Page 1


Secondhands in BKK แหล่งมือสอง ของหลากหลาย กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ / ที่ปรึกษาบรรณาธิการ ปานทิพย์ เนติภารัตนกุล / เรื่องและภาพ ปานทิพย์ เนติภารัตนกุล / แผนที่ ปานทิพย์ เนติภารัตนกุล / ออกแบบและศิลปกรรม ปานทิพย์ เนติภารัตนกุล / พิสูจน์อักษร ISBN 110-080-054-460-6 พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2553 ราคา 250 บาท บริษัท สำนักพิมพ์วงกลม จำกัด 64 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2237-9248, 0-2635-2850 โทรสาร 0-2237-9248 www.wongklombook.com พิมพ์ที่ บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด โทรศัพท์ 0-2216-2760 โทรสาร 0-2216-2769 www.soontornfilm.co.th


คำนำ แหล่งขายสินค้ามือสองที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่จะจำกัด อยู่ในแค่ประเภทเครื่องแต่งกายจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับนานาชนิดแต่ในความจริงแล้วสินค้ามือสองนั้น มีหลากหลายประเภทมาก และสามารถแบ่งประเภทได้ยิบย่อย ในเล่มนี้ได้แบ่งประเภทของสินค้ามือสองออกเป็นหลายประเภท ซึ่งได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง พระเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง เฟอร์นิเจอร์เก่า อะไหล่ยนต์ หนังสือ ของสะสม และของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเปิดแหล่งซื้อและขายสินค้า มือสองที่มีอยู่หลากหลายประเภทในสถานที่อันเป็นเมืองหลวง อย่างกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ* แหล่งขายสินค้ามือสองในหนังสือเล่มนี้ มิใช่แหล่งทั้งหมดในกรุงเทพฯ เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอัน หลากหลายของวิถีชีวิตของคนรักสินค้า มือสองเท่านั้น

บรรณาธิการ


สารบัญ สะพานพุทธ

008

คลองถม

024

บ้านหม้อ

040

วังหลัง

052

ท่าพระจันทร์

068

จตุจักร

084

รัชดาไนท์

100

ปัฐวิกรณ์

116

ปาปาย่า

132

----------------------------------------


สะพานพุทธ

ถ้าจะหาแหล่งช้อปในยามค่ำคืน บรรยากาศ สบายๆ เดินเล่นรับลมชิลๆ ในเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพก็คงหนีไม่พ้น “สะพานพุทธ” เพราะ ที่ใต้สะพานพุทธ ตั้งแต่หลังเวลา 6 โมงเย็น เป็นต้นไปจะมีตลาดนัดมาเปิดขายอยู่ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ของทุกสัปดาห์จะปิดเพื่อล้าง ตลาด 010


สินค้าที่วางขายที่นี่จะขายพวกเครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อเชิ้ต และกางเกงยีนส์ มีทั้งมือหนึ่งและมือสอง และในส่วนสินค้าที่ เป็นมือสองส่วนมากจะเป็นรองเท้าผ้าใบและ กางเกงยีนส์ กลุ่มคนที่มาเดินมักจะเป็นกลุ่ม วัยรุ่น วัยเรียน กลุ่มนักเรียนต่างๆ ที่เรียนอยู่ ในละแวกนั้น 013


014


พอถึงเวลามืดค่ำลงมาอีกซักหน่อย จะมีกลุ่มคนจำนวนนึงไปนั่งรับลม ชมบรรยากาศข้างบนสะพานพุทธ เพราะด้านบนสะพานจะมีลมเย็น และมีรถวิ่งผ่านไปมาบวกกับแสง สีส้มบนสะพาน ทำให้บรรยากาศ ข้างบนค่อนข้างดี และบริเวณด้าน ล่างจะคึกคักมากเพราะจะมีรถเข็น มาขายของกินมากมาย มีทั้ง โรตี เฉาก๊วย ลูกชิ้นปิ้ง ปลาหมึกย่าง ข้าวโพดอบเนย และกาแฟโบราณ

016


เนˆ


018

และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่สะพานพุทธ ก็คือ ที่แห่งนี้่จะมีนักจิตรกรมารับจ้าง วาดภาพเหมือนอยู่ มีทั้งวาดภาพสี และภาพดรออิ้งแบบขาวดำ อยากให้ ภาพวาดออกมาเป็นแบบไหนก็บอก นักจิตรกรเขาได้เลย เขาสามารถวาด ภาพเหมือนของคุณ ออกมาให้สมดั่ง ใจคุณๆได้อย่างแน่นอน


019


การเดินทาง สามารถเดินทางมาโดยรถเมล์ จะมีสาย 3, 4, 5, 6, 7ก, 8, 10, 19, 21, 37, 40, 42, 43, 53, 56, 82, ปอ3, ปอ5, ปอ6, ปอ8, ปอ73 ผ่าน หรือจะเดินทางมาทางเรือก็ได้เช่นกัน นั่งเรือ ด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าเรือสะพานพุทธก็ได้ ที่ตั้ง เขตพระนคร ใกล้กับปากคลองตลาด เวลาทำการ เปิดขายทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น.

021


คลองถม อีกสถานที่หนึ่งสำหรับแหล่งช้อปในยามดึก ค่ำคืน ก็คือ “ตลาดนัดคลองถมวันอาทิตย์” ในวันเสาร์ตอนเย็น ๆ ทุกสัปดาห์เราจะเห็น กลุ่ ม คนเริ่ ม มาตั้ ง ร้ า นวางของขายกั น เยอะ ตามริมฟุตบาทของถนนเสือป่ารอบรพ.กลาง แถบคลองถมจะตั้ ง วางขายของมื อ สองกั น และจะเริ่ ม ตั้ ง กั น อย่ า งนี้ ไ ปถึ ง ช่ ว งเย็ น ของ วันอาทิตย์

026


027


028


ของที่ขายก็จะแบ่งเป็นโซนไป อย่างด้านหลัง โรงพยาบาลกลางจะขายพวกโทรทัศน์มือสอง เครื่องซักผ้ามือสอง กล้อง เทปและซีดีเก่าๆ จะมี ข ายหนั ง สื อ ของเบ็ ด เตล็ ด เป็ น บางร้ า น แต่ถ้าอยู่ในโซนที่จอดรถคลองถมพัฒนา ใกล้ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จะมีขายพวกตุ๊กตุ่น ตุ๊กตา โมเดล ของสะสม และของเล่นที่แถม จากขนมต่างๆ จะมีขายอยู่หลายร้านเหมือน กันแต่ถ้าด้านนอกเดินตามริมฟุตบาท เดินไป อีกหน่อย จะเจอพวกเครื่องหนังกระเป๋าหนัง รองเท้าหนัง ซึ่งด้านนอกคนจะเดินเยอะมาก ประกอบกับรถที่ขับสวนกันไปมา จะทำให้รถ ติดในช่วงละแวกนี้ กลุ่มคนที่เดินส่วนใหญ่จะ เป็นผู้ชายที่ชอบเดินดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว หาซื้อเอาอะไหล่เพื่อ เอามาซ่อม และจะมีกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเล็กๆ มา เดินซื้อของเล่นของสะสมของที่อยู่ในความ ทรงจำในวัยเด็ก

029


032

ในส่วนของ ”คลองถมวันธรรมดา” จะเปิดขาย ทุกวันและจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมือหนึ่ง และเครื่องมืออะไหล่ทุกชนิด เช่น คีม สายไฟ แบตเตอรี่ ไขควง น๊อต ฯลฯ ราคาจะถูก มีทั้ง ขายปลีกและขายส่ง ในส่วนกลุ่มคนที่มาเดิน ช่วงเวลากลางวัน จะต่างกับกลุ่มช่วงกลางคืน เพราะจะไม่ค่อยมีกลุ่มวัยรุ่นมาเดินมากนัก จะมี แ ต่ ก ลุ่ ม ชายวั ย กลางคนมาเดิ น หาซื้ อ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปใช้ กั บ บ้ า น และที่ทำงานมากกว่า


เนˆ

033


“คลองถมเซ็นเตอร์” จะเปิดขายทุกวันภายใน จะขายของใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่เป็นเบ็ดเตล็ดเล็กๆ น้อยๆ เช่น นาฬิกาไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา และไฟต้นคริสมาส ของขวัญวันปีใหม่ ซีดีเปล่า ซีดีเพลงและหนัง

035


การเดินทาง แนะนำให้มาโดยรถเมล์จะดีที่สุด จะเดินดูของ ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องรีบร้อน เพราะไม่ต้อง กังวลกับค่าที่จอดรถแพงหรือถ้าเอารถมาเอง แนะนำให้ จ อดที่ ริ ม ถนนฝั่ ง หน้ า วั ด สระเกศ ซึ่งจะจอดได้ในวันอาทิตย์ (วันอื่นห้ามจอด) แล้วต่อรถเมล์ไปอีก 3-4 ป้ายก็ถึงแล้ว เพราะ แถวคลองถมจะหาที่จอดรถยากมาก รถจะมา จอดกันเต็ม ตั้งแต่เช้าทั้งสองฝั่งถนนและค่า จอดตามอาคารก็แพงเดินนาน ๆ ค่าจอดเป็น ร้อยมันไม่คุ้มนะ

ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะมาเดินดูของจะเป็นช่วง 8.30-11.30 น. จะดีที่สุด เพราะเป็นช่วงเช้า ของวันอาทิตย์ที่แดดยังไม่ร้อนมากนักอากาศ สบาย ๆ กับบรรยากาศของเก่า ๆ เป็นเสน่ห์ ของตลาดคลองถมที่น่าเดินที่สุดแล้ว แถมรถ ราก็ยังไม่มากอีกด้วย ช่วงเที่ยงแดดจะร้อน และคนก็เยอะมาก ทำให้ดูของไม่ค่อยสะดวก หรืออาจมาช่วงบ่าย 2 - 4 โมงเย็นก็ลดความ ร้อนลงมาหน่อย ประมาณหลัง 5 โมงเย็น คนขายก็จะเริ่มเก็บร้านกลับกันแล้ว

ที่ตั้ง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จะครอบคลุมเป็นบริเวณ ตั้งแต่ถนนหลวง ถนนวรจักร ถนนเจริญกรุง ถนนเสือป่า

เวลาทำการ

คลองถมวันธรรมดา ทุกวัน เวลา คลองถมวันอาทิตย์ ช่วงเย็นของวันเสาร์ เวลา เป็นต้นไป ช่วงเช้าวันอาทิตย์ เวลา คลองถมเซ็นเตอร์ ทุกวัน เวลา

11.00 – 17.00 น. 17.00 น. 8.30 – 17.00 น. 10.00 – 18.00 น.

037


บ้านหม้อ ว่ากันว่าถ้าจะหาเครือ่ งเสียงดีๆ ซักเครื่อง ต้อง ไปที่ “บ้านหม้อ” เท่านั้น แต่เดิมถนนบ้านหม้อ เคยเป็นแหล่งปั้นหม้อดินขายมาก่อน และได้ แปรสภาพจากแหล่ ง ผลิ ต หม้ อ ดิ น จนกลาย มาเป็นร้านเครื่องเพชรจิวเวอรี่ เครื่องประดับ เป็ น แถบยาวตลอดเส้ น ถนนจนกลายเป็ น เอกลักษณ์ไปโดยปริยาย ต่อมาในระยะหลัง เริ่มมีการขยายตลาดออกไป มีร้านที่รวมตัว กันขายลำโพงและเครื่องเสียงอยู่หลายร้าน จึ ง ทำให้ที่แ ห่ ง นี้ ก ลายเป็ น ตลาดขายเครื่ อ ง เสียงมาจนถึงปัจจุบัน

042


043


ถ้าใครได้มาเยือนทีน่ ี่ จะรูว้ า่ ตลอดเส้นทางเดิน จะมีร้านขายลำโพงเปิดอยู่เต็มไปหมด มีขาย ลำโพงตั้ ง แต่ ตั ว เล็ ก จิ๋ วไปจนถึ ง ขนาดใหญ่ ที่สามารถติดตั้งเล่นคอนเสิร์ตได้ เรียกได้ว่า มีขายกันทุกขนาดเลยทีเดียวและนอกจากนี้ ยังมีบางร้านที่ขายไฟเทคด้วย 045


“บ้านหม้อพลาซ่า” ตลาดนัดติดแอร์ ภายใน จะขายพวกเครื่องเสียงและอะไหล่เครื่องเสียง ต่างๆ จะแบ่งเป็นร้านๆ มีอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น เวลาเดินอาจสับสนทางซั กนิดหน่อยเพราะ ร้านทุกร้าน จะคล้ายๆ กันหมดทางเดินก็แคบ ทำให้ ผู้ ที่ ไ ปเดิ น ครั้ ง แรกๆอาจยั งไม่ คุ้ น ชิ น และที่นี่จะรับซ่อมเครื่องเสียงต่าง ๆ ถ้าลำโพง ที่บ้านคุณเสียก็สามารถมาให้ช่างที่นี่เค้าช่วย ดูให้ได้

046


047


การเดินทาง ถ้ามาโดยรถเมล์จะมีสาย 53, 75, 77, 82, 93, 1, 4, 15, 16, 22 ปอ.4, ปอ.7ผ่าน และถ้าหาก นำรถยนต์มาเอง สามารถจอดรถได้ที่ ดิ โอลด์ สยามพลาซ่า เสียค่าจอดรถชม.ละ 30 บาท ที่ตั้ง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เชือ่ มระหว่าง ถนนเจริญกรุง กับ ถนนมหาราช ตั้งต้นจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดผ่านถนน จักรเพชร) เวลาทำการ เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

049


วังหลัง เอาใจคนรักเครื่องแต่งกายประเภทหนัง ต้อง ให้ไปที่ “วังหลัง” แหล่งช็อปของมือสอง เหล่า บรรดาขาช็อปทั้งหลายคงจะรู้จักแหล่งช็อป แห่งนี้เป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าจะเป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์หรือแม้แต่วันธรรมดาแหล่งช็อป แห่ ง นี้ ก็ ดู เ หมื อ นจะคึ ก คั ก อยู่ เ สมอเพราะที่ วั ง หลั ง มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งสิ น ค้ า มื อ สองที่ ก ลุ่ ม วั ยรุ่ นรู้ จั ก กั นดี ทั้ ง นี้ก็ เ พราะที่นี่จะมีรองเท้า หนังกับกระเป๋าหนังมือสองขายเยอะจนกลาย เป็นเอกลักษณ์

054


055


สินค้าของที่นี่ก็จะมีให้เลือกกัน อย่างละลานตามากมายที่คุณๆ ต้องการกัน เลือกได้อย่างจุใจ แถมมีแบบสวยๆ พร้อมราคาก็ สบายเบาๆ ไม่แพงซะจนขนาด กระเป๋าฉีก ใครชอบแบบไหน ก็เลือกกันได้อย่างสบายใจเลย แต่ต้องบอกเลยว่าพวกขาช็อป ทั้งหลายไม่ควรพลาด

057


อย่างรองเท้าหนังและรองเท้า ผ้าใบก็จะมีขายอยู่เยอะเวลาซื้อ ต้องคัดสรรกันพอสมควรหยิบ ลองใส่ได้เลยแต่ห้ามต่อเพราะ เกือบทุกร้านจะมีป้ายติดเอาไว้ ใจความว่า“ลองได้แต่ห้ามต่อ” และในโซนของสิ น ค้ า มื อ หนึ่ ง จะขายอยู่ ที่ ด้ า นนอกส่ ว นโซน ของสินค้ามือสองจะขายอยู่ใน เต๊นท์ด้านใน ถ้าใครไม่เคยมา อาจจะเดินเข้ามาไม่ถึง เพราะ ร้านจะอยู่ในซอกหลืบมาก

058


บรรยากาศภายในร้ า นก็ จ ะแตกต่ า งกั นไป ร้านที่มีขนาดใหญ่ ก็จะวางเรี ยงสิ นค้ า อย่า ง สวยงาม ส่วนร้านเล็กยิบย่อยจะอยู่ในเต๊นท์ ด้านใน ข้างในค่อนข้างจะมืดถ้าใครได้เดิน เข้าไปก็จะได้อีกบรรยากาศนึงเพราะร้านที่อยู่ ในเต๊นท์จะแต่งร้านด้วยไฟสีส้มๆ ทำให้สินค้า ที่โชว์อยู่นั้นดูสวยขึ้นมีเสน่ห์ และทำให้ผู้ที่เดิน ผ่านไปมาได้ฉายตามองสินค้านั้นได้ 061


การเดินทาง แนะนำอย่าขับรถมาเองเพราะจะหาที่จอดรถ ได้ยากมากให้นั่งรถเมล์มา จะมีสาย 19, 57, 81,83,146, 149, ปอ.91, 157 ผ่านหรือจะนั่ง รถเมล์มาลงที่ท่าพระจันทร์ ฝั่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์แล้วนั่งเรือข้ามฝั่งมาก็ถึงตลาด พอดีแต่ถ้าไม่อยากข้ามเรือ เพราะกลัวตกน้ำ ก็สามารถมาทางโรงพยาบาลศิริราช หาทาง เข้าตลาดได้ไม่ยากเพราะตลาดจะอยู่ฝั่งตรง ข้ามกับโรงพยาบาลพอดี และที่นี่ยังมีเรือด่วน เจ้าพระยาผ่านด้วย คุณสามารถนั่งไปได้ทุก ท่าเรือจนถึงจังหวัดนนทบุรีและสาธร ที่ตั้ง ซอยวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย (ฝั่งท่าเรือท่าพระจันทร์) เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.

065


ท่าพระจันทร์

ถัดจาดวังหลังมาไม่ไกลแค่นั่งเรือข้ามฝั่งมา ก็จะเป็นท่าพระจันทร์ที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องพระ “ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์”ตลาดพระ ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดอีกแห่งที่บรรดา เซี ย นพระและนั ก สะสมพระทั้ ง หลายได้ ใ ห้ ความสนใจ ตลาดพระท่าพระจันทร์ถือเป็น แหล่งรวมพระเครื่องวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกชนิด ทั้งเหรียญพระเกจิพระเนื้อผง พระกรุ ตะกรุด เครื่องรางของขลัง ของเก่าโบราณวัตถุ 070


อีกทั้งยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ พระเครื่ อ งแบบครบวงจร หลายประเภทไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด สร้ า งพระเครื่ อ งวั ต ถุ มงคล ศูนย์พระการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูปพระ รับจำนำพระเครื่อง รับจ้างอัด กรอบพระเครื่อง เลี่ยมพระ ทำสายสร้อย เป็นต้น

073


นอกจากนี้ “ท่าพระจันทร์” จะเป็นท่าเรือและขึ้นชื่อเรื่องตลาดพระแล้ว ยังมีตลาดนัด ซึ่งจะ อยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงกับท่าพระจันทร์ มีสินค้าต่างๆ ให้เลือกซื้อกันเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ดีวีดีและซีดีหนัง เครื่องประดับราคาถูก หรือแม้แต่โปสการ์ดทำมือก็มีให้เลือกสรรค์ ส่วนมากลูกค้าจะเป็นกลุ่มของนักศึกษาและกลุ่มคนทำงานที่อาศัยหรือต้องเดินทางผ่าน บริเวณของท่าพระจันทร์สินค้าที่วางขายบริเวณนี้ก็หลากหลายไม่แพ้ที่ไหนๆแม้จะมีพื้นที่ ไม่กว้างมากแถมที่นี้ยังมีร้านอาหารรสชาติอร่อยอีกหลายร้านอีกด้วย 076


077


สำหรับใครที่ได้มาท่าพระจันทร์นี้ คงไม่พลาด ร้านน้องท่าพระจันทร์ เป็นร้านขายซีดีเล็กๆ แต่ มี ชื่ อ เสี ย งมากร้ า นนี้ มี ข ายซี ดี เ พลงเก่ า ที่หายากมากๆ ขายอยู่ด้วย และในบางครั้ง จะมี ศิ ล ปิ น มาจั ด มิ นิ ค อนเสิ ร์ ต อยู่ บ่ อ ยครั้ ง และที่พลาดไม่ได้อีกอย่าง ก็คือ ที่ด้านประตู ทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝั่ ง ท่ า พระจั น ทร์ จ ะมี ร ถเข็ น สี เ หลื อ งเล็ ก ๆ วางตั้งขายน้ำอัดลมโบราณอยู่ ถ้าใครอยาก ลิม้ ลองรสชาติความซ่าในแบบเก่าๆ ก็ลองแวะ ไปทานกันได้ 079


การเดินทาง สามารถเดินทางมาโดยรถเมล์ จะมีสาย 53, 203, 508, 506, 516, 542, 32 หรือจะนั่ง เรือข้ามฟากจากท่าวังหลัง มาท่าพระจันทร์ ก็ได้ ที่ตั้ง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร (บริเวณสุดถนนพระจันทร์ ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เวลาทำการ เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

081


จตุจักร

086

“จตุจักร” แหล่งรวมหนังสือมือสอง สำหรับ หนอนหนังสือทั้งหลาย ที่นี่มีหนังสือทุกชนิด ทุกประเภทขาย มีทั้งหนังสือการ์ตูน นวนิยาย แม็กกาซีน หรือหนังสืออ่านเล่น และหนังสือ ต่างประเทศมีทั้งเอเชียและฝั่งยุโรป


087


088


เวลาซื้อก็จะต้องค้นหากันหน่อย หรือไม่ก็ถาม เจ้าของร้าน เขาจะบอกโซนหนังสือให้เราไป หาหนังสือที่เราต้องการ ราคาแต่ละเล่มก็จะ ไม่เท่ากัน ถูกบ้างแพงบ้างปนๆกันไป และถ้า เล่มไหนหายากและมีสภาพดีก็จะมีราคาสูง กว่าปกติ ราคาจะเริ่มมีตั้งแต่ 5 บาทไปจน ถึงเล่มละ 1,000 บาทก็มี ร้านขายหนังสือนี้ จะตั้งอยู่ในโครงการที่ 1 กับ 27 จะมีขายอยู่ หลายร้านเหมือนกัน

089


090


แต่ถ้าพูดถึงตลาดเจเจ หรือตลาดนัดจตุจักร ที่เรารู้จักกันดี ที่นี่จะมีขายทุกอย่าง ขายของ มือหนึ่งและมือสอง เสื้อผ้าและรองเท้ามือสอง จะอยู่โครงการ 5 และ 6 ส่วนของมือหนึ่ง ก็จะมีพวกของตกแต่งบ้านเครื่องเซรามิกซ์ ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับตามแฟชั่น ของจิ๋ว ของเก่า และของสะสมเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงหนังสือ มือสองที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 093


094


27 โครงการในตลาดนัดจตุจักร โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 6 โครงการ 7 โครงการ 8 โครงการ 9 โครงการ 10 โครงการ 11 โครงการ 12 โครงการ 13 โครงการ 14 โครงการ 15 โครงการ 16 โครงการ 17 โครงการ 18 โครงการ 19 โครงการ 20 โครงการ 21 โครงการ 22 โครงการ 23 โครงการ 24 โครงการ 25 โครงการ 26 โครงการ 27

ของเก่าและของสะสม ศิลปะ หนังสือ สินค้าหัตถกรรม สินค้าหัตถกรรม ต้นไม้และอุปกรณ์สวน เสื้อผ้าและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม ต้นไม้และอุปกรณ์สวน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด ศิลปะ สินค้าหัตถกรรม สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สินค้าหัตถกรรม สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าหัตถกรรม สินค้าหัตถกรรม สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องปั้นดินเผา เซรามิกซ์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกซ์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกซ์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกซ์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกซ์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม สินค้าหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกซ์ ผ้าไหม อาหารและเครื่องดื่ม ของเก่าและของสะสม เสื้อผ้าและเครื่องประดับ หนังสือ อาหารและเครื่องดื่ม

095


การเดินทาง ตลาดนัดสวนจตุจักรอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน มีรถเมล์หลายสายที่ผ่าน จะมีสาย 3, 24, 26, 28, 38, 34, 39, 59, 63, 90, 104, 107, 108, 112, 129, 136 ปอ.3, 9, 12,13, 125 ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีรถไฟฟ้าทั้ง BTS และรถไฟ ใต้ดินผ่านที่นี่เลย ถ้ามารถไฟฟ้า BTS ก็มาลง ที่สถานีหมอชิตเลย แต่ถ้ารถไฟใต้ดินสามารถ ลงได้ทั้ง 2 สถานีแล้วแต่ว่าเราจะลงตรงไหน ถ้าลงสถานีกำแพงเพชร ก็จะไปออกตรงกลาง ตลาดพอดี แต่ถ้าลงสถานีจตุจักร ก็จะลงไกล

ซักหน่อย แต่จะได้เดินตรงส่วนริมของทางเข้า สวนจตุจักรได้เหมือนกัน และสำหรับคนที่ขับ รถยนต์ส่วนตัวมานั้นสามารถนำรถมาจอดได้ ที่ลานจอดรถของสถานีรถไฟฟ้า BTS จะดีกว่า เพราะที่นั่นจะกว้างขวางมาก จอดรถได้เยอะ แถมจอดฟรีอีกด้วย แต่อาจะเดินไกลซักหน่อย อย่ าไปจอดตามที่ จ อดรถบริ เ วณโดยรอบที่ ทางสำนั ก งานสวนจตุ จั ก รไม่ ไ ด้ จั ด ไว้ ใ ห้ เพราะว่าจะเสียค่าจอดรถที่แพงเกินกว่าความ จำเป็น

ที่ตั้ง ถนนกำแพงเพชร เขตจตุตักร เวลาทำการ เปิดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

097


รัชดาไนท์ ย้อนเวลาไปกับแหล่งช้อปในยามดึกอีกแห่ง นั่นก็คือ “รัชดาไนท์” ยังมีเรียกอีกหลายชื่อว่า ตลาดมือสองรัชดา ตลาดของเก่า ที่นี่มีความ โดดเด่ นแหวกแนวไปจากแหล่ ง ช็ อ ปที่ อื่ น ๆ ด้วยการนำเสนอสินค้าหลากหลายประเภท โดยสินค้าทั้งหลายได้ถูกนำมาวางขายในรูป แบบแบกะดิน ประกอบกับการตกแต่งร้านที่มี รถเก่าสวยๆ จอดวางเป็นแบล็คกราวเรียงกัน ตลอดทั้งสองฝั่งทางเดินรับรองว่าไม่เหมือน ที่ไหนอย่างแน่นอน

102


103


จากร้ า นที่ ม าตั้ ง วางขายของกั น ไม่กี่ร้าน ก็ค่อยๆ มีเพิ่มจำนวนมาก ขึ้ น ผู้ ค นมาเดิ น กั น คึ ก คั ก หนาตา มากขึ้น สินค้าต่างๆ ก็เริ่มมีมาก มายหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่ จะเป็นของเก่าของมือสอง ของเล่น และของใช้ จะมีโมเดลของเล่นเป็น สังกะสีเก่า ของสะสมโบราณต่างๆ ขวดโหลหยอดเหรียญ แผ่นซีดีเพลง หนังสือเก่า นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้า ตุ๊กตา ตู้โชว์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์หลากหลายชิ้น รวมทั้ ง ป้ า ยไฟนี อ อนหลายยี่ ห้ อ เครื่องดื่มเหล้าเบียร์ของร้านที่เลิก กิจการไปแล้ว

105


107


จะว่าไปแล้วที่นี่ก็ดูคล้ายกับตลาดคลองถม ที่ใครมีของเก่าของใช้แล้วอะไรก็เอามาวาง ขายได้ ห มดแต่ จ ะต่ า งกั น ตรงที่ นี่ จ ะเน้ นไป ด้านอะไหล่รถเก่าเป็นหลัก มีพวกรถจักรยาน เก่าๆ รถมอเตอร์ไซค์แนว คลาสสิคที่เจ้าของ นำมาจอดขายกันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน 108

ที่ อื่ น เอาเป็ น ว่ าใครที่ ห าซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ต่ ง รถ ชอบสะสมของเก่ า ย้ อ นยุ ค หรื อ อยากมา หวนนึกถึงอดีตในวัยเด็กละก็อย่าลืมลองมาทีี่ รัชดาไนท์รับรองไม่ผิดหวัง


การเดินทาง สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมาจะ สะดวกที่สุด โดยลงที่สถานี-ลาดพร้าว เดินมา ทางออก 4 ซึ่งเป็นอาคารที่จอดรถ เดินออก มาทางด้านหน้าจะเป็นพื้นที่ขายพอดี หรือจะ มารถเมล์ก็ได้ จะมีสาย 54, 179, 73ก, 206, 137, 134ก ผ่าน สำหรับคนที่ขับรถมาเอง สามารถหาที่จอดรถได้ที่บริเวณทางออกที่ 4 ของสถานีรถไฟใต้ดินสุทธิสาร ขับรถเข้าไป แล้วเลี้ยวขวา จอดหน้าอาคารพาณิชย์ได้ฟรี และที่ จ อดอี ก ที่ คื อในซอยข้างมหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น จะสามารถจอดได้ยาวตลอดซอย ที่ตั้ง ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร (บริเวณอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ลาดพร้าว ทางออก 4)

แต่ต้องดูให้ดีว่าฝั่งซ้ายและขวาห้ามจอดวันคี่ หรือวันคู่ ทั้งสองจุดจอดรถนี้เมื่อได้ที่จอดแล้ว ก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาอีก 1-2 สถานี หรือจะเลือกขับรถเข้าไปจอดในอาคารจอด ของรถไฟฟ้าใต้ดิน เสียค่าจอดชม.ละ 30 บาท ก็ ส ะดวกและปลอดภั ย แน่ น อนแต่ ถ้ า อยาก ประหยัดแต่เสียเวลานิดหน่อยให้เอาบัตรจอด รถไปบันทึกส่วนลดที่เครื่องบันทึกส่วนลดโดย นั่งรถไฟใต้ดินไปบันทึกสถานีถัดไป ส่วนช่วง เวลาที่เหมาะมาเดินดูของจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่ม เป็นต้นไป เพราะทุกร้านจะตั้งวางของกันครบ พร้อมขาย

เวลาทำการ เปิดขายทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.00 น.

113


ปัฐวิกรณ์ มี ค นเคยบอกว่ า แหล่ ง ขายสิ น ค้ า มื อ สอง ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนั้น จะต้องไป ที่ “ปัฐวิกรณ์” สำหรับสินค้าที่มีวางจำหน่าย มีทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ต่างๆ และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ยังมี อีกเพียบประมาณว่ามียันถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ เลย (ของที่นี่เขาเยอะจริงๆ) มีมากมาย ละลานตาเต็มไปหมด จนไม่สามารถแบ่งออก ได้ว่าขายอะไรเป็นหลักส่วนใหญ่จะสินค้าที่ ผู้ขายสะสมเอง หรือมีอยู่แล้วนำมาวางขายใน ราคาที่ถูก

118


119


ผู้คนพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งร้านขายก็มีทั้งที่ทำ เป็นอาชีพประจํา และพวกร้อนเงิน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงพวกคนว่างงาน กับกลุ่มคน ที่ ต้ อ งการหารายได้ เ สริ ม และที่ พิ เ ศษก็ คื อ กลุ่ ม คนพวกนี้ จ ะมี ข องแปลกๆมาให้ ดู กั น แบบชนิดที่เรียกว่าชาตินี้คงไม่ได้เห็น

121


ส่วนของทีน่ าํ มาวางขายก็จะเป็น ซากเครือ่ งใช้ ไฟฟ้าต่าง ๆ หม้อหุงข้าวเก่า เครื่องเกมเก่า ตลับเกมส์ แผ่นหนัง แผ่นเพลง แผ่นเสียง ม้วนวีดีโอ หนังสือ การ์ตูน นิตยสารทั้งไทย และนอก เทปเพลง ตุ๊กตา หุ่นยนต์ จักรยาน เครื่องบินบังคับ กรอบรูป รองเท้า เสื้อผ้า กางเกงแบบมือสองราคาถูก ของแถมจากหนัง ของที่ระลึกต่างๆ แก้ว แม่เหล็ก สมุด ปากกา แผ่นรองเม้าส์ สารพัดของใช้ต่างๆและอื่นๆ ที่สามารถนํามาขายได้ 124


126


ที่นี่จะขายของเบ็ดเตล็ดเยอะกว่าที่คลองถม แต่ ปั ฐ วิ ก รณ์ นี่ จ ะเดิ น ง่ า ยกว่ า คลองถม เพราะว่าจะตั้งขายกันอยู่ในเต๊นท์ใหญ่รอบๆ ตลาดสดปัฐวิกรณ์ ร้านค้าจะตั้งเป็นแถบยาว อยู่ระหว่างซอยนวมินทร์ 71 กับ 72 จะเปิด ขายทุ ก วั นในช่ ว งเช้ า ของวั น จั น ทร์ จ ะมี ข อง มาลง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์คนจะเยอะ เป็นพิเศษ เพราะจะมีกลุ่มคนทำงานมาเดิน ซื้อสินค้ามือสองในราคาที่ถูก 127


การเดินทาง เดินทางมาโดยรถเมล์จะดีที่สุด จะมีสาย 95, 520, 60, 71, 501, 512, 156, 95ก ผ่าน ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสม จะเป็นช่วง 15.00 น. แต่ถ้าอยากเดินสบายก็ 17.00 น. เป็นต้นไป เพราะบางที แ ดดร้ อ นแล้ ว มั น เดิ น ไม่ ส นุ ก แต่ถ้าจะให้ดีวันเสาร์และวันอาทิตย์จะดีกว่า เพราะจะมีของมาลงเยอะแยะมากมายเลย ที่ตั้ง ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม (ระหว่างซอยนวมินทร์ 70 กับ 72) เวลาทำการ เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.

129


ปาปาย่า

หลายคนอาจนึกสงสัยถ้าได้ยินชื่อ ร้านนี้เป็นครั้งแรก คงนึกว่าร้านนี้ ขายอะไร เพราะชื่อดูประหลาด ชื่อ ว่า “ปาปาย่า” แต่จริงๆแล้วใครจะรู้ ว่ า ร้ า นนี้ ข ายเฟอร์ นิ เ จอร์ มื อ สอง ไม่ได้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาๆ เพราะที่ นี่ จ ะมี เ ฟอร์ นิ เ จอร์ เ ก่ า ๆ เป็นหมื่นเป็นพันชิ้นอัดแน่นอยู่ในที่ แห่งนี้ 134


135


เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในร้านครั้งแรกจะพบกับ ห้องที่โชว์พวกโคมไฟ ห้องนี้จะมืด ทำให้รู้สึก วังเวง น่ากลัว ผสมกับแสงสีส้มของโคมไฟ ที่วางโชว์อยู่ แต่เมื่อขึ้นไปชั้น 2 ของโกดัง จะเห็นเก้าอี้มากมาย วางเรียงกันเป็นตับ และ เฟอร์นิเจอร์บางชิ้นก็นำมาเซตให้เป็นชุดๆ วางตกแต่งสวยงามดูชวนให้น่าซื้อ มีทั้งพวก นาฬิกา เตารีดเก่า ทีวีย้อนยุคเครื่องเล็กๆ ที่เราหาซื้อไม่ได้แล้ว เครื่องเสียงเก่า เป็นต้น 137


138


และในแต่ละห้องนั้นๆ จะมีหุ่นสัตว์ประหลาด หรือหุ่นเปลือยกลายวางประดับอยู่เป็นจุดๆ ไม่ รู้ ว่ า พี่ เ จ้ า ของร้ า นเอาหุ่ น มาขายหรื อ ตก แต่งร้านหรืออย่างไร แต่ถ้าไปคนเดียวรับรอง ว่าขนหัวลุกแน่ และพอได้ขึ้นไปชั้น 3 จะรู้สึก โปร่งไม่น่ากลัวเท่าชั้นที่สอง ชั้นนี้ถ้าได้ขึ้นมา จะพบกั บ หุ่ น ฮี โ ร่ ข นาดใหญ่ ว างเรี ย งกั น อยู่ ประมาณ 7-8 หุ่น 139


142

นอกจากจะเป็นร้านพวกขายเฟอร์นิเจอร์แล้ว ชั้น 3 ของโกดังนี้ ยังมีห้องขนาดใหญ่ วางจัด ฉากเหมือนเป็นสตูดิโอให้คนได้มาถ่ายรูปกัน ถ้าจำไม่ผิดเราอาจจะคุ้นๆกับฉากนี้ในมิวสิค วีดีโอเพลงของวง scrubb และ 25hours


143


ด้วยความอึ้งกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีเยอะมากมาย เลยลองถามเจ้าของร้านว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ มันมาได้อย่างไร เจ้าของร้านยิ้มแล้วตอบสั้นๆ ว่า “เมื่อก่อนตอนเรียนผมชอบเก็บขยะครับ” ปาปาย่ า เลยเกิ ด ขึ้ น จากความหลงใหลใน ความเก่ า แก่ เ ก่ า เก็ บ ของเจ้ า ของร้ า นที่ ชอบ ซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ส ะสมตั้ ง แต่ วั ย เรี ย นจนมี ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงต้องมีโกดังเล็ก ไว้เก็บเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ 144


146


สำหรับคนที่ต้องการหาเฟอร์นิเจอร์มือสอง แนววินเทจ เรโทร หรือของตกยุค ย้อนยุค แนะนำให้มาที่นี่ ปาปาย่าโกดังมหศจรรย์ของ คนรั ก เฟอร์ นิ เ จอร์ เ พราะนอกจากจะมี พ วก เฟอร์นิเจอร์มือสองที่ส่งตรงมาจากยุโรปแล้ว ยั ง มี ข องเก่ า เก็ บ ที่ ยั ง เป็ น ของดี ใ นเมื อ งไทย อีกมากมายให้เราได้เลือกสรรค์กัน 147


149


การเดินทาง แนะนำให้นำรถยนต์ส่วนตัวมาเอง เพราะจะ สะดวกกว่า สามารถจอดรถในซ.ลาดพร้าว 55 ได้ตลอดวัน โดยไม่เสียค่าจอดรถ ที่ตั้ง ร้าน PAPAYA 306/1 (191/509) ซอยลาดพร้าว 55/2 ถนนลาดพร้าว โทร. 0-2933-0661 เวลาทำการ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.

151


Secondhands in BKK  

Secondhands in BKK