Crisisjeugdhulp ( 0-18 jaar). Crisismeldpunt regio Limburg

Page 1

Crisisjeugdhulp ( 0-18 jaar) Crisismeldpunt regio Limburg

011/30 07 00

Wat is een crisis? Een crisis is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden.

Crisismeldpunt Bereikbaar 24/24u – 7/7d Verkent samen met de aanmelder het probleem. Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk. Geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven). Schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.


Crisisaanbod Crisisinterventie

Crisisbegeleiding

Crisisopvang

Op dienst, aan huis

Aan huis

Opvang

Schat de crisis in

Intensieve begeleiding

(max. 7 dagen)

Korte, intensieve hulp

(max. 28 dagen)

(max. 3 dagen)

3 tot 5 keer per week

Installeert veiligheid

Werkafspraken De aanmelder informeert de kinderen en jongeren, de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aard van de crisishulp. De aanmelder blijft binnen de grenzen van zijn eigen werkopdracht mee aan oplossingen werken. De aanmelder treft praktische regelingen (o.a. vervoer) bij opvang.

Integrale Jeugdhulp VU: Jean-Pierre Vanhee - Algemeen directeur afdeling Intersectorale Toegangspoort- Koning Albert II-laan 35, bus 32- 1030 Brussel- v2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.