Page 1

bollenstreek.info GRATIS iekrant recreat

Leiden Katwijk Teylingen Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

bollenstreek.info is een uitgave van


GRATIS ZONNEGLAZEN OPOP STERKTE! GRATIS ZONNEGLAZEN STERKTE Bij aankoop vanvan een merkzonnebril naar keuze Bij aankoop een merkzonnebril (vanaf €119,-) krijgt u deze zomer bij Eye je Fashion naar keuze (vanaf € 139,-) krijg enkelvoudige op sterkte gratis! deze zomerzonneglazen bij Eye Fashion enkelWilt u liever multifocale zonneglazen, voor veraf voudige zonneglazen op sterkte en voor lezen, dan betaalt u een toeslag van gratis! slechts €100,-.

Wil je liever multifocale zonneglazen, voor veraf en voor lezen, dan betaal je een toeslag van slechts € 100,-.

HetHet is daarnaast mogelijkmogelijk om deze zonneglazen is daarnaast om deze opzonneglazen sterkte door ons op te laten polariseren om sterkte door ofons deze te voorzien van een ontspiegeling of te laten polariseren of om deze te gekleurde spiegelcoating. voorzien vanonze eenvijfontspiegeling of Vraag in één van winkels naar de prijzen spiegelcoating. en gekleurde alle mogelijkheden.

Vraag in één van onze vijf winkels naar de prijzen en alle mogelijkheden.

KIJK OP OF KOM NAAR VAN ONZE WINKELS KIJKWWW.EYE-FASHION.NL OP ONZE SITE WWW.EYE- FASHION.NL OF KOM NAARÉÉN ÉÉN VAN ONZE WINKELS: NOORDWIJK Hoofdstraat 49 2202 ET Noordwijk tel: 071 - 36 11 505

LEIDEN Haarlemmerstraat 58 2312 GC Leiden tel: 071 - 51 40 148

KATWIJK Voorstraat 76 2225 ES Katwijk tel: 071 - 40 12 765

HILLEGOM Meerstraat 12a 2181 BR Hillegom tel: 0252 - 52 33 46

OEGSTGEEST De Kempenaerstraat 115 2341 GK Oegstgeest tel: 071 - 51 72 150


The Netherlands’ most The Netherlands’ most famous pageant is the Flower famous is the Flower Parade inpageant the Bollenstreek, or Parade in the Bollenstreek, Bulb Region. The 70th Floweror Bulb Region. 70thon Flower Parade sets offThe at 9.30 SaturParade at 9.30 on Saturday, aprisets 22thoff from Noordwijk day, apri 22th Noordwijk to Haarlem. Thefrom parade floats to Haarlem. The floats will be on view in parade Haarlem’s inwillcity be until on view in Haarlem’s inner Sunday afternoon city until Sunday afternoon atner 16.00. at 16.00. Der berühmteste Korso der Der berühmteste Korso der Niederlande ist der Bollenstreek Niederlande ist Bollenstreek Blumenkorso. Amder Samstag dem Blumenkorso. dem 22. april begibt Am sichSamstag zum 70. Mal 22.Blumenkorso april begibt sich zumUhr 70. Mal der ab 9:30 von der Blumenkorso ab 9:30 Bis Uhrzum von Noordwijk nach Haarlem. Noordwijk nach Haarlem. Bis zum Sonntagmittag 16:00 Uhr stehen Uhr stehen inSonntagmittag der Innenstadt16:00 von Harlem in Prunkwagen. der Innenstadt von Harlem die die Prunkwagen.

Bij De Leeuw Flowerbulbs SasBij De Leeuw Flowerbulbs Sassenheim senheim Woensdag 19 april van 9.00 Woensdag 22.00 uur 19 april van 9.00 22.00 uur Donderdag 20 april van 9.00 Donderdag 20 april van 9.00 22.00 uur 22.00 uur Vrijdag 21 april van 9.00 - 13.00 Vrijdag 21 april van 9.00 - 13.00 uur uur www.bloemencorso.info www.bloemencorso.info

The theme of the Flower The of the Flower Parade of theme the Bollenstreek is ParadeDesign’ of the Bollenstreek is ‘Dutch ‘Dutch Design’

Het 70ste Bloemencorso voor Het 70ste Bloemencorso voor de Bollenstreek rijdt op zaterde 22 Bollenstreek rijdt op route zaterdag april haar bekende dag Noordwijk 22 april haar bekende route van naar Haarlem. van de Noordwijk naar Haarlem. Met start zaterdagochtend de startrijdt zaterdagochtend inMet Noordwijk dit kleurrijke in Noordwijk kleurrijke corso door talrijdt van dit plaatsen in corso door tal van de Bollenstreek, waarplaatsen van allesin de Bollenstreek, waarDevan alles wordt georganiseerd. avond wordt georganiseerd. avond ervoor rijdt het corso De verlicht ervoor rijdt het corsoHet verlicht door Noordwijkerhout. bloedoor Noordwijkerhout. bloemencorso Bollenstreek isHet evenals mencorso Bollenstreek is evenals de wereldexpositie Keukenhof de wereldexpositie Keukenhof een grote publiekstrekker. Het een grote publiekstrekker. Het Bolbloemencorso rijdt dit jaar Bolbloemencorso dit jaar voor maar liefst de rijdt zeventigste voormet maar liefst de zeventigste keer als fleurig thema ‘Dutch keer metDe alsstoet fleurig themauit ‘Dutch Design’. bestaat 16 Design’. Deen stoet 16 praalwagens circabestaat 35 met uit bloepraalwagens en circa 35versierde met bloemen, opgestoken en rijk men, en rijk versierde luxe enopgestoken bijzondere wagens, feesteluxe en bijzondere wagens, feestelijk begeleid door muziek. lijk begeleid door muziek. Opsteken corsowagens Opsteken corsowagens Onder de noemer ‘Corsoweek’ Onder er deinnoemer ‘Corsoweek’ worden ‘bollendorpen’ in de worden inapril ‘bollendorpen’ de week vaner19 tot en metin23 weekallerlei van 19 april tot en met 23 april gezellige activiteiten april allerlei gezellige activiteiten georganiseerd. Naast deze activigeorganiseerd. Naast deze activiteiten kan het publiek ook genieteiten publiek genieten vankan eenhet ander apartook schouwten van een ander apart schouwspel, namelijk het opsteken van spel, namelijk het van de praalwagens. Hetopsteken steken van debloemenkroontjes praalwagens. Het op steken van de allerlei de bloemenkroontjes figuren vindt plaats vanop19allerlei april figuren vindt plaats 19inapril tot en met vrijdag 21van april de tot en met vrijdag 21 april in de

hal van De Leeuw Flowerbulbs van De Leeuw inhal Sassenheim. DezeFlowerbulbs activiteit is in Sassenheim. Deze activiteit voor het geïnteresseerde publiekis voor het geïnteresseerde publiek toegankelijk. toegankelijk. 21 april staan de Vrijdagmiddag Vrijdagmiddag 2115.30 april staan de praalwagens vanaf uur oppraalwagens vanaf 15.30 uur opgesteld in het centrum van Noordgesteld in het centrum wijkerhout. Rond 21.15van uurNoordtrekt wijkerhout. 21.15 uurdoor trekt het verlichte Rond Bloemencorso het verlichte Bloemencorso door deze bollengemeente en geeft deze bollengemeente en geeft dit corso een sprookjesachtig en dit corso een sprookjesachtig en spannend aanzien. Zaterdag 22 spannend aanzien. Zaterdag 22 april vertrekt het Bloemencorso april vertrekt het Bloemencorso om 9.30 uur vanaf de Wilhelmiom 9.30 uurin vanaf de Wilhelminaboulevard Noordwijk naar naboulevard in Noordwijk naar Haarlem. Evenals vorig jaar rijdt Haarlem. Evenals jaar rijdt het corso ook langsvorig Keukenhof. het corso corso komt ook langs Keukenhof. Het ‘s avonds rond Het corso komt ‘shet avonds rond 21.30 uur verlicht centrum 21.30 uur verlicht het centrum

DUTCH DESIGN DUTCH DESIGN In 2017 is het 100 jaar geleden In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunststrodat deDe Nederlandse kunststroming Stijl werd opgericht mingVan DeDoesburg Stijl werdinopgericht door Leiden. door Van Doesburg in Leiden. De vernieuwingsdrang van De De vernieuwingsdrang van De Stijl wordt de laatste 25 jaar Stijl wordt onder de laatste 25 jaar voortgezet de noemer voortgezet noemer Dutch Design.onder Voor dedekunsten Dutch Design. Voor de kunsten designliefhebber is 2017 hét modesignliefhebber is 2017 hét mo-

ment om Nederland te bezoeken. ment omzet Nederland te bezoeken. In 2017 NBTC, samen met In 2017 zet NBTC, samen met partners, Nederland internatipartners, internationaal op deNederland kaart als cultuurbeonaal op de alswaar cultuurbestemming en kaart als land creastemming al en100 als jaar landwereldwijd waar creatievelingen tievelingen albrengen 100 jaarinwereldwijd vernieuwing architecvernieuwing tuur en design.brengen in architectuur en design. www.leiden.nl/DeStijl Leiden doet mee aan de NBTC camwww.leiden.nl/DeStijl pagne Mondriaan tot Dutch Design.

van Haarlem binnen. Zondag 23 van Haarlem binnen. Zondag 23 april staan de praalwagens op de april staanOude de praalwagens op de Gedempte Gracht/NassauGedempte Oude Gracht/Nassaulaan opgesteld. laan opgesteld. Bolbloemen Bolbloemen Behalve dat het Bloemencorso Behalve dat het Bloemencorso van de Bollenstreek het enige van de Bollenstreek hetis,enige evenement van dit kaliber dat evenement is, dat zich afspeeltvan in dit hetkaliber voorjaar, is zich afspeelthet in enige het voorjaar, het eveneens corso datis het eveneens het enige corso dat wordt opgebouwd met bolbloewordt opgebouwd met bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en men zoalsNiet hyacinten, tulpen en narcissen. voor niets wordt narcissen. Niet voor wordt het Bloemencorso vanniets de Bollenhet Bloemencorso van de van Bollenstreek ook wel het gezicht de streekgenoemd. ook wel het gezicht de lente Geen corsovan kan lente genoemd. corso kan zich meten met deGeen unieke lentezich meten met de lentekleuren en geuren dieunieke dit omgeeft. kleuren en geuren die dit omgeeft.


BOXSPRING NORMA Elektrisch RF-verstelbaar, luxe Latex topper, luxe achterwand, boxspring met pocketvering interieur en originele Combispring matrassen. Soepel en/ of stevig. 160/180 x 200/210.

Vlak

Elektrisch

van € 3815,voor

van € 2795,voor

BOXSPRING FIFTH AVENUE

€ 1599,-

€ 2499,Al onze Norma Jubileum matrassen: 2e gratis! Al onze Norma Aura matrassen: 2e voor de helft van de prijs!

Inclusief gratis bedlinnenpakket! t.w.v. €300,- bij een elekstrische boxpring en t.w.v. €150,- bij een vlakke boxspring

GEZIEN OP TV! BIJ RTL WOONTIPS

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40 2225 GC KATWIJK


CORSO 2017

The Netherlands’ most

famous pageant is the Flower Parade in the Bollenstreek, or

8 HAARLEM

VRIJDAGAVOND 21 APRIL Parade sets off at 9.30 on SaturBulb Region. The 70th Flower

NOORDWIJKERHOUT Het 70ste Bloemencorso voor 16.00 Bezichtigen stilstaand corso will be on view in Haarlem’s inde Bollenstreek rijdt op zater20.45 Vertrek Herenweg ner city until Sunday afternoon dag 22 april haar bekende route 22.00 Eindpunt Maandagse Wetering at 16.00. van Noordwijk naar Haarlem. ACTUELE INFORMATIE day, apri 22th from Noordwijk

N201

to Haarlem. The parade floats

N208

Met de start zaterdagochtend WWW.BLOEMENCORSO.INFO

ZATERDAG 22 APRIL in Noordwijk rijdt dit kleurrijke

georganiseerd. Naast deze activiteiten kan het publiek ook genieten van een ander apart schouwEXPOSITIE HAARLEM spel, namelijk het opsteken van Gedempte Oude- 13.00 Gracht/Nassaulaan de praalwagens. Het steken van Vrijdag 21 april van 9.00 tot 17.00 uur de bloemenkroontjes op allerlei uur figuren vindt plaats van 19 april 1 NOORDWIJK tot en met vrijdag 21 april in de www.bloemencorso.info DonderdagZONDAG 20 april van 23 9.00 APRIL22.00 uur

Unieke fotolocatie

7 HEEMSTEDE

Scan de QR-code met uw smartphone

corso door tal van plaatsen in 1 NOORDWIJK voor actuele informatie over de route, Niederlande09.30 ist derVertrek Bollenstreek de Bollenstreek, waar van alles Vuurtorenplein vertrektijden en toegangskaarten. Blumenkorso. Am Samstag dem wordt georganiseerd. De avond 2 VOORHOUT 22. april begibt sich zum 70. Mal ervoor rijdt het corso verlicht 11.20 Leidsevaart ingang KTS der Blumenkorso ab 9:30 Uhr von door Noordwijkerhout. Het bloe3 nach SASSENHEIM Noordwijk Haarlem. Bis zum mencorso Bollenstreek is evenals Sonntagmittag 16:00 Uhr stehen de wereldexpositie Keukenhof 12.25 Rotonde Oosthoutlaan in der Innenstadt von Harlem een grote publiekstrekker. Het 4 LISSE die Prunkwagen. rijdt dit jaar 14.45 Rotonde 2e PoellaanBolbloemencorso (de Engel) voor maar liefst de zeventigste 15.40 Westelijke Randweg keer / Keukenhof met als fleurig thema ‘Dutch 5 HILLEGOM Design’. De stoet bestaat uit 16 hal van De Leeuw Flowerbulbs 16.15 Kruising N207 praalwagens en circa 35 met bloein Sassenheim. Deze activiteit is men, opgestoken en rijk versierde voor het geïnteresseerde publiek 19.00 HERSTART luxe en bijzondere wagens, feestetoegankelijk. 6 BENNEBROEK lijk begeleid door muziek. Vrijdagmiddag 21 april staan de 19.25 Rijksstraatweg praalwagens vanaf 15.30 uur opN206 7 HEEMSTEDE Bij De Leeuw Flowerbulbs Sasgesteld in het centrum van NoordOpsteken corsowagens senheim 19.55 Herenweg (ingang Groenendaal) Onder de noemer ‘Corsoweek’ wijkerhout. Rond 21.15 uur trekt 8 HAARLEM worden er in ‘bollendorpen’ in de het verlichte Bloemencorso door Woensdag 20.45 19 april van 9.00 week van 19 april tot en met 23 deze bollengemeente en geeft Wagenweg dit corso een sprookjesachtig en 22.00 uur april allerlei gezellige activiteiten 21.30 Gedempte Oude Gracht Der berühmteste Korso der

spannend aanzien. Zaterdag 22 april vertrekt het Bloemencorso om 9.30 uur vanaf de Wilhelminaboulevard in Noordwijk naar NOORDWIJKERHOUT Haarlem. Evenals vorig jaar rijdt het corso ook langs Keukenhof. Het corso komt ‘s avonds N208 rond 21.30 uur verlicht het centrum

6 BENNEBROEK N208

N205

van Haarlem binnen. Zondag 23 april staan de praalwagens op de 5 HILLEGOM Gedempte Oude Gracht/Nassaulaan opgesteld. Bolbloemen Behalve dat het Bloemencorso van de Bollenstreek het enige evenement van dit kaliber is, dat zich afspeelt in het voorjaar, is N207 het eveneens het enige corso dat wordt opgebouwd met bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en 4 LISSE narcissen. Niet voor niets wordt het Bloemencorso van de Bollenstreek ook wel het gezicht van de lente genoemd. Geen corso kan zich meten met de unieke lentekleuren en geuren die dit omgeeft. A44

Parkeren The theme of the Flower

Treinstation

Parade of the Bollenstreek is ‘Dutch Design’

DUTCH DESIGN 2

3 SASSENHEIM

In 2017 is het 100 jaar geleden ment om Nederland te bezoeken. dat de Nederlandse kunststro-VOORHOUT In 2017 zet NBTC, samen met ming De Stijl werd N206 opgericht partners, Nederland internatidoor Van Doesburg in Leiden. onaal op de kaart als cultuurbestemming en als land waar creaDe vernieuwingsdrang van De tievelingen al 100 jaar wereldwijd KATWIJK A44 Stijl wordt de laatste 25 jaar vernieuwing brengen in architecvoortgezet onder de noemer tuur en design. Dutch Design. Voor de kunst- en designliefhebber is 2017 hét mo- www.leiden.nl/DeStijl

BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 21 APRIL 2018


Legenda 1,9 3,9

Afstand naar volgende knooppunt Gerealiseerd Wandelnetwerk (verhard) Gerealiseerd Wandelnetwerk (half- en onverhard) Aansluitende routes Bestaand Wandelnetwerk Nieuwe route Fietsroutenetwerk (bestaand) Fietsroutenetwerk (toekomstig) Sloepennetwerk

01

Wandelknooppunt

15

Fietsknooppunt (bestaand)

06

Fietsknooppunt (toekomstig)

31

Sloepenknooppunt

i

Informatiepaneel VVV/toeristen informatie Kasteel/buitenplaats Museum Molen Camping Pluktuin Pont LAW 5-2

Water recreatiegebied Honden verboden NS-station P

Parkeerplaats Landwinkel Toeristisch overstappunt (TOP)

0,7

13

i

12

Noordwijk aan Zee

N O O R D Z E E

0,8

i

24 P

15

Noor Bin

23 0,8

P

34

1,5

21 22

16

0,5

20

kla an

0,1 22 23

4

17

e Be

0,5

1,2

i

0,3

P

3

14

i

0,3

1 km

Offe

20

19

0,6

2,3

0,7

eg

ew

De Klei

P

P rne

eg 2,4

74

ew

N449

54

Katwijk aan de Rijn

45

76 95 0,6

65

92

66 84

0,7

0,3

3,9

85

0,9

1,9

2,3

4

1,0

n Rij de ,1

Ou

93

62

eg

1,8

1,0

1,5

94 77

1,9

N206

1

64 0,1 63

75

0,7

1,4

0,4

83 0,3

0,8

0,6

1,0

P

LA W

5-2

68

al

0,9

eg

na

0,9

0,6

0,8

ska

rw

70 0,3 69

ing

jke

67

1,1

97

ter

96

1,1

Katwijk aan Zee

1,5

27 0,9

1,5

wi

P

wa

n

ord

71

Uit

24 P

slaa

No

P

26

Hoo

73 62

P

0,6

1,3

0,5

P

0,5

27 72 63

4,8

P art Zw

25

24 0,8

2,8

64

Herenweg

LA W

5-2

1,2

6

La g

0,5

Vormgeving: Š Cartographics.nl

0,9

0

1,7

2,5

32

Rijnsburg 87

86


76

67

N206

15

60 0,3 59 17

Oosteinderpolder

18 58 0,1 57

2,0

N208

61

Vosse- en

56

62

De Zilk

i

P

0,5

28 0,1

0,8

Ruigenhoek

50 12

1,1

0,3

53

49

Hillegom

P 2,7

0,7

0,2

1,2

P 06

i

polder

24

13

1,2

51

67

3,0

i ’t Hof van Hillegom

0,3 52

2,7

eg g we ere

elw eg idd

IJw

0,8

8,7

oor Turfsp

jk

t ch to er rk ke

t

we

ar va

Ho

H

oo

fd

ofd

uw ie N

1,2

rew

eg

g

er

1,6

He ren we g 1,9

i

11

A44

1,7

25

laa

n

Buitenkaag

2,2

Huig

slote

30 08

51 51

R in g 1,5

0,9

rdijk

2,8

va a r t

Huigsloot 35

Aderpolder

Kaag

3,4

plassen P

2,0

k

2,3

Ripselaan

2,5

01

Pold er B oterh u is

laan Oude Adese

39

jk

ldi

Oude-Ade eg

Zij

Zwanburgerroute met voetveer van april t/m september

sew

Tengnagel

Koudenhoorn

Polder

cia

33 40

vin

22

Pro

3,2

’t Joppe

lew eg

0,7

Zweilander

Rijpwetering

Vrouw Vennepolder e

,0

34

37 39

Kagerzoom

0,8

40

Zevenhuizen

Zwanburgerpolder

Leid

43

28

Waterloospolder

1,6

P

Buurterpolder

1,9

ld ij

41

oe

1,0

eg nw He re 01

Kever

Kager-

Huys te Warmont

0,6 0,6

0,6

0,7

0,2

1,0

Abbenes

dw

0,6

an

58

77 03

eg

POLDER

Zui

Oegstgeest

0,4

HAAR LEMMER MEER 14

50

0,9

0,8

3,6

0,6

0,5

0,8

23

dt

i

76

1,2

10 11

12

i 0,1 38

09

1,1

rw

10

oella

an

0,3 48

Warmond

Klinkenberger- 08 plas 0,7

se

1,2

0,7

80 0,1 81 26

Hee

rt ids ev aa Le 2,5

1,1

de

0,9

weg 0,8 0,8

36

06

07

Lis

0,6

1,3

0,7

78

0,2

0,7

0,7

2,0

1,4

1,5

i

1,4

0,1

0,2

40

05

1,8

52

Pa ll

Oosteinde

68 34

Po l d e r A44

01

41

0,6

3,9

12 3e P

0,9

35

4,6

El s ge e s te r

Va n

47

42

1,0

rg

82

1,7

0,7

13

2,1

1,1

eg

erw

0,5

33

0,8

46 0,9

0,7

60

Sassenheim

Molen

0,8

i

0,6

0,9

0,5

Roode

Polder

43

50

56

1,1

0,9

29 30 28

1,7

0,7

32

44

54

Poelpolder

0,7

0,3

i

45

1,2

31

53

55

0,6

Voorhout

67

H o o gewe g

9

0,6

i

79

Ou

0,4

eg Go

Lee

g

we

1,5

se

0,5

P

Po l d e r

bu

am

i

38

17

Beekpolder

54

1,7

P

Lisserbroek

18 15 0,2

16

58 56 0,5 Ruïne van Teylingen

2,8

N444

ns

59 57

P

31

P

1,7

Po l d er Boe kh o r st

1,3

Rij

nd

90

N206

ve

P

De Engel 1,8

88

4,1

20

0,6

19

ra

ow

59

N207

37 0 ,5

0,7

55 21

G ’s-

2

0,4

1,2

87

89

01

0,9

65

g

Zwetterpolder

0,8

18

Polder

1,0

1,2

em

Berg en Daal

we

Lee

0,1 03

i

36 0,3

’t Huys Dever

1,3

ter we g

0,6

Lisse

91

41

i

57 22

N443

erw

Lisserdi

8,0 1,8

11

66

1,4

23

0,9

0,8

0,1 07

04

30

os

08

74

P

0,6

77

1,7

06

38 P 35

Lo

0,8

75

0,6

02

4

25

uid

29 39

34

0,6

NieuwVennep

im

eg

N208

07

eg

Le

2,7

eg Go

0,4 P 0,5 0,5

Leeuwenhorst

rdwijknnen

rtw

Noordwijkerhout

1,9

1,8

vaa

83 60 69 84 i 09

33

ers

ow

1,0

Noordzijderpolder

10

1,5

rt

40 49 P 41 1,1

0,5

aa

0,7

ipp

eg

0,7

Sch

82

1,0 0,1 32 33

Ri

v ng

M

31

76

rw

N205

0,3

i

80

1,8

1,2

42 40 0,7

Lageveense Polder

1,8

81

0,6

KEUKENHOF

He

t vaa r Lei 74

42

0,5

Kasteel Keukenhof

1,4

Du

eg

inw

eg

lpw

hu

3,7

1,3

0,4

Sc

78

an

43

dse

55

1,0

ela

pe

IJw

Po l d er

ne

Elsbroekerpolder

0,5

P

44

1,6

H o geveen se

48

i

45

Zw art

Ve n

eg

Halfweg

P

Noordzijderpolder

1,6

48 68

1,0

1,3

P

3,9

P P

Beinsdorp

45

1,6

2,0

79

2,5

0,6

i

P

P N206

1,6

80 0 ,4

26

0,1

72

0,8

0,4

5-2 LAW

43

Oosterduinsemeer

61 51

1,0

0,4

70

14

27

P

1,3

35

69

weg Delf

86

1,0

0,6

1,2

47

Het Langeveld

Polder

87

0,4

11 65 20

66

0,7

LAW 5-2

Zilker-

55

1,2

44

Weerlaner

0,7

21

54

0,9

5-2 LAW

i

0,9

0,6

63

2,7

31 P

64

1,1

P

Ri

0,6

ng

0,8

1,2

i

1,0

30

va

ar

29 0,4

DUINEN

71

56

t

WAT E R L E I D I N G

1,1

16

0,9

AMSTERDAMSE

87 1,8

LAW

Vogelenzang

5-2

Bennebroek

N208


From the start of April, the website Bloemenradar.nl will provide the most up-to-date overview of all the blossoming

Alles begint in No

flower fields around Noordwijkerhout, offering daily updates with photos. From Noordwijkerhout there are an infinite number of routes one can take for a pleasant walk or ride.

Bloemenradar.nl bietet Ihnen ab Anfang April die aktuellsten Übersichten von allen blühenden Blumenfeldern rund um Noordwijkerhout, mit täglichen Updates und Fotos. Ab Noordwijkerhout gibt es unglaublich viel Möglichkeiten zu spazieren, fahren oder zu wandern.

“Wat mooi!” Achter in de auto springt Lotte (8) enthousiast heen en weer als ze de eerste kleurige bollenvelden in het oog krijgt. “Rustig”, roept haar broer Bart (10), die verstoord opkijkt van zijn tablet. “Het zijn maar bloemen hoor.” “Maar bloemen? Weet je wel hoeveel geschiedenis hier aan vast zit?”, vraagt zijn vader Gert. “De bollencultuur in dit gebied is eeuwen oud.” “Boeiuh”, mompelt Bart, terwijl hij weer naar zijn tablet kijkt. Geschiedenis en cultuur “Ik dacht dat jij wel van geschiedenis hield”, zegt zijn moeder Inge vanachter het stuur. “Geschiede-

The tourist and information office for Noordwijkerhout is the best place to get information, great bike, walking and sailing routes and fun souvenirs.

Beim Fremdenverkehrsbüro Noordwijkerhout sind Sie an der richtigen Adresse für Informationen, schöne Fahrrad-, Wander- oder Fahrtrouten und tolle Souvenirs.

nis ja, maar bloemen?” “In deze streek is voor jou gelukkig ook nog genoeg andere geschiedenis en cultuur te beleven”, antwoordt zijn vader. “Leuke dorpen, mooie steden en ook heel veel natuur. De komende twee weken gaan we de hele Bollenstreek door.” “Maar we gaan wel bloemen kijken hè mam?”, vraagt Lotte. “Tuurlijk liefje. We gaan de mooiste en kleurigste plekjes opzoeken. Daar hebben ze hier iets handigs voor bedacht: www.bloemenradar.nl. Dan zie je in één keer waar de velden het mooist in bloei staan.” Ze kijkt haar man even aan. “Ook handig voor jouw ouders als die morgen komen.”

Verkennen Nieuwsgierig kijkt Lotte om zich heen als ze even later een dorpje binnenrijden. “Hoe heet het hier mam? Het ziet er leuk uit.” “Dit is Noordwijkerhout”, antwoordt haar moeder. “Van hieruit gaan we het eerste stuk van de Bollenstreek verkennen. Daarom gaan we eerst naar de VVV. Daar weten ze alles wat er in de buurt te doen is.” In het centrum stapt de familie uit en door de gezellige winkelstraat wandelen ze naar de VVV, die recht tegenover een schattig wit kerkje ligt. “Die kerk is al zeven eeuwen oud”, vertelt Gert. “En nog steeds in gebruik.”

INFORMATIE EN LEUKE DINGEN BIJ HET VVV Vakantie in Noordwijkerhout begint met een bezoek aan het VVV. U vindt hier naast allerlei leuke Noordwijkerhoutse producten, souvenirs, kaarten en entreebewijzen voor bijvoorbeeld de Amsterdamse Waterleidingduinen en Keukenhof, ook veel informatie en

fiets- en wandelroutes. Natuurlijk weten zij alles over de evenementen in de omgeving. Daarnaast kunt u hier VVV cadeaubonnen, dinercheques en andere bonnen en giftcards kopen. VVV Noordwijkerhout bemiddelt ook voor logies in het dorp. Dorpsstraat 8, 2211

GV Noordwijkerhout. Tel. 0252372096. Mail: info@vvvnoordwijkerhout.nl. www.vvvnoordwijkerhout.nl. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Tijdens de openstelling van Keukenhof (23 maart t/m 21 mei) ook zondag van 10.00-14.00 uur.


oordwijkerhout

Knus De Noordwijkerhoutse VVV blijkt een knus en gezellig winkeltje te zijn waar van alles te koop is. “Goedemorgen. Wij zijn de familie Van Dijk”, zegt Gert. “Wij willen graag weten wat er hier allemaal te doen is.” “Dan bent u hier goed”, lacht de dame van de VVV, “waar houdt u van?” “Lotte wil bloemen kijken. Mijn vrouw houdt van bewegen in de natuur. Bart en ik houden van cultuur en geschiedenis. Morgen komen mijn ouders. Die willen vooral de streek zien. En de kinderen willen natuurlijk ook kunnen spelen.” De dame van de VVV pakt een aantal folders uit de kast: “Bloemenradar

Where do you find what?

kent u al?” Gert knikt. “Dan heb ik hier een paar handige kaarten waarop u een mooie bloemenroute kunt uitstippelen. We hebben hier ook verschillende wandel- en fietsroutes. Niet alleen langs de bloemenvelden, maar ook door de duinen en langs het strand. We hebben hier ook kaarten voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een mooi gebied en goede kans dat je er herten ziet. Er zijn diverse wandelroutes uitgezet. Aan de Gooweg vindt u het Leeuwenhorstbos. Daar zijn ook regelmatig leuke activiteiten.” Spelen en kijken “Ik denk dat uw ouders heel graag

Waar is wat? www.bloemenradar.nl www.flowerradar.com

Wo findest du was?

de Hogeveense Molen willen zien. Helaas kun je de molen niet bezoeken, maar de velden eromheen staan in volle bloei en dat is een prachtig gezicht. Misschien dat u en uw zoon Museum Het Melklokaal in de Kerkstraat wel interessant vinden. Kinderboerderij De Dierenhoeve is altijd leuk voor kinderen en in Noordwijkerhout is ook een speeltuin: De Speelakker. In De Zilk vindt u speeltuin De Duinrand. Mocht het slecht weer zijn, dan is Indoorspeeltuin KidsZoo misschien een goed alternatief.” De dame pakt nog meer folders. “Hierin vindt u nog meer informatie. En natuurlijk op onze website www.vvvnoordwij-

Hogeveense molen: Leidsevaart 82, Museum het Melklokaal: Kerkstraat 22. 062803 19 41 Imkerij De Drie Bijen: Pletterij 15. 06 267 223 03

De Dierenhoeve: Langevelderweg 27, 0252 502799 De Speelakker: Zeereep 1, www.speelakker.nl. De Duinrand: Hoekgat De Zilk, www.speeltuindeduinrand.nl. KidsZoo: Pletterij 3, www.kidszoo.nl. Nieuw Leeuwenhorstbos, A. Gooweg 36

kerhout.nl. En anders zien we u graag weer hier terug!” “Dat was een goed begin”, vindt Inge terwijl de familie de VVV verlaat. “We nemen in het dorp nog even wat te drinken met iets lekkers erbij en dan naar ons logeeradres. Daar gaan we kijken wat we morgen allemaal voor leuks gaan doen!”


Noordwijkerhout is a great place to visit. With its cosy little terraces around the iconic Witte Kerk (White Church),

Doen! in Noordwi

it’s a great starting point for a wonderful walk or bike ride. Stunning routes between the many colourful flower fields so abundant in this region. Spring is also the time of year when lots of different activities are organised in Noordwijkerhout for the whole family.

In Noordwijkerhout ist es urgemütlich: Mit seinen gemütlichen Terrassen um die malerische Witte Kerk (Weiße Kirche) ist Noordwijkerhout ein schöner Ausgangspunkt für herrliche Spaziergänge oder Fahrradtouren. Prächtige Routen zwischen den zahlreichen bunten Blumenfeldern, von denen es in der Region so viele gibt. In Noordwijkerhout gibt es auch im Frühling viele verschiedene Aktivitäten für die ganze Familie.

“Opa, oma!” Haast nog voordat Gerrit uit zijn rode MG cabrio uit 1967 kan stappen vliegt Lotte hem al om de hals: “Het is heel leuk hier. Er zijn bloemen en je kunt varen. We gaan misschien wel herten kijken en er is een speeltuin...” “Ho ho”, onderbreekt Gerrit zijn ratelende kleindochter lachend. “Ik wil alles horen, maar éérst uitpakken en een kopje koffie.” Galant neemt hij de weekendtas van zijn vrouw Anja over en knipoogt: “Ik geloof dat ze het hier wel naar hun zin hebben.” Plannen Tijdens de koffie worden er plannen gemaakt. “Die Hogeveense

Where to find what?

Molen lijkt me echt iets voor jullie pa”, vindt Gert. “Mag ik dan mee? Ik wil bloemen kijken”, roept Lotte. “Ik ga ook mee”, zegt Inge. “Dan maken we er een mooie bloemenrit van.” “Prima. Dan gaan Bart en ik het dorp in en naar het museum.” “En morgen?” “Dan ga ik wandelen” zegt Inge. “Die 10.000 stappenwandeling lijkt me wel wat. Dagelijks 10.000 stappen lopen en drie maal in de week matig intensief bewegen, is een goede basis voor iedereen die zich fitter wil voelen”, legt Inge uit. “Daar organiseren ze hier in Noordwijkerhout elke eerste zaterdag van de maand een mooie wandeling voor. Morgen langs

WAAR IS WAT? Landgoed en golfbaan Tespelduyn Tespellaan 53, 0252 24 13 33. www.tespelduyn.nl Manege Bakker, Schulpweg 62, 0252 37 26 28 Manege Smit, Schulpweg 129, 0252 37 27 63 Manege Langeveld, Langevelderlaan 39, 0252 37 54 29

Oosterduinse Meer A. Boekhorsterweg 18, Noordwijkerhout Solex of Vespa huren: via VVV Noordwijkerhout, 0252 372096 Fiets huren: Rent-A-Bike-Service van Dam, havenstraat 22, 06 120 898 58 of Camping de Duinpan, Duindamseweg 6, 0252 371726

het Oosterduinse meer. Ga je mee ma? Gert gaat morgen met de kinderen naar de indoorspeeltuin.” Golf en paardrijden En ik dan?”, vraagt opa Gerrit verontwaardigd. “Voor jou hebben we iets speciaals gevonden. Jij houdt toch zo van golf? Hier vlakbij is Golfbaan Tespelduyn”, vertelt Inge. Ze pakt de folder: “De bloembollenbaan is een uitdagende 9-holesbaan van 1825 meter en par 32.” “Dat klinkt goed”, lacht Gerrit. “Ik las trouwens dat er hier verschillende maneges in de buurt zijn. Ga je nog rijden?” “Als het weer een beetje meezit is dat best een goed idee,” vindt Inge.


ijkerhout

“En anders kan ik nog een fiets huren.” “Of een brommer”, vult haar man aan. Rondje Bollenstreek “Nou, als Noordwijkerhout al zo leuk is, wat gaan we dan verder nog doen?”, vraagt Bart zich af. “Oh, er is nog veel meer leuks”, verzekert zijn vader hem. “Hierna gaan we nog naar Hillegom, Lisse, Teylingen, Leiden, Katwijk en Noordwijk. Allemaal leuke plaatsen met hun eigen karakter.” “Voorlopig gaan we nu maar onderweg,” zegt opa Gerrit terwijl hij opstaat. “Zullen we vanavond afspreken in het centrum van Noordwijkerhout? Ik trakteer!”

On April 21th the enlighted floats of the Flower Parade will pass through Noordwijkerhout

Freitagabends dem 21 April fahrt die beleuchtete Bollenstreek Korso durch Noordwijkerhout

Aan de vooravond van het Bloemencorso van de Bollenstreek is Noordwijkerhout het decor van een feëriek schouwspel: het Verlichte Bloemencorso. Natuurlijk maakt het dorp hier een feest van! 10.00 uur: Bloemmozaïeken en bloemenshow ‘Dutch Design’ in de tuin van de Witte Kerk. Vier

dagen lang een groot spektakel. 12.00 uur: Workshop bloemenkransen rijgen en mozaïek maken bij de Witte Kerk. 15.00 uur: Straattheater/ Muziek, doorlopend tot 21.00 uur 15.30 uur: Stilstaand bloemencorso, met alle praalwagens, opgesteld langs de Herenweg. 21.15 uur: Officiële opening

Bloemencorso van de Bollenstreek, bij de Witte Kerk. 21.15 uur: Start rondgang van de verlichte praalwagens en luxe auto’s van het Bloemencorso van de Bollenstreek, door de straten van het knusse dorp 22.00 uur: After-party in de diverse horeca gelegenheden, rondom de Witte Kerk.


KNIP DEZE BON UIT KNIP DEZE BON UIT 1 APRIL D VAN AANDAG VANAF M VRIJDAG GEOPEN /M T G A ND 9.00 UUR VAN MAA 09.00 - 1

• De lekkerste pannenkoeken

€ 5,50 KORTING op het platina wasprogramma 5,50 KORTING €€3,50 KORTING t.w.v. €15,50

• Heerlijke lunch- en grillgerechten • Ruim terras aan de oude haven van Katwijk • Speelparadijs voor de kinderen

op het platina wasprogramma op het platina wasprogramma t.w.v. €16,00 t.w.v. €15,50

U betaalt U betaalt € 12,50 slechts € 10,00 Uslechts betaalt LET LETOP! OP!Geldig Geldigt/m t/m30 30juni juni2017 2015 slechts € 10,00 LET OP! Geldig t/m 30 juni 2015

Snella Autowas Katwijk BV Valkenburgseweg 101 • 2223 KC Katwijk aan den Rijn Autowas BV Tel.Snella (071) 407 79 99 • Katwijk www.snella.nl Open van maandag vrijdag 9.00aan - 19.00 Valkenburgseweg 101t/m • 2223 KC van Katwijk denuur Rijn 8.00 - 18.00 uur Tel.zaterdag (071) 407van 79 99 • www.snella.nl

Zwaaikom 3 (Prins Hendrikkade) • 2225 HX Katwijk 071-4078007 • www.debeslagkom.nl

www.crabbetje.nl info@crabbetje.nl 071- 5128846 St. Aagtenstraat 5 Leiden

Visrestaurant Crabbetje 25 jaar Visrestaurant Crabbetje bestaat dit jaar 25 jaar.

En dat vieren wij!

Speciaal voor u als gast serveren wij van 28 maart t/m 8 april 2017 een door de Chefkok Theo Guijt samengesteld 3-gangen Chef special menu

3-gangen Chef special menu voor 25,*Niet in combinatie met andere lopende acties of dinercheques Geldig van 28 maart t/m 8 april 2017

Dinsdag – zaterdag vanaf 17.30 uur geopend. Zondag en maandag gesloten.


Mediterraan Hillegom duur!” “Wat ga jij dan doen?” wil Gerrit weten. “Oh, ik vermaak me wel. Je kunt hier prachtig wandelen. Voel je het niet? Je komt hier helemaal tot rust.” Gerrit geeft zijn vrouw een zoen. “Je bent een prachtvrouw. En misschien eten we dan vanavond wel vis!”

At ‘De Zuilen’ estate you can imagine you are at the Mediterranean

Auf ‘De Zuilen’ gibt es das Gefühl dass Sie sich am Mittelmeer befinden

Verrast blijft Anja staan. “Wat prachtig”. Anja en Gerrit zijn met z’n tweetjes op stap en al rijdend in de omgeving van Hillegom stuitten ze op Landgoed De Zuilen. Het is niet moeilijk te ontdekken waar deze naam vandaan komt: een paar witte zuilen steken fel af tegen het ontluikende groen. Overal in de tuin staan klassieke beelden, oude toegangspoorten en idyllische hofjes. “Het lijkt wel of je hier aan de Middellandse Zee bent”, vindt Anja. “Het doet me denken aan Griekenland of Italië. Weet je nog. Flaneren aan de Middellandse Zee en eten in een van die gezellige visrestaurantjes?” “Hier kun je ook goed eten en in dezelfde sfeer. Maar we hoeven er minder ver voor te reizen”, grin-

nikt Gerrit, die wat nuchterder is dan zijn vrouw. Vissen Maar dan beginnen zijn eigen ogen te glinsteren. “Hé, je kunt hier vissen.” Dat klopt. De Zuilen is in eerste instantie bedoeld als een forel-vis-eldorado. In het verleden zijn hier drie vijvers uitgegraven en deze bieden voor sportvissers een unieke locatie om forellen te vangen en ze vervolgens thuis te verorberen. Voor Gerrit een droom, want hij is een verwoed sportvisser. “Jammer dat ik mijn hengels niet bij me heb.” “Dat is geen probleem”, antwoordt zijn vrouw. “Kijk, je kunt hier huren wat je nodig hebt. Hengels, aas, alles. En het is niet eens

Tulpenparadijs Landgoed De Zuilen biedt inderdaad veel mogelijkheden: naast uitstekend lunchen of dineren is het er prachtig wandelen. Zeker in de periode tussen 1 april en 30 mei, want dan zijn de tuinen van De Zuilen omgetoverd in een schitterend tulpenparadijs. Kijk rond en geniet van de kleurrijke schoonheid van deze op en top Nederlandse bloem! Langer genieten van Landgoed De Zuilen? Misschien is een verblijf in het Bed & Breakfast huisje op Paradise Island precies iets voor u! Het huisje bestaat uit een slaapkamer (bed 200 x 200), een douche, toilet, keuken en woonkamer met een lekkere ronde kachel in het midden. Buiten op het terras beschikt u over een heerlijke jacuzzi met uitzicht op de vijver. Verder is er voldoende parkeergelegenheid, draadloos internet en natuurlijk televisie. Er zijn ook twee fietsen beschikbaar. Landgoed De Zuilen vindt u aan de Zandlaan 18 in Hillegom. www.de-zuilen.nl.

Spring is in the Air! Na het grote succes van vorig jaar organiseert Koopcentrum Hillegom in samenwerking met B-O-B-events op 25 maart weer een grote lentemarkt. Van het Pompplein tot en met De Soete Suikerbol zal de Hoofdstraat weer vol staan met vele kramen. Traditioneel is dit weekend de opening van het Outdoor-, fiets- en tuinseizoen. Deze thema’s zullen ruim voorzien zijn tijdens de Lentemarkt. Het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op 22 april weer door de streek, elk jaar opnieuw een grote publiekstrekker. Vanaf ongeveer 17.00 uur trekt het corso door het centrum van Hillegom. In de middag is er muziek in het centrum van UFO de Beunhazen.


Rederij

van Hulst Dagtochten, Dagtochten, Rondvaarten Rondvaarten & & Arrangementen Arrangementen

WELKOM AAN BOORD!

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen.

Dagelijks rondvaarten vanaf 1 april 2017.

1.CLASSIC

Afvaarten: Wij verzorgen voor u: • Warmond • Vaartochten voor gezelschappen • Noordwijk • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving •een Dagtochten Gouda,uur Haarlem en Delft brunchnaar vanAmsterdam, 11.30 - 14.30 en een high tea van 15.00 •- Lisse 17.00 uur. • Katwijk • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden • Leiden een brunch van 11.30 – 14.30 uur. Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Moederdag Hemelvaartsdag

Dit uitsluitend op reservering.

www.rederijvanhulst.nl

| info@rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 01 33

Dagtochten naar Gouda, Haarlem en Delft.

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen. Wij verzorgen voor u: • Vaartochten voor gezelschappen • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Dagtochten naar Amsterdam, Gouda, Haarlem en Delft • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden

Afvaarten: • Warmond • Noordwijk • Lisse • Katwijk • Leiden

Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden. www.rederijvanhulst.nl | info@rederijvanhulst.nl +31 (0)71 - 301 01 33

Landgoed De Zuilen is gelegen aan de rand van de bollenstreek op de grens van Hillegom en Bennebroek. Van 1 april tot 31 mei staat het prachtige landgoed in het teken van tulpen, narcissen en hyacinten. Het Landgoed telt 35000 m2 wandelpark en terras vol met Romeinse en Griekse beelden, fonteinen, togen en zuilen, waar het park ook zijn naam aan te danken heeft.

BADSTRAAT 9 | 2225 BL KATWIJK | T:071 4015273 | www.blauwenbock.nl

TULPEN TUIN 1 April t/m 31 Mei

Tussen al dit pracht en praal staan dit jaar voor het eerst tulpen, narcissen en hyacinten. Een tulpenspecialist uit Lelystad is het hele jaar aan het experimenteren om zo de mooiste en meest speciale tulpen te kweken, die nergens anders in Nederland te vinden zijn, alleen bij Landgoed De Zuilen.

Het park is 7 dagen in de week geopend en de toegang is gratis. Het restaurant, de bar en het zonnige terras is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 22.00 en maandag van 11.00 tot 18.00 Bekijk ook onze website: www.de-zuilen.nl


Zelf bloemen plukken ‘Pick me! Pick me!’ the flowers in Annemieke’s Picking Garden seem to be asking to be picked. And just like in that fairy tale, picking flowers is what it’s all about when you visit this Hillegom business at Haarlemmerstraat: yellow, white or flame tulips in a range of sizes. And for a taste of all sorts of delicious goodies, head on over to Elsbroekerwei farm shop

“Pflück mich, “Pflück mich”, scheinen die Blumen in Annemiekes Pflückgarten darum zu bitten, geerntet zu werden. Am Hillegomer Betrieb an der Haarlemmerstraat kommen Sie vorbei, um zu pflücken: rote, gelbe, weiße oder geflammte Tulpen jeder Größe. Allerlei Leckereien probieren Sie auf der anderen Seite von Hillegom: im Geschäft des Gehöfts

“Hier wil ik stoppen!” Lotte wijst enthousiast naar het bordje ‘Annemieke’s Pluktuin’. “Gaan we bloemen plukken mam?” Vader Gert lacht. “Ze hebben er koffie en appeltaart, dus ik vind het een goed idee.” En zo zit de familie Van Dijk even later aan tafel bij Annemieke. “Wat ziet het er hier leuk uit”, zegt Ingrid tegen haar. En ze heeft gelijk: de kleurenpracht van de tulpen is overweldigend. Gek op bloemen “Mijn man Pieter en ik zijn altijd gek geweest op bloemen”, vertelt Annemieke, terwijl ze de bestelling van de van Dijkjes opneemt. “Als hobby zijn we daarom een zomerbloemenkwekerij begonnen. Tot onze verbazing bleken er in Nederland tientallen pluktuinen te bestaan, maar was er niet eentje in de streek die wereldberoemd is om haar bloemen: de Bollen-

streek. Daarom zijn we in 2009 met de pluktuin begonnen. Iedereen kan bij ons zelf een mooie bos plukken. Dat is niet verplicht hoor. Als je alleen wilt komen kijken, ben je ook welkom. Wij telen onze bloemen op milieuvriendelijke wijze. Net als onze zelfgemaakte appeltaart is het allemaal puur!” “Maar appeltaart smaakt beter dan tulp”, zegt Lotte wijs. Trappen Naast bloemen plukken is er bij Annemieke’s Pluktuin nog veel meer te beleven. Zo kunt u er een trapkajak huren. U roeit dus niet, maar u trapt en terwijl je zo snel en makkelijk vooruit komt, kunt u heerlijk om u heen kijken naar de prachtige Bollenstreek. U krijgt een waterkaart mee, zodat u zelf uw route kunt bepalen. Er is veel water in en om Hillegom, zodat u naar hartelust kunt varen. Wie heel ervaren is, kan kiezen voor

Genieten van een Bollenstreekbiertje “Hé, er is hier een brouwerij”. Gerrits ogen gaan glinsteren bij deze ontdekking, want hij is een groot bierliefhebber. De laatste jaren zijn er overal in Nederland nieuwe, vaak kleine, brouwerijen ontstaan die lokale bieren brouwen naar eigen recept. Klein Duimpje Zo ook in Hillegom, waar Brouwerij Klein Duimpje sinds 2013 haar eigen bieren brouwt aan de Hyacintenlaan, in de voormalige koelcellen van (hoe kan het ook anders) een bollenkweker. Voormalig ICT’er Erik Bouman is een van de brouwmeesters. In 1997 was hij Nederlands kampioen

amateurbierbrouwen. Bouman schuwt het experiment niet. De bieren van de Hillegommer zijn niet alleen te koop in eigen land. Van zijn kerstbier Christmas Ale ging bijvoorbeeld 3.500 liter naar de Verenigde Staten. Proeflokaal Voor bierliefhebbers is een bezoek aan Klein Duimpje dan ook een ervaring die je niet mag missen. De Hillegomse brouwerij heeft een sfeervol proeflokaal dat open is op vrijdag, zaterdag en zondag. Een gezellige omgeving waar u met vrienden, collega’s, en familie kunt genieten van de vele soorten bier die de brouwerij maakt.

een langere tocht, bijvoorbeeld naar de Kaag of naar het mooie Haarlem. Blijft u toch maar liever op het droge? Bij Annemieke’s Pluktuin kunt u ook fietsen huren voor een prachtig tochtje door de streek. Meer weten? Kijk op www. annemiekespluktuin.nl.

Vaak wordt er op die dagen volop in de brouwerij gewerkt, zodat u door het panoramaraam van het proeflokaal de productieruimte in kunt kijken, waar dan mogelijk gebrouwen of gebotteld wordt. Bij mooi weer is er een groot terras

om lekker buiten te kunnen zitten. Bij een eerste bezoek is het aardig om een rondleiding te volgen. De brouwer zal dan met veel plezier en enthousiasme vertellen over de brouwerij, de bieren en het brouwproces. Er zijn ook andere arrangementen mogelijk. “Ga je met me mee Gert? Bier moet je niet alleen drinken.” Gert zucht quasi vermoeid: “Als je dan zo graag wilt, dan offer ik me wel op!”


Hillegoms

Muziekfeest Presentatie

Erik Hulzebosch Voorverkoop €10 za 24 juni €15

Jan Smit O'g3ne • Gebroeders ko mannen van oranje • Alex

michel van rijswijk • Martijn stam • HIMONOS

popkoor hillegom • symphoenix • balletschool Martha de Rijk # Hmuziekfeest |

Tickets en info:

www.hillegomsmuziekfeest.nl


‘historisch hart van Hillegom’ wordt genoemd. Niet voor niets is het Hof van Hillegom een erkend Rijksmonument. In de loop der jaren was de tuin wel wat verwilderd geraakt, waardoor de oorspronkelijke kenmerkende Britse landschapsarchitectuur niet goed meer zichtbaar was. Vorig jaar begon de gemeente daarom aan een uitgebreid herstelprogramma waarbij het uitgangspunt was de tuin de grandeur, status en uitstraling van rond 1900 terug te geven.

Situated in the heart of Hillegom is Hoftuin, a former medieval country estate on the edge of the inner dunes and Hillegommerbeek. At the end of the nineteenth century, a stunning English landscape garden was created here.

Im Herzen von Hillegom liegt der “Hoftuin”, ein ehemaliger mittelalterlicher Gutshof am inneren Dünenrand und am Hillegommerbeek. Ende des 19. Jahrhunderts

“Wat is Hillegom een leuk dorp”, vindt Anja. “Met haar schoondochter zit we op een steiger aan de Hillegommerbeek. De zon doet het water schitteren. Hoewel ze bijna in het hart van het dorspcentrum zijn, doet het natuurlijk en rustig aan. Ingrid is het met haar eens. Even later staan ze op om door de Hoftuin in de richting van het centrum te gaan, waar ze met de echtgenoten en kinderen hebben afgesproken bij de Oude Pomp. “Wat een prachtig park is dit”, zegt Ingrid verrukt. “Hij doet zo klassiek Engels aan!”

entstand hier ein prächtiger englischer Landschaftsgarten.

Middeleeuws landgoed Ingrid heeft gelijk. de Hoftuin is een voormalig middeleeuws landgoed aan de binnenduinrand

en de Hillegommerbeek. De oudste vermelding ervan dateert uit 1420, maar mogelijk is het hof nog veel ouder. Ooit zetelden hier de Heren van het Ambacht Hillegom. De familie Van Waveren was de laatste familie die het Hof van Hillegom daadwerkelijk bewoonde. Aan het einde van de negentiende eeuw werd hier een prachtige Engelse landschapstuin aangelegd. In 1903 schonken hun erfgenamen de tuin en het bijbehorende huis aan de gemeente, “met de bedoeling deze bezittingen te doen strekken tot een blijvend sieraad en tot nut van de gemeenschap”. Sindsdien is het gemeentehuis in ‘t Hof gevestigd en is de tuin een waar dorpspark geworden, dat geheel terecht het

Padenpatroon Het originele padenpatroon uit de negentiende eeuw is aangehouden en je slingert als wandelaar tussen de weides, bloemenborders en boompartijen. Bekijk de Koningsboom en de Amaliaboom en geniet van het geklater van de fontein. De verschillende weides, knusse hoekjes en bankjes zijn ook perfect voor een romantische picknick. De Hoftuin heeft ook heerlijke plekjes aan het water waar het met warm weer goed toeven is. Aan de Hillegommerbeek is bovendien een aanlegsteiger voor sloepen en kano’s gemaakt. Zo kom je met de boot tot in het centrum van Hillegom! De Hoftuin is dan ook een prima uitvalsbasis om het centrum van Hillegom te verkennen. Vanuit de tuin stap je zó het centrum in.

DE OUDE POMP De familie van Dijk heeft afgesproken bij de Oude Pomp. Deze staat in de Hoofdstraat en dateert uit 1740. De pomp was een geschenk van Jan Six en zijn vrouw, die een telg was van de familie Van den Bempen. Op de pomp zijn de wapenschilden van de beide families te zien. Jan Six, burgemeester van Amsterdam en Heer van Hillegom, was de kleinzoon van Nicolaes Tulp, de beroemde arts die door Rembrandt is vereeuwigd op het schilderij De Anatomische Les. De pomp bleef in gebruik tot Hillegom in het begin van de 20e eeuw waterleiding kreeg. Helaas functioneert hij nu niet meer, maar de Oude Pomp is nog wel een prachtig historisch monument.


Diesveld Mobiel Auto’s en Motoren

Geniet bij Villa Flora van koffie & appelgebak van de Olmenhorst!

Onderhoud, reparatie en schadeherstel van auto‛s motoren, scooters etc etc Breng en haallocatie in Voorhout

Tegen inlevering van deze bon

Levering van alle merken nieuwe auto‛s motoren , scooters ed. Altijd ca 50 stuks van super kwaliteit op voorraad. Referenties overal om u heen verkrijgbaar.

€ 4,-

t/m augustus 2017

1985 - 201

1985 1985- 2017 - 32 2017jaar een be 3232jaarjaareeneenbegrip begrip service in inservice serviceenin enkwaliteit kwaliteit en kw

Volop vakantie tips bij

TEUN tafel Nervadura 80

TEUN

49.95

strand stoel Beach Chair 95 Deluxe rood/grijs 39.

Teun Parasol 200 cm

29.95 Teun kachel keramisch 95 Safe-T heater 29.

Aconga luchtbed velours 95 Air-XL Slim 1P 19.

TEUN campinglamp 95 multifunctioneel 24.

Beeklaan 18a-24a - 2191 AB - Hillegom-De Zilk - 0252-536088


ben opgetreden”, legt Gerrit uit. “Hier?”, vraagt Gert verbaasd. “Jazeker. The Beatles hebben maar twee keer in Nederland opgetreden en een van die concerten was in Treslong, hier in Hillegom. Op 5 juni 1964. Het bijzondere is dat er van dat concert nog een originele bandopname bewaard is gebleven. John Brandenburg smokkelde een recorder mee in de zaal en nam een aantal nummers op. Daarop kun je goed horen hoe populair de band al was. Ze gingen echt uit hun dak. En in 2014 hebben ze hier de Beatlesmania nog eens dunnetjes overgedaan. Er is zelfs een tulp naar de Beatles genoemd.” Hillegom is commemorating the legendary appearance of the British pop group more then fifty years ago in Treslong with a new monument. Since 1964, the town is still under the Beatles spell.

Hillegom erinnert sich das legendäre Auftreten der Britischen Popgruppe vor mehr als fünfzig Jahren in Treslong. Noch immer ist der Ort im Bann der Beatles.

“Ze willen hier een monument voor de Beatles oprichten”, leest opa Gerrit in de plaatselijke krant. “O leuk!”, roept Ingrid uit de keuken. Bart kijkt op van zijn tablet: “Wie zijn de Beatles?”, wil hij weten. “Weet jij niet wie de Beatles zijn?”, zegt opa op enigszins bestraffende toon. “The Beatles waren een legendarische popgroep uit de jaren ‘60”, legt Gerrit uit. “Ze waren toen net zo beroemd als Beyoncé of Justin Bieber nu. De popmuziek van nu was er niet geweest zonder hen. Ze worden beschouwd als een van de invloedrijkste bands aller tijden en eigenlijk kent bijna iedereen wel een nummer van hen.” Inderdaad, uit de keuken klinkt een tweestemmig ‘Hey Jude’ door Ingrid

en Gert. “Die bijvoorbeeld. Maar ook ‘I wanna hold your hand’, ‘Yesterday’, ‘Penny Lane’, ‘Let it be’ en ‘Obla di obla da’ hoor je nog heel vaak op de radio.” “Wat was er dan zo vernieuwend?”, vraagt Bart sceptisch. “Vooral muzikaal en technisch hebben ze heel veel nieuwe dingen gedaan”, vertelt Gerrit. “Nieuwe opnametechnieken, nieuwe sounds en bijvoorbeeld ook hele kunstzinnige plaathoezen, zoals die van de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.” Optreden in Hillegom “Maar waarom willen ze hier een monument?”, wil Gert weten, terwijl hij binnen komt lopen. “Omdat de Beatles hier ooit heb-

Mania “Wat is Beatlesmania?”, vraagt Bart, die het enthousiasme van zijn ouders en grootouders een beetje verbaasd aanziet. “De Beatles waren zo populair dat meisjes gilden en flauwvielen bij hun concerten. Op die tape kun dat ook goed horen, schijnt het. Wat voor monument willen ze er hier eigenlijk van maken?”, vraagt Gert zich af. “Ik weet het: een grote gele onderzeeboot!” En van weeromstuit zet hij ‘Yellow Submarine’ in. Opa Gerrit valt hem met zware stem bij en uit de keuken komt Ingrid swingend binnenlopen. Bart ziet het allemaal met enige verbijstering aan: “Beatlemaniacs”, mompelt hij hoofdschuddend.

Nee, het wordt geen gele onderzeeboot. Eind vorig jaar heeft burgemeester Arie van Erk het ontwerp van het nieuwe monument, dat uiteindelijk een plek moet krijgen bij de entree van Hillegom in de groenstrook langs de N208 tegenover het Deltahof, bekend gemaakt. Het ontwerp is van de hand van kunstenaar Nicolas Dings en verbeeld op artistieke wijze in ‘zwart/ wit’ de legendarische popgroep, de locatie Treslong waar het concert werd gehouden, uiteraard te midden van bloemen. Op www.beatlesbollenstreek. nl kunt u meer lezen over het initiatief en de actuele status van het project.


Lisse also features some charming country estates, such as Kasteel Keukenhof and ‘t Huys Dever, so if you’re looking for a day of active walking, Lisse has plenty to offer.

Dort finden Sie prächtige Gutshöfe, wie Kasteel Keukenhof und ‘t Huys Dever. Auch für einen aktiven Spaziergang müssen Sie also nach Lisse.

The Poelepetaat children’s farm can be found in the square of the impressive Hofboerderij (courtyard farm) in the grounds of Keukenhof Castle.

Der Kinderbauernhof Poelepetaat (“Perlhuhn”) liegt am Ort der monumentalen “Hofboerderij” auf dem Gutshof von Kasteel Keukenhof.

“Een kasteel!” Bart schiet achter in de auto overeind als de familie Van Dijk Lisse nadert. Hij heeft gelijk: vlak bij de weg staat een toren die onmiskenbaar van Middeleeuwse oorsprong is. “Dat is ‘t Huys Dever”, leest moeder Inge op uit de folder die zij op schoot heeft. En het is inderdaad een kasteel. Een donjon om precies te zijn. “Een donjon is een woontoren”, zegt Bart wijsneuzerig. “Dat klopt”, bevestigt zijn moeder. “Lisse is ontstaan uit vijf boerderijen die hier in 1182 al stonden. Het duurde nog tot 1375 voor ridder Reinier d’Ever, telg uit een edel geslacht, hier zijn donjon bouwde. Hij noemde het ‘t Huys

Dever. Naar zijn familie dus. In die tijd stonden er hier in de kuststreek nog veel meer van dit soort woontorens. Die zijn nu allemaal verdwenen.” “Maar deze gelukkig niet”, zegt Bart. “Gaan we kijken?” Opgeknapt Als de familie even later de grote oude stenen van ‘t Huys Dever bekijkt, zijn ze zichtbaar onder de indruk. “Het lijkt me wel gaaf om hier te wonen mam”, zegt Bart dromerig. “Misschien hielden ze hier wel toernooien.” “Ik denk dat het je tegen zou vallen”, zegt vader Gert. “Toen was het allemaal zo comfortabel niet hoor. Geen centrale verwarming, alleen open

vuur. Tochtig, koud en geen wc.” “Ze hebben de toren wel netjes opgeknapt”, vindt Inge. “Klopt. In de negentiende eeuw werd een deel van de toren gesloopt en het dak stortte in. Alleen de muren bleven staan. In de jaren ‘60 besloten de ‘Vrienden van het Huys Dever’ om de donjon weer op te bouwen. En dat is goed gelukt! Nu kunnen we het bekijken.” Lotte kijkt een beetje twijfelend naar de grimmige toren. “Moeten we daar echt in?” “Oh, het is niet eng hoor. Misschien wel een beetje spannend. Maar weet je dat er nóg een kasteel hier in het dorp is? Kasteel Keukenhof.” “Keukenhof? Dat is toch de bloemententoonstel-

KINDERBOERDERIJ POELEPETAAT Aan het plein van de monumentale Hofboerderij, op het landgoed van Kasteel Keukenhof, ligt Kinderboerderij Poelepetaat. De oude stal is met de unieke ligging in de mooie bosrijke omgeving een fantastische ontmoetingsplek. Hier kun je dieren bekijken, aanraken en misschien wel eten geven. Een kijkje nemen in de weide bij

nieuwsgierige geitjes, knuffelvarkens en lieve shetlanders of lekker knuffelen in de stal bij de konijntjes. Het kan allemaal! Ook kunnen de kinderen er heerlijk spelen op de speeltoestellen bij de weide. Kinderboerderij De Poelepetaat, Keukenhof 1, 2161 AN Lisse. www.kasteelkeukenhof.nl


ling?”, vraagt Lotte verbaasd. “Jazeker, maar er is ook een landgoed dat zo heet. Met een kasteel erop. Ik denk dat je dat kasteel heel leuk vindt.” “Maar eerst hier naartoe”, roept Bart, terwijl hij zijn vader de brug op trekt. ‘t Huys Dever, Heereweg 349a, 2161 CA Lisse. www.kasteeldever.nl Landgoed Inderdaad. De bloemententoonstelling Keukenhof is wijd en zijd bekend. Het landgoed kasteel Keukenhof is minder bekend, maar minstens net zo de moeite waard. Het kasteel ligt in een prachtige omgeving en is een uitzonderlijk voorbeeld van het

landelijke leven op het hoogtepunt van de Nederlandse Gouden Eeuw. In die periode trokken de welgestelden zich vanuit het drukke stadsleven terug op riante landgoederen met frisse lucht en volop tijd voor de geneugten des levens: kunst, cultuur en een goed gesprek. Zaken waarvoor u nog steeds het kasteel kunt bezoeken, want er zijn regelmatig rondleidingen en tentoonstellingen. Kasteel Keukenhof is ook officiële trouwlocatie en dus regelmatig het decor voor romantische en vrolijke feesten. Een wandeling over de paden van de kasteeltuin, 200 jaar geleden ontworpen door de beroemde Nederlandse tuinar-

chitect Zocher en zijn zoon, mag ook zeker niet ontbreken. U vindt er bijzondere beeldhouwwerken, spannende doorkijkjes en u ervaart een oase van rust. Kasteel Keukenhof, Keukenhof 1, 2161 AN Lisse. www.kasteelkeukenhof.nl

Aan de waterkant valt altijd wel iets te zien, te ontdekken of te beleven!

trekpontje een slootje over, pas op voor natte voeten!

Keukenhofbos Grenzend aan het Landgoed Keukenhof ligt het Keukenhofbos. Vroeger maakte het deel uit van het landgoed. Het is er heerlijk wandelen. Het Keukenhofbos is een gevarieerd en heuvelachtig bosgebied met beuken, eiken en naaldbomen. In de holtes van de oude bomen nestelen spechten,

Take a walk along the waterside!

Machen Sie einen Spaziergang entlang der Ufer

Het Ommetje Lisse neemt je mee langs een gedeelte van de Ringvaart van de Haarlemmermeer, over de dijken langs de Greveling en de Ringsloot. Leuk detail: je wandelt tussen de schapen, klimt over hekjes en moet je met een

Knooppunten: 38 - 17 - 18 - 15 - 16 - 19 - 20 - 38 ( 8 km) Startpunt: knooppunt 38 (1e Poellaan) Parkeerplaats: Vivaldistraat bij winkelcentrum Poelmarkt

uilen, mezen en duiven. In het bos ‘proef’ je nog de 15e-eeuwse geschiedenis van slot Teylingen (in Sassenheim). Het bos waar je nu zo lekker wandelt, was namelijk het ‘keukenduin’ voor het slot. De opbrengsten uit dit duinbos, zoals wild, vee, kruiden en bessen, waren bestemd voor de keuken van het Slot Teylingen. Vandaar de naam Keukenhofbos.


Het dorp van de tulp een plekje te vinden waar we een bakkie kunnen doen.”

Would you like to learn more about the history of bulb cultivation in the Bollenstreek bulb region? Then head for ‘Museum de Zwarte Tulp’ (the Black Tulip Museum). Flower town Lisse is the ideal destination for experiencing the spring. Discover all the unique (flower) activities. Möchten Sie mehr über die

“Ze hebben hier wel iets met tulpen hè?” zegt opa Gerrit terwijl hij zijn oldtimer parkeert in het centrum van Lisse. “Net kwamen we al voorbij ‘De Tulperij’. En nu gaan we naar Museum De Zwarte Tulp. Heeft dat iets met die televisieserie te maken?” “Nee hoor, het is een museum over de geschiedenis van de streek en in het bijzonder de bloembollencultuur”, antwoordt zijn vrouw.

Geschichte der Blumenzwiebelzucht in de Bollenstreek wissen? Besuchen Sie dann das Museum “De Zwarte Tulp”. (Museum Die schwarze Tulpe).

Tulpomanie En inderdaad, even later loopt het tweetal langs de 17 meter lange tijdlijn die vertelt over de komst van de tulp naar Nederland, de tulpomanie in de 17de eeuw, de hyacintenspeculatie in de 18de eeuw en het mysterie van de

zwarte tulp. “Dat een paar bollen mensen zo gek kunnen maken”, snuift Gerrit. “Tja, speculatie is van alle tijden”, merkt zijn vrouw op. “Het levert in ieder geval mooie verhalen op.” “Het museum vertelt niet alleen over de geschiedenis”, merkt het echtpaar op, “maar ook over het heden en zelfs de toekomst. Zo laat het museum zien hoe nieuwe soorten werden en worden ontwikkeld.” De leergierige bezoeker kan zelfs proberen een eigen soort te ontwikkelen. “Daar zit toch een hoop kennis en techniek achter”, peinst Gerrit, na zijn tweede mislukte poging. “Gelukkig hoef jij daar je geld niet mee te verdienen”, lacht zijn vrouw. “Kom, we gaan de prenten- en kunstcollectie bekijken. En daarna is er vast wel

Tulperij De ‘Tulperij’ waar opa Gerrit het over heeft is het bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn., opgericht in 1927. Binnen het bedrijf heeft de derde generatie van het familiebedrijf, bestaande uit Daan en Anja ‘De Tulperij’ opgezet. Zij ontvangen groepen toeristen en belangstellenden op hun bedrijf in het bloeiseizoen. Zij vertellen over de bol tot bloem en de gasten krijgen alle gelegenheid om foto’s te maken tussen de tulpen, narcissen of hyacinten op het land. Van 31 maart t/m 14 mei 2017 zijn er dagelijks excursies op het bedrijf. Excursies zijn alleen mogelijk na reservering vooraf via de mail en vanaf 10 personen. Tijdens een fiets- of wandeltocht door de Bollenstreek bent u ook van harte welkom op het terras of in de bloemenkas aan de Oude Herenweg 16B, tussen knooppunt 55 en 58 voor een lekkere kop koffie of thee met een vers gebakken stroopwafel en te genieten van het prachtige uitzicht over de bloembollenvelden. Vanaf dit jaar kunt u dit combineren met een educatieve individuele rondleiding op het land op woensdag 12 april, vrijdag 28 april en maandag 1 mei. Bel of mail even van te voren naar: info@detulperij.nl. www.detulperij.nl

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de bollenteelt in de Bollenstreek? Kom dan naar Museum de Zwarte Tulp. Museum de Zwarte Tulp is gehuisvest in een mooi gerestaureerd, oud gebouw in het hart van Lisse, dat vroeger als bollenschuur dienst heeft gedaan. Het toont de geschiedenis van de Bollenstreek en het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollencultuur. Dit voorjaar staan de bloempatronen van William Morris (1834 - 1896) centraal in Museum De Zwarte Tulp. Morris’ ontwerpen kenmerken zich door een overvloed aan bloemen, repeterende patronen en intens kleurgebruik. Museum De Zwarte Tulp, Heereweg 219, 2161 BG Lisse. www.museumdezwartetulp.nl


Rent a bike! The best way to experience the flower fields around Keukenhof!

BloemenMenu De Vier Dagelijks geopend vanafSeizoenen 11 uur 29 maart t/m 22 mei 2017

Koffie met gebak, Thaise bloemensalade | gemarineerde gewokte gamba’s | wortel, Laoswortel en sesam | borrel dressing van zoete lunch, enbasilicum dineren jasmijn

* * * Romige soep van asperges en saffraan | gerookte paling | olie van komkommerbloesem * * * Gemarineerde lamsbiefstuk | crème van doperwt | tulpenblad | meiknol, waspeen en sugar snap | saus van vlierbessenbloesem * * * Tiramisu van viooltjes | crumble van Oreo koekjes huisgemaakt roomijs van lavendel Menuprijs 3-gangenMenu 36,4-gangenMenu 42,Wijnarrangement 3 glazen 18,Wijnarrangement 4 glazen 24,-

+31 6 12 08 98 58

WWW.RENTABIKEVANDAM-KEUKENHOF.COM

Sportcentrum De Waterkanten

Restaurant, Bed & Breakfast De Vier Seizoenen Heereweg 224 | 2161 BR Lisse | 0252-418023 restaurant@rdvs.nl | www.rdvs.nl

Take a break! restaurant • café • zalencentrum • hotel

Zwemplezier voor iedereen l

Recreatief Zwemmen: woensdag: 13.30 – 16.30 uur vrijdag: 13.00 – 15.30 uur zondag: 12.00 – 16.00 uur

l

l

l

Discozwemmen: iedere vrijdag van 19.00 – 21.00 uur (leeftijd t/m 14 jaar) Banenzwemmen: van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 13.00 uur & van 17.30 – 18.30 uur. Zondag van 09.00 – 10.00 uur Gezinsplons: zondag van 10.00 – 12.00 uur, recreatief zwemmen voor ouders met kinderen.

Maar ook zwemlessen, overlevingszwemmen, ouder & kind zwemmen, ClubAqua, zwemmen voor mensen met een medische indicatie en zwangerschapszwemmen.

Een familiebedrijf waar gastvrijheid en goede service nog vanzelfsprekend zijn! De centrale ligging, in het hart van de Bollenstreek vlakbij Keukenhof, Noordwijk en steden als Leiden, Den Haag en Amsterdam, maakt De Engel een uitstekend rustpunt. • Centraal in Bollenstreek • 5 minuten van A44 • Eigen parkeergelegenheid • Bushalte op 50 m • Wandel- en fietsroutes

• 11 moderne hotelkamers • Gezellige bar • Stijlvol restaurant • Prima ontbijtmogelijkheden • Wisselend dagmenu

Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, Tel. 0252 - 41 44 88

www.sportfondsenlisse.nl Heereweg 386 • 2161 DG Lisse - NL • +31 (0) 252 21 18 80 • www.restaurant-de-engel.nl


“Hier moet je zijn!” Opa Gerrit gebaart naar de vrije stoelen op het terrasje midden in het centrum van Lisse. Even later schuift zijn zoon met vrouw en kinderen aan. “Mooi plekje heb je hier gevonden, pa.” “Dat is niet zo ingewikkeld. Er is hier van alles”, lacht zijn vader. “We hebben gewoon het terrasje gezocht waar nog ruimte was.” Dorpse gezelligheid “Lisse heeft inderdaad een verrassend ruim en leuk centrum”, vindt ook zijn vrouw. “Het winkelaanbod is best groot hier. Dat

verwacht je meestal toch niet in een klein dorp. Gelukkig zijn het niet alleen maar ketens, maar ook leuke eigen winkeltjes. Dat geeft toch een heel eigen sfeer.” Oma Anja heeft gelijk: in Lisse vind je eigenlijk alles wat je in een kleine stad ook vindt: niet alleen fijne winkels, maar ook gezellige eettentjes en restaurants waar je tijdens of na het winkelen een hapje kunt eten. In het centrum zijn ook diverse hotels en knusse B&B’s te vinden. Zo logeer je op de plek waar het allemaal gebeurt! En ook ‘s avonds is er genoeg te beleven in Lisse: In Theater Floralis draaien mooie voorstellingen of films in de cinema. En ook elders in het dorp zijn diverse uitgaansgelegenheden te vinden. Agathakerk “We kwamen net voorbij een grote kerk”, vertelt Lotte, terwijl ze haar chocolademelk leegdrinkt. “Dat is de St. Agathakerk”, weet haar grootmoeder. “Wij zijn er net even in geweest. En zelfs de kérk heeft hier met bollen te maken”, zegt opa Gerrit op een mopperig toontje. “Die kerk? Waarom dan?”, vraagt Lotte verbaasd. “Zie je hoe groot die kerk is?” legt haar grootvader uit. “Ze noemen het daarom ook wel ‘de kathedraal van de Bollenstreek’. Dat heeft natuurlijk heel veel geld gekost. Waar denk je dat dat

geld vandaan kwam?” “Van de bollenboeren?”, raadt Lotte. “Precies. De bollenkwekers hier in de buurt hebben er aan meebetaald. Dat kun je nog steeds zien: in de kerk hangen allemaal tekeningen van bolbloemen. Ja, ja, je kunt wel zien dat de bollenboeren dit dorp echt vorm hebben gegeven.” “Hebben bollenboeren dan zoveel geld?”, wil Bart weten. “Zeker niet allemaal”, lacht zijn opa. “Er zijn zeker rijke bollenkwekers. Maar

ik denk dat er gewoon heel veel mensen aan deze kerk hebben meebetaald. En vergeet niet: het is ook alweer meer dan een eeuw geleden dat deze kerk gebouwd werd. In die tijd was er blijkbaar genoeg geld om flink uit te pakken.” “Nou, bollen of niet, het is in ieder geval een schitterende kerk.” vindt zijn schoondochter. “Als we straks naar huis gaan wil ik er nog wel even langs om een kaarsje aan te steken.”

UNIEKE AUDIOTOUR Beleef Bloemendorp Lisse nu optimaal met de gratis audiotour voor uw mobiele telefoon. Via de audiotour krijgt u op verschillende punten interessante informatie over de plek waar u op dat moment staat. Wat weet u over de tulpenmanie, de ziekzoeker, de herkomst van de tulp en weet u al wat een donjon is? U hoort er meer over met deze unieke audiotour. De tour leidt u langs bijzondere plaatsen in en buiten Lisse en vertelt over de rijke geschiedenis van dit dorp dat in 1198 voor het eerst in een document genoemd werd. U kunt de tour lopend of met de fiets volgen. De tour is gratis te downloaden voor iPhone of Android via www.vvvlisse.nl


Verhuur van luxe sloepen direct aan de Kagerplassen

2.HOT BACON

BADSTRAAT 9 | 2225 BL KATWIJK | T:071 4015273 | www.blauwenbock.nl

Ristorante Il Mulino

Actie menu VOORGERECHTEN

Vitello tonnato Kalfvlees gevuld met tonijnsaus Insalata caprese Salade van tomaat en verse buffelmozzarella Carpaccio classico Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze Tomino dalpeggio al forno su crostone di pane e miele al Tartufo Tomino kaas uit de oven met geroosterd brood en truffel honing Carpaccio di tonno Carpaccio van tonijn Soep van de dag Gerookte zalm

*

HOOFDGERECHTEN

Il filetto di branzino con salsa al vino bianco e gaberri Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en garnalen Plus 2 vis gerechten Kalfsvlees met parmaham Plus 1 vlees gerecht Ravioli ricotta e spinazi al gorgonzola Verse ravioli gevuld met ricotta en gorgonzola Pasta con porcini Pasta met porcini paddestoelen

DESSERTS

Tiramissu Pannacota Scropino Plus 1 dessert

ACTIE € 38,00

Speciale lunch kaart Vitello tonnat Kalfvlees gevuld met tonijnsaus Insalata caprese Salade van tomaat en verse buffelmozzarella Carpaccio classico Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze Tomino dalpeggio al forno su crostone di pane e miele al Tartufo Tomino kaas uit de oven met geroosterd brood en truffel honing Carpaccio di tonno Carpaccio van tonijn Tonijn salade Kip salade

€ 6,45 € 6,45 € 6,45

€ 6,45 € 6,45 € 6,45

Broodjes Vitello tonnato Carpaccio Zalm Caprese

€ 4,95 € 4,95 € 4,95 € 4,95

Soep van de dag

€ 4,95

Speciale lunchkaart is geldig vanaf 22-05-2017

VOOR 2 PERSONEN

Heereweg 194 Lisse. Reserveren op tel.: 0252 - 625420. Wilt u vooraf aangeven of u van deze actie gebruik wilt maken. Vanaf 20-03-2017 is Il Mulino 7 dagen per week open. Lunch & diner. Tijdens de openingstijden van de Keukenhof zijn wij ook op maandag geopend! *Actiemenu is geldig t/m 31-03-2017 en van 22-5-2017 t/m 30-6-2017.


men.” “Nou, gelukkig komen we straks voorbij een pluktuin. Daar mag je zelf bloemen plukken. Dan kun je er toch nog een paar redden”, lacht haar oma. “Laten we maar snel weer opstappen.”

Cycling or walking, you can discover the most beautiful areas redolent with pure Dutch nature. Polders, grasslands and water, against a backdrop of typically Dutch cloudy skies.

Radelnd oder Wandernd entdecken Sie die schönsten Stellen einer pur Holländischen Natur. Polderlandschaften, Weidegebiete und Seen und darüber der so typisch Holländische Himmel mit seinen Wolken.

“Wat ruikt het hier lekker.” Genietend stapt Inge van Dijk even van de fiets, midden tussen de bollenvelden. Haar schoonmoeder, die samen met Lotte een stukje achter haar reed, stopt eveneens. “Je ruikt de hyacinten nu goed hè?”, vraagt ze haar kleindochter die in gedachten verzonken naar de kleurige bollenvelden kijkt. Koppen eraf “Ja, maar toch snap ik iets niet”, begint ze. “Deze bloemen zijn zo mooi, maar een stukje terug was een machine bezig om alle koppen eraf te knakken. Dat is toch raar?” “Dat is jammer hè?”, antwoordt haar oma. “Maar dat doet de bollenteler zodat hij betere bollen krijgt.” Lotte kijkt haar niet begrij-

pend aan. “Voor bollentelers zijn de bloemen eigenlijk een bijproduct”, legt oma Anja uit. “Het gaat hem om de bollen. Die moeten dik zijn. Hoe dikker hoe beter. De bol is het eten van de bloem. Als de kweker dus de bloemen zou laten staan, dan wordt de bol uiteindelijk minder goed. Daarom worden de tulpen ‘gekopt’ zoals dat heet. Alleen de stengels en bladeren staan dan nog op het veld. Daarin wordt het voedsel voor de bol gemaakt. Als de planten geel zijn geworden, hebben de bloembollen genoeg voedsel opgenomen. Vanaf half juni haalt de kweker de bollen dan uit de grond en heeft hij een nieuwe voorraad goede bollen. Snap je?” Lotte knikt. “Maar toch vind ik het jammer van de bloe-

Ruiken langs de route Teylingen, dat bestaat uit de dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond, ligt letterlijk midden tussen de prachtige bollenvelden. De fiets is bij uitstek geschikt om de kleurige bollenvelden te gaan bekijken. Zo zie je ze niet alleen, je ruikt ze ook. Een mooie route voert onder andere langs de Torenlaan, Prinsenweg, Oude Herenweg, Frank van Borselenweg, Oosteinde en Wasbeekerlaan in Warmond. Ook het fietspad langs Klinkenbergpolder biedt een prachtig uitzicht. Plukken is op de bollenvelden niet toegestaan, maar gelukkig is er wel een pluktuin, vlak bij de Ruïne van Teylingen: Pluktuin Bollenburcht (naast de ruïne) ligt aan de Teylingerlaan 13 in Voorhout. Er staan 100 verschillende tulpensoorten (40.000 exemplaren in totaal). Open van 1 april tot 14 mei (of iets langer zijn als het een koud voorjaar is). Wandelen langs de bollenvelden kan natuurlijk ook. Bij VVV Warmond aan de Gemeentehaven zijn verschillende wandelingen te verkrijgen, zoals van station tot station.

De Kagerplassen zijn een van de troeven van Teylingen. Het is een prachtig watergebied met watersportmogelijkheden, rondvaarten en evenementen. Hier vind je een karakteristiek dorp als Warmond, onderdeel van het oer-Hollandse veenweidegebied. De culturele stad Leiden ligt op een steenworp afstand. U kunt een heerlijk rondje fietsen rond de Kagerplassen, waarbij u door verschillende pontjes wordt overgezet. Een avontuurlijke tocht door de natuur, midden in de Randstad.


HIFI OVERGAAUW de MARANTZ PREMIUM DEALER van ZUID-HOLLAND Marantz 10-serie is bij ons binnen Denkt u dat u alles al heeft meegemaakt wanneer het over hifi gaat? Dan is het hoog tijd dat u kennis maakt met de Marantz 10 serie. Verbluf uzelf met deze legendarische set! Mocht u interesse hebben in een demonstratie neem dan gerust contact met ons op via: verkoop@overgaauw.com. of bel 071-5126862

HIFI OVERGAAUW LEIDEN

Breestraat 146-148 Leiden Tel: 071 - 512 68 62 WWW.OVERGAAUW.COM


Flowers will be pinned on the floats of the Bloemencorso of the Bollenstreek on 19, 20 and 21 April at De Leeuw Flowerbulb, Rijksstraatweg 52 in Sassenheim. Hundreds of

“Wat een drukte daar. Wat zou er te doen zijn?” Nieuwsgierig stopt Gerrit van Dijk zijn rode MG naast een grote hal van De Leeuw Flowerbulb. Mensen lopen in en uit en er heerst grote bedrijvigheid. “Kom, we gaan even kijken”.

volunteers will be covering the enormous floats in flowers.

Das Blumenkorso des Bollenstreeks beginnt am 19, 20. und 21 April in der Halle des De Leeuw Flowerbulb , Rijksstraatweg 52 in Sassenheim. Hunderte Freiwillige schmücken die enormen Prunkwagens mit ihrer Blumendecke.

Steken Even later lopen hij en zijn vrouw de hal in en dan zien ze wat er gebeurt: overal staan grote praalwagens die worden ‘opgestoken’ met bloemen. “Oh ja, dat is waar. Het Bloemencorso van de Bollenstreek is bijna”, roept zijn vrouw. “Dit zijn natuurlijk de voorbereidingen. Wat leuk dat je die kunt bekijken.” Het steken van zo’n praalwagen blijkt een hele klus, zo ontdekken de toeristen al snel. De wagens zijn groot en de bloemen zijn klein en teer en worden één voor één in het van purschuim voorziene frame gestoken. “Een kunst apart”, vindt Gerrit. “Als je

dit gezien hebt, mag je het corso zeker niet missen”, beaamt Anja. Vrijwilligers Onder leiding van een professionele artdirector zetten tientallen vrijwilligers zich in de laatste dagen voor het corso in om binnen drie dagen een fantastisch corso ‘in elkaar te steken’. Wat eerst nog grauw purschuim is, verandert in die paar dagen in een kleurrijk spektakel. De moeite waard om te gaan bekijken. Dit jaar wordt de eerste steek op woensdag 19 april verricht. De hal van De Leeuw Flowerbulb is geopend op woensdag 19 en donderdag 20 april van 9.00-22.00 en op vrijdag 21 april van 9.00 tot 13.00 uur.

Noordwijk naar Haarlem rijdt. In Voorhout vertrekt het kindercorso om 10.30 uur. In Sassenheim vertrekt het kindercorso om 10.30 uur vanaf Hoofdstraat 190 tot aan het kerkplein voor de Hervormde kerk. Doorkomst van het grote corso in Voorhout om 11.15 uur, in Sassenheim om 12.25 uur bij Hoofdstraat/Wasbeeklaan.

Kindercorso Ook niet te missen: de mooie kindercorso’s in Sassenheim en Voorhout. Ze gaan vooraf aan het ‘grote’ corso dat op 22 april van

Pittoreske dorpskernen, groen en water “Wat een leuk marktje”. Inge en Anja lopen door Warmond als ze het ‘pleintje voor de Pomp’ ontdekken. “Boodschappen doen is geen straf hier”, beaamt haar schoonmoeder. “Hebben ze hier ook die lekkere Warmondse kaas? Dat Teylingen heeft leuke winkels. Niet alleen hier, maar ook het centrum van Sassenheim, waar we vanochtend waren. En ondertussen zie je nog iets van dit mooie dorp. Hoe oud zou die pomp zijn?” “Lotte was ook helemaal enthousiast over dat Park Rusthoff”, vertelt Inge. “Dat is toch leuk, dat je midden in het dorp ook van de natuur kan genieten? Kom daar maar

eens om in de stad!” Shoppen, rondkijken in de pittoreske dorpskernen én genieten van groen en rust. Het kan in Teylingen. De Dorpsstraat in Warmond, de Herenstraat in Voorhout en de Hoofdstraat en het Voorhavenkwartier in Sassenheim bieden een keur aan winkels, maar met groen om de hoek: in Voorhout is de Boerhaavetuin open van 10.00-16.00 uur en op zondag van 12.00-16.00 uur. In Sassenheim is Park Rusthoff een groene oase en in Warmond ligt eiland Koudenhoorn op loopafstand van het centrum. Deze zijn allemaal gratis toegankelijk. Dat geldt ook voor het bos rond Huys te Warmont waar je vanaf het Warmondse winkelcentrum zo naartoe loopt. De monumentale bomen huisvesten talloze bijzondere vogelsoorten en je hebt een fraaie uitzicht op de Warmondse polders.


JOURNEY THROUGH THE HUMAN BODY

A44/Exit 8 Leiden

BOOK IN ADVANCE/RESERVEER OP TIJD

WWW.CORPUSEXPERIENCE.NL

Audiotour


The three villages of Sassenheim, Voorhout and Warmond were once no more than a couple of farmhouses and a church on a beach embankment. And yet, every one of these village centres of Teylingen boast a long history. Take a trip through Teylingen’s past.

Einst bestanden die drei Dörfer Sassenheim, Voorhout und Warmond nur aus ein paar Bauernhöfen und einer Kirche auf einem Strandwall. Doch können

“Wat een aparte naam: Teylingen. Waar zou die vandaan komen?”, vraagt Bart zich af. “Daarvandaan”, wijst zijn vader. “Alweer een kasteel!” roept Bart uit. “Nou ja, eigenlijk meer een ruïne”, corrigeert zijn vader hem. “Ooit was dat Slot Teylingen. Gebouwd in de 13e eeuw en oorspronkelijk bewoond door de Heren van Teylingen.” “Maar waarom heet het dan zo?”, wil Bart weten. “Men zegt dat het komt van het Germaanse woord taglingja, dat ‘staart’ of ‘smalle, hoge duinrug’ betekent.” Het Teylingen van nu bestaat uit drie dorpen: Voorhout, Warmond en Sassenheim. Toen die dorpen samengingen hebben ze de nieuwe gemeente naar het slot genoemd.

alle Dorfkerne von Teylingen auf eine lange Geschichte zurückblicken. Reisen Sie durch die Teylinger Vergangenheit.

Jacoba Even later bekijkt Bart de overblijfselen van de indrukwekkende ringmuur en de grote woontoren. “Wie zouden hier allemaal

gewoond hebben?”, mijmert hij. “In ieder geval één bekende historische figuur”, vertelt zijn vader: “Jacoba van Beieren. Heb je die dames in Middeleeuwse klederdracht in Keukenhof gezien? Die beelden Jacoba uit. Ze was gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen en kreeg het aan de stok met allerlei edelen die haar haar gebied betwistten. Ze was een pittige dame die de strijd lang volhield, maar uiteindelijk gaf ze het op en trok zich in dit kasteel terug. Hier is ze in 1436 overleden.” “Gemeen”, vindt Bart. Zijn vader haalt de schouders op. “Zo ging dat in die tijd. Veel ‘edelen’ waren echte schurken. Over boeven gesproken, heb jij niet ooit de serie van Bassie en Adriaan en de Verdwenen Kroon gezien?” Bart knikt. “Nou, dat kasteel waar de Baron, B2 en Vlugge Japie zich verstopten was dus Slot Teylingen!” “Vet”, vindt Bart. De Ruïne van Teylingen is

Teylingen is ook plezier voor kinderen Naar de speeltuin, de kinderboerderij of lekker spelen met water en zand. Teylingen heeft ook uw ‘Lotte en Bart’ veel te bieden: speeltuinen zoals Oosthoutpark. Gratis en altijd open. In Sassenheim: DVV aan de Sporthoflaan: open: 15.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur. Toegang 1 euro vanaf 1 jaar. Open vanaf de zaterdag voor Pasen. Vossenhol Speeltuin Bijdorp aan de Baanbrekersweg is open vanaf 15 april op maandag t/m vrijdag van 15.30

tot 17.00 uur en woensdag van 13.30 tot 17 uur (afhankelijk van het weer). U moet wel een toegangskaartje kopen. Speeltuin Beatrix aan de Vooruitgangdreef is gratis en openbaar toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, net zoals Het Vossenhol in de Bernhardstraat in Warmond. Open van 9.00 tot 20.30 uur. Ook het Speelbos op Koudenhoorn is gratis toegankelijk. Bij slecht weer is Monkey Town in de Veerpolder 15c in Warmond een optie. Het is een indoor speeltuin die dagelijks tussen 9.00 en 18.00 uur open is. In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur.

Kinderboerderij Kinderboerderijen zijn er ook in Teylingen. In Voorhout de Klap-

vanaf 1 april geopend op vrijdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Er is ook een middeleeuwse tuin met ‘vergeten groenten’ en kruiden. In en rond het kasteel vinden regelmatig evenementen met een middeleeuws tintje plaats. Meer weten? www.kasteelteylingen.nl.

rooshof, dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. In Sassenheim, Park Rusthoff dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur en in Warmond: De Kloosterhof aan de Kloosterwei dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. Ook leuk: het Natuureducatiecentrum op Koudenhoorn. Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.


Keukenhof het mooiste lentepark ter wereld Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen en andere bolbloemen. Het park biedt een unieke geur- en kleurbeleving, meer dan 20 bloemenshows, verrassende inspiratietuinen en bruisende evenementen. Vergeet vooral de Tulpomania tentoonstelling in het Juliana Paviljoen niet.

Thema 2017: Dutch Design Het Keukenhof thema dat dit jaar centraal staat is ‘Dutch Design’. Mondriaan en Rietveld zijn een inspiratiebron voor het komende Keukenhof seizoen. Een echt hoogtepunt is het bloembollenmozaïek.


Een paradijs voor kinderen Keukenhof is meer dan bloemen. Wat is er leuker voor kinderen dan hun eigen speurtocht te volgen. Centraal in het park liggen een kinderboerderij, een doolhof en een speeltuin waar ze kunnen klimmen en zwieren aan de kabelbaan. Voor de allerkleinsten is er een nijntjespeeltuin. Poffertjes maken de dag compleet.

Keukenhof events 25 - 26 maart 31 maart - 2 april 7 - 9 april 14 - 17 april 22 april 24 - 30 april 6 - 7 mei 13 - 14 mei 20 - 21 mei

Keukenhof Muziek Oud-Hollands Weekend Keukenhof Bloemenmarkt Fun for Kids Bloemencorso van de Bollenstreek Keukenhof Dutch Design Week Food & Flower Festival Romantiek in Keukenhof Flowers & Fashion Festival


legen aan de Kaag is het een van de grote watersportcentra in de regio. Met een mooie jachthaven en in de lente en de zomer talloze activiteiten op en rond het water. Op zaterdag 27 en zondag 28 mei zijn de Westlander Zeildagen, een tweedaagse zeilwedstrijd met traditionele zeilschepen van ca. 100 jaar oud (Westlanders en Kagenaars), op de Leede en de Kagerplassen. De schepen werden in de Bollenstreek en het Westland gebruikt als werkschepen in de bollen- en groenteteelt.

The small Kagerplassen lakes system is one of the treasures of Teylingen. This is a wonderful water area with water sports facilities, cruises and events.

Die Seen Kagerplassen gehören zu den Attraktionen von Teylingen. Es ist ein phantastisches Wassergebiet mit Wassersportmöglichkeiten, Rundfahrten und vielen Veranstaltungen.

“Dit is het ware leven.” Met zichtbaar genoegen snuift Gert de frisse lucht op. De lucht is strakblauw en helder. De stevige bries jaagt het water tegen de steiger, waar de golven in spetters uiteenslaan. “Een mooi zeilbriesje”, mompelt zijn vader. “Ik zou wel het water op willen.” “Morgen gaan we met de boot naar Leiden”, herinnert zijn zoon hem. “Dat is waar, maar eigenlijk is het toch zonde dat we niet even de Kaag op kunnen. Als je zo kijkt begrijp je heel goed waarom Warmond en belangrijk watersportcentrum is. Alles hier ademt nautisch.” “Poëtisch hoor”, lacht zijn zoon. “Als je zo van schepen houdt moeten we hier misschien in mei maar terug komen. Dan zijn de Westlander

Zeildagen met oude schuiten. Misschien nog wel uit jouw tijd, pa”, plaagt hij. “Niks mis mee”, vindt Gerrit. “Dat zijn tenminste échte schepen. Werkschepen. Heel wat beter dan die luxe dingen van tegenwoordig.” “Nou, tegenwoordig gaat het hier op de Kaag vooral om het plezier en de sport. Een paar collega’s van mij doen in juni mee aan de Kaagrace. Moet je je voorstellen: meer dan duizend roeiers die zich in het zweet werken voor de Kaagcup. Wat een spektakel! En in juli heb je de Natte Kaagweek. Met zeilwedstrijden en een vlootschouw. “ Waterdorp Warmond is een waterdorp. Ge-

Beurtveerwedstrijd Op zaterdag is er de Beurtveerwedstrijd op de Kagerplassen. Start om 10.00 uur. De schepen komen tussen 12.00 uur en 14.00 uur naar Park Groot Leerust voor een half uur lunchpauze. Op zondag is de hardzeilwedstrijd op het Joppe. Start om 10.00 uur. Afhankelijk van de wind wordt ‘s middags een tweede wedstrijd gevaren. Kaagweek en meer Ook later in het jaar zijn er verschillende nautische evenementen. Naast de Natte Kaagweek in juli, zijn er in augustus de Gouden Gaffelwedstrijden, in september de Schippertjesdagen, in september de Turfrace en in oktober de Strontrace. Kijk voor exacte programma’s op internet.

De Heere Schouten telt inmiddels al meer dan honderd jaren, maar is nog steeds in blakende conditie. Het betreft hier een originele notarisboot waarmee de notabelen zich vroeger verplaatsten. Tegenwoordig biedt de boot plaats aan iedereen. De Heere Schouten vaart vanaf de steiger op Koudenhoorn. In april op vrijdag, zaterdag en zondag, vanaf mei ook op woensdag. Er kunnen per overtocht maximaal 12 passagiers mee. De Heere Schouten brengt u naar de Zwanburgerpolder, een prachtig natuurgebied waar het mooi wandelen is. Meer informatie over de vaartijden en de tarieven is te vinden op www.zwanburgerroute.nl.


After Amsterdam, Leiden is the city with the most canals; the city’s historic centre has more than 28 kilometres of canals and waterways. To cross all these waterways, you obviously need bridges, and Leiden has no less than 88!

In Leiden strömt nach Amsterdam das meiste Wasser innerhalb der Stadttore. Die historische Altstadt von Leiden hat insgesamt 28 Kilometer Grachten und Stadtkanäle zu bieten. Innenstadt von Leiden zählt nicht weniger als 88 Brücken!

“Zullen we een spelletje doen?” De familie Van Dijk vaart gezellig met een bootje door de grachten van Leiden. Het is prachtig weer. Onderweg van Warmond naar Leiden stond er af en toe nog wel een frisse wind, maar hier, in de beschutting van de eeuwenoude gevels van de Leidse binnenstad, is het prettig. Mensen zwaaien vanaf de terrasjes aan het water. “Wat voor spelletje?”, wil Bart weten. “Laten we bruggen tellen”, zegt zijn moeder, maar Bart schudt zijn hoofd. “Die hoef ik niet te tellen. Het zijn er 88 hier in de binnenstad.” “Hoe weet je dat?”, vraagt Ingrid verbaasd. “Stond op internet”, antwoordt Bart wijsneuzerig. “Volgens de site www.leiden.nl

heeft Leiden, na Amsterdam, het meeste water van alle Nederlandse binnensteden.” Openluchtmuseum Leiden is eigenlijk één groot openluchtmuseum met hofjes en monumenten en maar liefst dertien prachtige musea, waarvan drie Rijksmusea. Leiden telt ruim 2.800 monumenten; van hofjes tot molens en van kerken tot stadspoorten. Eigenlijk is de hele binnenstad van Leiden één monumentaal centrum. De afstanden binnen de singels zijn klein, zodat een wandeling langs de meest in het oog springende monumenten een kleine moeite en absoluut de moeite waard is!

Grachten en singels Bart heeft zijn huiswerk inderdaad goed gedaan. Leiden is uitstekend bereikbaar per boot. De stad heeft maar liefst 28 kilometer aan grachten en singels en is bij uitstek geschikt voor sloepen. Er zijn twee passantenhavens. De haven bij de Beestenmarkt is bedoeld voor dagjesmensen, hier kun je dus niet overnachten. In de haven aan de rand van de binnenstad kun je dat wel. Bekijk dan meteen even de historische haven, waar verschillende traditionele schepen liggen. Met mooi weer is het in Leiden een gezellige drukte op het water. Je kunt een groot deel van de binnenstad vanaf het water bekijken en op de mooiste plekjes uitstappen, want de kades zijn laag en er zijn tal van aanlegplaatsen. In de binnenstad liggen er ook verschillende terrassen en horecagelegenheden direct aan de gracht. Bruggen Een stad zo vol met water heeft vele bruggen. VVV Leiden heeft een mooie vaarroute voor kleine vaartuigen: de 66 bruggenroute. Geen eigen boot? In Leiden huur je op verschillende plekken een bootje, of stap op een van de rondvaartboten en laat de schipper je vertellen over de geschiedenis en architectuur van deze historische stad!

WIST U DAT... - Een aantal leden van de Koninklijke Familie tijdens hun studie aan het Rapenburg heeft gewoond? Prins Alexander (Rapenburg 22), prins Willem (Rapenburg 24), prinses Beatrix (Rapenburg 45) en koning Willem-Alexander (Rapenburg 116). - Een gebruikelijke bijnaam voor de stad, ‘de Sleutelstad’ is? Dit verwijst naar de twee sleutels in het stadswapen. Overal in de stad kom je de sleutels tegen. - Verschillende oude meesters banden hebben met Leiden? Zo werden Rembrandt, Jan Steen, Gerrit Dou en Frans van Mieris de Oudere in Leiden geboren. Allen waren lange tijd werkzaam in de stad en zijn - op Rembrandt na - ook in Leiden gestorven.


Kijk ook eens op www.wolkyshop.nl DE WOLKY SHOP |

Nieuwe Rijn 15 Leiden |

Kijk ook eens op www.wolkyshop.nl DE WOLKY SHOP | Nieuwe Rijn 15 Leiden | 071 - 5665867 | info@wolkyshop.nl

Uw specialist in zitten!

“Bij ons vindt u een grote collectie zitgroepen. Met de vertrouwde kwaliteit die u van Baalbergen verwacht. Ook maatwerk, dus u zit altijd goed! Zoals bijvoorbeeld model ‘TALO’: zithoogte én zitdiepte zijn aan te passen. En ook met een klein budget kunt u slagen: model ‘FREDDY’ als 2-zitsbank al te koop vanaf € 499,- Dus tot ziens in de winkel!”

TEMPO strakke bank, stevige zit en hoge rug. 3 + 2 zits in stof v.a. € 1.265,-

DOMO zitgroep met binnenvering. In stof en leder. 2 zits v.a. € 998,- Salontafel 95 x 95 cm € 1449,-

PARADISO hoekbank met verstelbare rug. v.a. € 1.580,- Ook als losse bank

FREDDY zitgroep met eindeloos veel mogelijkheden. Uitgevoerd met stevige koudschuim zittingen. Lounge+2,5 zits+longchair v.a. € 1.298,-

TALO bank-op-maat: 3 zithoogtes/zitdiepte verstelbaar. In stof en leer. 2,5 + 2 zits v.a. € 2.495,-

Like ons op facebook.com/Baalbergen-Katwijk en blijf op de hoogte!

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl

071-


Monumentenstad Leiden De gebouwen en objecten vertellen hun eigen verhaal: zoals over de oprichting van de Leidse Universiteit en al haar verworvenheden: het Academiegebouw, de Oude Sterrenwacht en het Japanmuseum SieboldHuis. Andere monumenten laten iets zien over de geschiedenis van de stad: de Morspoort, de Zijlpoort, de Latijnse School en de Doelenpoort. Statige kerken als de Hooglandse Kerk en de Marekerk tonen de devotie van de Leidenaren en molen De Put en Molen De Valk laten iets zien over het werk en de nijverheid in deze welvarende stad.

Visit Leiden’s historic inner city. You will see a whole variety of fascinating sights when walking or sailing through the city, from courtyards to windmills and from city gates to museums. Exploring Leiden is absolutely worthwhile!

Besuchen Sie das historische Stadtzentrum von Leiden. Wenn Sie durch die Stadt fahren oder laufen, werden Sie verschiedene Sehenswürdigkeiten antreffen; von Innenhöfen bis Mühlen und von Stadttoren bis hin zu Museen. Es lohnt sich wirklich Leiden zu entdecken!

“Wie is dat?” Lotte wijst naar het standbeeld dat tussen de bomen vlakbij het water staat. “Dat is burgemeester Van der Werff ”, antwoordt opa Gerrit. “Hij was burgemeester van Leiden tijdens het Leids Ontzet.” “Wat is Leids Ontzet?”, wil Lotte weten. “Lang geleden, in de tachtigjarige oorlog, werd Leiden belegerd door de Spanjaarden”, vertelt opa. “Niemand kon de stad in of uit en de mensen kwamen bij de burgemeester klagen dat er geen eten meer was en dat hij de Spanjaarden binnen moest laten. Burgemeester Van der Werff zou toen gezegd hebben dat hij dat niet zou doen, en dat ze anders hém maar moesten opeten.” “Dat hebben ze toch niet gedaan, hè?”,

vraagt Lotte geschrokken. “Nee hoor. Om de Spanjaarden weg te jagen lieten de Nederlanders het land onderlopen en toen kwamen de Nederlanders hier met boten eten brengen. Haring, wittebrood en hutspot. Dat vieren ze hier nu nog steeds ieder jaar op 3 oktober.” “Gelukkig maar. Haring is lekker”, vindt Lotte. “Nou, dan gaan we zo naar de Vismarkt om een harinkje te halen”, lacht haar opa. Openluchtmuseum Het standbeeld in het Van der Werffpark is maar één van de tientallen kleinere en grotere monumenten in Leiden. Eigenlijk is de binnenstad één groot openluchtmuseum.

Rondje singel Maak ook eens een prachtige wandeling langs de oude vestinggracht. De Leidse singelrand is de grootste stedelijke verdedigingsgordel van Europa waarvan de structuur nog duidelijk zichtbaar is. Maar meer nog dan getuige van de geschiedenis zijn de oude vestingwallen plekken van rust en schoonheid, met musea, fraaie begraafplaatsen, stadsmolens en stoere industriële monumenten. De oudste Hortus Botanicus én de oudste sterrenwacht van Nederland zijn hier ook te vinden. Vanaf de singels ben je zó weer in het hart van de stad. Bezoek de oeroude Burcht, struin over de Koornbrug en laat je verlokken door de schoonheid van Leiden!

WANDEL LANGS DE LEIDSE HOFJES Leiden telt maar liefst 35 hofjes. Elk met hun eigen geschiedenis en hun eigen schoonheid. Veel hofjes hebben een religieuze oorsprong en misschien is dat wel het geheim van de rust en idylle die ze uitstralen. Het is alsof je terug stapt in de tijd. Als bezoeker van Leiden kun je dat zelf ervaren. Een speciale stadswandeling voert langs 17 van de 35 Leidse hofjes. Deze stadswandeling is te koop bij VVV Leiden, Stationsweg 26, Leiden.


With its 13 museums - including four national ones - Leiden is a real museum city. Go eye to eye with animals, plants and fossils, mummies, exceptional citizens of the world, masterworks from famous artists and treasures from Japan.

Leiden hat 13 Museen - wovon vier staatliche Museen sind - und ist hiermit eine wirkliche Museumstadt. Betrachten Sie sich Tiere, Pflanzen und Fossilien, Mumien, charakteristische Weltbewohner, Meisterwerke berühmter Künstler und Schätze aus Japan.

“Het is lastig kiezen”, vindt Gert. Op zijn tablet bekijkt hij het museumaanbod van Leiden. En dat is groot. Binnen de grenzen van de stad vind je maar liefst 13 musea, waarvan er een aantal tot de absolute top behoren. Het maakt Leiden tot één van de belangrijkste museumsteden van Nederland. En het aanbod is dus zeer divers. Wat dacht je van een reis door het menselijk lichaam in CORPUS? COOL Japan Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: het zijn wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur. Japan staat bekend om

Albert Einstein Treed binnen in de wonderlijke wereld van het grootste genie dat ooit geleefd heeft: Albert Einstein. Je stapt in zijn kantoor, en opeens word je overvallen door een onbehaaglijk gevoel. Klopt je intuïtie of is er toch meer aan de hand? Lukt het jou en je team om het hoofd koel

te houden en te ontsnappen uit deze mysterieuze kamer? Eindelijk een escaperoom met de gaafste technieken waarbij je je volledig onderdompelt in een compleet andere wereld! www. escaperoom071.nl

eeuwenoude tradities en tegelijk is het hip and happening met opvallende visuele uitingen en een uitzinnige fancultuur. Museum Volkenkunde presenteert vanaf 14 april de grote tentoonstelling COOL JAPAN - wereldwijde fascinatie in beeld. Deze tentoonstelling toont de populariteit van hedendaags Japan en plaatst die in historische context. Een spectaculair vormgegeven tentoonstelling voor fans en nieuwkomers! Houd de website www.volkenkunde.nl in de gaten voor alle relevante informatie. De tentoonstelling COOL JAPAN is te zien van 14 april t/m 17 september 2017 in

brandt van Rijn en ontsnap binnen een uur uit een middeleeuwse toren. Het Kruithuisje is de enige overgebleven waltoren uit de Leidse stadsmuur. Een bijzondere locatie, want het verhaal gaat dat de Leidenaar Rembrandt van Rijn hier een mysterieus atelier heeft gehad. Rembrandt van Rijn Of ontdek het geheim van Rem- In dat atelier ligt nog steeds een

Museum Volkenkunde. Casa Romana Casa Romana biedt een verrassende kennismaking met het rijke leven van de bewoners van een chique Romeinse stadsvilla. In de tentoonstelling neem je een kijkje in de luxe vertrekken van een villa. Je volgt het leven van alledag, van ochtendrituelen tot slaapkamergeheimen. In de geënsceneerde Romeinse interieurs zijn talloze voorwerpen uit de museumcollectie verwerkt, zoals servies, glaswerk, olielampjes en portretten. Van 24 mei t/m 17 september 2017. www.rmo.nl.

van zijn allergrootste geheimen verstopt. Ontdek met je team wat het grote geheim was achter Rembrandts succes en ontsnap binnen een uur uit de toren. www.escaperoomleiden.nl


Molen De Valk “Het is prachtig weer”, vindt Ingrid. “We kunnen natuurlijk een wandeling door de Hortus Botanicus maken.” “Lotte glimlacht, maar Bart trekt een gezicht: ‘“Alweer bloemen en planten?” “Tja, we zitten hier nog steeds tegen de Bollenstreek aan”, lacht zijn vader, “maar misschien is voor jou Molenmuseum De Valk interessanter. Dat is een oude stellingmolen uit 1743 en binnen kun je precies zien hoe zo’n molen werkt. En van daaruit kunnen we dan heel gemakkelijk nog even de Leidse Burcht bezoeken.” “Heeft Leiden een kasteel?”, vraagt Bart

verbaasd. “Dat heb ik helemaal niet gezien.” “Dat komt omdat het weliswaar hoog ligt, maar toch een beetje verstopt”, vertelt Gert. “Je vindt de burcht midden in de binnenstad. Het is een van de oudste voorbeelden van een mottekasteel in Nederland. En je hebt een prachtig uitzicht over Leiden.” Voor alle informatie over actuele tentoonstellingen, zie www.leiden.nl of haal de museumfolder in de VVV.

100 jaar De Stijl Museum De Lakenhal is, zoals Gert terecht opmerkt, dit jaar gesloten. Dat betekent niet dat het museum nu uit beeld is verdwenen. Integendeel: Museum De Lakenhal duikt op in het straatbeeld met een unieke tentoonstelling over De Stijl, die in Leiden ontstond. Hier richtte Theo van Doesburg (1883-1931) in 1917 het tijdschrift op waaraan

de internationale beweging zijn naam dankt. Grote monumentale ‘Wall Paintings’ van hedendaagse internationale kunstenaars tonen 100 jaar na De Stijl, hun eigentijdse invulling op abstracte kunst. Een deel van het schilderij ‘Compositie in lijn, tweede staat’ (1916-1917) van Piet Mondriaan, dient als plattegrond voor deze

openluchttentoonstelling op het Pieterskerkhof. Als aanvulling op de openluchttentoonstelling wordt in de Leidse Pieterskerk meer werk gepresenteerd van de kunstenaars uit het IS-projects netwerk, en diverse originele publicaties van De Stijl uit de collectie van Museum De Lakenhal. Van 2 juni t/m 27 augustus. www.leiden.nl/DeStijl


Hoorneslaan Hoorneslaan 201-203 201-203 Katwijk Katwijk aan aan Zee Zee (Noord) (Noord) Telefoon Telefoon (071) (071) 402 402 40 40 85 85

2e Paasd ag lopen d buff et v.a. 17.00 uur

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen maak drie verschillende Stel zelf uw menu samen en maak drieen verschillende keuzes uit onderstaande keuzes uit onderstaande gerechten: gerechten: 8. Kou-Lou-Kai 1. Babi Pangang 8. Kou-Lou-Kai Babi Pangang 9. 2 soorten rundvlees 2. Tjap Tjoy met kip 9. 2 soorten rundvlees Tjap Tjoy met kip (sambal en ketjap) 3. Ajam Ketjap (sambal en ketjap) Ajam Ketjap 10. Ajam Pangang (met kip) 4. Thaise kip 10. Ajam Pangang (met kip) Thaise kip 11. Gebakken Pangafilet 5. 4 stokjes saté 11. Gebakken Pangafilet 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met 12. Babi Pangang spek pikante saus) 12. Babi Pangang spek Pau Cheung Ka7. i (kip met pikante saus) Foe Young Hai Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en mini loempia’s 2 x nasienof bami € nasi of bami

€ 24,95 22,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal € 29,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden www.kamsan.nl 7 dagen per week geopend Ook menumaaltijden www.kamsan.nl

7 dagen per week geopend

Koningin Wilhelminastraat 16 Koningin Wilhelminastraat 16, 2225 Katwijk 2225 BA BA Katwijk aanaan Zee Zee Tel./fax: 071-4075442 Tel./fax: 071-7370239 www.latapera.nl www.latapera.nl

Maand menu april € 17,

50

(di., wo., do.)

• Gegrild Argentijns worstje • Gegrilde Argentijnse steak met friet of gepofte aardappel salade & saus

Afhalen € 11,50

1e en 2e Paasdag

GEOPEND

Maand

(di., wo.

• Spareribs met salade & friet of gepofte aardappel en saus

Argentijns restaurant La Tapera...

• Gegrild • €Gegrild 12,95 met frie € 19,95 salade & € 24,95

voor de beste steaks en ribs in Katwijk e.o.! Iedere di. / wo. / do.

Spareribs, schnitzel of steak, compleet met friet of gepofte aardappel én salade voor of Compleet 3-gangen menu voor

Iedere vr. / za. / zo.

Compleet 3-gangen menu voor

Afhalen is ook mogelijk!

Afhalen

• Sparerib

Noordduinseweg 6 (parkeerterrein De Noordduinen) 2221 BL Katwijk aan Zee Tel: 071-4082380 Email: info@wantveldkatwijk.nl Website: www.wantveldkatwijk.nl

Maand

WIJ ZIJN GEOPEND!

Kom langs voor nog meer beleving en geniet van onze open keuken waar u live ziet hoe de gepassioneerde koks uw eten met liefde bereiden. Van huisgemaakt vloerbrood tot kreeft en van mannenburger tot ladyburger.

(di., wo


Discover what Katwijk has to offer you! Whether you are visiting as a family, a sports fanatic or looking for peace and quiet, in Katwijk there’s lots to see and do. Go on an adventure in the dunes or Panbos, dive

“Katwijk is top!”, roept Lotte, terwijl ze naar het bord wijst. Vader Gert barst in lachen uit. “Je hebt helemaal gelijk”, grinnikt hij. De familie is net aangekomen bij het TOP (Toeristisch Overstap Punt) bij de Katwijkse Zuidduinen aan de Sportlaan.

into the history of Katwijk, shop for a new outfit, enjoy culinary surprises or blow away the cobwebs on the beach. Let yourself be surprised by the versatility!

Entdecken Sie, was Katwijk zu bieten hat! Ob Sie nun als Familie, Sportfan oder Ruhesuchende kommen - in Katwijk ist immer für jeden was dabei. Erleben Sie Abenteuer in den Dünen oder im Panbos, tauchen Sie in die Geschichte ein, genießen Sie kulinarische Überraschungen oder schnappen Sie am Strand frische Luft. Lassen Sie sich überraschen!

Routenetwerk Het TOP maakt deel uit van een groot routenetwerk (www.toproutenetwerk.nl) door de streek. Je vindt er allerlei fiets- en wandelroutes en tips over leuke bezienswaardigheden en dingen om te doen. En omdat de familie van plan is om in en rond Katwijk veel te fietsen en wandelen, is TOP Katwijk voor hen het ideale startpunt. “Je hebt hier wel prachtige routes”, merkt Ingrid op. “En zo verschillend ook! Je hebt hier strand, bos, duinen...” “En niet zomaar duinen”, antwoordt haar man. “Vorig jaar is het Nationaal

Park Hollandse Duinen uitgeroepen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Ik denk dat ik een dezer dagen met de camera er op uit ga hier. En jullie zullen de duinen ook wel leuk vinden”, wendt hij zich tot de kinderen. “Zullen we morgen gaan picknicken? Misschien zien we nog wel een vos of een konijn.” “Gaan we dan ook naar het strand?”, wil Lotte weten. “Natuurlijk. Je kunt niet in een badplaats logeren en dan niet naar het strand gaan”, lacht haar vader. “Straks rijden we naar de Boulevard. Daar kunnen we een ijsje kopen en naar de zee kijken. Het is nog te fris om de zee in te gaan denk ik, maar er staat wel een lekker windje voor de vlieger.” Ger en Ingrid kijken nog even om zich heen. “Eigenlijk is Katwijk wel een aparte badplaats”, mijmert Ingrid. “Hoezo?” “Nou, veel badplaatsen zijn zo versteend

Droog en dichtbij parkeren onder duin Terwijl de jonge Van Dijks hun licht opsteken bij het TOP, zijn opa Gerrit en oma Anja met hun oldtimer doorgereden naar de Boulevard. “Wat is het hier veranderd”, verbaast Anja zich, die al een heel aantal jaren niet in Katwijk is geweest. “Ze hebben hier gewerkt aan de kustversterking”, vertelt Gerrit, die Katwijk ook goed kent omdat hij er vroeger voor zijn werk vaak geweest is. “En dat hebben ze mooi gedaan moet ik zeggen. Er liggen nu duinen voor de Boulevard, met een prachtig wandelpad. Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe parkeergarage.” “Wat is er bijzonder

aan een parkeergarage?”, wil zijn vrouw weten. “Ze hebben hier de kustversterking gecombineerd met een parkeergarage ónder het duin. Dat is uniek en het ontwerp heeft terecht een aantal prijzen gewonnen”, antwoordt haar man. “Kijk, hier is ie.” Opa van Dijk is zichtbaar onder de indruk als hij even later de parkeergarage bekijkt. “Ze is een stuk groter dan ik verwacht had. Dat zal wel een aardige duit gekost hebben.” “En toch valt de parkeerprijs wel mee”, vindt Anja. “Op zondag is het zelfs gratis parkeren.” “Ja, daar is het Katwijk voor. Hier doen ze aan zondagsrust. Kom, we gaan een

bakkie doen”, zegt Gerrit. “Wat zeg jij nou?”, vraagt zijn vrouw

tegenwoordig. Met van die grote hotels en zo. Het lijkt Spanje wel. Hier komt het allemaal wat vriendelijker over.” “Dat is waar.”, vindt haar man. “Ik kom nu al tot rust.” “Nou....”, zucht zijn vrouw terwijl zij zich omdraait naar de auto, waar Lotte en Bart elkaar inmiddels in de haren zijn gevlogen. “Tegen sommige dingen helpt een mooie omgeving niet!”

verbaasd. “Zo noemen ze hier koffiedrinken. Kijk, daar is een leuk tentje. Misschien serveren ze er ook wel Kattukse Knip bij.” “Wat is Kattukse Knip?” “Een koekje. Elders noemen ze het Jan Hagel. Misschien kun jij het ook eens bakken. Op de site van ditiskatwijk.nl staat een lekker recept!”


NEW PRODUCTIONS PRESENTEERT

foto’s: Joris van Bennekom

DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT (45 cpm)

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353 theaterhangaar

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

| vliegveld valkenburg | katwijk


The musical ‘Soldier of Orange’ is a tale about a young student who escapes occupied Holland in Word War II

“Heerlijk, een avondje weg zonder de kinderen.” Gert en Ingrid hebben zich op hun paasbest opgedoft, want ze gaan uit. Opa en oma ontfermen zich over de kinderen en papa en mama gaan naar de musical Soldaat van Oranje. “Die heb ik al heel lang willen zien”, verzucht Ingrid. “Dan is het maar goed dat deze musical al zesenhalf jaar draait”, plaagt Gert haar. “Alsof Valkenburg bij ons om de hoek is”, kaatst zij terug. “Nou, vandaag wel”, zegt Gert, “we kunnen het haast lopen.”

Die Musical ‘Soldat von Oranien’ erzählt uber die ‘Englandfahrer’ Eric Hazelhoff Roelfzema im Zweiten Weltkrieg

Engelandvaarders De TheaterHangaar op het voormalige Vliegkamp Valkenburg ligt op een steenworp van Katwijk. Tot een paar jaar geleden was het een militair vliegveld, van waaruit marinevliegtuigen patrouilleerden. Nu biedt de vroegere hangaar nog steeds plaats aan een vliegtuig: een originele Dakota

die een rol speelt in de musical over Engelandvaarder Eric Hazelhoff Roelfzema. De ‘Soldaat van Oranje’ is verreweg de bekendste Engelandvaarder, maar zeker niet de enige. Rond de 1.700 mensen wisten tijdens de Tweede Wereldoorlog het bezette Nederland te ontvluchten. Elf van die vluchtpogingen werden vanaf het strand van Katwijk gedaan. Ook een aantal Katwijkse vissersschepen wist tijdens de oorlog naar Engeland uit te wijken. Van de pogingen vanaf het Katwijkse strand zijn er voor zover bekend maar vier geslaagd. Het zogenaamde Zeehostunneltje aan de Boulevard, nu verdwenen onder het zand van de kustversterking, speelde hierin een belangrijke rol. Het was een voor de bezetter onbekende weg om op het strand te komen, dat door de Duitsers als sperrgebiet was bestempeld. Soldaat van Oranje laat de spanning van de

Schoon Katwijk, schone kunsten “Prachtig.” Oma Anja knijpt haar ogen dicht terwijl ze een schilderij dat het strandleven aan het einde van de negentiende eeuw verbeeldt bekijkt. “Wat een detail. Je ziet het zand haast stuiven.” Samen met schoondochter Ingrid bezoekt Anja het Katwijks Museum, midden in het centrum van Katwijk aan de Voorstraat. Tot haar verbazing bevat de collectie meer dan zij verwachtte: natuurlijk is er veel aandacht voor het vroegere vissersleven, maar het museum heeft ook een mooie Romeinse verzameling, inclusief een Peutingerkaart, én een aanzienlijke schilderijencollectie

uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. En veel daarvan blijken het kustleven te verbeelden. “Dat is niet zo vreemd”, legt een van de vrijwillige gidsen van het museum desgevraagd uit. “Tussen 1870 en 1914 kwamen er veel kunstenaars naar Katwijk, waaronder bekende namen als Jan Toorop, Willy Sluiter en B.J. Blommers. Het waren er zelfs zoveel dat je Katwijk in die tijd als een kunstenaarskolonie kon beschouwen. Ze kwamen allereerst voor het licht. Maar ook omdat ze vonden dat hier nog het authentieke vissersleven te zien was. En dat wilden ze vastleggen.”

Katwijk is trots op haar kunstenaarsverleden. Ieder jaar herleeft de artistieke traditie tijdens het Katwijk en plein air festival, waar-

riskante overtocht goed zien. In plaats van heroïek te promoten stelt de musical vooral een vraag: wat zou jij doen? Op www.ditiskatwijk.nl of www.route.nl vindt u onder ‘Soldaat van Oranje’ een fietsroute die u langs een aantal plekken in de regio brengt die in het boek beschreven zijn of die anderszins te maken hebben met de tweede Wereldoorlog.

bij overal in het dorp schilders en tekenaars aan het werk zijn. Kunst is verder te vinden aan de Boulevard: In het DunaAtelier is werk van moderne schilders te bekijken. Langs het duinpad staan verschillende kunstpanelen en overal op de Boulevard staan mooie beelden. Bij VVV Katwijk in de Wilhelminastraat 9 kunnen ze u hier meer over vertellen.


TENTOONSTELLING

K atwijKse

buurtjes en straatjes

3.TRIPLE CHEESE

Katwijks Museum 14 maart t/m 17 juni 2017 Voorstraat 46 • 2225 ER Katwijk • 071 401 30 47 www.katwijksmuseum.nl

BADSTRAAT 9 | 2225 BL KATWIJK | T:071 4015273 | www.blauwenbock.nl

DUITSE KEUKENS DUITSE PRIJZEN GEWOON BIJ JOU IN DE BUURT! REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.

NETTOPRIJS

€ 7.995,NETTO

Keuken, 200/250 x 120 cm inclusief Inclusief Bosch gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast. >> In elke gewenste maat leverbaar <<

REDDY KEUKENS KATWIJK AMBACHTSWEG 5

071 760 02 63

www.reddy.nl

KEUKENS

KEUK


van de Oranjefeesten met onder andere kermis, braderie, sport, livemuziek, cultuur, vuurwerk en nog veel meer. www.ovkatwijkaanzee.nl.

Katwijk is a coastal resort with its own character. The pleasant atmosphere ensures that Katwijk has many visitors who come back year after year. In Katwijk the visitor can find traditional and old-fashioned hospitality, and also amazing events. Katwijk ist ein Küstenort mit eigenem Charakter. Die gemütlich Atmosphäre sorgt dafür, dass Katwijk viele Besucher hat, die jedes Jahr wieder zurückkommen. Der Besucher findet in Katwijk viel Tradition und Ursprüngliche Gastfreiheit und überraschende Veranstaltungen.

“Eigenlijk zijn we hier te vroeg”, moppert Gert. “Hoezo?” Ingrid kijkt hem vragend aan. Gert heeft een recreatiekrant voor zich liggen. Een bijlage van een plaatselijke krant. “Moet je kijken wat hier door het jaar heen allemaal te doen is”, wijst hij. “Sportevenementen, festivals, een bloemencorso. Ze zijn hier in Katwijk toch actiever dan je denkt.” “Katwijk is hartstikke actief”, mengt opa Gerrit zich in het gesprek. “En ze weten wel hoe ze hier dingen moeten organiseren. Ik herinner me de paardenmarkt...” “Paarden?” Lotte kijkt geïnteresseerd op uit haar boek. “Als ik het niet dacht”, grinnikt opa. “Ja schat, er zijn hier maar liefst twee paardenmarkten: die van Rijnsburg en die

van Valkenburg. De Valkenburgse paardenmarkt is zelfs de oudste van Nederland. Die wordt al honderden jaren gevierd!” “Kunnen we daar heen?”, vraagt Lotte smekend aan haar vader. “Dan moet je nog even wachten”, zegt haar vader na een blik in de krant. “De paardenmarkt van Rijnsburg is van 14 tot 17 juni en die van Valkenburg is pas op 15 september september.” Hij kijkt zijn vrouw aan: “Ik zei het toch, we zijn hier te vroeg...” Evenementen Opa Gerrit heeft gelijk. In Katwijk weten ze leuke dingen te organiseren. Het hele jaar door is er in de kustplaats dan ook van alles te beleven. Van 21 april t/m 5 mei staat koningsdorp Katwijk in het teken

Search and rescue Op 8 juli, in de zomer, is Katwijk het decor voor een spectaculair programma: SAR Katwijk. Zie hoe reddingsdiensten te werk gaan, te land, ter zee en in de lucht. Ook de static show is de moeite waard. www.sarkatwijk.nl. Een maand later swingt het dorp de pan uit tijdens het Noordzee Zomerfestival, van 3 t/m 12 augustus. Tien dagen muziek en ander entertainment aan zee. www.noordzeezomerfestival.nl. Eveneens in die week: de Flower Parade. Het bloemencorso rijdt op 12 augustus weer door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Bezoek ook de openingsshow op vrijdagavond 11 augustus! www. flowerparaderijnsburg.nl. De Bollenstreek is dus niet alleen mooi in de lente! Bloemen- en plantenliefhebbers kunnen overigens ook hun hart ophalen tijdens de Open Tuinen Dag in Rijnsburg op 17 juni. www.facebook.com/opentuinendagrijnsburg. En vergeet ook de toeristenmarkten op dinsdag in de zomer niet! Vindt u, net als Gert, nu ook dat u wellicht te vroeg naar Katwijk bent gekomen? Geen nood. Katwijk is het waard om keer op keer terug te komen!

SPORTEN AAN DE KUST In een dorp met vijf voetbalclubs speelt sport uiteraard een belangrijke rol. Door het jaar heen zijn er dan ook talloze sportevenementen, zoals Beachpower op 13 mei. www.beachclubkatwijk. nl. Het strand is bij uitstek een ideale plek om te bewegen: zwemmen, wind- en kitesurfen, hardlopen of yoga, het kan allemaal. Heel Katwijk Fietst op 27 mei: door de duinen, met dikke banden, of je maakt gewoon een leuke toertocht: www.katwijkfietst.nl. Een echt Katwijks fenomeen is de Kippenloop. Kaarten voor de wandelmarathon (Kippenloop) zijn inmiddels uitverkocht. Deelname aan de Kuikenloop is vooralsnog nog wél mogelijk. www.kippenloop.nl. Of ga voor de halve marathon van Katwijk in september.


Roskam Katwijk aan de Rijn - Turfmarkt 2 - (071) 4030199

Evenementen bij De Roskam

Nieuw in Katwijk! Nieuw Katwijk!

17 april: Paaseieren zoeken 26 april: Roskam live, volle bak, huiskamer en de Buuren! 27 april: Koningsdag, terras, tv met live beelden, tappen etc. 5 mei: Liberty in concert, bevrijdingsfeest in de avond op plein met podium licht, geluid en goede band 25 mei: Hemelvaartsdag… dauwtrappen in de ochtend vanaf 07.00 uur met ontbijt na terugkomst

Pal naast de Roskam in dit Palprachtige naast demonumentale Roskam in dit pand kunt u nu terecht voor prachtige monumentale eenkunt kopjeu koffi e, een snelle pand nu terecht voor lunch of koffi een Bourgondisch een kopje e, een snelle diner. Uiteraard al dan niet lunch of een Bourgondisch onder het genot van een diner. Uiteraard al dan niet heerlijk speciaalbier onder hetglas genot van een van de tap!

31 mei: Bingo 17 juni: Dag van de kleine zeilvaart, incl. tap op plein, snacks eventueel, en wellicht een groot diner in de huiskamer als een schippersmaaltijd

heerlijk glas speciaalbier van deIedere tap! woensdag t/m zaterdag geopend van 11.00 – 23.00 uur

18 t/m 27 aug: Najaarsfeesten Katwijk aan de Rijn

Iedere woensdag t/m zaterdag geopend van 11.00 – 23.00 uur

Proeflokaal de Buuren

Proeflokaal de Buuren

Turfmarkt 2 - Katwijk aan den Rijn - Tel. 071-4030199 reserveren@proeflokaaldebuuren.nl - www.proeflokaaldebuuren.nl Turfmarkt 2 - Katwijk aan den Rijn - Tel. 071-4030199 Volg ons op Facebook

reserveren@proeflokaaldebuuren.nl - www.proeflokaaldebuuren.nl Volg ons op Facebook

Fietsverhuur/ Bicylce rental / Fahrradverleih 2017

Prijzen huurfietsen: Fiets voor volwassenen Fiets voor kinderen Kinderzitje Electrische fiets Tandemfiets Bolder wagen Dolly bakfiets

per dag € 10,00 € 7,50 € 2,50 € 25,00 € 20,00 € 5,00 € 30,00

per week € 50,00 € 37,50 € 12,50 € 125,00 € 100,00 € 25,00 € 150,00

Gratis bezorgservice / free delivery / kostenlos lieferung

Voor de beste service en kwaliteit voor al uw tweewielers

Bij inlevering van deze advertentie:

Drieplassenweg 1 Katwijk aan Zee (next tot her lighthouse / neben dem leuchtturm) Tel. 071-4012356 paultweewielers@hotmail.com


Katwijk voor kids krijg je ook patat. Dat hoort toch bij een middagje strand?”

Katwijk is a great place for kids! Enjoy the beach, the dunes or the forest, or go to a playground!

Katwijk ist ein großartiger Ort für Kinder. Genießen Sie den Strand, Dünen oder den Wald Oder besuchen Sie einem Spielplatz!

“Nou jongens, wat gaan we doen? Het is jullie dag.” Vader Gert en opa Gerrit gaan vandaag met de kinderen op stap, terwijl moeder Ingrid en oma Anja een dagje ‘cultuur doen’ in het Katwijks Museum. “Mogen we alles kiezen?”, wil Lotte weten. “Nou, álles...”, zegt Gert voorzichtig. “Wat zou je willen dan?” “Naar het bos!”, roept Lotte. “Naar het strand!”, roept Bart tegelijkertijd. “Waarom niet allebei?”, vraagt hun vader. Dan gaan we vanochtend naar Panbos en vanmiddag naar het strand.” “Panbos?”, wat is dat voor een rare naam?”, vraagt Lotte zich af. “Dat is een afkorting van de ‘Pan van Persijn’,” legt haar opa uit. “Het was het jachtgebied van de heren van Persijn uit Wasse-

naar.” “Maar tegenwoordig is het een echt speelbos”, vult Gert aan. “Er is een natuurontdekkingspad en een trimbaan en er is een hertenkamp.” “En voor jou is er ook iets interessant”, wendt opa zich tot Bart. “In dat gebied liggen allemaal resten van de Atlantikwall. De verdedigingslinie van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog. Er is een grote anti-tankmuur die je kunt beklimmen en je kunt allerlei bunkers zien.” “Vet”, vindt Bart. “En dan kunnen we ‘s middags wel naar het strand. Nemen we de scheppen mee. Kijken wie het mooiste zandkasteel maakt!” “Krijgen we dan ook patat?”, vraagt Bart hoopvol. “Natúúrlijk

Route Kinderen die lekker buiten willen spelen en ravotten kunnen hun hart ophalen op het strand en in de duinen. Maar er is meer te beleven voor kids! Op www.route.nl vindt u een fietsroute die u langs de leukste kinderplekjes leidt. Ontdek de speeltuin en de kinderboerderij van Valkenburg of maak een tussenstop bij de waterspeeltuin Dorpsweide. Ook op de Boulevard is een leuke speelplaats te vinden en wel vlak voor de Vuurbaak. Ook de Vuurbaak zelf, een toren die dateert uit 1605 en daarmee na de Brandaris de oudste vuurtoren van Nederland, is een leuke attrractie. Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht over de zee en het zeedorp. Stoomtrein Technische kinderen kunnen hun hart ophalen bij Stoomtrein Katwijk-Leiden aan het Valkenburgse Meer. Bekijk de indrukwekkende collectie rijtuigen en locomotieven en rij zelf een rondje mee rondom het Valkenburgse Meer met een originele stoomtrein! Ook het bij het meer zelf is veel plezier te beleven. Op een mooie dag kun je er zwemmen, zonnen en spelen.

Wie kent de mooie plekken in en rond het dorp beter dan de mensen die, hetzij beroepsmatig, hetzij als hobby, voortdurend op pad zijn en rondkijken? In Katwijk zijn verschillende fotografen actief, zoals Paul van der Linde, Miranda van Leeuwen, Arie van Duijn en Dirk van Egmond. Het leven op het strand en de Boulevard, acties van de Katwijkse reddingsbrigade, de natuur van bos, duin en zee, alles leggen deze artiesten vast met de camera. En veel van hun werk is via internet te bewonderen! Kijk op www.ditiskatwijk.nl en ontdek de schoonheid van Katwijk!


4.HO LEE FUK

BADSTRAAT 9 | 2225 BL KATWIJK | T:071 4015273 | www.blauwenbock.nl

Profile Mooijekind, het adres voor al uw fietsen!

Fietsverhuur 1

2

3

4

5

6

7

14

Fiets

10,00

18,00

25,00

31,50

37,50

43,00

45,00

80,00

Elektrische fiets

22,50

40,00

55,00

67,50

79,00

90,00

100,00

175,00

Kinderfiets

8,00

15,00

21,50

27,50

33,00

38,00

40,00

75,00

Bakfiets

17,50

30,00

41,50

52,50

63,00

72,50

80,00

150,00

Tandem / ouder & kind

20,00

35,00

49,00

62,00

74,00

85,00

95,00

170,00

Funtrailer

6,00

11,00

15,50

19,50

23,00

25,50

27,50

50,00

Kid-car

8,00

15,00

21,50

27,50

33,00

38,00

40,00

75,00

Kinderzitje

5,00

9,00

12,50

15,50

18,00

20,00

21,50

35,00

Bolderwagen

5,00

9,00

12,50

15,50

18,00

20,00

21,50

35,00

Dagen

â&#x20AC;˘ Fietstassen en/of mandjes en bandenreparatiesets zijn op aanvraag gratis te verkrijgen. Prijzen zijn in Euro en legitimatie is verplicht.

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | 2202 HD Noordwijk | 071 361 28 26 | www.profilemooijekind.nl PdF_Mooijekind_ADV_fietsverhuur_185x131mm.indd 1

09-02-16 10:33


The first spring sunshine, the beach, flower fields, outdoor cafés, cycling, the flower pageant, the smell of narcissuses. Looking forward to the spring?

Die erste Frühlingssonne, Strand, Blumenfelder, Terrassen, Fahrräder, Blumenkorso, der lieblich süße Geruch von Hyazinthen. Einfach herrlich wenn wieder der Frühling ins Land zieht.

“Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn op de weg”, moppert opa Gerrit, terwijl hij met zijn mooie rode MG aansluit in de rij auto’s. Er is een flinke verkeersopstopping ontstaan op een weg tussen Katwijk en Noordwijk. “Ach, we hebben de tijd”, reageert zijn vrouw laconiek. “Wist je trouwens dat ze hier hele mooie files hebben?” Gerrit kijkt haar vol ongeloof aan: “Wat is er in vredesnaam mooi aan een file?” Bloemenauto’s Anja schiet in de lach bij het zien van het verbijsterde gezicht van haar man. “Ze adverteren hier met de Mooiste File van Nederland”, grinnikt ze. “Wacht, ik laat het zien.” Uit haar handtas halt ze een foldertje en leest: “Aansluitend aan het Bloemencorso van de Bollenstreek staat de Koningin Wilhelmina Boulevard in het weekend van 21 t/m 23 april

helemaal vol met personenauto’s en praalwagens met de mooiste bloemen van de Bollenstreek. Het hele weekend staat bol van activiteiten. Op zaterdag spelen er bijvoorbeeld bands en is in Hotel van Oranje de Night of the Queen. Zondag is bij uitstek een dag voor het hele gezin. Er is kinderentertainment op de Boulevard en er zijn verschillende optredens.” “Oooh”, zegt Gerrit. Dan trapt hij de koppeling in. De verkeersopstopping is opgelost. Bloemendorp Noordwijk is met recht een bloemendorp te noemen. Op 22 april is het dorp het startpunt voor het Bloemencorso van de Bollenstreek. Het thema is dit jaar ‘Dutch Design’. Het hele weekend van 21-23 april staat in het teken van bloemen en activiteiten. In de zomer is Noordwijk het eindpunt van de Flower Parade.

Van tuinen, kruiden en blaarkoppen “Mmm, dat ruikt lekker.”, vindt Ingrid. Met haar schoonmoeder bezoekt ze streekmuseum Veldzicht, dat is ondergebracht in een monumentale boerderij. Deze winter is Veldzicht helemaal opnieuw ingericht. Het museum vertelt over de agrarische geschiedenis van Noordwijk. Zo heeft het streekmuseum een permanente tentoonstelling waarin de geschiedenis van de streek tot leven komt. Ontdek oude koeienrassen en leer hoe de bloembollenteelt hier in de tweede helft van de negentiende eeuw tot bloei kwam. Naast blaarkopkoeien en bloembollen staan in het museum

ook kruiden centraal. Ooit was Noordwijk een centrum van kruidenteelt. Een voormalige kruidenwinkel is in het museum opnieuw opgebouwd en voor de boerderij is een kruidentuin aangelegd. Markt onder de Linden Over tuinen gesproken, echte tuinliefhebbers mogen de Markt onder de Linden niet missen. Deze markt in de historisch kern van Noordwijk Binnen vindt altijd plaats in het tweede weekend van juni, dit jaar, de 31e editie, op 10 en 11 juni. Standhouders staan in de rij om een plekje op deze tuinenmarkt te bemachtigen. Het

Dit jaar rijdt die op 12 augustus van Rijnsburg naar Noordwijk. Op zondag 13 augustus staan de praalwagens op de Koningin Wilhelmina Boulevard, waar u ze van dichtbij kunt bekijken.

aanbod is heel divers. Natuurlijk is er een bijzonder aanbod aan bloemen en planten, maar er

zijn ook kramen met brocante, kleding en tuinaccessoires te vinden. “Jammer dat we er dan niet zijn”, vindt Anja, die een grote bloemen- en plantenliefhebber is. “Nou, dat is dan toch een goede reden om verderop in het voorjaar nog eens naar Noordwijk te komen”, vindt haar schoondochter. “Gerrit wil wel rijden, als hij met de MG mag.”


Beleef Beleef Geniet Ontspan!

Geniet

Brasserie Noordzee Koningin Wilhelmina Boulevard 8 2202 GS Noordwijk l 071 - 3619205

Ontspan! www.brasserienoordzee.nl Brasserie Noordzee


Noordwijk is, of course, known for the sea, beach and beautiful boulevards. But also well worth a visit is Noordwijk Binnen. In this old historic centre, you can still find the tranquillity of centuries gone by. Discover Noordwijk Binnen!

Bei Noordwijk aan Zee denken viele Besucher natürlich direkt an Meer, Strand und schöne Boulevards. Aber es lohnt sich auch Noordwijk Binnen zu erkunden. In diesem historischen Ortskern finden Sie noch die Ruhe vergan-

“Wat hoog! Mogen we daar op?” Lotte gooit haar hoofd in haar nek om omhoog te kijken naar de grote kerktoren voor haar. “Dat is de ‘Oude Jeroen’,” weet haar vader. “De toren is ruim 800 jaar oud en veertig meter hoog.” “Wie is Jeroen?”, wil Lotte weten. “Dat was een priester die leefde in de tijd van de Vikingen”, vertelt Gert. “Toen de Vikingen hem te pakken kregen moest hij van hen zijn geloof afzweren. Dat wilde hij niet en dus maakten ze hem toen dood. Eeuwen later vonden ze in deze kerk een schedel waarvan ze dachten dat die van Jeroen was. Heel veel mensen kwamen toen hier naartoe om te bidden.” “Je weet er aardig wat van af”, zegt opa Gerrit waarderend. “Misschien moet je maar gids worden hier.”

gener Jahrhunderte. Entdecken Sie Noordwijk Binnen!

Gidsen Het is fijn als toeristen zich een beetje inlezen, maar gelukkig zijn

er ook echte gidsen die u kunnen rondleiden door de mooiste historische plekjes van Noordwijk. Van 13 juni t/m 15 augustus worden kunt u met deze gidsen rondwandelen in Noordwijk Binnen en o.a. kennismaken met een vijf eeuwen lange bouwgeschiedenis, waarvan vele prachtige voorbeelden zijn te bewonderen. Er zijn twee routes: de noord wandeling doet het schietterrein en de kerk aan, terwijl de zuid wandeling o.a. over het Lindenplein en de Douzastraat loopt. De wandelingen starten elke dinsdag om 19.30 uur voor het gemeentehuis, duren twee uur en eindigen met een consumptie in café Royal. Vooraf inschrijven is niet nodig. Toren beklimmen En ja Lotte: ook de toren van de Oude Jeroen kun je beklimmen. Dit seizoen kan er in de maanden april t/m oktober op zaterdagen

Het dorp van de schone kunsten “Daar zou ik wel heen willen.” Ingrid kijkt haar man zwoel aan. Het brengt hem een beetje van zijn stuk. “Waar wil je heen?” Ze laat hem een foto zien van een vrouw in een fel rode jurk. “De voorstelling Tango Mania. Hier in het theater De Muze. Weet je nog? Onze danslessen? De tango was een van onze lievelingsdansen. Die passie. Die muziek”, zwijmelt ze. “Dat is alweer aardig wat jaren geleden,” antwoord Gert nuchter. “Ik vraag me af of ik het nog kan. Maar het lijkt me wel een mooie voorstelling. Zullen we mijn ouders vragen of ze op willen passen?” Theater en bioscoop

Theater De Muze is het toneel van mooie voorstellingen en spannende films. Een avondje lachen, prachtige muziek of een indringende monoloog: in De Muze treden tal van bekende, maar ook lokale artiesten op. Naast theater is De Muze ook een bioscoop, waar niet alleen de nieuwste blockbusters worden gedraaid, maar ook klassieke films en filmhuis-producties. En natuurlijk ook leuke films voor de kinderen! Kunstenaarsdorp Ook op andere fronten is Noordwijk de plek van schone kunsten. Van 19 t/m 25 juni verandert

van 12.00 uur tot 16.00 uur weer geklommen worden. De beklimming van de toren start elk half uur onder leiding van een gids. Nieuw dit seizoen zijn de vier verrekijkers die op de toren zijn geplaatst. Het adembenemende uitzicht maakt de klim echt meer dan waard! www.deoudedorpskernnoordwijk. nl.

Noordwijk voor een week in een kunstenaarsdorp. Dit jaar strijken voor de 19e keer nationale en internationale kunstenaars op uitnodiging neer in Noordwijk voor het Schilderfestival. Stand-

paviljoen De Zeester aan de Astrid Boulevard 106 is hun thuisbasis. Overal in het dorp schilderen de kunstenaars hun favoriete plek in Noordwijk. Uiteraard geheel in hun eigen stijl. In de festivaltent die op het strand staat zijn de nog natte doeken van de schilders te koop. Dagelijks groeit het aanbod. Voor liefhebbers en verzamelaars is het de kunst een klein meesterwerk te vinden voor een uiterst schappelijke prijs.


Campsite

Bungalows

Bike Rental

come and enjoy our surroundings by bike! visit fietsverhuur-noordwijk.nl Camping de Duinpan Duindamseweg 6 2204 AS Noordwijk

Tel. +31(0)252 - 371 726 contact@campingdeduinpan.nl

Vakantiepark Duinrust Randweg 6 2204 AL Noordwijk

Tel. +31(0)252 - 372 425 info@vakantieparkduinrust.nl

Roule�es - Fruitautomaten - Poker - Toegang vanaf 18 jaar - Vrije entree Speel bewust Parallelboulevard 11 (tegenover Jan Kroonsplein) - 2202 HK Noordwijk aan Zee - 071 3618284


Historie in Noordwijk Discover the history of Noordwijk in the Noordwijks Museum or the Atlantikwall Museum

Entdeken Sie die Geschichte Noordwijks in das Noordwijks Museum oder das Atlantikwall Museum.

“Hé, hier zijn ook bunkers”, verwondert Bart zich. “Natuurlijk”, antwoordt zijn opa. “Die vind je langs de hele kust. Niet alleen in Nederland. Het zijn de resten van de Atlantikwall. Een Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog die liep van Noorwegen tot aan de grens tussen Frankrijk en Spanje.” “Is hier dan gevochten?”, vraagt Bert gretig. “Nee. Hier niet. In Nederland zijn wel spionnen aan land gekomen, bijvoorbeeld in Scheveningen. De musical Soldaat van Oranje, waar jouw ouders pas naartoe zijn geweest, vertelt daarover. Maar in Frankrijk is het meeste gevochten, want daar was de invasie.” “Dus al die soldaten zaten hier voor niks?”, concludeert Bart. “Achteraf gezien wel, maar ze konden natuurlijk niet weten waar de aanval precies zou komen”, legt zijn opa uit. “In het Atlantikwall Museum kun je zien hoe de soldaten hier leefden.”

Onder het zand “Maar als die Atlantikwall zo groot was, waarom zijn er dan nog maar zo weinig bunkers over?, wil Bart nog weten. “Heel veel ligt nog onder het duinzand”, vertelt Gerrit. “Die bunkers zijn oersterk. Die sloop je niet zomaar. Dus werd er zand overheen gestort. Zo doen ze nu eigenlijk dienst als zeewering. Gelukkig zijn er toch een paar overgebleven. Want het is natuurlijk wel deel van onze geschiedenis. Daarom is het Atlantikwall Museum ook opgericht. Om de herinnering levend te houden. Het museum is ook in een bunker gevestigd. Een zogenaamde ‘vuurleidingspost’. Hier zaten waarnemers die goed moesten kijken hoe de soldaten de kanonnen moesten richten.” “Het is wel jammer dat er geen kanonnen meer staan”, vindt Bart. “Ik kan me voorstellen dat je dat vindt”, lacht opa. “Maar ik

Dromen van de sterren bij Space Expo “Weet je wat ik later worden wil?” Lotte kijkt haar moeder parmantig aan. “Nee, vertel?” “Astronaut!”, zegt het meisje zelfverzekerd. “Ik wil in de ruimte zweven en de aarde bekijken. En naar de maan!” “Dat is een moeilijk vak hoor”, zegt Ingrid. “Daar moet je heel veel voor leren.” “Daar kunnen we nu al mee beginnen”, zegt vader Gert van achter zijn krant. “We kunnen morgen naar Space Expo.” “Wat is dat?”, vraagt Lotte. “Een museum over ruimtevaart”, vertelt haar vader. “Hier in Noordwijk is namelijk een echt ruimtevaartcentrum:

ESTEC. Daar maken en testen ze onder andere satellieten. Space Expo hoort daarbij. Je kunt er van alles over ruimtevaart bekijken. Onder andere de capsule waarmee de Nederlandse astronaut André Kuipers in de ruimte is geweest.” “Wat leuk. Dan kun je meteen eens merken hoe dat moet voelen”, zegt Ingrid tegen haar dochter. Die glundert. “Dan ben ik al een heel klein beetje een echte astronaut!” ESTEC Zeker voor kinderen is een bezoek aan Space Expo een avontuur. Space Expo is het officiële

bezoekerscentrum van ESTEC, de Nederlandse vestiging van ESA, the European Space Agency. Met de Space Train kunt u bovendien een kijkje nemen in het technologische hart van ESA.

ben wel blij dat ze niet meer nodig zijn!” http://atlantikwall.nl. Museum Noordwijk Het Atlantikwall Museum is niet het enige museum in Noordwijk. Museum Noordwijk is gevestigd in een fraaie oude binnenduinse hoeve en toont kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van Noordwijk. De kerncollectie van dit rijksmonument bestaat uit unieke schilderijen van Noordwijkse taferelen en Noordwijkse klederdracht. Vanaf 1 april huisvest Museum Noordwijk de lokale VVV vestiging. www.museumnoordwijk.nl.

Tijdens de rondleiding vertellen onze gidsen u over de activiteiten bij ESA-ESTEC en laten u onder andere trainingsmodules en testmodellen zien van bekende ESA ruimtevaartuigen. De Space Train rijdt alleen in het weekend en je moet minimaal 9 jaar zijn om mee te mogen. Vanaf 14 jaar is legitimatie verplicht. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd. Meer weten? www.space-expo.nl.


asions

HEEMSKERK AUTOLEASE BV HEEMSKERK AUTOLEASE BV

voordeel voor U en met de vertrouwde 60 jaar, dat moeten wij vieren met extra Autobedrijf & ZN bestaat service dieHeemskerk U van ons gewend bent. al voordeel voor U en met de vertrouwde Leasing 60 jaar, dat moeten wij vieren met extraalle merken serviceHerkent die van bent. UU deze nog? onsLangevaart Deze herkent 34 • Rijnburg • T (071) 408U zeker, 45 16 voordeel voor u en metgewend de vertrouwde

Leasing alle merken Heemskerk autolease

Advertentie 1970

de Renault 12 van nu.

www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl serviceHerkent dieU deze u van onsLangevaart gewend 34 bent. nog? Deze herkent U zeker, • Rijnburg • T Megane (071) 408 45 De Renault Estate DCi16 Stop & Start LEASEleaseprijs AANBIEDING RENAULT Advertentie 1970 al een Clio vanaf € 298,U least per maand inclusief de Renault 12 vanMEGANE nu.onderhoud, verzewww.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl vanaf € 21.290,-

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

ws

00

00

00

00

00

,00

kering, Herkent U deze nog? Advertentie 1970

wegenwachthulp, inzittendenverzekering en direct Deze herkent U zeker, vervangend TC 130 GT Line de Renault 12 van nu. De Renault Megane Estate DCi Stop & Start 17” lichtmetalen vervoer in binnenen buitenland U least al een Clio vanaf € 298,- leaseprijs per maand inclusief onderhoud,velgen verzeR-Link navigatiesysteem vanaf € 21.290,kering, wegenwachthulp, inzittendenverzekering direct vervangend De renault Meganeen estate Dci Stop sportstoelen & Start GT-line Metallic lak vervoer in binnen- en buitenland vanaf € 21.290,-

Lease aanbieding

Renault Clio Estate 60 mnd./15.000 km.p.j.

TCE 90 S&S Night & Day, Lease aanbieding

Renault Clio Estate€ 469,-

DCI S&S Night & Day, 16” 90 lichtmetalen velgen 16” velgen TCElichtmetalen 90 S&S Night & Day,

00

00

14% BIJTELLING ook na 1 juli

U least al een Megane vanaf € 359,- excl. btw per maand inclusief onderhoud, verzekering, wegenwachthulp, inzittendenverzekering en direct vervangend vervoer in binnen- en buitenland.

Navigatiesysteem DCI S&S Night & Day, Navigatiesysteem 16” 90 lichtmetalen velgen

EXTRA INRUILWAARDE &VRIJDacia & Nissan ault BMP Gespecialiseerd in Ren sionnas1 juli occa uit 60 iNruilWAArDe 14% ook ze eXtrA KeuBIJTELLING Dac ault al onze occasions san inin Ren 14% BiJtelliNg ook na 1ia Nisopsan BMP& VRIJ & Nis eerd iajuli& alis Dac peci & Ges ault Ren eerd alisvoor peciwww.autoheemskerk.nl GesKijk an Niss s & ia sion Dac occa & 60 uit Keu BMp VriJ erd s sion1/2001 occa GespeciClioalise 60 uit ault KeuRNinzezeRen Renault 1.4 5d 3.850 sions 60aultocca uit zeal Kijk onze occasions op san Renault 1.4 Keu 16v 3d 9/2003 ia & Nis4.250 Dac & Kijk voor al onze occasions op Ren inExpression eerd alisvoor peciCliowww.autoheemskerk.nl GesKijk Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 voor al onze occasions op an Niss www.autoheemskerk.nl ias & 3.850 & Dac sion6/2010 60aircoocca erd uit ault alise KeuRN16vinzeRen GespeciClio Renault Twingo 1.2 Auth. 7.950 Renault 1.4 1/2001 www.autoheemskerk.nl Renault Clio 1.4 5d 5d RN 1/2001 3.850 7.950 Renault Clio Modus 1.4 16v Luxeoccasions 9/2006 60 uitonze 4.250 Renault 1.4 16v 3d Expression 9/2003 zealExpr. Keu Kijk voor occasions op Renault Clio 1/2001 3.850 Renault Clio 1.4 1.4 5d 16vRN 3d Expression 9/2003 4.250

Renault Sound velgen systeem 16” lichtmetalen Renault Sound systeem Navigatiesysteem Two-tone kleurstelling Navigatiesysteem Parkeerhulp Renault Sound systeem U Parkeerhulp Renault Sound systeem 60 maanden/ Langevaart 34,kleurstelling Two-tone Parkeerhulp 2231 GD Rijnsburg 60 maanden/ U 15.000 km per jaar U (071) 408 45 16 Parkeerhulp 60 maanden/ U 15.000 km per jaar info@heemskerkautolease.nl € 463,excl. BTW 60 maanden/ www.heemskerkautolease.nl 15.000 kmUper jaar U

14% 14%

Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000

€ 349,excl. U 15.000 km per jaar BTW

€ 463,-UU excl. BTW € 349,-U excl. BTW VOOR PEUGEOT

Renault Clio Clio 1.2 16v 5d spec. 3/2010 Renault Clio 1.4 1.2 16v 16v 3d 5d Expression spec. line line navi navi 9/2003 3/2010 Megane 1.6 16v 16vspec. 5d Dyn. Luxe 3/2010 6/2003 Renault Twingo 1.2 Auth. airco 6/2010 Renault Clio 1.2 16v 5d line navi Renault Clio Twingo 16v Auth. airco 6/2010 Renault 1.4 1.2 5d RN 1/2001 Megane1.4 1.616v 16vExpr. Grand Luxe Tour. Business 6/2010 7/2007 Renault Modus 9/2006 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 Renault Clio Clio 1.4 1.4 5d 16vRN 3d Expression 9/2003 Renault 1/2001 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 Renault Modus 9/2006 Megane 1.616v 16v CoupeLuxe Dynamique 11/2000 Renault Clio Clio 1.21.4 16v 5dExpr. spec. line navi 9/2003 3/2010 Renault 1.4 16v 3d Expression Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 Twingo 1.2 16v Auth.line airco 6/2010 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. navi 3/2010 Renault Megane Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 Renault 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 Renault Twingo Megane1.4 1.616v 16vExpr. Grand Luxe Tour. Business 6/2010 7/2007 Renault 1.2 Auth. airco Modus 9/2006 Renault Grand Scenic 2.01.616v Business Line 10/2008 Renault Scenic 130pk Celsium navi 10/2010 Megane 16vGas Grand Tour. 7-p Business 7/2007 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Modus Megane1.4 1.616v 16vExpr. CoupeLuxe Dynamique 9/2006 11/2000 Renault Scenic 130pk 7-p navi 10/2010 RenaultGrand Espace Grand 2.0Celsium 16v Expression 7/2002 Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Renault 1.6v1.6 RXT Airco 1/2000 Renault Megane 16v Coupe Dynamique RenaultScenic Megane 1.6 16v 5dVelgen Dyn. Luxe 11/2000 6/2003 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 Renault 1.6 16v 5d Dyn. Renault Megane Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 Renault Megane 1.6dti 16v Grand Tour.Luxe Business 6/2003 7/2007 Renault Scenic 1.9 Expression Sport 1/2003 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 2.0 Business Line 10/2008 Renault Megane 16vGas Grand Tour. 7-p Business 7/2007 Scenic 2.01.616v 16v Gas Business Line 10/2008 Renault Grand Scenic 130pk Celsium navi 10/2010 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 Renault Scenic 130pk 7-p navi 10/2010 RenaultGrand Espace Grand 2.0Celsium 16v Expression 7/2002 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 PeugeotScenic 307 Beetle SW 1.6 16v Pack 8/2006 Volkswagen 2.0 4/1999 Renault 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 Renault Scenic 1.9 2.0 dti Expression Sport 4/1999 1/2003 Volkswagen Beetle Chrysler Voyager 2.4 Van Sport 11/2007 Excl. BTW Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 1.9 dti Luxe Expression 1/2003 Skoda Fabia Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic1.4 2.0Comfort 16v Gas Business Line 11/2002 10/2008 Skoda Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Mitsubishi Space 1.6 Shogun 4/2005 Renault Scenic 2.0 Star 16v Gas Business Line 10/2008 Mitsubishi SpaceGrand Star 1.6 1.6 Shogun 4/2005 Renault Espace 2.0Shogun 16v Expression4/2005 7/2002 Mitsubishi Space Star Renault Espace Grand 2.0Pack 16v Expression 7/2002 Peugeot 307 SW 1.6 16v 8/2006 Peugeot 307 307 Beetle SW 1.6 1.62.0 16v Pack Pack 8/2006 Volkswagen 4/1999 Peugeot SW 16v 8/2006 Volkswagen Beetle2.4 2.0Luxe Van 4/1999 Chrysler Voyager 11/2007 Excl. BTW Chrysler Voyager 2.4 Luxe LuxeVan Van 11/2007 Excl. BTW Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Chrysler Voyager 2.4 11/2007 Excl. BTW Skoda Fabia 1.42.7i Comfort 11/2002 Hyundai Tucson V6 Automaat 4/2007 Hyundai Tucson Tucson 2.7i V6Automaat Automaat 4/2007 Hyundai 2.7i V6 4/2007 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 Peugeot 307 307 SW 1.6 16v Pack Pack 8/2006 Peugeot Occasions SW 1.6 16v BMW X5 3.0 8/2006 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Luxe Van 11/2007 Excl. BTW * vanaf €Voyager 4.950 iPod Touch HighVan Executive11/2007 Automaat Chrysler 2.4 Excl. V6 BTW * vanaf €Tucson 9.9502.7i iPad 200 liter brandstof januari 2007 Hyundai V6of Automaat 4/2007 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007

5.400 11.600

11.600 Kijkwww.autoheemskerk.nl voor al onze occasions 4.250 op 5.250 7.950 7.950 3.850 www.autoheemskerk.nl 11.600 9.950 7.950 7.950

7.950 4.250 3.850 21.950 5.400 7.950 5.400 11.600 4.250 4.500 5.250 5.400 5.250 7.950 11.600 6.500 5.250 9.950 9.950 7.950 7.950 11.450 21.950 9.950 21.950 7.950 5.400 21.950 6.500 4.500 4.500 5.400 5.250 4.500 4.950 23:53 6.500 02-08-15 5.250 6.500 9.950 6.500 5.250 11.450 9.950 11.450 21.950 11.450 7.750 6.500 21.950 6.500 4.500 6.500 10.450 4.950 4.500 4.950 6.500 4.950 9.450 5.250 6.500 5.250 11.450 5.250 14.950 7.750 11.450 7.750 6.500 7.750 6.500 10.450 10.450 4.950 10.450 4.950 9.450 9.450 5.250 9.450 5.250 14.950 14.950 14.950 7.750 7.750 10.450 10.450 9.450 9.450 14.950 14.950

ONDERHOUD NAAR VOOR PEUGEOT ONDERHOUD NAAR Autobedrijf & ZN Voor PeugeotHeemskerk onderhoud naar Autobedrijf Heemskerk & ZN ZN Autobedrijf Heemskerk & SPECIALIST IN FRANSE AUTO’S RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 37.247 km Navigatie RENAULT RENAULT GRAND GRAND SCENIC SCENIC U Celsium ECC 130pk 7-p RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi navi Flyer Kadjar outline.indd 2 € 21.950 oktober 2010 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 37.247 oktoberkm2010 37.247 km 37.247 km Navigatie Navigatie GRAND SCENIC RENAULT Navigatie ECC SAAB RENAULT GRAND SCENIC ECC 130pk Celsium 7-p navi ECC 21.950 1.9T Business 130pk Celsium €navi 21.950 oktober 2010Line7-p€ € 21.950 september 2006 oktoberkm2010 37.247 79.600 km 37.247 km Navigatie Lichtm. velgen SAAB Navigatie ECC SAAB SAAB ECC 1.9T Line ECCBusiness 1.9T Business Line € 21.950 1.9T Business 21.950 september 2006Line € €11.500 september september2006 2006 79.600 km 79.600 79.600km km Lichtm. velgen Lichtm. velgen SAAB Lichtm. SAAB velgen ECC NISSAN QASHQAI ECC ECC 1.9T Business Line 1.9T Business Line € 11.500 1.6 16v Visia 11.500 september 2006 september 2006 €€11.500 februari 2009 79.600 km 79.600km km 49.750 Lichtm. Lichtm.velgen velgen Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI ECC NISSAN QASHQAI ECC ECC 1.6 16v Visia 1.6 16v Visia € 11.500 1.6 16v Visia 11.500 € €18.600 februari 2009 februari 2009 februari 2009 49.750 km 49.750 km 49.750 km Lichtm. velgen Lichtm. velgen Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI ECC ECC 1.616v 16vVisia Visia ECC 1.6 € 18.600 februari2009 2009 € € 18.600 18.600 februari 49.750km km 49.750 Lichtm.velgen velgen Lichtm. ECC ECC 18.600 €€18.600

U

BMW X3 3.0 High Executive Automaat januari 2007 106.123 km Navigatie BMW BMW X3 X3 3.0 3.0 Leer High Executive BMW X3 3.0Automaat High Executive Automaat € 30.750 januari 2007 High Executive januari 2007 Automaat januari 2007 106.123 km 106.123 km 106.123 km Navigatie Navigatie BMW X3 3.0 Navigatie Leer HYUNDAI SANTA FE BMW X3 3.0 Leer High Executive Automaat Leer € 30.750 2.7i V6 Premium Automaat High Executive Automaat € januari 2007 € 30.750 30.750 juli 20072007 januari 106.123 km 50.120 106.123kmkm Navigatie Navigatie HYUNDAI FE Navigatie SANTA Leer HYUNDAI SANTA FE HYUNDAI SANTA FE Leer 2.7i V6 Premium Automaat Leer € 30.750 2.7i V6 Premium Automaat 2.7i V6 Premium Automaat € 18.950 30.750 € juli 2007 juli juli 2007 2007 50.120 km 50.120 50.120 km km Navigatie Navigatie HYUNDAI FE Navigatie SANTA HYUNDAI SANTA FE Leer HYUNDAI TUCSON LeerV6 Leer 2.7i 2.7i V6 Premium Premium Automaat Automaat € 2.7i V6 Automaat € 18.950 18.950 juli juli 2007 2007 april 2007 50.120 km 50.120 km 109.664 km Navigatie Navigatie TUCSON Navigatie HYUNDAI HYUNDAI TUCSON TUCSON Leer HYUNDAI Leer Lichtm. 2.7i Automaat 2.7i V6 V6velgen Automaat € 18.950 2.7i V6 Automaat € € 18.950 14.950 april 2007 april 2007 april 2007 109.664 km 109.664 km 109.664 km Navigatie Navigatie TUCSON Navigatie HYUNDAI HYUNDAI TUCSON Lichtm. velgen Lichtm. 2.7i V6velgen Automaat Lichtm. velgen 2.7i V6 Automaat € april 2007 2007 € 14.950 14.950 april 109.664 km km 109.664 Navigatie Navigatie Lichtm. velgen velgen Lichtm. € 14.950 14.950 €

RENAULT - PEUGEOT + DACIA - NISSAN SPECIALIST IN AUTO’S SpeciAliSt iN FRANSE FrANSe Auto’S KEUZE UIT 65 OCCASIONS RENAULT -- PEUGEOT + DACIA NISSAN reNAult peugeot DAciA - NiSSAN KEUZE UIT 65 OCCASIONS Renault Renault Clio TCE 90 Night & Captur Day Peugeot 5008 Blue lease KeuZe uit 65 occASioNS e tiRenault 1.2 TCE&120 EDC ak 04-2014 36404km Airco Clio TCE 90 Night Day Peugeot 5008 Blue lease 03-2010 navigatie/ Mercedes e200 cgi automaat s januari 2016, 22176 km, iije r t p k a06-2012, 04-2014 36404km rood Airco metallic, automaat, Navigatie Licht metalen velgen € 14.750,03-2010 navigatie/ 56503 km, navi/leer, € 13.950,trekhaak nu s j i navigatie, LM-velgen r p Navigatie Licht18’’ metalen velgen € 14.750,€€13.950,trekhaak nu schuifdak, velgen, €23.250,34.250,33.950,-

00

00

excl. btw

EXTRA INRUILWAARDE

Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions

129.340 km

Occasions Leer BMW X5 3.0 occasions BMW BMW X5 X53.0 3.0 vanaf € € 4.950 4.950 ipod iPod touch Touch Navigatie High Executive Automaat V6 ** vanaf High HighExecutive ExecutiveAutomaat AutomaatV6 V6 vanaf € € 9.950 9.950 ipad iPad of of 200liter liter brandstof € 39.950 januari 2007 ** vanaf 200 brandstof januari 2007 januari 2007 129.340 km 129.340 km 129.340 km Leer Leer Leer X5 BMW X53.0 3.0 BMW Navigatie Navigatie High Executive Navigatie High ExecutiveAutomaat AutomaatV6 V6 €€39.950 januari € 39.950 39.950 januari2007 2007 129.340 129.340km km Leer Leer Navigatie Navigatie €€39.950 39.950

Autobedrijf Heemskerk & ZN Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Autobedrijf Heemskerk & ZN Autobedrijf Heemskerk & ZN • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl

DOLDWAZE OCCASIONS! Autocentrum van Egmond

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist


Endless walks over 13 kilometers of sandy beach. Robust dunes to wind your way through on your bike along the many cycle paths. Vast woodlands you can easily lose yourself in. Noordwijk offers kilometres of unspoilt countryside.

Wie wäre es mit Wanderungen in endloser Weite immer am Strand entlang, der sich über 13 Kilometer erstreckt? Oder möchten Sie die urwüchsige Dünenlandschaft mit Ihrem Rad auf den zahlreichen Radwegen entdecken? Noordwijk bietet riesige Flächen mit unberührter Natur.

“Dit is toch echt wel een mondaine badplaats”, vindt Ingrid, terwijl ze over de Koningin Wilhelmina Boulevard loopt. “Dat is het al een anderhalve eeuw”, antwoordt haar man die naast haar loopt. “Vorig jaar hebben ze hier groot feest gevierd. Kun je nagaan. Al meer dan 150 jaar komen de toeristen hier naar toe om te genieten van het strand. Toen was het natuurlijk allemaal heel anders.” Ingrid luistert nauwelijks naar het verhaal. Ze kijkt om zich heen naar het strand en de duinen, tot haar blik blijft rusten op de slanke witte vuurtoren waarvan het eerste licht door de schemering flitst. “Zo’n vuurtoren. Dat geeft toch echt een kustgevoel”, zegt Ingrid dromerig terwijl ze haar man wat dichter te-

gen zich aan trekt. “Zei je nou kusgevoel?”, plaagt haar man. “Nee, dat zei ik niet. Jij hoort alleen wat je wilt horen!”, maar ze laat zich door haar man overtuigen. Supergezellig Al meer dan 150 jaar trekt Noordwijk toeristen die komen genieten van de genoegens van een moderne badplaats: Noordwijk heeft een gezellig winkelcentrum en talrijke culinaire hotspots. Overdag kun je lekker lunchen, loungen en luieren op de Noordwijkse terrassen, maar Noordwijk staat ook bekend om haar bruisende nachtleven. ‘s Avonds transformeren de meeste cafés en terrassen tot supergezellige uitgaansgelegenheden. De Grent is het centrum van het

Noordwijkse uitgaansleven, maar ook elders in het dorp en op het strand kun je terecht voor lekker eten en een gezellige avond. Wie even genoeg heeft van de drukte loopt vanuit Noordwijk zó de natuur in. Je kunt kilometers wandelen of fietsen door de duinen, of juist het binnenland in, naar de bollenvelden. Noordwijk aan Zee kent eigenlijk verschillende stranden: de stranden aan de noord- en zuidboulevard, en de Duindamseen Langevelderslag, die richting Zandvoort liggen. Door hun ligging hebben zowel de Duindamse- als de Langevelderslag een heel andere sfeer dan de stranden nabij het centrum. Bij de verschillende wellness centra die Noordwijk rijk is vind je een ander soort rust. Actief Toch liever actief? In Noordwijk kun je je uitleven! Stel uw eigen strandmiddag samen en ga vliegeren (powerkiten), beachvolleyballen, brandingkanoën of -raften. Of bouw met je team een zandsculptuur. Ook een GPS wandel-, fiets-, steptocht door de duinen of een tocht met een solex of vespa behoort tot de mogelijkheden. Geregeld zijn er sportevenementen, zoals de 10 van Noordwijk op 16 juli en de Star Balm Strandlopen, iedere donderdag van 15 juni tot 17 augustus. Noordwijk is ook een echte surfersparadijs.

ALTIJD IETS TE DOEN Door het jaar heen zijn er in Noordwijk talloze activiteiten: Iedere zondag van 16 april tot 3 september is er toeristenmarkt op het Vuurtorenplein. In mei heb je maar liefst twee festivals: Op zaterdag 26 en zondag 27 mei en in het weekend van 29 en 30 juli kun je op de Koningin Wilhelmina Boulevard heerlijk rondstruinen op de Ibiza-markt. Kom gezellig met je vrienden, familie of collega’s en waan je even in vakantiesferen! In hetzelfde weekend: van 25 t/m 28 mei, verandert Het plein rond de Vuurtoren in één groot sfeervol restaurant met de beste Foodtrucks tijdens het Food Soul Festival. Terwijl de Soul Vibes uit de speakers klinken, kan er genoten worden van een hapje en een drankje. Elke Foodtruck heeft een ander gerecht te bieden.


Solar en warmtepomp, een slimme combinatie Doe het dure gas de deur uit! “De warmtepomp in combinatie met zonnepanelen is een hele duurzame keuze!” zegt Stefan van der Laan, eigenaar van Groene-Woningen. We zijn in de ruime showroom om een heldere uitleg te krijgen over de duurzame ‘bouwblokken’ die Groene-Woningen gebruikt om een woning of bedrijf te verduurzamen met een all-electric concept. “Wij zien het als onze plicht te helpen om het dure gas de deur uit te krijgen voor de volgende generatie!” Warmtepomp Met de Duitse REMKO lucht/ water warmtepomp is géén dure diepe bron in de tuin meer nodig. “Dit degelijke en innovatieve

Duitse merk haalt al sinds jaar en dag de warmte gewoon uit de buitenlucht, ook tijdens koude Duitse winters! Hij werkt geheel op elektriciteit en die kunnen we uit de zonnepanelen halen. Door een extra ‘bouwblok’ toe te voegen kunnen we ook de zonne-energie eenvoudig omzetten in warmte die we opslaan in één van onze innovatieve boilers!” In de Duitse markt lopen ze een aantal jaar voor, dus daar zie je producten die hun meerwaarde reeds hebben bewezen. Juist die producten haalt Groene-Woningen naar Nederland.

opslaan en het verzorgen van warm water kan allemaal met onze warmtepomp.” Als uitgangspunt is vloerverwarming ideaal, evenals een gasverbruik van zo’n 2.000m³ of meer. Dat maakt het terugver-

dienmodel erg interessant. "We moeten zorgen dat huizen alleen nog elektriciteit nodig hebben in de toekomst want die kunnen we zelf opwekken met goede zonnepanelen!"

Geheel zonder gas! “We kunnen in huis geheel zonder gas. Verwarmen, koelen, energie

EEN ALL-ELECTRIC HUIS HEEFT DE TOEKOMST SolarWatt* Zonnepanelen 30 jaar productgarantie

zonnepanelen

warmtepomp

*door consumentenbond beoordeeld als “zéér goed”.

gn tin rpo karo % 0 1 op REMKO w mte mpe in de maand april & mei

kalkbehandeling thuisaccu

Kijk op www.groene-woningen.nl of kom langs in onze showroom, Valkenburgseweg 28B, Katwijk. T 071 - 403 403 6 KATWIJK

Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.


EVENEMENTEN

Keukenhof Lisse

24 T/M 30 APRIL

12 T/M 14 MEI

Keukenhof Dutch Design Week Bezoek de innovatiebeurs, presentaties van designers, industrieel vormgevers en architecten en ontdek wat Nederland te bieden heeft aan hedendaagse ontwerp, innovatie en vormgeving.

Food & Flower Festival Ervaar hoe bloemen ons eten en drinken kunnen verrijken

Romantiek in Keukenhof Genieten van klassieke muziek en acts tussen de bloemen Waan je in een wereld waar romantiek centraal staat. De sopraan ontvouwt zich in haar Flower Dress uit tot een gracieuze, weelderige bloem waarin haar jurk uitwaait als een bloem in de wind. Klassieke orkesten, ensembles en acts die tussen de bloemenpracht optredens verzorgen.

10 T/M 21 MEI

20 T/M 21 MEI

Lelieshow Willem-Alexander Paviljoen Keukenhof

Flowers & Fashion Festival Ontdek hoe bloemen het modebeeld verrijken

6 T/M 7 MEI

23 maart t/m 21 mei Keukenhof 23 MAART T/M 21 MEI Orchideeënshow Beatrix Paviljoen Keukenhof. Met orchideeën bewerkte jurken door couturier Ronald Kolk te midden van de anthurium en orchideeënshow in het Beatrix Paviljoen Theater van de Bloem Oranje Nassau Paviljoen. Dagelijks bloemschikdemonstratie Fluistervaren Geruisloos varen door het Hollands bloembollenlandschap. Duur: 45 min. Afvaart Molenplein in Keukenhof Op de fiets door de Bollenstreek! Op de fiets langs bloeiende bollenvelden met Rent A Bike Van Dam. Start: parkeerterrein Keukenhof. Tulpomania tentoonstelling Juliana Paviljoen. Het verhaal van de tulp is indrukwekkend. Doop er je eigen tulp.

ZONDAG 26 MAART Keukenhof Muziekweekend Livemuziek, shantykoren en marching bands brengen muzikale klanken in het lentepark.

geopend

optredens van klederdrachtgroepen nostalgische fietsen nóg Hollandser.

EVENEMENTEN

Kasteel Keukenhof

7 T/M 9 APRIL Keukenhof Bloemenmarkt Kwekers vertellen over het planten van zomerbollen. Ga meteen zelf aan de slag!

8 T/M 9 APRIL Presentatie over bloemen en planten door TV-presentator Rob Verlinden. Kinderen kunnen een eigen boeketje bloemen bij elkaar speuren.

13 T/M 18 APRIL Rozenshow Oranje Nassau Paviljoen Keukenhof.

14 T/M 17 APRIL Paasweekend Fun for Kids Shaun het Schaap komt op bezoek! Doe mee aan de Championshee: een parcours vol hilarische boederijspelen. Roofvogelshows met arends, uilen, valken en buizerd.

31 MAART T/M 2 APRIL

16 T/M 17 APRIL

Oud-Hollands Weekend Met miljoenen bloembollen, een draaiorgel, een poffertjesrestaurant en een molen heeft Keukenhof al een echte Hollandse uitstraling. Maar in het weekend van 31 maart t/m 2 april kan het met een kaasmarkt, paling roken,

Paashaas in Keukenhof

ZATERDAG 22 APRIL Bloemencorso van de Bollenstreek Kleurrijke praalwagens opgebouwd met bolbloemen, zoals hyacinten, tulpen en narcissen trekken aan u voorbij.

DINSDAG 21 MAART

MAANDAG 5 JUNI:

Kasteel Cultureel Locatie Koetshuis landgoed Keukenhof. Koninklijk Conservatorium Den Haag, afdeling cello

Dag van het Kasteel

DINSDAG 18 APRIL:

3 T/M 6 AUGUSTUS

Kasteel Cultureel Locatie Koetshuis landgoed Keukenhof. Niek Baar (viool) en Ben Kim (piano)

Castlefest

ZONDAG 30 APRIL

ZONDAG 24 SEPTEMBER

Open Trouwlocatiedag

Open Trouwlocatiedag

DINSDAG 9 MEI

27 T/M 28 OKTOBER

Kasteel Cultureel Locatie Koetshuis landgoed Keukenhof. Finalisten van het Prinses Christina Concours

Haunted Castle

ZATERDAG 27 MEI Button Pop

ZONDAG 17 JUNI Vaderdag bij Kasteel Keukenhof

ZATERDAG 9 SEPTEMBER Open Monumentendag

ZONDAG 26 NOVEMBER Open Trouwlocatiedag


EVENEMENTENAGENDA

bos tulpen komen plukken in de speciaal ingerichte pluktuin.12:00 - 16:00 uur. www.flowerfestivallisse.nl Noordwijk: Muziek in Jeroen, zondagmiddagconcert. www.knipscheerorgel-noordwijk.nl Noordwijk: Opera aan Zee: Mattheus Passie. www.operaaanzee.nl

8 APRIL T/M 30 APRIL

11 MAART T/M 22 APRIL Hillegom: Kunstenaar Eveline Mooibroek exposeert tot en met 22 april bij Kunstuitleen Bollenstreek, Satallietbaan 14c in Hillegom, meer info: www.kunstuitleenbollenstreek.nl

18 MAART T/M 6 AUGUSTUS Lisse: Tentoonstelling ‘William Morris, Patronen van Bloemen’. Dit voorjaar staan de bloempatronen van William Morris (1834 – 1896) centraal in Museum De Zwarte Tulp. di-zo: 10:00 17:00 uur. www.museumdezwartetulp.nl

ZATERDAG 25 MAART Hillegom: Beleef de Lente in Hillegom, Lentemarkt, 10.30-17.00 uur, winkelcentrum Hillegom, meer info: www.koopcentrumhillegom.nl

ZATERDAG 25 MAART & ZONDAG 26 MAART Hillegom: Expo ‘Helden’, 13.0017.00 uur, De School Hillegom, Henri Dunantplein 2 in Hillegom, meer info: www.deschoolhillegom.nl

ZATERDAG 1 APRIL (E.A. ZATERDAGEN IN APRIL) Noordwijkerhout: Helivliegen “de vlucht van je leven”, elke zaterdag in april tussen 9.00 en 16.00 uur., rondvlucht boven de bloeiende bollenvelden. Aanmelden kan via VVV Noordwijkerhout, tel. 0252 372096.

Warmond: Voetveer Heere Schouten gaat weer in de vaart. Elke vrij, za en zo van 10 tot 16.30 uur opstappen en overvaren voor twee euro per persoon naar de Zwanburgerpolder en Tengnagel. Vanaf mei vaart de Heere Schouten ook op woensdag.

Lisse: Flower Festival Lisse. In april mag een bezoek aan de Bollenstreek, en in het bijzonder Lisse, niet ontbreken. Het is dé plek om de lente maximaal te beleven! Gedurende deze periode vele activiteiten. www.flowerfestivallisse.nl

ZONDAG 9 APRIL

gezellige prestatieloop van bijna 7 kilometer over de Leidse singels.

ZATERDAG 15 APRIL Lisse: Kindercorso Gemeentehuis, Heereweg Lisse, 13:30 -15:00 uur. Kinderen rijden met een met bloemen versierd vervoersmiddel, zoals een fiets, step, zeepkist, skelter of speelgoedtrekker mee in de kleurrijke optocht. www.flowerfestivallisse.nl. Hillegom: Opening Buitenzwembad De Vosse, Vosselaan 152 in Hillegom, open tot en met 17 september, meer info: www.devosse.nl

ZATERDAG 15 APRIL & MAANDAG 17 APRIL Noordwijkerhout: Mozaïekweekend de Zilk, fietsend of wandelend langs de prachtige bloemmozaïeken in de Zilk, met op maandag 17 april o.a. Shantykorenfestival. De toegang is gratis.

Noordwijkerhout: Varen in de Bollenstreek, elke zondag om 11.00 uur en elke woensdag om 13.30 uur, vaartocht langs de bloeiende bollenvelden. Vertrek vanaf steiger t.o. NH Leeuwenhorst, Langelaan. Aanmelden via VVV Noordwijkerhout, tel. 0252 372096

Lisse: Hollen door de bollen. AV De Spartaan, Spekkelaan Lisse. In de unieke omgeving van Lisse kun je je sportieve hart ophalen, genieten van alle kleuren en geuren en ondertussen steun je ook nog eens het goede doel. www.flowerfestivallisse.nl Sassenheim: Vroege vogels excursie door Park Rusthoff. Aanvang 7.00 uur. Vogelliefhebbers kunnen onder begeleiding van een vogelexpert zoveel mogelijk vogelsoorten in het park spotten door goed te kijken en te luisteren. Toegang is gratis. Sassenheim: Lentefair. Voorjaarsbraderie op Voorhavenkwarter. Met kinderentertainment, een paashaas en veel kraampjes met voorjaarsaanbiedingen.

VRIJDAG 7 APRIL

MAANDAG 10 APRIL

Lisse: Workshop Vilten. Ontdek de ongekende mogelijkheden van vilpatronen op een chiffonzijden shawl. Minimale deelname 4 personen en maximale deelname 8 personen. Kosten: €40,- p.p. (inclusief toegang museum, materialen, koffie/thee en iets lekkers). Museum De Zwarte Tulp. 13:30 -16:30 uur. www.museumdezwartetulp.nl

Lisse: Peter Faber & Tango Extremo–Mattheüs Passie. Theater Floralis Lisse. 20:30 uur. De Nederlandse sopraan Sharon Kips tourt met een bijzonder programma door het land: een eigentijdse versie van het grootste klassieke meesterwerk van West-Europa: de Mattheüs Passie. Hierin zal zij worden bijgestaan door acteur Peter Faber, bariton Job Hubatka en het ensemble Tango Extremo. www.theaterfloralis.nl

15 APRIL T/M 24 SEPTEMBER

1 & 2 APRIL Noordwijk: Glamour Weekend Hoofdstraat.

ZONDAG 2 APRIL (ELKE ZONDAG/WOENSDAG)

ZATERDAG 8 APRIL Lisse:Kids Tulpenpluktuin, ’t Vierkant, Heereweg Lisse. Op het gezellige dorpsplein kunnen kinderen een mooie kleurrijke

VRIJDAG 14 APRIL Leiden: Singelloop. De 42ste Leidsch Dagblad Singelloop. Een

15 T/M 17 APRIL Lisse: Mozaïekwedstrijd. Route verkrijgbaar bij VVV Lisse. Door heel Lisse staan ruim 40 mozaïeken. www.flowerfestivallisse.nl

DINSDAG 18 APRIL (OOK WOENSDAG 19 & DONDERDAG 20 APRIL ) Noordwijkerhout: Bollenstreek Fiets Driedaagse. Vertrek 60 km. om 9.00 uur en 40 km. om 10.00 uur, vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444.

Katwijk: Stoomtrein Katwijk Leiden. Geniet van een rit met een van de oude stoomtreinen en dwaal rond door het museum. Ieder weekend open, in de schoolvakanties ook op dinsdag en donderdag. Met het hele jaar door evenementen! www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

16 T/M 17 APRIL Noordwijk: Toeristenmarkt Vuurtorenplein. www.ferrionmarkten.nl


rangementen van bolbloemen, in de Witte Kerk, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij. Sassenheim/Voorhout: Van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 april zijn de opbouwdagen van het bloemencorso. De Kinkenberghal aan de Rijksstraatweg 52 is open op woensdag 19 en donderdag 20 april van 9 tot 22 uur. Vrijdag 21 april is de hal open van 9 tot 12 uur. Toegang 5 euro, kinderen tot 6 jaar gratis, kinderen van 6-12 jaar 2 euro.

mina en Castellumpop organiseren bijvoorbeeld livemuziek en (kinder)activiteiten in het hart van Valkenburg. Dit start al tijdens de ‘Koningsnacht’ in de avond van 26 april! castellumpop. nl, ov-wilhelmina-valkenburg.nl In Katwijk aan den Rijn is de Turfmarkt natuurlijk ‘the place to be!’ oranjeverenigingkatwijk.nl. En ook in Rijnsburg valt er van alles te beleven. www.oranjeverenigingrijnsburg.nl

VRIJDAG 21 APRIL

Lisse: Bloemencorso Het corso zal omstreeks 14:30 / 15:00 uur Lisse binnen rijden. Op zaterdag 22 april vertrekt het Bloemencorso om 9.30 uur vanaf de Wilhelminaboulevard in Noordwijk via o.a. Lisse naar Haarlem. Evenals vorig jaar zal het corso ook langs Keukenhof rijden. www.flowerfestivallisse.nl Teylingen: Doorkomst Corso in Voorhout om 11.15 uur, in Sassenheim om 12.25 uur bij Hoofdstraat/Wasbeeklaan. Het corso wordt in Voorhout voorafgegaan door een uitgebreid kindercorso. Aanvang 10.30 uur. In Sassenheim vertrekt het kindercorso om 10.30 uur vanaf Hoofdstraat 190 tot aan het kerkplein voor de Hervormde kerk. Hillegom: Bloemencorso 2017. De bloemencorso rijdt vanaf omstreeks 16.15 uur door het centrum van Hillegom, meer info: www.bloemencorso-bollenstreek.nl

Noordwijkerhout: Verlicht Bloemencorso Noordwijkerhout, van 10.00 tot 22.00 uur, met v.a. 15.00 uur stilstaand corso en v.a. 21.15 uur verlichte praalwagens i centrum Noordwijkerhout , met bloemenshow, bloemmozaïeken, straattheater, muziek. De toegang is vrij!

21 T/M 22 APRIL Lisse: Corsomarkt . 10:00 - 17:00 uur. Voorafgaand aan het wereldberoemde Bloemencorso Bollenstreek is er in het Dorpshart van Lisse de traditionele Corsomarkt. www.flowerfestivallisse.nl

21 T/M 23 APRIL Noordwijk: De Mooiste File. www.bloemenzee.eu

21 T/M 30 APRIL Noordwijk: Kermis

21 APRIL T/M 5 MEI Katwijk: Oranjefeesten Katwijk aan Zee. Diverse activiteiten in Katwijk: kermis (21 t/m 29 april), braderie, sport, livemuziek, cultuur, vuurwerk en nog veel meer. www.ovkatwijkaanzee.nl Met op 27 april natuurlijk Koningdag: Feest in diverse dorpskernen van Katwijk! OV Wilhel-

ZATERDAG 22 APRIL

22 T/M 23 APRIL Noordwijk: Bloemencorso Bollenstreek. www.bloemencorso-bollenstreek.nl

22 T/M 30 APRIL Noordwijkerhout: Bijen- en Bloemenfeest, met dagelijks leuke activiteiten o.a. ponyrijden, op zorgboerderij Dierenhoeve, Langevelderweg 27.

WOENSDAG 26 APRIL Noordwijk: Voorjaarsmarkt Hoofdstraat

DONDERDAG 27 APRIL

Noordwijk: Viering Koningsdag. www.oranjeverenigingnoordwijk.nl

Noordwijk: Grentpop

ZATERDAG 29 APRIL Noordwijkerhout: Bloemenwandeling, 10 – 20 of 30 km. Start tussen 9.00 en 11.00 uur vanaf de VVV winkel, Dorpsstraat 8. Inschrijving kan ter plekke.

MAANDAG 1 MEI Lisse:Adres Onbekend. Theater Floralis Lisse. 20:00 uur. Gespeeld door Hans Croiset en Hans van Veggel. Naar een boek uit 1938, waarin de verschrikkingen van het nationaal-socialisme in Duitsland worden verbeeld in de beschrijving van de teloorgang van een vriendschap tussen twee mannen. www.theaterfloralis.nl

ZONDAG 7 MEI Noordwijkerhout: Bloemen (gezins)fietstocht,van zo’n 25 km. Vertrek tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf de VVV winkel, Dorpsstraat 8. Inschrijving ter plekke! Warmond: Historische dorpswandeling door Warmond. Vertrek vanaf het pleintje met de pomp om 14 uur. Deelname drie euro, inclusief koffie of thee. Wandeling is iedere eerste zondag van de maand (t/m september).

ZATERDAG 13 MEI Noordwijkerhout: Moederdagmarkt “Ma-de-Liefste”, met sfeervolle cadeautjes voor alle mama’s en oma’s, van 10.00 tot 16.00 uur rondom de Witte Kerk, centrum. De toegang is gratis! Sassenheim: Voorjaarsmarkt in park Rusthoff van 10 tot 16 uur. Een uitgebreide markt met tal van kraampjes en een uitgebreid aanbod van planten en cadeaus. Daarnaast de traditionele loterij met aantrekkelijke prijzen. Bij paviljoen ‘Sassennest’ is een gezellig terras ingericht Noordwijk: Finish Tulpenrallye 2017. www.tulpenrallye.nl Katwijk: BeachPower! Beachvolleybaltoernooi op het strand van Katwijk. www.beachclubkatwijk.nl Ga ook kijken bij de andere leuke evenementen van Beach Club Katwijk. Met op 17 juni Strandkracht!, op 24 juni Mini-BeachPo-

wer! en op 1 juli een internationaal Beach Tennis Toernooi. Katwijk: Opening Badseizoen Katwijk aan Zee. Feestelijke opening van het badseizoen in het centrum van Katwijk! www.zeezijdekatwijk.nl

ZATERDAG 13 MEI EN 3 JUNI Lisse:Workshop 13:00 -17:00 uur. Workshop Patronen maken in de voetsporen van William Morris door illustrator en vormgever Loes van Oosten. Minimaal deelname 8 personen, maximale deelname 15 personen. Kosten: €72,50 p.p.* (inclusief toegang museum, materialen, koffie/thee en iets lekkers) www.museumdezwartetulp.nl.

18 MEI T/M 6 AUGUSTUS Leiden: Beelden in Leiden 2017: 100 jaar De Stijl. In 2017 ligt de basis van het thema in het gegeven dat De Stijl 100 jaar geleden door Theo van Doesburg in Leiden is opgericht. www.leiden.nl/DeStijl

VRIJDAG 19 MEI Leiden: Museumnacht. De Museumnacht vindt dit jaar plaats op een vrijdag en bij een vrijdag hoort de Vrijmibo! De Museumnacht kan je op 19 mei goed starten op de Beestenmarkt. www.museumnachtleiden.nl

ZATERDAG 20 MEI Warmond: Groenmarkt op en rond het pleintje bij de Pomp, Dorpsstraat. Van 9.00 tot 17.00 uur lWarmond heeft ook speciale markten op donderdag 25 mei (boekenmarkt), maandag 5 juni (papier/kunstmarkt), zondag 18 juni (textielmarkt), zondag 9 juli (exotische markt) en zondag 27 augustus (kunstmarkt). Allemaal van 11-16 uur. Warmond: Rondleiding door de Eendenkooi van Warmond. De rondleiding begint om 11 uur aan het einde van de Menneweg in Sassenheim. Opgeven via info@ eendenkooiwarmond.nl of telefonisch op 0252-210498. Andere rondleidingen zijn op 17 juni en 8 juli.


20 T/M 21 MEI Leiden: Leiden Marathon. De Leiden Marathon is voor iedere loper. De slogan is niet voor niets "It's All About You".

ZONDAG 21 MEI Sassenheim: Wijn op het plein. Van 14 tot 21.30 uur proeven en genieten van meer dan vijftig wijnen, streetfood, bitterballen en andere hapjes. Er is muziek en een kinderentertainment. Plein rondom Brasserie Hemels. Sassenheim: Dag van het Park met aandacht voor het park als levendige ontmoetingsplaats. Van 12.00-16.00 uur in Park Rusthoff, (tussen Parklaan en Hoofdstraat).

24 MEI, 2 T/M 4 JUNI Leiden: Voorstellingen over Piet Mondriaan. Muziektheaterensemble De Veenfabriek doet onderzoek naar de beginperiode van De Stijl en kijkt daarbij naar de centrale figuren binnen deze kunststroming: Bart van der Leck, Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. www.leiden.nl/DeStijl

DONDERDAG 25 MEI Noordwijkerhout: Fiets-Kroegen-Bridgedrive, fietsen en bridgen op 5 locaties, start om 9.30 uur vanaf café van der Geest. Aanmelden via terheide-vrolijk@ ziggo.nl Noordwijk: Toeristenmarkt Vuurtorenplein. www.ferrionmarkten.nl

VRIJDAG 26 MEI Noordwijk: Shopping Night Hoofdstraat

26 T/M 27 MEI Noordwijk: Ibiza Festival

26 T/M 28 MEI Noordwijk: Food Soul Festival

ZATERDAG 27 MEI Lisse: Buttonpop. Landgoed Keukenhof. Al vijf jaar het leukste Tribute Festival van Nederland met de beste Tribute Bands uit Europa! www.buttonpop.nl Katwijk: Katwijk Fietst. Fietsactiviteiten voor diverse doel-

groepen: Dikke Banden Race, criterium, duin- en strandrace, toertocht, etc. wwwkatwijkfietst.nl

27 T/M 28 MEI Warmond: Westlander Zeildagen. - Tweedaagse zeilwedstrijd met traditionele zeilschepen van ca. 100 jaar oud, (Westlanders en Kagenaars) op de Leede en de Kagerplassen. De schepen werden in de Bollenstreek en het Westland gebruikt als werkschepen in de bollen- en groenteteelt. Zaterdag: Beurtveerwedstrijd op de Kagerplassen. Start om 10:00 uur. De schepen komen tussen 12:00 uur en 14:00 uur naar Park Groot Leerust voor een half uur lunchpauze. Zondag: Hardzeilwedstrijd op het Joppe. Start om 10:00 uur. Afhankelijk van de wind wordt 's middags een tweede wedstrijd gevaren. Beide dagen zijn de wedstrijden via een Track & Trace systeem op Internet te volgen. In de tent in het park Groot Leerust zijn de schepen ook op een groot TV scherm te volgen. In het park is in de feesttent een hapje en een drankje te krijgen. Er is muziek en er zijn diverse wisselende attracties, ook voor kinderen.

29 MEI T/M 1 JUNI Noordwijk: Avondvierdaagse www.avond-vierdaagsenoordwijk.nl

2 T/M 4 JUNI Leiden: Schemerstad. U ziet vijf speciaal voor Schemerstad gemaakte stukken locatietheater en geniet van de stad tijdens de invallende duisternis. www.schemerstad.nl. Leiden: Hofjesconcerten. In verschillende hofjes in de stad treden in het Pinksterweekend verschillende muzikanten op. www.leidsehofjesconcerten.nl Leiden: Openlucht hotel. Fields of Wonder bestaat 15 jaar en dat vieren wij IN STIJL. www.leiden.nl/DeStijl Leiden: Leidse Olympus wordt jaarlijks georganiseerd aan de voet van de Leidse burcht. Met de beste dichters, schrijvers en musici van Nederland. Middag-

programma voor kinderen. Leiden: 4 juni Japanmarkt Voor de 10e keer op het Rapenburg. Initiatief van Japanmuseum SieboldHuis om het bezoek van de Japanse Keizer in 2000 te herdenken.

2 T/M 5 JUNI Leiden: Signature Festival. Signature Festival is hét culturele evenement in Leiden. www.leiden.nl

2 JUNI T/M 27 AUGUSTUS Leiden: Museum De Lakenhal openluchtmuseum 100 jaar na De Stijl. De tentoonstelling laat zien hoe deze kunstenaars honderd jaar na De Stijl, een eigentijdse invulling geven aan abstracte kunst. Pieterskerk(hof). Leiden: Museum De Lakenhal openluchtmuseum: Maison d'Artiste Prototype (1:5) ontwikkeld door professor Mick Eekhout i.s.m. studenten TU Delft. Voor het eerst in een museale context gepresenteerd op Het Gerecht in Leiden. www.leiden.nl/DeStijl

3 T/M 5 JUNI Noordwijk: KiteBoard Open. www.kiteboardopen.com

ZONDAG 4 JUNI Voorhout/Sassenheim: Beleef Teylingen, Handel en Ambacht’, een middeleeuws evenement van 11 tot 17 uur op Kasteel Teylingen, Teylingerlaan. Entree 3 euro voor volwassenen, kinderen 1,5 euro (tot 4 jaar gratis). Gratis parkeren.

4 T/M 5 JUNI Lisse: Markt Landgoed Keukenhof. 10:30 - 18:00 uur. Sfeervolle markt rondom het Hofboerderijcomplex. De markt leidt u langs het kasteel, de mooie tuinen en de authentieke gebouwen. www.kasteelkeukenhof.nl

MAANDAG 5 JUNI Lisse: Dweilen op 't Vierkant. ’t Vierkant, Heereweg Lisse, 13:00 - 19:00 uur. In Dorpshart Lisse wordt alweer de zesde editie van

het Blaaskapellenfestival "Dweilen op het Vierkant georganiseerd. www.dorpshartlisse.nl Voorhout/Sassenheim: Dag van het Kasteel. Handel en ambachten in de middeleeuwen en optreden van De Leydse Kluchtencompagnie. Van 11 tot 17 uur op Kasteel Teylingen, Teylingerlaan. Entree 3 euro voor volwassenen, kinderen 1,5 euro (tot 4 jaar gratis). Gratis parkeren. Hillegom: Dag van het Kasteel, ’t Hof van Hillegom wordt opengesteld voor publiek, ’t Hof Hoofdstraat 115 in Hillegom, meer info: www.vriendenvanoudhillegom.nl

6 JUNI T/M 17 SEPTEMBER Katwijk: Waterpendel. Reis per boot van Katwijk naar Leiden en van Leiden naar Katwijk. www.venetievanhetwesten.nl

9 T/M 11 JUNI Leiden: Lepeltje Lepeltje Festival. Van vrijdag 9 tot en met 11 juni proeft Leiden de meest uiteenlopende gerechten in het Van der Werfpark.

ZATERDAG 10 JUNI Warmond: Kaagrace. Meer dan duizend roeiers strijden voor de Kaagcup. Het grootste roei-evenement van de Hollandse Plassen start en finisht voor de Kaagsocieteit aan de Zijldijk. Aanvang 11 uur. Tot 16 uur start om de vijf minuten een groep roeiers voor de route over het Norremeer, Kaageiland, Joppe, Leede. Katwijk: Kippen- en Kuikenloop. Wandelmarathon ten bate van KiKa en KWF Kankerbestrijding. kippenloop.nl

10 T/M 11 JUNI Noordwijk: Markt onder de Linden. www.deoudedorpskernnoordwijk.nl Noordwijk: Braderie Kerkstraat. www.braderiekerkstraat.nl


ZONDAG 11 JUNI Noordwijkerhout: Schaapscheerdersfeest, met tal van leuke activiteiten voor jong en oud, van 11.00 tot 16.00 uur op zorgboerderij Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Lisse: Bollenstreek Classic. RTV de Bollenstreek, Spekkelaan Lisse. Pak de uitdaging en doe mee met deze prachtige toertocht. Alleen of in een groep. De toertocht heeft het maximum van 3 sterren en daarmee plaatst de NTFU deze tocht in het selecte rijtje klassiekers. www.bollenstreekclassic.nl Voorhout: Luchtkussenfestival op de Herenstraat. Meer dan 400 meter luchtkussens om te springen, te glijden en te duikelen. Van 13 tot 17.30 uur. Voor 5 euro een polsbandje te koop waarmee de hele middag toegang is tot de luchtkussens. Kijken is gratis. Voor de allerkleinsten is een kidsplein. Sassenheim: Teylingenloop, recreatieloop georganiseerd door RKVV Teylingen over drie afstanden voor mannen, vrouwen en jeugd. Langste afstand 10 km. Startpunt: Roodemolenweg 8, Sassenheim.

14 T/M 16/17 JUNI Katwijk: Paardenmarkt Rijnsburg. Traditionele paardenmarkt (14 juni), braderie, kermis en klassiek concert in het centrum van Rijnsburg. paardenmarkt-rijnsburg.nl Ook straatfeest in winkelcentrum De Hoftuin.

VRIJDAG 16 JUNI Katwijk: XL Koopavond Winkelhart Zeezijde. Tot 23.00 uur gezelligheid, amusement en interessante aanbiedingen in Winkelhart Zeezijde. zeezijdekatwijk.nl

ZATERDAG 17 JUNI Noordwijkerhout: Blaaskapellenfestival “Toeteren op de Keien”, muziekfeest met vele blaaskapellen uit Nederland, vanaf 13.00 uur in het centrum. De toegang is vrij! Lisse: Hollandse dag in Dorpshart Lisse. 12:00 - 16:00 uur. Hollandse gezelligheid in Dorpshart Lisse!

Proeverij van de Hollandse Nieuwe, zeemansliederen van shantykoren en oudhollandse spelletjes en activiteiten voor de kinderen. www.dorpshartlisse.nl Sassenheim: Kortebaandraverij op de Teylingerlaan. Aanvang 13 uur. Kijken naar de racende paarden met de mogelijkheid een gokje te wagen. Sassenheim: Vrijetijdsfestival van 10 tot 16 uur in park Rusthoff. Alle verenigingen kunnen zich daar manifesteren. Noordwijk: Beachvolleybaltoernooi. www.beachvolleybalnoordwijk.com Noordwijk: Beachtennistoernooi. www.beachtennisnoordwijk.nl Noordwijk: MTB Streetrace www.noordbikers.nl Noordwijk: Noordwijk Classic www.rtvdebollenstreek.com Katwijk: LadiesRun Katwijk. Hardloopwedstrijd voor dames voor de ‘Make-a-Wish’-foundation. www.ladiesrunkatwijk.nl Katwijk: Open Tuinen Dag Rijnsburg. Schatten die normaal gesproken achter de schutting verborgen blijven kunnen deze dag bezocht worden. facebook.com/ opentuinendagrijnsburg

19 T/M 25 JUNI Noordwijk: Schilderfestival. www.schilderfestival.eu

22 T/M 25 JUNI Warmond: ‘Droge Kaagweek’ in het weekend waarin de laatste zaterdag van juni valt. Een overvol programma voor jong en oud, in en rondom Park Groot Leerust en kermis op de Baan. ’s Avonds feesten in de tent met optredens van een groot aantal bands. Leiden: Leidse Lakenfeesten. De Lakenfeesten horen bij Leiden, zoals Prinsjesdag bij Den Haag. De Lakenfeesten vinden elk jaar plaats in het laatste weekend van juni.

ZATERDAG 24 JUNI

Hillegom: Samenloop voor Hoop, locatie: SV Hillegom, Van den Endelaan 7d in Hillegom, meer info: www.samenloopvoorhoop.nl

Noordwijk: Beachkorfbaltoernooi. www.beachkorfbal.eu Katwijk: Moods in the woods Muzikaal/cultureel-festival in het Ridderbos in Katwijk, georganiseerd door de Muziekschool Katwijk, Welzijnskwartier, Bibliotheek Katwijk en het Natuurcentrum. Hillegom: Hillegoms Muziekfeest, 14.00-17.00 uur (koren en dansoptredens) gratis, 19.0024.00 uur, voorverkoop kaarten €10,-(optredens van bekende en minder bekende Nederlandse artiesten, o.a. Jan Smit en O’G3NE), in de Hoftuin van Hillegom, meer info: www.hillegomsmuziekfeest.nl

ZONDAG 18 JUNI

27 JUNI T/M 29 AUGUSTUS

Noordwijkerhout: Midzomer Nachtwandeling, door de duinen en over strand. Vertrek 25 km. om 04.00 uur en 15 km. om 5.30 uur vanaf de Hardloopwinkel, Havenstraat. www.av-nsl.nl Noordwijkerhout: Open Tuinendag, fietsend ( met de auto kan ook ) langs zo’n 30 tuinen in Noordwijkerhout en de Zilk, van 10.00 tot 17.00 uur. Fietsroute en adressen is verkrijgbaar in de VVV winkel, Dorpsstraat 8. Noordwijk: Opera aan Zee: Mozart & Da Ponte. www.operaaanzee.nl Noordwijk: Groovy Classics. www.groovyclassic.nl

Katwijk: Toeristenmarkt. Iedere dinsdag van 13.00 tot 21.00 uur gezellige toeristenmarkt in het centrum van Katwijk aan Zee.

17 T/M 18 JUNI

30 JUNI T/M 7 JULI Katwijk: Katwijk En Plein Air. Vijftien professionele kunstschilders uit binnen- en buitenland leggen Katwijk vast op haar mooist: in de open lucht! Met aansluitend van 8 juli t/m eind september de Expositie ‘En Plein Air’ in het DunaAtelier. www.schilderenaanzee.nl

ZATERDAG 1 JULI Warmond: Kortebaandraverij op

de Herenweg. Aanvang 13.30 uur tot 17 uur. Toegang is gratis. Kijken naar de racende paarden en ondertussen een gokje wagen op de winnaar. Kinderen in het weiland naast de tent een ritje maken op een pony van kinderboerderij De Kloosterhof. Katwijk: Dag van de Romeinen. De Romeinen zijn terug in Valkenburg! Met activiteiten voor jong en oud.

ZONDAG 2, 9, 16, 23 JULI Leiden: Picknick Festival. Neem je familie, vrienden en kleedje op alle zondagen in juli mee naar het Van der Werfpark voor een zondagmiddag vol muziek, theateracts, workshops, kinderactiviteiten, markt en een tal van leuke extra's.

ZATERDAG 8 JULI Noordwijkerhout: US of Noordwijkerhout, spectaculair Wild West feest voor jong en oud, van 11.00 tot 16.00 uur in centrum. De toegang is vrij! Noordwijkerhout: Loungefest, groots muziekfestival, met veel verrassende activiteiten van 13.00 tot 23.00 uur bij het Oosterduinse Meer. Lisse: Kinderrommelmarkt in Dorpshart Lisse. 10:00 - 16:00 uur. Kleedjes vol gebruikt speelgoed, boeken en kleding sieren vandaag het centrum van Dorpshart Lisse! www.dorpshartlisse.nl Katwijk: SAR Katwijk. Spectaculair programma te land, ter zee en in de lucht voor de kust van Katwijk, waarbij diverse deelnemers hun werkzaamheden op het gebied van reddingswerk demonstreren. Ook de static show is de moeite waard. Dagvullend programma voor jong & oud i.s.m.


popfestival in prachtig stadspark de Leidse Hout te Leiden. Noordwijk: 10 Van Noordwijk 2017

19 T/M 29 JULI Noordwijk: WK & EK Multiworlds Hobiecat 2017. www.hobieworlds.com

20 T/M 22 JULI Katwijk: Rrrollend Katwijk. Het populaire foodtruckfestival doet Katwijk weer aan! www.rrrollend.nl met de KNRM, Politie, Brandweer Katwijk, Regionale Ambulance Voorziening Hollands-Midden en vele anderen. www.sarkatwijk.nl H i l l e g o m : Z u i d - Ho l l a n d s Mid-zomer bier & bbq festival, 13.00 - 20.00 uur, Brouwerij Klein Duimpje Hillegom, meer info: www.kleinduimpje.nl Noordwijk: Cirque des Dunes en vuurwerk

11 JULI T/M 22 AUGUSTUS Katwijk: Bätzorgelconcertreeks in de Vredeskerk Katwijk. Concertreeks in de Vredeskerk in Katwijk. Iedere dinsdagavond vanaf 20.15 uur. www.batzorgel. blogspot.nl

ZATERDAG 22 JULI Noordwijkerhout: Braderie, zo’n 200 kramen, vol verrassende aanbiedingen,in het winkelcentrum, van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij!

WOENSDAG 26 JULI Hillegom: Wandeling door het centrum van Hillegom, start om 19.00 uur bij De Pomp, centrum Hillegom, meer info: www.vriendenvanoudhillegom.nl

ZATERDAG 29 JULI

Warmond: Natte Kaagweek met vlootschouw en zeilwedstrijden die om 10 uur ’s morgens beginnen.

Noordwijkerhout: Clowntjesdag, met uitgebreid spelletjescircuit en diverse verrassingen, van 10.30 tot 16.00 uur in centrum. De toegang en deelname is gratis! Katwijk: Reuring aan Zee. Livemuziek bij diverse strandpaviljoens in Katwijk.

14 T/M 15 JULI

3 T/M 6 AUGUSTUS

Katwijk: Haringrock. Gratis openlucht rock-concert aan het strand van Katwijk! haringrock. nl Met dit jaar ook een Katwijkse Vrijmarkt op zaterdag 15 juli.

Lisse:Castlefest 2017. Landgoed Keukenhof. Castlefest, hét middeleeuws fantasy evenement van Nederland met inmiddels een grote Europese bekendheid, vindt traditiegetrouw in het eerste weekend van augustus plaats.

12 T/M 16 JULI

ZATERDAG 15 JULI Noordwijkerhout: Birds & Beasts, spannend en educatief evenement voor jong en oud, met reptielen en roofvogelshow, van 11.00 tot 16.00 uur in winkelcentrum. De toegang is vrij!

3 T/M 12 AUGUSTUS Katwijk: Noordzee Zomerfestival. Tien dagen muziek en ander entertainment aan zee. Vier het mee! www.noordzeezomerfestival.nl

16 JULI T/M 6 AUGUSTUS

5 T/M 6 AUGUSTUS

Noordwijk: EK damesvoetbal

Noordwijkerhout: Noordwijkerhout Culinair, een heerlijk eet- en drinkfestijn voor liefhebbers en fijnproevers, zaterdag

ZONDAG 16 JULI Leiden: Werfpop 2017. Gratis

van 16.30 tot 23.00 uur en zondag van 15.00 tot 21.00 uur, in centrum rond de Witte Kerk. Van Harte aanbevolen! De toegang is vrij.

7 T/M 12 AUGUSTUS Katwijk: Rijnsburgse Feestweek. Diverse activiteiten, kermis en braderie in Rijnsburg. ovrijnsburg.nl. Vier ook de activiteiten mee in De Hoftuin of de feesttent bij EetKafé. En vergeet de Taptoe op 12 augustus niet!

11 T/M 12 AUGUSTUS

19 T/M 20 AUGUSTUS Voorhout: Kunst in het Overbosch. Kunstenaars laten zich inspireren door de natuur in park Overbosch, hoek Leidsevaart/Rijnsburgerweg. Zaterdag van 10 tot 17 uur, zondag van 10 tot 15 uur. Toegang vrij.

ZATERDAG 26 AUGUSTUS Noordwijkerhout: Zomercarnaval , groots carnavalsfeest, met bonte optocht, vanaf 15.30 uur in het centrum, rondom de Witte Kerk. De toegang is vrij!

Katwijk: Flower Parade Rijnsburg. Het bloemencorso rijdt op 12 augustus weer door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. flowerparaderijnsburg.nl En bezoek ook de openingsshow op vrijdagavond 11 augustus!

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

26 T/M 27 AUGUSTUS

Noordwijkerhout: Sprookjesdag, prachtig kinderfeest voor kinderen tot 12 jaar, van 11.00 tot 16.00 uur in het centrum. Kom je wel verkleed? De deelname is gratis!

Warmond: Gouden Gaffelwedstrijden op Kagerplassen. De traditionele zeilschepen van 100 jaar zijn tussen 12 en 14 uur te zien in park Groot Leerust waar een half uur pauze wordt gehouden. Het klompzeilkampoenschap is daar zaterdag om 14.30 uur. Noordwijk: Kunstroute Noordwijk.

DONDERDAG 17 AUGUSTUS Hillegom: Jaarmarkt, in het centrum van Hillegom, 10.00-21.00 uur, meer info: www.koopcentrumhillegom.nl

VRIJDAG 18 AUGUSTUS Warmond: Poldercross. Prestatieloop door de Warmondse polder(sloten). Aanvang 18 uur met aansluitend feest. Op terrein IJsclub Warmond, Veerpolder.

18 T/M 26 AUGUSTUS Katwijk: Najaarsfeesten. Diverse activiteiten, kermis, braderie en concerten in Katwijk aan den Rijn, met o.a. Oranjerock en de KattukBinse Truckrun. www.oranjeverenigingkatwijk.nl

ZATERDAG 19 AUGUSTUS Noordwijkerhout: Shantykoren Festival, enthousiaste koren zingen hun kelen schor van 11.30 tot 18.00 uur, in het winkelcentrum. De toegang is vrij!

Sassenheim: Nacht van Sassem. Proeven, kijken en genieten van lekkere hapjes, bijzondere aanbiedingen en leuke optreden. Vanaf 14 uur in winkelhart van Sassenheim.

ZONDAG 27 AUGUSTUS Noordwijk: Opera aan Zee: Mozart. www.operaaanzee.nl

ZATERDAG 2 SEPTEMBER Lisse:112 dag in Dorpshart Lisse. 12:00 - 16:00 uur. Altijd al eens in een politieauto willen zitten of misschien een dierenambulance van binnen willen bekijken? www.dorpshartlisse.nl

DINSDAG 5 SEPTEMBER Noordwijkerhout: Kermis “Vanavond moet je in het Durp zijn”, met vanaf 19.00 uur tal van gezellige activiteiten in het winkelcentrum. De toegang is vrij!

7 T/M 9 SEPTEMBER Leiden: LIFF Summer Special. Bezoekers kunnen genieten van de beste films in een bijzondere ambiance.


8 T/M 14 SEPTEMBER Katwijk: Paardenmarkt Valkenburg. Neerlands oudste paardenmarkt met braderie, muziekoptredens en volksfeesten in Valkenburg ZH. Door Festivalk, www.castellumpop.nl, www.demart.nl, ww.ov-wilhelmina-valkenburg.nl. Met op 12 september het jaarlijkse Paardenmarktconcert van Valkenburg’s Harmonie.

2017 staan in het teken van Boeren, Burgers en buitenlui. Warmond: Schippertjesdagen. Nautisch feest met een markt, schippertjeskoren, gondelvaart en fraaie vaartuigen.

VRIJDAG 15 SEPTEMBER Hillegom: Najaarsfeesten en Kermis, Jonkheer Mockkade in Hillegom, meer info: www.harddraverijvereniginghillegom.nl

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Lisse:Open Monumentendag. 10:00 – 17:00 uur. Open Monumentendag 2017 staat in het teken van boeren, burgers en buitenlui. Katwijk: Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Ook in Katwijk openen deze zaterdag diverse momenten hun deuren. www.openmonumentendag.nl Op diverse kerken kunt u het orgel bespelen; er vinden ook concerten plaats. In het Katwijks Museum is het bovendien Culturele Dag, met diverse leuke extra activiteiten. www.katwijksmuseum.nl Katwijk: Watersportevenement Katwijk. Maak gratis kennis met het Katwijkse watersportaanbod! www.watersportdagkatwijk.nl Noordwijk: Open Monumentendag

Leiden: Nacht van Kunst & Kennis. Sinds 2013 is de Nacht van Kunst & Kennis hét wetenschapsen cultuurfestival van Zuid-Holland, waarbij de historische binnenstad van Leiden verandert in een podium voor kunstenaars, acteurs, dansers, muzikanten, opiniemakers en wetenschappers. www.nachtvankunstenkennis.nl

9 T/M 10 SEPTEMBER Leiden: Open monumentendag. De Open Monumentendagen

21 T/M 28 SEPTEMBER Lisse:Feestweek De feestweek van Lisse is een begrip in de Bollenstreek. De hele week staat het bloemendorp vol van de activiteiten. www.hdv-lisse.nl

24 T/M 25 SEPTEMBER Leiden: Kunstroute 2017. Deze ontdekkingsreis langs werken en werkplekken van professionele kunstenaars in de stad is de grootste jaarlijkse kunstroute van Nederland. www.kunstrouteleiden.nl/home

ZATERDAG 30 SEPTEMBER Leiden: Halve Marathon. De mooiste halve marathon van Nederland! www.halvevankatwijk.nl

3 OKTOBER Leiden: Leids Ontzet. De Leidenaren vieren elk jaar de bevrijding van de stad (1574).

TERUGKERENDE EVENEMENTEN Noordwijkerhout: Senioren Fietstocht, heerlijke fietstocht (30-35 km.) door de Bollenstreek, elke 2e en 4e dinsdag van de maand. Vertrek vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444 om 10.30 uur. Noordwijkerhout: 10.000 Stappenwandeling, ontspannen wandeltocht in en om Noordwijkerhout, elke 1e zaterdag van de maand. Vertrek vanaf de VVV winkel, Dorpsstraat 8 om 9.00 uur. Leiden: Het hele jaar door zijn er diverse voorstellingen te zien in de theaters van Leiden. Leiden.nl/ uitagenda Leiden: Meerdere malen per week: Stadswandelingen Gilde. Tijdens deze Stads- en hofjeswandeling bezoekt u samen met een gids van het Gilde Leiden de meest historische plekjes, waaronder enkele prachtige hofjes. www.leiden.nl

MARKTEN MAANDAG Lisse: Markt op het Meer en Houtplein in Dorpshart Lisse. Van 11:00-16:00 uur. Noordwijkerhout: Weekmarkt op het marktplein (centrum) 11.00-16.00. DINSDAG Katwijk: Weekmarkt in Rijnsburg (Hoftuin) Hillegom: Weekmarkt op het Henri Dunantplein. WOENSDAG Leiden: Rond de Nieuwe Rijn 8.00-17.00 uur. Er is op de Aalmarkt een 'boerenmarkt' met diverse ecologische producten. Warmond: Woensdag en zaterdag standplaats bij Gemeentehaven van 9.00 tot 12.00 uur DONDERDAG Noordwijk: Weekmarkt Noordwijk binnen. Teylingen: Weekmarkt Hoofdstraat Sassenheim 9.00-16.00. VRIJDAG Katwijk: weekmarkt (Marktplein). Teylingen: Weekmarkt Raadhuisplein Voorhout 9.00-17.00. ZATERDAG Leiden: Rond de Nieuwe Rijn 8.00-17.00 uur. Heerlijk struinen langs de ruim 200 kramen! Warmond: Woensdag en zaterdag standplaats bij Gemeentehaven van 9.00 tot 12.00 uur

COLOFON Bollenstreek.info is een Fotografie: uitgave van: Annemiekes Pluktuin, Beatlesbollenstreek.nl, Clara Leenstra, De Zuilen, Uitgeverij Verhagen

Dirk van Egmond, Els Bax, Hella Radic, Ingrid Duinhoven, Katwijks Museum, Leiden Marketing, Lisse Marketing, Museum De Lakenhal,

In samenwerking met:

Museum Volkenkunde, Noordwijk Marketing, Peter de Jong, Rob van Dijk, SAR Katwijk, Sven van der Vlugt, SvO, Tino Stulen, Yvonne Fotografie, RMO.

Regio Marketing Leiden Marketing Noordwijk Marketing

Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk www.uitgeverijverhagen.nl

DTP:

Hoofdredactie:

Katwijk Marketing Lisse Marketing

Telstar Uitgeverij

Teuntje van Delft

Hillegom marketing VVV Noordwijkerhout

Website:

Advertenties:

bollenstreek.info

Afdeling verkoop Uitgeverij Verhagen Postbus 3066, 2220 CB Katwijk, Tel. 071-4022901

Tekst & redactie:

De samenstellers van Bollenstreek.info hebben zorgvuldige aandacht besteed aan

Pinguïn Pen / Esdor van Elten www.pinguinpen.nl

de inhoud van dit magazine. Toch kunnen aan de tekstuele inhoud en de evenementen-

Gemeente Teylingen

Oplage: 150.000 exemplaren

kalender geen rechten ontleend worden.

Bollenstreek beleef het! www.bollenstreek.info


Care BUISBoxspring MEUBELEN EN SLAPEN

Boxspringset Katwijk Meubelset Comfortable hoog-laag bedden

50% korting

- Dressoir - TV dressoir - Salontafel - Eettafel - 4 eetkamerstoelen - Grote loungebank - div. kleuren - div. stoffen

Div. soorten 2e matras

Comfort

Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheden om de til-, verzorgings- of transferhandelingen te vergemakkelijken.

gratis!!

Alles moet weg!

Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogte verstelbaar waardoor het bed traploos in elke gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging.

Complete Boxspringset van M-Line

Vaste uitvoering Nu vanaf

Complete set € 1.899,-

Setprijs

€ 4.995,-

Zelfstandigheid Relaxfauteuils

op maat elektrisch verstelbaar + opstahulp dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel ,,.595 .495 In leer van €1 In stof van €1 stappen.

,VOOR €995

Sfeer

,-

5 VOOR €1.09

Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is Rkan e AS U 2 MATzonmen toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor

HALVE* PRIJS

€ 1.395,-

vanoversized Care - Voordelen Hoofdbord Industriële eetkamertafel e • Elektrisch in hoogte verstelbaar a tras

2 m - Pocketveermatrassen Vast van € 2.395,• Rug en benen afzonderlijk instelbaar - •Geveerde boxsprings In alle standen verrijdbaar NU VOOR Nieuw! * - •Koudschuim topper 4 geremde wielen GOED- Potenset SLAPEN BEGINT • Eenvoudig onder te reinigen MET DE JUISTE TECHNIEK Nieuw Elektrisch van € 3.495,- •Draadloze afstandbediening Behoud van een sfeervolle slaapkamer SL OW MOTION NU VOOR •(elektrische Combineerbaar uitvoering) met verschillende modellen Hoofden Voetborden - •160 – 180 / 200

HALVE PRIJS

Boxspring Care

€ 2.395,-

*vraag naar de voorwaarden

Nu vanaf

Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

Deperfecte combinatie vandrukverdeling, ondersteuning en ventilatie.

100% in Nederland geproduceerd!!! € 785,*vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com

Bollenstreek info voorjaar 2017  

Bollenstreek info, voorjaar 2017

Bollenstreek info voorjaar 2017  

Bollenstreek info, voorjaar 2017

Advertisement