__MAIN_TEXT__
2 minute read

Ingen räddning för klimatet

Pandemin har liten klimatpåverkan

Den globala minskningen av koldioxidutsläpp under 2020 väntas gå ner 8 procent, enligt Internationella Energiorganet, IEA. Nedgången beräknas dock bli kortvarig. – Människors förändrade beteende kan säkert väcka tankar och ha en symbolisk betydelse. Men för klimatet betyder dessa 8 procent ingenting, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi samt koordinerande huvudförfattare vid IPCC.

MINSKADE AKTIVITETER, minskad trafik och ökat hemarbete har lett till mindre utsläpp av växthusgaser under 2020. – Det är förstås positivt, menar Deliang Chen. Men växthusgaser har lång livslängd och har släppts ut av människan under drygt 200 års industrialisering. Den globala uppvärmningen reagerar på detta ackumulerade utsläpp. En minskning på 8 procent för hela 2020 innebär att vi släpper ut 47 miljarder ton koldioxid istället för 51 miljarder ton under ett år; det kommer inte att påverka klimatkrisen alls. Om vi dessutom tänker på vad det kostat att få ner utsläppen, bland annat tiotals miljoner människor som knappt fått lämna sina hem och miljontals arbetslösa, inser vi att det nuvarande sättet att leva inte kommer att vara hållbart i längden.

Många har dock positiva upplevelser av att ha tvingats ställa om och leva på ett enklare sätt. – Kanske kan pandemin ha det goda med sig att vi lär oss uppskatta vardagliga saker, som promenader i naturen och umgänge med familj och vänner, istället för exotiska resor till fjärran länder. Om den insikten håller i sig kommer det förstås att vara bra för klimatet.

Covid-19-pandemin kan ses som en försmak till vad klimatförändringen kan föra med sig, menar Deliang Chen.

– BLAND ANDRA Bill Gates påpekar att klimatförändringen kommer att få en liknande, men mer utspridd, effekt som pandemin. Om utsläppen fortsätter öka som idag beräknas de vid nästa sekelskifte orsaka kanske fem gånger så många döda som den pågående pandemin. När det gäller klimatet går det dock fortfarande att agera även om tiden är knapp.

Deliang Chen påpekar att en kris ofta innebär nya lärdomar. – Finanskrisen 2008–2009 ledde till satsningar på förnybar energi som fortsatt än idag. Tyskland planerar att fasa ut all kärnkraft under 2022 och ska stänga sina kolkraftverk senast 2038. Också Frankrike gör stora klimatsatsningar, liksom Kina och Indien. Men att USA lämnat Parisavtalet är förstås inte bra; om en så stor och rik nation inte vill vara med, varför ska då mindre och fattigare länder anstränga sig?

Deliang Chen hoppas att världens olika länder tar vara på möjligheten till förändring när pandemin väl klingat av. – Jag är lite av en pessimist, trots att jag inte vill vara det,

- Sättet vi lever på under pandemin är inte hållbart i längden, menar Deliang Chen.

En minskning på 8 procent för hela 2020 ... kommer inte att påverka klimatkrisen alls.

DELIANG CHEN eftersom jag alltför ofta sett politiska beslut gå emot det vetenskapen säger. Människan har också genom historien visat sig ha kort minne, så risken finns att vi snart glömmer allt vi lärt oss de senaste månaderna och återgår till vårt tidigare sätt att leva. Det positiva är dock att det pågår en tydlig debatt i Europa och på andra håll i världen om att den ekonomiska återhämtningen måste bli grön. Så min förhoppning är att när hjulen så småningom börjar snurra igen gör de det på ett klimatmässigt mer hållbart sätt.