Page 1

Hasj en wiet

22-02-2010

09:23

Pagina 2

Wat zijn de risico’s? • Wie niet lekker in zijn vel zit, kan beter helemaal geen hasj of wiet gebruiken: de kans is groot dat het er alleen maar erger van wordt. • Een te hoge dosis kan heftige angstgevoelens of neerslachtigheid veroorzaken. Lichamelijk kan het heel onbehaaglijke gevoelens veroorzaken (duizeligheid, misselijkheid), tot paniek en flauwvallen toe. Dit wordt ‘flippen’ genoemd. Wachten tot het over gaat, is het enige wat diegene dan kan doen. Wel kan een ander proberen te kalmeren. • Het ‘flippen’ door een te grote dosis komt vooral voor bij onervaren gebruikers (jongeren, buitenlandse toeristen, e.d.). Dit risico is een stuk groter wanneer hasj gegeten wordt, omdat de gebruiker dan minder goed in de gaten heeft hoeveel hij binnen heeft gekregen. • THC vermindert het concentratievermogen, het reactievermogen en het korte-

termijn geheugen. Logisch nadenken wordt moeilijker, de draad van een gesprek wordt uit het oog verloren. THC en werken, huiswerk maken of studeren gaan dan ook niet samen. Deelname aan het verkeer onder invloed van THC is gevaarlijk en daarom verboden. • Mensen die veel en vaak THC gebruiken, kunnen geremd worden in hun ontwikkeling. In plaats van problemen op te lossen en daarvan te leren, ‘blowen’ ze hun problemen en onvrede weg. Ze lopen bovendien het risico in een sociaal isolement terecht te komen. • Er zijn aanwijzingen dat er een relatie is tussen cannabisgebruik en het ontstaan van psychische stoornissen zoals

Pakje vloei met joint

schizofrenie, depressie en angst. • Mensen die kampen met onderliggende psychische problemen of die aanleg hebben voor psychische stoornissen vormen een risicogroep. Het gebruik van hasj kan deze problemen verergeren en wordt daarom afgeraden. • De rook van joints en stickies wordt doorgaans diep geïnhaleerd en lang in de longen vastgehouden. Die rook bevat meer kankerverwekkende stoffen dan die van alleen tabak. Op langere termijn kan hierdoor schade optreden aan de luchtwegen. • THC is aangetoond in moedermelk. Voor hasj en wiet geldt hetzelfde als voor alcohol, tabak en andere drugs: gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding is af te raden. De meeste wetenschappers achten het niet bewezen dat langdurig gebruik leidt tot blijvende invloed op de hersenen en het immuunsysteem. • Naarmate je meer of vaker gebruikt loop je meer risico.

Meer informatie en hulp Bij de instellingen voor verslavingszorg en bij de GGD. Deze instellingen zijn te vinden in elke grote en middelgrote stad (zie de telefoongids of bel de Drugs Infolijn).

Vragen over Drugs?

www.drugsinfo.nl Hoe ga ik om met cannabisgebruik van een ander? In vrijwel ieders omgeving wordt wel eens hasj of wiet gebruikt. Het kán voorkomen dat iemand flipt. Dit is geen reden voor paniek. Probeer de persoon in een rustige omgeving te kalmeren. Meestal lukt dat door hem gerust te stellen en door hem iets zoets te laten drinken of eten. Wanneer iemand verward en angstig blijft, is het verstandig een arts te raadplegen. In het onderwijs, het jongerenwerk en in gezinnen met opgroeiende kinderen zal cannabis zeker ter sprake komen. Botweg verbieden is niet zo zinvol. De kans is dan groot dat de ander het eventuele gebruik

probeert te verbergen en gesprekken erover vermijdt. Af en toe blowen kan dan ongezien overgaan in probleemgebruik. Belangrijk zijn: • Goede informatie over hasj en wiet. Deze folder geeft de belangrijkste informatie. • Openhartige gesprekken zonder vooroordelen. Wie zich zorgen maakt over het gebruik van een ander, kan er alleen op die manier achter komen hoeveel en waarom de ander eigenlijk gebruikt. Wanneer iemand moeilijk zonder kan, zijn er waarschijnlijk onderliggende problemen waar iets aan gedaan moet

worden. Door de gebruiker zelf en zo nodig met (professionele) hulp van anderen. Vaak zijn er dan ook andere signalen zoals verminderde prestaties op school e.d. • Duidelijkheid over gestelde grenzen. De geloofwaardigheid van een opvoeder of partner is groter wanneer deze zich ook aan afspraken houdt. • Het experimenteren van een jongere zal niet snel ontsporen als deze zich niet verveelt, zelfstandig is, ‘nee’ kan zeggen en met tegenslagen kan omgaan. • Blijf in gesprek; paniek of dreigementen hebben een averechts effect. • Schroom niet om zo nodig advies te vragen en hulp te zoeken.

Uitgave: Trimbos-instituut Postbus 725, 3500 AS Utrecht telefoon (030) 297 11 00 www.trimbos.nl 15de gewijzigde druk (februari 2010) Deze folder kunt u bestellen via www.trimbos.nl/webwinkel onder vermelding van artikelnummer PFG79002. Deze uitgave is totstandgekomen met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Fotografie: Pierre Schermel, Amsterdam Ontwerp: AlbertsKleve BNO

Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabisgebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabisgebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabisgebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabisgebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet? Hoe wordt het gebruikt? Wie gebruiken het? Kun je er verslaafd aan raken? Wat zijn de risico’s? Wat doet de overheid? Kun je probleemgebruik herkennen? Hoe ga ik om met cannabis-gebruik van een ander? Wat zijn hasj en wiet? Wat zit er in? Wat staat in de wet? Waar komt cannabis vandaan? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet?

Ha s j e n w i e t de antwoorden


Hasj en wiet

22-02-2010

09:23

Pagina 1

Wat zijn hasj en wiet?

Waar komt cannabis

Hasj en wiet zijn afkomstig van een plant vandaan? met de Latijnse naam Cannabis Sativa, Hennep wordt op diverse manieren kortweg cannabis. In het Nederlands gebruikt. In het grootste deel van de wereld noemen we die plant hennep. Als je de vrouis het een heel gewone plant. De vezels welijke bloemtoppen ervan droogt en ervan worden al 12.000 jaar gebruikt voor verkruimelt, krijg je marihuana. Marihuana het maken van touw en kleding. Hennep is groen-bruin van kleur en wordt meestal wordt door boeren wel aangeplant als windwiet (weed) genoemd. scherm. Een kleine 5000 jaar geleden werd Als je de hars van de plant tot blokken of in China ontdekt dat de plant ook een geneeskrachtige werking heeft. Ook nu nog plakjes perst, krijg je hasj. De kleur daarvan wordt THC, de voornaamste werkvarieert van lichtbruin zame stof in hasj en wiet, medisch tot zwart. Via een Gedroogde top en plakje hasj toegepast, bijvoorbeeld om de speciale bewerking bijwerkingen van chemotherapie kan een sterk gecontegen te gaan. centreerde stof uit de In de dertiger jaren werd cannabis plant worden in de VS verboden, andere landen gemaakt: hasjolie. volgden. Vanaf het begin van de Wiet, hasj en hasjolie jaren ‘60 kwam cannabisgebruik verspreiden een heel in Nederland in opmars, terwijl karakteristieke geur. het toen nog streng verboden Wie die eens heeft was. In de 10 jaar daarna nam het geroken, herkent hem gebruik fors toe. Rond 1980 liep in het vervolg onmidhet gebruik weer wat terug, maar dellijk. daarna heeft de stijging zich voortgezet. Sinds enige jaren is het gebruik van cannabis in de algemene bevolking echter gestabiliseerd.

Hoe wordt het gebruikt? Hasj en wiet worden meestal vermengd met tabak en dan met één of meer vloeitjes tot een sjekkie gerold. Dat heet dan een ‘stickie’ of ‘joint’. Het roken heet ‘blowen’. Er zijn ook mensen die het in eten verwerken, meestal een taart of zogenaamde ‘spacecake’. Een stickie of joint werkt al na een paar minuten, 2 tot 4 uur later is het effect weg. Hasj en wiet in het eten begint vaak pas na een uur te werken (wat risico’s met zich meebrengt).

Wat zit er in? Het bestanddeel waar het om gaat, wordt kortweg ‘THC’ genoemd (voluit: delta-9-tetrahydrocannabinol). Hoe warmer het klimaat waarin de hennep groeit, hoe meer THC er in zit. Ook Nederlandse ‘wiet’ die onder vrijwel ideale omstandigheden in kassen is gekweekt, bevat vaak veel THC. Hasjolie kan zelfs voor meer dan de helft uit THC bestaan.

Wie gebruiken het? Hasj en wiet zijn in Nederland vrij gemakkelijk te krijgen. De prijs die ervoor betaald wordt, varieert van twee tot zeven euro per gram. Mensen gebruiken het om zich er lekker en ontspannen door te voelen, of om de werkelijkheid te ontvluchten. De interesse is vooral groot in de puberteit,

omdat dan de behoefte om te experimenteren het grootst is. Van de 13 jarigen heeft 5% ooit hasj of wiet geprobeerd. Dit percentage neemt toe met de leeftijd: bij de 17/18 jarigen is dit 43%. De meeste jongeren gebruiken dit middel maar één of een paar keer. Een kleinere groep blijft vaker gebruiken. Het zijn vaker jongens dan meisjes die

blowen. In de groep scholieren van 12 jaar en ouder heeft 10% van de jongens en 6% van de meisjes kortgeleden nog hasj of wiet gebruikt. Verder komt het gebruik van hasj en wiet voor onder alle leeftijdsgroepen, rangen en standen. Geschat wordt dat het aantal gebruikers in Nederland 408.000 is.

Kun je er verslaafd aan raken? Wat voelt de gebruiker van hasj of wiet?

Wat staat in de wet?

Het kweken van wietplanten en het bezitten THC versterkt de stemming. Wie zich niet zo van hasj of wiet is altijd strafbaar, ook al gaat gelukkig voelt, kan zich er nog rotter door het om kleine hoeveelheden. In de praktijk voelen. Bij iemand die zich goed voelt, valt bestaat er echter geen actief opsporingsbehet meestal prettig. Hij wordt er ‘high’ van. leid wanneer iemand voor eigen gebruik tot 5 Het woord ‘stoned’ wordt gebruikt vanwege planten kweekt of maximaal 30 gram hasj of het zwaar aanvoelen van met name armen en wiet in bezit heeft. benen. THC beïnvloedt ook de waarneming. Het niet actief opsporen en vervolgen wordt Kleuren worden ook wel ‘gedogen’ genoemd. Minderjaintenser ervaren, rigen – mensen onder de 18 jaar – bij Kun je probleemge- wie bovengenoemde strafbare feiten muziek wordt intenser bruik herkennen? beleefd. Het gevoel worden geconstateerd, krijgen een Cannabisgebruik brengt voor ruimte en tijd proces-verbaal. bepaalde symptomen met verandert, de fantasie Politie en justitie geven prioriteit aan zich mee, ze worden in deze slaat op hol. Sommige het opsporen en vervolgen van de folder beschreven. Maar die mensen krijgen kweek, de handel en het bezit van symptomen hoeven niet per ineens zin om veel te grotere hoeveelheden. Daarop staan se door het gebruik van hasj eten (‘vreetkick’), ook aanzienlijk zwaardere straffen. en wiet te worden verooranderen de slappe In de Opiumwet wet zijn alle middelen zaakt. Het ligt duidelijker lach. Vanwege de opgenomen die door de overheid als wanneer iemand elke dag verdovende werking drugs worden beschouwd. Op lijst I stoned is. Dat duidt op wordt het ook van de Opiumwet staan middelen die probleemgebruik en geestegebruikt om te volgens de overheid een onaanvaardlijke afhankelijkheid. ontspannen. baar groot risico met zich meebrengen. Aan de andere kant Dat zijn bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, kun je door angst amfetamine, LSD en XTC. Op lijst II overvallen worden. THC verslapt de spieren, staan middelen waarvan de risico’s volgens maakt de mond droog, de ogen rood en de overheid minder groot zijn dan bij de versnelt de hartslag. middelen op lijst I. Hasj en wiet staan op lijst II van de Opiumwet; hasjolie staat op lijst I.

Je kunt onderscheid maken tussen lichamelijke afhankelijkheid en geestelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik van een middel wordt Vrouwelijke gestopt (ontwenningsverschijnselen). Bij wietplant in mensen die dagelijks bloei: de witte veel hasj en wiet stipjes op het gebruiken komt dit blad zijn harssoms voor. Het gaat bolletjes.

Wat doet de overheid? Handel in hasj en wiet is strafbaar. Toch wordt de verkoop in coffeeshops niet met voorrang opgespoord en vervolgd. Deze situatie is door de overheid bewust gecreëerd. Men acht hierdoor de kans kleiner, dat gebruikers van hasj en wiet in aanraking komen met de wereld van zwaardere middelen als heroïne en cocaïne. Coffeehops mogen geen harddrugs verkopen, geen reclame maken, niet

dan vooral om angst, gewichtsverlies, rusteloosheid en slapeloosheid. Het gebruik van hasj en wiet leidt niet automatisch tot een behoefte aan zwaardere drugs. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker steeds sterker naar het middel verlangt en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder. Bij een deel van de gebruikers is dit het geval, met name bij degenen die vaak gebruiken (bijvoorbeeld elke dag). Dit geldt nog sterker wanneer gebruikt wordt om de werkelijkheid te ontvluchten, bijvoorbeeld uit verveling of gebrek aan toekomstperspectief. Voor deze gebruikers kan de situatie ontstaan dat alleen hasj of wiet nog belangrijk zijn, de rest is niet interessant.

verkopen aan jongeren onder de 18 jaar en niet meer verkopen dan 5 gram per klant per dag. In veel andere landen zijn de wetten en de vervolgingspraktijk voor gebruikers aanzienlijk harder. Bezit van een beetje hasj of wiet kan jaren gevangenisstraf opleveren. Wie het over de grens meeneemt – al is het voor eigen vakantiegebruik – neemt een groot risico.

Hasj en Wiet de antwoorden  

Folder over Hasj en Wiet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you