1 minute read

Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt

Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt - Een gezonde samenleving

Wetenschappelijke perspectieven in tijden van crisis

Advertisement

Gezond leven is iets wat ons steeds meer bezighoudt. Maar bestaat er ook zoiets als gezond samenleven? Wat zou dat dan zijn, een gezondere samenleving? En hoe blijven individuen daarin gezond? Het afgelopen jaar lijken die vragen urgenter geworden dan ooit. De coronacrisis heeft de discussie over gezondheid, en wat we daarvoor overhebben, op scherp gesteld. In Een gezonde samenleving kijken wetenschappers vanuit heel verschillende perspectieven naar de manier waarop mensen in Nederland gezonder proberen te leven en werken, wat de impact daarvan op de zorg is, en welke rol verhalen en verschillende culturele perspectieven hebben in wat we een gezonde samenleving en een gezond individu noemen. De kracht van Een gezonde samenleving is bovendien gelegen in de diversiteit ervan. En dat is tegelijk een rode draad in de verschillende hoofdstukken: een gezonde samenleving is een samenleving die diversiteit niet alleen weet te accepteren, maar vooral ook belangrijk vindt en mogelijk maakt.

MARIEKE VAN DEN BRINK en OLIVIER HEKSTER zijn hoogleraar aan de Radboud Universiteit in respectievelijk gender en diversiteit en oude geschiedenis; GERT JAN VAN DER WILT is hoogleraar Health Technology Assessment aan het Radboudumc.