Page 1

MANIFESTACIÓ 18 h. Barcelona Pg. de Gràcia / Av. Diagonal

VAGA 29 març

GENERAL

Les notícies del delegat 103 Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-març 2012

Política sindical La reforma laboral dispara els acomiadaments

www.ugt.cat

Actualitat sindical Fercable, Rotatek y Rotocaifo, primeras empresas que se acogen a la reforma laboral para despedir a trabajadores

Editorial #29mvagageneral Política sindical Una nova reforma laboral: injusta amb els treballadors i treballadores, ineficaç per a l’economia i inútil per a l’ocupació Igualtat Les dones, col·lectiu diana de la reforma Espai Avalot Joves i reforma laboral AMIC Reforma laboral = més precarietat i vulnerabilitat per a les treballadores i els treballadors immigrants

Comunicación Campaña en la red por la huelga general Serveis públics Retallades als serveis públics (1) Els drets dels treballadors públics, en estat d’excepció Serveis públics Retallades als serveis públics (i 2) L’ensenyament involuciona a Catalunya Estadístiques + Novetats documentals e-sindicat Campanya a Internet contra la reforma laboral


2

Política sindical

La reforma laboral dispara els acomiadaments En només 13 dies de vigència 6.900 treballadors s’han vist afectats per 327 ERO a comencem a conèixer amb xifres l’impacte real de la reforma laboral. La UGT de Catalunya ha fet un primer balanç dels expedients de regulació d’ocupació (ERO) i de la destrucció d’ocupació durant el 2011 i els dos primers mesos del 2012. Els efectes de la reforma laboral del PP s’han notat des del primer dia de la seva entrada en vigor, i ha disparat el nombre d’ERO presentats. Aquí podeu llegir l’informe exhaustiu de balanç d’ERO a ww.ugt.cat (apartat Documents ’ Acció sindical, Indústria i serveis): http://goo.gl/QlhKo Des del 13 de febrer fins al 29 de febrer, s’han presentat a Catalunya un total de 327 expedients que han afectat més de 6.900 treballadors i treballadores. Això vol dir que en tan sols 13 dies s’han presentat 13 ERO més que en tot el febrer de 2011. ERO presentats del 13 al 29 de febrer Reducció Extinció ERO 112 54 693 924 Afectats

Suspensió 161 5.286

Total 327 6.903

El 2011 Catalunya ha perdut cada dia 133 llocs de treball A Catalunya, durant el 2011, s’han destruït 85.102 llocs de treball. Aquesta dada suposa que diàriament s’han perdut 133 llocs de treball. Al 2011, 3.509 empreses van presentar a Catalunya 4.014 ERO, que van afectar un total de 63.610 persones. Aquestes xifres han suposat un increment del 32,5% del nombre d’expedients i del 17,6% de treballadors afectats respecte l’any 2010. S’han presentat 653 expedients d’extinció (25,8% més que l’any passat) que han afectat 11.850 treballadors i treballadores.

ERO al sector públic L’efecte de les retallades es trasllada al sector públic amb 140 expedients i més de 5.300 persones afectades. Els subsectors més afectats són activitats sanitàries, educació i serveis socials. Com queda palès, aquesta reforma laboral no farà més que agreujar els afectes de la reforma del 2010: l’any passat es van destruir més de 85.000 llocs de treball al nostre país, segons dades de la Seguretat Social. Des de l’inici de la crisi, el 2007, s’han destruït més de 373.000 llocs de treball a Catalunya.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


Editorial

3

#29mvagageneral l dia 20 de febrer els sindicats majoritaris, la UGT i CCOO, vàrem enviar al president del govern central, Mariano Rajoy, una carta en què li proposàvem obrir un procés de negociació per a modificar la reforma laboral que va entrar

Perquè empenyen el món del treball cap al terreny de la conflictivitat i la judicialització? Queda clar que és una reforma ideològica que només pretén establir ben clarament la frontera entre els qui manen i els qui

en vigor a mitjans del mes de febrer. No hem rebut cap resposta. Tot un símptoma del profund menyspreu que el nou govern del Partit Popular té de la representació dels treballadors i les

són manats. Els sindicats ens hi oposarem amb tota la força, sabent que la immensa majoria dels treballadors i les treballadores d’aquest país rebutgen aquestes noves regles del

treballadores. Podem recordar la tira de principis democràtics i constitucionals que Rajoy ha ignorat abans d’impulsar legalment la seva reforma, però semblaria que el problema han estat les

joc. Ho farem amb la contundència de la vaga general que hem convocat per al dia 29 de març. No ens han deixat cap altre camí. De la senda de destrucció de drets, del canvi radicalment negatiu que viurà la nostra societat i del que pugui venir a partir

formes. I no és així, les formes del govern Popular són repudiables des de qualsevol punt de vista. Aquesta qüestió, però, passa a un segon terme si tenim en compte que el seu contingut suposa

d’ara -que s’obre definitivament l’escletxa social-, només seran responsables els qui amb el seu vot han donat llum verda a una reforma laboral que s’ho carregarà tot.

l’agressió més brutal que hem patit els treballadors en tots els anys de democràcia i llibertats al nostre país. Però la cosa pren un caire dramàtic quan el Govern central parla per dir que ningú no esperi que la reforma laboral crearà ocupació. De fet, les previsions ministerials anuncien que l’atur arribarà als sis milions de persones durant el 2012. I doncs? Perquè cal donar aquest cop mortal a les relacions laborals al nostre país? Cal generar més incertesa en la nostra economia?

Hem de fer assemblees, hem de parlar amb els companys i companyes dels centres de treball, hem d’explicar tot el que representa aquesta reforma quant a eliminació de drets laborals que, de tirar-se endavant, mani no recuperarem. Perquè encara podem canviar aquesta reforma, aquesta vaga general ha de ser un èxit. Endavant companys i companyes! Josep M. Àlvarez Secretari general de la UGT de Catalunya

Crèdits Direcció: Miguel Ángel Escobar Coordinació/Maquetació: Gabinet de Comunicació Col·laboració: Secretaries de Política Institucional i Política Sindical; Avalot–Joves de la UGT de Catalunya; Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya Il·lustracions: Gabinet de Comunicació Fotos: Gabinet de Comunicació; sxc.hu (Lize Rixt) Correcció: Servei Lingüístic Impremta: IMPRÈS GRUP

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


4

Política sindical

Una nova reforma laboral: injusta amb els treballadors i treb a la tenim aquí. En tant sols un mesos, des que Rajoy

públiques de forma individual o col·lectiva a través d’expedients

és a la Moncloa, el Govern del PP ja ha aprovat una nova reforma laboral; una reforma que, segons els propis dirigents del Govern, no crearà ocupació. De res han servit els esforços que els agents socials hem fet per arribar a signar en primera instància, el II Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014 i en segon lloc, el II «Acuerdo para el Empleo i la Negociación Colectiva 2012-2014» perquè el PP, amb aquesta nova reforma, referma la seva voluntat de seguir fent cas als mercats financers i als especuladors, i aprofundeix en l’abaratiment del cost de l’acomiadament i en augmentar la imposició empresarial en les relacions laborals fins als extrems. Aquesta reforma aposta de manera clara per la

de regulació d’ocupació. Les diferències entre la part empresarial i la treballadora sempre han estat més que evidents, però com a mínim, fins ara teníem elements de conciliació, convenis sectorials, etc... En general, teníem eines que ens donàvem un cert equilibri; ara bé, amb aquesta nova reforma, l’aposta és clara: l’empresa decidirà unilateralment com seran les futures relacions laborals.

La reforma laboral, com ja ens anunciaven els propis polítics, és de contingut. A continuació resumim les principals novetats del text normatiu:

generalització de l’acomiadament de 20 dies i situa l’empresari per damunt de tot: té capacitat d’imposar una rebaixa de sou, imposar el canvi de condicions de treball o un ERO sense necessitat de negociar, ni necessitat d’autorització laboral. Per tant, treu a les persones treballadores la capacitat de negociació

En matèria de contractació — Els beneficiaris de la prestació de desocupació hauran de treballar en les empreses en substitució dels assalariats mentre estan realitzant cursos de formació.

i només deixa la possibilitat de la judicialització. No només és una reforma que no generarà ocupació, sinó que preveiem que facilitarà i generarà molts acomiadaments, especialment de la gent amb més antiguitat, i que crearà molta conflictivitat laboral; per tant, és probable que a mitjà termini tinguem més atur i menys competitivitat. A més, suposarà un desmantellament de l’estat del benestar

Quines són les principals novetats de la reforma laboral?

Contracte de treball a temps indefinit de suport als emprenedors — És per a empreses de menys de 50 persones treballadores. — Hauran de ser contractes indefinits i a jornada a temps complet.

i de la gestió pública; no només perquè els nous INEM o SOC seran a partir d’ara les ETT, sinó també perquè obre la porta a

— Incentius fiscals pel primer any de contracte a menors de 30 anys: 3.000 euros/any. — La persona treballadora podrà compatibilitzar amb el treball el 25% de la seva prestació per desocupació.

l’acomiadament de tot el personal laboral de les administracions

— Es preveuen bonificacions per a determinats col·lectius.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


5

Política sindical

balladores, ineficaç per a l’economia i inútil per a l’ocupació Contracte a temps parcial — Possibilitat de treballar hores extres, amb el límit legal d’aquest tipus de contractes. Contractes formatius — La durada màxima es generalitza als 3 anys. — Es reconeix la possibilitat que la formació s’imparteixi a l’empresa. — S’elimina el termini màxim per a l’inici de la formació. — S’elimina la necessitat de formació amb l’objectiu d’obtenir un títol d’ESO. — Reducció del temps de formació durant el segon i el tercer any de contracte. Suspensió de l’encadenament de contractes — Suspensió fins a finals del present any de la conversió a contracte fix per encadenament de contractes temporals. Bonificacions — Reduccions de quotes empresarials entre el 100% i el 75%, i del 100% de la quota obrera durant tota la vigència del contracte de formació. — Conversió en indefinits: reducció de 1.500 euros durant 3 anys o bé 1.800 euros en el cas de dones. — Bonificacions de quotes per a la transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits. — Bonificació del 50% de quotes empresarials en cas d’IT de suspensió o reducció de jornada.

Intermediació Laboral — Les ETT’s podran actuar com agències de col·locació. Formació professional — Es regula la formació per a canvis que es produeixin en el lloc de treball i el cost d’aquesta formació l’haurà d’assumir l’empresa. — Es reconeix el dret de les persones treballadores a un permís de 20 hores anuals per a la formació, acumulable en períodes de 3 anys i fixades de comú acord entre les parts. — Participació dels centres de formació en el subsistema de formació per a l’ocupació. — Creació d’un «compte de formació». Els serveis públics d’ocupació inscriuran la formació professional rebuda per la persona treballadora al llarg de la seva carrera. En matèria de suspensions de contracte i d’acomiadaments Suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major. — Desapareix la intervenció administrativa. Només s’ha de notificar la suspensió o la reducció. — Nou règim aplicable a la reposició de prestacions en el cas d’extinció posterior a un ERO de suspensió o reducció de jornada. Extinció del contracte — Obligació de l’empresari d’oferir un curs de perfeccionament professional a les persones treballadores en el cas

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


6

Política sindical

Una nova reforma laboral: injusta amb els treballadors i treballadores, ine d’acomiadament per falta d’adaptació a les modificacions tècniques. — En el cas d’absències en el treball desapareix com a referència l’absentisme de l’empresa. — Inversió de l’ordre formal de la declaració de procedència/improcedència. Acomiadaments improcedents — Desapareix la obligació del pagament dels salaris de tramitació. — Es rebaixa la indemnització: de 45 dies de salari amb un màxim de 42 mensualitats, passa a 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. El import resultant no pot ser superior a 720 dies de salari, excepte en els contractes anteriors al 10/02/1984 que tenen la indemnització congelada en 42 mensualitat. Acomiadaments col·lectius (ERO) — Causalitat: disminució d’ingressos durant tres trimestres. — Desapareixen els elements de causalitat finalista i de mínima proporcionalitat limitats per l’anterior llei. — Desapareix l’autorització administrativa i totes les previsions legals, excepte en casos de força major. — Desapareix l’obligació sobre les causes. — Obligació de l’empresa que acomiadi més de 50 persones treballadores de contractar un pla de recol·locació extern.

Fons de garantia salarial — Es substitueix a l’Estatut dels Treballadors la previsió del 40% de les indemnitzacions per acomiadament econòmic per l’aportació de part de la indemnització pel Fogasa. En matèria de Negociació Col·lectiva Classificació professional — S’eliminen les categories i les categories equivalents. Jornada, temps de treball, permisos — Si no hi ha pacte o conveni en contra, l’empresa podrà distribuir irregularment la jornada en un 5%. — En lactància desapareix la preferència de la dona i s’amplien els supòsits a l’adopció i l’acolliment. — En matèria de reducció de jornada, s’estableix que serà diària, i es posa fi al debat judicial sobre un altre període de còmput. — S’inclou la recuperació de vacances per la suspensió per paternitat. — En cas d’incapacitat temporal, es fixa com a màxim pel gaudi de les vacances els 18 mesos a partir de final d’any en què les vacances s’han originat. Mobilitat funcional — Desapareix la limitació del grup en la mobilitat horitzontal. — Desapareix la referència a la formació i promoció professional. — Desapareix la referència a categories equivalents. — La part empresarial no només haurà de comunicar-ne el canvi, sinó també els motius.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


Política sindical

7

eficaç per a l’economia i inútil per a l’ocupació, cont. Mobilitat geogràfica

Negociació col·lectiva

— Modificació de la causalitat: competitivitat, productivitat i organització tècnica, en comptes de millora de la situació o millor resposta a la demanda. — Desapareix la intervenció administrativa a efectes de l’ampliació de la incorporació. — Es formalitza legalment la possibilitat de preeminència de determinats col·lectius. Modificació substancial de les condicions de treball — Modificació de la causalitat: referència genèrica a la competitivitat, productivitat i organització tècnica, en lloc del contingut concret que hi havia. — S’inclou el supòsit de modificació salarial. — Possibilitat de modificar les condicions pactades en convenis, acords o pactes col·lectius a nivell individual. — Reducció del període de notificació en els supòsits individuals (de 30 passa a 15 dies). Tot i que es preveuen 7 dies addicionals. — Ampliació dels supòsits susceptibles d’extinció del contracte -excepte sistemes de treball i rendiment. — Desapareix la possibilitat d’intervenció del sindicats més representatius en el període de consultes en empreses sense representació.

Convenis col·lectius: — El règim d’inaplicació salarial s’estén fins a qualsevol condició contractual pactada en conveni. — S’inclou en el nou règim, els convenis d’empresa. — Notificació a l’Autoritat Laboral. — Conciliació i arbitratge obligatoris en els casos de diferències entre les parts. — Desapareixen les referències a la igualtat retributiva per raó de gènere. — S’elimina la possibilitat de regulació preferent del conveni estatal o autonòmic sobre el d’empresa. — Possibilitat de negociació de la revisió del conveni durant la seva vigència. — Nova regulació de la ultraactivitat: tot i que es permet pactar el contrari, si no s’aconsegueix un acord en el termini de 2 anys, es perd la unitat de negociació. A tot això, que hi diem la UGT de Catalunya? NO a la reforma laboral, perquè és injusta amb les persones treballadores, és ineficaç amb l’economia i inútil per a crear ocupació.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


8

Igualtat

Les dones, col·lectiu diana de la reforma La Fundació Maria Aurèlia Capmany analitza l’impacte negatiu de la reforma laboral sobre les dones l text normatiu de la reforma laboral aprovada pel Govern

També sacrifica els drets de conciliació. L’increment del poder

de l’Estat no respecta el principi d’igualtat d’oportunitats, i vulnera la Llei 3/2007 d’igualtat efectiva entre dones i homes, així com diferents articles de l’Estatut dels Treballadors.

de l’empresari en la fixació i en la modificació de les condicions de treball, especialment en matèria de jornada, suposa sacrificar els drets de conciliació de la vida laboral amb la familiar. La

És una de les conclusions que recull l’informe «Les dones primer...finiquitant els drets laborals», elaborat per la Fundació Maria Aurèlia Capmany. L’informe analitza qüestions com la conciliació de la vida

reforma facilita al màxim la flexibilitat de la jornada en interès de l’empresa: les empreses tindran més facilitat per introduir modificacions substancials en matèria de jornada, i podran distribuir irregularment un 5% de la jornada.

familiar, personal i laboral, el nou paper de les Empreses Temporals de Treball, la formació i promoció professional, la contractació a temps parcial i les minifeines i l’ocupabilitat al

D’altra banda, cal destacar la forta «desnaturalització» del contracte a temps parcial. La reforma permet el recurs a les hores extraordinàries en aquest tipus de contracte, i per tant,

sector públic. Entre d’altres aspectes, s’hi destaquen alguns punts discriminatoris per a les dones en matèria de contractació a temps parcial. Els sectors productius on es concentra aquesta forma de treball -comerç al detall, restauració, cura i atenció de les persones, hostaleria, sector públic, etc.-, estan altament feminitzats, i coincideixen amb els sectors proclius a la contractació per la figura de les minifeines, segons ens mostra l’exemple alemany. És una reforma que reforça la desigualtat ja existent, fins i tot entre les persones que treballen en el mateix sector. La reforma promou la negociació col·lectiva a nivell d’empresa, per la qual cosa fomenta segmentació i la diferència de tuteles entre les persones treballadores del mateix sector. En general, la reforma reforça la desigualtat en el gaudi de les condicions, i aquesta tendència reforçarà les desigualtats ja existents, especialment en els sectors on hi ha més precarietat.

suposa donar carta blanca a l’empresari en la fixació de la distribució de la jornada. Es dóna prioritat al contracte a temps parcial com a instrument de creació d’ocupació de baix cost, en detriment de la visió d’aquest contracte com una fórmula de conciliació de la vida laboral amb la vida personal i familiar. El nou règim, doncs, té un impacte especialment negatiu sobre les dones (discriminació indirecta). En paraules de la directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, es pot afirmar que «amb aquesta reformulació de l’espina dorsal del dret del treball, les dones serem un col·lectiu diana d’aquesta reforma, un col·lectiu que rebrà una doble agressió però que es troba del tot invisibilitzat». Podeu consultar l’informe «Les dones primer... finiquitant els drets laborals» a la web de la UGT de Catalunya: www.ugt.cat, apartat Documents ’ Igualtat, inclusió i dones

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


Espai Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

9

Joves i reforma laboral Quins aspectes de la nova normativa laboral afectaran més el jovent? Aturats bons i aturats dolents: les empreses rebran bonificacions per a contractar aturats i aturades que cobrin alguna prestació.

Acomiadament més fàcil i més barat: es generalitza l’acomiadament de «20» dies, ja que l’empresa podrà fer us

A Catalunya, durant l’últim trimestre de l’any 2011, hi havien 136.800 joves d’entre 16 a 24 anys que no cobraven cap mena de prestació, el que representava el 86%.

d’aquest, quan justifiqui tres trimestres consecutius de baixada d’ingressos o vendes. Podrà acomiadar sense tenir que retornar les bonificacions.

S’extingeixen els salaris de tramitació: als/les joves ens caracteritza el fet de tenir poca antiguitat a les empreses. Abans de la reforma laboral, en cas d’haver-hi acomiadament

ETT: mercadeig d’aturats: els serveis públics d’ocupació seran substituïts per ETT. Es privatitza i precaritza totalment les politiques d’ocupació. Les ETT, malgrat els avenços legislatius,

improcedent i que el jutge admetés la improcedència, el/la jove cobrava els mesos que havia estat tramitant-se el judici. Moltes vegades, el que cobrava durant aquest temps, superava la

segueixen sent el pou de la temporalitat i la precarietat, i ara el govern decideix que les ETT han de formar i trobar una feina estable i de qualitat a la gent aturada.

indemnització que rebia. Enguany, el/la jove, no cobrarà res durant el procés judicial, més la ridícula indemnització de 33 anys per any treballat. Contracte indefinit precari: amb l’entrada en vigor de la darrera reforma laboral, es crea una nova modalitat contractual indefinida, que es caracteritza per comptar amb un període de prova d’un any. A més, les empreses de menys de 50 treballadors rebran 3.000 euros de bonificació per a contractar joves menors de 30 anys. Les bonificacions són sense garantia d’estabilitat, la persona pot ser acomiadada i l’empresa no ha de tornar la bonificació. Al mateix temps, pot obligar a la persona contractada a cobrar un 25% de l’atur que li quedi pendent en el moment de la contractació (a la llei no queda clar si es descomptarà del salari). A la vegada, l’empresa es deduirà fiscalment el 50% de l’atur que el treballador no hagi cobrat.

El contracte per a la formació per a joves: s’eternitza fins els 30 anys, fins que no es redueixi l’atur al 15%. Per una altra banda, s’amplia la durada mínima del contracte passant de 6 mesos a 1 any. La retribució del treballador contractat per a la formació es fixarà pel temps de treball efectiu, per tant no es retribuirà el temps que es dedica a la formació teòrica. És important assenyalar que aquest contracte es podrà prorrogar, un cop transcorregut els 3 anys, per desenvolupar una activitat laboral diferent. Es torna a situar que la formació es podrà fer al centre de treball; per tant, amb tota probabilitat aquesta formació no és realitzarà. Contracte a temps parcial: s’imposa la realització d’hores extres. S’invalida per tant, la possibilitat que aquest contracte sigui un instrument de conciliació laboral i personal.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


10

Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC)

Reforma laboral = més precarietat i vulnerabilitat per a les treballadores i els treballadors immigrants i bé la reforma laboral ataca greument al conjunt de treballadors, vulnera i precaritza encara més la situació

condicions de treball empitjoren, difícilment podran resoldre la seva situació administrativa, fent-se gairebé impossible la seva

dels treballadors immigrants i de les seves famílies. En temps de bonança quan els demanava el nostre mercat de treball, el treballadors i treballadores procedents d’altres

total integració com ciutadans catalans i tirant per terra els seus projectes de vida i de les seves famílies. Estarien obligats a caure en la irregularitat o la «il·legalitat»...

països i altres cultures van contribuir al creixement econòmic i social d’aquest país. Formen part de la classe treballadora i com tal, la reforma laboral imposada pel Govern també els afecta, i encara més. Si abans de la crisi van patir condicions de treball molt inestables, ara se’ls sumaria més atur, més precarietat de les seves condicions de treball i més risc de viure situacions de vulnerabilitat.

Més atur Les persones immigrades estan patint les taxes d’atur més elevades de la crisi i han estat utilitzats per els sectors més especuladors com a mà d’obra barata i precaritzada. Representen el 22,6% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya al mes de febrer del 2012. L’atur registrat d’aquestes persones ha experimentat un increment interanual del 3,8%, percentatge que es tradueix en 5.298 persones aturades més.

Més risc d’exclusió social Són moltes les persones d’origen immigrant que estan en greu risc d’exclusió social, amb l’aigua al coll, encadenats a hipoteques, lloguers i despeses bàsiques que no poden assumir. Encadenats als responsables de la crisi econòmica, els volen obligar a viure subjectes a un règim d’esclavisme.

Més vulnerabilitat Els treballadors immigrants que mantinguin el seu lloc de feina viuran sota la por de l’amenaça constant d’acomiadament. En aquests moments que el govern espanyol ha decidit fer front a la crisi amb una profunda retallada de la despesa social i amb una reforma laboral que ens afecta, és l’hora de dir NO A LA REFORMA LABORAL injusta amb els treballadors, ineficaç per a l’economia i inútil per a l’ocupació.

Perquè... — La reforma laboral farà que les persones immigrades, juntament amb les dones i els joves siguin els col·lectius més desprotegits del mercat de treball. — La reforma laboral significa una retallada dels drets laborals i la flexibilització de l’acomiadament: la via lliure perquè la patronal faci el que vulgui amb nosaltres. — La reforma laboral no dóna l’estabilitat que necessiten els treballadors i les treballadores d’origen estranger per tal d’establir-se de forma plena en la societat, amb igualtat de condicions i oportunitats. — Les mesures aplicades a la reforma no només no crearan

Més risc de caure en la «il·legalitat»

més ocupació sinó que afavoriran la seva destrucció i posaran en perill el poc que queda de l’estat del benestar pel que

Els treballadors i treballadores immigrants extracomunitaris estan condicionats al compliment d’unes condicions administratives per poder residir i treballar a Catalunya. Si les

tant s’ha lluitat. La reforma té un únic objectiu: acontentar els mercats financers i els governs neoliberals que dirigeixen les polítiques econòmiques de la Unió Europea.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


Actualitat sindical

11

Fercable, Rotatek y Rotocayfo, primeras empresas que se acogen a la reforma laboral para despedir a trabajadores La nueva normativa permite hacer despidos antes no admitidos por la administración a nueva reforma laboral facilita los despidos sin las trabas

laboral» para despacharlos, cuando los afectados habían estado

de la administración. Varias empresas se han apresurado a aplicarla en Catalunya, concretamente Fercable, Rotatek y Rotocayfo. La primera empresa que se ha acogido a la nueva normativa ha sido Fercable, filial del grupo Prysmia, presentando

entre 9 y 12 días de baja médica. La empresa continua amenazando con nuevos despidos mediante la aplicación de la reforma. Los casos de Fercable, Rotatek y Rotocayfo son solamente

un expediente de regulación de empleo para despedir a los 97 empleados de la planta de Sant Vicens dels Horts (Barcelona), y cerrar la factoría a pesar de que la compañía no presenta

algunos de los primeros ejemplos de los estragos que la reforma laboral provocará entre los trabajadores y trabajadoras, ya que permite al empresario el despide libre y barato, cuando no

pérdidas, y tiene beneficios. Con la anterior normativa no se habría aceptado el expediente. En Sant Cugat del Vallès, la compañía Rotatek ha sido otra de las que ha aprovechado la reciente reforma laboral para desprenderse de personal. UGT del Vallès Occidental se ha movilizado este mes de febrero contra la decisión de la empresa de despedir a 12 de sus trabajadores, argumentando causas objetivas derivadas de la situación económica, las mismas causas que utilizó en enero para presentar un expediente de regulación de empleo y que la administración desestimó. Rotatek, con una plantilla de 100 trabajadores y trabajadoras, se dedica a la fabricación de maquinaria de alta tecnología de impresión offset y flexo. Rotocayfo es otra de las empresas que recientemente se ha acogido a la reforma laboral para despedir a 12 de sus trabajadores. En este caso la dirección alegó «absentismo

gratis. En el sector de carreteras y urbanos la entrada en vigor de la reforma laboral también está teniendo su impacto, y hay empresas que han decidido retirar los ERE que habían presentado para volver a presentarlos una vez aprobada la reforma.

UGT insta a la dirección de Panrico a cumplir sus compromisos con la plantilla La plantilla de Panrico ha sometido a referéndum una propuesta presentada por la Generalitat para evitar un ERE que afectaría a 464 trabajadores de la planta de Santa Perpètua de la Mogoda. De los 600 trabajadores que tiene la compañía en el conjunto de los centros de trabajo, el 56% votaron en la consulta, de los cuales el 90% lo hicieron a favor de la solución propuesta. UGT ha reclamado a Panrico que asuma el esfuerzo realizado por la plantilla y mantenga ahora su compromiso de garantizar la viabilidad de la planta y de los puestos de trabajo amenazados.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer 2012 | www.ugt.cat


12

Comunicación

Campaña en la red por la huelga general Las nuevas webs vagageneral.cat y 29mhuelgageneral.org recopilarán todo el material sobre el próximo #29M a hemos creado las webs www.vagageneral.cat (en catalán) y www.29mhuelgageneral.org (en castellano), donde iremos recopilando todo el material útil de cara a la huelga general del próximo #29M. Desde la información de la convocatoria, materiales y noticias que vayan produciéndose, hasta un visor con los vídeos relacionados con la convocatoria. También incluye varios apartados especiales que son una innovación de cara a la huelga general: Voluntarios de la campaña, apartado «Colabora» Las webs de la huelga general sirven para reclutar ciberactivistas que voluntariamente puedan participar en la campaña de difusión de la huelga general. En la red hay un frente muy amplio, redes sociales, blogs, twitter, foros y encuestas digitales, a parte de la clásica difusión de materiales por mail. Para poder participar y colaborar solo hay que rellenar el siguiente formulario (http://goo.gl/MMbZq). Es importante apuntarse si se quiere participar en las diversas ciberacciones que se convoquen durante la huelga. La estrategia de esta huelga general será bastante dinámica y se adaptará a las muy cambiantes circunstancias que se producen en la red. Campaña #piqueteempresarial #piquetempresarial En las webs de la huelga general hemos habilitado un apartado para que los trabajadores puedan denunciar los abusos empresariales que se produzcan de cara a la huelga general. Si alguien conoce una situación de abuso en una empresa que impida la libre realización del derecho a huelga general, allí lo puede denunciar y tendrá un doble resultado: se publicará el nombre de la empresa sospechosa de estar violando el derecho a huelga, y los piquetes de la UGT pasarán por esa empresa para garantizar el derecho a huelga.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer 2012 | www.ugt.cat


Serveis públics

13

Els treballadors públics es van concentrar per «l’enterrament de la funció pública» el 14 de febrer, davant el Parlament de Catalunya.

Retallades als serveis públics (1)

Els drets dels treballadors públics, en estat d’excepció La Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012 suprimeix a cop d’article tots els acords, pactes i convenis col·lectius fets a l’Administració es taules retributives dels treballadors i treballadores de la funció pública venen establertes per la Llei de pressupostos; cosa que suposa que no hagi una negociació salarial real. És el Parlament qui fixa les retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya a través de la Llei de pressupostos de la Generalitat. Aquesta Llei ha nascut maleïda. En primer lloc, s’ha aprovat tard. Així, si d’ordinari les lleis de pressupostos s’aproven al desembre per entrar en vigor al gener, aquesta ha estat aprovada al febrer per tenir efectes des del març. Però a més, abans de

conjuntura, suprimeix a cop d’article tots els acords, pactes i convenis col·lectius fets a l’Administració, instaurant així un veritable estat d’excepció dels drets dels treballadors públics. Però la novetat més important introduïda per aquesta norma la trobem a l’article 34 titulat «Altres mesures de reducció de la despesa de personal per al 2012»; que autoritza al Govern a reduir les retribucions del personal funcionari, laboral, resta de personal del sector públic de la Generalitat, de les universitats públiques i de les entitats concertades de l’àmbit educatiu i social; sense necessitat de ser aprovat pel Ple del Parlament,

ser publicada en el DOGC el mateix Govern ja ens diu que està

com correspon a la Llei de Pressupostos.

desfasada quan a les seves previsions. D’una banda, el mateix conseller Mas-Colell reconeix que s’haurà d’adaptar «dinàmicament» i, d’altra banda, el Govern ha anunciat ja una retallada del 3% dels salaris públics aprovats en la Llei de pressupostos.

El Govern no ha trigat ni dos dies a fer ús d’aquesta clàusula. De fet, no s’ha publicat encara la Llei de pressupostos al DOGC i la funció pública ja anunciat una retallada del 3% generalitzada, per aplicar a la nòmina de juny. Aquesta retallada es farà sobre el global de les retribucions anuals a percebre el 2012 però

És una Llei carregada de retallades embolicades en la idea d’austeritat. El problema rau en la forma de repartir aquesta austeritat. Mentre es perdonen impostos als qui reben herències

aplicat sobre la nòmina de juny. Cal destacar que aquesta mesura s’afegeix, en el cas del personal interí, a la retallada ja anunciada del 15% de sou i

de més d’un milió d’euros, es retallen sous a treballadors mileuristes. La llei elimina les aportacions a millores socials que surten de la massa salarial dels empleats de la Generalitat, cancel·la les ofertes públiques d’ocupació, i aprofitant la

jornada. Aquesta és una mesura injusta que castiga a un col·lectiu ja precari. I aquesta, han anunciat, no serà la darrera retallada. Veurem si a finals d’any els queden diners per a pagar les pagues extres.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


14

Serveis públics

Retallades als serveis públics (i 2)

L’ensenyament involuciona a Catalunya La despesa pública destinada a l’educació retrocedeix als nivells de fa cinc anys n els dos darrers cursos les retallades pressupostàries s’han fet en tots els sectors de l’ensenyament. Per començar, hem vist com el pressupost 2012 aprovat al Parlament presenta una tisorada a l’educació de més del 13% respecte del 2010. Unes xifres que ens tornen al nivell del 2007, però amb la diferència que en els darrers anys han entrat al sistema una mitjana de 25.000 alumnes nous a cada curs. La conseqüència més palpable de la retallada ha estat la disminució de les plantilles assignades als centres públics i la congelació de les dels centres concertats. La retallada de plantilles s’ha fet assignant més hores lectives al professorat i

Es redueix la inversió en Formació Professional i Programes de qualificació professional (PCPI). En el sector d’educació especial la disminució en els mòduls i/o subvencions públiques pot comportar pèrdua de llocs de treball i per tant més dificultats per mantenir els nivells de qualitat en l’atenció a les persones amb discapacitat. Es retallen les subvencions a les escoles bressol i llars d’infants municipals, cosa que posa en perill un model que ha donat resposta a les necessitats d’escolarització dels 03 des del 2004. Catalunya és una de les CCAA on s’ha retallat més en recursos a les universitats públiques, que tenen autonomia per gestionar

eliminant la sisena hora als alumnes de la majoria de les escoles públiques. La conseqüència laboral ha estat una retallada de llocs de treball de personal interí importantíssima, ja que més de mil interins han perdut el seu lloc de treball estable per passar a formar part de la borsa de substitucions o de l’atur.

els seus pressupostos. Les mesures han estat l’acomiadament de molt professorat associat. Amb la nova retallada 2012, les universitats estan abocades a aprovar plans d’estabilització que fan perillar llocs de treball tant de professorat com de personal d’administració i serveis.

La involució en ocupació ve lligada a la manca d’oferta pública. S’han aturat tots els processos d’oposicions tant pel

Per llei, encara ens retallaran més condicions de treball que ha costat molts anys d’anar millorant . A més, ja s’ha anunciat

que fa al professorat com al personal laboral educatiu. S’ha retallat la partida destinada a formació del professorat: el professorat es queda sense el seu pla de formació continua i als sindicats se’ns retalla dràsticament la partida per poder organitzar cursos adreçats a la millora professional. També es

un canvi en el model de jornada que suposarà menys hores de coordinació i de tutoria que es convertiran en més hores lectives. Per tant, el personal docent haurà d’afrontar més càrrega lectiva (més hores amb més alumnes) amb una retallada salarial que calculem que comportarà un 20% de pèrdua de poder adquisitiu

redueix un 79,19 % la partida destinada a beques i ajudes a l’estudi, evidenciant el poc interès d’aquest govern per l’equitat i l’accés amb igualtat d’oportunitats.

en els darrers tres anys.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer 2012 | www.ugt.cat


Estadístiques

15

Los efectos de la austeridad 10,6

10,6 10,4

10,4

10,3

10,3 10,2 10,1

10,2 10,1 10,0

10,0 9,8

9,8 9,6

10,0

9,9

9,9 9,7

Desempleo zona Euro Desempleo UE

10,5

10,5

9,7 9,6

9,5 jul-11 0,8

a g o - 1 1 sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

0,8 Evolución PIB zona Euro Evolución PIB UE

0,7

0,6 0,4

0,3 0,2 0,2

0,2

0,1

0,0 -0,2 -0,3 -0,3

-0,4 I trimestre 2011

II trimestre 2011

III trimestre 2011

IV trimestre 2011

Font: Eurostat

Novetats Centre de Documentació – febrer 2012 — Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014 - AIC. Barcelona: UGT–CCOO, 2011. Disponible a: http://www.ugt.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=997&Itemid=159 — Tercer informe sobre la situación socio-laboral de las mujeres en España. Madrid: Consejo Econó-mico y Social, 2012. Disponible a: http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01327074876353~S4553526~NInf0111.pdf — Discapacitats i inclusió social. Col·lectiu IOÉ. Barcelona: Fundació La Caixa. 2012. Disponible a: http://www.ugt.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=997&Itemid=159 — Accés i inserció del jovent al mercat de treball a Catalunya. Barcelona: CTESC, 2011. Disponible a: http://www.ctesc.cat/doc/doc_33795823_1.pdf — Informe anual de l’R+D i la innovació a Catalunya: 2011. Barcelona: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 2011. Disponible a: http://www.anella.cat/c/document_library/get_file?uuid=b0a7540b-1e9c-43c4-a2c8-6630809b1482&groupId=30582 Més llibres, a www.centredocumentaciougt.org

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat


16

e-sindicat

Campanya a Internet contra la reforma laboral om a suport a les manifestacions i mobilitzacions contra la reforma laboral, s’estan duent a terme diverses accions a la xarxa. La primera és la recollida de signatures digitals contra la reforma laboral: per a participar-hi, només cal que emplenis el formulari que trobaràs a la portada de la web www.ugt.cat –a la part de la dreta, a sota el vídeo de Canal UGT–, o bé directament a la pàgina d’«Actuable» on hem creat aquesta campanya: http://actuable.es/peticiones/peticion-que-se-retire-reforma-laboral-y-se-negocie-con Per altra banda, a Twitter, les crítiques i els missatges contra la reforma laboral els estem agrupant sota l’etiqueta #reformalaboral.

Les notícies del delegat 103 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | febrer-marc 2012 | www.ugt.cat

Les notícies del delegat, 103  

Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya, febrer-març 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you