Page 1

LANDBRUGSNYT

LANDBOBLAD 120. ĂĽrgang - Nr. 52 - Onsdag den 24. december 2013

Prisstigninger pü non-GM-foder og en svÌkket konkurrenceevne gør, at bestyrelsen i Dansk SlagtefjerkrÌ tillader GM-foder til danske slagtekyllinger.

Krav om non-GM-foder til kyllinger bortfalder Skiftet skal sikre dansk slagtekyllingeproduktion Fra 1. februar 2014 vil der ikke lÌngere blive stillet krav om, at danske kyllinger skal fodres med non-GM-foder. Den beslutning er 5. december 2013 blevet truffet af en enig bestyrelse i Dansk SlagtefjerkrÌ, som bestür af büde producenter, slagterier og rugerier. Bestyrelsesmedlem i Dansk SlagtefjerkrÌ og direktør for slagteriet Danpo A/S, Jes Bjerregaard udtaler:

- Slagtekyllingerne er de sidste af produktionsdyrene i det konventionelle landbrug, som er blevet fodret med non GMfoder. Vi anser derfor skiftet som et led i en naturlig udvikling i landbruget, og vi mĂĽ ogsĂĽ forholde os til, at vores kunder i stor udstrĂŚkning er holdt op med at stille krav til non GM-foder, siger Jes Bjerregaard og fortsĂŚtter: - Cirka 80 procent af verdens sojaproduktion er GM, og det

er blevet - og bliver stadigt vanskeligere og forbundet med stadig større omkostninger at skaffe og adskille non GM-soja. Samtidig konkurrerer vi med virksomheder pü det internationale marked, hvor GM foder anvendes, og det bestemmer prisniveauet pü markedet og de priser, vi kan opnü for vores varer. Det eneste ansvarlige, vi kan gøre for at sikre den danske slagtekyllingeproduktion og dens cirka

2.500 danske arbejdspladser, er at justere pü omkostningerne, og her er foderet en af de sidste muligheder, der er tilbage. Ifølge Jes Bjerregaard kommer ophøret med non GM-foder ikke til at fü betydning for fødevaresikkerheden. - Det er meget vigtigt at understrege, at GM-foder skal godkendes i hvert enkelt tilfÌlde og kun kan opnü markedsføringstilladelse i EU, hvis myndighederne har vurderet, at det ikke udgør nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. Og danske slagtekyllingeproducenter vil fremover udelukkende købe soja, der lever op til de bÌredygtighedskriterier, som det samlede danske landbrug i forvejen stiller til de internationale distributører af soja, siger han. Dansk SlagtefjerkrÌ forventer, at der i Danmark i 2014 produceres cirka 117 millioner slagtekyllinger. - Den samlede danske branche i 2014 bliver med muligheden for overgangen til GM-foder mere konkurrencedygtig med resten af Europa. Skiftet til GM-foder er nemlig en afgørende forudsÌtning for, at der ogsü i morgen ¿ndes en konkurrencedygtig dansk slagtekyllingeproduktion. Tager vi ikke dette skridt, vil de 117 millioner slagtekyllinger i stedet blive opdrÌttet og slagtet i de lande, vi konkurrerer med, siger Jes Bjerregaard.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

rd’s Markservice a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Flytning af gylle . . . . . . . . . . . . . . . 575,- pr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfÌlder.

ENTREPRENĂ˜R- OG DRÆNINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drĂŚn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFĂ˜RES Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

af g puling

S

NaturErhvervstyrelsen frygter, at Àere varer kan blive ramt af russisk importforbud, og derfor skÌrper man fokus pü de planter, der skal eksporteres til landet.

SkÌrpet fokus pü eksport af planter til Rusland Vil undgü Àere russiske importforbud De russiske myndigheder har meget fokus pü om importvarer fra EU overholder Ruslands plantesundhedskrav. Flere partier fra Danmark og andre EU-medlemsstater er blevet afvist, fordi importkravene ikke var opfyldt.

Det frygtes, at det russiske importforbud kan brede sig til andre varegrupper, for eksempel frø eller potteplanter, hvis der konstateres Àere problemer under den russiske importkontrol. NaturErhvervstyrelsen har derfor skÌrpet fokus pü

eksportprocedurerne ved eksporter til Rusland. Der foregür for øjeblikket intensive forhandlinger mellem EU-kommissionen og Rusland for at fü ophÌvet det russiske importforbud for kartoÀer og planter til plantning fra friland.

Vil du eksportere planteprodukter, der ikke er omfattet af det russiske importforbud, til Rusland, skal varen overholde de russiske plantesundhedskrav til import. Varen skal desuden vÌre �praktisk taget fri for andre skadegørere� (plantesundhedscerti¿katets punkt 10). Det er derfor vigtigt at vÌre opmÌrksom pü at jord samt urenheder, som kan indeholde skadegørere, ikke følger partier til eksport. Følgende skal vÌre opfyldt, før der kan udstedes et plantesundhedscerti¿kat: - Varen overholder de russiske plantesundhedskrav. - De nødvendige dokumenter og kontroller, som ligger til grund for plantesundhedscerti¿katet, er til stede og udført. - Der er fremvist renhedsanlyser ved eksport af frø. - Det korrekte oprindelsesland for varen er opgivet. - Varen er �praktisk taget fri for andre skadegørere�. - Varen er �praktisk taget� fri for jord. Er du som eksportør i tvivl om importlandes krav, har du altid mulighed for at kontakte NaturErhvervstyrelsen eller forhøre dig hos din handelspartner i importlandet.

rør

naler/

ylleka

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM :RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

SĂŚlg dine dyr gennem


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget

AARS AVIS

onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00

KØB OG SALG Halm sælges

LIMOUSINER SÆLGES

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Drægtige limousine køer sælges. Kælver april ved blonde.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Tlf. 22 51 15 10

OFFICIELLE Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Landbruget har ikke brug for en ny fødevareminister Carl Christian Pedersen, der er formand for Agri Nord, jubler ikke ligefrem over sidste uges ministerrokade:

Dan Jørgensen (S) er udnævnt som ny fødevareminister idet Karen Hækkerup (S) skifter til posten som justitsminister. EU-parlamentarikeren er tidligere kommet med meget markante udmeldinger i forhold til landbruget. Det giver grund til panderynker ved udsigten til det fremtidige samarbejde landbruget og fødevareministeren imellem. Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, om stats-

ministeren med udnævnelsen af Dan Jørgensen signalerer en helt ny fødevarepolitik. Dan Jørgensen har tidligere udtalt, at det intensive europæiske landbrug udgør en massiv belastning for miljø og biodiversitet, og at landbrugsstøtten er med til at forværre problemet. Er det et udtryk for den kommende landbrugspolitik i Danmark? Hvis det er tilfældet, så er det en meget trist udvikling for dansk landbrug og dermed dansk økonomi. Jeg er rigtig ked af, at Karen Hækkerup stopper i Fødevareministeriet, selvom jeg selvfølgelig også vil lykønske hende med hendes nye job.

I den korte periode hun har været fødevareminister, har hun vist, at hun vil landbruget. Hun ser landbruget som en del af løsningen og har tillid til, at vi som erhverv kan producere mere med mindre miljøbelastning. Det er den holdning, vi har brug for hos en fødevareminister. Derfor vil min opfordring til Dan Jørgensen være at forsætte det arbejde, Hækkerup har startet. Det er som bekendt kun godt ¿re måneder siden, at der sidst kom ny fødevareminister. Jeg ¿ nder det meget uheldigt, at der så kort tid efter igen er en ny minister, der skal sætte sig ind i området og lære erhvervet at kende.

Farvel, Karen Hækkerup Folketingskandidat i Himmerlandskredsen, Per Bisgaard (V), Aalestrup, siger farvel til Karen Hækkerup som fødevareminister:

For kun godt ¿re måneder siden kunne vi byde Karen Hækkerup velkommen som ny fødevareminister efter næsten to år med Mette Gjerskov, som ikke vil blive husket for sin indsats for dansk landbrug. Tværtimod. Nu skal danskerne så sige farvel til en fødevareminister, som har gjort sig ihærdige anstrengelser for at leve sig ind i og forstå de betingelser, som dansk landbrug lever under, og ikke mindst den konkurrence, som erhvervet er udsat for fra de øvrige EU-lande. Personligt synes jeg, at Karen Hækkerup har levet op til sin tiltrædelsestale, hvor hun sagde, ”at dansk landbrug var et meget vigtigt erhverv, hvor der fremadrettet kunne skabes Àere arbejdspladser og skabes større eksportindtægter”. Det er begrænset, hvad man kan nå på ¿re måneder, men hun vil blive husket for sit arbejde på at skabe dialog mellem erhvervets mange interessenter. Hvad så? Ja, nu kommer ”Dan the Man”, som han kaldes blandt venner, og dem har han mange af, hvis det sidste valgresultat til EU-parlamentet kan tages som eksempel. Her ¿k han 233.000 stemmer fra den danske befolkning kun overgået af Morten Messerschmidt, DF med 284.000. Jeg tror dog ikke, at mange af stemmerne kom fra de danskere, som arbejder med fødevarer. Dan Jørgensen har, siden han blev valgt til EUparlamentet i 2004, arbejdet ihærdigt på at stramme kra-

vene for dyrevelfærd - og især minkavlerne vil huske hans udtalelser fra 2009, hvor han ville nedlægge erhvervet - ved forbud - og afskaffe 6000 arbejdspladser og den ”lille eksportindtægt” til bl. a. Kina på godt 10 mia. kr. årligt. Svineproducenterne har også fået af krabasken, idet han for nogle år siden udtalte, at svineproducenterne ikke skulle forvente tilladelser til udvidelser - Danmark producerede det antal svin, som Danmark skulle producere. Jeg håber, at han undervejs har lært noget af Karen Hækkerup og også af Ida Auken, som erkender at under ”rigtige miljøforhold”, så vil danske landmænd være i stand til at producere Àere slagtesvin. Danmark er kendt for sin dyrevelfærd, hvor meget få lande eller måske slet ingen andre kan hamle op med vores standarder. Vi er på toppen, hvor vi naturligvis også skal være. Jeg skal på ingen måde ”male fanden på væggen” ved Dan Jørgensens udnævnelse til fødevareminister, men det vil være godt for fødevareerhvervet, hvis han lader bagagen med den meget negative tilgang til produktionserhvervet forblive i Bruxelles. Det vil være godt for Dan Jørgensen og ikke mindst det erhverv, som kæmper for overlevelse i kamp med lande primært i EU. Karen Hækkerup viste på kort tid, at dia-

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 52 Basis 393,43 (409,61). SPF+Myc 398,43 (414,61). SPF 402,43 (418,61). Økologi 697,23 (709,26). UK-tillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,10 (6,23) kr.

logen er at foretrække - også på fødevareområdet; så, kære Dan Jørgensen, velkommen

Det er vigtigt for dansk landbrug, at vi får mulighed for at bidrage med vækst til samfundet. Forudsætningen for det er, at landmændene kan øge deres indtjening. Det kræver gode rammevilkår for erhvervet og ikke mindst, at vi er konkurrencedygtige i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Det skal fødevareministeren være med til at sikre. Det skal blandt andet ske på baggrund af et godt samarbejde med landbrugets organisationer. Jeg hørte Dan Jørgensens kredsformand i radioen. Hun udtalte, at Dan Jørgensen egentlig hellere ville arbejde med miljøområdet, men at fødevareministerposten også var okay. Det giver grund til bekymring. Danmark har brug for en faglig dygtig og engageret fødevareminister og ikke to miljøministre.

på posten. Håber du har mod på at skaffe Àere arbejdspladser og forøge vores eksportindtægter. Der er hårdt brug for begge dele.

GUDSTJENESTER Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke V. Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Kirke Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

søndag, den 29. december

Nytårsaften 31. december

Nytårsdag 1. januar

10.00 ingen 16.00 ingen ingen ingen ingen ingen 9.30 ingen 10.30 13.30 10.30 ingen 15.30 11.00 ingen ingen 9.30 11.00 ingen ingen ingen 9.30 ingen ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen ingen 9.00 ingen ingen ingen 10.30 10.00 16.00 9.00 10.30 10.00

16.00 19.00 ingen ingen ingen ingen 16.00 ingen ingen ingen ingen ingen ingen 14.00 ingen 14.30 16.00 ingen ingen ingen ingen ingen 14.00 15.30 ingen 14.00 15.00 ingen 15.00 ingen ingen 13.30 ingen 15.00 ingen 16.00 ingen ingen ingen ingen 15.00 ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

16.00 ingen ingen ingen 16.00 ingen ingen 14.00 16.00 14.30 ingen ingen 16.00 ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen ingen ingen ingen ingen 16.00 ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 14.00 19.30 ingen ingen 14.00 11.00 ingen 14.30 16.00 ingen 19.30 ingen


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Økologiske kyllinger skal på skovtur Økologisk kyllinge-projekt får del i GUDP-pulje Det er nu besluttet, hvilke projekter der vil få tilskud for de første 67 millioner kroner ud af de i alt 120 millioner, som på ¿nanslovsaftalen for 2013 blev afsat til økologisk forskning og udvikling i perioden 2013-15. Midlerne vil blive fordelt over tre år fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projekterne skal gøre den økologiske produktion mere konkurren-cedygtig, hvilket skal medvirke til, at regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020 bliver opnået. De nye økologiprojekter favner bredt, og omhandler for eksempel: * ”Økologiske kyllinger – helt ude i skoven”. Projektet vil afprøve om produktionen af danske økologiske kyllinger med fordel kan inddrage nye racer, fodres med mere grovfoder, og sikre høj dyrevelfærd ved at have kyl-

lingerne gående i marker med træer. * ”Tag over økofrugt-plantagen”. Flere og Àottere danske økologiske æbler og pærer kan blive et mere almindeligt syn i butikkerne. Ved at overdække frugttræerne, får de ly for regn og forventes at give både højere udbytte og bedre kvalitet. Projekterne igangsættes efter vejledning fra ICROFS og har fokus på praktisk anvendelse ude hos landmænd og virksomheder. Alle projekter har således en god sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af resultaterne i praksis, og med høj grad af tværfaglig samarbejde mellem forskere, rådgivningen og erhvervet. - GUDP støtter projekter, der på en og samme tid bidrager til udviklingen af fremtidens fødevare-erhverv i et samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Og jeg

ser netop disse tre GUDPkriterier, som en oplagt platform for økologiske initiativer, der kan bidrage til at opfylde vores ambitiøse målsætninger for fødevaresektoren, siger formand for GUDP, Lars Frederiksen Den nyudnævnte formand for ICROFS’ bestyrelse, Mette Wier, glæder sig over det nye økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD-2. Prioriteringen af projekterne er udtryk for ICROFS’ overordnede forsknings-, og udviklingsstrategi, der er blevet til i et tæt samarbejde med den økologiske sektor. - De nye bevillinger giver en god vitaminindsprøjtning, så vi kan fortsætte den positive udvikling, som økologiforskningen har været inde i siden 1996. Danmark er førende på økologiområdet internationalt og dette vil styrke vores position yderligere, siger Mette Wier.

Magasinet ”For fuld fart ud af krisen”, skal hjælpe økonomisk pressede landmænd til at træffe de rigtige beslutninger.

Nyt magasin viser vejen gennem ¿nanskrisen Nu er der hjælp at hente for pressede landmænd

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer forventer, at den nye fødevareminister, Dan Jørgensen (S), fortsætter de konstruktive vækstplaner for landbruget.

Ny fødevareminister skal fortsætte vækstdagsorden L & F forventer fortsat en konstruktiv linje - Vi byder Dan Jørgensen velkommen som ny fødevareminister. Dan Jørgensen har stor viden om både landbrug og fødevareområdet. Det samlede fødevareerhverv både håber og forventer, at Dan Jørgensen er parat til at fortsætte den vækstdagsorden for vores erhverv, som både hans forgænger og statsministeren har lagt sporene ud for, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild. Der ligger mange store opgaver foran den nye fødevareminister med både

opfølgning på vækstanbefalingerne i regeringens egen Natur- og Landbrugskommission, herunder en helt ny målrettet miljøregulering. Og helt aktuelt med en vækstplan for fødevareerhvervet, der skal være med til at sikre, at der kan blive produceres Àere svin, mere mælk og korn samt Àere minkskind herhjemme. - Landmændene og fødevarevirksomheder er klar til at bidrage til at skabe vækst i Danmark. Det har vi store muligheder for, da vores varer er efterspurgte i hele

verden på grund af vores høje kvalitet og fødevaresikkerhed. Men det kræver, at vi begynder at regulere landbruget på en helt ny måde, så det er den faktiske påvirkning af miljøet, der afgør, om produktionen kan udvides, og ikke gammeldags skrivebordsregler. Det har vi lige nu en god dialog med regeringen om, og vi er klar til at fortsætte den dagsorden med den nye fødevareminister Dan Jørgensen, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Fem års ¿nanskrise har ramt mange landmænd hårdt. Og selv om der nu er fremgang i økonomien, så er mange stadig alvorligt pressede, og måske i fare for at miste levebrød og familiens hjem. For dem har Videncentret for Landbrug, Økonomi & Virksomhedsledelse netop udgivet magasinet ”For fuld fart ud af krisen”. - Magasinet er lavet for at vise trængte landmænd, at der er lys for enden af tunnelen, og at en eventuel afvikling af gården trods alt kan vendes til noget positivt,

fortæller specialkonsulent Bodil Irene Jensen. I magasinet fortæller ¿re landmænd, der har afviklet deres landbrug, om erfaringerne med at måtte træffe den tunge beslutning. Fælles for dem er, at de har formået at komme videre med deres tilværelse og fundet ny livsglæde i den nye hverdag. - Men magasinet sætter også fokus på den vigtige dialog med banken. En landbrugsekspert fra Jyske Bank fortæller, hvad banken lægger vægt på i samarbejdet med en kriseramt landmand, og

hvordan man får den bedste dialog med sin bank om at løse problemerne. Det er vigtig viden, hvis man står i en presset økonomisk situation, siger Bodil Irene Jensen. Landbrugets krisehjælp og mulighederne for at få støtte i krisen præsenteres også i magasinet, ligesom der ¿ndes en udførlig ordliste med de¿nition af de begreber, der er vigtige at kende og forstå i dialogen med rådgivere og bankfolk. Magasinet ”For fuld fart ud af krisen” kan fås på landbrugets rådgivningscentre eller læses online.

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Dansk økologieksport fortsætter Àot stigning Nye tal viser en stigning på 12,3 procent i 2012

Det går den helt rigtige vej med eksporten af danske økologiske varer til udlandet. Det viser den opgørelse over eksporten i 2012, som Danmarks Statstik offentliggjorde i sidste uge. Den viser, at eksporten af økologiske varer er steget med 12,3 procent til 1.166 millioner kroner siden 2011. Økologieksporten ligger derfor forsat godt over den milepæl på en milliard

Det går rigtig godt for den danske eksport af økologiske fødevarer. Nye tal viser, at eksporten steg med 12,3 procent i 2012.

kroner, som den rundede i 2011. De gode eksporttal glæder Søren Gade, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. -Det er utrolig positivt, at økologieksporten fortsat stiger. Det viser, at omverdenen i højere og højere grad får øjnene op for vores gode danske økologiske varer, og at der trods økonomisk krise fortsat er gode muligheder

for økologi på verdensmarkedet, siger han Søren Gade fremhæver samtidig, at tallene viser, at dansk økologi er fuldt ud konkurrencedygtig med andre landes produkter, og at det er vigtigt, hvis Danmark fortsat skal være i front med den økologiske produktion. -Tallene viser først og fremmest, at dansk økologi er en eftertragtet vare især i vores

nabolande Tyskland og Sverige men også ude omkring i verden. Samtidig viser de også, at dansk økologi kan klare sig i den frie konkurrence på verdensmarkedet, og det er vigtigt. Vi skal i fremtiden eksportere mere af vores økologi, hvis vi skal sælge alle de økologiske fødevareøkologi som danske landmænd producerer, og så er det en stor fordel, at dansk

økologi kan klare sig på det frie marked, siger Søren Gade. Stigningen i økologieksporten får Landbrug & Fødevarer til at se særdeles positivt på fremtidens økologieksport. Lige nu er målet at nå to milliarder kroner i 2020, og det mål regner Søren Gade stærkt med, at dansk økologi når.

- Der arbejdes indenfor dansk økologi massivt på at udvikle nye økologiske produkter og skabe eksportfremmende initiativer, og trods krisen er økologieksporten steget støt hvert år. Derfor har vi i Landbrug & Fødevarer store forventninger til økologieksporten frem mod 2020. Dansk økologi er allerede et kendt brand, og der er store muligheder for at udvikle og fremme det brand, til glæde for både forbrugere og de danske økologiske producenter, siger Søren Gade. Tallene fra Danmarks statstik viser, at det stadig er de danske økologiske mejeriprodukter og økoæg, der er hovedeksportvaren med en andel på 46 procent af eksporten. Men økologisk kød og kødvarer er i voldsom vækst og steg i 2012 med 16 procent svarende til en stigning på 36 millioner kroner. Ellers er det dansk økologisk frugt og grønt, der udfylder en tredjedel af eksporten. Frugt og grønt eksporten steg også i 2012 med til 135 millioner kroner. Ligesom eksporten for tredje år i træk er højere end de forgående år, steg importen af økologiske varer også i 2012 med 4,9 procent.

LANDBRUGSNYT

ønsker alle et

godt nytår

Vl 2013 12 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you