3 minute read

Boekenhoekje

Sterker worden waar het pijn doet – Ybe Casteleyn en Jill Marchant

Tekst: Lynn De Pelsmaeker

Advertisement

Dit boek voelt vernieuwend aan. Het is niet het zoveelste zelfhulpboek, maar een echt voel- en doeboek over trauma. Je kan niet anders dan meevoelen met de levensverhalen van Carlo, Lena en de anderen.

Theorie wordt telkens gekaderd binnen een individueel therapietraject, gevolgd door een oefening.

De oefeningen zijn zeer relevant, maar niet altijd evident om zonder ondersteuning te doen. Elk hoofdstuk begint met een gedicht en eindigt met een toepasselijke songtekst.

In de eerste twee delen wordt gefocust op de impact en mechanismen van trauma. Het derde en laatste deel zoomt in op herstel. Ybe beschrijft perfect hoe diep traumatische pijn gaat, maar ze biedt ook perspectief. De gevolgen van trauma zijn verregaand, soms generaties lang, maar de pijn kan verzachten. Dit boek biedt hoop en kracht om sterker te worden waar het pijn doet en je hart opnieuw te openen om te leven.

Je vindt alle oefeningen en theorie op www.sterkerwordenwaarhetpijndoet.nu. Ybe vindt dat therapeutische kennis niet binnenskamers gehouden moet worden. Je mag alles dus vrij gebruiken. Ook de playlist met muziek uit het boek kan je op de site terugvinden.

De meeste mensen deugen – Rutger Bregman

Tekst: Els Lambrecht

‘In de mens strijden twee wolven. De ene is slecht en boos, de andere rustig en liefdevol. Welke wolf het wint, hangt af van wie jij te eten geeft.’ Het boek begint met deze quote. Bregman vertelt dat via wetenschappelijk onderzoek in de samenleving een verkeerd beeld van de mens is neergezet. De menselijke neiging tot het goede doen is immers veel sterker ontwikkeld dan het omgekeerde. Alleen de perceptie is anders. Voortdurend wordt onze aandacht getrokken naar berichten over misdaden en ongelukken. Dit nieuws gaat echter over opvallende uitzonderingen. Het is dus tijd voor een nieuw realisme. Het boek leest als een trein en heeft een sterke overtuigingskracht. Met verschillende voorbeelden uit de geschiedenis illustreert hij zijn punt. Bregman ontmythologiseert enkele hardnekkige misverstanden. Beruchte psychologische experimenten blijken gemanipuleerd te zijn. Zoals in Stanford Prison, waar proefpersonen die als bewakers binnen een dag bereid waren tot extreem geweld tegen de hun toevertrouwde ‘gevangenen’. Achteraf blijken deze onderzoeken te rammelen. Ondertussen leven wij met een mensbeeld dat onder invloed stond van een somber geloof dat de mens vooral zondig is. Het blijkt eerder zo te zijn dat we als mensen invoelende, empathische groepswezens zijn, met een gezond emotioneel begrip voor onze medemensen. Dit boek was door dit inzicht onrechtstreeks een ware hulp in mijn (trauma-)therapie.

Shinrin-yoku – Héctor Garcia en Francesc Miralles

Tekst: Lynn De Pelsmaeker

Misschien kan jij je wel een boswandeling voor de geest halen waarna je je energiek en relaxed voelde. Dan ervaarde je ook de deugddoende effecten van shinrin-yoku ofwel bosbaden. Een gebruik dat in de Japanse maatschappij enorm ingeburgerd is. Natuurparken werden hiervoor opgericht, een verblijf in het bos wordt jaarlijks door sommige werkgevers georganiseerd, het is zelfs gedekt door de ziekteverzekering en vrienden spreken met elkaar af om te gaan shinrin-yokuen.

De schrijvers schetsen in dit boek hoe we als moderne mens het contact met de natuur zijn kwijtgeraakt, terwijl deze connectie gedurende onze hele geschiedenis wel van belang was. Het gevolg is onder andere dat meer mensen zich angstig of depressief voelen. Aan de hand van zowel mythes, legenden en wetenschappelijk onderzoek legt dit boek uit waarom bostherapie zo heilzaam is voor lichaam en geest.

Bosbaden is niet zomaar eventjes snel een wandelroute erdoor jagen. De afstand die je aflegt, is zelfs niet relevant. Je doet aan shinrin-yoku door je dagdagelijkse beslommeringen achter te laten voor je vertrekt en je zintuigen optimaal in te zetten in het bos. Ook voor wie niet regelmatig in het bos geraakt, voorziet het boek tips en tricks om thuis uit te voeren.

Een uitgebreide review van dit boek vind je via www.uilenspiegel.net/tags/detail/boekreviews