Page 1

Continu in beweging

N U M M E R

2 1

INZICHT I N F O R M AT I E V E U I T G AV E VA N DRUKKERIJ V E R L OO P

Drukwerk in het digitale tijdperk

Klant aan het woord

Referenties

Het einde van het jaar is ook het moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het jaar dat voor ons ligt. Het orderpakket wordt geëvalueerd, trends en ontwikkelingen worden waargenomen. De begroting voor 2008 wordt ingevuld en nieuwe contracten worden getekend. Bij het invullen van de koers van het bedrijf stuitte ik op een artikel over de ‘Iliad ereader’. Dit is een digitale boekenlezer op A5-formaat waarop je boeken en zelfs kranten kunt lezen. Het NRC Handelsblad en De Volkskrant willen in 2008 met deze digitale krantlezer een start maken. De ‘ereader’ kost circa 650 euro maar dan heb je wel een noviteit. Of leest u toch liever de papieren krant? De verdergaande digitalisering is een ontwikkeling die ook wij in het maken van onze plannen meenemen. Is er eigenlijk nog wel toekomst voor gedrukte media? Of lezen we over tien jaar alles via de ‘ereader’? Wij zien zeker nog toekomst voor het bedrukte papier. Als totaalleverancier willen wij actief inspelen op de ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarbij

het papier beslist niet zal verdwijnen maar waar de digitale varianten de gedrukte media nog meer zullen aanvullen. De website naast het magazine, de productbrochure naast de digitale bestelservice, de gedrukte mailing naast de e-mailmailing. Het gevolg van deze ontwikkeling is kleinere oplages en kortere doorlooptijden. Personaliseren met variabele data zijn de mogelijkheden die digitalisering voor kleine oplages biedt. Verdere specialisatie in onze productgroep ‘periodieken’ is één van de speerpunten voor het nieuwe jaar. De plannen voor de uitbreiding van ons pand en machinepark horen daarbij. Investeringen die ervoor moeten zorgen dat we als totaalleverancier uw periodieken en mailings van ontwerp tot verzending onder één dak kunnen verzorgen. Met of zonder bijlages, één grote oplage of vijf verschillende varianten, met of zonder acceptgiro, roept u maar en wij kunnen het voor u verzorgen. Ook in 2008 stropen wij graag de mouwen voor uw drukwerk op. Maar eerst wens ik u bezinnende Kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig Nieuwjaar. Met vriendelijke groet, Arjan Verloop

Geslaagde mailing... In de zomermaanden is het hele team van Drukkerij Verloop op een enthousiaste manier actief geweest met de totstandkoming van een barbecue receptenboek. Tekst schrijven, foto’s nemen, recepten samenstellen, uitvoering bespreken, en ga zo maar door. Alle klanten, relaties en prospects hebben het boekje ontvangen. De spontane reacties die we kregen waren overweldigend.


KLANT AAN HET WOORD

Verduurzamen van relatie NedCoat voor het verduurzamen van metaal NedCoat is een totaalaanbieder in oppervlaktebehande-

ling: beschermt en decoreert metaal door middel van

“Toen ik in 1971 bij NedCoat ging werken, toentertijd nog

Verzinkerij Clements geheten, liep al het drukwerk via Drukkerij Gebroeders Verloop”, herinnert zich Ries Degoedt, commercieel en technisch adviseur bij de NedCoat Group in Alblasserdam. “Maar helaas, na enige tijd kwam er om diverse redenen een andere drukker in beeld”.

anodiseren, DacrometLC®,

duplex, Geomet®, natlakken, OptiCoat®, poedercoaten en thermisch verzinken. Puur vakmanschap, waarbij elk

bedrijf zijn eigen specialisme heeft. NedCoat onderscheidt

zich door een goede spreiding in de Benelux, doordachte logistieke concepten, een

ruime capaciteit en een grote

flexibiliteit. Een allround aanbieder met concurrerende

totaalafspraken, één verantwoordelijke partij en één gesprekspartner.

“Het contact is heel plezierig en samen kom je dan tot een beter resultaat.”


“Willen is kunnen…” Op de Radio hoorde ik onlangs een reclame van een Friese bank. Vanuit de Friese taal (!) werd een zin vertaald die ongeveer zo klonk: “winnaars haken nooit af, en afhakers winnen nooit”. Nu is het zo dat ik iets met Friezen heb: genealogisch onderzoek heeft uitgewezen dat mijn voorvaderen uit het hoge noorden komen. Degenen die mij kennen weten ook wat voor een enorme stijfkop ik kan zijn.

De heer Ries Degoedt

Hernieuwde samenwerking “Vijf jaar geleden kwam er een nieuwe man bij Drukkerij Verloop en zo hebben we kennis gemaakt met Jan Vreeken. Dat klikte direct. Bij hem ben je klant. Hij neemt de tijd voor je, niets is teveel, hij denkt met je mee en respecteert de keuze van de klant, ook al adviseert hij zelf iets anders. Dat waarderen we enorm. Het contact is heel plezierig en samen kom je dan tot een beter resultaat. Ze luisteren goed naar de wensen van klanten. Bijvoorbeeld het digitale druk-

Kerstkaart met chip, na opening van de kaart spreekt de directeur van NedCoat zijn kerstwens uit.

werk, dat besteedde Verloop altijd uit. Nu hebben ze de koppen bij elkaar gestoken en geïnvesteerd in een nieuwe pers. Sinds kort kunnen we nu ook digitaal drukken bij Verloop. Dus tegen een lagere prijs kleinere hoeveelheden drukken met een prima kwaliteit. Kwaliteit is uiteindelijk datgene wat de klant waardeert en tevredenstelt. Tot slot, maar dat zal vast niet voor iedereen gelden: Verloop zit hier lekker dichtbij en dan kun je makkelijk langslopen om even iets door te nemen. Dat is puur gemak.”

Tweemaal per jaar verschijnt het magazine NedCoat News.

Terug naar de spreuk: op het moment dat ik deze zin hoorde, stond ik zelf op het punt van afhaken. Wat was namelijk het geval? Jaarlijks drukken wij een eigen kalender, dit jaar voorzien van schitterende natuurfoto’s. Nu zal deze fotograaf, naast een goede kijk op fotografie, daar niet alleen heel veel uren in gestoken hebben, maar ook zeer professioneel materiaal tot zijn beschikking hebben. Maar toch... Bij het zien van deze foto’s zonk de moed mij in de schoenen. Zelf wil ik namelijk in mijn spaarzame vrije tijd nogal eens foto’s in de vrije natuur schieten. Ik herinner mij die keer dat ik ’s morgens vroeg in Dwingelo (05.30 uur) zat te wachten op een plek waar ik eerder reeën had gezien. Na twee uur lang geen enkele ree te hebben gezien besloot ik mijn fiets, die ik min of meer op de weg geparkeerd had, in veiligheid te brengen omdat het ochtendverkeer op gang kwam. Toen ik dit gedaan had en ongeveer 10 meter terug moest lopen naar mijn statief, zag ik dat er op vier meter afstand van mijn statief een ree stond die, bij de eerste stap die ik zette, wegsprong… weg wereldfoto! U begrijpt dat ik dan jaloers ben op iemand die zulke mooie foto’s kan maken, alhoewel… In een radiocommercial van diezelfde bank heeft men het ook over... willen is kunnen en… kunnen is willen.

Begriepst?

Wedstrijdkrant, digitaal gedrukt met variabale gegevens.

Diverse keren per jaar informeert NedCoat haar relaties met een gepersonaliseerde ansichtkaart.

Leo van der Welle


Referenties REFERENTIES Handelsdrukwerk Als er één klant is die met een loep haar drukwerk beoordeeld, is het SynCount Accountants & Belastingadviseurs te Bodegraven. In november is er weer een grote hoeveelheid briefpapier, enveloppen en visitekaarten afgeleverd. Ook nu was SynCount weer enthousiast over de kwaliteit van het geleverde drukwerk. Periodieken Daniël is het tweewekelijks verschijnend jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten. Het wil antwoorden geven op vragen die bij jongeren leven. Vanaf januari 2008 verschijnt Daniël in een nieuw jasje: fris en jong, maar met dezelfde inhoud. In de achterliggende periode is Drukkerij Verloop zeer intensief bezig geweest om gestalte te geven aan de nieuwe vormgeving.

Reclamedrukwerk Projectenbureau Vormflex b.v. te Alblasserdam houdt zich bezig met het aannemen van opdrachten in onder andere de civiele techniek, waarvoor zij projectmedewerkers beschikbaar stellen aan haar opdrachtgevers. In een fraai vormgegeven bedrijfsbrochure wordt verteld over de visie, de mensen en de opdrachten van Vormflex. Boeken ‘Krimpen aan den IJssel verandert herkenbaar’ is een boek waarin de gemeente gevolgd wordt vanaf het ontstaan tot en met de toekomstplannen die momenteel in ontwikkeling zijn. Drukkerij Verloop tekende voor het ontwerp en de productie van dit gebonden boek. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, tijdens een werkbezoek aan de gemeente.

In Memoriam In het afgelopen jaar zijn er twee (oud-)werknemers van Drukkerij Verloop overleden. Op 29 mei overleed oud-firmant dhr. Piet Verloop. Jarenlang vormde hij samen met zijn broer Nico de Gebroeders Verloop. Bijna 50 jaar is hij actief geweest in het bedrijf. Zijn werkzaamheden richtten zich vooral op de verzorging van de wekelijkse uitgave van huis-aan-huis krant De Klaroen. Daarnaast heeft hij het zetten in lood en het drukken in de boekdruk van duizenden orders familiedrukwerk verzorgd. Dhr. Verloop is 76 jaar geworden. Op 6 september is dhr. Bert van Golen overleden. Vanaf 1990 was hij als vormgever aan het bedrijf verbonden. Zijn inzet en creativiteit hebben een belangrijke impuls gegeven aan het opzetten van een professionele afdeling vormgeving. In deze periode heeft hij veel logo’s, huisstijlen, brochures en periodieken op een aansprekende wijze opgezet. Op 54-jarige leeftijd is Bert aan de gevolgen van een ernstige ziekte overleden. Wij wensen de achtergebleven familieleden Gods ondersteuning toe in dit smartelijke verlies.

INZICHT is een uitgave van Drukkerij Verloop December 2007

Drukkerij Verloop Bedrijventerrein Vinkenwaard Ohmweg 31 - 2952 BD Alblasserdam Postbus 33 - 2950 AA Alblasserdam

T F E I

078 691 28 99 078 691 95 36 info@verloop.nl www.verloop.nl

Inzicht 21_DV  
Inzicht 21_DV  

Geslaagde mailing... Continu in beweging In de zomermaanden is het hele team van Drukkerij Verloop op een enthousiaste manier actief geweest...