3 minute read

Flaskfiskar farliga för miljön

Vill stoppa invasiva fiskar

Nina Romanus har en utställning om plast.

Text: Eva Lundgren Foto: Johan Wingborg

Just nu pågår en ovanlig utställning om plast i havet på Ekocentrum. En del av utställningen tar upp problem med det invasiva släktet flaskfisk som härjar utmed våra kuster. – Det handlar om att visa upp situationen, undersöka vad som görs åt den samt inspirera besökarna att bidra till att stoppa invasionen, förklarar Nina Romanus.

Utställningen, som visas i Ekocentrums nya lokaler i Gamlestan, handlar om olika projekt kring insamling och hantering av plast i havet. Den del av visningen som handlar om flaskfisk är sammanställd av Nina Romanus, IT-samordnare med ett starkt intresse för miljö och hållbarhet. – Arterna av flaskfisk är många och varierade. Exempelvis pärlvispen (Buttelius virvel virus) snurrar sig fram medsols, vilket forskare lyckats visa med hjälp av noggranna analyser av skelett och muskelinfästningar. I de pärllika utskotten på fenorna finns pigment av alla kulörer som skapar ett fladdrande skimmer; det gör det svårt att veta exakt var fisken är och utgör alltså ett slags kamouflage.

Julgransålen (Gracia festivitas) är en långsam fisk som endast äter en gång om året, företrädesvis på vintern. Födan består till 98 procent av en tunn nätliknande polymer, vanlig vid jultid, som julgransålen sväljer i stora sjok utan att bryta ner den. Det innebär att fisken blir längre ju mer den äter.

En annan fascinerande art är näbbgäddan (Buttelius polly toxica) som är sällsynt eftersom den är transparent, berättar Nina Romanus. – Fiskens fjäll och hud är motståndskraftiga mot nedbrytning men innehåller ingen som helst näring. Det gör att när ett djur äter näbbgäddan fylls dess mag- och tarmsystem så att ingen annan mat får plats. Det får den tragiska konsekvensen att djuret svälter ihjäl.

En intressant egenhet med flaskfiskar är att de ofta följer med hem när man handlar olika varor för att sedan ansamlas bland vanliga hushållssopor. Det är just den egenskapen som fått Nina Romanus intresserad av släktet. – Samtliga flaskfiskar i utställningen har jag hittat på de mest ovanliga ställen

i mitt eget hem. Om man inte tänker sig för är det lätt hänt att råka få med sig en flaskfisk och föra den vidare ut i naturen där den alltså kan ställa till med mycket elände.

Vad kan man då som enskild individ göra för att stoppa flaskfiskarna?

– Det bästa vore förstås att vara mer noga när man handlar och, om möjligt, helt sluta köpa varor som riskerar vara flaskfiskkontaminerade. Det är dock ganska svårt eftersom flaskfiskar lurar lite varstans bland vanliga vardagsvaror och därför är svåra att undvika helt. Det jag önskar med min utställning är därför inte att visa på enkla lösningar utan snarare att starta en diskussion. Jag tror att vi kan minska denna invasiva arts utbredning ganska kraftigt. Men då måste vi bli medvetna om problematiken och förstå hur stor skada flaskfiskarna gör.

Det finns många arter plastplankton. Detta är en Tangentus topic.

Pärlvisp (Buttelius virvel virus) Burkbuk (Bottelius Abdominis)

Fakta

Flaskfiskarna är del av utställningen Ett hav av plast … en flaskpost till framtiden på Ekocentrum. Utställningen visar bland annat olika västsvenska initiativ för att samla in marin plast samt innovationer för att skapa nya produkter av plasten. Också filmtrilogin Plast i vårt hav – från skräp till resurs visas här. Ekocentrum finns i nya lokaler på Gamlestadsvägen 2–4, B21. Utställningen har öppet på tisdagar och torsdagar kl. 10:00–16:00 och kommer att pågå minst till och med mars 2022. Övriga dagar behövs en föranmälan för att besöka utställningen. Kontakt: maria. elggren@ekocentrum.se, 031-705 07 40. Alla hittills kända flaskfiskarter finns presenterade på instagram: www.plastiwitness.se.