2017 08 wv ondernemers

Page 28

PREVENTIE EN BEHEER VAN VERPAKKINGSAFVAL UW VERPAKKINGEN, UW VERANTWOORDELIJKHEID

Verpakt u producten? Importeert u verpakte producten? Brengt u service verpakkingen op de markt? Dan bent u waarschijnlijk verpakkingsverantwoordelijke en hebt u wettelijke verplichtingen voor de verpakkingen die u op de Belgische markt brengt. U moet onder meer 80% van alle verpakkingen die u op de markt hebt gebracht recycleren. U kunt hiervoor eventueel beroep doen op een erkend organisme. Contacteer, voor meer informatie, de Interregionale Verpakkingscommissie.

Gaucheretstraat 92-94 Rue Gaucheret . 1030 Brussel / Bruxelles . T. +32 (0)2 209 03 60 . F. +32 (0)2 209 03 98 . info@ivcie.be

www.ivcie.be

KNOW MORE SAVE MORE RISK LESS INGENIEURSBUREAU

CONDITIEMETING I N V E N TA R I S AT I E - KO S T E N R A M I N G

ENERGIE

Het kennen van de conditie en de verwachte onderhoudskosten van de bouw- en installatiedelen van uw patrimonium is een belangrijk gegeven. De meting begint met een inventarisatie en het bepalen van de technische staat van de bouw- en installatiedelen. Dit alles volgens de NEN 2767 norm. Dit is tevens ook van g r o t e w a a r d e v o o r e e n e x a c t e w a a rdering van uw bedrijf en patrimonium. Er wordt een onderhoudsbegroting opgemaakt, voor een periode van 1 0 j a a r.

Energie is een domein waarin nog veel bespaard kan worden. Een intelligent beleid terzake kan uw energiekost met 10 tot 40% doen dalen. Via een gerichte Energie Audit geeft EBS u een duidelijk inzicht in uw huidig energieverbruik en waar aanzienlijke besparingen te realiseren vallen.

TECHNIEKEN

VEILIGHEID

Zowel bij een grondige renovatie als bij nieuwbouw werkt EBS voor U de volledige technische installatie uit. We z o e k e n d e b e s t e o p l o s s i n g o p v l a k van rendement, budget en comfort. Een volledige opvolging van het project kan eveneens door ons gebeuren.

EBS werkt voor u een grondige risico beoordeling uit van de huidige v e i l i g h e i d s c u l t u u r v a n u w b e d r i j f . We stellen procedures en programma’s voor om de veiligheid binnen uw bedrijf te verbeteren. Minder ongevallen en ziektes resulteert in minder kosten en verhoogt uw productiviteit.

W W W. E B S S E RV I C ES . B E

INFO@EBSSERVICES.BE

+32.475.79.59.15