Page 1

БРОЈ

132 21 септември 2015

НЕДЕЛНИК ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС

БИЗНИС ОГЛАСНИК Семинар: „МЕНАЏИРАЊЕ СО ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ’’

ТОП 5 ПОНУДИ EE00000038408 Компанија од Естонија заинтересирана е да нарача изработка на кошули во соработка со текстилните фабрики во Република Македонија. GR00000040695 Компанија од Грција бара да соработува со производители на кеси за отпад во Република Македонија за откуп на истите. IT00000039703 Компанија од Италија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на земјоделски прецизни пневматски дупчалки зa потреби од сеење, на зеленчук со микроскопски семиња и растенија како пченка, репка, памук и сончоглед. IT00000040606 Компанија од Италија заинтересирана е да пласира картонска амбалажа за пакување на овошје и зеленчук. BRRS20150126001 Српска компанија, за транспорт и логистика на стока во меѓународниот сообраќај, бара партнери во логистичкиот сектор.

goodini

192

2 - 2015

29.09.2015 година , 10:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија,

Предавачи: *Проф. д-р Тодор Давчев, редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје. *Доц. д-р Иле Мирчески, дипл.маш.инж., доктор по технички науки во областа на машинското инжинерство на Машинскиот факултет во Скопје, во научната областа конструирање.

ЈАВЕТЕ СЕ ВЕДНАШ! ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

Пополнете го пријавниот лист што може да се преземе од веб-порталот: www.mchamber.mk

Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk bsi.

Огласувајте во „Бизнис огласник“ на Стопанската комора на Македонија:

НАЈБРЗO * * НАЈЕДНОСТАВНО * НАЈСИГУРНО

ДО ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР!

ISO 9001

Quality Management

FS 549642

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ! ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА! ЈАВЕТЕ СЕ: Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (+389) 23244-035 Факс: (+389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk

HTTP://WWW.MCHAMBER.MK

IT00000039703 Компанија од Италија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на земјоделски прецизни пневматски дупчалки зa потреби од сеење, на зеленчук со микроскопски семиња и растенија како пченка, репка, памук и сончоглед. TR00000035061 Турска компанија бара соработка со македонски компании за пласман на метални делови што се користат во индустријата за кожа, чевли, торби а особено во текстилната индустрија DE00000039681 Компанија од Германија заинтересирана е да пласира електронски и електромеханички компоненти во Република Македонија.

IT00000040606 Компанија од Италија заинтересирана е да пласира картонска амбалажа за пакување на овошје и зеленчук. LT00000040615 Компанија од Литванија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на култиватори за обработка на земјодеско земјиште. HR00000036928 Компанија од Хрватска заинтересирана е да соработува со градежни компании во Република Македонија за пласман на хидратизирана вар и камени гранулати. IT00000038267 Компанија од Италија бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на земјоделска механизација. AT00000040579 Компанија од Австрија бара дистрибутери за пласман на CЕ-

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

2


ПОНУДА–ПОБАРУВАЧКА сертифицирани ин-витро-дијагностички производи за домашна и професионална употреба, кои се користат при откривање и дијагностицирање на критични болести, алергии и проблеми со плодноста.Нивнита палета на производи опфаќа брзи тестови за детекција на антитела на: ХИВ 1 & 2, Сифилис,Маларија PV & PF,Денга IgG H.pylori,нетолерантност на глутен како и високо чувствителни тестови за бременост и тест за плодноста кај жените. BG00000040554 Компанија од Бугарија бара пласман на хидраулични и пневматски цилиндри и делови за нив кои се користат во сите видови на машини во земјоделството,комунални машини, електрични дигалки и камиони за градење патишта , преси и други машини и опрема. LT00000040548 Компанија од Литванија заинтересирана е да пласира машини за влечење и товарање при пренос на дрвени трупци во Република Македонија. PL00000040551 Компанија од Полска бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на конзервирано месо,паштети и готови оброци со месо.

GR00000040695 Компанија од Грција бара да соработува со производители на кеси за отпад во Република Македонија за откуп на истите. GR00000040428 Компанија од Грција бара дистрибутери во Република Македонија за пласман на хемиски адитиви за пречистување вода и базени. GR00000040537 Компанија од Грција бара дистрибутер во Република Македонија за пласман на ножици за стрижење на добиток и сатари за колење на добиток. EE00000038408 Компанија од Естонија заинтересирана е да нарача изработка на кошули во соработка со текстилните фабрики во Република Македонија. PL00000040475 Компанија од Полска бара дистрибутер за пласман на светлечки системи за улично осветлување во Република Македонија.

ИСПРАТЕ ЈА ВАШАТА ПОНУДА ИЛИ ПОБАРУВАЧКА И СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД БОГАТАТА БАЗА ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! ВАШИОТ ДЕЛОВЕН СИГНАЛ СТИГНУВА ДО ДЕЛОВНИТЕ АСОЦИЈАЦИИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНКИ – КОМПАНИИ ВО РЕГИОНОТ, ЕВРОПА И СВЕТОТ! ИЗРАЗЕТЕ ЖЕЛБА ДА ГО ПРОШИРИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС – СЕ` ДРУГО Е НАША ОБВРСКА! ЈАВЕТЕ СЕ: Контакт: Мирјана Коцева Тел.: (+389) 23244-035 Факс: (+389) 23244-088 Mirjana@mchamber.mk

DE00000040551 Компанија од Германија нуди уреди за користење на соларна енергија келии, модули и инвертори. CZ00000036289 Чешка компанија нуди ортопедски импланти и инструменти за ортопедски хирургија и трауматологија во Република Македонија.

3

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЈАВНИ ОГЛАСИ ЗА НАБАВКИ ОД СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Foreign Investors Council

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Оглас за прибирање понуди за предмет за набавка Градежни работи за поставување на нови ќелии во ТС 110/10 кв Битола 4 Рок за доставување на понуди е 23.09.2015г. до 14.00 часот. Документацијата на барањето за прибирање на понуди можете да ја добиете по Ваше барање до Одделот за набавки и материјално работење на: Меил: nabavki@evn.mk тел.: 3205 000 41437

Оглас за прибирање понуди за предмет за одржување на НР DesignJet плотери. Рок за доставување на понуди е 22.09.2015 до 14 часот. Документацијата на барањето за прибирање на понуди можете да ја добиете по Ваше барање до Одделот за набавки и материјално работење на: Меил: nabavki@evn.mk тел.: 3205 000 41437

Оглас за прибирање понуди за предмет за набавка на Оградување на дворна површина за СЕ во КЕЦ Охрид, КЕЦ Кичево и КЕЦ Прилеп Рок за доставување на понуди е 23.09.2015 г. до 14.00 часот. Документацијата на барањето за прибирање на понуди можете да ја добиете по Ваше барање до Одделот за набавки и материјално работење на: Меил: nabavki@evn.mk тел.: 3205 000 41437 4


Почитувани, „ИНФОРМАТОР – БИЗНИС ОГЛАСНИК“ во издание на Стопанската комора на Македонија, на сите компании со странски капитал во земјава (членките на Советот на странски инвеститори), им нуди можност бесплатно да можат да ги огласуваат своите барање во рубриката ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА. Во ваа рубрика странски компании ќе имаат можност да објават секаков вид на набавка на производи и услуги исклучиво од страна на домашните компании. Целта на новата услуга е да се промовира и да се унапреди соработката меѓу странските инвеститори и домашните компании, како и да се олесни пристапот на македонските компании кон глобалниот синџир на набавки. За повеќе информации, ве молиме да ја посетите интернет-страната на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија www.fic.mk или контактирајте не`. М-р Снежана Камиловска Тел.: 02 3244-061 Snezana@mchamber.mk

ЈАВНИ ОГЛАСИ ЗА НАБАВКИ ОД СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Foreign ОБЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАСИ Investors Council ЗА НАБАВКИ ОД СТРАНА НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Совет на Странски Инвеститори

Влатко Стојановски Тел.: 02 3244-004 Vlatko@mchamber.mk

ANNOUNCEMENT FOR PUBLISHING PUBLIC PROCUREMENTS BY THE FOREIGN INVESTORS IN MACEDONIA Respected,

Starting from the next edition of the monthly publication NEWSLETTER, companies with foreign capital in the country (members of the Council of foreign investors free of charge) will be able to advertise their public procurements in the сецтион SUPPLY-DEMAND.

Foreign Investors Councul

This service will enable foreign companies to publish any type of procurement of products and services exclusively provided by domestic companies.

The aim of the new service is to promote and enhance cooperation between foreign investors and domestic companies and to facilitate access of Macedonian companies to the global supply chains. For more information and publish of the announcements please visit the website of the Foreign Investors Council within the Economic Chamber of Macedonia www.fic.mk or contact us at: Snezana Kamilovska LL.M Tel 3244-061 Snezana@mchamber.mk

5

Vlatko Stojanovski Tel 3244-004 Vlatko@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ПРАВЕТЕ БИЗНИС СО ЕВРОПА

Контакт: Влатко Стојановски T. ( +389) 23 24 40 04 F. ( +389) 23 24 40 88 E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

(BOIT20150803004)

Италијанска компанија бара дистрибутери на електрична опрема за заварување.

(20111221062)

Српска компанија специјализирана за давање услуги за сместување бара странски агенции за своите услуги.

(BOBR20140912001)

Бразилска компанија специјализирана за козметички производи е во потрага по дистрибутери од Европа.

(BODK20150827001)

Данскa компанија за прехранбени состојки нуди органски сладок корен во прав за производители на храна.

(BRRS20150126001)

Српска компанија, за транспорт и логистика на стока во меѓународниот сообраќај, бара партнери во логистичкиот сектор.

(BOIT20150716001)

Италијанска компанија од областа на третман на воздухот и пречистителни системи е во потрага по странски трговски партнер и застапници.

(BOCZ20140505002)

Чешки производител на пречистителни станици е во потрага по дистрибутери и комерцијално партнери од Европа.

(BORO20140722001)

Романска компанија специјализирана за одгледување и продажба на разни видови на овошни садници е во потрага по странски дистрибутери.

6


ПРАВЕТЕ БИЗНИС СО ЕВРОПА

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА!

Контакт: Влатко Стојановски T. ( +389) 23 24 40 04 F. ( +389) 23 24 40 88 E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

7

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКА BUSSINES CENTER FOR TRAINING AND EDUCATION

bsi.

ISO 9001

Quality Management

FS 549642

  

 

 

rɵʗʠʢʗʤʣʜʚʠʤʖʗʝʠʖʠʒʥʜʑʤʑʣʗʠʖʓʚʓʑʓʠ ʡʠʣʗʒʟʠʠʡʢʗʞʗʟʚʡʢʠʣʤʠʢʚʚʓʠʢʑʞʜʚʤʗʟʑ ɴʤʠʡʑʟʣʜʑʜʠʞʠʢʑʟʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ rɲʢʑʜʤʚʩʟʑʤʑʟʑʣʤʑʓʑʣʗʠʖʓʚʓʑʓʠʣʠʢʑʒʠʤʜʑ ʣʠʢʗʟʠʞʚʢʑʟʚʞʑʜʗʖʠʟʣʜʚʜʠʞʡʑʟʚʚʓʠ ʙʑʓʚʣʟʠʣʤʠʖʡʠʟʥʖʗʟʑʤʑʣʤʢʥʜʑ tʇʛʚʤʗʞʘʖʧʛʦʨʞʪʞʠʖʨʥʦʞʝʣʖʨʤʚ Министерството за образование и наука на Република Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија. rɱʒʥʜʑʤʑʤʢʑʗʠʜʠʝʥʤʢʚʞʗʣʗʨʚ ʠʖʡʠʟʗʖʗʝʟʚʜ ʖʠʡʗʤʠʜ rɲʢʗʖʑʓʑʻʑʤʑʚʡʢʑʜʣʑʤʑʣʗʠʖʓʚʓʑʑʤʡʠ ʖʠʔʠʓʠʢʣʠʥʩʗʣʟʚʨʚʤʗ rɳʑʒʠʤʑʓʠʔʢʥʡʚʠʖʖʠʞʑʜʣʚʞʥʞʥʩʗʣʟʚʨʚ

Модули на доживотно учење Акредитирани програми од Министерството за образование и наука на Република Македонија Акредитирани програми кои можете да ги следите:

Готвач во угостителски објект Келнер - гастроном Гипсер – монтер Фасадер Аргон заварувач

ɪʑʡʠʓʗʽʗʚʟʦʠʢʞʑʨʚʚ ɯʢɣʠʢʚʣɵʢʚʞʩʗʓ ɵʗʝ ɯʠʒ CPSJT!NDIBNCFSNL

ɴʚʞʠʟʑɳʚʣʤʠʣʜʑ ɵʗʝ TJNPOB!NDIBNCFSNL

ɴʤʠʡʑʟʣʜʑʜʠʞʠʢʑʟʑɯʑʜʗʖʠʟʚʹʑ ʥʝtɧʚʞʚʤʢʚʗɺʥʡʠʓʣʜʚi ɴʜʠʡʹʗ ʤʗʝ  ʦʑʜʣ  БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

8


ЕДУКАЦИЈА Дозволете да придонесеме за Вашиот успех со докажана програма! АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY Кратките обуки не можат да резултираат со долготрајна промена на однесувањето на вработените. За промена потребен е дополнителен поттик и засилување на презентираните модули од време на време. Оваа Академија го нуди се она што компаниите треба да го постигнат во продажбата и тоа со реално мерење на учинокот. Најуспешните компании ширум светот со децении го применуваат овој метод на обука, која вклучува микс од техники за постигнување зголемена продажба. Презентација од лиценциран Густав Кезер тренер, консултант кој ќе биде достапен во тек на работно време и ќе Ве насочува во реални услови во зависност од Вашата потреба. Методологијата по која се реализираат Густав Кезер тренинзите е подготвена и усовршувана во текот на 50 години постоење на фирмата и интензивна работа со лидерските и менаџерски тимови на повеќе од 10000 најголемите европски и светски компании. Gustav Kaser Training International е компанија основана во Цирих, Швајцарија во 1963 година. Денес тоа е компанија со претставништва во 33 земји, со тренинзи организирани на 25 јазици, кои ги водат повеќе од 100 вработени тренери. Иновативниот пристап при оформувањето и начинот на испорака на обуката во континуитет се потврдува повеќе од 50 години. Меѓу другите компании и Alcatel, Alitalia, Bayer, Coca Cola, Nestle, Credit Suisse, HP, Mont Blanc, Roche, Sparkasse Koblenz, Siemens, Allianz и многу други ги користат овие тренинзи, а сега со истиот квалитет можат да се следат и кај нас. Предавач: Љупчо Георгиев, директор на „Густав Кезер Тренинг Интернационал Македонија“, лиценциран тренер со повеќе од 18 години искуство во продажба и менаџмент и повеќе од 10 години искуство во спроведување обуки и тренинзи.

9

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА! Обуката се одвива во просториите на Стопанска комора на Македонија . Уписите за обуката во октомври 2014 година се во тек. Сите учесници добиваат: • материјали за работа • мемориски картици • ЦД и дополнителна литература • консултантски услуги во текот на целата обука во траење од 6 месеци • интернационално признат Сертификат од Густав Кезер Тренинг Интернационал и Сертификат од Бизнис Центар за Тренинг и Обука • контролен ден За повеќе информации:

Симона Ристоска Тел: +389 2 32 44 067 Е-маил: simona@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА Kомплетна обука согласно верифицираната Програма од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование и наука на Република Македонија

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ Програмата е составена од шест тематски целини во кои се разработуваат функциите поврзани со менаџментот и организацијата на човечките ресурси во компаниите. Истата содржи 80 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби од областа. Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со сложената проблематика на управување со човечките ресурси, гледано како процес на извршување на низа активности и функции со цел, луѓето, како најважни ресурси во организацијата, да дадат придонес на најефективен и најефикасен начин. Програмата започнува со општ вовед во менаџментот на човечките ресурси во компаниите како и областите на делување во сферата, а низ поединечните целини опфатени се сите аспекти на струката потребни за стекнување менаџерски вештини. По завршувањето на секоја тематска целина учесниците во програмата ќе бидат оценувани врз основа на нивниот напредок. По успешно завршената програма и позитивната оценка учесникот добива Сертификат за Програмата „Менаџерски вештини за управување со човечки ресурси“ кој е признат од Министерството за образование и наука. ТРЕНЕРИ: Доц. д-р Љупчо Ефтимов М-р Драгана Томиќ Пилиповиќ Д-р Зоран Михајлоски • Предавањата се распоредени во 10 тренинг дена (вкупно 80 школски часа) и се одржуваат два до три пати неделно. • Обуката започнува во периодот април – мај 2015 година.

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

• Број на учесници во група: 10 – 20 учесници. • Во зависност од тематската целина предавањата се одржуваат на македонски или на српски јазик. • Сите учесници добиваат потврда за присуство на обуката од Бизнис центарот за тренинг и обука и Стопанската комора на Македонија. • Услов за да се стекне Сертификатот за„Менаџерски вештини за управување со човечки ресурси“ признат од Министерството за образование и наука е минимум 70% присуство на предавањата и успешно положен финален испит. Котизација за учество: - 27.900 денари за 1 учесник; - 10% попуст за втор учесник од иста компанија и - 15% попуст за трет и секој следен учесник од иста компанија, невработени лица и студенти. Учесниците добиваат: - Материјали; - Освежување и - Сертификат. Контакт: Симона Ристоска +389 2 32 44 067 simona@mchamber.mk

10


ХАЛКБАНК АД Скопје нуди поволни стапки за штедење во Евра Сакате да обезбедите безбедна и сигурна финансиска иднина? - Време е да направите вистински потег. - ХАЛКБАНК Ви нуди можност за орочување на слободните парични средства каде Вашиот влог ќе расте сигурно и стабилно. - Штедете во евра со исклучително поволни каматни стапки. Искористете го нашиот депозитен калкулатор: http://halkbank.mk/depoziten-kalkulator-nov.nspx

За подетални информации посетете ја нашата Веб страна, контактирајте нé на е-маил или телефонски на 02/3287-532.

Со почит,

Ваша ХАЛКБАНК АД Скопје

11

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

12


ЕДУКАЦИЈА Семинар: „МЕНАЏИРАЊЕ СО ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ’’ 29.09.2015 година, 10:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Програма: Расположливост на ресурсите за работа (во зависност од следниве фактори) • Надлежност (квалитетот на ресурсите во експлоатацијата); • Погодноста за одржување и • Логистичката поддршка на одржувањето. Стратегии на класично одржување (предности и недостатоци) • Корективно (реактивно) одржување; • Одржување според времето на работата; • Одржување според состојбата и • Ризици во одржувањето. Методи на проактивно одржување Повратни информации неисправностите • Видови информации и • Анализа на информации.

за

Продуктивност, аутсорсинг и бенчмаркинг во одржувањето Проценка на способноста на прозиводниот процес - квалитет “шест сигма” Одржување и замена на машинските елементи (лежишта, затинки, запчести, верижни и ремени преносници)

13

Предавачи: *Проф. д-р Тодор Давчев, редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје. *Доц. д-р Иле Мирчески, дипл.маш.инж., доктор по технички науки во областа на машинското инжинерство на Машинскиот факултет во Скопје, во научната областа конструирање. Сите учесници на семинарот ќе добијат: - соодветен работен материјал; - сертификат за учество и - книга „Менаџирање со одржувањето на техничките системи“ од проф.д-р Тодор Давчев. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

Семинар: „УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ И ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО БАРАЊАТА ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 30.9.2015 година (среда), 8:30 – 14:30 часот Стопанска комора на Македонија, сала 4 на V кат

ПРОГРАМА 1. Концепт за управување со ризик; 2. Принципи на управување со ризикот; 3. Основни правила и начела во изработката на документот; 4. Фази во процесот на управување со ризици: 4.1. Прва фаза - Воспоставување рамка (контекст); 4.2. Втора фаза - Идентификација на ризиците; 4.3. Трета фаза - Анализа (проценка) на ризикот; 4.4. Четврта фаза - Евалуација на ризиците (оценување / индексирање); 4.4.1. Интегрирање и приоритет на ризиците; 4.5. Петта фаза - Третман на ризикот и заканата; 5. Регистар на ризик; 6. Основни правила и начела за изработка на компаниски риск регистер; 7. Анализа на примери од пракса во компаниите; 7.1. Процена на актуелни и проблематични категории ризици во компаниите во Република Македонија; 7.2. Проценување на елементарниот ризик во компаниите и во ЕЛС. Предавачи 1. Д-р Зоран Доревски, консултант за безбедност; 2. м-р Влатко Јовановски, раководител на Сектор за меѓународна соработка во ДСЗ.

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено: - работен материјал; - ручeк и освежување; - сертификат за присуство на семинарот. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk Контакт: Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

14


ЕДУКАЦИЈА Семинар: „НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ и практични примери на член 32а(reverse charge) и подзаконските акти кои произлегуваат од законот’’ 30.09.2015 година, 10:00-15:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

ПРОГРАМА 1. Пренесување на даночна обврска кај прометите поврзани со градење и со употребен материјал и употребен материјал кој не може повторно да се користи во иста состојба; 2. ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови; 3. Оданочување со ДДВ во постапки на присилно извршување и присилна наплата; 4. Нов даночен третман на прометот во/од слободни зони. Предавачи: - Русе Коцевски, сектор за даночна и царинска политика при Министерството за финансии на Р.Македонија; - Мимоза Трајаноска, сектор за услуги кон даночни обврзници и даноци при Управата за јавни приходи на Р.Македонија; - Анета Чупеска, даночен советник во Сектор за услуги кон даночни обврзници и даноци при Управата за јавни приходи на Р.Македонија и - доц. д-р по правни науки Костадин Дуковски, лиценциран вештак, внатрешен ревизор, член на најголемата асоцијација за финансиски измами ACFE; автор на книгите „Даночните затајувања како форма на економскиот криминал во Република Македонија” и „Ерозија на јавните финансии и перење пари“. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета АндриевскаЕфтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

15

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


ЕДУКАЦИЈА ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ a СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА! ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

Семинар: НОВИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015 година) 6.10.2015 година, 10:00-16:00 часот Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат 1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 2. НАДЛЕЖНОСТ - Стварна надлежност; - Месна надлежност; - Ограничување на месната надлежност; - Задолжителност на правилата за надлежност; - Судир на надлежности. 3. ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 4. СТРАНКА И НЕЈЗИНО ЗАСТАПУВАЊЕ - Законски застапник и провремен застапник; - Полномошник, заеднички претставник и заеднички полномошник. 5. КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ ЈАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРАНКИТЕ 6. РОКОВИ И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА 7. ТЕК НА ПОСТАПКАТА 8. УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИТЕ И ДОКАЖУВАЊЕ - Изведување докази по службена должност; - Постапка за изведување на доказите по службена должност. 9. ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА - Распределба на трошоците. 10. ИЗВЕСТУВАЊЕ И ДОСТАВА 11. УПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА 12. УПРАВЕН ДОГОВОР 13. ДРУГИ УПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА 14. ПРАВНИ ЛЕКОВИ 15. ЖАЛБА - Содржина и форма на жалбата; - Рок за изјавување жалба и откажување од жалбата; - Предавање на жалбата, одложно дејство на жалбата ; - Работа на второстепениот орган по жалба; - Работа на првостепениот орган по целосно или делумно уважена жалба; - Жалба во случај на молчење на управата; - Рок за постапување по жалбата; - Достава на решението по жалба; - Повторување на постапката – причини; - Барање и рок за повторување на постапката; - Правни последици од повторувањето на

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

постапката; - Менување и поништување на управен акт во врска со управен спор; - Управен приговор; - Постапка по управен приговор против реални акти и нивно пропуштање; - Постапка по управен приговор во случај на обезбедување јавни услуги од општ интерес. 16. ВОНРЕДНИ СЛУЧАИ НА УКИНУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА УПРАВНИ АКТИ 17. ИЗВРШУВАЊЕ - Извршување на управни акти, извршеник, време на извршувањето, видови на извршување, надлежност за спроведување на извршувањето, постапка за извршување, извршување преку други лица, извршување преку парични казни, извршување по пат на непосредна принуда, итно извршување, запирање и одлагање на извршувањето, надоместок. Предавачи: - м-р Едита Наскова, судија во Управен суд на Република Македонија и - доц. д-р по правни науки Костадин Дуковски, лиценциран вештак, внатрешен ревизор, член на најголемата асоцијација за финансиски измами ACFE. Сите учесници на семинарот ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Анита Митревска Тел: ++ 389 2 3244057 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: anita@mchamber.mk Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова Тел: ++ 389 2 3244074 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: beti@mchamber.mk

16


ЕДУКАЦИЈА Едукација: АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ ВО СОРАБОТКА СО ГУСТАВ КЕЗЕР ТРЕНИНГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ - ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА –

*Првата средба на групата ќе се одржи на 20.10.2015 година, пријавете се што побрзо! Стопанска комора на Македонија Ве поканува да бидете дел од втората генерација на Академијата за продажни вештини во соработка со Густав Кезер Тренинг Интернационал! Методологијата по која се реализира Академијата за продажни вештини е усовршувана во текот на 50 години постоење на Густав Кезер Тренинг Интернационал и интензивна работа со лидерските и менаџерски тимови на повеќе од 10.000 европски и светски компании. Програмата опфаќа комбинација на три клучни аспекти: техника, став и влијание, кои овозможуваат да се постигнат натпросечни резултати во комуникацијата со останатите. Вистинскиот пристап кон работата и обврските, со влијанието кое како поединци го остваруваме за нашето опкружување, е онаа компонента која ги издвојува успешните луѓе од останатите и истите се спремни да ја насочат својата компанија во правец кој ќе и донесе најдобри резултати. Што содржи тренингот? • Важноста на пристапот; • Поттикнувачи на објективно и успешно ориентираното дејствување; • Преговарање, способноста за убедување на другите; • Комуникациски техники; • Конфликтите како можност; • Ефикасно управување со времето • Предуслови за свесен однос спрема времето. Академијата за продажни вештини содржи 5 тренинг дена распоредени во временски период од три до четири месеци (помеѓу секој тренинг ден постои пауза од три недели) и контролен ден кој се одржува по два месеци од последниот тренинг ден. Паузите помеѓу деновите на обуката се планирани со цел учесниците на своето работно место да го имплементираат

17

наученото и во тој временски период да ги користат услугите на консултантот. Со наредниот тренинг ден од обуката се засилуваат ставовите во врска со предавањата, се вршат модификации на наученото согласно реалните услови на работа на учесниците, а во континуитет се следат фактичките постигнувања и се мери резултатот на учиноците пред и потоа. Академијата започнува во октомври 2015 година. Точните датуми на одржување на тренинг деновите се определуваат заедно со учесниците и тренерот на првата средба која ќе се одржи на 20.10.2015 година. Коментари од учесниците на првата Академија за продажни вештини: „Многу сум позитивно изненадена од содржините и активностите на Академијата. Од сите досегашни обуки добиени од различни институции, оваа обука веќе ја спроведувам во пракса со одлични перформанси и резултати.“ - Христина Чочкова, АДРИАМЕД „Академијата ги надмина моите очекувања. Се што беше презентирано беше со добра основа, реално отсликување на секојдневите потешкотии предизвикани од неправилно поставени продажни вештини, за на крај да се заврши со поука како сето тоа да се исправи и подобри во иднина.“- Соња Николовска, Макпетрол АД „Прекрасни, спремни презентации од страна на тренерот, многу добра организација, позитивна енергија.“ – Викторија Смичковска, Транслог ДООЕЛ

ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ! БИДЕТЕ ВО ТЕК СО СИТЕ НАЈНОВИ СЛУЧУВАЊА ВО ЕКОНОМИЈАТА!

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НОВИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА! УЧЕСТВУВАЈТЕ НА СЕМИНАРИТЕ И ТРЕНИНЗИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА!

Аплицирај електронски / on-line Контакт: Симона Ристоска Тел: ++ 389 2 3244067 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: simona@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

18


Да се биде најголемата кондиторска индустрија во Македонија, најголем увозник и најголем извозник на кондиторски производи претставува врвно достигнување на една компанија, меѓутоа претставува и огромен придонес во економијата на државата. Оваа година Swisslion слави 16 годишнина од своето постоење во Репубилка Македонија и резулатите кои ги има постигнато се навистина импресивни. Swisslion со своите поврзани друштва во Македонија вработува над 600 вработени во Скопје и во Ресен, произведува над 9,000 тони готов производ од кои 70% се наменети за извоз и има годишен промет од околу 60 милиони евра. Причините за овој успех треба да се гледаат од повеќе аспетки, а претставуваат експанзиона инвестицинона политика, пазарна ориентација, модерна производна технологија и опрема, прaтење на модерните текови на организација и производство и секако макотрпна работа и посеветеност на сите вработени. Swisslion не застанува во својата мисија, а тоа е постојана иновација и проширување на асортиманот. Фактот, дека конкуренцијата постојано се труди да не следи и копира како во асортиманот така и во дизајнот (изгледот) на нашите производи, е неоспорен и видлив на полица, меѓутоа високиот квалитетот на нашите производи и нивната достапност за потрошувачите секогаш ни даваат значителна предност. Докажавме дека конкуренцијата неможе да не следи токму поради фактот што фабриките на Swisslion се опремени со најсовремена и потполно автоматизирана опрема со огромни капацитети, а организацијата на централизирани набавки овозможува достапност до суровини со врвен квалитет, а пристапна цена. Токму од тој аспект, а како поддршка на зголеменото производство и продажба инвестиравме и во проширување на возниот парк како во Македонија, така и на ниво на целата групација Swisslion. Инвестициите на Swisslion и надвор од Македонија продожуваат со незапирливо темпо. Фабриката на Swisslion во Требиње, Босна и Херцеговина веќе достигна импресивни бројки во произведените количини готови производи, а го изгради и новиот погон кој се очекува да почне со работа наредната година. Токму од оваа фабрика доаѓаат и новите чоколада под брендот LOVE YOU, кои имаат неодолив вкус кој предизвикува љубов уште од првиот залак. Нови погони се изградени и на други локации во Босна и Херцегиовна, а во 2014 година се монтирани две нови линии во Србија и во Босна и Херцеговина чии производи веќе се пристигнати и на македонскиот пазар. Swisslion останува да биде водечка кондитроска индустрија во Македонија и најавува нови инвестиции и нови производи кои веруваме ќе се на општо задоволство за нашите ценети потрошувачи и ќе ги задоволат сите вкусови. Производите на Swisslion го затоплуваат срцето, ги предивикуваат сетилата, го исполнуваат духот и го максимизираат задоволството. УЖИВАЈТЕ СО ПРОИЗВОДИТЕ НА СВИССЛИОН!

19

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 1 и 2 октомври 2015 година во Република Австрија

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

„ДУНАВСКИ РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС -ФОРУМ“ ВО ВИЕНА Главната тема на Бизнис-форумот, петти по ред, е „Формирање синџири за снабдувачи за транспорт и логистика во Дунавскиот регион“. Посетителите ќе имаат можност да се сретнат со над 500 претставници на компании, со повеќе од 50 говорници од 15 различни земји, каде ќе се организираат повеќе од 20 тркалезни маси за решавање на прашања и предизвици на повеќеполарен свет, поврзуваајќи го Дунавскиот регионот на регионално и на глобално ниво со целиот свет, од следниве области: • Формирање синџири за снабдувачи; • Транспорт и логистика; • Информирање за статусот на стратегијата на Дунавскиот регион на макро и на регионално ниво во однос на приоритетните области на „Глобална поврзување, мобилност и мултимодалност”; • ЕУ-грантови и субвенции; • Најнови информации за регионот; • Деловни средби. На Бизнис-форумот ќе имате можност да се запознаете со вашите потенцијални партнери од индустријата, транспорт, логистика, од академски и владини институции, компании и стеикхолдери преку индивидуални деловни средби. Исто така, ќе имате можност да научите како да добиете пристап до Иницијативата за инвестиции од Европската унија (Juncker Investment Initiative), како и да учествувате на повеќе од 20 тркалезни маси. Учесниците ќе имаат одлична можност да се поврзат и да споделат искуства со

20


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ еминентни личности од клучните носители на одлуки во земјите од Дунавскиот регион: Германија, Австрија, Словачка, Унгарија, Србија, Романија, Хрватска, Бугарија, Молдавија, Украина, Чешка, Словенија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, но исто така и од Кина, Тајланд, Виетнам, Индија, Обединетите Арапски Емирати, Турција, Русија, Грција, Северна Африка, како Тунис, Мароко, Алжир, Јужна Америка. Настанот е финансиран преку go-international, иницијатива на Сојузното министерство за наука на Австрија, истражување и економија и Австриската стопанската комора. Ве молиме, Вашиот интерес за учество на овој форум да го наведете во online формата на следниов линк: http://danuberegionbusinessforum.com/ , за да одредите со кои од наведените компании-учесници на Форумот би сакале да остварите бизнис-средби. Учеството на форумот е органичено, затоа пријавете се веднаш. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Ивона Каранфиловска Тел: ++ 389 2 3244084 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: ivona@mchamber.mk Контакт: Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

21

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 9 октомври 2015 година трет биснис- форум на босанско-хрецеговската дијаспора во Република Српска

„BHDIAFOR 2015“ ВО БАЊА ЛУКА ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Стопанската комора на Македонија во соработка со Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Амбасадата на Босна и Херцеговина во Скопје ве покануваат на овој бизнис форум. Целта на овогодинешниот форум е : 1. Да се стимулираат инвестициите во БиХ од страна на дијаспората; 2. Да се поттикне бизнис соработката помеѓу домашните и странските компании и компаниите чиишто сопственици и вработени се дел од БиХ дијаспората; Покрај домашните компании на форумот ќе да се опфатат и компаниите од регионот за поинтензивна соработка и можност за заеднички настап на странски пазари. Оваа година учеството на форумот е бесплатно но селективно и со ограничен број на учесници, што значи дека по on-line пријавувањето на компаниите на следниот link: https://docs.google.com/forms/d/1-BlV252i_YFgbn8nzSvEA1jXtDHEjRthapVImehcXrA/ viewform?c=0&w=1, нашиот партнер и организатор на настанот ќе направи селекција на компаниите учеснички на форумот и ќе ги извести по пат на e-mail. Аплицирај електронски / on-line Контакт: Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

22


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 13 и 14 октомври 2015 година во СР Германија

БИЗНИС-СРЕДБИ НА САЕМОТ „АНУГА“ ВО КЕЛН Бизнис-средбите на „Ануга 2015“ се уникатна платформа за споделување на иновативни технологии, иницира прекугранична соработка и нови деловни партнери. Учесниците може да побараат претходно договорени состаноци еден-наеден, според нивните интереси за соработка. На овој начин, можете да направите подобра организација на вашето време на Саемот „Ануга“. Бизнис-средбите ќе се одвиваат во уникатен амбиент во германското Сојузно министерство за храна и земјоделство. „Ануга“ не е само најголемиот саем за храна и пијалаци во светот; тоа е, исто така, секторски најважниот саем за нови пазари и целни групи.

• •

Вашиот избор се базира на прецизен профил на компанијата. Имате поддршка пред, за време и по настанот, на пример, од помош да се формулира профилот, до информативна соработка или поддршка на вашиот состанок.

• Учеството бесплатно.

на

средбите

е

Влезницата за Саемот не е вклучена. Ве молиме да ја купите вашата влезница преку саемскиот веб-сајт: http://www.anuga.com/ anuga/for-visitors/Admission-ticket/index.php. •

Рокови: 20 септември 2015 година - регистрација и поднесување на профили за соработка; 5 октомври 2015 година - електронски избор на бизнис-состаноци; 9 октомври 2015 година - финална испорака на распоредот на состаноци; 13 и 14 октомври 2015 година билатерални средби.

Главни теми: „Ануга“ ги поздравува претставници од • сите сектори на трговијата и производството на храна и прехранбената индустрија https:// • www.b2match.eu/anuga2015 • Како тоа функционира? 1. Регистрирајте се и објавете го вашиот профил за соработка. Аплицирај електронски / on-line 2. Разгледајте ја листата на учесниците http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId= и одберете за кои компании сте 95&lId=1&beId=1866&bet=17 заинтересирани. 3. Една недела пред настанот ќе го добиете Контакт: Лазе Ангелевски вашиот личен распоред за бизнис- Тел: ++ 389 2 3244090 Факс:++ 389 2 3244088 средби. Контакт Центар : (02) 15015 4. E-адреса: laze@mchamber.mk Зошто да учествувате? • Можете да ги одберете потенцијалните деловни партнери - и ќе се организираат состаноци за вас! • Можете да го изберете вашиот состанок пред да тргнете на пат

23

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 14 и 15.10.2015 во Република Турција

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

ISTANBUL FASHION CONFERENCE & IAF WORLD FASHION CONGRESS Стопанската комора на Македонија во соработка со Министерството за економија на Република Турција, организира посета на 8. Istanbul Fashion Conference & 31.IAF World Fashion Congress во Истанбул, Турција. Саемската манифестација е организирана од страна на IAF - International Apparel Federation, каде претставниците ќе може да ги споделат искуствата со најголемите светски брендови. Станува збор за еден од поголемите меѓународни саемски манифестации од овој тип на специјализирани дејности на којашто ќе земат учество голем број на реномирани компании од преку 40 земји од средна Азија, од Балканот, Блискиот Исток, од Северна Африка. Саемот се организира во рамките на купувачките мисии, во кои можат да учествуваат фирми заинтересирани за увоз на производи од Турција, под услов во изминатиот период да не учествувале на ваков настан. Во рамките на оваа купувачка мисија планиранo е остварување на билатерални средби со турски компании, извозници и потенцијални партнери на голем број разновидни производи. За компаниите посетители на овој Саем обезбедени се: • бесплатно хотелско сместување, за еден претставник од компанија; • бесплатен трансфер од аеродром до хотел и обратно; • бесплатен локален трансфер; • организирани деловни средби и посета на компании, потенцијални партнери и • бесплатни влезници за Саемот. За користење на оваа можност, заинтересираните македонски компании неопходно е да ги пополнат формуларите, кои се дадени во прилог и да ги достават до Стопанската комора на Македонија најдоцна до 29.9.2015 година. За повеќе информации: http://www.istanbulmodakonferansi.com/en/. Аплицирај електронски / online Контакт: Сашо Деспотоски Тел: ++ 389 2 3244089 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: saso@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

24


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Бизнис-средби на 15 и 16 октомври 2015 година во Република Турција

„MATCH4INDUSTRY“ ВО КОЧАЕЛИ Четвртото издание на „Match4Industry“ за бизнис-поврзување ќе се организира на 15 и 16 октомври 2015 година и ќе се одржи во TOSB - Индустрискиот парк за автомобилски добавувачи во Кочаели, Република Турција. „Match4Industry“ настанот ќе биде организиран од страна на ABİGEM Исток Мармара и Комората за индустрија на Кочаели, во тесна соработка со Enterprise Europe Network - Луксембург, Стопанската комора на Големото Војводство Луксембург и многу други организации за професионална поддршка на бизнисот од Европа, Турција и пошироко. „Match4Industry“ е дел од “Бизнис на лице место”, уникатен концепт на бизнис-настани кои се организираат во посебна индустриска зона. Овој концепт е предвиден од страна на организаторите со цел олеснување на успешните преговори со истакнување на предноста на инфраструктурата и деловните активности во индустриската зона. Ова обезбедува цел спектар на услуги за развој на бизнисот со додадена вредност, со цел да се задоволат потребите за глобализација на компаниите. Покрај наведените билатерални средби што ќе се организираат во индустрискиот парк, предвидени се посети на компании, што ќе им бидат понудени на учесниците како изборна програма. Ова ќе помогне за оценување на бизнис-климата во регионот и за финализирање на преговорите.

На настанот ќе бидат застапени следните сектори: § автомобилска индустрија; § метална и машинска индустрија; § пластика и гума; § хемиска индустрија (автомобилски бои и лакови); § градежништво и градежни материјали; § енергија; § животна средина; § електроника; § информатички и комуникациски технологии; § женско претприемништво и др.

Котизација: 80 евра по учесник. Партиципацијата вклучува: - организирани деловни состаноци; - помош пред, за време и по настанот; - локален трансфер; - превод – од англиски на турски, од турски на англиски јазик; - ручеци, освежување и вечера за добредојде.

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Трошоците за сместување (2 ноќевања во хотел со 5 ѕвезди) ќе бидат финансирани од Министерството за економија на Република Турција. Краен рок за пријавување: 30 септември 2015 година. Подетални информации можат да се добијат на веб-страната: www.een-matchmaking.com/m4i2015

Контакт: Лазо Ангелевски, Тел: (02) 3244090 , laze@mchamber.mk

25

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

26


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 19 до 22.10.2015 година во Техеран

“ХАЛАЛ ИРАН 2015“ “Халал Иран 2015“ е единствениот и најголем саем за халал каде што ќе бидат присутни претприемачи од халал индустрија и бизниси кои се заинтересирани за инвестирање во една од најбрзо растечките глобални индустрии. На овогодинешниот саем компаниите ќе имаат можност да стапат во контакт со компании, кои се дел од Халал индустрија од над 30 земји, вклучувајќи ја и Холандија, Турција, Германија, Малезија, Белгија, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Франција, Египет, Мароко, Пакистан, Данска, Гана, Тунис, Ирак, Алжир, Индонезија, Русија и др. Присутните компнаии ќе имаат можност да се сретнат со бројни производители на халал продукти и да стапат во директен контакт со истите преку биллатерални средби, панел дискусии и трибин со цел размена на информации и искуства, склучување стратешки партнерства и отварање на пазарот за пласман на нивните продукти и услуги. За подетални информации Ве молиме посетете го следниов линк: http://www.halalexpo.ir/en/ Аплицирај електронски / on-line Контакт: Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

27

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 21 и 22 октомври во Гетеборг

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

КОМПАНИСКА МИСИЈА - ИКТ КОМПАНИИ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА НА СРЕДБИ СО ИКТ КОМПАНИИ ОД ШВЕДСКА Enterprise Europe Network Македонија и Здружението на информатичкокомуникациските технологии при Стопанската комора на Македонија се ко-организатор на компаниската мисија во Шведска, која ќе се фокусира на соработката помеѓу ИКТ компаниите од Југоисточна Европа и од Шведска.

- Дистрибуција и - Истражување

Во западниот дел од Шведска постои силен ИКТ сектор, со компании што се занимаваат првенствено на вградени системи, електроника, инфраструктура / облак, визуелизација, игри и мобилна технологија/. Организатори на настанот се Бизнис округот Гетеборг, во соработка со Инвест Македонија, Амбасадата на Република Бугарија и Српскошведскиот бизнис совет.

На 22 октомври ќе се одржи Семинар – Софвер ден за ИКТ соработка на компаниите од Југоисточна Европа со ИКТ компаниите од Шведска.

Во текот на оваа мисија, Enterprise Europe Network ќе организира средби за компаниите кои учествуваат. Ова ќе биде ко-организирана од ЕЕН партнери од Шведска, Македонија, Бугарија и Србија. Целта на мисијата е да се промовира соработка и партнерство меѓу компаниите кои учествуваат. Настанот ќе се фокусира на следните партнерства: - Трансфер на технологија - Партнерства во проекти - Подизведување / аутсорсинг

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Бизнис средбите ќе се одржат на 21 октомври, 2015 година, од 13,00-16,00 часот, во Бизнис центар во Гетеборг. Учеството е бесплатно

На бизнис средбите и на семинарот ќе можете да се запознаете со нови партнери и да се информирате за најновите случувања во ИКТ секторите во Шведска, Бугарија, Србија и Македонија. Компании од ИКТ секторите од овие земји ќе уќествуваат на средбите и на семинарот. Искористете ја можноста за да ја проширите Вашата меѓународна мрежа, да истажите нови идеи, развивајте ги економските и проектните потенцијали преку учеството на овие средби и на семинарот http://softwareday.lindholmen.se/en .

Контакт: Лазо Ангелевски laze@mchamber.mk

28


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 21 октомври 2015 година бизнис-средби во Романија

РЕГИОНАЛНИОТ САЕМ ЗА ИНОВАЦИИ ВО АРАД Регионалниот саем за иновации што ќе се одржи на 21 октомври 2015 година, во Арад, Романија, има за цел промовирање на иновативни технологии и решенија, реализирање бизнис-средби со истражувачи-професионалци, размена на искуства и можна соработка со компании од Романија и од цела Европа.https://www.b2match.eu/innomatch2015. Бизнис-средбите ќе обезбедат за да воспоставите прекугранична соработка во областа на ИКТ, автомобилската индустрија, трговијата и земјоделскиот сектор, кои ќе ви дадат лесен пристап до компании, корпорации, истражувачи и иноватори. Исто така, ќе бидете во можност да го посетите Регионалниот саем на иновации и да присуствувате на Регионалниот натпревар за награди за инвативност. Учеството е бесплатно. Фокус: • се изложуваат иновации за екосистеми на меѓународно ниво; • бизнис-средби меѓу романски и европски иноватори од областа на ИКТ, земјоделството и автомобилската индустрија; • меѓународна соработка и вмрежување, со 30 минутни деловни средби; • промовирање на истражување и развој на понуди за компании. • Билатерални средби: • дали сте во потрага по нови клиенти, партнери или пронаоѓачи за вашата компанија? • дали сте во потрага по нови потенцијални партнери за развој на бизнисот и истражувачки проекти? • или можеби само сакате да ја зајакнете својата иновативност? • деловните средби се идеална можност за нови деловни контакти. • Главни теми: Информациски и комуникациски технологии Софтверски апликации, производи и услуги, софтверски инженеринг, интероперабилност, ИТбезбедност, вградени системи, интернет на нештата (IoT), мобилност, консултантски услуги, аутсорсинг, услуги, ИТ-апликации за процесите на производство, енергетска ефикасност, бизнис-перформанси, транспорт и логистика; финансиски услуги, телекомуникации, трговија на мало, здравството и

29

телемедицина, и др. Автомобилска индустрија Методи на производство, производи и компоненти, материјали, суровини и полуготови производи, дизајн и развој, „зелени“ возила, одржливи згради, машини и електротехника, индустриска автоматизација и софтвер, контрола и мерење, индустриска електроника, електрична мобилност и опрема, роботиката, организации и услуги. Производство и трговија со храна Иновативни решенија за подобрување на перформансите во земјоделството, генетиката и помош за размножување и поддршка (култури и добиток), раси, семиња, заштита, технологии, жетва, природни екстракти, биопроизводи, технологии за прехранбената индустрија, одржлива преработка на храна, исхраната и здравјето, прехранбени производи и гастрономија. На барање на компаниите, може да се договорат билатерални средби и во другите сектори, со претходна најава, најдоцна 4 недели пред настанот. Зошто да учествувате? • Да ги покажете своите најповолни проекти, производи или know-how; • да воспоставите прекугранични контакти и соработка; • да реализирате бизнис-средби со потенцијални бизнис-партнери на претходно закажани состаноци; • да најдете нови комерцијални, технолошки, истражувачки партнери; • да се запознаете со играчите за нови истражувања и развој; • да добиете информации за нови истражувања и бизнис-трендови; • да ги презентирате вашите нови проекти. Како тоа функционира? • Да се регистрирате и да ги објавите своите желби за соработка; • потоа, да ги видите учесниците и да ги посочите компаниите за кои сте заинтересирани и • една недела пред настанот ќе го добиете вашиот распоред за бизнис-средби. • Контакт: Лазе Ангелевски Тел: ++ 389 2 3244090 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: laze@mchamber.mk

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Конференција

„КОН ОДРЖЛИВ ТРАНСПОРТ 2015“ На 22 и 23 октомври 2015 година, во хотел „Мона“, на Златибор во Република Србија

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Конференцијата ја организираат Стопанската комора на Македонија во соработка со Intico doo. и Агенцијата TransportLog од Република Србија. Oваа година се очекува присуство на повеќе од 200 учесници од регионот. • • • • • • • • •

Темите опфатени на овогодинешната конференција се: Примената на информатичките системи во транспортот и логистиката; Трендови во развојот на патниот транспорт; Организирање на работното време на возачите; Дистрибуција на стоки; Релокација на транспортните и логистички процеси во бизнис-системите (аутсорсинг во дистрибуција на стоки; аутсорсинг активности за возни патркови); Процесот на јавни набавки во транспортот и логистика; набавки и аутсорсинг; Управување со возен парк; Управување со трошоците во превозот; Тркалезна маса: Решавање на постојните проблеми во транспортот, логистиката и возните паркови. Пријавување до 13.10.2015 година . Аплицирај електронски / on-line http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=95&lId=1&beId=1851&bet=6

Контакт: Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

30


Скенирај и дознај повеќе ВОДЕЊЕТО БИЗНИС БАРА ЗНАЕЊЕ!

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ БИДЕТЕ ВОДА ГИ ТЕКИЗЛОЖИТЕ СО СИТЕ ВАШИТЕ НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ СЛУЧУВАЊАИЛИ ВО ДА ПОСЕТЕТЕ ЕКОНОМИЈАТА! D OВО СВЕТОТ, EСАЕМ N ЈАВЕТЕ СЕ! ЗАПОЗНАЈТЕ

A

Веб-сертификат EXCELLENT SME Што претставува сертификатот Excellent SME?

C

E

СЕ СО НОВИТЕ

IA

M

САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ЕДУКАЦИЈА

СОПРОПИСИ СТОПАНСКАТА И КОМОРА НА ЗАКОНСКИ МАКЕДОНИЈА РЕШЕНИЈА ВО НАЈЕДНОСТАВНО МАКЕДОНИЈА! И УЧЕСТВУВАЈТЕ НАЈЕКОНОМИЧНО НА E ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ СЕМИНАРИТЕ И за деловно ВАШЕТО ВО ТРЕНИНЗИТЕ ДЕЛОВНО СТОПАНСКАТА ПАТУВАЊЕ! КОМОРА НА

S

Сертификатот Excellent SME MACEDONIA е сертификат работење што го издава Стопанската комора на Македонија во соработка со познатата агенција за МАКЕДОНИЈА! кредитен рејтинг COFACE, за најуспешните микро, КОНТАКТИРАЈТЕ мали и средни компании во Македонија. НЕ` – Главната цел на сертификатот, што ДИНАМИЧНАТА се совпаѓа со ЕУ-директивите, е да се ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА промовираат малите и средни компании, да КОНТАКТИ НА ПОСЕТА НА се обезбеди и да се осигура бизнисот, добрите Анита Митревска САЕМИ И БИЗНИСТел: ++ 389 2 3244057 бизнис-пракси и да се зголеми пазарната НАСТАНИ ГО Факс:++ 389 2 3244088 транспарентност. Исто така, тој ќе им помогне ОЧЕКУВА ВАШИОТ anita@mchamber.mk ПОВИК! на клиентите и на бизнис-партнерите да ги Елизабета Андриевсканамалат финансиските и другите ризици кога склучуваат Ефтимова Тел: (++389) 2 3244074 деловни договори. Факс: (++389) 2 3244088 Сертификатот ќе им овозможи на локалните и на beti@mchamber.mk меѓународните бизнис-партнери да го верификуваат Call Центар : (02) 15015 постоењето на компанијата, точната веб-адреса и најважното – бонитетот на компанијата. Стопанска комора на Македонија Excellent SME Македонија „Димитрие Чуповски“ 13 1000 Скопје 31

T: (02) 15 0 15 Ф: (02) 32 44 071 E: excellent-sme@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Неделен http://excellent-sme.mchamber.mk весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 3 до 6 ноември 2015 година Меѓународен саем за зелени технологии во Италија

„ЕКОМОНДО 2015“ ВО РИМИНИ ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Стопанската комора на Македонија во соработка со „МЖ - Матјаж Жигон“, претставништво за саеми и консалтинг услуги и воедно главен претставник и организатор на „Riminifiera“ - Саемот во Римини за Словенија, Хрватска, БиХ, Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија и Косово ве покануваат на бесплатни деловни средби и посета на Саемот. „Eкомондо“ е Меѓународен саем којшто претставува репер во областа на најпознатите ефективни технолошки решенија за правилно управување и валоризација на отпад во сите негови форми, како и заштеда на вода, ефикасна употреба на ресурси и суровини и секундарни суровини, како и заштеда на енергија и ефикасност. „Екомондо“ е саем посветен на заштита на животната средина и создавање платформа која е посветена на Медитеранот и главните европски и меѓународни стратегии за еколошки иновации и конверзија на отпад во вреден ресурс. Оваа година се организираат деловни средби и посета на Саемот за ограничен број претставници на компании од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија, Косово и Албанија. Целта на оваа посета е интензивирање на деловни контакти со компании кои ќе бидат во улога на изложувачи во Римини. Предвидени се средби преку организирани состаноци, кои самите компании ќе имаат можност да ги закажат со користење на интернет-платформи. Секој член на делегацијата ќе има состаноци (10 средби) на местото каде што ќе бидат изложувачите. Средбите ќе мора да се закажат пред почетокот на Саемот, во периодот од 13 - 29.10 2015 година. Со цел унапредување на работењето на македонските компании, Стопанската комора на Македонија обезбедува: - бесплатно сместување во Римини за максимум 3 ноќевања во удобен хотел со 4 * во еднокреветна соба (хотел бар и телефон – дополнително се наплаќаат); - трансфер од и до аеродром; - дневен трансфер од и до Саемот; - саемска влезница; - можност за употреба на деловните простории на Саемот; - ручек на Саемот. Ве молиме, да го пополните образецот што на англиски јазик може да го превземете од веб порталот на Стопанската комора на Mакедонија: www. mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

Овие услови се однесуваат за еден претставник од секоја компанија со можност за доплата за хотелско сместување за придружба од 30 € од вечер, во истата двокреветна соба (податоците за придружбата внесете ги во пријавата). Ве молиме, во пријавата да ги внесете и IN и OUT датумите и да го обележите денот кој би сакале да се користи како ден за состаноците закажани преку интернет-платформата. Препорачливо е сите состаноци да ги закажете ден по пристигнувањето во Римини. Со цел добра и успешна соработка, Ве молиме, пријавувањето да се изврши што е можно побрзо, најдоцна до 20.8.2015 година, со целосно пополнување на апликацијата во прилог! * Важно: -Патните трошоци се на товар на компаниите, односно тие сами си организираат превоз. -Официјален јазик на бизнис-средбите е англиски. -Апликацијата мора целосно да биде пополнета. -Апликациите мора да бидат пополнети и доставени до организаторот најдоцна до 20.8.2015 година. -Доплата за хотелско сместување за придружба од 30 € од вечер во истата двокреветна соба. -Котизацијата за организирање на настанот према Стопанската комора на Македонија изнесува 2.950,00 ден со вклучен ДДВ за компании-членки и 4.950,00 ден со вклучен ДДВ за компании нечленки на Стопанската комора на Македонија. -За втор учесник по фирма се доплаќа 1.990 денари, со вклучен ДДВ за фирми- членки и 2.990 денари со вклучен ДДВ за фирми нечленки. Сите детали во врска со Саемот, ќе им бидат доставени на учесниците по селективниот избор што ќе се изврши според строги критериуми поставени од страна на организаторот, на e-адресата што ќе ја наведат во пријавата. Пријавување до 20.8.2015 година.

Контакт: Ивона Каранфиловска Тел: ++ 389 2 3244084 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: ivona@mchamber.mk Контакт: Ирена Мојсовска Тел: ++ 389 2 3244009 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: irena@mchamber.mk

32


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 10 ноември 2015 година во Братислава, Република Словачка

„ САЕМ ЗА ДИРЕКТНИ БИЗНИС СРЕДБИ 2015“ (“Slovak matchmaking fair 2015”)

Од 2007 година, Саемот за директни бизнис средби се организира еднаш годишно помеѓу словачки и странски компании, во организација на Словачката агенција за инвестиции и трговски развој под покровителство на Министерството за економија на Република Словачка. Овој настан на компаниите им нуди единствена можност за еден ден и на едно место да најдат нови бизнис партнери од Словачка и од странство. Оваа година настанот ќе биде со фокус на Азија и азискиот регион - Централна Азија (Казахстан) и Кина. Саемот за директни бизнис средби 2015 е најголемиот Б2Б настан кој го организира Словачката агенција за инвестиции и трговски развој и им нуди единствена можност и на малите и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис партнери во странство и да навлезат во глобалниот пазар. Котизацијата за учество на овогодинешниот “Саем за директини бизнис средби 2015“ е 80 € за еден учесник од компанија. За секој нареден учесник од компанија се доплаќа дополнителнo 50 €. Во котизацијата е вклучено: - Учество на Б2Б средби со компании од Ваш интерес - Објава на компанијата учесник во овогодинешниот “Каталог на учесници“ - Чаша вино за добредојде - Учество во паралени настани - Освежување за време на паузите

- Пријавниот лист мора целосно да биде пополнет на англиски јазик и доставени до Стопанската комора на Македонија најдоцна до 16.10.2015 година. - По доставување на пријавниот лист организаторот ќе изготви личен профил на Вашата компанија преку кој ќе можете да ги закажувате своите Б2Б средби по електронски пат, во периодот од 26.10.2015 до 02.11.2015. - Краен рок за уплата на котизацијата за настанот е 29 октомври 2015. Доколку некоја од компаниите го пријави своето учество на саемот а не ја изврши уплатата до 29 октомври 2015, на истата нема да и биде дозволено присуство на Б2Б средбите. - Котизацијата за организирање на настанот према Стопанската комора на Македонија изнесува 2.950,00 ден со вклучен ДДВ за компании-членки и 4.950,00 ден со вклучен ДДВ за компании нечленки на Стопанската комора на Македонија. - За втор учесник по фирма се доплаќа 1.990 денари, со вклучен ДДВ за фирми- членки и 2.990 денари со вклучен ДДВ за фирми нечленки. Сите детали во врска со електронското закажување на Б2Б средбите , ќе им бидат доставени на учесниците на e-адресата што ќе ја наведат во пријавата веднаш по нивната регистрација од страна на организаторот.

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

Аплицирај електронски / on-line *Напомена: - Патните трошоци се на товар на компаниите, односно тие сами си организираат превоз. - Официјален јазик на бизнис-средбите е англиски.

33

Контакт: Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Од 6.12.2015 - 09.12.2015 година во Техеран, Иран

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

“9-ТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА МЕЛНИЧКО -ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА“ (IBEX) Посетата на IBEX, се организира во соработка со Амбасадата на Исламската република Иран вo Скопје. Интернационалниот саем за мелничко - преработувачката и пекарската индустрија (IBEX) се смета за еден од најголемите и најважните настани во Иран. Со оглед на фактот дека Иран има повеќе од 77.000.000 население и по глава на жител на годишно ниво се трошат околу 165 килограми леб и пекарски продукти, иранската влада има за цел во наредните години значително да го подобри квалитетот на домашната пекарска индустрија. IBEX 2015 има за цел да ги претстави можностите за инвестирање во овој мултимилионски бизнис и да создаде платформа за интеракција и соработка помеѓу пертставниците на компаниите во мелничко- преработувачката и пекарската индустрија и да им обезбеди максимален капацитет за производство на домашните компании. Саемот ќе трае 4 дена, во периодот од 6 до 9 декември 2015 година во просториите на техеранскиот Интернационален саем и е организиран од страна на компанијата ИТГ – лидер во организација на саемски манифестации. За подетални информации Ве молиме посетете го следниов линк: http://ibex.ir/en/

Аплицирај електронски / on-line Контакт: Сања Николова Тел: ++ 389 2 3244091 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: sanja@mchamber.mk

34


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКА BUSSINES CENTER FOR TRANING AND EDUCATION bsi.

ISO 9001

Quality Management

 FS 549642

Osnovana 1922

   Founded 1922

БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЗА КОНТРОЛИНГ МЕНАЏЕР НАСТАВНА ПРОГРАМА од вкупно 175 часа

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА Контролингот е потребна, сериозна но и сложена дисциплина која овозможува НА ПОСЕТА НА суштински информации за менаџментот на една компанија потребни за успешно финансиско САЕМИ И БИЗНИСработење, стабилност и напредок на истата. Во модерните и успешни компании НАСТАНИ луѓето на ГО клучни позиции во високиот менаџмент се регрутирани токму од редовите на контролорите, а ОЧЕКУВА ВАШИОТ причината е фактот дека токму овие личности ги познаваат „тајните“ на компанијата и начинот ПОВИК! на функционирање. Контролорите мора да го разбираат целокупниот начин на работа во компанијата и да имаат знаења од повеќе области и дициплини, а уште поважно, да бидат способни истите знаења да ги поврзат и да ги сублимираат во извештаи кои ќе им донесат корисни информации на менаџерите. Во последните години се препознава важноста од воведувањето на контролингот во компаниите, а неговиот развој придонесе да се гледа повеќе како научна дисциплина отколку вештина. Со самото тоа, потребни се едуцирани контролори кои се способни да придонесат за теоретски и практичен развој на оваа дисциплина, како и за подобро функционирање на компаниите. Програмата за Бизнис академијата е изработена според програмата од Светската академија за контролинг “Controller Akademie” во Германија

Уписите се во тек!

35

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ На 26 и 27 февруари 2016 година Меѓународна конференција и саем во Србија

ДОКОЛКУ ПОСАКУВАТЕ ДА ГИ ИЗЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДА ПОСЕТЕТЕ САЕМ ВО СВЕТОТ, ЈАВЕТЕ СЕ! СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА НАЈЕДНОСТАВНО И НАЈЕКОНОМИЧНО ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ ВАШЕТО ДЕЛОВНО ПАТУВАЊЕ! КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ` – ДИНАМИЧНАТА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТА НА САЕМИ И БИЗНИСНАСТАНИ ГО ОЧЕКУВА ВАШИОТ ПОВИК!

,,НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ВО БЕЛГРАД На настанот „Новите технологии во образованието“ во 2015 година имаше повеќе од 2500 учесници кои имаа можност да слушнат повеќе од 100 говори од 50 предавачи од целиот свет. Исто така, се организираше и Саем со 40 излагачи каде се презентираа најновите технолошки решенија во образованието. Компаниите од ИКТ-секторот, издавачите, училиштата, универзитетите и другите образовни институции ја презентираа нивната компјутерска и аудио-визуелна опрема, мобилните уреди, софтвери, апликации, дигиталните учебници и другите производи што можат да придонесат за зголемување на квалитетот на образованието. • • • • • •

„Новите технологии во образованието 2016“ Над 20 земји ќе пратат свои високи претставници од министерствата за образование. Над 50 излагачи во 2016 година, и над 20 компании од Велика Британија. Над 150 предавања и работилници. 71% од излагачите потврдија продажни договори од настанот во 2015 година. 79% од излагачите потврдија дека имаат воспоставено партнерства на настанот во 2015 година. Над 4000 гости од 30 земји се очекуваат во 2016 година.

• Конференцијата и саемот „Новите технологии во образованието 2016“ се отворени за компаниите од регионот кои обезбедуваат иновативно образование ИКТпроизводи, услуги и решенија. Тие ќе имаат можност да ги покажат своите производи, да се создадат можности за партнерство со купувачите и со учесниците и да бидат во тек со новите случувања во областа БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

на образованието и технологиите кои се внесуваат во образовниот систем во земјите во регионот.

Во 2016 година веќе има потврда дека над 20 компании од Велика Британија ќе присуствуваат на овој настан и ќе ги презентираат нивните ИКТ-решенија и производи за образованието. Исто така, ќе присуствуваат високи претставници од министерствата за образование од: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово, Турција, Азербејџан, Казахстан, Русија, Израел, Украина, Молдавија, Грузија, Узбекистан , Словенија, Унгарија, Хрватска, Бугарија и Романија. Ова ќе биде можност за компаниите и за образовните институции за воспоставување партнерства и споделување идеи за иднината на образованието. Настанот се организира во соработка со Стопанската комора на Србија, Британската амбасада и други институции и организации. Пријавување до 17 ноември 2015 година. Контакт: Лазе Ангелевски Тел: ++ 389 2 3244090 Факс:++ 389 2 3244088 Контакт Центар : (02) 15015 E-адреса: laze@mchamber.mk

36


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ Обука на градежните работници за енергетска ефикасност BUILD UP Skills BEET - Builders’ Energy Efficiency Training

Во рамките на ЕУ-иницијативата BUILD UP Skills (http://www.buildupskills.eu), која има за цел подобрување на квалификациите и вештините на европските градежни работници за постигнување на зголемена енергетска ефикасност на објекти, во Македонија во тек е реализација и имплементација на втората фаза на проектот „BUILD UP Skills – Builders’ Energy Efficiency Training (BEET)”. Иницијативата е фокусирана на континуирано неформално образование за различни занимања вклучени за изградбата на објекти. Целта на Проектот е реализација на тренинг-програми за развој и унапредување на вештини на работниците од градежниот сектор за постигнување на зголемена енергетска ефикасност во објекти, за 5 (пет) занимања кои во Патоказот (http://www.buildupskills.mk/images/Publikacii/Roadmap/EN_Roadmap_BUS-MK.pdf ) се дефинирани како приоритетни. Како дел од проектните активности, Проектот „Обука на градежните работници за енергетска ефикасност(BUILD UP Skills – BEET)”, организира

ПРЕПОЗНАВАЊЕ (ВЕРИФИКАЦИЈА) на претходно знaење и вештини за енергетска ефикасност на градежните работници и објавува

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

на кандидати за препознавање на претходно знaење и вештини за енергетска ефикасност за следните занимања: фасадери, кровопокривачи, столари, инсталатери на греење, ладење и вентилација и инсталатери на електрични инсталации I.Предмет на повикот Предмет на повикот е пријавување на кандидати кои поседуваат знаења и вештини стекнати со неформални обуки и/или работно искуство во градежни претпријатија. Во рамките на повикот ќе бидат препознаени знаења и вештини за следните занимања на градежни работници: 1. фасадери со вештини за енергетска ефикасност на згради; 2. кровопокривачи со вештини за енергетска ефикасност на згради; 3. столари со вештини за енергетска ефикасност на згради; 4. инсталатери за греење, ладење и вентилација со вештини за енергетска ефикасност и 5. инсталатери на енергетски ефикасни електрични инсталации.

IV.Резултати/придобивки од обуките 1.Вид на сертификат Со успешно завршување на постапката на препознавање на вештините, кандидатите ќе се стекнат со Сертификат за поседување на знаења и вештини за енергетска ефикасност, кој се однесува на определеното занимање. 2.Важност на сертификатите: • сертификатите ќе ги издава Сертификационото тело во рамките на Проектот „Обука на градежните работници за енергетска ефикасност (BUILD UP Skills – BEET)”; ДОКОЛКУ • сертификатите ќе имаат важност во рамки на самиот Проект во Македонија, Хрватска и ПОСАКУВАТЕ ДА Словенија, како земји-учеснички во иста работна група од BUILD UP Skills иницијативата; ИЗЛОЖИТЕ • дополнително, сертификатите ќе бидат препорачаниГИ од страна на Проектот за отпочнување на процедура за нивна верификација од Центарот за образование на возрасните. ВАШИТЕ

ПРОИЗВОДИ ИЛИ

3.Стекнати компетенции ПОСЕТЕТЕ Сертифицираните работници, по добивањето сертификат,ДА ќе можат да аплицираат на тендери каде се барат работници со вештини за ЕЕ. САЕМ ВО СВЕТОТ,

ЈАВЕТЕ СЕ! V.Постапка на пријавување 1. Пријавувањето на кандидатите се врши електронски на еден од следните начини: СО СТОПАНСКАТА • Доставување на документите во електронска форма на е-маил адреса: КОМОРА НА • За фасадери, е-маил: fasaderi@beet.mk, Контакт лица: Ивона Каранфиловска, тел: 02/3244-084, МАКЕДОНИЈА Симона Ристоска, тел: 02/3244-067 НАЈЕДНОСТАВНО • За кровопокривачи, е-маил: е-маил: krov@beet.mk, И Контакт адреса: ЦеПроСАРД, ул.Орце Николов 172, Скопје,тел: 02/3061-391 • За столари, е-маил: stolari@beet.mk, НАЈЕКОНОМИЧНО Контакт адреса: Факултет за бизнис економија, ЌЕ ГО ОСТВАРИТЕ бул. 3та Македонска бригада 66А/1кат, Скопје ВАШЕТО Контакт лице: Слаѓана Стојановска, тел:02/2402-161, Љупчо Вангелски, тел: 02/2402-170 ДЕЛОВНО • За инсталатери за греење и климатизација, е-маил: hvac@beet.mk, ПАТУВАЊЕ! Контакт лице: Даниела Тошевска, тел: 02/3216-903 • За инсталатери на енергетски ефикасни електрични инсталации, е-маил: elektro@beet.mk КОНТАКТИРАЈТЕ Контакт лице: Лихнида Стојановска-Георгиевска, тел 02/3099-174

НЕ` – Напомена: • Доставување на документи до сертифицираните тренери и акредитирани за одредени • Еден кандидат може да се пријави за препознавање на знаењата и вештини за ЕЕ за ДИНАМИЧНАТА региони во Република Македонија, или едно или повеќе занимања од горе наведените. ЕКИПА ЗА • Доставување на документите во печатена форма во Стопанската комора на Македонија, • Одборот за сертификација при Проектот Build Up Skillls BEET одлучува за издавањето на ОРГАНИЗАЦИЈА ул. Димитрие Чупоски 13, 1000 Скопје. сертификат за поседување на знаења и вештини за ЕЕ. Постапката на препознавање целосно е финансирана од Проектот BUILD UP Skills – НА ПОСЕТА НА 2. Потребна документација: BEET. САЕМИ И БИЗНИС• пополнет ПРИЈАВЕН ЛИСТ; НАСТАНИ ГО • копија од диплома за завршено образование; II.Услови за пријавување • сертификати од обуки во неформалното образование (институции и приватни 1.Кандидатите треба да имаат завршено: ОЧЕКУВА ВАШИОТ установи што организираат обуки за ЕЕ); •основно или средно образование, или ПОВИК! • доказ за работно искуство во струката. Како доказ за работно искуство може •постсредно образование, т.е. мајсторски испит со V-Б степен на квалификации или да се приложи заверена референтна листа, потврда од работодавач за ангажманот на •четиригодишно средно техничко образование со IV степен на квалификации или кандитатот со податоци за работната позиција и времетраењето. •тригодишно средно стручно образование со III степен на квалификации. 2.Работно искуство: • најмалку 5 (пет) години во струката односно занимањето за кое се бара сертификат, од кои • најмалку 2 (две) години во спроведување на мерки за енергетска ефикасност. III.Процес на препознавање на вештините Секој кандидат поднесува апликација за препознавање на претходното знаење и вештини за енергетска ефикасност, заедно со докази за работно искуство и стекнати квалификации. Поднесените апликации ги разгледува и оценува испитна комисија, составена од сертифицирани тренери (обучени во рамки на проектот). Во рамките на процесот на препознавање, доколку поднесените докази за компетентност се недовоолни, кандидатите може да бидат повикани на интервју и/или проверка на знаењата и вештините.

Партнери на Проектот:

37

3. Повикот за пријавување е отворен до 30 октомври 2015 година. За повеќе информации обратете се во Стопанската комора на Македонија, ул. Димитрие Чупоски 13, 1000 Скопје.

Контакт лица: Ивона Каранфиловска Телефон: +389 2 324 4084 Е-адреса:: ivona@mchamber.mk Симона Ристоска Телефон: +389 2 3244 067 Е-адреса: simona@mchamber.mk БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис


БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

38


САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ САЕМИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОКРОВИТЕЛИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА БРИЛИЈАНТЕН Покровител

ПРЕМИУМ Покровители INDUSTRIES

СТАНДАРД Покровители

СИЛВЕР Покровители

WUDQVSRUW FRPSDQ\

WUDQVSRUW FRPSDQ\

Semejna kompanija

ЕЗБЕД ОБ У

B

C

UR

O

НИКО

SE

WUDQVSRUW FRPSDQ\

Б

ЊЕ ВА

I TY NI

K

НИКОБ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ Повеќе сигурност.

Отварањето на секоја од понудите и меѓународните тендери чини 100 денари! За пет отварања добивате БОНУС бесплатно објавување на ВАШАТА ПОНУДА, која воедно ќе биде внесена и во богатата база на Стопанската комора на Македонија! Главен и одговорен уредник, Саво Пејчиновски

f. t.

Т. ( +389) 23 24 40 36 Ф. ( +389) 23 24 40 88 М. (+389) 070 741 579 E. savo@mchamber.mk W. www.mchamber.mk www.facebook.com/chamber.mk 39 www.twitter.com/Chamber_MK

Дизајн и графичко уредување Зоран Спасовски, Т. ( +389) 23 24 40 52 Е. Zoran@mchamber.mk

Стево Серафимов,

БИЗНИС Огласник - Неделен Т. ( +389) 23 24 40 32 весник за унапредување на Е. stevo@mchamber.mk Вашиот бизнис


Стопанска комора на Македонија достапни насекаде ...

Ве очекуваме на веб-порталот на Комората Дознајте повеќе: www.mchamber.mk http://www.facebook.com/chamber.mk http://www.twitter.com/Chamber_MK http://www.youtube.com/user/MKChamber http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia

БИЗНИС Огласник - Неделен весник за унапредување на Вашиот бизнис

40

Бизнис ОГЛАСНИК број 132, од 21.9.2015  

Бизнис ОГЛАСНИК број 132, од 21.9.2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you