ rɲʢʑʜʤʚʩʟʑʤʑʟʑʣʤʑʓʑʣʗʠʖʓʚʓʑʓʠʣʠʢʑʒʠʤʜʑ ʣʠʢʗʟʠʞʚʢʑʟʚʞʑʜʗʖʠʟʣʜʚʜʠʞʡʑʟʚʚʓʠ ʙʑʓʚʣʟʠʣʤʠʖʡʠʟʥʖʗʟʑʤʑʣʤʢʥʜʑ rɴʗʢʤʚʦʚʜʑʤʡʢʚʙʟʑʤʠʖɯʚʟʚʣʤʗʢʣʤʓʠʤʠ ʙʑʠʒʢʑʙʠʓʑʟʚʗʚʟʑʥʜʑʟʑɳʗʡʥʒʝʚʜʑ ɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑʚɢʔʗʟʨʚʹʑʤʑʙʑʓʢʑʒʠʤʥʓʑʻʗʟʑ ɳʗʡʥʒʝʚʜʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ rɱʒʥʜʑʤʑʤʢʑʗʠʜʠʝʥʤʢʚʞʗʣʗʨʚ ʠʖʡʠʟʗʖʗʝʟʚʜ ʖʠʡʗʤʠʜ rɲʢʗʖʑʓʑʻʑʤʑʚʡʢʑʜʣʑʤʑʣʗʠʖʓʚʓʑʑʤʡʠ ʖʠʔʠʓʠʢʣʠʥʩʗʣʟʚʨʚʤʗ rɳʑʒʠʤʑʓʠʔʢʥʡʚʠʖʖʠʞʑʜʣʚʞʥʞʥʩʗʣʟʚʨʚ

Модули на доживотно учење Акредитирани програми од Министерството за образование и наука на Република Македонија Акредитирани програми кои можете да ги следите:

Готвач во угостителски објект Гипсер – монтер Фасадер Аргон Заварувач

ɪʑʡʠʓʗʽʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚ ɣʠʢʚʣɵʢʚʞʩʗʓ ɵʗʝ  ɯʠʒ  CPSJT!NDIBNCFSNL

ɴʚʞʠʟʑɳʚʣʤʠʣʜʑ ɵʗʝ  TJNPOB!NDIBNCFSNL

ɴʤʠʡʑʟʣʜʑʜʠʞʠʢʑʟʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ ʥʝtɧʚʞʚʤʢʚʗɺʥʡʠʓʣʜʚi ɴʜʠʡʹʗ ʤʗʝ   ʦʑʜʣ  

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

8


ЕДУКАЦИЈА Советување „ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА“ - Процесните дејствија, навремени подмирувања на должничко доверителските односи и каматните задоцнувања согласно облигациониот однос25.02.2014 година - 10:00-16:00 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат Предавачи: 1. Љубомир Јорданов, државен советник во Министерството за финансии, член на Второстепената комисија за одлучување на решенија донесени од страна на Управата за јавни приходи 2. Доц. д-р по правни науки Костадин Дуковски, лиценциран вештак, внатрешен ревизор, член на најголемата асоцијација за финансиски измами ACFE; автор на книгите „Даночните затајувања како форма на економскиот криминал во Република Македонија” и „Ерозија на јавните финансии“. Сите учесници на семинарот ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество.

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

9

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА Семинар

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

„НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР” 26.02.2014 година, 10:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат ПРОГРАМА ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР I. ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 1. Вовед 2. Општи одредби 3. Предмет на Законот 4. Значење на изрази употребени во овој закон II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 1. Начело на законитост 2. Начело на еднаквост, непристрасност и објективност 3. Начело на материјална вистина 4. Начело на сослушување на субјектите на надзорот 5. Начело на самостојност 6. Начело на јавност 7. Начело на пропорционалност 8. Начело на превенција 9. Начело на субсидијарност III. ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ 1. Организација на инспекциските служби 2. Раководење на инспекциските органи 3. Права и должности на функционерот кој раководи со инспекторатот 4. Инспекциски совет 5. Делокруг на работа на Инспекцискиот совет IV. СТАТУС НА ИНСПЕКТОРИТЕ 1. Инспектори и услови за вршење на должноста инспектор 2. Лиценца за инспектор 3. Одземање на лиценца за инспектор 4. Постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор 5. Испит за инспектор V. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ИНСПЕКТОРИТЕ 1. Обврски на инспекторот 2. Овластувања на инспекторот 3. Права и обврски за отстранување на неправилностите 4. Известување на надлежниот орган

VI.ПРАВА И ОБВРСКИ НА СУБЈЕКТОТ НА НАДЗОРОТ 1. Општа обврска на субјектот на надзорот 2. Обврска на субјектот на надзорот во постапката на инспекцискиот надзор 3. Права на субјектот на надзорот во постапката на инспекциски надзор 4. Одговорни лица во постапката на вршење на надзорот VII.ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР VIII. Заклучоци Предавачи: - д-р Лидија Рајчевска, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство за организиран криминал на Република Македонија; - доц. д-р Костадин Дуковски, лиценциран вештак, внатрешен ревизор, член на најголемата Асоцијација за финансиски измами ACFE; автор на книгите „Даночните затајувања како форма на економскиот криминал во Република Македонија” и „Ерозија на јавните финансии“. Сите учесници на семинарот ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество. Пријавување до 25.02.2014 година.

10


11

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ!

Семинар „НОВИОТ ЗАКОН ЗА МЕДИЈАЦИЈА” 28.02.2014 година, 10:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

5. Изнесување предлози 6. Завршување на постапката на медијација IV. ПОДДРШКА НА МЕДИЈАЦИЈАТА 1. Развој на медијацијата 2. Субвенционирање V. ОДНОС НА МЕДИЈАЦИЈАТА И СУДСКАТА ИЛИ ДРУГА ПОСТАПКА 1. Упатување на медијација од страна на суд 2. Обврска за плаќање такса во случај на медијација 3. Обезбедување технички услови за спроведување на

ПРОГРАМА НОВИОТ ЗАКОН ЗА МЕДИЈАЦИЈА I. ЗАКОН ЗА МЕДИЈАЦИЈА 1. Вовед 2. Предмет на Законот и подрачје на примена 3. Општи одредби 4. Поим на медијација 5. Договорни одредби за медијација II. НАЧЕЛА НА МЕДИЈАЦИЈA 1. Доброволност 2. Рамноправност 3. Неутралност 4. Доверливост 5. Исклучување на јавноста во медијацијата 6. Еднаквост на страните 7. Достапност на информации за медијацијата во други постапки III. ПОСТАПКА НА МЕДИЈАЦИЈА 1. Започнување на постапката на медијација 2. Застареност и преклузија 3. Број и определување на медијатори 4. Спроведување постапка на медијација

медијација VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕДИЈАТОРИТЕ 1. Комора на медијатори 2. Доверени јавни овластувања на Комората 3. Статут и други општи акти на Комората VII. Заклучоци Предавачи: - м-р Едита Наскова, судија на Управен суд на Република Македонија; - м-р Владимир Митревски, магистер по правни науки, магистрирал на Ван Амстердам Универзитетот во Амстердам на Европско бизнис право. Реализирал специјализација на постдипломски студии по меѓународно трговско право во Торино. Сите учесници на семинарот ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество. Пријавување до 26.02.2014 година.

12


ЕДУКАЦИЈА Семинар ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

„Поим и видови на вознемирување на работно место, вршител на вознемирување, место и време на вознемирување, права, обврски и одговорности на работодавачот и на вработените, oпределеност на мобингот во Законот за забрана за вознемирување на работно место и во Законот за работни односи, постапка за заштита од вознемирување пред работодавачот и постапка пред суд“ 5.03.2014 година, 10:00-15:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти поврзани со обврските на работодавачите и работниците кои произлегуваат од работниот однос во Република Македонија. Воедно, ќе се направи обид за расчистување на одредени нејаснотии и дилеми кои се јавуваат во праксата. Предавачи: -Бојана Велковска, судија на Основен суд Скопје II – Скопје и -Павлина Попоска, судија на Основен суд Скопје II – Скопје.

13

Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


Бизнис центарот за тренинг и обука во наредниот период започнува со реализација на втората група од Акредитираната програма „Готвач во угостителски објект“

УПИСИТЕ ВО ТЕК – ПОЧЕТОК НА 10 МАРТ 2014 ГОДИНА Бизнис центарот за тренинг и обука во наредниот период започнува со реализација на втората група од Акредитираната програма „Готвач во угостителски објект“ како дел од програмите за образование на возрасни, по успешно спроведување на првата група од 11 учесници. Програмата за доживотно учење „Готвач во угостителски објект“ е дел од Акредитираните програми од Министерството за образование и наука кои нудат обуки за оние занимања кои се дефицитарни и за кои постои побарувачка на пазарот на труд. Учесниците во првата група од програмата „Готвач во угостителски објект“ успешно ги комплетираа теоретскиот дел кој се спроведе во просториите на Стопанската комора на Македонија и практичниот дел во хотел „Александар Палас“ под менторство на најпознатиот македонски готвач – Љупчо Гиевски. Теоретската и практичната настава им овозможија да се стекнат со знаења и вештини кои подоцна ги имплементираа и во реални услови. По завршувањето на часовите предвидени со практичната настава учесниците продолжија со практична работа исто така во рамките на хотел „Александар Палас“ која што дополнително ги подготви за предизвиците на кулинарството и ги надогради нивните вештини. Уписите за втората група кои ќе имаат можност да учествуваат во оваа програма се во тек! Програмата започнува со реализација на 10 март 2014 година! Борис Тримчев моб: 072 207 091 E-адреса: boris@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Симона Ристоска тел: 02 32 44 067 E-адреса: simona@mchamber.mk 14


ЕДУКАЦИЈА Семинар ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ -Обезбедување на тајност и заштита на обработкатата на личните податоци – Модул наменет за здравство и фармација 7 март 2014 година, 10:00-15:30 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Стопанската комора на Македонија во соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци организира еднодневен семинар на тема: Имплементација на Законот за заштита на личните податоци (обезбедување на тајност и заштита на обработкатата на личните податоци) модул наменет на здравствените и фармацевтските субјекти, на 7 март 2014 година во Стопанската комора на Македонија. Семинарот е во функција на подигање на квалитетот на заштитата на личните податоци во Република Македонија од страна на контролорите и обработувачите на збирки со лични податоци и подигање на јавната свест во компаниите. Предавачи на семинарот се инспектори од Дирекцијата за заштита на личните податоци:

- Мануела Станоевска Стоилковска - Марјана Поповска

ПРОГРАМА 1. МОДУЛ 1: Генерички дел: • Заштита на личните податоци во Република Макеоднија • Имплементација на Законот за заштита на личните податоци 2. МОДУЛ 2: Специјализиран дел: • Инспекциски надзор • Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци • Обврска на контролорите за регистрација на збирките на лични податоци во Централниот регистер на Дирекцијата за заштита на лични податоци и надлежностите на офицерот за заштитата на личните податоци • Видео надзор.

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 5 март 2014 година.

15

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА Семинар „НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И НАСОКИ ЗА НИВНА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА”

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ!

(„Сл. весник на РМ“, бр.28/14 од 06.02.2014 година) 13 март 2014 година, 10:00- 16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 4, на V кат

БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Месецов стапија на сила најновите измени и дополнувања на Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“, бр.28/14 од 06.02.2014 година), коишто се однесуваат на воведување на уште една согласност која ќе ја издава Советот при спроведување на постапката со преговарање за дополнителни работи, се воведува забрана за тендециозно испуштање на позиции од предмерот, новини кај способноста за вршење професионална дејност, поддршка од друг субјект и др. Покрај овие измени остануваат и измените како што се задолжително доставување на изјава за независна понуда, начин на поднесување на конечна цена, профил на економски оператор, начин на настап на група понудувачи, задолжително објавување на проценетата вредност и тендерска документација, нови исклучоци од примена на Законот и слично. • • • • • • • • • • • • • • •

На семинарот ќе се разгледуваат актуелни теми за јавните набавки: Воведување на Советот при спроведување на постапка Забрана за тенденциозно испуштање на позиции од предмерот Новини кај способноста за вршење професионална дејност Поддршка од друг субјект Начинот на настап на група понудувачи Новите исклучоци од примена на Законот и поврзани договорни органи Задолжително објавување на проценетата вредност и тендерската документација Задолжително доставување на изјава за независна понуда Начин на поднесување на конечна цена Согласности кои ќе треба да се обезбедат пред отпочнување на постапката Новини кај техничкиот дијалог и негативните референци Правила при набавка на софтверски решенија и лекови Кои се вашите права во постапката? Новини во жалбената постапка Други прашања од интерес за учесниците

Обучувачи: Обучувачите се експерти од Бирото за јавни набавки. За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: -работен материјал; - ручeк и освежување; - сертификат за присуство на семинарот.

Пријавување до 7 март 2014 година.

16


ЕДУКАЦИЈА Семинар „АНАЛИЗА НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ И ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ СО ЦЕЛ ПОДОБРУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА НА КОМПАНИЈАТА“ 20-22.3.2014 година (четврток-петок) Хотел „Парк” - Белград /www.hotelparkbeograd.rs Стопанската комора на Македонија советувањето го организира во соработка со АБФ Едукација и консалтинг ДОО – Белград. Учесниците на семинарот ќе имаат можност подобро да ги разберат и да ги анализираат трите најважни финансиски извештаи кои ќе им помогнат да ја подобрат ликвидноста на компанијата. Низ многу практични примери учесниците ќе научат како да ги анализираат постојните финансиски извештаи и како да направат финансиска проекција за подобрување на работата во компанијата. Секој учесник ќе може да изработи приспособен концепт за финансиска анализа и планирање за специфичните потреби на својата компанија. Со тоа на компанијата ќе и` овозможи подобрување во процесот на управување со ликвидноста на компанијата, а со самото тоа ќе си овозможи стабилност во работатата за подолг временски период.

18% ДДВ (8.404денари)

Предавач: Снежана Додер, дипломиран менаџер за банкарство и финансии. Работен јазик на семинарот: српски јазик.

Плаќањето на аранжманот најдоцна до 14 март 2014 година ќе се смета за потврдена резервација. Доколку го откажете Вашето учество на советувањето после 18 март 2014 година, уплатените средства не Ви се враќаат; минимален број за реализирање на ова советување е 15 учесници. За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: - работен материјал; - ручeк и освежување; - сертификат за присуство на семинарот.

АРАНЖМАН Цена на аранжманот во двокреветна соба изнесува 9.900 денари. За аранжман во еднокреветна соба се доплатува 2.000 денари и изнесува 11.900 денари. Котизација за дводневниот семинар изнесува 8.900 + 18% ДДВ (10.502 денари); секој втор и нареден учесник добива 20% попуст на котизацијата и изнесува 7.120 +

17

Во цената на аранжманот вклучено е: - превоз со високотуристички автобус на наведената релација Скопје – Белград Скопје (тргнување на 20 март 2014 година во 6:00 часот и враќање на 22 март 2014 година во попладневните часови); - 2 ноќевања со појадок во хотел „Парк“ www.hotelparkbeograd.rs; - организација на патувањето; - 1 коктел за добредојде; - 1 ручек; - кафе и освежување за време на паузите.

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

Во цената на аранжманот не е вклучено: - патничко осигурување и индивидуални факултативни трошоци. Рок за пријавување: 14 март 2014 година.

КОНТАКТИ Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 5 март 2014 година бесплатна презентација

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

МЕЃУНАРОДНИОТ САЕМ ЗА МЕБЕЛ ВО РАМКИTE НА “EXPOKOS 2014” ВО ПРИШТИНА ПРЕД МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ Во рамките на 13-то издание на Меѓународниот саем “Expokos 2014”, кој ќе се одржи во периодот од 14 до 17 мај 2014 година во Приштина, посебно внимание е посветено на Саемот за мебел каде како излагачи на околу 5.000 м2 затворен простор ќе бидат презентирани разни видови производи од дејноста мебел: ласерски машини за дрво, цврста обработка на дрво, мебел за домот и канцелариски мебел, паркет, дрвени подови, куќи од дрво, украси од дрво. На Саемот ќе учествуваат компании од Косово, регионот и пошироко. Презентацијата на Саемот за мебел во рамките на “EXPOKOS 2014” ќе се одржи на 20 февруари 2014 година (четврток), во 13:00 часот, во Стопанската комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК! Со оглед на интерактивниот карактер на настанот, оставена е можност за остварување на одделни средби со менаџментот на Саемот по завршување на презентацијата.

Пријавување до 3 март 2014 година.

Контакт: Даниела Михајловска Василевска тел: 02 32 44 021 моб: 072 22 00 37 daniela@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

18


Бизнис центар за тренинг и обука Bussines center for traning and education bsi.

ISO 9001

Quality Management

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА FS 549642

Osnovana 1922

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA Founded 1922

БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЗА КОНТРОЛИНГ МЕНАЏЕР НАСТАВНА ПРОГРАМА од вкупно 175 часа Контролингот е потребна, сериозна но и сложена дисциплина која овозможува суштински информации за менаџментот на една компанија потребни за успешно финансиско работење, стабилност и напредок на истата. Во модерните и успешни компании луѓето на клучни позиции во високиот менаџмент се регрутирани токму од редовите на контролорите, а причината е фактот дека токму овие личности ги познаваат „тајните“ на компанијата и начинот на функционирање. Контролорите мора да го разбираат целокупниот начин на работа во компанијата и да имаат знаења од повеќе области и дициплини, а уште поважно, да бидат способни истите знаења да ги поврзат и да ги сублимираат во извештаи кои ќе им донесат корисни информации на менаџерите. Во последните години се препознава важноста од воведувањето на контролингот во компаниите, а неговиот развој придонесе да се гледа повеќе како научна дисциплина отколку вештина. Со самото тоа, потребни се едуцирани контролори кои се способни да придонесат за теоретски и практичен развој на оваа дисциплина, како и за подобро функционирање на компаниите. Контакт:

Уписите се во тек! 19

Симона Ристоска Тел. +389 2 32 44 067 simona@mchamber.mk

М-р Борис Тримчев Моб. +389 72 20 70 91 БИЗНИС Огласник - Неделен boris@mchamber.mk весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk Call Центар : (02) 15015

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

20

БИЗНИС Огласник - Месечен


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 4 март 2014 година во Стопанската комора на Македонија

БИЗНИС СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И АВСТРИСКИ КОМПАНИИ Стопанската Комора на Македонија и Стопанската Комора на Австрија организираат бизнис средба и презентација на австриски компании во следниве области:

•Технологија за заштита на животната средина-пречистителни станици за вода •Технологија за безбеден пренос на податоци за индустриски апликации •Индустриска автоматизација и автоматизација на процеси •Управување со комунален и индустриски отпад

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Презентацијата и деловните средби ќе се одржат на 4 март 2014 година (вторник), во 13:30 часот, во Стопанската комора на Македонија, на 5 кат, сала бр. 1. Ве покануваме да земете учество на презентацијата на австриските компании и на бизнис средбите (B2B), на кои ќе можете да воспоставите директни контакти, размена на искуства и понатамошна бизнис комуникација. Ве молиме Вашето присуство да го потврдите и да одредите со кои австриски компании би сакале да стапите во контакт. Контакт лице : Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

Контакт лице : Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk

21

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ʔʑʟʝʞʏ

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

22


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 5 до 7 март 2014 година, во Софија, Р. Бугарија

ФОРУМ И САЕМ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЕКОЛОШКА ЕНЕРГИЈА И ПАМЕТНИ ГРАДОВИ 2014 Манифестацијата е составена од два дела.

1. САЕМСКА ИЗЛОЖБА на производи за: • енергетска ефикасност: енергетскоефикасна опрема, штедливо осветлување и бои, системи на топлински пумпи, котларници, комбинирани топлински, електрични и пречистителни станици, гасни мотори за когенеративни постројки, технологии и уреди за складирање енергија; • биомаса и биоенергија: машини за производство на котли за загревање кои користат биогорива и биомаса, опрема за палети (преси, дробилки, мелници, ладилници, сушилници, котли), преработка на биолошки отпад (ферментирање на органски отпад и други остатоци за постројки на биогас итн.); • од отпад до енергија: термичка обработка на отпад со директно согорување; • соларна енергија: фотоволтаични модули, автономни и хибридни системи, загревање вода со соларна енергија и хидронски производи за загревање, инвертори, трансформатори и инженерство; • хидроенергија: турбини и мали хидроцентрали; • автоматски системи за контрола на објекти и системи за управување со објекти; • Е-мобилност, ИКТ за паметни градови, телеметрија и телематика; • управување со отпад: преработка на отпад/рециклирање – машини за балирање, машини за одделување на отпад, машини за екструдирање, машини за сечење, собирање и одделување на отпад, постројки за рециклирање, системи за компостирање, преработка и уништување на опасен отпад, подвижни ленти и преси, системи за мерење тежина и идентификација; • услуги: деловно советување, финансирање и инвестирање во проекти.

23

Влезот на саемот е бесплатен!

На Саемот како излагачи присутни се домашни компании, а доминира учеството и на странски производни фирми од 13 земји - Австрија, Кина, Чешка, Данска, Германија, Италија, Полска, Романија, Словенија, Шведска, Швајцарија и Холандија. 2. БИЗНИС-ФОРУМИ 2.1. Бизнис-форум „Управување со отпад” Сесија - Европски ден за управување со отпад Сесија - Од отпад до енергија 2.2. Бизнис-форум „Енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија” Сесија - Централно греење и ладење Сесија - Паметни градови 2.3. Бизнис-форум за „Лифотви на Балканот” Сесија – „LIFTBALKANS” За Саемот се обезбедени: • бесплатен влез на Саемот; • бесплатни каталози со комплетно портфолио на изложувачите; • деловни средби со изложувачите на барање на компанија која ќе се пријави за посета на саемската манифестација; • презентација на примерот на know-how од Австрија стациониран во нивниот павилјон во организација на Трговска комора на Австрија во Бугарија.

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Пријавување до 28.02.2014 година. За повеќе информации посетете го сајтот: http://viaexpo.com/en/pages/ee-re-exhibition Контакт: Даниела Михајловска Василевска Тел: ++ 389 2 32 44 021 Моб: ++ 389 72 295 439 Факс:++ 389 2 32 44 088 daniela@mchamber.mk

Перо Авакумовски Тел: ++ 389 23 244 048 Факс:++ 389 2 32 44 088 pero@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Oд 5 до 7 март 2014 година, саем за готов мебел и декорација на мебел и украси, во Република Турција

„MODEKS 2014“ ВО БУРСА ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Саемот е еден од поголемите специјализирани меѓународни манифестации од ваков тип, на којшто учествуваат голем број реномирани турски компании. Истиот се промовира во многу држави: Авганистан, Германија, Албанија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Словенија, Белорусија, Русија, Италија, Шпанија, Катар, Канада, Шведска, Швајцарија, Романија, Укранија, Јордан, Грција и др. На површина од 45.000 м2 во 6 хали, ексклузивни меѓународни трговски брендови и познати реномирани компании од Турција, ќе се претстават со своите производи: • модерен мебел; • мебел за дневни соби; • спални соби; • трпезарии, маси, столици; • класичен мебел, софи, фотелји; • ткаенини за мебел; • украси за мебел; • постелнини; • осветлување; • дизајнери; • здруженија за мебел; • детски соби и за тинејџери со стандард кревети; • медицински / ортопедски кревети и др. Стопанската комора на Македонија, во соработка со овластениот застапник на саемскиот организатор „Адонис Груп“, организира посета на македонски компании на саемската манифестација од 5 до 7 март 2014 година, со автобуски превоз и алтернативно во сопствена режија. Саемот може да го посетат најмногу две лица од една компанија. Обезбедени се: - бесплатно сместување, две ноќевања со појадок (во реномиран хотел) Check In од 12:00 до 14:00 ч.; - локален трансфер (трансфер од aeрoдpoм до хотел) и - бесплатни влезници за Саемот. Посетителот ги покрива патните и административните трошоци кон саемскиот организатор „Адонис“ од 125 евра со автобуски превоз (доколку е со сопствен превоз - 45 евра), како и организационите трошоци кон Комората (2.950 денари по лице за членки на Комората, а 5.900 денари по лице за нечленки на Комората). Подетални информации можат да се добијат на веб-страната: www.bursamodeks.com. tr или контактирајте не`.

Даниела Михајловска тел. 02 3244 021 моб: 072 22 00 37 факс:02 3244 088 daniela@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Сашо Деспотоски тел.02 3244 089 факс:02 3244 088 saso@mchamber.mk

24


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 7 март 2014 година, во Сплит, Република Хрватска

МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ ЗА ТУРИЗАМ „ГАСТ“

Enterprise Europe Network при Стопанската комора на Македонија Ве поканува да учествувате на 5-то издание на веќе традиционалните брокерски настани, што ќе се одржат на 7 март 2014 година во Сплит, Република Хрватска, за време на Меѓународниот саем „Туризам ГАСТ 2014”. Брокерскиот настан за туризам „ГАСТ“ стана традиција за сите наши компании и партнери. Повеќе од 100 бизнисмени успешно учествуваа во брокерските настани минатата година, а повеќето од нив ќе се вратат повторно оваа година. Хрватска стана 28-ма членка на ЕУ, и се надеваме дека ова ќе Ве охрабри да ги отворите Вашите бизнис-хоризонти кон оваа земја во потрага по нови партнери и пазари. Сплит е домаќин на овој меѓународно познат саем за гастрономија во изминатите 20 години, а брокерскиот настан ќе се одржи традиционално, како дел од овој саем. Саемот се смета за најважен гастрономски настан во Хрватска на кој што се претставуваат производители и трговци на храна, пијалаци, хотели и опрема за угостителство и е препознатлив како клучно место за логистика за склучување договори. Ова ќе биде уникатна можност за задоволување на меѓународните компании за обезбедување услуги во различни сектори: -тур-оператори и агенти; - хотели, мотели и кампување; -здравје и спа-центри; -агро и екотуризам;

25

-активен туризам; -сообраќај (автобус, железнички и воздушен); -осигурување и финансирање; -инвестирање во туризмот; -угостителски објекти: храна и пијалаци; - понуда и побарувачка на гастрономски производи; -интернет-туризам и др. Придобивки за Вашата компанија: -идентификација на нови потенцијални партнери пред регистрација за да се обезбеди ефикасност; - да се зголеми бројот на нови контакти преку претходно закажани деловни средби; -да се запознаат нови потенцијални партнери и да се развијат идни партнерства; -добивање поддршка од Enterprise Europe Network; -слободен влез за „ГАСТ“; -учеството на брокерскиот настан е бесплатно.

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Контакт: Лазо Ангелевски Европски информативен и иновативен центар Стопанска комора на Македонија Тел: ++ 389 2 3244090 Факс: ++ 389 2 3244088 E-адреса: laze@mchamber.mk www.mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 12 до 15 март 2014 година, Саем за прозори, стакло и врати во Република Турција

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

„WINDOW 2014“, „GLASS EXPO 2014“ И „DOOR EXPO 2014“ ВО ИСТАНБУЛ Станува збор за поголемите специјализирани меѓународни саемски манифестации од ваков тип, на коишто ќе учествуваат голем број реномирани странски и турски компании. Посетителите на саемот ќе имаат можност да ги видат разните видови изложени производи. Прозори: Прозорски профили, ПВЦ профили, алуминиски профили, дрвени профили; механизми и рачки за профили; шарки за прозори, лизгачки системи, безбедносни системи за прозори; машини за заварување и за обработка; пневматски системи, прозорски системи; вентилација за прозорци; ролетни; материјал за изолации за прозорци, лепила, фасадни системи, изолации за топло, за вода, звук и пожар. Врати: Врати; ПВЦ врати; челични врати; стаклени врати; дрвени врати; врата за гаражи; ротациона врата; панел врата; врата од ковано железо; индустриски врати; секциска врата; блиндирана врата; хидраулична и пневматска врата; врати за болници; лизгачка врата; врати за возила; рамки за врата; автоматска врата; електронски систем за врата; механизам за автоматска врата Стакло: Рамно, повеќе слојно, темперирано стакло, стакло за автомобил, стакло отпорно на пожар, витраж, стакло за огледало, матирано, медицинско стакло; кристал и рачно изработено стакло, лабораториско стакло, оптичко стакло, декоративни стаклени предмети, конкавно стакло; машини за обработка; за сечење на стакло; материјал за изолација на стакло; завртки; резервни делови, хемикалии, лепило, двоено застаклување, калциум оксид, молекуларни сита, полупроизводи, бои за стакло, сода, течни стакла. Стопанската комора на Македонија, во соработка со овластениот

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

застапник на саемскиот организатор „Адонис Груп“, организира посета на македонски компании на саемската манифестација од 12 до 14 март 2014 година, со автобуски превоз и алтернативно во сопствена режија. Саемот може да го посетат најмногу две лица од една компанија. Обезбедени се: - бесплатно сместување, две ноќевања со појадок (во реномиран хотел) Check In од 12:00 до 14:00 ч.; - локален трансфер (трансфер од aeрoдpoм до хотел) и - бесплатни влезници за Саемот. Посетителот ги покрива патните и административните трошоци кон саемскиот организатор „Адонис“ од 125 евра со автобуски превоз (доколку е со сопствен превоз - 45 евра), како и организационите трошоци кон Комората (2.950 денари по лице за членки на Комората, а 5.900 денари по лице за нечленки на Комората). Стопанската комора на Македонија и „Адонис Груп“ ги покануваат сите заинтересирани македонски компании да се пријават за посета на саемската манифестација најдоцна до 01.03.2014 година. За повеќе информации за ISTANBUL WINDOW 2014 -посетете ја веб страната http://www.istanbulwindowfair. com/ или контактирајте не`. Даниела Михајловска тел. 02 3244 021 моб: 072 22 00 37 факс:02 3244 088 daniela@mchamber.mk Перо Авакумовски тел.02 3244 048 факс:02 3244 088 pero@mchamber.mk

26


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Бизнис-форум

“ИНДИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНА ЕРОПА” (27-28 март 2014 година, Њу Делхи, Индија)

Стопанската комора на Македонија во соработка со Министерството за надворешни работи на РМ и Федерацијата на стопански комори за трговија и индустрија на Индија и Министерството за надворешни работи на Индија, ве покануваат да земете учество на Првиот бизнис-форум насловен како „Индија со земјите од Централна Европа”. Бизнис-форумот ќе се одржи во периодот од 27-28 март 2014 година во Њу Делхи, Индија. Целта на Форумот е обезбедување платформа која би иницирала нов дијалог на заедништво и синхронизација на економската агенда, секторската соработка и деловно поврзувањето меѓу компаниите од Централна Европа и Индија. Иницијативата би се фокусирала главно на следните сектори: инфраструктура, „чисти и зелени” технологии, фармација, технологии за животната средина, банкарски и финансиски услуги, образование и прехранбена индустрија. Организатори на Бизнис-форумот се Федерацијата на стопански комори за трговија и индустрија на Индија и Министерството за надворешни работи на Индија. Бизнис-форумот ќе се реализира според следната предлог-агенда: • бизнис-конференција; • сесија по пријавени сектори; • сесија за секоја пријавена земја; • тркалезна маса со амбасадори и извршни директори; • деловни средби.

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

За успешна реализација на Бизнис-форумот, неопходно е македонските компании да го пријават својот интерес за учество, со пополнување на Пријавниот лист кој може да се превземе од веб - порталот на Стопанската комора на Македонија: www.mchamber.mk Контакт лице : Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber

27

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 24 април 2014 година во Киев, Украина

МАКЕДОНСКО-УКРАИНСКИ БИЗНИС-ФОРУМ ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Стопанската комора на Македонија во соработка со Трговскоиндустриската комора на Украина Ве покануваат да земете учество на Македонскоукраинскиот бизнисфорум. Со оглед на одлично воспоставените политички и бизнис-односи меѓу Македонија и Украина овој бизнисфорум претставува можност македонските компании да воспостават директна бизнис-соработка со украинските компании од различни стопански дејности, со цел да ја засилат и продлабочат билатералната економска соработка меѓу Македонија и Украина. Украина е огромени потенцијален пазар за македонските компании кои сакаат да извезуваат и да соработуваат со компании од оваа земја, која има над 47 милиони жители и континуирано бележи економски раст. Домаќин на Бизнис-форумот меѓу македонските и украинските компании ќе биде Трговскоиндустриската комора на Украина во Киев. Форумот ќе се одржи на 24 април 2014 година во Киев, Украина. Контакт лице : Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk Контакт лице : Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

28


29

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПОКРОВИТЕЛИ

НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА БРИЛИЈАНТЕН Покровител

ПРЕМИУМ Покровители INDUSTRIES

СТАНДАРД Покровители

СИЛВЕР Покровители

Отварањето на секоја од понудите и меѓународните тендери чини 100 денари! За пет отварања добивате БОНУС бесплатно објавување на ВАШАТА ПОНУДА, која воедно ќе биде внесена и во богатата база на Стопанската комора на Македонија!

Главен и одговорен уредник, Саво Пејчиновски

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

f.

Т. ( +389) 23 24 40 36 Ф. ( +389) 23 24 40 88 М. (+389) 070 741 579 E. savo@mchamber.mk W. www.mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk

Дизајн и графичко уредување Стево Серафимов, Т. ( +389) 23 24 40 32 Е. stevo@mchamber.mk

30


ПОВИК

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ги повикува домашните компании

МОЖНОСТ ЗА ПЛАСМАН НА СТОКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА PAN AM 2015 ИГРИТЕ Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија (АСИПИРМ) соопштува дека преку економскиот промотер во Канада и е доставена информација за одржување на Pan Am 2015 игрите, каде што македонските компании можат да се пријавуваат за набавка на стоки и услиги потребни за самото одржување на игрите во Торонто. Оние производи и услуги за кои ќе бидат потребни поголеми количини ќе се распишат меѓународни тендери за набавки. Сите заинтересирани компании членки кои би сакале да добавуваат свои производи или услуги за организаторите на овој настан можат да најдат подетални информации на следниов линк http://www.toronto2015.org/lang/en/gallery/news/buying-the-games-goods-and-services.html, или може да се обратат директно до економскиот промотер за Канада, Ирена Ѓоргиевска irena.georgievska@investinmacedonia.com

е

31

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


Стопанска комора на Македонија достапни насекаде ...

Ве очекуваме на веб-порталот на Комората Дознајте повеќе: www.mchamber.mk http://www.facebook.com/chamber.mk http://www.twitter.com/Chamber_MK http://www.youtube.com/user/MKChamber

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia

32

Бизнис ОГЛАСНИК  

Огласник број 67 од 24 февруари 2014