Page 1

FINANCIACIÓ

El finançament és clau i més per a les PIMES. El destí del finançament empresarial el podríem generalitzar en dos grans línees, finançament d’inversions i finançament del circulant. El seu origen també podria ser generalitzat en recursos propis o aliens. A vegades es pensa que l’excés de finançament és dolent per les companyies. Primer , no és dolent si tenim un apalancament positiu amb el mateix i , segon, en moltes companyies és absolutament imprescindible per poder mantenir l’activitat. Per exemple: · Sempre que el nostre producte o servei sigui estacional, necessitarem finançament. · Sempre que el nostre producte tingui un procés llarg de fabricació i necessiti ser inventariat, necessitarem finançament.

Oficina Girona C/De la Creu num 2 bis oficina 7 17003 Girona

Oficina Calonge C/Major, 12 17251 Calonge

· Sempre que el nostre producte necessiti algun component d’importació, necessitarem finançament. · Sempre que el nostre producte o servei tingui com client a l’Administració Pública, necessitarem finançament. · Sempre que el nostre producte o servei sigui de gran valor afegit, necessitarem finançament. · Sempre que sigui un emprenedor o el producte o servei sigui nou al mercat, necessitarem finançament. · Sempre que la PIME tingui impagats per sobre del seu marge net, necessitarem finançament. · Sempre que una companyia sigui no rendible, SEMPRE necessitarà finançament. Si és a curt termini es podria entendre, a mig i llarg termini, millor tancar. Imagina la situació de moltes PIMES que es troben en alguna, si no varies, de les situacions dels exemples i que no tenen accés al crèdit. Recursos propis ??? Potser ja no en queden!!!

Arturo Prades Soci Gerent CE Consulting girona@ceconsulting.es

Arturo Prades - Perquè el finançament és clau a les companyies i encara més a les PIMES  
Arturo Prades - Perquè el finançament és clau a les companyies i encara més a les PIMES  

Article sobre Finançament d'Arturo Prades