Page 1

БРОЈ

18

26 Ноември 2012

НЕДЕЛНИК ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС

БИЗНИС ОГЛАСНИК

Ве обучуваме за исполнување на Вашата законска обврска!

ТОП 5 ПОНУДИ IL00000037842

Компанија од Израел заинтересирана е да откупува земјоделски производи од Република Македонија, домати, пиперки, кромид и овошје.

ПОДГОТОВКА НА ИЗЈАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНОТО МЕСТО

11 декември 2012 година, од 10:00 - 15:30 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

ME00000037865

Компанија од Црна Гора заинтересирана е за соработка со македонски компании кои произведуваат градежни материјали, електроинсталатерски услуги и материјали наменети за изведба на градежни објекти.

AT00000036645

Компанија од Австрија бара дистрибутер во Република Макдонија за пласман на грејни апарати на биомаса.

GR00000037845

Компанија од Грција бара соработка со македонски компании кои вршат откуп на цврст отпад, сакаат да го обработуваат како суровина за производство на цврсти горива за затоплување на објекти и производство на биогорива за патен сообраќај и авиотранспорт, како и евентуално производство на енергија.

RS00000037860

Компанија од Србија бара соработка со македонски фабрики кои произведуваат електрични апарати за пласман на греjачи, цевни, патрон, керамички и галвански греjачи и опрема, наменети за индустријата, угостителска и пекарска опрема, апарати за домаќинство и широка потрошувачка.

Семинарот го организираат Стопанската комора на Македонија и Македонското здружение за заштита при работа. Теми и тренинг: - Кој се` треба да учествува во изработка на проценка на ризик? (тим од компанијата, лиценцирана компанија, доктор по медицина на труд); - Која е потребата од изработка на проценката на ризик? (намалување/избегнување на инспекциските казни или .....?); - Дали е потребно да се прават паралелни проценки во компаниите? (една проценка ја изработуваат самите компании со постојано следење на работните процеси, ризици и обучување на вработени и една проценка од овластена компанија - заради инспекциски надзор); - Kое е времето за изработка на проценката на ризик? (колку време е потребно да се извршат мерењата на микроклиматските услови, испитување на опремата за работа, интервју и следење на работните места и вработените, обука на вработените, лекарски прегледи и сл. ). - Дали и зошто при промена на условите за работа, работодавачот е потребно да направи нова изјава за безбедност? Обучувачи на семинарот ќе бидат врвни стручњаци од оваа област. Пријавување до 5 декември 2012 година.

ЈАВЕТЕ СЕ ВЕДНАШ! Пополнете го пријавниот лист што може да се преземе од веб порталот: www.mchamber.mk или контактирајте:

Анита Митревска Тел: 02 32 44 057 Факс: 02 32 44 088 anita@mchamber.mk

Огласувајте во „Бизнис огласник“ на Стопанската комора на Македонија:

НАЈБРЗO * * НАЈЕДНОСТАВНО * НАЈСИГУРНО

ДО ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР! 1

Ленче Зикова Тел: 02 32 44 054 Факс: 02 32 44 088 lence@mchamber.mk

BSI

TM

ISO 9001:2008 FS 549642

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА

RO00000036901 Романска компанија е заинтересирана за идна соработка со македонски компании кои работат на полето на електричната енергија (производство, транспорт, дистрибуција) и др.

GR00000037857 Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на маслиново масло. GR00000037856 Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на земјоделски машини. TR00000037861 Компанија од Турција заинтересирана е да соработува со компании од металната индустрија во Република Македонија со понуда на суровини и хемиски адитиви за леење на железо и челик.

Контакт: Мирјана Коцева Тел. (++389) 23244035 Факс: (++389) 23244088 mirjana@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Македонија за пласман на термостати за радијатори со чија помош се штедат милиони тони нафта или кубни метри природен гас и придонесуваат кон намалување на емисиите на СО2. AT00000036645 Компанија од Австрија бара дистрибутер во Република Макдонија за пласман на грејни апарати на биомаса. BE00000037531 Компанија од Белгија бара соработка со текстилни фабрики и фабрики за производство на чанти во Република Македонија за пласман на копчиња.

4021991116887 Реномирана компанија од Р. Македонија продава комплет RS00000037860 фабрика со автоматска линија за DE00000036900 Компанија од Србија бара соработка производство на чист природен Компанија од Германија бара со македонски фабрики кои течен јаглен двеоксид, квалитет дистрибутер во Република произведуваат електрични апарати наменет и за производство на Македонија за пласман на за пласман на греjачи, цевни, патрон, Coca-Cola, Pepsi Cola, со капацитет индустриски смукалки и постројки за керамички и галвански греjачи и од cca 1.000 kg / h готов производ, вшмукување. опрема, наменети за индустријата, со машина за полнење на течен угостителска и пекарска опрема, јаглен двеоксид во боци од 2,5 - 50 TR00000036756 апарати за домаќинство и широка литри, со две статични цистерни и Компанија од Турција бара потрошувачка. една најмодерна цистерна за превоз дистрибутер во Република на течниот гас до купувачите, со Македонија за пласман на чевли, DE00000036769 два извора (бунари) на вода и со кожни додатоци, чанти, паричници, Компанија од Германија бара сопствена концесија за земјиштето. ремени и др. дистрибутер во Република Цена по договор.

2


3

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА

CN00000037870 Компанија од Кина бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на инвертори за заварување и опрема.

Компанија од Индија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на автоматски и полуавтоматски машини за полнење и пакување.

GR00000037836 Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на хидроизолациони материјали, фотоволтаични хидроизолациони мембрани, битуменски ленти мембрани, комплетен систем за покривање што не пропушта вода.

Контакт: Мирјана Коцева Тел. (++389) 23244035 Факс: (++389) 23244088 mirjana@mchamber.mk

IL00000037842 Компанија од Израел заинтересирана е да откупува земјоделски TR00000037539 производи од Република Компанија од Турција бара Македонија, домати, пиперки, соработка со здравствени установи кромид и овошје. во Република Македонија за пласман на лабораториска опрема. GR00000037841 Компанија од Грција бара соработка ME00000037865 со увозници на храна и пијалаци за Компанија од Црна Гора пласман во Република Македонија. заинтересирана е за соработка со македонски компании GR00000037840 кои произведуваат градежни Компанија од Грција бара соработка материјали, електроинсталатерски со компании во Република услуги и материјали наменети за Македонија специјализирани изведба на градежни објекти. за електрични инсталации и IN00000037871 автоматизација.

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ!

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

4

GR00000037838 Компанија од Грција бара соработка со компании во Република Македонија кои се занимаваат со енергетски производи и системи. GR00000037845 Компанија од Грција бара соработка со македонски компании кои вршат откуп на цврст отпад, сакаат да го обработуваат како суровина за производство на цврсти горива за затоплување на објекти и производство на биогорива за патен сообраќај и авиотранспорт, како и евентуално производство на енергија. CN00000037869 Компанија од Кина бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на флуоресцентни производи за осветлување. TR00000037868 Компанија од Турција заинтересирана е за пласман на потопни пумпи во Република Македонија. Локацијата на објектот е во околината на Битола, до границата со Грција.

ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО

ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА!

ЈАВЕТЕ СЕ: Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (++389) 23244-035 Факс: (++389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk


ПРАВЕТЕ ПРАВЕТЕБИЗНИС БИЗНИССО СОЕВРОПА ЕВРОПА САdHHnm1

САdHHnm6

Грчка компанија специјализирана за произоводство на стакло бара компании од кои би можеле да откупат технологија за рециклирање на фотоволтажни панели.

Компанија од Унгарија специјализирана за развој на системи и софтвери бара агенит и дистрибутери за своите услуги.

САdHHnm2 Српска компанија специјализирана за производство и преработка на свежо месо бара компанија која е заинтересирана за заеднички вложувања или размена на акции.

САdHHnm3 Хрватска компанија специјализирана за консултации во областа на градежништвото, енергетскиот сектор и претставување на нови технологии на хрватскиот пазар бара компанија која е заинтересирана за заеднички вложувања.

САdHHnm4 Компанија од Франција специјализирана за внатрешен дизајн бара компании кои се занимаваат со дизајн на мебел заинтересирани за заеднички вложувања.

САdHHnm5 Шпанска софтверска компанија која има развиено алатка за автоматско генерирање на апликации за Smartphones бара компании кои се заинтересирани да го дистрибуираат нивниот производ.

САdHHnm7 Компанија од Турција специјализирана за правење на софтверски системи за менаџирање со хотели и болници дава франшиза и бара дистрибутери за својот производ.

за своите производи и е заинтересирана да најде компанија за заеднички вложувања.

САdHHnm11 Компанија од Ерменија специјализирана за производство

Оваа компанија е заинтересирана за продажба на дел од стоите акции или продажба на целата компанија.

САdHHnm8 Компанија од Полска која се занимава со производство на елементи изработени од метал бара компании кои се заинтересирани за склучување на поддоговорни активности и за реципрочно производство.

САdHHnm9 Компанија од Литванија специјализирана за производство на дрвени сандаци и опрема за пчели бара дистрибутери и агенти за своите производи и е заинтересирана за заеднички вложувања.

САdHHnm10 Компанија од Чешка специјализирана за производство на високо квалитетни челични резервоари и челични конструкции бара агенти и дистрибутери

5

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

Контакт: Огнен Гаревски

на производи од глина, како што Тел. (++389) 23244040 Факс: (++389) 23244088 се сувенири и садови за сирење www.mchamber.mk бара партнери и дистрибутери www.facebook.com/chamber.mk за своите производи и исто така е заинтересирана за давање на франшиза и заеднички вложувања.

354634183384-1 Италијанска компанија производител на типични високо квалитетни месни производи бара БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

6


ПРАВЕТЕ БИЗНИС СО ЕВРОПА партнери и дистрибутери за своите производи.

354634183384-2

Унгарска компанија специјализирана за трговија со храна, пијалаци, производи за украсување, производи за нега на тело и технички производи бара дистрибутери и агенти заинтересирани за увоз на ваков тип на производи.

354634183384-3 Компанија од Шпанија специјализирана за производство на мебел бара партнери и дистрибутери за своите производи.

354634183384-4 Компанија од Полска производител на тоалетна хартија, хартиени крпи и машини за пакување на тоалетна хартија бара партнери и дистрибутери за своите производи. Оваа компанија исто така е заинтересирана за заеднички вложувања и склучување на

354634183384-6

354634183384-10

Компанија од Хрватска производител на LED-панели за ѕидови бара агенти и дистрибутери за своите производи, а исто така е заинтересирана за заеднички вложувања.

Турска компанија специјализирана за производство на секаков тип на прозорци бара партнери и дистрибутери за своите производи.

354634183384-11

Турска компанија специјализирана за производство на машини и делови за машини со висока прецизност бара партнери за заеднички вложувања и реципрочно

Компанија од Литванија специјализирана за производтсво на облека и модни додатоци од кожа и крзно бара партнери и дистрибутери за своите производи и е заинтересирана за склучување на поддоговорни активности и

поддоговорни активности.

производство.

заеднички вложувања.

354634183384-5

354634183384-8

Компанија од Турција која се занимава со производство на мебел од дрво пара дистрибутери и агенти за своите производи. Заинтересирана е за реципрочно производство и заеднички вложувања. Производството на оваа компанија вклучува: мебел за домаќинство, детски соби и канцелариски мебел.

354634183384-7

Контакт: Огнен Гаревски Тел. (++389) 23244040 Факс: (++389) 23244088 www.mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk

Српска компанија специјализирана за производство на работничка униформа бара дистрибутери и агенти за своите производи и е заинтересирана за поддоговорни производи.

354634183384-9 Турска компанија специјализирана за производство на кожни чевли бара партнери и дистрибутери за своите производи.

7

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ Информации од Фокалната точка при Стопанска комора на Македонија преземени од системот за тендерски алерт поддржан од Меѓународната организација за Франкофонија

Контакт: Влатко Стојановски Тел: ++ 389 2 3244004 Факс: ++ 389 2 3244088 vlatko@mchamber.mk

Назив на Проектот: Проект за патишта во Молдавија Moldova Roads Project Референца: EBRDZ83565 Финансиска референца: 6956-IFT Вид на набавка: Услуги Финансиер: ЕБРД Земја: Молдавија Краен рок за апликација: 10.12.2012 година Сектори: Градежништво и инженерство: финансии / осигурување; - тестирање / мерење / заштита / сигнализација; - автопати / патишта / мостови / тунели. ПРОГРАМА и ресурси: - мониторинг и евалуација и проценка / студии / / истражување ПРЕВОЗ: патишта / јавен транспорт. Назив на Проектот: Проект за Пан-европски коридор PAN EUROPEAN CORRIDOR PROJECT Референца: EBRDZ83515 Финансиска референца: 6954IFT-40185 Вид на набавка: Работи, услуги Финансиер: ЕБРД Земја: Украина Краен рок за апликација: 28.01.2013 година Сектори: Градежништво и инженерство: планирање / архитектура / инженерство; автопати / патишта / мостови / тунели; поправка и одржување. Назив на Проектот: Набавка на опрема за граничната инспекциска станица Стара Градишка - Supply of Equipment for Border Inspection Post Stara Gradiška - Relaunch of lots 2, 3 and 5

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Референца: EuropeAid/133421/M/SUP/HR Финансиска референца: Вид на набавка: Набавка Финансиер: Европска комисија Земја: Хрватска : Краен рок за апликација: 17.12.2012 година Сектори: СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ / науки за општеството / население: - миграција / населба / граничен премин; - набавка / опрема / возила /. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ: безбедност на производи / безбедност на храна / СПС (санитарна/ фитосанитарна). Назив на Проектот: БА-Сараево: ИПА - Надградба на информатичката и комуникациската технологија во правосудството на Босна и Херцеговина BA-Sarajevo: IPA — upgrading of information and communication technology of the judiciary of Bosnia and Herzegovina Референца: EuropeAid/133614/C/SUP/BA Финансиска референца: -

Вид на набавка: Набавка Финансиер: Европска комисија Земја: Босна и Херцеговина Краен рок за апликација: Отворен Сектори : ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА: - бази на податоци / обновување на податоци; хардвер / опрема / софтвер. :

8


МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ

Назив на Проектот: Проект за отпадни води во Северозападниот регион North Western Regional Wastewater Project Референца: EBRDZ81720 Финансиска референца: 6803-GPN39990 Вид на набавка: Услуги, набавка Финансиер: ЕБРД Земја: Хрватска Краен рок за апликација: Отворен Сектори : ЗЕМЈОДЕЛСТВО & РУРАЛЕН РАЗВОЈ: - вода / наводнување / хидрологија / ИЗГРАДБА И ИНЖЕНЕРИНГ: градење / градежништво /; опрема / материјали / набавки /; - инженерство (брани, цевководи и сл.). -ЖИВОТНАТА СРЕДИНА: - отпад / чисти технологии / ПРОГРАМА и ресурси: - управување со проектен циклус / имплементација на проектот. :

Назив на Проектот: Автопат ВЦОпшто (работи) Corridor VC Motorway - General (Works) Референца: EBRDZ56813 Финансиска референца: 6948-GPN41325 Вид на набавка: Услуги, набавка, работи Финансиер: ЕБРД Земја: Хрватска Краен рок за апликација: Отворен Сектори : Градежништво и инженерство: - Градежништво / / Уривање Автопати / патишта / Мостови / Тунели 7, : Назив на Проектот: Изградба на хидроцентрала - Бошков Мост Boskov Most Hydropower Plant Референца: EBRDZ83090 Финансиска референца: 6944-IFT41979 Вид на набавка: Набавка, Услуги Финансиер: ЕБРД Земја: Македонија Краен рок за апликација: 16.01.2013 година

Сектори: ИЗГРАДБА И ИНЖЕНЕРИНГ: - Опрема / материјал / набавки ЕНЕРГИЈА: - Набавка / Опрема

Назив на Проектот: Споредни и локални патишта Secondary and Local Roads Project Референца: EBRDZ83058 Финансиска референца: 6941-PRE40153 Вид на набавка: Работи Финансиер: ЕБРД Земја: Албанија Краен рок за апликација: 4.12.2012 Сектори: ИЗГРАДБА И ИНЖЕНЕРИНГ: - Градење / Градежништво / Уривање - Автопати / патишта / Мостови / Тунели - Рехабилитација и одржување Назив на Проектот: МК-Скопје: медицински потрошен материјал MKSkopje: medical consumables Референца: ECZ83039-Candidate countries Финансиска референца: 2012/S 213352700 Вид на набавка: Набавка Финансиер: Европска Комисија Земја: Македонија : Краен рок за апликација: 14.11.2012 Сектори: ЗДРАВЈЕ: - Набавка / Логистика / Опрема / материјали / Дистрибуција / Испорака Назив на Проектот: МК-Скопје: поправка и услуги за одржување MKSkopje: repair and maintenance services Референца: ECZ83040-Candidate countries Финансиска референца: 2012/S 213352699 Вид на набавка: Услуги Рок за апликација Финансиер: 17.12.2012 Европска Комисија Земја: Македонија Сектори: ИЗГРАДБА И ИНЖЕНЕРИНГ: - Рехабилитација и одржување дела Урбан развој: - Инженеринг / Инфраструктура / имплементација

9

Пристап до информации за меѓународни и ЕУтендери Секоја година меѓународните институции, како Светска банка, Европската комисија, Обединетите нации, Европската банка за обнова и реконструкција секојдневно објавуваат тендерски можности за набавки на производи, услуги, градежни и други работи како резултат на програмираната помош наменета за развој на земјите. Во голема мера овие тендерски можности се подобни и се отворени и за македонските фирми. Токму во насока да им се помогне да дојдат навремно до овие информации, како и да се понуди придружба при подготовката на тендерското досие, Стопанската комора на Македонија со поддршка на Меѓународната организација на франкофонските земји ги прави достапни овие услуги преку Фокалната точка на Проектот АМАД. Стопанската комора на Македонија има улога да им помогне на компаниите во следењето на тендерските досиеја објавени во рамки на ИПА или други меѓународни тендери.

Контакт:

Влатко Стојановски Тел: ++ 389 2 3244004 Факс: ++ 389 2 3244088 vlatko@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Бесплатна презантација

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

„ПРЕДИЗВИЦИТЕ И МОЖНОСТИТЕ НА ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН СВЕТСКИТЕ ТРЕНДОВИ ПРЕКУ НАЈНОВИТЕ ТЕХНОЛОШКИ ДОСТИГНУВАЊА” 28.11.2012 година (четврток), 11:00 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 4, на 5-кат

СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

Компанијата QUARTZLINE e регионален лидер во областа на изработката и технологијата за нанесување и излевање на индустриски и декоративни подови и други апликативни решенија што се користат во градежната индустрија согласно домашните и стандардите и регулативите на Европската унија. QUARTZLINE преку користење на know-how oд Холандија и Германија нуди дизајн и широка палета на подови и намази кои може да се нанесуваат како во нови објекти, така и во објекти со руинирани подови од секаков вид бетони, теракоти, плочки, КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` намази и др. – ДИНАМИЧНАТА QUARTZLINE разполага со ЕКИПА ЗА 5 основни видови индустриски ОРГАНИЗАЦИЈА подови и декоративни наслаги, НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИС- кои се на база на епоксидни смоли, НАСТАНИ ГО акрилни полимери, полиуретански ОЧЕКУВА ВАШИОТ смоли и битумени. Компанијата нуди ПОВИК! решенија за секаков вид на објекти од типот на хали, магацини и погони за производство и чување на разни видови производи, како што се: погони за производство на пецива КОНТАКТИ и кондиторски производи, млеко и месопреработувачки капацитети, Наташа Димеска погони на конзервната индустрија Контакт: Стојаноска за зеленчук и овошје, фармацевтски Огнен Гаревски и болнички простории, подземни тел. (02) 3244 040 Тел: ++ 389 2 3244064 Моб 070/295-439 паркинзи, хотели, административни ognen@mchamber.mк Факс:++ 389 2 3244088 простории, како и за простории за Call Центар : (02) 15015 домашни потреби. natasa@mchamber.mk Сите производи и услуги се со висок квалитет согласно потребите и барањата на ЕУ-регулативата за употреба и исполнување на ИСО-стандардите, хигиената и одржувањето на НАССР-системот. Настанот ќе го модерираат Златко Еделински од „КОНТИМ Агроконсалтинг“ – Скопје, овластен понудувач и продавач на производите и услугите на QUARTZLINE за Македонија, Косово и Албанија и Илија Дојчиновски, локален стручен соработник од „Евроконсалтинг“, а на истиот ќе има презентација Александар Мишев (Бугарија), регионален менаџер на QUARTZLINE.

Ве очекуваме!

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

10


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Oд 29 ноември до 2 декември 2012 година во Република Турција

„PLAST EURASIA ISTANBUL 2012“ * Стопанската комора на Македонија и „Адонис Груп“ ве носат на Саемот со обезбедено бесплатно сместување ( две ноќевања со појадок во реномиран хотел), бесплатен локален трансфер ( од aeрoдpoм до хотел) и бесплатни влезници за Саемот

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ!

Mеѓународeн саем за пластика„PLAST EURASIA ISTANBUL 2012“ е еден од поголемите специјализирани меѓународни СО СТОПАНСКАТА саемски манифестации од ваков КОМОРА НА тип. Годинава ќе се одржи во МАКЕДОНИЈА 10 хали, со учествуво од над НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО 1000 компании од 50 земји. На ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ Саемот ќе се презентираат ВАШЕТО ДЕЛОВНО најнови технологии и машини за ПАТУВАЊЕ! пластика. КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` Посетителите ќе имаат – ДИНАМИЧНАТА можност да видат: ЕКИПА ЗА - пластични профили и ОРГАНИЗАЦИЈА цевки, гуми, машини за вајарство, НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСпластични филм-машини, машини НАСТАНИ ГО за термообликување, гранулати, ОЧЕКУВА ВАШИОТ машини за флексо-печатење, ПОВИК! миксер-машини; - инженеринг- пластика, ПВЦ-адитиви, хемикалии за гуми, инженеринг полимери, ПВЦсоединенија, термопластични КОНТАКТИ еластомери, масла, полиетилен, пигменти, растворувачи; - завртки, редуцири, Наташа Димеска Стојаноска системи за роботика, разладни кули, хопер сушилници, магнет и Тел: ++ 389 2 3244064 метални сепаратори; Моб 070/295-439 Факс:++ 389 2 3244088 - резистори, сензори, Call Центар : (02) 15015 индикатори, електронски скали, natasa@mchamber.mk статична опрема, индустриски грејни елементи; - пластични калапи, ПВЦкалапи, калапи за амбалажа; - хидраулични цилиндри, пумпи, опрема и додатоци, компресори; - технологија за рециклирање на пластика, машини за дробење на пластика, пластични системи за филтрирање.

11

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Меѓународни деловни средби на Саемот за претприемништво во Србија

,,БИЗНИС БАЗА 2012“ ВО БЕЛГРАД Enterprise Europe Network при Стопанската комора на Македонија организира учество на Меѓународните деловни средби на 30 ноември 2012 година во Белград, Србија. Настанот се организира во рамките на Меѓународниот саем за претприемаштво ,,БИЗНИС БАЗА 2012“, што ќе се одржи од 29 ноември до 01 декември 2012 година, во хала 1 во Белградскиот саем. Организатори се партнерите од Европската мрежа за претприемаштво на Србија и Стопанската комора на Луксембург. Како дополнителна програма за поддршка на малите и средни претпријатија на 29.11.2012 година ќе има деловни средби и во Инџија, со организирана посета на индустриската зона. Сектори кои ќе бидат застапени на Меѓународните деловни средби се:

• градежна индустрија и материјали; • дрвна индустрија; • електроиндустрија и материјали;

• метална индустрија; • обновливи извори на енергија; • рециклирање и • информатичка технологија.

КОНТАКТИ Наташа Димеска Стојаноска Тел: ++ 389 2 3244064 Моб 070/295-439 Факс:++ 389 2 3244088 Call Центар : (02) 15015 natasa@mchamber.mk

На Меѓународните деловни средби Ви се овозможува да ги запознаете потенцијалните меѓународни деловни партнери, да остварите директни контакти со претставниците на странските претпријатија, да размените искувства, примери на добри пракси и да воспоставите деловна соработка. Учеството на Меѓународните деловни средби е бесплатно. Можете да се пријавите наследниот линк: http://www.een-matchmaking.com/bridge2balkan2012

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Контакт: Enterprise Europe Network при Стопанската комора на Македонија Лазо Ангелевски Софче Јовановска Тел: (02) 3244090 Тел: (02) 3244060 laze@mchamber.mk sofce@mchamber.mk

12


13

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ʔʑʟʝʞʏ

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

14


ЕДУКАЦИЈА ”ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ“ Финансискиот менаџмент е од витално значење за секоја компанија, особено за оние кои имаат цел подобрување на профитабилноста, ликвидноста и солвентноста. Обуката е организирана во три модули (нивоа), при што во првиот модул се даваат основите на финансискиот менаџмент и истата е наменета и за финансиски и не-финансиски менаџери. Вториот модул е продолжение на првиот модул и нуди средно ниво на знаења од областа на финансискиот менаџмент преку обработка на поголем број на области и теми, на ниво на додипломски студии на економските факултети. Третиот модул нуди напредни теми од областа на финансискиот менаџмент и обработка на специјални случаеви и анализа на најдобрите практики од оваа област, на ниво на напредни курсеви од областа на корпоративните финансии. Обуката ќе се спроведува во октомври, ноември и декември 2012 година (два пати неделно од 15 до 18.00 часот) Стопанска комора на Македонија, сала 53 на 4-ти кат Предавач е д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје и на Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово.

Исполнување на законска обврска:

ИЗЈАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНОТО МЕСТО 11 декември 2012 година, од 10:00 - 15:30 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

На семинарот кој го организираат Стопанската комора на Македонија и Македонското здружение за заштита при ќе биде опфатено: - Кој се` треба да учествува во изработка на проценка на ризик? (тим од компанијата, лиценцирана компанија, доктор по медицина на труд); - Која е потребата од изработка на проценката на ризик? (намалување/избегнување на инспекциските казни или .....?); - Дали е потребно да се прават паралелни проценки во компаниите? (една проценка ја изработуваат самите компании со постојано следење на работните процеси, ризици и обучување на вработени и една проценка од овластена компанија - заради инспекциски надзор);

15

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Ленче Зикова Тел: (++389) 2 3244054 Факс: (++389) 2 3244088 lence@mchamber.mk Анита Митревска Тел: (++389) 2 3244057 Факс: (++389) 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

КОНТАКТИ Ленче Зикова Тел: (++389) 2 3244054 Факс: (++389) 2 3244088 lence@mchamber.mk Анита Митревска Тел: (++389) 2 3244057 Факс: (++389) 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

- Kое е времето за изработка на проценката на ризик? (колку време е потребно да се извршат мерењата на микроклиматските услови, испитување на опремата за работа, интервју и следење на работните места и вработените, обука на вработените, лекарски прегледи и сл. ). - Дали и зошто при промена на условите за работа, работодавачот е потребно да направи нова изјава за безбедност? Обучувачи на семинарот ќе бидат: - претставник од Државниот инспекторат за труд; - претставник од правен субјект кој има добиено овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа; - претставник од МЗЗПР - Европска кампања; - претставник од компанија од Македонија, наградена за добра пракса во областа на БЗР од страна на ДИТ– практичен пример.

Пријавување до 5 декември 2012 година.

„ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА”

ОБВРСКИ НА ТРГОВЦИ И ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ СПОРЕД ПРАВОТО ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАДЗОР И САНКЦИИ 27 ноември 2012 година, 10:00-16:00 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 1, на 5-ти кат

Теми на семинарот: • Заштита на потрошувачите во договорите со трговците и со давателите на јавни услуги - - последици од нечесни одредби во потрошувачките договори! • Правни последици за трговците и давателите на услуги поради пуштање во промет на небезбеден производ, непочитување на обврски за сообразност на производите и по основ на дадена гаранција во домашното и споредбеното право. • Правни последици за трговците поради непочитување на обврски: за означување на цените, информирање на потрошувачи, како и при забрането нечесно пазарно однесување и недозволено рекламирање на стоки и услуги – домашни и споредбени искуства. • Новини во заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит, новини во Законот за финансиски услуги на далечина и други актуелни прашања од банкарските договори за потрошувачите.

Предавачи на семинарот се: д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, редовен професор на Правниот факултет “Јустинијан Први” –Скопје, д-р Валентин Пепељугоски, професор и адвокат, д-р Неда Здравева и д-р Ненад Гавриловиќ доценти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: работен материјал; ручек и освежување; сертификат за учество на семинарот. Пријавување најдоцна до 23 ноември 2012 година.

16


ЕДУКАЦИЈА “ЗАКОН ЗА АРХИВСКИ МАТЕРЈАЛ” -Нов закон во легислативата на Република Македонија29 Ноември 2012 година, 9:00-16:30 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 4, на 5-ти кат

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ!

Новиот Закон за архивски материјал е резултат на согледувањата за современите БИДЕТЕ ВО потреби од посоодветно нормативно регулирање на материјата сврзана со заштитата, чувањето, ТЕК СО СИТЕ користењето и обработката на архивскиот материјал, инспекцискиот надзор и надлежностите на НАЈНОВИ Државниот архив на Република Македонија. СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! Содржина: * Предмет, цел и содржина на законот за архивски матерјал; ЗАПОЗНАЈТЕ * Електронски архивски и документарен материјал; СЕ СО НОВИТЕ * Јавен архивски и документарен материјал; ПРОПИСИ И * Приватен архивски и документарен материјал; ЗАКОНСКИ * Надлежност на државниот архив на Република Македонија; РЕШЕНИЈА ВО * Користење на јавен архивски материјал; МАКЕДОНИЈА! * Надзор; УЧЕСТВУВАЈТЕ * Прекршочни одредби.

НА СЕМИНАРИТЕ И Предавачи: ТРЕНИНЗИТЕ ВО 1. М-р Љупчо Фармакоски, државен советник за правни и нормативни работи во СТОПАНСКАТА Министерството за инфромтичко општество и администрација. 2. Д-р Иван Алексов, раководител на сектор за средување и обработка на архивски матерјал, КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! Државен Архив на Република Македонија

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: работен материјал; ручeк и освежување; сертификат за присуство на семинарот. Пријавување најдоцна до 27 ноември 2012 година.

КОНТАКТИ Ленче Зикова Тел: (++389) 2 3244054 Факс: (++389) 2 3244088 lence@mchamber.mk Анита Митревска Тел: (++389) 2 3244057 Факс: (++389) 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk

17

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА „КАКО ДА ГО ЗГОЛЕМИТЕ ВАШИОТ ИЗВОЗ! -ПРЕДИЗВИЦИ НА ИЗВОЗНИОТ БИЗНИС“

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

(Семинар наменет за извозните компании од Република Македонија) 14 декември 2012 година, 9:30-16.00 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Семинарот е дизајниран на начин кој овозможува: • Совладување на методологијата за креирање на стратегии за извоз; • Совладување на методологијата за изготвување на ефективни маркетинг планови за извоз; • Сознавање на логиката на различните нецарински бариери на глобалниот пазар; • Специфики на преговори и бизнис култура на поединечни земји.

Програмата на семинарот комбинира предавања и размена на искуства. Тој ќе им овозможи на слушателите да изградат зајакната рамка на знаења во областа на современиот извоз, со акцент на вештините за влез на странските пазари кои гарантираат редуциран деловен ризик. На семинарот ќе се вклучат и гости-предавачи од реномирана македонска извозна компанија. Семинарот ќе се реализира во четири посебни модули.

КОНТАКТИ Ленче Зикова Тел: (++389) 2 3244054 Факс: (++389) 2 3244088 lence@mchamber.mk Анита Митревска Тел: (++389) 2 3244057 Факс: (++389) 2 3244088 anita@mchamber.mk Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: (++389) 2 3244074 Факс: (++389) 2 3244088 beti@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Предавач: М-р Олга Михајлова Тикваровска, долгогодишен менаџмент консултант со искуство во советување во областите на маркетингот, деловното планирање, стратешкиот менаџмент, пазарните информациски системи, човечките ресурси, организацискиот развој и корпоративните комуникации Сите учесници на семинарот ќе добијат: работен материјал; ручек и одвежување; сертификат за учество на семинарот. Пријавување најдоцна до 12 декември 2012 година.

„СПРОВЕДУВАЊЕ ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И УПОТРЕБА НА РЕВИЗОРСКИ ТЕХНИКИ“ 20-22 декември 2012 година, Хотел „Вила Александар”, Врњачка Бања, Р. Србија

Со цел запознавање на компаниите и нивните внатрешни ревизори со основите на спроведувањето на внатрешната ревизија, како и процесот на изготвување на ревизорски извештаи, Стопанската комора на Македонија во сорботка со Академијата за банкарство и финансии од Белград, на 29 и 30 ноември 2012 година, го организира овој семинар на тема: „Спроведување на внатрешна ревизија и употреба на ревизорски техники“. Семинарот ќе се реализира во Хотел „Вила Александар” во Врњачка Бања, Р. Србија. Предавач: Немања Крстиќ дипломирал на БК Универзитетот -Факултет за менаџмент на англиски јазик. Вработен во Eurobank EFG на позицијата Senior Internal Auditor. Носител е на CIA сертификат од ноември 2009 година и еден од основачите на српскиот огранок на Здружението на внатрешни ревизори. Работен јазик е српски. За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: работен материјал; ручeк и освежување; сертификат за присуство на семинарот. Пријавување до 14 декември 2012 година.

18


ПОКРОВИТЕЛИ

НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗЛАТЕН ПАРТНЕР ПРЕМИУМ покровители

INDUSTRIES

Покровители

Brand of:

contact number: +389 2 2581 405 WWW.WWB.COM.MK

Отварањето на секоја од понудите и меѓународните тендери чини 100 денари! За пет отварања добивате БОНУС бесплатно објавување на ВАШАТА ПОНУДА, која воедно ќе биде внесена и во богатата база на Стопанската комора на Македонија! Главен и одговорен уредник, Саво Пејчиновски

f. t.

Т. ( +389) 23 24 40 36 Ф. ( +389) 23 24 40 88 М. (+389) 070 741 579 E. savo@mchamber.mk W. www.mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk 19 www.twitter.com/Chamber_MK

Графичко уредување Стево Серафимов

Т. ( +389) 23 24 40 32 Е. stevo@mchamber.mk W. www.mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Месечен весник за унапредување на Вашиот бизнис

20

Бизнис ОГЛАСНИК број 18 од ноември 2012  

Неделен Бизнис ОГЛАСНИК на Комората

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you