Page 1

LANDBRUGSNYT

LANDBOBLAD 120. årgang - Nr. 51 - Onsdag den 18. december 2013

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

M s a ’ r d kservice r a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Flytning af gylle . . . . . . . . . . . . . . . 575,- pr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfælder.

Sikkert ud, - Sikkert hjem

www.himmerlandstaxi.dk facebook.com/himmerlandstaxi TA X I · B U S · LI MO U SI N E Miljøminister Ida Auken har imødekommet Landbrug & Fødevarer-organisationens kritik af manglende muligheder for at klage over vandplaner.

Miljøminister imødekommer Landbrug & Fødevarer Giver store indrømmelser i netop færdigbehandlet lovforslag tilfredse med udmeldingerne, der nu kommer fra miljøministeren, siger Lars Hvidtfeldt. Ifølge Landbrug & Fødevarer skal den kommende indsats på blandt andet vandløbsområdet stå mål med de midler, der er afsat til det. Miljøministeren har afsat 52 millioner kroner til erstatninger til lodsejere, der oplever gener ved en ændret vandløbsvedligeholdelse i forbindelse med første generation af vandplaner. Organisationen understreger, at indsatsen i forbindelse med de kommende generationer af vandplaner ikke må belaste erhvervet, og hvis lodsejere oplever tab på grund af vandplanerne, skal de også erstattes fuldt og helt. - Arbejdet med dette lovforslag har været fornuftigt, men det er vigtigt at understrege, at der er tale om en proceslov. Indholdet i de næste generationer af vandplaner skal fastlægges gennem bekendtgørelser, og lov om vandplanlægning beskæftiger sig ikke konkret med indholdet. Landbrug &

Fødevarer vil derfor holde skarpt øje med, at indholdet i vandplanerne ikke bliver mere byrdefuldt for erhvervslivet end absolut nødvendigt, siger Lars Hvidtfeldt. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er ved at lægge sidste hånd på et længere høringssvar, der knytter sig til første generation af vandplaner. De skulle være trådt i kraft i 2009. Sidste år i december blev vandplanerne erklæret ugyldige, fordi der ikke var givet den fornødne høringsperiode. - Hele forløbet med første generation af vandplaner har været kaotisk, mangelfuldt og et stykke politisk sjuskearbejde. Min opfordring til miljømi-

nisteren er, at vi fremadrettet bruger krudtet på at lave et ordentligt forarbejde til næste generation af vandplaner, så vi ikke ender i samme frustrerende situation som med første generation. Derfor glæder det mig, at der nu skal laves økonomiske konsekvensvurderinger, og at fremtidens vandplaner skal forelægges tre gange for Folketinget, siger viceformand Lars Hvidtfeldt. Lov om vandplanlægning udstikker de procesmæssige rammer for udarbejdelsen af de næste to generationer af vandplaner. Der er netop skrevet betænkning, hvorefter lovforslaget kan anden- og tredjebehandles inden jul.

ENTREPRENØR- OG DRÆNINGSMESTER

Gennem generationer stor ekspertise i byggeri af:

INDUSTRI, LANDBRUG OG VILLA Tilbyder både fag- og totalentrepriser Aut. kloakmester Tlf. 98 37 98 37 . Email:info@lpsbyg.dk

LPSBYG.DK

Lars Pedersen & Søn er en familieejet virksomhed som blev grundlagt i 1957

Kørsel med tip-, kranog kreaturvogne + Containerudlejning Levering af sand og grus. Salg af træpiller.

Kørsel med kreaturer til Danish Crown, Hadsund Kreaturslagteri, samt kørsel til og fra Aars Kvægtorv og Landboauktion. VOGNMAND

Niels Ove Nymann

Barmer, tlf. 98 35 50 55 - www.nonymann.dk

GYLLETRANSPORT MED LASTBIL

IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

A/S

Skal borgere og organisationer i fremtiden fortsat have klageadgang til vandplanerne? Nej, mente miljøministeren, da hun for nylig fremsatte lov om vandplanlægning. Men efter drøftelse i Folketinget har ministeren nu blandt andet sørget for klagemulighed over tilblivelsen af næste generation vandplaner, der løber fra 2015. - Det er selvfølgelig glædeligt, at ministeren har ombestemt sig og ikke længere ønsker at mørklægge dele af arbejdsprocessen med de kommende vandplaner. Arbejdet med vandplanerne er så omfattende og vil berøre så mange mennesker, at det er meget vigtigt, at alle kan komme til orde, siger viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt. I lovforslaget er der også en række andre tiltag, der glæder Landbrug & Fødevarer. Blandt andet sikrer ministeren nu, at der foretages erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger af vandplansindsatsen. - Det har været et af vores helt essentielle kritikpunkter i arbejdet med vandplanerne, at der ikke er lavet både samfundsøkonomiskeog erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger af vandplanerne. Ministeren har også garanteret, at der ikke bliver lavet indsatser i vandløbene, der vil få store konsekvenser i form af forsumpning af landbrugsarealer. Så vi er meget

MURER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Tlf. 20 63 71 37 ůƚŵĂƐŬŝŶƐƚĂƟŽŶƐ arbejde udføres! Se mere på: allestrup.dk

Allestrup MASKINSTATION


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

KØB OG SALG Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Landbrug Erhverv Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

til eksport, god pris.

Per Dalum tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

KREATURVOGN i Àn stand. Til transport af kreaturer og får, med hydraulisk bagsmæk, monteret med lys. Pris kr. 6.500,-.

Tlf. 40 62 12 40

Halm sælges

Vikarservice Haveservice

TYREKALVE samt drægtige kvier købes

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Aars Landboauktion var i uge 50 tilført 18 SDM kælvekvier, 4700-7900, 12 SDM kælvekøer, 3500-9600, 2 RDM kælvekvier, 45005600, 1 RDM kælveko, 5900, 3 kry. kælvekvier, 7000-9000, 4 kødkvæg, 3600-10200, 9 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 3400-6800, 12 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-1500, 6 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 600-5000, 22 tyre over 3 mdr. malkerace, 600-3100, 36 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 36006200, 40 tyre under 3 mdr. malkerace, 300-1500, 4 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 5001250, 18 SDM kælvekvier, 4700-7900, 12 SDM kælvekøer, 3500-9600, 2 RDM kælvekvier, 4500-5600, 1 RDM kælveko, 5900, 3 kry. kælvekvier, 7000-9000, 4 kødkvæg, 3600-10200, 9 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 3400-6800, 12 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-1500, 6 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 600-5000, 22 tyre over 3 mdr. malkerace, 600-3100, 36 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3600-6200, 40 tyre under 3 mdr. malkerace, 3001500, 4 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 500-1250, Omsætning: 581850 kr.

Ny skattekonsulent hos Agri Nord Rikke R. Mikkelsen har siden marts været ansat som projektsekretær på Aalborg Universitet, hvor hun arbejder med drift og administration af eksterne ¿nansierede forskningsprojekter. Tidligere har hun arbejdet 18 år som fuldmægtig hos SKAT i Aalborg. Hun er specialisteret i skat for personligt ejede virksomheder. Rikke R. Mikkelsen kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver indenfor skatterådgivning med base på kontoret i Aars. Rikke R. Mikkelsen er 42 år og bor i Ulsted.

Rikke R. Mikkelsen - ny skattekonsulent hos Agri Nord-

Rikke R. Mikkelsen er 1. december tiltrådt som skattekonsulent hos Agri Nord. Hun er uddannet skatterevisor og har derudover en master i Àere enkeltfag indenfor skat.

Søndag d. 22. december

Aars Kirke

10.00

Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke

10.00 ingen ingen 9.30 11.00 9.30 ingen ingen 9.30 10.30 10.30 9.00 9.30 ingen 9.30 ingen ingen ingen ingen 9.30 11.00 ingen ingen 16.00 ingen ingen

Vort Landboblad udkommer tirsdag den 31. december

Farsø Kirke

9.00

Annoncer: Fælles/korrekturan Fælles/korrekturannoncer: Rubrikannoncer:

V. Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Kirke Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

ingen 10.30 ingen 10.30 ingen 10.30 ingen ingen 9.00 ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen ingen 10.00 ingen 9.00 10.30 10.00

for annoncer til Vort Landboblad i forbindelse med jul og nytår Udgivelsesterminer og indleveringsfrister for annoncer til Vort Landboblad omkring jul og nytår:

UGE 52: Vort Landboblad udkommer tirsdag den 24. december Annoncer: Fælles/korrekturannoncer: Rubrikannoncer:

Torsdag den 19. december kl. 9 Onsdag den 18. december kl. 11 Torsdag den 19. december kl. 11

UGE 1: Fredag den 20. december kl. 9 Fredag den 20. december kl. 11 Mandag den 23. december kl. 11

Himmerlandsgade 150 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99

www.aarsavis.dk

Beregnet notering uge 51 Basis 409,61 (417,45). SPF+Myc 414,61 (422,45). SPF 418,61 (426,45). Økologi 709,26 (752,62). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,23 (6,37) kr.

GUDSTJENESTER

OFFICIELLE

Indleveringsfrister

Smågrisenoteringen

Juleaften 24. december

Juledag 25. december

2. juledag 26. december

12.00 og 13.30 15.00 og 16.30 ingen 15.00 14.00 16.00 15.30 og 23.45 12.30 og 16.45 14.00 14.30 16.00 15.00 16.00 14.30 15.00 13.30 14.30 og 16.00 14.30 16.00 13.30 ingen 13.00 13.00 16.00 16.00 13.00 14.30 15.00 13.30 og 15.00 16.30 16.15 14.00 15.00 10.00 og 14.00 15.00 16.00 15.00 16.00 14.00 15.00 14.45 13.30 14.00 og 16.00 13.30 14.45 16.00 16.00 14.30 og 23.30 16.00 14.30 14.00 og 16.00

10.00

9.00

ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 19.00 11.00 ingen 19.30 9.30 11.00 9.30 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 16.00 ingen 14.00 11.00

ingen ingen ingen 11.00 9.30 ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.00 ingen 9.30 9.30 ingen ingen ingen ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen ingen

11.00

9.00

10.30 ingen ingen 10.30 ingen 19.30 ingen ingen 19.30 10.00 ingen 9.00 10.30 ingen 9.30 11.00 10.00 ingen 9.00 10.30 10.00

ingen ingen 10.30 ingen 10.30 ingen 9.00 ingen ingen ingen 9.00 ingen ingen 10.30 ingen ingen ingen 10.00 10.30 ingen 10.00


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

En af landets største og stærkeste på landbrugs- og specialejendomme

Vi ønsker alle kunder og forretningsforbindelser... er n e n o f e l e T en l u j e l e h åb e n d et er om - u an s et ge r ell e r n i n s i v m fre er v u r d er ing

Vælg en uvildig og selvstændig mægler uden andre interesser end kundens. Hos os tilbyder vi også rådgivning efter timeforbrug og intet startgebyr.

28 HA. NATUR OG PLANTEAVL NYHED Landbrugsejendom deltid/fritid Sagsnr. L84824

Hørupvej 18, 9632 Møldrup Meget naturskønt beliggende ejendom mellem Møldrup og Bjerregrav. Her er ca. 3 minutters kørsel til begge byer. Kort afstand til dels motorvej E45 ved Hobro og dels til købstaden Viborg. Under 20 min. kørsel til begge dele. En dejlig alsidig ejendom til både de, der ønsker lidt kreaturer eller heste - men også for jagt og naturelskeren en meget velegnet ejendom. Med dyretætheden i området vil omdriftsarealerne let kunne udlejes med en pæn indtægt, hvis ejer ikke selv ønsker at anvende dem. Her er både rigtig landbrugsjord, engAREALERÏ MEDÏ lÏSKERETÏ OGÏ SKOVÏ OGÏ NA turarealer. Stalde med plads til heste eller køer, maskinhus m.m. Aktuel med tilladelse til dyrehold på 15 DE.

Scan k smartp oden med din hone o nye ejen g hent vores doms a pp

Ib Bjerregaard

Agriteam Aars ApS

Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard Søndergade 31, 1.m . 9600 Aars . Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk . www.agriteam.dk/aars

Stuehuset ligger tilbagetrukket fra vejen lige ved siden af en mindre sø og med stald og maskinhus lidt væk fra stuehuset. Indrettet med entre, badeværelse med brus og gulvvarme, soveværelse og 2 yderligere værelser. Hertil køkken og stue i et. Fra stuen udgang til terasse og dejlig stor have. Opvarmning med træpiller og med solfanger. Badeværelse er renoveret i 1999. Vinduer skiftet i 1999. På stuehus og garage nyt tag i 2006. Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Areal: Bolig: Energimærke:

3.495.000 175.000 19.328/15.609 28,4797 ha 120 m2 E


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Vi ønsker alle en rigtig glĂŚdelig jul samt et godt nytĂĽr )DEULNVYHM)DUVÂĄWOI‡ZZZIDUPDVGN

Åbningstider: Mand.-fred. kl. 7.30-16.00 ¡ Lørdag kl. 9.00-12.00

Resultatskabende engagement

AK T 2 9 5 la n U E LT: d

12 Ă…R som landbrugsrĂĽdgiver i Aars, Viborg og Skive, 16 Ă…R som selvstĂŚndig landmand

51843196

b ru g s e je domme n - Ring trygt til ti w w w.a l s a lg p ü – Dit lokale Agriteam g ri te a m .d k Agriteam Aars ApS

EjendomsmĂŚglerďŹ rmaet Ib Bjerregaard Me_',,/10)))

Tlf. 98 66 41 00 - 24 63 17 24 www.vhma

Hvor godt folk er, kommer godtfolk til! SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND A/S Peder Møller Lauridsen Himmerlandsgade 139 ¡ 9600 Aars ¡ Tlf. 98 62 41 88 ¡ Fax 98 62 44 96 www.sb-himmerland.dk ¡ e-mail: info@sb-himmerland.dk Åbningstider: mandag–fredag 0700–1700 ¡ Lørdag 0900–1200

Søndergade 31, 1.m . 9600 Aars . Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk . www.agriteam.dk/aars

Vesterbølle Maskinstation P/S v/ John Andersen

40 19 99 22

TLF. 98 66 14 46 Ulrik Lemvig • Vestrer Søttrupvej 40 • 9600 Aars Telefon 98 66 14 46 • Mobil 22 43 14 46

HIMMERLANDS VIKARSERVICE Tlf. 99 98 97 40

Aars KvĂŚgtorv og Landboauktion

BJARNE STRĂ˜M Haubro Tlf. 40 82 79 30

Ă˜sterbrogade 7, 9670 Løgstør Bjørnsholmvej 135a, Overlade, 9670 Løgstør Tlf.: 98 67 81 32 / mail: mail@maegleren.dk

Vl 2013 12 18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you