3 minute read

Teknologien for å ta bære kraftige valg er her allerede

TEKST LISA EKLI

FOTO THE VELUX GROUP

Teknologien for å ta bærekraftige valg er her allerede

Energieffektive bygg blir sentrale i arbeidet for å nå klimamålene. Men hvordan kan vi sikre at de bærekraftige boligene også har et sunt og godt inneklima for de som skal bo der?

Jens Christoffersen

– Vi oppholder oss innendørs ca. 90 prosent av tiden. Derfor er det utrolig viktig at vi sikrer at inneklimaet er bra for oss. Hvis boligene samtidig kan være energieffektive, er det det aller beste, sier Jens Christoffersen.

Han er Lead Daylight Specialist i Velux-gruppen, og har lang erfaring med tiltak som kan forbedre miljøet vi omgir oss med i boligene våre. Christoffersen mener vi bør være enda mer opptatt av dette feltet enn vi er i dag, fordi det har stor påvirkning på livskvaliteten. – Prosenten av nybygg er liten i forhold til den allerede eksisterende bygningsmassen. Dette er bygg som for eksempel skoler, kontorer og boliger. For å bedre inneklimaet og redusere klimaavtrykket, kan bærekraftig renovering av disse eksisterende byggene være en viktig del av strategien. Derfor må både ny og eksisterende byggemasse under lupen.

1 av 5 har problemer med inneklimaet

Velux-gruppen jobber med blant annet takvinduer, solskjerming og smarthusløsninger. De siste åtte årene har de gjennomført årlige undersøkelser for å kartlegge tilstanden til bygningsmassen i Europa, og se sammenhengene mellom inneklima i bygninger og god helse.

Undersøkelsene gjennomføres av RAND Europa, Ecofys, Fraunhofer IBP og andre ledende europeiske forskningsinstitutter, og presenteres i det årlige Healthy Homes Barometer. Siste utgave av rapporten presenterer et stort behov for renovering og nye klimasmarte løsninger. Her kommer det frem at utfordringer som fukt og mugg, mye støy, kulde og mangel på >>

dagslys er et altfor vanlige her til lands, og at nesten 1 av 5 som bor i Norge er utsatt for minst én av disse utfordringene.

Kvaliteten på inneklimaet er imidlertid ikke nødvendigvis noe vi selv legger merke til. Derfor trenger vi av og til må vi hjelp av digitale løsninger, mener Christoffersen.

Smarte løsninger testes ut

– Ved hjelp av sensorer, som er koblet til smarte vindusløsninger, kan vi for eksempel sikre at vinduer åpner seg og lufter ut når CO2-nivået blir for høyt innendørs. Slike atferdsindikatorer kan også sørge for at solskjerming aktiveres når temperaturen når opp til et visst nivå.

Dette er bare noen av de løsningene for fremtiden som har blitt testet ut de siste årene gjennom selskapets ulike prosjekter. – Vi forsøker å se for oss behovene frem i tid. Resultatene og erfaringene fra prosjektene tjener som inspirasjon og rettesnor, og de gode løsningene kan videreutvikles og skaleres, forteller Christoffersen.

Living Places klart til 2023

Det foreløpig ferskeste tilskuddet i porteføljen, er nå i ferd med å ferdigstilles. Living Places er et samarbeid mellom Velux og EFFEKT, Moe og Enemærke & Petersen, og Christoffersen betegner det som deres store flaggskip. Når København tar på seg tittelen verdens arkitekturhovedstad ved årsskiftet, skal de første prototypene stå klare i byen. – Living Places handler om å vise hvordan fremtidens bygninger og boliger skal bygges på en måte som både er positiv for menneskene som bor der, og for planeten. Vi ønsker å forlenge bygningenes levetid, redusere avfall, arbeid, kostnader og utslipp. En slik regenerativ livsstil gjelder alle deler av utviklingen, forteller han.

Prototypene skal være de første praktiske eksemplene på Build for Life-konseptet. Og det handler ikke bare om hvordan det skal bygges. Et godt inneklima står sentralt, det samme gjør et minimalistisk avtrykk på planeten.

Alt knyttes sammen

I tillegg skal ulike boligtyper integrere mennesker i forskjellige livsstadier, både barnefamilier og eldre. For bærekraft handler ikke bare om klimautslipp, men også om hvordan vi som mennesker har det. Vi må knytte alt dette sammen, og samtidig ivareta både livssyklusen til mennesket og til konstruksjonen, påpeker Christoffersen.

Målet er å skape sunne boliger og sunne samfunn. Og det skal ikke lenger være en visjon for en fremtid flere år unna: – Vi ønsker å vise at vi ikke trenger å vente på fremtidig teknologi for å ta bærekraftige og ansvarlige valg. Vi kan gjøre det nå. /