1 minute read

NÄKÖKULMA

NÄKÖKULMA

Jatkuvaa ja rajatonta oppimista

Maailma muuttuu ja niin muuttuu myös koulutus, sen tilat ja ympäristöt. Teknologinen murros edellyttää uuden oppimista läpi elämän. Koulutusjärjestelmän täytyy tuottaa muuttuvaan maailmaan tietoa ja osaamista. Jatkuvan oppimisen tarpeet laajentavat korkeakouluissa opiskelevien joukkoa. Nämä kehitysnäkymät asettavat vaatimuksia korkeakoulujen oppimisympäristöille.

Toisaalta teknologian kehittyminen synnyttää myös uudenlaisia mahdollisuuksia opetuksen järjestämisessä. Millaisia oppimisympäristöjä edellyttää korkeakoulujen toiminta jatkuvan oppimisen alustana?

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka pyrkii vastaamaan ajan muutospaineisiin ja silloittamaan kuilua opiskelun ja työelämän välillä. Asiaosaamisen lisäksi tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä.

Oppimisympäristöt laajenevat esimerkiksi työpaikoille erilaisten yhteistyömuotojen kautta. On loistavaa, että eri korkeakoulut suuntaavat etukenossa tulevaisuuteen innovatiivisia oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytäntöjä kehittäen.

Samalla maailman muutos synnyttää paineita yhdenmukaisempiin käytäntöihin, ja myös yhdenmukaisempiin oppimisympäristöihin. Ammattikorkeakoulujen eAMK-hanke on tarjonnut suuren määrän ammattikorkeakoulujen toistensa opiskelijoille tarjoamia yhteisiä kursseja ja konkreettisesti laajentanut AMK-opiskelijoiden oppimisympäristöjä. Digitalisaation hyötyjä ulosmitataan tulevaisuudessa merkittävässä määrin eAMK-hankkeessa syntyneen yhteistyön kaltaisella yhteisellä toiminnalla.

Yksi tulevaisuuden haaste onkin sovittaa yhteen paikallinen innovatiivinen toiminta ja se, että niin fyysisten kuin digitaalisten oppimisympäristöjen ja opetuksen käytäntöjen tulee liittyä oppijan kannalta mutkattomasti muiden korkeakoulujen kanssa yhteisen opetuksen ja muun yhteistyön kanssa. Toisaalta kokonaisuuden suunnittelussa on huomioitava liitokset TKI-toimintaan ja yhteistyö toisen asteen ja alueen työelämän kanssa.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 kehittämisohjelmien tuella kehittyvä korkeakoulujen digitaalinen palveluympäristö ja pedagoginen kehittäminen luovat tälle toivottavasti nykyistä parempia edellytyksiä. Hallituksellemme on olennaista myös korkeakoulujen rauha kehittää omaa toimintaansa vakaan rahoituksen turvin.

Tiedostan toki hyvin, että tämäkin laiva on rakennettava uudelleen merellä toiminnan jatkuessa koko ajan. Näitä ja muita näkökulmia kannattaa kuitenkin pohtia. Haluan haastaa korkeakouluja tulevaisuuden oppimisympäristöjen rohkeaan kehittämiseen.

Kirjoittaja Hanna Kosonen on tiede- ja kulttuuriministeri

• KUVA: VALTIONEUVOSTON KUVAPANKKI

This story is from: