6 minute read

BRUKER SMART TEKNOLOGI PÅ VÆRUTSATTE FJELLOVERGANGER

Svenn Egil Finden Foto Statens vegvesen.

Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

TEKST LISA EKLI

FOTO DIVERSE

En ny type brøytestikker er på plass for vinteren. Med ny teknologi og innhenting av data, skal de bidra til tryggere og mer effektiv kolonnekjøring, og høyere oppetid på fjellovergangene.

Vær og vinterforhold påvirker mange av veistrekningene som Statens vegvesen har ansvar for. Når strekninger stenges helt eller delvis med kolonnekjøring, skaper det forsinkelser og utfordringer for brukerne. Derfor testes ny teknologi ut i et prosjekt mellom Statens vegvesen, Presis vegdrift og RoadTech, med mål om å øke oppetiden på de fire fjellovergangene Hardangervidda, Hemsedalsfjellet, Filefjell og Vikafjellet. – Vi er stolte av å kunne ta i bruk og teste ny teknologi på en driftskontrakt som med fire høyfjellsoverganger er blant de tøffeste i landet. Det sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden.

Han forteller at de kontinuerlig jobber med små og store forbedringer for å øke oppetid og sikkerhet på fjelloverganger og resten av veinettet. – Dette er et forbedringsarbeid der vi er avhengig av samarbeid med både private og offentlige aktører, samt forskningsmiljø. Denne typen bruk av teknologi på brøytestikker og elektronisk kolonnevakt er initiativ fra private aktører. Mange små forbedringer utgjør en forskjell, så slike initiativ er veldig viktige, sier han.

Å instrumentere værutsatte strekninger med sensorer om vær, vind og trafikkforhold er ett av målene Statens vegvesen har satt i prosjektet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger», som strekker seg over perioden 2022-2026. Det nye prosjektet er et ledd i dette arbeidet, og kontrakten gjelder i fem år fra 2022-2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år. >>

Flere komponenter i samspill Peder Strømsvåg, daglig leder i RoadTech, forklarer at den nye teknologien består av flere komponenter som skal spille sammen: – Her bruker vi en ny type brøytestikker som skrus fast i bakken. Når brøytestikkene settes ned, fanges det opp en rekke data, for eksempel om grunnforhold, dybde, og nøyaktig GPS-posisjon.

Posisjonen kobles til verktøyene brøytebilassistent og kolonnevakt. Ved hjelp av en GPS-antenne på toppen av brøytebilen, og en app på et nettbrett inne i bilen, kan sjåføren se hvor brøytebilen ligger i veibanen, til tross for dårlig sikt. Dette kalles brøytebilassistent, og er spesielt nyttig i forbindelse med kolonnekjøring. – De andre kjøretøyene i kolonnen får utdelt hjelpemiddelet kolonnevakt. Dette er en brikke som lyser grønt når man holder riktig avstand til bilen foran, og rødt om avstanden blir for stor. Informasjon om avstand mellom kjøretøyene går også til brøytebilsjåførene foran og bak i kolonnen, forteller Strømsvåg.

På denne måten blir kolonnene tryggere og mer effektive, og man kan kjøre flere kolonner på kortere tid enn man har kunnet hittil. Dette betyr høyere oppetid på fjellovergangene, mener vegvesenet.

Fremkommelighet, sikkerhet og miljø – Dette er en krevende og utfordrende kontrakt med mye høyfjell og mye vær, noe vi synes er kjekt. Det blir i hvert fall ikke kjedelig. Det sier daglig leder i Presis vegdrift, Eivind Iden. – Presis har lang erfaring fra disse fjellovergangene fra tidligere og vi ser veldig positivt på å fortsette med dette. Ja, det blir krevende, men det er også denne type utfordringer som gjør oss bedre.

Det viktigste er at dette forhåpentligvis gir bedre fremkommelighet og bedre sikkerhet for bilistene, sier Iden. Sikrere kolonnekjøring for både bilister, brøytebiler og utrykningskjøretøy, og bedre forutsigbarhet for bilistene som skal over fjellovergangene i dårlig vær, er ønskelige resultater av prosjektet. Å redusere CO2-avtrykket i vinterdriften er også et viktig mål. – Ja, i tillegg til brøyteassistenten med GPS-merkete brøytestikker, så har vi investert i nyeste teknologi innen maskiner til brøyting og fresing. Spesielt sistnevnte har redusert dieselforbruket betraktelig. I tillegg er maskinene bedre å manøvrere, har bedre sikt og et lavere støynivå, noe som gjør hverdagen sikrere og bedre for våre sjåfører, forteller Iden.

Utformingen og forsterkningen i de nye brøytestikkene vil bidra til å redusere svinn og behov for resetting, sier Peder Strømsvåg i RoadTech. – Tester gjennomført av Statens vegvesen viser at skrubrøytestikkene sitter hele fire ganger så godt fast som dagens brøytestikker. I tillegg er stikkene produsert i resirkulerbar plast, slik at defekte stikker kan bli til nye. Dette bidrar til miljøaspektet, som er noe vi er veldig opptatt av, forteller han.

Stikkene settes ut i fart, ved hjelp av en ny type stikkemaskin. Dette gir et lavere drivstofforbruk, bedre arbeidsvilkår for sjåførene, og høyere trafikksikkerhet mens arbeidet pågår. – Sjåførene som setter ut stikkene, har så langt gitt gode tilbakemeldinger, forteller Strømsvåg.

Gjenbruk og samfunnsansvar De nye brøytestikkene er nå på plass, og klare for bruk gjennom vinteren. Når sesongen er over, skal de samles inn, vaskes og sorteres. For å ivareta dette, har prosjektet en egen løsning, forteller Strømsvåg: – I stedet for at vi etablerer stikketerminaler rundt om i landet, bruker vi AI-bedrifter for å hjelpe oss med dette arbeidet. Tanken er at de kan drifte arbeidet som et stikkehotell, der de bidrar til å klargjøre stikkene for en ny sesong. Det gir AI-bedriftene meningsfulle oppgaver, mens entreprenøren får rom for å drive med kjernevirksomheten. På denne måten kan vi også bidra til lokalsamfunnet. /

Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Det nye dobbeltsporet bygges for å legge til rette for økt fart og ere avganger på Vestfoldbanen. Det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025, og da blir det mulig å kjøre re tog timen mellom Tønsberg og Oslo. Målet er å få reisetiden mellom Tønsberg og Oslo ned til en time.

Ny stasjon Strekningen får ny stasjon (Horten stasjon) litt sør for Skoppum. Den nye stasjonen får stor innfartsparkering og gode forbindelser for bil, gående og syklister. Prosjektet inneholder også to bruer, tre nye tunneler, re beredskapsplasser og tre rømningstunneler. Det bygges betongtunnel under E-18 ved Kopstad, og en berg- og betongtunnel mellom Skaug og Viulsrød.

Store kontrakter Nykirke-Barkåker gjennomføres som to store totalentrepriser: Sapi NOR (et arbeidsfellesskap mellom Webuild og Pizzarotti) har entreprisen for grunnarbeid og NRC har den jernbanetekniske kontrakten.

Lokalbefolkningen De este av boligene på Skoppum ligger innenfor rekkevidde av den nye stasjonen. Med gang- og sykkelvei i trygg, planfri kryssing og med både sykkelparkering og sykkelhotell er det lagt til rette for at beboerne kan komme seg til stasjonen uten å bruke bil

Pendlerne Det er lagt til rette for overgang mellom transportformer, med plasser for både buss og taxi tett opp til hovedinngangen. Det blir egen adkomstvei for buss, taxi og avsetting. Den nye stasjonen får adkomst direkte fra rv. 19. Det etableres en stor innfartsparkering som ved behov kan bygges ut til å romme ca. 600 biler. Det settes av plass til framtidig utvikling av eventuelle nye kollektivløsninger fra stasjonen til Horten.

Foto: Aerial Geo Survey for Bane NOR