Page 1

CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON (UK) LTD For technical support, please contact the Canon Help Desk: P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK Tel: (08705) 143723 (Calls may be recorded) Fax: (08705) 143340 For sales enquiries, please call on (0121) 666-6262 CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A. 102 Avenue du Général de Gaulle, 92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, Frankrig Tél : Hot line 08 25 00 29 23 http://www.cci.canon.fr CANON DEUTSCHLAND GmbH Postfach 100401, 47704 Krefeld, Tyskland Canon Hotline Service: 0180/5006022 (0,12 € / Min.) www.canon.de CANON ITALIA S.P.A. Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italien Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604 Pronto Canon: 02/8249.2000 E-mail: supporto@canon.it http://www.canon.it CANON ESPAÑA S.A. C/Joaquín Costa, 41 – 28002 Madrid, Spanien Tel. Atención al Cliente: 901.301.301 Help Desk: 807.117.255 http://www.canon.es

CANON LUXEMBOURG S.A. Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232 Helpdesk : 900-74100 http://www.canon.lu CANON NEDERLAND N.V. Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, Holland Tel.: 023 – 5 670 123 Fax: 023 – 5 670 124 Helpdesk: 023 – 5 681 681 http://www.canon.nl

CANON NORGE as Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norge Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15 E-mail: helpdesk@canon.no http://www.canon.no Finland CANON OY Kuluttajatuotteet, Huopalahdentie 24, PL1, 00351 Helsinki, Finland Helpdesk: 020 366 466 (pvm) Internet: www.canon.fi CANON SVENSKA AB Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sverige Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527 http://www.canon.se CANON (SCHWEIZ) AG Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Schweiz Consumer Imaging Group Tel. 01-835-61 61 Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min) http://www.canon.ch Østrig CANON GES.M.B.H. Zetschegasse 11, A – 1230 Wien, Østrig Helpdesk Tel.: 01 66 146 412 Fax: 01 66 146 413 http://www.canon.at Portugal SEQUE – SOC. NAC. EQUIP., S.A. Pr. Alegria, 58 – 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal Tel: +351213242830 Fax: +351213472751 E-mail: info@seque.pt http://www.seque.pt

Denne instruktionsmanual gælder for august 2006. For at få oplysninger om kameraets kompatibilitet med tilbehør og objektiver, som er lanceret efter denne dato, skal du kontakte et Canon-servicecenter.

CEL-SF8HA240

© CANON INC. 2006

TRYKT I EU

INSTRUKTIONSMANUAL

CANON BELGIUM N.V. / S.A. Bessenveldstraat 7, B – 1831 Diegem, Belgien Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Helpdesk : 0900-10627 http://www.canon.be

CANON DANMARK A/S Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark Tlf: 70 15 50 05 Fax: 44 88 22 99 www.canon.dk

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL


Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. EOS 400D DIGITAL er et digitalkamera med høj ydeevne, spejlrefleks og en 10,10 megapixel billedsensor. Kameraet har mange funktioner, f.eks. billedstil, der kan forbedre det fotografiske udtryk, hurtig autofokus til motiver i bevægelse, optagelsestilstande for begyndere såvel som øvede samt direkte udskrivning. Derudover har det en selvrensende sensorenhed, som fjerner det støv, der sætter sig på sensoren.

Lær dit kamera at kende, mens du optager Denne manual beskriver, hvordan du kan optage forskellige motiver og landskaber, for både begyndere og øvede. Med et digitalkamera kan du med det samme se det billede, du har taget. Tag nogle billeder, mens du læser denne manual, og se resultatet. På den måde lærer du at bruge kameraet og nyde at fotografere. Undgå dårlige billeder og uheld ved at læse Sikkerhedsanvisninger (s. 10,11) og Forholdsregler ved håndtering (s. 12,13).

Afprøv kameraet før optagelse Når du har taget billedet, kan du afspille og kontrollere, om billedet er optaget korrekt. Canon kan ikke holdes ansvarlig for fejl i kameraet eller på hukommelseskortet eller for, at billederne ikke kan gemmes på kortet eller læses af din pc.

Ophavsret I henhold til dit lands gældende lov om ophavsret kan brug af dine optagede billeder af personer eller bestemte motiver - til andet end privat brug - være ulovlig. Optagelse af visse offentlige begivenheder, udstillinger osv. kan ligeledes være ulovligt, selv til privat brug.

Websted, hvor du kan lære om fotografering http://web.canon.jp/Imaging/enjoydslr/index.html

2


Kontrolliste over udstyret Kontroller, at følgende dele fulgte med kameraet, inden du starter. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Det medfølgende tilbehør kan også kontrolleres ved hjælp af systemkortet (s. 164). ‰ Kamera: EOS 400D DIGITAL (indeholder øjestykke, kameradæksel og isat batteri til indstilling af dato/klokkeslæt)

‰ Objektiv: EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 II (indeholder kameradæksel, støvhætte) *Kun objektivsæt.

‰ Strømkilde: Batteripakke NB-2LH (med beskyttelsesdæksel) ‰ Oplader: Batterioplader CB-2LW/CB-2LWE *CB-2LW eller CB-2LWE medfølger.

‰ Netledning til batterioplader *Til CB-2LWE. ‰ 2 kabler ‰ Interfacekabel, IFC-400PCU ‰ Videokabel, VC-100 ‰ Rem: EW-100DBII (med okulardæksel) ‰ 2 cd-rom'er ‰ EOS DIGITAL Solution Disk (medfølgende software) ‰ EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk ‰ Lommeguide Introduktionsvejledning til optagelse.

‰ EOS 400D DIGITAL Instruktionsmanual (denne folder)

‰ Software-vejledning Indeholder en oversigt over den medfølgende software og instruktioner til installation af software.

‰ Garantikort til kamera ‰ Garantikort til objektiv *Kun objektivsæt. * Pas på, du ikke mister ovennævnte dele. * Der medfølger ikke noget CF-kort (til lagring af billeder) Dette skal købes særskilt.

3


Konventioner anvendt i denne manual Ikoner i denne manual Ikonet <6> angiver kommandoknappen. Ikonerne <V> og <U> angiver krydstasterne. Ikonet <0> angiver knappen SET. 0, 9 eller 8 angiver, at den pågældende funktion forbliver aktiv i 4, 6 eller 16 sekunder, efter at du har sluppet knappen. De ikoner og markeringer, der i denne manual angiver kameraets knapper, drejeknapper og indstillinger, svarer til de ikoner og markeringer, der findes på kameraet og på LCD-skærmen. Ikonet 3 angiver en funktion, som kan ændres ved at trykke på knappen <M> og samtidig ændrer indstillingen. Ikonet M øverst til højre på siden angiver, at funktionen kun er tilgængelig i tilstandene i kreativ zone (s. 20).

Yderligere oplysninger (s. **) Angiver referencesidetallet.

Om symbolerne : Tip eller råd til bedre optagelser. : Råd til løsning af problemer. : Advarsel, der kan forhindre problemer med optagelser. : Supplerende oplysninger.

Grundlæggende forudsætninger * Alle handlinger, der beskrives i denne manual, forudsætter, at afbryderknappen allerede er indstillet til <1>. * Det forudsættes, at alle menuindstillinger og brugerdefinerede funktioner er angivet til standardindstillingen. * Med henblik på at forklare funktionerne vises kameraet med et EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 II-objektiv.

4


Indhold Introduktion Kontrolliste over udstyret....................................................................................3 Konventioner anvendt i denne manual...............................................................4 Kort oversigt over indhold ..................................................................................8 Forholdsregler ved håndtering .........................................................................12 Introduktionsvejledning ....................................................................................14 Nomenklatur.....................................................................................................16

1

2

3

Kom godt i gang

23

Genopladning af batteriet.................................................................................24 Isætning og udtagning af batteriet....................................................................26 Isætning og udtagning af CF-kortet..................................................................28 Montering og afmontering af et objektiv ...........................................................30 Sådan optager du ............................................................................................31 Skift visningen på LCD-skærmen.....................................................................34 Menubetjening og indstillinger..........................................................................35 Før du begynder...............................................................................................37

Grundlæggende optagelse og billedafspilning

2

3

39 4

Fuldautomatisk optagelse ...............................................................................40 Fuldautomatiske teknikker ...............................................................................42 Portrætoptagelser ............................................................................................43 Landskabsoptagelser .......................................................................................44 Nærbilledoptagelser .........................................................................................45 Optagelser af motiver i bevægelse ..................................................................46 Natportrætoptagelser .......................................................................................47 Deaktivering af flash.........................................................................................48 Brug af selvudløseren ......................................................................................49 Billedafspilning .................................................................................................50

Avancerede optagelsesteknikker

1

5

6

51

Program-AE .....................................................................................................52 Ændring af ISO-følsomheden ..........................................................................53 Brug af den indbyggede flash ..........................................................................54 Ændring af AF-funktionen ................................................................................56 Valg af AF-punkt ..............................................................................................57 Kontinuerlig optagelse......................................................................................59 Indstilling af optagekvaliteten ...........................................................................60 Valg af billedstil ................................................................................................63

5

7

8


Indhold

6

4

Flere avancerede teknikker

5

Nyttige funktioner

65

Motiver i bevægelse ........................................................................................ 66 Ændring af dybdeskarpheden ......................................................................... 68 Manuel eksponering ........................................................................................ 71 Automatisk dybdeskarphed AE ....................................................................... 72 Ændring af målingsmetoden............................................................................ 73 Indstilling af eksponeringskompensation......................................................... 74 Automatisk eksponeringsbracketing................................................................ 76 Tilpasning af billedstil ...................................................................................... 78 Definering af ny billedstil.................................................................................. 81 Indstilling af farverum ...................................................................................... 83 AE-lås.............................................................................................................. 84 FE-lås .............................................................................................................. 85 Indstilling af hvidbalance ................................................................................. 86 Hvidbalancekorrektion..................................................................................... 88 Sådan undgår du kamerarystelser .................................................................. 90

93

Nyttige funktioner ............................................................................................ 94 Slukning for bipper ....................................................................................... 94 CF-kort-påmindelse...................................................................................... 94 Indstilling af visningstid................................................................................. 94 Indstil automatisk slukningstidspunkt .......................................................... 95 Indstilling af LCD-lysstyrke ........................................................................... 95 Filnummereringsmetoden............................................................................. 96 Autorotation af lodrette billeder .................................................................... 98 Kontrol af kameraets funktionsindstillinger................................................... 99 Gendannelse af kameraets standardindstillinger ....................................... 100 Undgå, at LCD-skærmen slukker automatisk............................................. 101 Indstilling af brugerdefinerede funktioner ...................................................... 101 Overførsel af billeder til en pc........................................................................ 107 Automatisk rensning af sensoren .................................................................. 111 Tilføjelse af slet-støv-data ............................................................................. 112 Oplysninger om "Sensorrensning: Manuel"................................................... 114


Indhold

6

7

8

Billedhåndtering

115

Hurtig billedsøgning .......................................................................................116 Forstørret visning ...........................................................................................118 Billedrotation ..................................................................................................119 Automatisk afspilning .....................................................................................120 Visning af billederne på tv ..............................................................................121 Beskyttelse af billeder ....................................................................................122 Sletning af billeder..........................................................................................123 Skærm med optagelsesoplysninger...............................................................124

Udskrivning af billeder

2

127

Forberedelse af udskrivning...........................................................................129 Udskrivning med PictBridge ...........................................................................132 Udskrivning med CP Direct og BJ Direct .......................................................139 Beskæring af billedet......................................................................................142 Easy Printing ..................................................................................................143 Bestilling af udskrift ........................................................................................144 Direkte udskrivning med DPOF......................................................................149

Reference

1

3

4

151

Eksterne Speedlites .......................................................................................152 Trådløs fjernbetjening ....................................................................................153 Brug af almindelig strømforsyning..................................................................154 Udskiftning af dato/klokkeslæt-batteriet .........................................................155 Menuindstillinger ............................................................................................156 Tabel over funktioner .....................................................................................158 Når Autofokus mislykkes................................................................................160 Fejlfindingsvejledning.....................................................................................161 Fejlkoder ........................................................................................................163 Systemkort .....................................................................................................164 Specifikationer................................................................................................166 Indeks.............................................................................................................176

5

6

7

8

7


Kort oversigt over indhold Optagelse Optag automatisk

Î s. 39 - 48 (Basiszone)

Optag kontinuerligt

Î s. 43, 46, 59 (i Kontinuerlig optagelse)

Tag et billede af mig selv i en gruppe Î s. 49 (j Selvudløser) Fastfrys bevægelsen Tag et sløret billede af et motiv i bevægelse Î s. 66 (s Lukkertidsprioriteret AE) Slør baggrunden Hold skarpt fokus på baggrunden Î s. 68 (f Blændeprioritet AE) Tilpas billedets lysstyrke (eksponering) Î s. 74 (Eksponeringskompensation) Optag i svag belysning

Î s. 40, 54 (fotografering med flash)

Optag uden flash

Î s. 48 (7 Ingen flash)

Fotografer fyrværkeri om aftenen

Î s. 71 (Bulb-eksponering)

Billedkvalitet Ændr billedeffekterne

Î s. 63 (Valg af billedstil)

Lav et print af billedet i stor størrelse Î s. 60 (73, 83, 1)

8

Tag mange billeder

Î s. 60 (76, 86)

Tag billeder i sort-hvid eller sepia

Î s. 64 (Monokrom)


Fokusering Ændr fokuspunktet

Î s. 57 (S AF-punktvalg)

Vælg AF-punkt hurtigt

Î s. 103 (C.Fn-1-4)

Tag billede af et motiv i bevægelseÎ s. 46, 56 (AI Servo AF)

Afspilning Vis billederne på kameraet

Î s. 50 (x Afspil)

Hurtig billedsøgning

Î s. 116 (H Indeksvisning)

Undgå, at vigtige billeder slettes ved en fejltagelse Î s. 122 (K Billedbeskyttelse) Slet unødvendige billeder

Î s. 123 (L Slet)

Vis billederne på en tv-skærm

Î s. 121 (Video OUT)

Indstil LCD-lysstyrke

Î s. 95 (LCD-lysstyrke)

Udskrivning Nem måde at udskrive billeder på Î s. 127 (Direkte udskrivning)

9


Sikkerhedsadvarsler Følg disse sikkerhedsanvisninger, og brug udstyret korrekt for at undgå personskade, dødsfald og tingsskade.

Sådan undgås alvorlig personskade og dødsfald • Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand, overophedning, kemisk lækage og eksplosioner: - Brug ikke batterier, strømkilder og tilbehør, der ikke beskrives i denne manual. Brug ikke hjemmelavede eller modificerede batterier. - Batteriet og backupbatteriet må ikke kortsluttes, afmonteres eller modificeres. Batteriet og backupbatteriet må ikke udsættes for varme eller loddes. Batteriet og backupbatteriet må ikke udsættes for ild eller vand. Batteriet og backupbatteriet må ikke udsættes for kraftige fysiske slag. - Batteriet og backupbatteriet må ikke installeres med omvendte poler (+ –). Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper. - Batteriet må ikke lades op uden for den tilladte omgivelsestemperatur på 0 °C 40 °C. Genopladningstiden må ikke overskrides. - Stik ikke metalgenstande ind i kameraets elektriske kontakter, tilbehør, tilslutningskabler osv. • Backupbatteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger batteriet, skal der straks søges læge (kemikalierne i batterierne kan skade maven og tarmene). • Ved bortskaffelse af batteriet og backupbatteriet skal du sætte tape over de elektriske kontakter for at forhindre kontakt med andre metalgenstande eller batterier. Dette forhindrer brand og eksplosion. • Hvis der opstår kraftig varme, røg eller dampe under genopladning af batteriet, skal du omgående tage batteriopladeren ud af stikkontakten for at standse opladningen for at forhindre, at der opstår brand. • Hvis batteriet og backupbatterierne lækker, skifter farve, ændrer form eller udsender røg eller dampe, skal de øjeblikkeligt fjernes. Pas på, du ikke brænder dig. • Undgå at få batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet. Væsken kan gøre dig blind eller give hudirritation. Hvis du får batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet, skal du skylle området med masser af rent vand uden at gnubbe. Søg omgående læge. • Under opladningen skal udstyret opbevares utilgængeligt for børn. En ledning kan ved et uheld forårsage kvælning eller give elektrisk stød. • Ledningen må aldrig anbringes i nærheden af en varmekilde. Varmen kan ødelægge ledningen eller smelte isoleringen og medføre brand eller elektrisk stød. • Brug aldrig flash ved optagelse af en person, der kører i bil. Der kan ske en ulykke. • Brug aldrig flash i nærheden af en persons øjne. Dette kan skade personens syn. Når du fotograferer små børn med flash, skal kameraet holdes på mindst 1 meters afstand. • Før du pakker kameraet eller tilbehøret væk, skal du fjerne batteriet og trække stikket ud. Dette forhindrer elektrisk stød og generering af varme og brand. • Brug ikke udstyret i områder med brandbare gasser. Der kan opstå en eksplosion eller brand.

10


• Hvis du taber udstyret, og der går hul på kamerahuset, så der er adgang til de indvendige dele, skal du undgå at berøre disse, da de kan give elektrisk stød. • Udstyret må ikke adskilles eller modificeres. Indvendige dele med høj spænding kan give elektrisk stød. • Se ikke mod solen eller meget skarpe lyskilder gennem kameraet eller objektivet. Det kan ødelægge dit syn. • Kameraet skal opbevares utilgængeligt for børn. Halsremmen kan kvæle et barn ved et uheld. • Udstyret må ikke opbevares i støvede eller fugtige omgivelser, da der kan opstå brand, og du kan få elektrisk stød. • Før du bruger kameraet i et fly eller på et hospital, skal du undersøge, om det er tilladt. De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan forstyrre flyinstrumenter eller hospitalsudstyr. • Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand og elektrisk stød: - Sæt altid strømstikket helt i. - Rør aldrig et strømstik med våde hænder. - Når du trækker stikket ud, skal du trække i stikket og ikke i ledningen. - Du må ikke ridse, skære i eller bøje ledningen unødigt eller anbringe tunge genstande oven på den. Du må heller ikke sno eller slå knuder på ledningerne. - Slut ikke for mange strømstik til samme stikkontakt. - Brug ikke en ledning med beskadiget isolering. • Tag regelmæssigt netledningen ud, og rengør den for støv omkring stikkontakten med en tør klud. Hvis omgivelserne er støvede, fugtige eller fedtede, kan støvet på stikkontakten blive fugtigt, hvilket kan forårsage kortslutning og brand.

Forebyggelse af skader på personer og udstyr • Lad ikke udstyret ligge i en bil, der står i direkte sollys, eller i nærheden af en varmekilde. Udstyret kan blive så varmt, at du kan brænde dig på det. • Bær ikke rundt på kameraet, mens det er placeret på et stativ. Du kan komme til skade. Kontroller også, at stativet er stabilt og robust nok til at bære kameraet og objektivet. • Et objektiv eller et kamera med objektiv må ikke ligge i solen uden objektivdæksel. Objektivet kan koncentrere solens stråler og forårsage brand. • Batteriopladeren må ikke dækkes med en klud eller pakkes ind. Der kan genereres varme, så opladeren deformeres eller bryder i brand. • Hvis du taber kameraet i vand, eller hvis der kommer vand eller metalsplinter ind i kameraet, skal du øjeblikkeligt fjerne batteriet og backupbatteriet, da der kan opstå brand, og du kan få elektrisk stød. • Batteriet og backupbatteriet må ikke ligge i meget varme omgivelser. Dette kan medføre batterilækage eller forkorte batteriets levetid. Batteriet og backupbatteriet kan blive så varme, at du kan brænde dig på dem. • Udstyret må ikke rengøres med fortynder, benzen eller andre organiske opløsningsmidler. Dette kan medføre brand eller være sundhedsskadeligt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller skal repareres, skal du kontakte forhandleren eller det nærmeste Canon-servicecenter.

11


Forholdsregler ved håndtering Kameraet Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte det for stød og slag. Kameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis du kommer til at tabe kameraet i vand, skal du straks kontakte det nærmeste Canonservicecenter. Vanddråber kan tørres af med en tør klud. Hvis kameraet udsættes for saltholdig luft, skal det tørres omhyggeligt af med en fugtig, hårdt opvredet klud. Kameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetiske felter, som magneter eller el-motorer. Du skal også undgå at bruge eller lade kameraet ligge i nærheden af genstande, der udsender stærke radiobølger, f.eks. store antenner. Stærke magnetfelter kan forårsage fejlfunktion eller ødelægge billeddata. Lad ikke kameraet ligge på varme steder, f.eks. i en bil, der står i direkte sollys. Høje temperaturer kan ødelægge kameraet. Kameraet indeholder følsomme elektroniske kredsløb. Forsøg aldrig at skille kameraet ad. Støv på objektivet, søgeren, spejlet eller fokuseringsskærmen skal fjernes med et pusteredskab. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder organiske opløsningsmidler, til at rengøre kamerahuset eller objektivet. Hvis kameraet bliver meget snavset, skal du tage det med til det nærmeste Canon-servicecenter. Rør ikke ved kameraets elektriske kontakter. Dette kan forårsage korrosion. Korroderede kontakter kan medføre fejldrift. Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens på kameraet og i de indvendige dele. Du kan undgå kondens ved at komme kameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig den varmere temperatur, før det tages ud. Brug ikke kameraet, hvis der dannes kondens på det. Dette kan beskadige kameraet. Hvis der dannes kondens, skal objektivet, CF-kortet og batteriet tages ud af kameraet. Vent derefter, til kondensen er fordampet, før kameraet anvendes. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet tages ud, og kameraet skal opbevares på et køligt og tørt sted med god udluftning. Sørg for at trykke på udløseren med jævne mellemrum for at kontrollere, at kameraet fungerer. Undgå at opbevare kameraet i omgivelser med ætsende kemikalier, såsom i et mørkekammer eller på et kemisk laboratorium. Hvis kameraet ikke har været i brug i længere tid, skal alle funktionerne kontrolleres, før kameraet tages i brug. Hvis du ikke har brugt kameraet et stykke tid eller planlægger en vigtig optagelse, skal du få kameraet kontrolleret af en Canon-forhandler eller selv kontrollere, at kameradelene fungerer korrekt.

12


Forholdsregler ved håndtering

LCD-skærm Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi med over 99,99% effektive pixel, kan der være nogle få døde pixel blandt de tilbageværende 0,01% eller færre pixel. Sorte eller røde pixel er ikke fejl, og de påvirker ikke de gemte billeder. Hvis LCD-skærmen er tændt i længere tid, kan skærmbilledet brænde fast, så du kun kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt og vil forsvinde, hvis kameraet ikke anvendes i nogle få dage.

CF-kort CF-kortet er en præcisionsenhed. Undgå at tabe CF-kortet eller udsætte det for vibrationer. I modsat fald kan du beskadige de billeder, der er optaget på det. Opbevar eller anvend ikke CF-kortet i nærheden af elementer med stærke magnetiske felter som f.eks. tv-apparater, højttalere eller magneter. Sørg også for at undgå steder med meget statisk elektricitet. I modsat fald kan de billeder, der er optaget på CF-kortet, gå tabt. Hukommelseskort må ikke efterlades i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Kortene kan i så fald forvrides og blive uanvendelige. Undgå at spilde væske på CF-kortet. Opbevar altid dine CF-kort i en æske for at beskytte de data, der er gemt på dem. Kortet må ikke bøjes eller udsættes for kraftige eller fysiske slag. CF-kort må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige omgivelser.

Objektivets elektriske kontakter Når objektivet er taget af kameraet, skal du sætte objektivdækslet på eller placere objektivet med bagsiden opad for at undgå at ridse objektivets overflade og de elektriske kontakter.

Kontakter

13


Introduktionsvejledning Sæt batteriet i. (s. 26). Oplysninger om genopladning af batteriet findes på side 24.

1 2 3 4

For EF-S-objektiv

For EF-objektiv

Monter objektivet. (s. 30). Når du sætter et EF-S-objektiv på, skal du justere det i forhold til den hvide prik på kameraet. Ved andre objektiver skal du justere i forhold til den røde prik.

Indstil funktionsvælgeren på objektivet til <AF>. (s. 30).

Åbn dækslet over CF-kortholderen, og isæt et CF-kort. (s. 28). Vend etiketsiden ind mod dig selv, og isæt kortet, så enden med de små huller sættes ind i kameraet.

5 14

Stil afbryderknappen på <1>. (s. 31). XDe aktuelle kameraindstillinger vises på LCD-skærmen.


Introduktionsvejledning

6

Drej funktionsvælgeren om på <1> (Fuldautomatisk). (s. 40).

7

Fokuser på motivet. (s. 33).

8

Tag billedet. (s. 33).

9

Få billedet vist på LCDskærmen. (s. 94).

Alle nødvendige kameraindstillinger angives automatisk.

Kig igennem søgeren, og ret midten af den mod motivet. Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet.

Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

Det optagede billede vises i ca. 2 sek. på LCD-skærmen.

Kameraets indstillingsdisplay på LCD-skærmen slukker automatisk, når du sætter øjet mod okularet. Oplysninger om visning af de billeder, der er taget indtil nu, findes under "Afspilning af billeder" (s. 50). Oplysninger om sletning af et billede findes under "Sletning af billeder" (s. 123).

15


Nomenklatur De dele, der er angivet med fed skrift, bruges frem til afsnittet "Grundlæggende optagelse og billedafspilning". Programvælger (s. 20)

Indbygget flash/AF-hjælpelys (s. 54/104) Monteringsmærke til EF-objektiv (s. 30)

Power-knap (s. 31)

Monteringsmærke til EF-S-objektiv (s. 30) Flashsynkroniseringskontakter

Power-indikator (s. 31) <6> Kommandovælger (s. 4)

Hot-shoe (s. 152) <V> Mærke til brændvidde (s. 45)

Udløserknap (s. 33)

Remholder (s. 22)

Rødøjereduktion/ Selvudløserindikator (s. 55/49)

<D> Flashknap (s. 54)

Fjernbetjeningssensor (s. 153)

Stikdæksel

Greb

Udløserknap til objektiv (s. 30)

Spejl (s. 91.114)

Knap til kontrol af dybdeskarphed (s. 70)

Kontakter (s. 13) Objektivfatning

Låsestift til objektiv

EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 II-objektiv Fokusring (s. 58) Dæksel EW-60C (ekstraudstyr)

Zoomring

Video OUT-stik (s. 121) Stik til fjernbetjening (s. 90)

58 mm filtertråd (foran på objektivet) Digitalstik (s. 107, 130) Funktionsvælger (s. 30) Monteringsmærke til objektiv (s. 30)

16

Kontakter (s. 13)


Nomenklatur

Øjestykke (s. 153) Søger

Dioptrijusteringsknap (s. 31) <O> Knap til blænde/ eksponeringskompensation (s. 71/74)

Sensor for ingen visning (s. 101) <l> Udskrivnings/ deleknap (s. 108/143) <B> Visning af kameraindstillinger til/fra/Info/ Beskæringsorienteringsknap (s. 34,99/50,124/142)

<A/I> Knap til AE-lås/FE-lås/ Indeks/Reducering (s. 84/85/116/118,142) <S/u> Knap til valg af AF-punkt/forstørrelse (s. 57/118,142)

<M> Menuknap (s. 35) <C> Jumpknap (s. 117)

Dæksel til CF-kort (s. 28)

<x> Afspilningsknap (s. 50) <L> Sletteknap (s. 123)

Hul til jævnstrømsledning (s. 154)

LCD-skærm (s. 34) <i/Q> Knap til valg af fremføring (s. 49,59) Stativgevind Adgangsindikator (s. 29) Krydstaster (s. 35)

Udløserknap til batterirummets dæksel (s. 26) Dæksel til batterirum (s. 26) <0> Indstillingsknap/<A> knap til valg af billedstil (s. 35/63)

<WZ> Indstillingsknap til ISO-følsomhed (s. 53) <XB> Knap til valg af hvidbalance (s. 86) <Yq> Knap til valg af lysmålingsmetode (s. 73) <ZE>

Knap til valg af AF-fremføring (s. 56) CF-kortholder (s. 28)

Udløserknap til CF-kortet (s. 28)

17


Nomenklatur

Visning af kameraindstillinger Lukkertid Optagelsestilstand Hvidbalance Q Auto W Dagslys E Skygge R Overskyet Y Glødelampe U Hvidt lysstofrør I Flash O Brugerdefineret

Indikator for eksponeringsniveau Mængde af eksponeringskompensation AEB-rækkevidde Blænde AEB ISO-hastighed Flasheksponeringskompensation Fremføring u Enkeltoptagelse i Kontinuerlig optagelse Q Selvudløser/ fjernbetjening

Hvidbalancekorrektion

Rødøjereduktion

Brugerdefinerede funktioner

Bipper

Hvidbalancebracketing

Resterende billeder Resterende optagelser unde WB bracketing Selvudløsernedtælling

Optagekvalitet 73 83 74 84

Stor/Fin Stor/Normal Medium/Fin Medium/Normal

76 Lille/Fin 86 Lille/Normal 731 RAW+Stor/Fin 1 RAW Lysmåling q Evaluerende lysmåling w Partiel lysmåling e Centervægtet gennemsnitslysmåling

Kun de aktuelle indstillinger vises.

18

Monokromoptagelse AF-funktion X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g

Manuel Fokus

Valg af AF-punkt Batterikontrol zxcn


Nomenklatur

Oplysninger om søger Indikator for AF-punkt < > Fokuseringsskærm

AF-punkter

<A> AE-lås AEB i gang

<o> Indikator for fokuseringsbekræftelse Maks. burst

<D> Flash klar Advarsel om forkert FE-lås

<2> Hvidbalancekorrektion <e> Hurtig synkronisering (FP flash) <d> FE-lås/FEB i gang

Indikator for eksponeringsniveau Omfang af eksponeringskompensation AEB-område Indikator for rødøjereduktionslampe tændt

<y> Flasheksponeringskompensation Lukkertid FE-lås (FEL) Optaget (buSY) Genanvendelse af indbygget flash (DbuSY)

Advarsel om fyldt CF-kort (FuLL CF) Advarsel om fejl på CF-kort (Err CF) Advarsel om manglende CF-kort (no CF)

Blænde

Kun de aktuelle indstillinger vises.

19


Nomenklatur

Programvælger Programvælgeren indeholder basiszonerne og de kreative zoner. Kreativ zone Disse tilstande giver dig større kontrol over resultatet. d

: Program AE (s. 52)

s

: Lukkertidsprioriteret AE (s. 66)

f

: Blændeprioriteret AE (s. 68)

a

: Manuel eksponering (s. 71)

8 : Automatisk dybdeskarphed AE (s. 72) Fuldautomatisk

Basiszone Du skal blot trykke på udløserknappen. Fuldautomatisk optagelse til særlige motiver. 1: Fuldautomatisk (s. 40)

Billedzone 2 : Portræt (s. 43) 3: Landskab (s. 44) 4 : Nærbillede (s. 45) 5: Sport (s. 46) 6 : Natportræt (s. 47) 7: Ingen flash (s. 48)

20


Nomenklatur

Batterioplader CB-2LW

Åbning til batteripakke

Strømstik

Opladerlampe Åbning til batteripakke

Batterioplader CB-2LWE Åbning til batteripakke

Netledning

Opladerlampe

Netledningsstik

21


Fastgørelse af remmen Før enden af remmen gennem øjet til remmen på kameraet nedefra. Før det derefter tilbage ind og ud af remklemmen som vist. Træk i remmen for at stramme den, og sørg for, at remmen ikke løsner sig fra spændet. Okulardækslet er også fastgjort til remmen (s. 153).

Okulardæksel

Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Corporation i USA og andre lande. Alle andre virksomheds- og produktnavne samt varemærker i denne manual tilhører de respektive ejere. * Dette digitalkamera understøtter Design rule for Camera File System 2.0 og Exif 2.21 (kaldes også "Exif Print"). Exif Print er en standard, der forbedrer kompatibiliteten mellem digitalkameraer og printere. Når kameraet sluttes til en Exif Print-kompatibel printer, bliver optagelsesindstillingerne anvendt til at optimere printkvaliteten.

22


1

Kom godt i gang Dette kapitel beskriver de indledende trin og den grundlĂŚggende betjening af kameraet.

23


Genopladning af batteriet

1

Fjern dækslet.

i. 2 SætRetbatteriet batteriets forkant ind efter

Åbning til batteripakke

CB-2LW

batteriopladerens indekslinje. Skub batteriet i pilens retning, mens du trykker ned på det. Følg ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at tage batteriet ud.

CB-2LW 3 Til Fold benene ud, og genoplad batteriet. Fold benene ud på batteriopladeren, som vist af pilen. Sæt benene i en stikkontakt.

CB-2LWE

Til CB-2LWE Tilslut netledningen, og genoplad batteriet. Slut netledningen til opladeren, og sæt stikket i stikkontakten. X Genopladningen starter automatisk, og genopladningslampen bliver orange. X Når batteriet er fuldt opladet, bliver genopladningslampen grøn. Det tager ca. 90 minutter at genoplade et fuldstændig fladt batteri helt.

24


Genopladning af batteriet

Tip til brug af batteri og oplader Genoplad batteriet dagen før eller selve den dag, det skal bruges. Et ubrugt, genopladet batteri mister strøm over tid. Hvor lang tid, det tager at genoplade batteriet, afhænger af den omgivende temperatur og batteriets genopladningsniveau.

Oplad ikke batteriet i mere end et døgn (for at undgå faldende ydeevne i batteriet).

Tag batteriet ud efter genopladning, og tag stikket til opladeren ud af stikkontakten. Du kan sætte dækslet omvendt på for at vise, om batteriet er blevet opladet eller ej. Hvis batteriet er blevet genopladet, skal du sætte dækslet, så det batteriformede hul < > er rettet ind efter det blå mærke på batteriet. Hvis batteriet er fladt, skal du sætte dækslet modsat.

Anvend batteriet inden for en omgivelsestemperatur på mellem 0 °C - 40 °C. For at opnå den bedste batteriydeevne, anbefales en omgivelsestemperatur på 10 °C - 30 °C. I kolde omgivelser, f.eks. områder med sne, kan batteriets ydeevne og anvendelsestid blive midlertidigt reduceret.

Tag batteriet ud, når du ikke bruger kameraet. Hvis batteriet bliver siddende i kameraet i længere tid, kan det afgive en lille mængde strøm, som kan resultere i omfattende udladning og kortere holdbarhed. Opbevar batteriet med dækslet på. Opbevaring af batteriet efter fuld opladning, kan reducere batteriets ydeevne.

Batteriopladeren kan også bruges i udlandet. Batteriopladeren er kompatibel med en strømforsyning på 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Anskaf en stikadapter til det pågældende land, hvis formen på stikkets ben er anderledes. Slut ikke batteriopladeren til nogen form for spændingstransformer. I?så fald kan dette skade batteriopladeren.

Hvis batteriet hurtigt bliver fladt, selv efter at være blevet ladet fuldt op, skal batteriet udskiftes. Udskift batteriet med et nyt. Brug ikke batteriopladeren til at oplade andre batterier end batteripakke NB-2LH. Batteripakken NB-2LH er kun beregnet til Canon. Brug sammen med en batterioplader eller et produkt, der ikke er af mærket Canon, kan resultere i fejl og uheld, som Canon ikke kan drages til ansvar for.

25


Isætning og udtagning af batteriet Isætning af batteriet

1

Åbn dækslet til batterirummet. Skub håndtaget i pilens retning, og åbn dækslet.

i. 2 SætIsætbatteriet enden med batterikontakterne. Sæt batteriet i, så det låses på plads.

3 LukTrykdækslet. på dækslet, indtil det klikker på plads.

Kontrol af batteriniveau Når power-knappen sættes på <1> (s. 31), vises batteriniveauet: z : Batteriniveau OK. x : Batteriniveauet er lavt, men der er tilstrækkelig strøm. c : Batteriet er snart opbrugt. n : Batteriet skal oplades.

26


Isætning og udtagning af batteriet

Batteriets levetid Temperatur

[Ca. billedantal]

Optagelsesforhold Ingen flash

50% flashbrug

Ved 23 °C

500

360

Ved 0 °C

370

280

Ovenstående tal er baseret på et fuldt opladet NB-2LH samt CIPA-testkriterier (Camera & Imaging Products Association). Det faktiske antal optagelser kan være mindre, afhængigt af optagelsesbetingelserne. Hvis udløserknappen holdes halvvejs nede i længere tid, eller autofokus bruges hyppigt, kan antallet af mulige optagelser reduceres. Objektivets funktioner drives af kameraets batteri. Anvendelsen af visse objektiver kan reducere antallet af mulige optagelser.

Udtagning af batteriet

1

Åbn dækslet til batterirummet. Skub håndtaget i pilens retning, og åbn dækslet.

batteriet ud. 2 TagSkub låseknappen i pilens retning, og tag batteriet ud. Undgå kortslutning ved at sætte beskyttelsesdækslet på batteriet.

27


Isætning og udtagning af CF-kortet Det optagne billede gemmes på CF-kortet (ekstraudstyr). Selvom tykkelsen på CF-kortene varierer, kan både type I og II indsættes i kameraet. Kameraet er også kompatibelt med Microdrive (harddisktype) og CF-kort med 2 GB kapacitet eller højere.

Isætning af kortet

1 Etiketsiden

CF-kort udløserknap

Åbn dækslet. Skub dækslet i pilens retning for at åbne det.

2 IsætSomCF-kortet. vist på tegningen skal etiketsiden vende mod dig selv, og kortet skal isættes således, at enden med de små huller sættes ind i kameraet. Isætning den forkerte vej kan forårsage skader på kameraet. X CF-kortets udløserknap stikker ud.

3 LukLukdækslet. dækslet, og skub det i pilens retning, indtil det klikker i. Når du indstiller afbryderen til <1>, vises det tilbageværende antal optagelser på LCD-skærmen.

Resterende billeder

Antallet af resterende billeder afhænger af CF-kortets resterende kapacitet, kvaliteten af billedoptagelsen, ISO-følsomheden osv.

28


Isætning og udtagning af CF-kortet

Udtagning af CF-kortet

1 Adgangsindikator

Åbn dækslet. Drej afbryderen til <2>. Kontroller, at "Optagelse..." ikke vises på LCD-skærmen. Kontroller, at adgangsindikatoren er slukket, og åbn derefter dækslet.

ud. 2 TagTrykCF-kortet på CF-kortets udløserknap. X CF-kortet kommer ud. Luk dækslet.

Hvis adgangsindikatoren blinker, betyder det, at dataene overføres, indlæses, gemmes eller slettes på CF-kortet. Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker, må du ikke gøre følgende. I?så fald kan det skade dine billeddata. Det kan også ødelægge CF-kortet eller kameraet. · Åbne dækslet til CF-kortet. · Udtage batteriet. · Ryste eller slå på kameraet. Hvis CF-kortet allerede indeholder optagede billeder, starter billednummereringen muligvis ikke fra 0001. (s. 96). Hvis der vises en fejl vedrørende CF-kortet, skal du se på side 38. Sammenlignet med CF-kort er hukommelseskort til harddisken mere sårbare over for vibrationer og stød. Hvis du anvender et sådant kort, skal du sørge for ikke at udsætte kameraet for vibrationer og stød, specielt når du optager eller viser billeder. Hvis du i menuen indstiller [z Optag m/u kort] til [Fra], forhindrer du optagelse uden et CF-kort. (s. 94).

29


Montering og afmontering af et objektiv Montering af objektiv

1 Monteringsmærke til EF-S-objektiv

Fjern dækslerne. Fjern det bageste objektivdæksel og kameradækslet ved at dreje dem i pilens retning.

objektivet. 2 Monter Juster EF-S-objektivet efter det hvide monteringsmærke, og drej objektivet i pilens retning, indtil det klikker på plads. Hvis der monteres et andet objektiv end et EF-S-objektiv, skal objektivet justeres efter det røde mærke til EF-objektiver.

Monteringsmærke til EF-objektiv

objektivets 3 Indstil fokusmetodevælger til <AF> (autofokus). Hvis den er indstillet til <MF> (manuel fokusering), fungerer autofokus ikke.

4 Fjern det forreste objektivdæksel. Afmontering af objektivet Hold objektivets udløserknap nede, mens du drejer objektivet i pilens retning. Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.

Når du sætter objektivet på eller tager det af, skal du passe på, at der ikke kommer støv ind i kameraet gennem objektivfatningen.

30


Sådan optager du Power-knappen Kameraet kan kun betjenes, når power-knappen er tændt. <1> : Power-indikatoren lyser, og kameraet tænder. <2>: Kameraet er slukket og kan ikke betjenes. Sæt knappen i denne position, når du ikke anvender kameraet. Når power-knappen er tændt eller slukket, vises ikonet < > på LCDskærmen for at indikere, at det selvrensende sensorsystem kører. Kameraet slukker automatisk efter ca. 30 sekunder uden betjening for at spare på batteriet. Hvis du vil tænde kameraet igen, skal du blot trykke på udløserknappen. Du kan ændre tidspunktet for automatisk slukning vha. menuindstillingen [c Autosluk]. (s. 95). Hvis du indstiller afbryderknappen til <2>, mens billedet er ved at blive gemt på CF-kortet, vil [Optagelse ...] blive vist, og strømmen vil blive slukket, når CF-kortet har gemt billedet.

Justering af søgeren Ved at justere søgeren, så den passer til dit syn, vises billedet i søgeren helt tydeligt, selv om du ikke har dine briller på.

Drej på dioptrijusteringsknappen. Drej knappen til venstre eller højre, indtil de ni AF-punkter i søgeren står skarpt.

Hvis kameraets dioptrijustering stadig ikke kan give et tydeligt billede i søgeren, anbefales det at bruge dioptrijusteringslinse E (10 typer, ekstraudstyr).

31


Sådan optager du

Sådan holder du kameraet Hold kameraet stille, og undgå rystelser for at opnå skarpe billeder.

Vandret optagelse

Lodret optagelse

Sådan holder du kameraet 1. Hold i kameraets greb med højre hånd. 2. Hold under objektivet med venstre hånd. 3. Tryk let på udløserknappen med højre hånds pegefinger. Sådan holder du kameraet stille 4. Tryk armene og albuerne ind mod overkroppen. 5. Sæt øjet så tæt ind mod søgeren som muligt (LCD-skærmen slukker). 6. Sæt den ene fod en smule frem for at opnå større stabilitet i kroppen. * LCD-skærmen kan ikke bruges som søger i forbindelse med optagelser.

32


Sådan optager du

Udløserknap Udløserknappen har to trin. Du kan trykke den halvt ned. Eller du kan fortsætte med at trykke, indtil knappen er trykket helt ned.

Tryk halvt ned Dette aktiverer autofokus (AF) og automatisk eksponering (AE), der indstiller lukkertiden og blænden. Eksponeringsindstillingen (lukkertid og blænde) vises i søgeren. (0)

Tryk helt ned Dette udløser lukkeren, og der tages et billede.

Sådan undgår du kamerarystelser Kameraets bevægelser på eksponeringstidspunktet kaldes kamerarystelser. Kamerarystelser kan resultere i slørede billeder. For at undgå kamerarystelser skal du gøre følgende: · Hold og stabiliser kameraet som vist på de foregående sider. · Tryk udløserknappen halvt ned for at opnå autofokus, og tryk derefter udløserknappen helt ned.

Hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og derefter straks trykker den helt ned, går der et øjeblik, før kameraet tager billedet. Uanset kameraets tilstand (billedafspilning, menubetjening, billedoptagelse osv.) kan du skifte til optagelse med det samme blot ved at trykke udløserknappen halvt ned (undtagen under direct printing og mens skærmbilledet til direkte billedoverførsel vises).

33


Skift visningen på LCD-skærmen LCD-skærmen kan vise kameraets indstillinger, menuer, billeder osv.

Kameraindstillinger Vises, når kameraet er tændt. Når du sætter øjet mod søgeren, slukker sensoren for ingen visning automatisk LCD monitor-skærmen. Dette forhindrer, at den skarpe LCD-skærm generer dit syn. LCD-skærmen tænder igen, når du tager øjet væk fra søgeokularet. Mens menuskærmbilledet eller billedet vises som vist nedenfor, kan du med det samme vende tilbage til skærmbilledet med kameraindstillingerne (vist til venstre) ved at trykke udløserknappen halvt ned. Du kan tænde og slukke displayet ved at trykke på knappen <B>. Hvis du kigger på søgeren med solbriller på, slukker LCD-skærmen muligvis ikke automatisk. I så fald skal du trykke på knappen <B> for at slukke skærmen. LCD-skærmen slukker muligvis, hvis den kommer i nærheden af et lysstofrør. I?så fald skal du tage kameraet væk fra lysstofrøret.

Menuskærmbillede

Vises, når du trykker på knappen <M>. Tryk på knappen igen for at se kameraindstillingerne.

34

Det optagne billede

Vises, når du trykker på knappen <x>. Tryk på knappen igen for at se kameraindstillingerne.


Menubetjening og indstillinger Ved at foretage forskellige indstillinger i menuerne, kan du indstille billedets optagelseskvalitet, dato/klokkeslæt, LCD-skærmens lysstyrke osv. Når du ser på LCD-skærmen, skal du bruge knappen <M>, <S>-krydstasterne og knappen <0> bag på kameraet.

Knappen <M>

Knappen <0>

Knappen <C>

<S>-krydstaster

LCD-skærm

Afspilning, menu

Optagelse 2, menu* Optagelse 1, menu

Indstilling 1, menu Indstilling 2, menu

Fane

Menupunkter

Menuindstillinger

* Fanen [m] vises ikke i optagelsestilstande som Fuld automatisk i basiszone. Ikon

Farve

z/m

Rød

Optagelse, menu Optagelsesrelateret menu.

Kategori

Beskrivelse

x

Blå

Afspilning, menu Billedafspilningsrelateret menu.

c/b

Gul

Indstil, menu

Kameraets basisfunktionsindstillinger.

Menufanen kan ændres ved at trykke på knappen <C>. Ikke alle menupunkter vises, når der er valgt basiszone. Du kan også bruge drejeknappen <6> til at vælge menupunkter eller afspille billeder. Der findes en liste med menufunktioner på side 156.

35


Menubetjening og indstillinger

Valg af menuindstillinger

1

Vis menuen. Tryk på knappen <M> for at få vist menuen.

en fane. 2 Vælg Tryk på knappen <C> for at vælge en menufane. Hvis fanerne er fremhævet, kan du også trykke på tasten <U> for at vælge en fane.

et menupunkt. 3 Vælg Tryk på tasten <V> for at vælge menupunktet, og tryk derefter på <0>.

menuindstilling. 4 Vælg Tryk på tasten <V> eller <U> for at vælge indstillingen. (Nogle indstillinger kræver, at du trykker på enten tasten <V> eller <U> for at vælge den.)

den ønskede indstilling. 5 Vælg Tryk på <0> for indstille den. 6 LukTrykmenuen. på knappen <M> for at vende tilbage til visningen af kameraets indstillinger. Den efterfølgende beskrivelse af menufunktioner forudsætter, at du har trykket på knappen <M> for at få vist menuskærmen.

36


Før du begynder 3 Vælg sproget på grænsefladen

1

Vælg [Sprog]. Under fanen [b] kan du vælge [Sprog]. Tryk derefter på <0>. X Skærmbilledet til valg af sprog vises.

det ønskede sprog. 2 Vælg Tryk på tasten <S> for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på <0>. X Sproget på grænsefladen ændres.

3 Indstilling af dato og klokkeslæt Kontroller, at kameraets dato og klokkeslæt er korrekt indstillet. Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt, hvis det er nødvendigt.

1

Vælg [Dato/Tid]. Under fanen [c] kan du vælge [Dato/Tid]. Tryk derefter på <0>. X Skærmbilledet Dato/Tid vises.

dato og klokkeslæt. 2 Indstil Tryk på tasten <U> for at vælge tallet til datoen eller klokkeslættet. Tryk på tasten <V> for at vælge det korrekte tal. Tryk på <0> for at bekræfte dato/ klokkeslæt, og vend tilbage til menuen. Det er vigtigt at indstille den/det korrekte dato/klokkeslæt, idet det vil blive registreret sammen med hvert optagne billede.

37


Før du begynder

3 Formatering af CF-kortet Nye CF-kort eller CF-kort, som lige er blevet formateret af et andet kamera eller en anden pc, skal formateres med dette kamera. Formatering af CF-kortet sletter alt på kortet. Selv beskyttede billeder vil blive slettet, så sørg for, at der intet er, som du vil beholde. Overfør om nødvendigt billederne til en computer før formatering af kortet.

1

Vælg [Formatér]. Vælg [Formatér] under fanen [c], og tryk derefter på <0>. X Bekræft dit valg i den viste dialogboks.

CF-kortet. 2 Formater Vælg [OK], og tryk på <0>. X CF-kortet formateres (initialiseres). X Når formateringen er udført, vises menuen igen.

Når kortet formateres, ændres filhåndteringsoplysningerne. Selve dataene slettes ikke helt. Husk på dette, hvis du giver hukommelseskortet til en anden eller bortskaffer det. Når du kasserer kortet, skal du ødelægge det fysisk for at forhindre, at data bliver stjålet. Hvis en fejlmeddelelse, som er relateret til CF-kortet, vises på LCDskærmen, er der noget i vejen med CF-kortet. Tag CF-kortet ud, og sæt det i igen. Hvis fejlen er vedvarende, skal du bruge et andet CF-kort. Eller, hvis du kan overføre alle de billeder, der er på CF-kortet, skal du overføre billederne og derefter formatere kortet. Herefter virker kortet muligvis som normalt igen. CF-kortets kapacitet, som vises på formateringsskærmen, kan være lavere end den kapacitet, der angives på kortet.

38


2

Grundlæggende optagelse og billedafspilning Dette kapitel beskriver, hvordan du med tilstandene i basiszone på programvælgeren får det bedste resultat, og hvordan du afspiller billeder. Med tilstandene i basiszone er det eneste, du skal gøre, at finde motivet og tage et billede. Kameraet indstiller alt automatisk. For at forhindre dårlige billeder som følge af forkert betjening kan kameraindstillingerne ikke ændres i tilstandene i basiszone. De indstillinger (funktionerne indstilles automatisk), som ikke kan indstilles af brugeren, er nedtonet.

Fuldautomatisk

Ba

s is

zone

39


1 Fuldautomatisk optagelse

AF-punkt

programvælgeren om 1 Drej på <1>. et vilkårligt AF-punkt mod 2 Ret motivet. Alle AF-punkter er aktive, og normalt opnås fokus ved det AF-punkt, som dækker det motiv, der er tættest på. Du opnår nemmest fokus ved at holde det midterste AF-punkt hen over motivet.

på motivet. 3 Fokuser Objektivet flytter sig til fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned. X Prikken i det AF-punkt, som har opnået fokus, blinker rødt i et kort øjeblik. Samtidig afgiver bipperen en lyd, og indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> i søgeren lyser. X Den indbyggede flash springer automatisk op efter behov. Indikator for fokuseringsbekræftelse

4 TagTrykbilledet. udløserknappen helt ned for at tage billedet. X Det optagede billede vises i ca. 2 sek. på LCD-skærmen. Hvis den indbyggede flash er sprunget ud, skal du skubbe den tilbage med fingrene.

40


1 Fuldautomatisk optagelse

FAQ Indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> blinker, og fokus er ikke opnået. Hold AF-punktet hen over et motiv, der har tydelige kontraster mellem lys og skygge, og tryk udløserknappen halvt ned. (s. 160) Hvis du er for tæt på motivet, skal du rykke dig længere væk og forsøge igen.

Nogle gange blinker flere AF-punkter samtidig. Det angiver, at fokus er opnået af alle de pågældende AF-punkter. Du kan tage et billede så længe, AF-punktet, der dækker det ønskede motiv, blinker.

Bipperen bliver ved med svagt at bippe. (Indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> lyser heller ikke.) Det angiver, at kameraet fortsat fokuserer på et motiv, der bevæger sig. (Lyset til bekræftelse af korrekt fokusering <o> lyser ikke.) Mens bipperen bipper, kan du trykke udløserknappen helt ned og optage et motiv, der er i bevægelse, og som er i fokus.

Du opnår ikke fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned. Når fokusmetodevælgeren på objektivet er indstillet til <MF> (Manuel fokusering), fokuserer kameraet ikke. Indstil fokusmetodevælgeren til <AF>.

Når jeg fokuserer på motivet og derefter zoomer op og tager billedet, virker fokus uskarp. Hvis du vil zoome, skal du gøre det, før du indstiller fokus. Hvis du drejer zoomringen, når der er opnået fokus, kan fokus ændre sig en smule.

Selv ved dagslys, springer flashen op. Et motiv, der er oplyst bagfra, kan få flashen til at springe op for at reducere grove skygger på motivet.

I svag belysning udløses den indbyggede flash flere gange i træk. Når du trykker udløserknappen halvt ned for at opnå autofokusering, kan det ske, at den indbyggede flash afgiver en række udløsninger. Dette kaldes AFhjælpelys. Det kan anvendes op til en afstand på ca. 4 meter.

Selvom flashen blev anvendt, blev billedet mørkt. Motivet var for langt væk. Motivet bør være inden for en afstand af 5 meter fra kameraet.

Da flashen blev anvendt, blev den nederste del af billedet unaturligt mørk. Motivet var for tæt på kameraet, så objektivet dannede en skygge. Motivet bør være inden for en afstand af mindst 1 meter fra kameraet. Hvis der har været et dæksel (ekstraudstyr) foran objektivet, skal det tages af, før der tages et billede med flash.

41


1 Fuldautomatiske teknikker Komponer billedet igen

Placer motivet mod venstre eller højre afhængig af omgivelserne, for at skabe en afbalanceret baggrund og et godt perspektiv. I tilstanden <1> (Fuld autom.), vil fokus blive låst, når du trykker udløserknappen halvt ned. Derefter kan du komponere billedet igen og trykke udløserknappen helt ned for at tage billedet. Dette kaldes fokuslås. Du kan også bruge fokuslås i andre basiszonetilstande (undtagen <5>).

Optagelse af et motiv i bevægelse

Hvis motivet er i bevægelse (afstanden til kameraet ændrer sig), fokuserer Al Servo AF i tilstanden <1> (Fuld autom.) vedvarende på motivet. Så længe du holder AF-punktet mod motivet, med udløserknappen trykket halvt ned, fortsætter fokuseringen. Når du vil tage billedet, skal du trykke udløserknappen helt ned.

42


2 Portrætoptagelser Tilstanden <2> (portræt) slører baggrunden for at få det personen til at fremstå tydeligere. Den får også hud- og hårfarve til at se varmere ud end i tilstanden <1> (Fuld autom.).

Tip til billedoptagelse Jo større afstand mellem motiv og baggrund desto bedre. Jo større afstand mellem motiv og baggrund, des mere sløret vil baggrunden blive. Motivet fremhæves desuden bedre foran en hel mørk baggrund. Brug et telefotoobjektiv. Hvis du har et zoomobjektiv, skal du bruge teledelen til at fylde rammen ud med motivet fra livet og op. Gå tættere på, hvis det er nødvendigt. Fokuser på ansigtet. Kontroller, at det AF-punkt, som dækker ansigtet, blinker rødt.

Hvis du holder udløserknappen nede, aktiveres kontinuerlig optagelse, og du kan opnå forskellige positurer og ansigtsudtryk. (Ca. 3 optagelser pr. sek.) Den indbyggede flash springer automatisk op efter behov.

43


3 Landskabsoptagelser Brug tilstanden <3> (Landskab) til landskabs og natoptagelser og til at opnå fokus på alt fra nært til fjernt. Grønne og blå farver bliver også mere levende og skarpe end med <1> (Fuld autom.).

Tip til billedoptagelse Brug et vidvinkelobjektiv. Når du bruger zoomobjektiv, skal du bruge enden med vidvinkel. Den er bedre at fokusere på motiver på nært og fjernt hold med end teledelen. Den tilfører også bredde til landskaber. Natoptagelse. Da den indbyggede flash vil være deaktiveret, er denne tilstand også god til natoptagelser. Til natoptagelser skal du bruge et stativ for at forhindre kamerarystelser. Hvis du vil fotografere en person i mørke, skal du indstille programvælgeren til <6> og bruge et stativ. (s. 47).

44


4 Nærbilledoptagelser Når du vil fotografere blomster eller små ting på nært hold, skal du bruge tilstanden <4> (Næroptagelse). For at få små ting til at virke større, skal du bruge et makroobjektiv (ekstraudstyr).

Tip til billedoptagelse Brug en enkel baggrund. En enkel baggrund får blomster osv. til at fremstå skarpere. Gå så tæt på motivet som muligt. Undersøg objektivets minimumsafstand for fokusering. Nogle objektiver har angivelser som f.eks. <40.28m>. Objektivets minimumsafstand for fokusering måles fra mærket <V> (brændvidde) på kameraet til motivet. Hvis du er for tæt på motivet, blinker indikatoren til bekræftelse af korrekt fokusering <o>. Den indbyggede flash udløses i svag belysning. Hvis du er for tæt på motivet, og den nederste del af billedet ser mørk ud (som følge af, at objektivet er kommet i vejen for flashen), skal du gå længere væk fra motivet. Brug teledelen sammen med zoomobjektivet. Hvis du har et zoomobjektiv, vil brug af teledelen få motivet til at se større ud.

45


5 Optagelse af motiver i bevægelse Hvis du vil fotografere et motiv i bevægelse, om det er et løbende barn eller et racerløb, skal du bruge tilstanden <5> (Sport).

Tip til billedoptagelse Brug et teleobjektiv. Det anbefales at bruge et teleobjektiv, så du kan optage på afstand. Brug det midterste AF-punkt til at fokusere. Hold det midterste AF-punkt hen over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere. Ved autofokusering vil bipperen blive ved med svagt at bippe. Hvis der ikke kan opnås fokus, blinker indikatoren til bekræftelse af korrekt fokusering <o>. Når du vil tage billedet, skal du trykke udløserknappen helt ned. Hvis du bliver ved med at holde udløserknappen nede, aktiveres kontinuerlig optagelse (maks. ca. 3 optagelser pr. sek.) og autofokusering.

I svag belysning, hvor kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå, blinker søgerens visning af lukkertid nederst til venstre. Hold kameraet stille, og optag.

46


6 Natportrætoptagelser Hvis du vil optage en person i mørke og opnå en naturlig eksponering i baggrunden, skal du bruge tilstanden <6> (Nat portræt).

Tip til billedoptagelse Brug et vidvinkelobjektiv og et stativ. Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du indstille det til delen med vidvinkel for at opnå en god natvisning. Til natoptagelser skal du bruge et stativ for at forhindre kamerarystelser. Sørg for at personen befinder sig inden for 5 meter fra kameraet. I svag belysning udløses den indbyggede flash automatisk for at opnå en god eksponering af personen. Den bedste afstand for den indbyggede flash er 5 meter fra kameraet. Optag også med<1> (Fuld autom.). Da kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå ved natoptagelser, anbefales det også at optage med <1> (Fuld autom.).

Hvis selvudløseren også bruges, lyser selvudløserindikatoren efter, at billedet er taget.

47


7 Deaktivering af flash På steder, hvor flash-fotografering er forbudt, skal du bruge tilstanden <7> (Uden flash). Denne tilstand er også praktisk til billeder med stearinlys, hvis du vil opnå stearinlyseffekten.

Tip til billedoptagelse Hvis det numeriske display i søgeren blinker, skal du sørge for at undgå kamerarystelser. I svag belysning, hvor kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå, blinker søgerens visning af lukkertid. Hold kameraet helt stille eller brug et stativ. Hvis du har et zoomobjektiv, skal du bruge vidvinklen for at reducere sløring som følge af kamerarystelser. Portrætoptagelser uden flash. I svag belysning må personen ikke flytte sig, før billedet er taget. Hvis personen flytter sig under eksponeringen, kan han eller hun komme til at se sløret ud på billedet.

48


j Brug af selvudløseren Brug selvudløseren, når du selv skal med på billedet. Selvudløseren kan bruges i alle optagelsestilstande.

1

Tryk på knappen <iQ>.

<Q>. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge

<Q>.

billedet. 3 TagFokuser på motivet, og tryk udløserknappen helt ned. X Der høres en biplyd, selvudløserindikatoren blinker, og optagelsen tages ca. 10 sekunder senere. To sekunder før, billedet tages, bliver biplyden hurtigere, og selvudløserindikatoren lyser. X Når du bruger selvudløseren, tælles der ned i sekunder på LCD-skærmen, indtil billedet tages. Annullering af selvudløseren Tryk på knappen <iQ>, og tryk på tasten <U> for at vælge en anden tilstand end <Q>. Stå ikke foran kameraet, når du trykker på udløserknappen for at aktivere selvudløseren. Dette kan bringe kameraet ud af fokus. Brug et stativ, når du bruger selvudløseren. Når du tager et billede af dig selv med selvudløseren, skal du bruge fokuslås (s. 42) på en ting, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, som dig selv. Tryk på knappen <iQ> for at annullere selvudløseren, efter den er gået i gang.

49


x Billedafspilning Den letteste måde at afspille billeder på, er beskrevet nedenfor. Der findes yderligere oplysninger om metoder til afspilning af billeder på side 115.

1

Afspil billedet. Når du trykker på knappen <x>, vises det billede, der er sidst taget.

et billede. 2 Vælg Tryk på tasten <Y> for at få vist det sidst optagne billede først. Tryk på tasten <Z> for at få vist billederne, begyndende med det første (ældste) billede. Tryk på knappen <B> for at skifte visningsformat.

Enkeltbilledvisning (med basisoplysninger)

Optagelsesoplysninger

Enkeltbilledvisning (uden oplysninger om optagelsen)

* Der findes yderligere oplysninger om optagelse på side 124, 125.

billedafspilningen. 3 Afslut Tryk på knappen <x> for at vende tilbage til kameraindstillinger.

50


3

Avancerede optagelsesteknikker I basiszonetilstandene er de fleste funktioner indstillet automatisk, og for at undgå ødelagte optagelser, kan de ikke ændres. I tilstanden <d> (Program-AE) kan du indstille forskellige funktioner og være mere kreativ. I tilstanden <d> (Program-AE) indstiller kameraet lukkertiden og blænde automatisk for at opnå standardeksponeringen. Forskellen mellem tilstandene i Basiszone og <d> er beskrevet på side 158. * <d> står for Program. * AE står for autoeksponering.

51


d: Program-AE For at opnå en god eksponering af motivet indstiller kameraet eksponeringen (lukkertid og blænde) automatisk. Dette kaldes program-AE.

1

Drej funktionsvælgeren om på <d>.

billedet. 2 TagFokuser på motivet, og tryk udløserknappen helt ned. X Det optagede billede vises i ca. 2 sek. på LCD-skærmen.

Tip til billedoptagelse Kontroller lukkertiden i søgeren. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vil den nederste del i søgeren vise lukkertiden fra 30" til 4000 (30 - 1/4000 sek.). Jo mørkere det er, jo lavere vil tallet (langsom lukkertid) være. En langsom lukkertid er mere tilbøjelig til at resultere i kamerarystelser. Som tommelfingerregel gælder, at hvis lukkertiden er langsommere (det laveste tal) end objektivets reciprokke brændvidde ganget med 1,6 (hvis objektivets brændvidde f.eks. er 55 mm, er den reciprokke værdi 80 (55x1,6)) er den mindste lukkertid påkrævet for at undgå kamerarystelser. Hvis lukkertiden er langsommere end dette, skal du enten øge ISO-følsomheden (s. 53) eller bruge flashen (s. 54). Programmet kan skiftes. (Programskift) Når du har trykket udløserknappen halvt ned, skal du dreje hen på <6> for at ændre lukkertiden og blændekombinationsindstillingen (program). I meget svag eller meget stærk belysning blinker eksponeringsindstillingen, når du trykker udløserknappen halvt ned som vist på figuren. I svag belysning skal du enten øge ISO-følsomheden (s. 53) eller bruge flash (s. 54). I?stærk belysning skal du mindske ISO-følsomheden.

52


Z: Ændring af ISO-følsomhedenN Indstil ISO-følsomheden (billedsensorens lysfølsomhed) for at følge omgivelsernes lysniveau. Når du f.eks. øger ISO-følsomheden (det højeste tal) til svag belysning, kan du bruge en hurtigere lukkertid, og dermed er tilbøjeligheden til kamerarystelser ikke nær så stor. Den effektive flashrækkevidde bliver også forøget.

1

Tryk på knappen <WZ>. X [ISO-følsomhed] vises.

ISO-følsomhed. 2 Vælg Tryk på tasten <S> for at vælge den ønskede ISO-følsomhed, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

Vejledning til ISO-følsomhed ISO-følsomhed

Normal (Ingen flash)

100/200

Optagelse udendørs i sollys

400/800

Overskyet himmel, aften

1600

Aftenbelysning eller mørke indendørs

Flashrækkevidde Se side 54.

Hvis du bruger en høj ISO-følsomhed eller optager i omgivelser med høje temperaturer, kan det resultere i let grovkornede billeder. En høj temperatur, en høj ISO-følsomhed eller lang eksponering kan give uregelmæssige farver i billedet. Tilstandene i Basiszone indstilles ISO-følsomheden automatisk til mellem ISO 100 - 400 for at passe til det respektive lysniveau. Med ISO 800 eller 1600 er der mindre tilbøjelighed til kamerarystelser end i tilstandene i Basiszone. Flashrækkevidden er også større.

53


Brug af den indbyggede flash I svag belysning indendørs eller i omgivelser med baggrundslys skal du blot slå den indbyggede flash til og trykke på udløserknappen for at tage flashbilleder. I tilstanden <d> bliver lukkertiden (1/60 sek. - 1/200 sek.) indstillet automatisk for at forhindre kamerarystelser.

1

Tryk på knappen <D>. I tilstandene i Kreativ zone kan du når som helst trykke på knappen <D> for at tage billeder med flash. Mens flashen genanvendes, vises "DbuSY" i søgeren, og [BUSYD] vises øverst til venstre på LCD-skærmen.

udløserknappen halvt ned. 2 TrykKontroller, at ikonet <D> lyser nederst til venstre i søgeren.

3

Tag billedet. Når fokus er opnået, og du trykker udløserknappen helt ned, udløses flashen til billedet.

Effektiv flashrækkevidde EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 II ISOfølsomhed Vidvinkel: 18 mm Objektiv: 55 mm 100 1 - 3,7 1 - 2,3 200 1 - 5,3 1 - 3,3 400 1 - 7,4 1 - 4,6 800 1 - 10,5 1 - 6,6 1600 1 - 14,9 1 - 9,3

[Ca. i meter]

EF-S17-85 mm f/4-5,6 ISUSM Vidvinkel: 17 mm Objektiv: 85 mm 1 - 3,3 1 - 2,3 1 - 4,6 1 - 3,3 1 - 6,5 1 - 4,6 1 - 9,2 1 - 6,6 1 - 13,0 1 - 9,3

Hvis du tager 20 billeder med flash med korte intervaller, kan flashen stoppe med at virke. Det sker for at beskytte flashenheden. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned og "DbuSY" vises i søgeren (og [BUSYD] på LCDskærmen), skal du vente til displayet slukker. Derefter kan du bruge flash igen.

54


Brug af den indbyggede flash

Tip til optagelse Hvis motivet er langt væk, skal du øge ISO-følsomheden. En høj ISO-følsomhed øger flashens effektive rækkevidde eller afstand. I stærk belysning skal du mindske ISO-følsomheden. Hvis eksponeringsindstillingen i søgeren blinker i stærkt lys, skal du mindske ISO-følsomheden. Tag objektivdækslet af, og hold en afstand på mindst 1 meter fra motivet. Hvis objektivdækslet (ekstraudstyr) er på, eller hvis du er for tæt på motivet, er der risiko for, at den nederste del af billedet bliver mørk. Til vigtige optagelser skal du kontrollere billedet på LCD-skærmen for at sikre, at flasheksponeringen er god (ikke er mørk nederst). Optagelse uden den indbyggede flash. Optagelse i svag belysning kan resultere i sløring som følge af kamerarystelser. Hold kameraet så stille som muligt, eller brug et stativ.

Anvendelse af Rødøjereduktion Brug af indikator for rødøjereduktion før optagelse af billede med flash kan reducere røde øjne. Rødøjereduktion kan indstilles i alle optagelsestilstande undtagen <3> <7> <5>. Vælg [Rødøje Til/Fra] under fanen [z], og tryk på <0>. Indstil den til [Til], og tryk på <0>. Når du trykker udløserknappen halvt ned, lyser indikatoren for Rødøjereduktion. Når du derefter trykker udløserknappen helt ned, bliver billedet taget. Funktionen til rødøjereduktion er mest effektiv, når motivet kigger på indikatoren for rødøjereduktion, når rummet er godt oplyst, og når du går tættere på motivet. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vil søgerens display nederst til højre gradvist slukke. Det bedste resultat opnås, hvis du tager billedet efter, at dette display er slukket. Effekten af rødøjereduktion varierer fra motiv til motiv.

55


E: Ændring af AF-funktionenN Du kan ændre AF-funktionen, så den passer til forskellige motiver f.eks. gruppefotografier, dyr og sport.

1

Tryk på knappen <ZAF>. X [AF-funktion] vises.

AF-funktion. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge AF-funktion.

på motivet. 3 Fokuser Placer AF-punktet på motivet, og tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet autofokuserer med den valgte AF-funktion. Valg af den bedste AF-funktion One-Shot AF Ideel til stillbilleder og snapshots. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet kun en enkelt gang. Fokus bliver låst, mens du holder udløserknappen halvt nede. Hvis du ønsker det, kan du komponere optagelsen igen. AI Focus AF Til motiver, som bevæger sig uforudsigeligt, f.eks. dyr. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet på samme måde som med One-Shot AF. Hvis motivet begynder at bevæge sig, skifter kameraet over til AI Servo AF og fokuserer kontinuerligt. * AI står for Artificial Intelligence (kunstig intelligens).

AI Servo AF Indstillet til sportsfotografering og andre motiver i bevægelse. Fokusog eksponeringsindstillingen justeres kontinuerligt, når du holder udløserknappen halvt nede.

56


S Valg af AF-punktN I tilstandene i Motivzone er alle AF-punkter aktive. Det er normalt det AF-punkt, der dækker det nærmeste motiv, som vælges til fokus. Derfor fokuserer kameraet ikke på det motiv, du vil optage. I tilstandene <d> (Program-AE), <s>, <f> og <a> kan du vælge et givet AF-punkt og fokusere på det, du vil optage.

1

Tryk på knappen <S>. (9) X Det valgte AF-punkt er angivet på LCD-skærmen og i søgeren. Når alle AF-punkter lyser, indstilles det automatiske AF-punktvalg.

AF-punktet. 2 Indstil Tryk på tasten <S> for at vælge AF-punkt. Ved at kigge i søgeren kan du vælge AF-punkt ved at dreje mod <6>, indtil det ønskede AF-punkt blinker rødt. Ved tryk på <0> skifter AF-punktvalget mellem det midterste AF-punkt og det automatiske AF-punktvalg.

på motivet. 3 Fokuser Hold det ønskede AF-punkt hen over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere.

57


S Valg af AF-punktN

Tip til optagelse Når du tager et portræt på nært hold, skal du bruge One-Shot AF og fokusere på øjnene. Hvis du fokuserer på øjnene først, kan du komponere billedet igen, uden at ansigtet bliver uskarpt. Hvis det er svært at fokusere, skal du vælge og bruge det midterste AF-punkt. Det midterste AF-punkt fokuserer på det bedste af ni AF-punkter. Endvidere aktiveres højpræcisionsfokusering med det midterste AF-punkt, når der anvendes et hurtigt objektiv fra f/1.0 til 2.8. For at gøre det lettere at fokusere på et motiv i bevægelse, skal du indstille kameraet til automatisk AF-punktvalg og AI Servo AF. Brug det midterste AF-punkt til at fokusere med først. Hvis motivet flytter sig fra det midterste AF-punkt, fortsætter de andre AF-punkter automatisk med at følge motivet.

Manuel fokusering funktionsvælgeren på 1 Indstil objektivet til <MF>. på motivet. 2 Fokuser Fokuser ved at dreje på objektivets Fokusring

fokusring, indtil motivet ser skarpt ud i søgeren.

Hvis du trykker udløserknappen halvt ned under manuel fokus, lyser de AF-punkter, der opnår fokus, kort, og indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> i søgeren lyser. <AF> står for Autofokus. <MF> står for Manuelt fokus.

58


i Kontinuerlig optagelseN Der kan tages op til ca. 3 billeder pr. sekund . Det er velegnet til at optage et barn, der løber hen imod dig, og til at optage forskellige ansigtsudtryk.

1

Tryk på knappen <iQ>.

<i>. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge <i>. billedet. 3 TagKameraet optager kontinuerligt, når du holder udløserknappen helt nede.

Tip til optagelse Indstil også AF-funktionen, så den passer til motivet. Motiver i bevægelse: Når kameraet er indstillet til AI Servo AF, er fokuseringen kontinuerlig under kontinuerlig optagelse. Stillbilleder: Når kameraet er indstillet til One-Shot AF, fokuserer kameraet kun en gang under kontinuerlig optagelse. Der kan også bruges flash. Da flashen kræver genopladningstid, er hastigheden for den kontinuerlige optagelse langsomme. Hvis "buSY" vises i søgeren, skal du vente nogle få sekunder før optagelse genoptages. Det indikerer, at kameraets bufferhukommelse er fuld, og at optagelse ikke kan fortsætte. Når du trykker udløserknappen halvt ned og "buSY" ikke vises, kan du begynde at optage igen. I AI Servo AF-funktionen kan den kontinuerlige optagehastighed blive langsommere afhængig af motivet og det objektiv, der bruges.

59


3 Indstilling af optagekvaliteten Indstil optagekvaliteten, så den passer til den ønskede printbilledstørrelse osv. Bemærk, at lagringskvaliteten også vil indvirke på det antal billeder, som CF-kortet kan lagre. Vælg optagekvaliteten under hensyntagen til kapaciteten på det CF-kort, der anvendes. Se også "Vejledning til indstillingerne for optagekvaliteten" nedenfor og "FAQ" på næste side.

Vælg optagekvaliteten. Vælg [Kvalitet] under fanen [z], og tryk på <0>. Indstil den ønskede optagekvalitet, f.eks. [73], og tryk derefter på <0>. X [Kvalitet] vises. De tegn (**** x ****), der er vist øverst til højre, er det nuværende antal pixel (vandret x lodret) for den pågældende kvalitetsindstilling.

Vejledning til indstillingerne for optagekvaliteten Kvalitet 73 83 74 84 76 86 1 1+73

Pixel

Mulige optagelser

Høj kvalitet

Ca. 10,1 millioner

130

Medium kvalitet

Ca. 5,3 millioner

216

Lav kvalitet

Ca. 2,5 millioner

376

Høj kvalitet

Ca. 10,1 millioner

50

249 410 709

Papirformat A3 (42 x 29,7 cm) 73 83 1 74 84 1+73

A4 (29,7 x 21cm)

76 86

17,8 x 12,7 cm 14,8 x 10 cm

36

* Gælder til et 512 MB CF-kort. * Bortset fra tilstanden 1 kan JPEG bruges til at lagre billedet i alle tilstandene for optagekvalitet.

60


3 Indstilling af optagekvaliteten

FAQ Hvad er forskellen på 3, 4, 6, 7 og 8? 3, 4 og 6 indikerer billedstørrelsen. 3: Stor, 4: Medium og 6: Lille, 7 (Fin) og 8 (Normal) indikerer billedkvaliteten baseret på datakompressionen. Billeder taget med 7 har en højere billedkvalitet. Hvis 8 vælges, vil billedkvaliteten være en anelse lavere, men der kan lagres flere billeder kan lagres på CF-kortet.

Hvilken lagringskvalitet anbefales? Du skal tage CF-kortets kapacitet, papirstørrelsen, der udskrives på og det antal billeder, du regner med at tage, i betragtning. Hvis du f.eks. bruger et 512 MB-CF-kort til at tage 100 billeder, skal du vælge den højeste billedkvalitet 73. Men hvis du bruger et 256 MB CF-kort til at tage 80 billeder, og du vil udskrive A3-størrelse eller derover, skal du vælge 83. Hvis du vil udskrive A4-størrelse, skal du vælge 74.

Kan optagekvaliteten også vælges i tilstandene i Basiszone? Ja, du kan vælge alle andre optagekvaliteter end 1 og 1+73. Indstil optagekvaliteten i både Basiszone og Kreativ zone.

Hvad er optagelseskapaciteten med andre CF-kort end 512 MB? Formater CF-kortet, og kontroller antallet af mulige optagelser på LCD-skærmen.

Jeg har taget flere billeder end det afgivne antal mulige billeder. Afhængig af optagelsesomstændighederne kan du muligvis tage flere billeder end angivet. Eller du kan muligvis tage færre billeder end angivet. Det viste antal mulige billeder er kun et skøn.

Hvor mange billeder kan man tage i træk? (Maksimal bursthastighed) 73: 27 billeder, 1: 10 billeder, 1+73: 8 billeder. I andre optagetilstande er maksimum-bursten højere end 73. Når maksimum-burst er 8 eller lavere, er det tal, der normalt er angivet som "9" nederst til højre i søgeren, lavere. Bemærk, at dette antal også vises, når CF-kortet ikke er sat i kameraet. Sørg for ikke at optage uden et CF-kort i kameraet.

Hvor stor er filstørrelsen for hvert billede? Se "Filstørrelse" på side 166.

Hvornår skal jeg bruge tilstanden 1? RAW-billeder skal behandles på din pc. Der fines yderligere oplysninger under "Oplysninger om 1" og "Oplysninger om 1+73" på næste side.

61


3 Indstilling af optagekvaliteten

Oplysninger om 1 1 er de rå data før de bliver til et 73 og andre billeder. Selvom RAW-billeder kræver software som Digital Photo Professional (medfølger), så de kan vises på computeren, giver de også den fleksibilitet til billedjusteringer, som kun er mulig med RAW. RAW er praktisk, når du vil skabe din egen kunst eller optage vigtige motiver. Med et RAW-billede kan du f.eks. frit bruge softwaren til at ændre Billede stil (se næste side) og skabe forskellige eksemplarer af samme billede: Landskabsfarver, monokrom eller endda sepia-tone. Hvis du har taget billedet med den forkerte hvidbalance (beskrevet i kapitel 4), kan du ændre hvidbalancen, uden at billedkvaliteten falder. Bemærk, at RAW-billeder ikke er kompatible med direkte udskrivning eller DPOF.

Oplysninger om 1+73 1+73 lagrer både et RAW-billede og et JPEG-billede i en enkelt optagelse. De to billeder gemmes på CF-kortet. Da billedet taget med 73 lagres som et behandlede billeder, kan du se det som det er på en pc uden den medfølgende software eller udskrive det, som det er. Med 1+73 bliver de to billeder gemt under det samme filnummer i den samme mappe. Du kan skelne mellem dem ved hjælp af billedtypen eller filtypen. Filtypen RAW-billeder er "CR2", og for 73-billeder "JPG".

62

1 billede

0001.CR2

73 billede

0001.JPG


3 Valg af billedstilN Ved at vælge en billedstil kan du opnå de ønskede billedeffekter, der passer til dit fotografiske udtryk eller til motivet.

1

Vælg [Billede stil]. Tryk på <0> og [Billede stil] vises. Tryk på tasten <V> for at vælge den ønskede billedstil.

billedet. 2 TagFokuser, og tryk udløserknappen helt ned. Billedet bliver taget med den valgte billedstil.

Billedstilseffekter Standard Billedet ser levende, skarpt og klart ud. Det er en generel billedstil, som er velegnet til de fleste omgivelser. Portræt Sikrer pæne hudfarver. Billedet ser forholdsvist skarpt og klart ud. Velegnet til nærbilleder af kvinder eller børn. Denne billedstil vælges også automatisk, når programvælgeren er indstillet til <2>. Ved at ændre [Farvetone] (s. 79) kan du justere hudfarven. Landskab Sikrer levende blå og grønne farve og meget skarpe og klare billeder. Velegnet til storslåede landskaber. Denne billedstil vælges også automatisk, når programvælgeren er indstillet til <3>. Neutral Til brugere, der foretrækker at behandle billeder på deres pc. Til naturlige farver og dæmpede billeder.

63


3 Valg af billedstilN

Troværdig Til brugere, der foretrækker at behandle billeder på deres pc. Når motivet fotograferes med en farvetemperatur på under 5200K, justeres farven kolorimetrisk for at kunne passe til motivets farver. Billedet er mat og dæmpet. Monokrom Til sort-hvide billeder. Kun med RAW kan sort-hvide-billeder laves om til farvebilleder. Hvis du senere vil tage farvebilleder, skal du sørge for, at indstillingen [Monokrom] er annulleret. Når [Monokrom] vælges, vises <0> på LCD-skærmen. Brugerdef. 1-3 Du kan registrere dine egne billedstilsindstillinger (s. 81) til [Portræt], [Landskab] osv. Enhver brugerdefineret billedstil, som ikke er indstillet, har de samme indstillinger som standardbilledstilen.

64


4

Flere avancerede teknikker Dette kapitel fortsætter det forrige kapitel, og introducerer flere kreative måder at optage på. Første halvdel af dette kapitel beskriver, hvordan du skal bruge tilstandene <s> <f> <a> <8> på programvælgeren. Alle optagetilstande med undtagelse af <8> kan bruges i kombination med de funktioner, der blev introduceret i kapitel 3. Den anden halvdel af dette kapitel, som begynder med "Ændring af målingsmetoden", beskriver metoder til justering af eksponeringen og billedstilen. Alle de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, kan bruges med <d> (Program-AE)-tilstanden, som blev introduceret i kapitel 3.

65


s: Motiver i bevægelse Du kan enten fryse motivet eller skabe bevægelsessløring med <s> (Lukkertidsprioriteret AE) på programvælgeren. * <s> står for tidsværdien.

Frosset optagelse

1

Sløret optagelse

Drej programvælgeren om på <s>.

den ønskede lukkertid. 2 Indstil Under "Tip til optagelse" findes råd om indstilling af lukkertiden. Ved at dreje <6> til højre indstiller du en hurtigere lukkertid, og drejer du til venstre indstiller du en langsommere lukkertid.

3 TagNårbilledet. du fokuserer og trykker udløserknappen helt ned, tages billedet med den valgte lukkertid.

Oplysninger om visning af lukkertid LCD-skærmen viser lukkertiden som en brøk. Men søgeren viser kun nævneren. "0"5" angiver 0,5 sek. og "15"" angiver 15 sek.

66


s: Motiver i bevægelse

Tip til optagelse Sådan fryses et motiv i bevægelse. Brug en hurtig lukkertid som f.eks. 1/500 sek. til 1/4000 sek. Sådan sløres et løbende barn eller dyr med indtryk af hurtig bevægelse. Brug en middel lukkertid som f.eks. 1/60 sek. til 1/250 sek. Følg motivet i bevægelse gennem søgeren, og tryk på udløserknappen for at tage billedet. Hvis du bruger et teleobjektiv, skal du holde det stille for at undgå kamerarystelser. Sådan slører du en strømmende flod eller et springvand. Brug en langsom lukkertid som f.eks. 1/5 sek. til 1/15 sek. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. Indstil lukkertiden, så blænden ikke blinker i søgeren. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned og ændrer lukkertiden, mens blænden vises, skifter blændeværdien også for at bibeholde samme eksponering (mængden af lys, der når billedsensoren). Hvis du overskrider den justerbare blændevidde, blinker blænden for at indikere, at standardeksponeringen ikke kan opnås. Hvis eksponeringen vil blive for mørk, blinker den laveste blændeværdi. Hvis det sker, skal du dreje <6> mod venstre for at indstille en langsommere lukkertid eller øge ISO-følsomheden. Hvis eksponeringen vil blive for kraftig, blinker den højeste blændeværdi. Hvis det sker, skal du dreje <6> mod højre for at indstille en hurtigere lukkertid eller reducere ISO-følsomheden.

Brug af den indbyggede flash Flasheksponeringen indstilles automatisk for at passe til den blænde, der blev indstillet automatisk. Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles fra 30 sek. til 1/200 sek.

67


f: Ændring af dybdeskarpheden For at opnå en sløret baggrund eller for at få både nært og fjernt til at se skarpt ud, skal du indstille programvælgeren til <f> (Blændeprioritet AE) for at tilpasse dybdeskarpheden (området for acceptabelt fokus). * <f> står for Aperture value (blændeværdi), som er størrelsen på blændehullet inde i objektivet.

Sløret baggrund

1

Skarp for- og baggrund

Drej programvælgeren om på <f>.

den ønskede blænde. 2 Indstil Jo højere blændeværdi, desto skarpere vil billedet se ud med en stor dybdeskarphed.

billedet. 3 TagFokuser, og tryk udløserknappen helt ned. Billedet tages med den valgte blænde.

Oplysninger om visning af blænde Jo større blændeværdi, jo mindre blændeåbning. De viste blændeværdier afhænger af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv på kameraet, vises blændeværdien som "00".

68


f: Ændring af dybdeskarpheden

Tip til optagelse Ved brug af en høj blændeværdi skal du være opmærksom på, at kamerarystelser kan opstå i omgivelser med svag belysning. En højere blændeværdi vil gøre lukkertiden langsommere. Ved svag belysning kan lukkertiden vare helt op til 30 sek. I sådanne tilfælde skal du øge ISO-følsomheden og holde kameraet stille eller bruge et stativ. Dybdeskarpheden afhænger ikke kun af blænden, men også af objektivet og afstanden til motivet. Da vidvinkelobjektiver har en stor dybdeskarphed, er det ikke nødvendigt at indstille en høj blændeværdi for at opnå et skarpt billede i både for- og baggrund. Modsat har et teleobjektiv en lille dybdeskarphed. Og jo nærmere motivet, jo smallere dybdeskarphed. Et fjernere motiv har en større dybdeskarphed. Indstil blænden, så lukkertiden ikke blinker i søgeren. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned og ændrer blænden, mens lukkertiden vises, skifter lukkertiden også for at bibeholde den samme eksponering (mængde af lys, der når billedsensoren). Hvis du overskrider det justerbare lukkertidsområde, blinker lukkertiden for at indikere, at standardeksponeringen ikke kan opnås. Hvis billedet vil blive for mørkt, blinker lukkertiden 30" (30 sek.). Hvis det sker, skal du dreje <6> mod venstre for at indstille en lavere blændeværdi eller øge ISO-følsomheden. Hvis billedet vil blive for lyst, blinker lukkertiden 4000 (1/4000 sek.). Hvis det sker, skal du dreje <6> mod højre for at indstille en højere blændeværdi eller reducere ISO-følsomheden.

69


f: Ændring af dybdeskarpheden

Brug af den indbyggede flash Flasheksponeringen indstilles automatisk for at passe til den blænde, der blev indstillet. Lukkertiden indstilles automatisk til mellem 30 sek. 1/200 sek. for at passe til den omgivende lysstyrke. I svag belysning eksponeres motivet med automatisk flash, og baggrunden eksponeres med en langsom lukkertid, som er indstillet automatisk. Både motivet og baggrunden ser ud til at være korrekt eksponeret (automatisk synkronisering af langsom flashhastighed). Hvis kameraet er håndholdt, skal du holde det stille for at undgå kamerarystelser. Det anbefales at bruge et stativ. For at undgå langsom synkronisering skal du i menuen [b Bruger def. funk. (C.Fn)] vælge [Flash synkrotid i Av-metode] (s. 104) og indstille den til [1/200sek. (fast)].

Visning af dybdeskarphedN Tryk på knappen til visning med dybdeskarphed for at reducere den aktuelle blænde. Du kan kontrollere dybdeskarpheden (områder for acceptabelt fokus) gennem søgeren. Hvis du vil se effekten af den nuværende dybdeskarphed, skal du vælge den laveste blændeværdi og se i søgeren, mens du holder knappen til kontrol af dybdeskarphed nede. Derefter skal du dreje <6> mod højre for at indstille en højere blændeværdi og se, hvordan dybdeskarpheden ændrer sig.

70


a: Manuel eksponering Du kan indstille både lukkertiden og blænden som ønsket. Med flash indstilles flasheksponeringen automatisk for at passe til den blænde, der blev indstillet. Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles til bulb eller fra 30 sek. til 1/200 sek. * <a> står for manuel.

programvælgeren om 1 Drej på <a>. lukkertiden og blænden. 2 Indstil For at indstille lukkertiden skal du dreje på <6>. For at indstille blænden skal du holde knappen <O> nede og dreje på <6>. Standardeksponeringsindeks

Mærke for eksponeringsniveau

eksponeringen og tag et 3 Indstil billede. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Indikatoren for eksponeringsniveauet i søgeren angiver eksponeringsniveauet op til ±2 stop fra standardeksponeringspunktet i midten. Når du ændrer lukkertiden og blænden, bevæger markøren for eksponeringsniveauet sig. Du kan vælge, hvilket eksponeringsniveau du vil indstille.

Bulb-eksponering I trin 2, skal du dreje <6> mod venstre for at indstille <BULB>. En bulb-eksponering holder lukkeren åben lige så længe, du holder udløserknappen nede. Det kan bruges til at fotografere fyrværkeri osv. Hvis du trykker på knappen <B> under bulb-eksponeringen, vises den forløbne eksponeringstid. Da fremgangsmåden for bulb-eksponering "støjer" mere end sædvanligt, kommer billedet til at se kornet ud. Du kan reducere denne støj ved i menuen [b Bruger def. funk. (C.Fn) at indstille [Støjreduktion ved lang eksp.] (s. 103) til [Auto] eller [Til].

71


8: Automatisk dybdeskarphed AE Motiver i forgrunden og baggrunden vil automatisk være i fokus. Alle AF-punkterne vil være aktive, og den blændeværdi, der er påkrævet for at opnå den nødvendige dybdeskarphed, indstilles automatisk. * <8> står for Auto-Deth of field (automatisk dybdeskarphed). Denne indstilling angiver automatisk dybdeskarpheden.

1

Drej programvælgeren om på <8>.

på motivet. 2 Fokuser Hold AF-punktet hen over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned. (0) Alle motiver, der dækkes af AFpunkter, der blinker rødt, er i fokus.

3 Tag billedet. FAQ Lukkertiden i søgeren blinker. Hvis lukkertiden "30"" blinker, er motivet for mørkt. Øg ISO-følsomheden. Hvis lukkertiden "4000" blinker, er motivet for lyst. Reducer ISO-følsomheden.

Blænden i søgeren blinker. Eksponeringen er korrekt, men den ønskede dybdeskarphed kan ikke opnås. Anvend enten et objektiv med vidvinkel, eller gå længere væk fra motiverne.

Der er angivet en langsom lukkertid. Brug et stativ.

Jeg vil gerne bruge flash. Flash kan bruges, men resultatet bliver det samme som ved brug af tilstanden <d> med flash. Den ønskede dybdeskarphed kan ikke opnås.

72


q Ændring af målingsmetodenN Målingsmetoden er en metode til måling af motivets lysstyrke. I tilstandene i Basis zone er evaluerende måling angivet. Indstillingen skal ikke ændres, medmindre du ønsker det.

1

Tryk på knappen <YQ>. X [Målingsmetode] vises.

målingsmetode. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge den ønskede målingsmetode. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises den valgte målingsmetode på LCD-skærmen. q Evaluerende måling Dette er en all-around målingsmetode, som er velegnet til portrætter og endda til motiver belyst bagfra. Kameraet indstiller eksponeringen automatisk så den passer til omgivelserne. w Partiel måling Dette er praktisk til motiver, der er oplyst bagfra, når belysningen omkring motivet er kraftig. Det grå område i figuren til venstre angiver, hvor målingen er koncentreret for at opnå standardeksponering. e Centervægtet gennemsnitsmåling Dette er til øvede brugere til at opnå den korrekte eksponering til motiver belyst bagfra med brug af den rette eksponeringskompensation.

73


Indstilling af eksponeringskompensationN Når du fotograferer et hvidt eller sort motiv (som f.eks. tøj), kan det hvide godt blive mørkere og det sorte blive lysere. For at opnå den ønskede farvetone skal du indstille eksponeringskompensationen og tage billedet igen. Du kan også indstille eksponeringskompensationen til at skabe lyse eller mørke billeder efter eget ønske. Denne funktion kan bruges i tilstandene i Kreativ zone (undtagen <a>). Eksponeringskompensationsindstillingen annulleres ikke automatisk, når du slukker kameraet. Når du har taget billedet, skal du nulstille eksponeringskompensationen.

Indstilling af eksponeringskompensation Indstil eksponeringskompensationen, hvis eksponeringen (uden flash) ikke giver det ønskede resultat. Gør det lysere Hold knappen <O> nede, og drej <6> mod højre. Gør det mørkere Hold knappen <O> nede, og drej <6> mod venstre. Sådan gør du billedet lysere

Sådan gør du billedet mørkere

Eksponeringen er mørk

74

X Som vist i figuren, vises eksponeringsniveauet på LCD-skærmen og i søgeren. Når du har taget billedet, skal du holde knappen <O> nede og dreje <6> for at nulstille eksponeringskompensationen.

Eksponeringskompensationen gjorde billedet lysere


Indstilling af eksponeringskompensationN

y FlasheksponeringskompensationN Indstil flasheksponeringskompensationen, hvis flasheksponeringen af hovedmotivet ikke giver det ønskede resultat. Denne funktion fungerer også med ekstern EX-series Speedlites.

1

Vælg [Flash exp komp]. Under fanen [m] skal du vælge [Flash exp komp] og derefter trykke på <0>.

omfanget af 2 Angiv flasheksponeringskompensation. Hvis du vil gøre flasheksponeringen lysere, skal du trykke på tasten <Z>. Hvis du vil gøre den mørkere, skal du trykke på tasten <Y>. Når du har indstillet mængden af flasheksponeringskompensationen, skal du trykke på <0>. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises ikonet <y> og mængden af flasheksponeringskompensation på LCDskærmen og ikonet <y> vises i søgeren. Efter, at du har taget billedet, skal du følge trin 2 for at nulstille mængden af flasheksponeringskompensation.

En lys flash-eksponering

Flash-eksponeringskompensation, der gør billedet mørkere

Når du indstiller eksponeringskompensationen med en ekstern Speedlite, skifter ikonet <y> på LCD-skærmen til <C>. Flash-eksponeringsmængden vises ikke.

75


3 Automatisk eksponeringsbracketingN Denne funktion bringer eksponeringskompensation et skridt videre ved automatisk at variere eksponeringen på tre billeder som vist nedenfor. Derefter kan du vælge den bedste eksponering. Dette kaldes automatisk eksponeringsbracketing (AEB).

Standardeksponering

Sådan gør du billedet mørkere (Reduceret eksponering)

1 AEB-størrelse

Sådan gør du billedet lysere (Øget eksponering)

Vælg [AEB]. Vælg [AEB] under fanen [m], og tryk derefter på <0>.

AEB. 2 Indstil Tryk på tasten<U> for at angive AEB, og tryk derefter på <0>. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises ikonet <h>, og AEB vises på LCD-skærmen.

billedet. 3 TagFokuser, og tryk udløserknappen helt ned. De tre bracketoptagelser tages i følgende rækkefølge: Standard, reduceret og øget eksponering.

76


3 Automatisk eksponeringsbracketingN

Annullering af AEB Følg trin 1 og 2 for at indstille AEB til < >. AEB annulleres også automatisk, hvis du drejer power-knappen til <2>, skifter objektiver, gør flashen parat, udskifter batteriet eller udskifter CF-kortet.

Tip til optagelse Sådan anvendes AEB med kontinuerlig optagelse. Hvis <i> (s. 59) er blevet angivet, og du trykker udløserknappen helt ned, bliver de tre bracketoptagelser taget i følgende rækkefølge: Standard, reduceret og øget eksponering. Sådan anvendes AEB med <u> enkeltoptagelse. Tryk tre gange på udløserknappen for at tage de tre bracketoptagelser. De tre bracketoptagelser eksponeres i følgende rækkefølge: Standard, reduceret og øget eksponering. Sådan anvendes AEB med eksponeringskompensation. Baseret på mængden af eksponeringskompensation kan der på bracketoptagelser anvendes både reduceret og øget eksponering. Sådan anvendes AEB med selvudløser eller fjernbetjening. Med selvudløser eller fjernbetjening tages de tre bracketoptagelser kontinuerligt. AEB kan ikke anvendes med flash. Hverken flash- eller bulb-eksponeringer kan anvendes med AEB.

77


3 Tilpasning af billedstilN Du kan tilpasse billedstilen ved at ændre individuelle parametre som [Skarphed] og [Kontrast]. Tag nogle prøvebilleder for at fornemme effekten. For at tilpasse [Monokrom] skal du se side 80.

1

Vælg [Billede stil]. Vælg [Billede stil] under fanen [m], og tryk på <0>. X Skærmen til valg af billedstil vises.

billedstil. 2 Vælg Vælg billedstil, og tryk på knappen <C>. X Skærmen til indstilling af detaljer vises.

parameter. 3 Vælg Tryk på tasten <V> for at vælge parameter, f.eks [Skarphed], og tryk på <0>.

parameteret. 4 Juster Tryk på tasten <U> for at justere det som ønsket, og tryk på <0>. Tryk på knappen <M> for at gemme det justerede parameter. Skærmen til valg af billedstil vises igen. X Alle indstillinger, der ikke er standard, bliver blå.

78


3 Tilpasning af billedstilN

Parameterindstillinger og effekter Skarphed Juster billedets skarphed. Hvis du vil gøre det mindre skarpt, skal du indstille det mod E. Jo tættere det er på E, desto blødere kommer billedet til at se ud. Hvis du vil gøre det skarpere, skal du indstille det mod F. Jo tættere det er på F, desto skarpere kommer billedet til at se ud. Kontrast Justerer billedkontraster og farvernes livlighed. Hvis du vil reducere kontrasten skal du indstille den mod minus. Jo tættere det er på G, desto blidere kommer billedet til at se ud. Hvis du vil øge kontrasten, skal du indstille den mod plus. Jo tættere den er på H, desto klarere kommer billedet til at se ud. Farvemætning Billedets farvemætning kan justeres. For at reducere farvemætningen, skal du indstille den mod minus. Jo tættere den er på G, desto lysere kommer farverne til at se ud. Hvis du vil øge farvemætningen, skal du indstille den mod plus. Jo tættere den er på H, desto mere mættet kommer farverne til at se ud. Farvetone Hudfarverne kan justeres. Hvis du vil gøre hudfarven mere rød, skal du indstille den mod minus. Jo tættere den er på G, desto mere rød kommer hudfarven til at se ud. Hvis du vil gøre hudfarven mindre rød, skal du indstille den mod plus. Jo tættere den er på H, desto mere gul kommer hudfarven til at se ud. Ved at vælge [Default inst] kan du ændre den respektive billedstil til dens standardparametre. For at anvende den justerede billedstil skal du følge trin 2, vælge den ønskede billedstil og trykke på knappen <M>. Eller følg trin 1 på side 63 for at vælge en billedstil.

79


3 Tilpasning af billedstilN

Justering af Monokrom For Monokrom kan du også indstille [Filtereffekt] og [Toneeffekt] udover [Skarphed] og [Kontrast].

Filtereffekt Hvis du anvender en filtereffekt på et monokromt billede, kan du få hvide skyer og grønne træer til at fremstå skarpere. Filter

Prøveeffekter

N: Ingen

Normalt sort-hvid-billede uden filtereffekter.

Ye: Gul

Den blå himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver klarere.

Or: Orange

Den blå himmel bliver en smule mørkere. Solnedgangen bliver mere glødende.

R: Rød

Den blå himmel bliver noget mørkere. Efterårets blade virker klarere og lysere.

G: Grøn

Hudfarver og læber bliver finere. Træernes blade virker klarere og lysere.

Hvis du indstiller [Kontrast] mod plus, bliver filtereffekten mere udtalt.

Toneeffekt Ved at anvende en toneeffekt kan du skabe et monokromt billede i den farve. Det kan få billedet til at se mere virkningsfuldt ud. Du kan vælge følgende: [N:Ingen] [S:Sepia] [B:Blå] [P:Lilla] [G:Grøn]

80


3 Definering af ny billedstilN Du kan vælge en basisbilledstil som [Portræt] eller [Landskab], justere dets parametre som ønsket og registrere det i Brugerdef. 1 til 3. Du kan indstille og gemme tre billedstile, hvis parametre, f.eks. skarphed og kontrast, kan justeres efter eget ønske. Du kan også vælge en billedstil, der allerede er indstillet med den tilgængelige software.

1

Vælg [Billede stil]. Vælg [Billede stil] under fanen [m], og tryk på <0>. X Skærmen til valg af billedstil vises.

[Brugerdef.]. 2 Vælg Tryk på tasten <V> for at vælge [Brugerdef. 1/2/3], og tryk på knappen <C>. X Skærmen til indstilling af detaljer vises.

<0>. 3 TrykMedpå[Billede stil] valgt skal du trykke på <0>.

en basisbilledstil. 4 Vælg Tryk på <V> for at vælge en basisbilledstil, og tryk derefter på <0>. Hvis billedstilen allerede er indstillet i den medfølgende software, skal du vælge den dér.

81


3 Definering af ny billedstilN

parameter. 5 Vælg Tryk på tasten <V> for at vælge et parameter som f.eks. [Skarphed], og tryk på <0>.

parameteret. 6 Juster Tryk på tasten <U> for at justere det som ønsket, og tryk på <0>. Der findes yderligere oplysninger under "Tilpasning af billedstil" på side 78-80. Tryk på knappen <M> for at registrere den nye billedstil. Skærmen til valg af billedstil vises igen. X Basisbilledstilen vises til højre for [Brugerdef. 1/2/3]. X Navnet på billedstilen med tilpassede indstillinger (adskiller sig fra standarden), der er registreret i [Brugerdef. 1/2/3], vises med blå.

Hvis en billedstil allerede er registreret under [Brugerdef. 1/2/3], vil ændring af basisbilledstilen i trin 4 annullere den registrerede billedstils parametre. For at anvende den registrerede billedstil skal du følge trin 2 og vælge den ønskede [Brugerdef. 1/2/3] billedstil og trykke på knappen <M>. Eller følge trin 1 på side 63 og vælge [Brugerdef. 1/2/3].

82


3 Indstilling af farverumN Farverummet angiver området for farvegengivelse. Dette kamera gør det muligt at indstille farverum for optagne billeder til sRGB eller Adobe RGB. sRGB anbefales til normale billeder. I tilstandene i Basiszone indstilles sRGB automatisk.

1

Vælg [Farverum]. Vælg [Farverum] under fanen [m], og tryk på <0>.

det ønskede farverum. 2 Vælg Vælg [sRGB] eller [Adobe RGB], og tryk på <0>.

Om Adobe RGB Dette bruges normalt til reklameprint og andre kommercielle formål. Denne indstilling anbefales ikke, hvis du ikke har nogen viden om billedbehandling, Adobe RGB eller Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21). Da billedet kommer til at se meget dæmpet ud i et sRGB-pc-miljø og på printere, der ikke er kompatible med Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21), er efterbehandling af billedet med software påkrævet.

Hvis du tager et billede, mens farverummet er indstillet til Adobe RGB, starter filnavnet med "_MG_" (det første tegn er en understregning). ICC-profilen tilføjes ikke. Der er oplysninger om ICC-profilen i pdf-instruktionsmanualen til software på cd-rommen.

83


A AE-låsN Brug AE-lås, når du vil tage flere billeder med samme eksponeringsindstilling, eller når området i fokus skal være anderledes i forhold til eksponeringsmålingsområdet. Tryk på knappen <A> for at låse eksponeringen, og komponer og tag billedet igen. Dette kaldes AE-lås. Denne funktion er praktisk til motiver, der belyses bagfra.

1

Fokuser på motivet. Tryk udløserknappen halvt ned. X Eksponeringsindstillingen vises.

på knappen <A>. (0) 2 Tryk X Ikonet <A> lyser i søgeren for at angive, at eksponeringsindstillingen er låst (AE-lås). Hver gang du trykker på knappen <A>, låses den aktuelle indstilling for autoeksponering.

Indikator for AE-lås

og tag billedet. 3 Komponer Hvis du vil bruge den samme AE-lås til flere optagelser, skal du holde knappen <A> nede og trykke på udløserknappen for at lave en anden optagelse.

Effekten af AE-lås varierer afhængigt af AF-punkt og målingsmetode. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "AE-lås" (s. 159).

84


A FE-låsN FE-lås låser indstillingen til flasheksponeringen over området på motivet. Denne funktion fungerer også med ekstern EX-series Speedlites. * FE står for Flash Exposure (flasheksponering).

1

Tryk på knappen <D> for at aktivere den indbyggede flash. Tryk udløserknappen halvt ned og kig i søgeren for at kontrollere, at ikonet <D> lyser.

2 Fokuser på motivet. på knappen <A>. (8) 3 TrykAnbring midten af søgeren over motivet, dér hvor du vil låse flasheksponeringen, og tryk derefter på knappen <A>. X Flashen udløser en prøveflash, og det nødvendige flashoutput beregnes og registreres i hukommelsen. X "FEL" vises et øjeblik i søgeren, og <A> lyser. Hver gang du trykker på knappen <A> udlades en prøveflash, og det nødvendige flashoutput beregnes og registreres i hukommelsen.

billedet. 4 TagIndram billedet, og tryk udløserknappen helt ned. X Flashen udlades for at tage billedet.

Hvis motivet er for langt væk og uden for flashens effektive rækkevidde, blinker ikonet <D>. Gå tættere på motivet, og gentag trin 2 til 4.

85


B: Indstilling af hvidbalanceN Hvidbalance (WB) er beregnet til at få hvide områder til at se hvide ud og undgå misfarvning. Som regel indstiller <Q> (Auto) automatisk den korrekte hvidbalance. Hvis der ikke kan opnås naturlige farver med <Q>, kan du indstille hvidbalancen manuelt, så den passer til den respektive lyskilde. I Basiszone indstilles <Q> automatisk.

på knappen <XB>. 1 Tryk X [Hvidbalance] vises. hvidbalance. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge den ønskede hvidbalanceindstilling, og tryk udløserknappen halvt ned. Det "anslåede ****K" (K: Kelvin) vist for den valgte hvidbalance <W> <E> <R> <Y> <U> er den respektive farvetemperatur.

O Brugerdefineret hvidbalance Brugerdefineret hvidbalance giver dig mulighed for manuelt at indstille hvidbalancen til en specifik lyskilde og opnå større nøjagtighed. Følg denne fremgangsmåde i den lyskilde, som anvendes.

1

86

Fotografer et hvidt objekt. Det almindelige hvide objekt bør udfylde midten af søgeren. Fokuser manuelt, og indstil den korrekte eksponering for det hvide objekt. Du kan indstille alle hvidbalancer.


B: Indstilling af hvidbalanceN

[Brugerdefineret WB]. 2 Vælg Vælg [Brugerdefineret WB] under fanen[m], og tryk på <0>. X Skærmen SET vises.

hvidbalancedataene. 3 Importer Vælg det billede, som blev taget i trin 1, og tryk på <0>. X Dataene importeres, og meddelelsesskærmen og menuen vises.

den brugerdefinerede 4 Vælg hvidbalance. Tryk på knappen <XB>. Tryk på tasten <U> for at vælge <O>, og tryk udløserknappen halvt ned.

Hvis den eksponering, der opnås i trin 1, er under- eller overeksponeret, kan du muligvis ikke opnå en korrekt hvidbalance. Hvis billedet blev taget, mens billedstilen var indstillet til [Monokrom] (s. 64), kan den ikke vælges i trin 3. Du kan eventuelt bruge et 18 % gråt kort (kan købes), da det kan give en mere nøjagtig hvidbalance end et hvidt objekt.

87


3 HvidbalancekorrektionN Du kan ændre den hvidbalance, der er indstillet. Denne justering har samme effekt som brug af en farvetemperaturkonvertering eller et farvekompensationsfilter. Hver farve kan korrigeres til et af ni niveauer. Brugere, der har erfaring med at bruge farvetemperaturkonvertering eller farvekompensationsfiltre, vil sandsynligvis få glæde af denne funktion.

1

Vælg [WB FLYT/BKT]. Vælg [WB FLYT/BKT] under fanen [m], og tryk på <0>. X Skærmen til indstilling af hvidbalancekorrektion og hvidbalancebracketing vises.

hvidbalancekorrektionen. 2 Indstil Tryk på tasten <S> for at flytte

Indstillingseksempel: A2, G1

mærket " " til den ønskede position. B er blå, A er gul, M er magenta, og G er grøn. Farvebalancen skifter i den respektive retning. Øverst til højre indikerer "FLYT" farvebalancebias og korrektionsmængde. Hvis du vil annullere hvidbalancekorrektionen, skal du trykke på tasten <S> og flytte mærket " " til midten af skærmen, så "FLYT" viser "0, 0." Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til menuen.

Under hvidbalancekorrektionen vises <2> i søgeren og på LCD-skærmen. Et niveau af blå/gul korrektion svarer til 5 mired på et farvetemperaturkonverteringsfilter (mired: en måleenhed, der angiver tæthed i et farvetemperaturkonverteringsfilter).

88


3 HvidbalancekorrektionN

Automatisk hvidbalance-bracketing Med blot én optagelse kan du på en gang få tre billeder med hver sin farvetone. Bracketing af billedet sker med blå/gul-bias eller magenta/grøn-bias på baggrund af hvidbalancetilstandens standardfarvetemperatur. Dette kaldes hvidbalance-bracketing. Hvidbalance-bracketing er mulig op til ±3 niveauer i intervaller på et niveau.

Indstil mængden af hvidbalancebracketing.

B/A-bias ±3 niveauer

I trin 2 for hvidbalancekorrektion skifter symbolet " " på skærmen til " " (3 punkter), når du drejer på <6>. Hvis du drejer <6> mod højre, indstilles B/A-bracketing, og hvis du drejer den mod venstre, indstilles M/G-bracketing. X Til højre på skærmen indikerer "BKT" (bracketing) bracketing-retningen og mængden af bracketing vises også. Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til menuen. For at annullere den valgte bracketing, skal du indstille "BKT" til "±0" (" " til " " (1 punkt)).

Bracketing-rækkefølge Korrekt hvidbalance, blå bias og gul bias. Eller korrekt hvidbalance, magenta bias og grøn bias. Hvis billedoptagelseskvaliteten er indstillet til RAW eller RAW+73, kan hvidbalance-bracketing ikke anvendes. Hvis hvidbalance-bracketing er indstillet, reduceres det maksimale antal burst under kontinuerlig optagelse. Desuden reduceres antallet af mulige optagelser til ca. en tredjedel af det normale antal. Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, er CF-kortet længere tid om at gemme optagelsen. "BKT" står for bracketing.

89


Sådan undgår du kamerarystelser Det er effektivt at bruge et stativ for at undgå kamerarystelser. Når du trykker på udløserknappen, skal du gøre det forsigtigt, uden at ryste kameraet. Nedenfor er beskrevet, hvordan du undgår kamerarystelser, når du trykker på udløserknappen på et kamera, der er monteret på et stativ.

Sådan anvendes en fjernbetjening til optagelse Ved at bruge fjerbetjeningsenheden RS-60E3 eller fjernbetjeningen RC-1/RC-5 (begge ekstraudstyr) kan du undgå kamerarystelser og aktivere fjernstyret optagelse. Fjernbetjeningsenhed, RS-60E3 Fjernbetjeningsenhed med 60 cm ledning, som kan bruges til at trykke udløserknappen halvt eller helt ned. Den skal forbindes til kameraets stik til fjernbetjening.

Fjernbetjening RC-1/RC-5 Fjernbetjening til trådløs optagelse op til ca. 5 meter fra kameraet. (s. 153) RC-1 kan udløse lukkeren øjeblikkeligt eller med to sekunders forsinkelse, og RC-5 udløser med to sekunders forsinkelse.

90

RC-1

RC-5


Sådan undgår du kamerarystelser

Låsning af spejl Selvom fjernbetjent optagelse kan forhindre kamerarystelser, kan brug af spejllås til forhindring af kameravibrationer også hjælpe, hvis du bruger et superteleobjektiv eller optager på nært hold. Spejllås aktiveres ved at åbne [b Bruger def. funk. (C.Fn)] og angive [Låsning af spejl] (s. 105) til [1:Aktivér]. Tryk udløserknappen helt ned for at låse spejlet. Tryk udløserknappen helt ned igen for at tage billedet. Spejlet går nu ned igen.

Tip til optagelse Hold ikke kameraet op mod solen. Solens varme kan brænde og beskadige lukkerlamellerne. Med selvudløser kan billedet tages efter 2 sekunders forsinkelse. Når du trykker udløserknappen helt ned, låser spejlet, og billedet tages 2 sekunder senere. Ved bulb-eksponering skal du holde udløserknappen nede, indtil du vil afslutte eksponeringen. Hvis du slipper udløserknappen i løbet af de 2 sekunders selvudløsernedtælling, høres en lyd for at minde dig om udløseren. Dette er ikke selve udløseren (der tages intet billede). Optagelse med fjernbetjening Eftersom du ikke rører kameraet, når billedet tages, kan optagelse med fjernbetjening sammen med spejllås forhindre kamerarystelser yderligere. Med fjernbetjening RC-5 låses spejlet, når du trykker på overførselsknappen, før billedet tages 2 sekunder senere. Med RC-1 skal du indstille det til 2 sekunders forsinkelse og derefter optage. Selv om <i> (Kontinuerlig optagelse) er indstillet, er enkeltoptagelse stadig aktiv. Spejlet låses, og efter 30 sekunder går det automatisk ned igen. Hvis du trykker udløserknappen helt ned igen, låses spejlet igen.

91


5

Nyttige funktioner Dette kapitel introducerer nyttige hverdagsfunktioner som f.eks. slukning af bipperen og hvordan du undgår at optage uden et installeret CF-kort. Her kan du også lære, hvordan du brugertilpasser kamerafunktionerne, så de passer til dine præferencer, overfører billeder direkte til din pc, og forhindrer støv på billederne.

93


Nyttige funktioner 3 Slukning for bipper Du kan forhindre bipperen i at lyde, når fokus er opnået eller under optagelse med selvudløser. Vælg [Biptone] under fanen [z], og tryk derefter på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>.

3 CF-kort-påmindelse Denne funktion forhindrer, at du tager billeder uden CF-kort i kameraet. Vælg [Optag m/u kort] under fanen [z], og tryk på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>. Hvis du trykker på udløserknappen, og der ikke er installeret et CF-kort, vises "no CF" i søgeren, og du kan ikke udløse lukkeren.

3 Indstilling af visningstid Du kan indstille, hvor lang tid, billedet skal vises på LCD-skærmen, efter du har taget billedet. Hvis [Fra] er indstillet, vises visningstiden ikke. Hvis [Lås] er indstillet, vises visningstiden, indtil [Autosluk]-tiden. LCD-skærmen slukker, hvis du sætter øjet tæt på søgeren. Tryk på udløserknappen eller foretag en uvilkårlig betjening på kameraet. Under fanen [x] kan du vælge [Visningstid]. Tryk derefter på <0>. Indstil klokkeslæt, og tryk på <0>.

94


Nyttige funktioner

3 Indstil automatisk slukningstidspunkt For at spare på batteriet, slukker kameraet automatisk efter, at den indstillede tid er gået. Du kan indstille slukningstidspunktet automatisk. Når kameraet er slukket som følge af autosluk, kan du aktivere kameraet ved at trykke på udløserknappen eller knappen <M>, <B> eller <x>. Hvis [Fra] er indstillet, skal du enten slukke kameraet selv eller trykke på knappen <B> for at slukke kameraets indstillingsdisplay for at spare på batteriet. Hvis [fra] er indstillet og kameraet ikke har været anvendt i 30 min., slukker LCD-skærmen automatisk. For at tænde LCD-skærmen igen, skal du trykke på <B> -knappen. Vælg [Autosluk] under fanen [c], og tryk på <0>. Indstil klokkeslæt, og tryk på <0>.

3 Indstilling af LCD-lysstyrke Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke for at gøre det lettere at læse på den. Under fanen [c] kan du vælge [LCDlysstyrke]. Tryk derefter på <0>. Når skærmbilledet for justeringer vises, skal du trykke på tasten <U> for at justere lysstyrken og trykke på <0>. Når du kontrollerer et billedes eksponering, skal du forhindre det omgivende lys i at indvirke på billedvisningen. Derudover anbefales det at indstille LCD-skærmens lysstyrke til midten af justeringsskalaen.

95


Nyttige funktioner

3 Filnummereringsmetoden Filnummeret svarer til det billednummer, der findes på negativer. De optagede billeder tildeles et filnummer efter rækkefølge fra 0001 til 9999 og gemmes i sammemappe. Du kan også ændre, hvordan filnumrene tildeles. Filnummeret vises på din pc i dette format: IMG_0001, JPG. Under fanen [c] kan du vælge [Filnummerering]. Tryk derefter på <0>. Følg trinene nedenfor for at vælge filnummerering, og tryk på <0>.

[Kontinuerlig]: Filnummereringen fortsætter i kontinuerlig rækkefølge, også selvom du skifter CF-kort. Selv når du udskifter CF-kortet fortsætter filnummereringen i rækkefølge op til 9999. Det er praktisk, når du vil gemme et billede under et vilkårligt nummer mellem 0001 og 9999 i samme mappe på din pc. Hvis det nye CF-kort indeholder billeder, der er gemt fra tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet. Hvis du vil anvende kontinuerlig filnummerering, bør du anvende et nyligt formateret CF-kort hver gang. Filnummerering efter udskiftning af CF-kortet

CF-kort-1

CF-kort-2

0051

0052

Næste filnummer i rækken

96


Nyttige funktioner

[Autoreset]: Nulstiller filnummereringen til 0001, så snart CF-kortet udskiftes. Hver gang, CF-kortet udskiftes, begynder filnummereringen fra 0001. Det er praktisk, hvis du vil sætte billeder i orden på CF-kortet. Hvis det nye CF-kort indeholder billeder, der er gemt fra tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet. For at kunne begynde filnummereringen fra 0001, skal CF-kortet formateres før brug. Filnummerering efter udskiftning af CF-kortet

CF-kort-1

CF-kort-2

0051

0001

Filnummerering er nulstillet

[Manuel reset]: Du kan til enhver tid eller til en ny mappe nulstille filnummereringen til 0001. Når du nulstiller filnummereringen manuelt, oprettes automatisk en ny mappe, og filnummereringen af billeder gemt i den mappe, begynder fra 0001. Det er praktisk, når du vil bruge forskellige mapper til de billeder, du har taget i går og de billeder, du har taget i dag. Efter manuel nulstilling, vender filnummereringen tilbage til kontinuerlig eller autoreset. Hvis mappenr. 999 oprettes, vises, [Ikke flere højere mappenumre] på LCD-skærmen. Hvis den mappe indeholder billeder, som når op på filnummer 9999, vil optagelse ikke være mulig, selvom CF-kortet stadig har lagringskapacitet. LCD-skærmen viser en meddelelse om udskiftning af CF-kort. Sørg for at udskifte CF-kortet. Filnavnet for JPEG- og RAW-billeder starter med "IMG_ ". Filtypenavnet er ".JPG" for JPEG-billeder og ".CR2" for RAW-billeder.

97


Nyttige funktioner

3 Autorotation af lodrette billeder Lodrette billeder drejes automatisk, så de vises lodret på kameraets LCD-skærm og pc i stedet for vandret. Indstilling af denne funktion kan ændres.

Under fanen [c] kan du vælge [Autorotering]. Tryk derefter på <0>. Se beskrivelserne for indstillingerne nedenfor, og vælg den ønskede indstilling. Tryk på <0>. [TilPD]: Det lodrette billede drejes automatisk både på LCD-skærmen og på din pc. [TilD]: Det lodrette billede drejes kun automatisk på din pc. [Fra]: Det lodrette billede drejes ikke automatisk.

FAQ Det lodrette billede drejes ikke under billedvisningen umiddelbart efter, at billedet er taget. Det lodrette billede drejes kun ved afspilning.

[TilPD] er indstillet, men billedet drejes ikke ved afspilning. Autorotering kan ikke bruges med vandrette billeder, der er optaget, mens [Autorotering] er slået [Fra]. Hvis du tager et lodret billede, mens kameraet peger opad eller nedad, roteres billedet muligvis ikke ved afspilning. I så fald, skal du se "Rotering af billede" på side 119.

Rotering af et billede på kameraets LCD-skærm, når [TilD] er indstillet. Indstil [TilPD], og afspil billedet. Billedet roteres.

Det lodrette billede roteres ikke på din pc-skærm. Softwaren, der anvendes, er ikke kompatibel med billedrotation. Anvend i stedet kameraets medfølgende software.

98


Nyttige funktioner

B Kontrol af kameraets funktionsindstillinger Tryk på knappen <B>, mens menuen vises for at se kameraets aktuelle indstillinger. Tryk på knappen <B>, mens menuen vises for at se indstillingerne. Tryk igen på knappen <B> for at vende tilbage til menuen. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til kameraindstillinger. Kameraets indstillingsdisplay Dato/Tid (s. 37) Billedstil (s. 63) Farverum (s. 83) Korrektion af HB (s. 88)/ HB-bracketing (s. 89)

Automatisk rotation (s. 98) Resterende kapacitet på CF-kortet Automatisk LCD-skærm fra (s. 101) Autosluk (s. 95)

99


Nyttige funktioner

3 Gendannelse af kameraets standardindstillingerN Dette gøres for at genindstille alle kameraets optageindstillinger og brugerdefinerede funktioner til standard. Dette fungerer i <d> og andre tilstande i kreativ zone.

1

Vælg [Slet indstillinger]. Under fanen [b] kan du vælge [Slet indstillinger]. Tryk derefter på <0>.

den ønskede option. 2 Vælg For at genindstille kameraet til standardindstillingerne, skal du vælge [Slet kameraindstillinger], og tryk på <0>. For at genindstille de brugerdefinerede funktioner til standardindstilingerne, skal du vælge [Slet alle brugerdef. funk.], og tryk på <0>.

[OK]. 3 Vælg Vælg [OK], og tryk på <0> for at rydde de brugerdefinerede funktioner. X Når [Slet kameraindstillinger] er indstillet, bliver kameraet nulstillet til følgende indstillinger. Indstillinger for optagelse

Indstillinger for billedoptagelse

AF-status

One-Shot AF

Kvalitet

73

AF-punktvalg

Automatisk valg af AF-punkt

ISO-hastighed

100

Lysmåling

q (Evaluerende lysmåling)

Farverum

sRGB

Fremføring

u (Enkeltoptagelse)

Hvidbalance

Q (Auto WB)

Korrektion af hvidbalance

Annulleret

HB-bracketing

Annulleret

Billedstil

Standard

Eksponeringskompensation 0 (Nul) AEB

Annulleret

Flasheksponerings0 (Nul) kompensation

* Hvidbalancedataene (s. 86), der blev opnået i brugerdefineret hvidbalance og i slet-støv-dataene (s. 112), slettes.

100


3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

3 Undgå, at LCD-skærmen slukker automatisk Det forhindrer, at sensoren for ingen visning automatisk slukker kameraindstillingerne, hvis dine øjne kommer tæt på søgeren.

Vælg [LCD auto sluk]. Vælg [LCD auto sluk] under fanen [c], og tryk på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>.

3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN Du kan tilpasse forskellige funktioner til dine optagelsespræferencer. Det kan du gøre med brugerdefinerede funktioner. Brugerdefinerede funktioner kan kun indstilles og anvendes i tilstandene i kreativ zone.

3 Indstilling af en brugerdefineret funktionN

1

Nummer på brugerdefineret funktion

Vælg [Bruger def. funk. (C.Fn)] Vælg [Bruger def. funk. (C.Fn)] under fanen [b], og tryk på <0>. X Skærmen Brugerdef. funktion vises.

nummeret på den 2 Vælg brugerdefinerede funktion. Tryk på tasten <U> for at vælge nummeret til den brugerdefinerede funktion, der skal indstilles, og tryk på <0>.

101


3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

2

en anden indstilling. 3 Vælg Tryk på <V> for at vælge den

Beskrivelse

ønskede indstilling (nummer), og tryk derefter på <0>. Gentag trin 2 og 3 for at indstille andre brugerdefinerede funktioner. Nederst på skærmen er de aktuelle brugerdefinerede indstillinger angivet under de respektive brugerdefinerede funktioners numre.

4 LukTrykmenuen. på knappen <M> for at vende tilbage til menuen. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises K på LCD-skærmen, for at indikere, at en brugerdefineret funktion er blevet indstillet. Ryd alle brugerdefinerede funktioner Vælg [Slet alle brugerdef. funk.] på menuen [b Slet indstillinger] for at nulstille alle brugerdefinerede funktioner til standardindstillingerne. (s. 100).

3 Brugerdefinerede funktionerN C.Fn-1

SET-knappen/Vælgertast funk.

Du kan tilknytte ofte brugte funktioner til knappen SET og valgtaster. 0: SET:Billedstil Tryk på <0> for at se skærmbilledet til valg af billedstil på LCD-skærmen. Når menuen vises, bruges denne til indstilling af menufunktioner. 1: SET:Kvalitet Når du trykker på <0>, vises skærmen med optagelseskvalitet, så du hurtigt kan ændre indstillingen.

102


3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

2:

3:

4:

SET:Flash exp komp Når du trykker på <0>, vises skærmbilledet til flasheksponeringskompensation, så du hurtigt kan ændre indstillingen. SET:Afspilning Når du trykker på <0>, afspilles de billeder, der er optaget på CF-kortet. Samme funktion som knappen <x>. Vælgertaster:AF tast valg Efter, at du har trykket udløserknappen halvt ned (0), skal du trykke på tasten <S> for at vælge AF-punkt. Skærmbilledet til valg af AF-punkt vises ikke. Vælg AF-punkt, mens du ser på displayet til valg af AF-punkt.

Automatisk AF-punktvalg indstilles ved at trykke på knappen <S>. For at vælge det midterste AF-punkt, skal du trykke på <0>. Hvis du vil ændre ISO-følsomheden eller en anden indstilling, som er knyttet til tasten <S>, skal du trykke på knappen, mens lukkertiden og blænden ikke vises. Hvis du trykker på knappen, mens lukkertiden og blænden vises, vises skærmbilledet til indstillinger ikke.

C.Fn-2

Lang eksp. støjreduktion

Det er praktisk til minimering af støj på optagelser, der er eksponeret i 1 sekund eller længere. 0: Fra 1:

2:

Automatisk Til 1-sekunds- eksponeringer eller længere eksponeringer, foretages støjreduktion automatisk, hvis støj, der er speciel for lange eksponeringer, er registreret. Denne [Auto]-indstilling er velegnet i de fleste tilfælde. Til Støjreduktion foretages til alle eksponeringer på 1 sekund eller længere. Denne indstilling er velegnet til støj, som ikke kan registreres eller reduceres med [Auto]-indstillingen. Når billedet er taget, tager støjreduktionsprocessen lige så lang tid som eksponeringen. Du kan ikke tage flere billeder, før støjreduktionsprocessen er afsluttet.

103


3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

C.Fn-3 0:

1:

Flash synkro- tid i tilstanden Av (blændeprioriteret)

Automatisk Flashsynkroniseringshastigheden indstilles automatisk i løbet af 30 sekunder til 1/200 sekunder. for at passe til omgivelsernes lysstyrke. 1/200sek. (fast) Flashbilledet kan tages uden kamerarystelser.

C.Fn-4

lukker/AE-låseknap

0:

AF/AE-lås

1:

AE-lås/AF Dette er praktisk, når du vil fokusere og måle separat. Tryk på knappen <A> for at autofokusere, og tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere AE-låsen. AF/AF-lås, ingen AE-lås I AI Servo AF-tilstand kan du trykke på knappen <A> for at standse AF-funktionen midlertidigt. Derved undgås, at AF-funktionen afbrydes på grund af forhindringer mellem kameraet og motivet. Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages. AE/AF, ingen AE-lås Det er praktisk i forbindelse med motiver, der hele tiden bevæger sig og standser op. I tilstanden AI Servo AF kan du trykke på knappen <A> for at starte eller stoppe betjeningen af AI Servo AF. Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages. Dermed er fokuseringen og eksponeringen altid optimal, når du venter på det afgørende øjeblik.

2:

3:

C.Fn-5

AF-hjælpelys

Du kan aktivere eller deaktivere kameraets AF-hjælpelys eller i stedet udløse det med Speedlite til EOS. 0: Udsender 1:

2:

104

Udsender ikke AF-hjælpelys udløses aldrig uanset optageforholdene. Det kan forhindre, at AF-hjælpelyset forstyrrer en anden fotografs optagelse. Kun ekstern udsendelse af flash Med en Speedlite til EOS, vil den udløse AF-hjælpelyset, når det er nødvendigt.


3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

C.Fn-6

Eksponeringstrin

0:

1/3 trin

1:

1/2 trin Indstiller i intervaller på et 1/2 trin for lukkertid, blænde, eksponeringskompensation, AEB osv. Praktisk, hvis du foretrækker at kontrollere eksponeringen i større intervaller. Eksponeringsniveauet vises i søgeren og på LCD-skærmen som vist nedenfor.

C.Fn-7

Låsning af spejl

0:

Deaktiver

1:

Aktiver Praktisk til telefotooptagelser og nærbilleder, da kameravibrationer forårsaget af spejlets refleks forhindres.

0:

Evalueret Fuldautomatisk flashfotografering ved alle forhold, fra svag belysning til udfyldningsflash ved dagslys. Gennemsnit Denne funktion, som er udstyret til øvede brugere, der vil kontrollere ekstern Speedlite, beregner gennemsnittet for hele flashmålingsområdet. Eftersom kameraet ikke udfører automatisk eksponeringskompensation, skal du om nødvendigt selv indstille flasheksponeringskompensation.

C.Fn-8

1:

E-TTL II

105


3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN

C.Fn-9 0:

Lukkersynkronisering

Synk. med 1. lukkerlamel Flashen udlades umiddelbart efter, at billedet er eksponeret. Synk. med 2. lukkerlamel Flashen udlades umiddelbart før eksponeringen afsluttes. Dette skaber et lysspor, der følger motivet i bevægelse som f.eks. en bil i mørke.

1:

Når synk. med 2. lukkerlamel er installeret, udløses flashen to gange: Først gang når du trykker udløserknappen helt ned, og igen umiddelbart før eksponeringen slutter.

C.Fn-10

Forstørret visning

0:

Kun afspilning af billeder (s. 118)

1:

Billedvisning og afspilning Hold knappen <l> nede og tryk på knappen <u> for at se et forstørret billede under billedvisningen umiddelbart efter optagelse. Under visning af et forstørret billede kan du forstørre eller reducere visningen med knapperne <u> og <y>. For at forstørre det afspillede billede med knappen <x> skal du trykke på knappen <u>.

0:

Visning Når afbryderknappen er slået til, vises kameraindstillingerne. Bibehold power OFF-status Hvis du trykkede på knappen <B> for at slukke LCD-skærmen og så slukker kameraet, tænder LCD-skærmen ikke, når du tænder kameraet igen. Det er for at spare på batteriet. Hvis du trykker på en knap som <Z> eller <E>, som viser et skærmbillede med indstillinger på LCD-skærmen, vises det respektive skærmbillede stadig. Menuskærmbillederne og billedafspilning vises også stadig, når de bliver brugt. Hvis du trykkede på knappen <B> for at tænde LCD-skærmen og så slukker kameraet, tænder LCD-skærmen, når du tænder kameraet igen.

C.Fn-11

1:

LCD-display ved power ON

Hvis C.Fn-1-4 er indstillet, skal du kontrollere, at søgeroplysningerne er slået fra, før du trykker på <Z>, <E> eller andre knapper. Hvis søgeroplysningerne stadig vises, og du trykker på knappen, vises skærmbilledet til indstillinger ikke.

106


3 Overførsel af billeder til en pc Ved at slutte kameraet til en pc kan du overføre billeder fra kameraets CF-kort ved betjening på kameraet. Dette kaldes direkte billedoverførsel. Før du slutter kameraet til din pc, skal du sørge for at installere det medfølgende software (EOS Digital Solution Disk/cd-rom) på din pc. For vejledning til installering af softwaren, skal du se "Softwarevejledning".

Forberedelse til billedoverførsel

1

Slut kameraet til din pc. Slå kameraets power-knap fra før du tilslutter det. Anvend det USB-kabel, der fulgte med kameraet, for at slutte det til din pc.

kameraets power-knap 2 Indstil til <1>. Når skærmbilledet til valg af program vises på din pc, skal du vælge [EOS Utility]. Når skærmbilledet til valg af kameramodel vises, skal du vælge kameraets model. X Skærmbilledet [EOS Utility] vises på computeren, og skærmbilledet [Direkte overførsel] vises på kameraets LCD-skærm. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, mens skærmbilledet til direkte billedoverførsel vises, kan du ikke tage billeder samtidig. Før du tilslutter kablet, skal du først slukke kameraet og trække kablet ud ved at tage fat i stikket (i stedet for ledningen).

Hvis skærmen [EOS Utility] ikke vises på computeren, kan du se "Slut kameraet til computeren, og start derefter EOS Utility" i pdf-instruktionsmanual til software på cd-rom'en.

107


3 Overførsel af billeder til en pc

Overførsel af personlige billeder til en pc De billeder, der blev sendt til din pc, gemmes i mappen [My Pictures/ Mine billeder] (Windows) eller mappen [Pictures/Billeder] (Macintosh) i undermapper, der er ordnet efter optagelsesdato.

Overfør alle de personlige billeder på CF-kortet til din pc. Vælg [Alle billeder], og tryk på <l>-knappen. X Den blå indikator på knappen <l> blinker og billedoverførslen begynder. X Når billedoverførslen er afsluttet, er indikatoren stadig tændt. Andre funktioner end [Alle billeder] beskrives nedenfor. For at begynde billedoverførslen, skal du trykke på knappen <l>. [Nye billeder] Billeder, som endnu ikke er overført til din pc, bliver automatisk valgt til overførsel af kameraet. [Overførsel af valgte billeder] Du udvælger billederne til at blive overført til din pc i en batchkørsel. For at udvælge billederne skal du følge vejledningen på næste side. [Vælg & overfør] Tryk på tasten <U> for at vælge billederne, der skal overføres til din pc, et efter et. For at afslutte, skal du trykke på knappen <M>.

108


3 Overførsel af billeder til en pc

[Tapet] Tryk på tasten <U> for at vælge et billede og overføre det. Billedet bliver derefter tapet på computerens skrivebord. For at afslutte, skal du trykke på knappen <M>. Hvis du trykker på knappen <0> i stedet for knappen <l> vises dialogboksen til bekræftelse. Vælg [OK], og tryk på <0> for at starte overførslen.

Valg af billeder til overførsel Du vælger de billeder, der skal overføres til din pc, et efter et.

1

Vælg [Transfer rækkefølge]. Vælg [Transfer rækkefølge] under fanen [x], og tryk på <0>. X Skærmbilledet til overførsel af bestillinger vises.

[Bestil]. 2 Vælg Vælg [Bestil], og tryk på <0>. X Et billede bliver vist.

det billede, der skal 3 Vælg overføres. Tryk på tasten <U> for at vælge billede, og tryk på tasten <V> for at sætte en markering <X> øverst til venstre. Gentag trinnet for alle de billeder, du vil overføre. Du kan vælge at overføre op til 998 billeder.

109


3 Overførsel af billeder til en pc

Tryk på tasten <M> for at gemme billedvalgene på CF-kortet. Menuskærmbilledet vises derefter igen. Oplysninger om [Alle] Når du vælger [Alle] i trin 2 vises skærmbilledet til venstre. Hvis du vælger [Marker alt] og trykker på <0>, overføres op til 998 billeder i en batchkørsel. Hvis du vælger [Slet alt] og trykker på <0>, annulleres alle dine billedvalg til overførsel.

Sæt ikke et CF-kort, som har en overførselsrækkefølge fra et andet kamera, ind i kameraet, for at prøve at angive en anden overførselsrækkefølge. I så fald risikerer du, at alle de valgte billeder overskrives. Derudover er overførselsrækkefølgen måske ikke mulig. Det afhænger af billedtypen. Hvis et RAW-+JPEG-billede er udvalgt til overførsel, vil de blive regnet for ét billede, selvom både RAW- and JPEG-billederne overføres til din pc. Tryk på knappen <I> i trin 3 for at se en samtidig visning af tre billeder. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til at se enkelte billeder.

110


3 Automatisk rensning af sensoren Når du slår kameraets power-knap til eller fra, fjerner den selvrensende sensorenhed automatisk det støv, som har sat sig på billedsensoren. Du bør normalt lægge mærke til denne funktion. Men hvis du vil aktivere eller deaktivere denne selvrensende funktion manuelt, skal du følge vejledningen nedenfor.

Manuel selvrensende funktion Vælg [Sensor rens: Auto]. Under fanen [b] kan du vælge [Sensor rens: Auto], og trykke på <0>. Når du har valgt [Rens nu], skal du trykke på <0>. Den selvrensende funktion udføres i ca. 1 sek. Derefter vises menuen igen. For maksimal effektivitet, skal du sætte kameraet vandret (uden at vippe det op eller ned) før udførelse af [Rens nu]. Hvis [Rens nu] er nedtonet og ikke kan vælges, skal du vente et øjeblik, indtil det er muligt.

Deaktivering af automatisk sensorrensning Når skærmbilledet oven over vises, skal du trykke på tasten <U> for at vælge [Indstil], og trykke på <0>. Tryk på tasten <U> for at vælge [Fra], og tryk derefter på <0>. For at forhindre, at støv kommer ind i kameraet, skal du huske følgende afhjælpningsprocedure: Når du udskifter objektiver, skal du gøre det et sted, hvor der er mindst mulig støv. Ved opbevaring af kameraet uden påsat objektiv, skal du sørge for at sætte kameradækslet på. Rens kameradækslet, før påsætning.

111


3 Tilføjelse af slet-støv-dataN Normalt fjerner den selvrensende sensorenhed det meste af det støv, der kan ses på optagede billeder. Men i tilfælde af resterende synligt støv kan du føje slet-støv-data til billedet for senere at fjerne støvpletter. Slet-støv-data bruges af Digital Photo Professional program (tilgængeligt) for automatisk sletning af støv.

Forberedelse Tag et fuldstændig hvidt objekt (papir osv.). Indstil længden på objektivets brændvidde til 50 mm eller længere. Indstil objektivets fokusfunktionsvælger til <MF>, og indstil fokus til uendelig (∞). Hvis objektivet ikke har nogen distanceskala, skal du se foran på motivet og dreje fokusringen hele vejen rundt med uret.

Hent slet-støv.dataene

1

Vælg [Slet støv data]. Vælg [Slet støv data] under fanen [m], og tryk på <0>. X Skærmbilledet for slet-støv-data vises.

[OK]. 2 Vælg Vælg [OK], og tryk på <0>. Sensorens automatiske, selvrensende funktion udføres, og derefter vises et meddelelsesskærmbillede.

112


3 Tilføjelse af slet-støv-dataN

et fuldstændig hvidt 3 Fotografer objekt. Hold en afstand på 20 - 30 cm og fyld søgeren helt ud med det hvide objekt. Tag derefter billedet. X Billedet tages i tilstanden blændeprioritet med en blænde på f/22. Da det optagede billede ikke bliver gemt, er det ikke nødvendigt at installere et CF-kort i kameraet. Billeddataene hentes stadig. X Når billede er optaget, hentes dataene. Når dette er afsluttet, vises skærmbilledet "Data hentet". Vælg [OK], og tryk på <0>. Menuen vises igen.

Oplysninger om slet-støv-dataene Når slet-støv-dataene er hentet, føjes de til de JPEG- eller RAWbilleder, der optages derefter. Dataene føjes også til billeder taget i tilstandene i basiszone. Før en vigtig optagelse bør du opdatere sletstøv-dataene ved at hente dem igen. Oplysninger om automatisk fjernelse af støv med den medfølgende software findes i pdf-instruktionsmanualen til software på cd-rom'en. Slet-støv-dataene, der er føjet til billedet, er så små, at de næppe vil påvirke størrelsen på billedfilen.

113


3 Oplysninger om "Sensorrensning: Manuel"N Under fanen [b] er [Sensor rens: Manuel] hovedsageligt til brug for servicemedarbejdere hos Canon. Støv som ikke kunne fjernes af den selvrensende sensorenhed, kan fjernes direkte på sensoren. Derfor skal du normalt ikke anvende denne funktion. Overfladen på billedsensoren er yderst skrøbelig. Lad et Canonservicecenter rense sensoren, hvis den skal renses direkte. Hvis du vil rense sensoren selv, skal du følge fremgangsmåden nedenfor:

1

Vælg [Sensor rens: Manuel]. Under fanen [b] kan du vælge [Sensor rens: Manuel], og trykke på <0>.

[OK]. 2 Vælg Vælg [OK], og tryk på <0>. X Spejlet låser på et øjeblik og lukkeren åbner for at eksponere sensoren. Du kan nu rense sensoren.

rensning. 3 Afslut Indstil power-knappen til <2>.

Gør aldrig noget af det følgende ved rensning af sensoren. Hvis strømmen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan beskadige lukkergardinerne og billedsensoren. • Indstil ikke power-knappen til <2>, åbn ikke dækslet til CF-kortet og åbn ikke dækslet til batterirummet. Sensoren må aldrig renses med luft eller gas på dåse. Det anbefales at bruge vekselstrømsadaptersættet (s. 154) til strømkilden. Hvis du bruger et batteri, skal du sørge for, at det er fuldt opladet.

114


6

Billedhåndtering Dette kapitel beskriver funktioner, der har med billedvisning at gøre. Få mere at vide om billedafspilning, omtalt i kapitel 2 "Grundlæggende optagelse og billedafspilning", og om hvordan du viser billeder på en tv-skærm. Du kan også slette billeder. Hvis billedet er taget med et andet kamera: Kameraet kan muligvis ikke vise billeder, hvis billedet er optaget med et andet kamera, redigeret på en pc, eller hvis filnavnet er ændret.

115


x Hurtig billedsøgning H Vis 9 billeder på et skærmbillede (Indeksvisning) Indeksvisningen aktiverer hurtigere billedsøgning.

1

Aktiverer indeksvisning. Under billedafspilning, skal du trykke på knappen <I> for at se indeksvisningen. X Det markerede miniaturebillede fremhæves med en grøn ramme.

et billede. 2 Vælg Tryk på tasten<S> for at flytte den grønne ramme i den respektive retning. Tryk på knappen <u> for at forstørre det valgte billede til visning af et enkelt billede.

Hurtig billedsøgning med indeksvisning Med indeksvisningen kan du se ni billeder ad gangen.

1

Tryk på knappen <C>. X Alle ni miniaturebilleder markeres med en grøn ramme.

næste skærmbillede. 2 SeTryk på tasten <U>for at gå hen til de næste eller forrige ni billeder.

3 116

Vælg et billede. Tryk på knappen <C> og kun et billede markeres i grønt. Tryk derefter på tasten <S> for at vælge et vilkårligt billede.


x Hurtig billedsøgning

C: Spring mellem billeder Når CF-kortet indeholder mange billeder, kan du gennemse dem 10 eller 100 billeder ad gangen. Hvis billederne er taget på forskellige dage, kan du gennemse dem efter dato. Denne teknik til at gennemse billeder med kaldes Spring. Spring-metode

1

Åbn spring-visning Under billedafspilning skal du trykke på knappen <C>. X Nederst på skærmen vises springlinien.

Spring-linie

spring-metode. 2 Vælg Tryk på tasten <V> for at vælge spring-metode ( Spring 10 bil. / Spring 100 bil. / Spring til optagelsesdato).

ved spring. 3 Gennemse Tryk på tasten <U> for at gennemse billeder med den springmetode, du valgte. Tryk på knappen <C> for at annullere spring mellem billederne. Springtilstanden afslutter.

117


u/y Forstørret visning Det valgte billede kan forstørres op til 10x på LCD-skærmen i intervaller på 1,5x.

1

Forstørret

Forstør billedet. Under billedafspilning, skal du trykke på knappen <u> for at forstørre billedet. Hold knappen <u> nede for at øge forstørrelsen. Tryk på knappen <I> for at formindske visningen. Hvis du holder knappen nede, fortsætter billedet med at blive formindsket, indtil det når den størrelse, det havde, før det blev forstørret.

omkring på billedet. 2 RulTryk på tasten <S> for at rulle i den respektive retning. Tryk på knappen <x> for at afslutte den forstørrede visning, og enkeltbilledvisningen vender tilbage.

Tip til forstørret visning Den forstørrede visning kan bibeholdes, når du ser den næste eller forrige side. Når du drejer hen <6>, kan du se et nyt billede, uden at forstørrelsen ændres. Tryk på knappen <C>, og tryk på tasten <U> for at springe 10 billeder. Forstørret visning er mulig fra indeksvisningen. Tryk på knappen <u> for at få vist et enkelt billede. Tryk igen for at få vist et forstørret billede. Forstørret visning er også mulig under billedvisningen efter optagelse. Hvis [b Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)]-menuens [Forstør billede] (p. 106) er indstillet til [1: Billede vis og optag] er forstørret billede mulig med <l> + knappen <u>. Hvis du trykker på knappen <u> bliver billedet forstørret.

118


3 Billedrotation Efter, at du har taget billedet, kan du rotere det, så det vises i den korrekte orientering.

1

Vælg [Rotér]. Vælg [Rotér] under fanen [x], og tryk på <0>. X Et billede bliver vist.

et billede. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal roteres. Du kan også vælge et billede på indeksvisningen.

billedet. 3 Roter Billedet roteres med uret, hver gang du trykker på <0>. For at rotere andre billeder, skal du gentage trin 2 og 3. For at afslutte skærmbilledet Rotér, skal du trykke på knappen <M>. Menuen vises igen. Sådan får du vist de roterede billeder ved afspilning Når [Autorotering] på side 98 er indstillet til [TilPD], roteres billedet til afspilning.

Du skal ikke rotere billedet, som beskrevet ovenfor, hvis du har indstillet [c Autorotering] til [Til PD] (s. 98), før du foretager lodrette optagelser.

119


3 Automatisk afspilning Billederne på CF-kortet kan afspilles i et automatisk diasshow. Hvert billede vises i ca. 4 sek.

1

Vælg [Autovisning]. Vælg [Autovisning] under fanen [x], og tryk på <0>. X Skærmbilledet til automatisk visning vises.

autovisningen. 2 Start X Meddelelsen [Henter billede...]

Ð

vises i få sekunder, og derefter starter autovisningen. Tryk på <0> for at standse autovisningen midlertidigt. Under pause vises [ ] øverst til venstre på billedet. Tryk på <0> igen for at genetablere autovisningen.

3 StopTrykautovisningen. på knappen <M> for at stoppe autovisningen og vende tilbage til menuen.

Tryk på knappen <B> under autovisning for at ændre visningsformat. Tryk på knappen <U> mens billedet er sat på pause, for at få vist et andet billede. Autosluk understøttes ikke under autovisningen. Visningstiden kan variere, afhængigt af billedet.

120


Visning af billederne på tv Du kan slutte kameraet til et tv med det kabel, der fulgte med kameraet, og se billederne på tv-skærmen. Du skal altid slukke kameraet og tv'et før tilslutning og frakobling.

1

Slut kameraet til tv'et. Åbn dækslet til kamerastikkene. Slut kameraets <1>-stik til tv'ets VIDEO IN-stik med videokablet (tilgængeligt). Tryk kabelstikket helt i bund.

tv'et, og indstil 2 Tænd indgangsvælgeren til VIDEO IN.

Video In-stik

kameraets power-knap 3 Indstil til <1>. X Kameraets indstillingsdisplay vises på tv-skærmen.

på knappen <x>. 4 Tryk X Billedet vises på tv-skærmen (Der vises ikke noget på kameraets LCD-skærm.) Når du er færdig, skal du indstille afbryderknappen til <2>, slukke for tv'et og derefter frakoble videokablet.

Hvis det korrekte videosystemformat ikke er indstillet, bliver billedet ikke vist korrekt. Indstil det korrekte videoformat med [b Videosystem]. Brug ikke andre videokabler end det medfølgende. Billederne kan måske ikke vises, hvis der benyttes et andet kabel. Afhængigt af tv'et eller skærmen kan dele af billedet blive beskåret.

121


3 Beskyttelse af billeder Med denne funktion undgår du at slette billeder ved en fejl.

1

Vælg [Beskyt]. Vælg [Beskyt] under fanen [x], og tryk på <0>. X Et billede bliver vist.

et billede. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal skrivebeskyttes. Du kan også vælge et billede på indeksvisningen.

billedet. 3 Beskyt Når du trykker på <0>, vises <K>

Ikon for billedbeskyttelse

nederst på skærmen, og billedet er nu skrivebeskyttet. Tryk igen på <0> for at annullere billedbeskyttelsen. Ikonet <K> forsvinder. For at beskytte et nyt billede skal du gentage trinene 2 og 3. For at afslutte billedbeskyttelse, skal du trykke på knappen <M>. Menuen vises igen.

Når et billede er beskyttet, kan det ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette et beskyttet billede, skal du først ophæve beskyttelsen. De beskyttede billeder slettes ikke, selvom du sletter alle billeder (s. 123). Dette er praktisk, når du vil slette alle unødvendige billeder på én gang.

122


L Sletning af billeder Du kan enten vælge eller slette billeder et for et eller slette dem i en batchkørsel. Beskyttede billeder (s. 122) bliver ikke slettet. Når et billede er slettet, kan det ikke gendannes. Kontroller en ekstra gang, at du ikke skal bruge billedet, før du sletter det. Beskyt billeder, hvis du vil undgå, at de slettes ved et uheld.

1

Afspil billedet. For at slette billeder et efter et skal du trykke på tasten <U> for at vælge det billede, der skal slettes.

menuen for sletning. 2 VisTryk på knappen <L>. X Nederst på skærmen kan du se, hvordan billedet kan slettes.

billederne. 3 SletVælg [Slet], og tryk på <0>. Det viste billede slettes. Hvis du vælger [Alle] og trykker på <0>, slettes alle ubeskyttede billeder. X Når dialogboksen til bekræftelse vises og du vælger [OK] og trykker på <0>, slettes billedet/billederne.

Tryk på <0> under sletningen for at annullere sletningen.

123


Skærm med optagelsesoplysninger Når du trykker på knappen <B> under enkeltbilledvisning, kan du skifte til skærmbilledet med optagelsesoplysninger. Visningen af optagelsesoplysningerne viser følgende. Visning af grundlæggende oplysninger Mappenummer Filnummer Lukkertid og blænde Det afspillede billedes nummer/ Samlet antal billeder optaget

Optagelsesoplysninger Filnummer Histogram Mængde af flasheksponeringskompensation Farverum Hvidbalance HB-Korrektion Optagelsestilstand ISO-følsomhed

Billede Optagelsestidspunkt Optagelsesdato Lukkertid Det afspillede billedes nummer/ Samlet antal billeder optaget

Lysmålingsmetode Monokrom Filstørrelse*

Blænde Billedbeskyttelse Omfang af eksponeringskompensation

Billedoptagelseskvalitet

* Med RAW-+JPEG-filer vises JPEG-filstørrelsen.

Højlysalarm Når optagelsesoplysningerne vises, blinker de overeksponerede højlysområder. Hvis du ønsker flere billeddetaljer i de overeksponerede områder, skal du indstille eksponeringskompensationen til en negativ værdi og gentage optagelsen. I tilstandene til andre billedafspilninger end enkeltbilledvisning som f.eks. indeksvisning og forstørret visning, kan du stadig trykke på knappen <B> for at vise de grundlæggende oplysninger eller slå dem fra.

124


Skærm med optagelsesoplysninger

Histogram Displayet for lysstyrkehistogram viser fordelingen af eksponeringsniveauet, samlet lysstyrke og nuancer. Og displayet for RGB-histogram er praktisk til kontrol af farvemætning nuancer. Displayet kan udskiftes med menuen [x Histogram]. Analyse af histogrammet og brug af det til forbedring af næste optagelse kræver omfattende viden og erfaring. Her gives kun en grundlæggende beskrivelse.

Histogrameksempler

Mørkt billede

Normalt billede

[Lysstyrke]-display Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af Lyst billede billedets lysstyrkeniveau. Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og lyst til højre), og den lodrette akse angiver antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau. Jo flere pixel, der er i venstre side, jo mørkere er billedet. Og jo flere pixel, der er i højre side, jo lysere er billedet. Hvis der er for mange pixel i venstre side, går skyggernes detaljeringsgrad tabt. Og hvis der er for mange pixel i højre side, går de fremhævede detaljer tabt. De mellemliggende toner gengives. Ved kontrol af billedets lysstyrkehistogram kan du se biasekponeringsniveauet og den samlede tilstand for tonereproduktionen. [RGB]-display Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af billedets lysstyrkeniveau for hver primærfarve (RGB eller rød, blå og grøn). Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og lyst til højre), mens den lodrette akse angiver antallet af pixel for hver farvelysstyrkeniveau. Jo flere pixel der i venstre side, jo mørkere og mindre fremtrædende bliver farven. Og jo flere pixel, der er i højre side, jo lysere og tæt bliver farven. Hvis der er for mange pixel i venstre side, mangler den respektive farveoplysning. Og hvis der er for mange pixel i højre side, bliver farven for mættet og uden nuancer. Ved kontrol af billedets RGB-histogram kan du se farvemætningen, tilstanden af gradvis overgang og hvidbalancebiasen.

125


7

Udskrivning af billeder Kameraet kan sluttes direkte til en PictBridge-printer eller til en CP Direct- eller Bubble Jet-printer og udskrive billeder. Du kan vælge et antal billeder og udskrive dem alle i en enkelt batchkørsel (DPOF). (s. 144). Om DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er standard til lagring af udskrivningsinstruktioner (billedvalg, antal kopier osv.) på CF-kortet. På denne måde kan du udskrive flere billeder i en enkelt batchkørsel eller angive udskrivningsrækkefølgen til et fotolaboratorium.

Canons PictBridge-websted Nedenstående websted indeholder flere oplysninger om, hvordan du bruger dit Canon-kamera sammen med forskellige printere, f.eks. hvilke papirtyper du skal bruge. http://canon.com/pictbridge/

127


Konventioner anvendt i dette kapitel Som vist neden for omhandler dette kapitel procedurer til forskellige printertyper. Når du er færdig med "Forberedelse af udskrivning" på næste side, skal du følge de instruktioner, der gælder for din printer på de angivne sider. "Bubble Jet Direct" forkortes "BJ Direct." Canon PIXMA/SELPHY DS-printer

Canon SELPHY CP/CP/BJ-printer

Kompatibel med PictBridge

wPictBridge eller

ACP Direct

wPictBridge

Ikke-Canon printer

Kun kompatibel med BJ Direct

Kompatibel med PictBridge

SBJ Direct

wPictBridge

Forberedelse af udskrivning: Side 129 - 131

w

Side 132 - 138

A

128

Side 139 - 141

Side 132 - 138

S

Side 139 - 141


Forberedelse af udskrivning Du kan udføre proceduren for direkte udskrivning med dit kamera alene, mens du ser på LCD-skærmen.

Tilslutning af kameraet til printeren

1

Indstil kameraets power-knap til <2>.

printeren. 2 Konfigurer Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.

til printeren. 3 SlutSekameraet tabellen for at se, hvilket kabel du skal bruge. Printer

w w A w S A S

Anvendeligt kabel

Kun PictBridge PictBridge og CP Direct

Interfacekabel følger med kameraet. Stikkene i begge ender har ikonet <D>.

PictBridge og BJ Direct Kun CP Direct Kun BJ Direct

Det kabel, der fulgte med printeren. Kun det ene stik er mærket med ikonet <D>.

129


Forberedelse af udskrivning

Når du slutter kabelstikket til kameraets <C>-stik, skal kabelstikkets symbol <D> vende mod forsiden af kameraet. Yderligere oplysninger om tilslutning af printeren findes i printerens instruktionsmanual.

4 Tænd printeren. kameraets power-knap 5 Indstil til <1>. X Fra nogle printere høres et bip. wPictBridge

ACP Direct

SBJ Direct

130

6

Afspil billedet. Tryk på knappen <x>. X Billedet og printerikonet <w>, <A> eller <S>, som indikerer printerforbindelse, vises. X <l>-knappens lampe lyser blåt. Den videre fremgangsmåde afhænger af det viste ikon. Se siderne nedenfor. Ikon

Referencesider

w

132 - 138, 143

A S

139 - 141, 143


Forberedelse af udskrivning

RAW-billeder understøtter ikke direkte udskrivning. Hvis du anvender et batteri for at give kameraet strøm, skal du sørge for, det er fuldt opladt. Det er muligt at udskrive i op til 4 timer med et fuldt opladt batteri. Hvis du hører et langt bip i trin 5, er der problemer med PictBridgeprinteren. For at finde ud af hvad, der er galt, skal du gøre følgende: Tryk på knappen <x> for at afspille billedet og følg trinene nedenfor. 1. Tryk på <0>. 2. Vælg [Print] på printindstillingsskærmen. Der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen. (s. 138). Kameraet må kun sluttes til printeren med det dedikerede interfacekabel. Tag ikke kablet ud når udskrivningen er begyndt og mens den blå indikator på knappen <l> blinker. Sluk kameraet og printeren, før du tager kablet ud. Træk i stikket, ikke i kablet. Det anbefales at anvende vekselstrømsadaptersættet ACK-DC20 (som fulgte med kameraet) til at forsyne kameraet med strøm.

131


wUdskrivning med PictBridge Indstillingerne varierer, afhængigt af printeren. Nogle indstillinger kan være deaktiveret. Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual. Ikon for tilsluttet printer

1

Vælg det billede, der skal udskrives. Kontroller, at ikonet <w> vises øverst til venstre på LCD-skærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal udskrives.

på <0>. 2 Tryk X Skærmen med printindstillinger vises. Skærm med udskriftsindstillinger Indstiller udskrivningseffekter. Slår datoen eller filnummerindfotograferingen til eller fra. Indstiller det antal, der skal udskrives. Indstiller beskæringsområdet. Indstiller papirformat, papirtype og layout. Vender tilbage til trin 1. Starter udskrivningen. De valgte indstillinger for Papirformat, Papirtype og Layout vises. * Afhængig af printertypen er det muligt, at dato- og filnummerindfotograferingen, beskæring og andre indstillinger ikke er tilgængelige.

[Papirindstill.]. 3 Vælg Vælg [Papirindstill.], og tryk på <0>. X Skærmen med papirindstillinger vises.

132


wUdskrivning med PictBridge

QSådan indstiller du papirformatet Vælg papirformat efter det papir, der er indsat i printeren, og tryk på <0>. X Skærmen med papirtype vises.

YIndstilling af papirtype Vælg papirtype efter det papir, der er indsat i printeren, og tryk på <0>. X Skærmen Layout vises.

Oplysninger om papirtype Læs instruktionsmanualen til printeren, når du bruger en Canon-printer og Canon-papir for at se, hvilke papirtyper, der kan bruges.

USådan indstiller du side-layout Vælg side-layout, og tryk på <0>. X Skærmen med printindstillinger vises igen.

133


wUdskrivning med PictBridge

Uden kant

Udskriften får ingen hvide kanter. Hvis din printer ikke kan udskrive billeder uden hvid kant, kommer der hvide kanter på udskrifterne.

Med kant

Billedet udskrives med en hvid kant.

Med kantc xx-up

Optagelsesoplysningerne* indfotograferes på kanten på udskrifter på 9x13 cm og større. Valgmulighed om udskrivning af 2, 4, 8, 9, 16 eller 20 billeder på et ark.

20-pc 35-opp

På A4 udskrives 20 eller 35 miniaturebilleder af billeder bestilt gennem DPOF . [20-opc] får optagelsesoplysningerne* indfotograferet på siden af hvert miniaturebillede og filnummeret og datoen** indfotograferet nederst på hvert miniaturebillede. [35-opp] får filnummeret og datoen** indfotograferet nederst på hvert miniaturebillede.

Standard

Billedet får ingen kant med en Canon-printer.

* Kameranavn, objektivnavn, optagelsestilstand, lukkertid, blænde, mængden af eksponeringskompensation,ISO-følsomhed, hvidbalance osv. indfotograferes fra Exifdataene. ** Dette afhænger af optionen for <I>-dato/filnummerindfotograferingen i trin 5 (s. 137).

printeffekter. 4 Indstil Indstil efter behov. Hvis du ikke har brug for at indstille nogen udskrivningseffekter, skal du gå til trin 5 på side 137. Vælg det ønskede element, øverst til højre, og tryk på <0>. Tryk derefter på tasten <U> for at vælge den ønskede udskrivningseffekt, og tryk på <0>. EFra

Der bliver ikke udført automatisk korrektion.

ETil

Billedet udskrives med printerens standardfarve. Billedets Exifdata bruges til at udføre automatiske korrektioner.

ELevende

Billedet udskrives med en højere farvemætning for mere levende blå og grønne farver.

0S/H

Udskriver sort-hvid med helt sort farve.

0Kold tone

Udskriver i sort-hvid med en kold, blålig sort farve.

0Varm tone Udskriver i sort-hvid med en gullig sort farve. Der udføres ingen automatisk korrektion, og billedets naturlige farve og kontraster bibeholdes. PNaturlig PNaturlig M

Udskrivningsegenskaberne er det samme som indstillingen "Naturlig". Men denne indstilling giver mulighed for finere udskrivningsjusteringer end "Naturlig".

Afhængig af printeren vises visse elementer muligvis ikke.

134


wUdskrivning med PictBridge

Sådan justerer du udskrivningseffekter Vælg element med trin 4. Når vises som vist til venstre, skal du trykke på knappen <C>. Derefter kan du indstille parametrene til fine justeringer. De parametre som kan justeres til det valgte element, vises i tabellen nedenfor. Vælg element, og tryk på <0>. (k: Justerbar)

Fra / Til / Levende / Naturlig

Naturlig M

S/H / Kold tone / Varm tone

Lysstyrke

k

k

k

Juster niveauer

k

k

k (ansigt) Lysere Rødøjekorrektion

k

k

k

k

k

k

Kontrast

k

k

Farvemætning

k

Element

Detalje indst.

Farvetone

k

k

Farvebalance

Når du har udført fine justeringer til udskrivningseffekterne, vender alle justeringer tilbage til standard, hvis du udfører trin 4 igen for at ændre indstillingerne til udskrivningseffekterne. Hvis du vælger [Standard], kan udskrivningsjusteringerne ikke justeres.

[Lysstyrke] Tryk på tasten <U> for at udføre justeringen, og tryk på <0>.

135


wUdskrivning med PictBridge

[Juster niveauer] Vælg element, og tryk på <0>. Vælg [Manual], og tryk på <0>. Skærmbilledet til justering af niveauer vises. Tryk på tasten <U> for at justere skyggerne (sort) mellem 0 og 127. Tryk på knappen <C>. Tryk på tasten <U> for at justere højlysområder (hvide) til mellem 128 og 255. Tryk <0> for at afslutte. Det forrige skærmbillede vises igen. [kLysere] [Rød-øje korr.] Vælg [Fra] eller [Til], og tryk på <0>.

Detaljeindstilling af udskrivningseffekter Vælg [Detalje inst.], og tryk på <0>. Skærmbilledet til indstilling vises igen. Vælg element, og tryk på <0>.

[Kontrast] [Farvemætning] [Farvetone] Tryk på tasten <U> for at udføre justeringen, og tryk på <0>.

136


wUdskrivning med PictBridge

[Farvebalance] Tryk tasten <S> i en af de fire retninger for at flytte mærket " " til den rette position. B er blå, A er gul, M er magenta, og G er grøn. Farvebalancen skifter i den respektive retning. Øverst til højre indikerer "FLYT" farvebalanceretning og korrektionsmængde. Tryk <0> for at afslutte. Det forrige skærmbillede vises igen. Efter, at du har afsluttet detaljeindstillinger af udskrivningseffekter, skal du trykke på knappen <M>, og gå til trin 5.

indstiller du datoen og 5 Sådan filnummerindfotograferingen. Indstil efter behov. Vælg <I>. Tryk på tasten <U> for at vælge de(t) element(er), der skal indfotograferes.

antallet af kopier. 6 Angiv Indstil efter behov. Vælg <R>. Tryk på tasten <U> for at vælge udskrivningsantal. Yderligere oplysninger om beskæring findes på side 142.

137


wUdskrivning med PictBridge

7 StartVælgudskrivning. [Print], og tryk på <0>. X Den blå indikator på knappen <l> blinker og udskrivningen begynder. Når udskrivningen er udført, vender skærmen tilbage til trin 1. Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg derefter [OK] og tryk på <0>. Håndtering af printerfejl Hvis du løser en printerfejl (igen blæk, ingen papir osv.) og vælger (Fortsæt) for at genoptage udskrivning, og udskrivningen ikke genoptages, skal du betjene knapperne på printeren for at genoptage udskrivningen. Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.

Fejlmeddelelser Hvis der opstår et problem under udskrivningen, vises der en fejlmeddelelse på kameraets LCD-skærm. Tryk på <0> for at stoppe udskrivningen. Genoptag udskrivningen, når problemet er løst. Yderligere oplysninger om løsning af printerproblemer findes i printerens instruktionsmanual. Papirfejl Kontroller, at papiret ligger korrekt i printeren. Blækfejl Kontroller printerens blækniveau, og kontroller overskudsbeholderen. Hardwarefejl Kontroller, om der er andre problemer end manglende papir og blæk. Filfejl Det markerede billede kan ikke udskrives via PictBridge. Billeder, der er taget med et andet kamera eller redigeret på en computer, kan muligvis ikke udskrives. Det kan vare et stykke tid, før udskrivningen starter, efter du har valgt [Print]. Det afhænger af billedformatet og optagelseskvaliteten. Indstillingen [Standard] for printeffekter og andre indstillinger er de standardindstillinger, der er indstillet af printerproducenten. Yderligere oplysninger om hvad [Standard]-indstillinger er, findes i printerens instruktionsmanual.

138


A/S Udskrivning med CP Direct og BJ Direct Ikon for tilsluttet printer

1

Vælg det billede, der skal udskrives. Kontroller, at ikonet <A> eller <S> vises øverst til venstre på LCDskærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal udskrives.

på <0>. 2 Tryk X Skærmen med printindstillinger vises. Skærm med udskriftsindstillinger

Indstiller det antal, der skal udskrives. Indstiller beskæringsområdet. Indstiller udskriftstilen. Vender tilbage til trin 1. Starter udskrivningen. Indstillingerne for udskrivning vises. <H> er datoikonet.

[Stil]. 3 Vælg Vælg [Stil], og tryk på <0>. X Skærmen Stil vises.

139


A/S Udskrivning med CP Direct og BJ Direct

[Billede] (CP Direct)

[Papir] (BJ Direct)

de ønskede indstillinger. 4 Angiv Vælg element, og tryk på <0>. Vælg indstilling, og tryk på <0>. [Billede] (CP Direct) er valgbar vælges, når du bruger papir i kortformat. Hvis du vælger [Flere], udskrives otte små billeder af det samme billede på et enkelt stykke papir. Til [Papir] (BJ Direct) vælges det format, som papiret i printeren har.

[Kanter]

Kontroller indstillingerne for [Kanter] og [Dato], og indstil dem efter behov. Tryk på knappen <M>, når du er færdig, for at vende tilbage til printindstillingsskærmbilledet. [Dato]

antallet af kopier. 5 Angiv Indstil efter behov. Vælg <R>. Tryk på tasten <U> for at indstille kopiantallet, og tryk på <0>. Angiv et nummer fra 1 til 99.

140


A/S Udskrivning med CP Direct og BJ Direct

beskæringen. 6 Indstil Indstil efter behov. Yderligere oplysninger om beskæring findes på side 142.

7 StartVælgudskrivning. [Print], og tryk på <0>. X Den blå indikator på knappen <l> blinker og udskrivningen begynder. Når udskrivningen er udført, vender skærmen tilbage til trin 1. Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg derefter [OK] og tryk på <0>.

Med CP Direct kan det være vanskeligt at se datoen, hvis den indfotograferes på en lys baggrund eller kant. Med CP Direct kan [Kanter] and [Dato] ikke vælges, hvis [Flere] er valgt. [Uden kant] vælges, og [Dato] indstilles til [Fra]. Billedet beskæres på alle fire kanter. Hvis [Med kant] er indstillet, indfotograferes datoen måske på kanten, afhængigt af printeren.

Udskrivningen stopper ikke, hvis du vælger [Stop], ved udskrivning af et enkelt billede. Hvis du udskriver flere billeder, stopper udskrivningen, når det igangværende billede er udskrevet. Hvis der opstår et problem under udskrivningen, vises der en fejlmeddelelse på kameraets LCD-skærm.

141


Beskæring af billedet Du kan beskære billedet, så du kun udskriver den valgte del af billedet, som hvis billedet blev komponeret igen. Beskær billedet, lige før det udskrives. Hvis du indstiller beskæringen og derefter angiver printindstillinger, bliver du måske nødt til at indstille beskæringen igen.

1

Vælg [Trim]. Vælg [Trim], og tryk på <0>. X Skærmen til beskæring vises.

billedet. 2 Beskær Billedområdet inden for beskæringsrammen udskrives. Betjeningsguiden forsvinder, mens du beskærer billedet. Den vises igen efter 5 sek. uden betjening. Ændring af beskæringsrammen. Når du trykker på knappen <u> eller <I>, ændres størrelsen på beskæringsrammen. Jo mindre beskæringsrammen er, jo større vil billedformatet være. Flytning af beskæringsrammen Tryk på tasten <S> for at flytte den beskæringsrammen i den respektive retning. Flyt beskæringsrammen, indtil det ønskede billedområde eller den ønskede komposition vises. Rotation af rammen Med knappen <B> kan du skifte mellem lodret og vandret orientering af beskæringsrammen. For eksempel kan et vandret billede udskrives som et lodret billede.

142


Beskæring af billedet

Det billedområde, der skal udskrives

3 LukTrykmenuen. på <0>. X Skærmen med printindstillinger vises. X Det beskårne billedområde, der skal udskrives, vises øverst til venstre.

Det beskårne billedområde bliver muligvis ikke, som du har angivet, afhængigt af printeren. Jo mindre beskæringsramme, jo mere grovkornet bliver billedet. Hvis billedet er for grovkornet, bliver beskæringsrammen rød. Beskær billedet, mens du ser på kameraets LCD-skærm. Beskæringsrammen vises muligvis ikke helt nøjagtigt på en tv-skærm. Beskæringsrammen afhænger af indstillingerne for [Papirindstill.], [Billede] / [Papir], [Sidelayout] / [Kanter].

Easy Printing Når du udskriver direkte fra dit kamera til din printer, gemmes udskriftsindstillingerne i dit kamera. Gør følgende for at bruge samme indstillinger igen. Vælg billede, og tryk på knapindikatoren på <l>, som lyster blåt. Udskrivningen starter.

Du kan kun udskrive en enkelt udskrift hver gang. Beskæring aktiveres ikke.

143


3 Bestilling af udskrift Udskriftsindstillinger Vælg printtypen, indfotografering af dato og filnummer. Printindstillingerne anvendes på alle de bestilte billeder. (De kan ikke indstilles for de enkelte billeder.)

1

Vælg [Printrækkefølge]. Vælg [Printrækkefølge] under fanen [x], og tryk på <0>. X Skærmbilledet med printrækkefølgen vises.

[Indstil]. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge [Indstil], og tryk derefter på <0>. X Skærmen med printindstillinger vises.

de ønskede indstillinger. 3 Angiv Indstil [Printtype], [Dato] og [Fil nr.]. Vælg element, og tryk på <0>. Vælg indstilling, og tryk på <0>. [Printtype]

144

[Dato]

[Fil nr.]


3 Bestilling af udskrift

Printtype

K L K L

Standard

Udskriver ét billede på ét ark papir.

Indeks

Udskriver flere miniaturebilleder på ét ark papir.

Begge

Udskriver både standard- og indeksudskrift.

Dato

Til Fra

[Til] indfotograferer den registrerede dato på udskriften.

Fil nr.

Til Fra

[Til] indfotograferer filnummeret på udskriften.

4

Luk menuen. Tryk på knappen <7>. X Skærmbilledet med udskriftrækkefølgen vises igen. Vælg derefter [Bestil] eller [Alle] for at markere de billeder, der skal udskrives.

RAW-billeder kan ikke vælges til udskrivning. Selvom [Dato] og [Fil nr.] er indstillet til [Til], indfotograferes datoen eller filnummeret muligvis ikke, afhængigt af indstillingen for printtype og printermodel. Når der foretages udskrivninger af typen [Indeks], kan [Dato] og [Fil nr.] ikke indstilles til [Til] på samme tid. Når du udskriver med DPOF skal du bruge det CF-kort, der har fået indstillet udskriftsoplysninger. Funktionen kan ikke bruges, hvis du blot udtrækker billeder fra CF-kortet og forsøger at udskrive dem. Visse DPOF-kompatible printere og fotolaboratorier kan muligvis ikke udskrive fotografierne, som du har angivet dem. Se instruktionsmanualen til printeren, hvis det er tilfældet med din printer. Eller snak med dit fotolaboratorium om kompatibiliteten ved bestilling af udskrifter. Sæt ikke et CF-kort, som har en udskriftsrækkefølge fra et andet kamera, ind i kameraet, for at prøve at angive en anden udskriftsrækkefølge. Udskriftsoplysningerne vil enten ikke virke, eller også overskrives de. Udskriftsoplysningerne kan måske heller ikke anvendes, afhængigt af billedets filformat.

145


3 Bestilling af udskrift

Sådan vælger du individuelle billeder

1

Vælg [Bestil]. Tryk på tasten <U> for at vælge [Bestil], og tryk derefter på <0>. X Skærmen til bestilling vises.

der skal udskrives. 2 VælgTrykdetpåbillede, tasten <U> for at vælge det billede, der skal udskrives. Tryk på knappen <I> for at vise en samtidig visning med tre billeder. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Samtidig visning af tre billeder

udskriften. 3 Bestil Udskriftbestillingen afhænger af den indstillede [Printtype] (s. 144). Med [Standard] og [Begge] Ved standardudskrivninger kan du indstille antal (op til 99) for hvert billede. Tryk på tasten <V> for at vælge antal.

[Standard]

[Begge]

Antal I alt Indeksikon

146


3 Bestilling af udskrift

Med [Indeks] Hvis du vil have billedet med i indeksudskriftet, skal du markere feltet med et <X>. For at fravælge det skal du lade feltet stå tomt. Ved tryk på tasten <V> skiftes mellem markering og afmarkering af feltet. For at vælge andre billeder skal du gentage trin 2 og 3. Du kan vælge op til 998 billeder.

[Indeks]

Afkrydsning Indeksikon

4

Luk menuen. Tryk på knappen <7>. X Skærmbilledet med udskriftrækkefølgen vises igen. Tryk på knappen <7> igen for at gemme udskriftbestillingen på CFkortet. Menuen vises derefter igen.

147


3 Bestilling af udskrift

Valg af alle billeder Udskriftsoplysninger kan også vælges eller annulleres for alle billeder på CF-kortet. Hvis du bruger standardudskrivning, bestilles der ét eksemplar af alle billeder. Bemærk, at når proceduren "Valg af individuelle billeder" er udført, og du derefter udfører proceduren "Valg af alle billeder", ændres udskriftsoplysningerne til "Alle billeder".

1

Vælg [Alle]. Tryk på tasten <U> for at vælge [Alle], og tryk derefter på <0>. X Skærmen Alle vises.

[Marker alt]. 2 Vælg Vælg [Marker alt], og tryk på <0>. X Der angives ét udskrift for alle billederne, og skærmen til valg af udskriftbestillinger vises igen. Hvis du vælger [Slet alt], fravælges alle billeder, der er valgt til udskrivning.

3 LukTrykmenuen. på knappen <7> på skærmen til valg af udskriftbestillinger. X Billedvalgene gemmes på CF-kortet, og menuen vises igen. Bemærk, at RAW-billeder ikke kan vælges til udskrivning, selvom du har valgt "Marker alt". Når du bruger en PictBridge-printer, skal du ikke udskrive mere end 400 billeder pr. bestilling. Hvis du angiver mere end det, udskrives alle de valgte billeder måske ikke.

148


3 Direkte udskrivning med DPOF Med en printer, der er kompatibel med direkte udskrivning, kan du nemt udskrive billeder, der er angivet med DPOF.

1

Forbered udskrivning. Se s. 129, 130. "Tilslutning af kameraet til printeren" hen til trin 5.

[Printrækkefølge]. 2 Vælg Vælg [Printrækkefølge] under fanen [x], og tryk på <0>. X Skærmbilledet med udskriftsrækkefølgen vises.

[Print]. 3 Vælg Tryk på tasten <S> for at vælge [Print], og tryk derefter på <0>. [Print] vises kun, hvis kameraet er sluttet til printeren, og udskrivning er mulig. X Skærmen med udskriftsindstillinger vises.

4 Angiv udskriftsindstillingerne. wPictBridge

ACP Direct

SBJ Direct

wPictBridge Indstil [Papirindstill.] og indstil også udskrivningseffekterne, om nødvendigt. (s. 132, 134).

149


3 Direkte udskrivning med DPOF

ACP Direct / SBJ Direct Indstil [Stil] (s. 139).

5 StartVælgudskrivning. [OK], og tryk på <0>. X Udskrivningen starter. Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg derefter [OK] og tryk på <0>. Når du udskriver med PictBridge eller BJ Direct, skal du sørge for at indstille papirformatet. Nogle printere kan ikke indfotografere fil nr. med PictBridge. Hvis [Med kant] er indstillet, indfotograferes datoen måske på kanten, afhængigt af printeren. Datoen er måske ikke tydelig, hvis den er indfotograferet på en lys baggrund eller kant. Under [Just. niveau ] kan [Manual] (s. 136) ikke vælges. Hvis [Printtype] i CP Direct er indstillet til [Indeks], udskrives antallet af billeder på ét indekskort som følger: • Kreditkortformat: 20 billeder • 9 x 13 cm format: 42 billeder • 10 x 14,8 cm format: 63 billeder Hvad nummeret til indeksbilleder med BJ Direct angår, skal du se i BJ-printerens instruktionsmanual. Hvis du har standset udskrivningen og ønsker at udskrive de resterende billeder, skal du vælge [Genoptag]. Bemærk, at udskrivning ikke genoptages, hvis du standser udskrivningen, og et af følgende sker: • Hvis du har ændret udskriftsindstillingerne før genoptagelsen af udskrivningen. • Et billede blev slettet, før du genoptog udskrivningen. • Ved indeksudskrivningen med CP Direct valgte du en anden papirkassette, før du genoptog udskrivningen. • Ved indeksudskrivningen med PictBridge valgte du andre papirindstillinger, før du genoptog udskrivningen. • CF-kortets kapacitet var lav, da du stoppede udskrivningen. Hvis der opstår et problem under udskrivning, skal du se side 138 for PictBridge, side 141 for CP Direct og side 141 for BJ Direct.

150


8

Reference Dette kapitel indeholder referenceoplysninger til kamerafunktionerne, systemtilbehør mm. Sidst i dette kapitel findes der ogsü et indeks, som du kan bruge til hurtigt at finde emner, du vil vide mere om.

151


Eksterne Speedlites EOS-dedikeret, Speedlites i EX-serien Fungerer grundlæggende som en indbygget flash med nem funktion. Når du monterer en Speedlite i EX-serierne på kameraet, styres stort set al autoflash af kameraet. Det svarer til, at der er tilsluttet en ekstern flash med stort output i stedet for den indbyggede flash. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til Speedlite i EX-serierne. Kameraet er et type A-kamera, som er kompatibelt med alle funktionerne i Speedlites i EX-serierne. Speedlites til montering i ekstern bøsning

Macro Lites

Andre Canon Speedlites end EX-serien Flashen kan ikke udlades med en Speedlite i EZ/E/EG/ML/TLserierne, der er indstillet til TTL- eller A-TTL-autoflash. Brug i stedet den manuelle flash på Speedlite, hvis den findes.

Ikke-Canon Speedlites Kameraet kan synkroniseres med kompakte flashenheder fra andre leverandører end Canon ved lukkertider på 1/200 sek. eller langsommere. Afprøv flashenheden før optagelse for at kontrollere, at den synkroniseres korrekt med kameraet. Hvis kameraet bruges med en flashenhed eller flashtilbehør, der er beregnet til et andet kameramærke, fungerer kameraet muligvis ikke korrekt, og der kan opstå fejl. Monter ikke en flash til høj spænding på flashskoen. Den vil muligvis ikke fungere.

152


R Trådløs fjernbetjening Med fjernbetjening RC-1 eller RC-5 (ekstraudstyr), kan du tage billeder i en afstand på op til 5 meter direkte foran kameraet. Brug selvudløseren til at udføre trin 1 og 2 på side 49.

Tag billedet. Ret fjernbetjeningen mod kameraets fjernbetjeningssensor, og tryk på signalknappen. X Kameraet vil autofokusere. X Når fokus er opnået, lyser selvudløserlampen, og billedet bliver taget. Fjernbetjeningssensor Der kan forekomme fejlfunktioner på kameraet i nærheden af visse typer lysstofrør. Under trådløs fjernbetjening skal du forsøge at holde kameraet væk fra lysstofrør.

Brug af okulardæksel Hvis du tager et billede uden at kigge i søgeren, kan lys, som kommer ind i søgeren, ændre eksponeringen. Det kan du forhindre ved at montere det okulardæksel, som sidder på kameraremmen.

1

Fjern øjestykket Skub øjestykket opad fra bunden af okularet.

af okulardækslet. 2 Montering Skub okulardækslet ned i rillen ved okularet for at montere det.

153


Brug af almindelig strømforsyning Med lysnetadaptersættet ACK-DC20 (ekstraudstyr) kan du slutte kameraet til den normale strømforsyning. På den måde behøver du ikke bekymre dig om batteriniveauet.

1

Tilslut netledningen. Tilslut netledningen som vist på illustrationen. Når du er færdig, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

DC-kobler DR-700. 2 Tilslut Slut netledningens stik til DC-kobler DR-700. DC-kobler DR-20 kan ikke bruges sammen med dette kamera.

DC-kobleren. 3 Indsæt Åbn dækslet og isæt DC-kobleren, til den låses på plads.

DC-ledningen. 4 Tilslut Åbn DC-kablets dæksel, og installer ledningen som vist. Luk dækslet.

Slut ikke netledningen til eller fra, mens kameraets afbryder er indstillet til <1>.

154


Udskiftning af dato/klokkeslæt-batteriet Batteriet til dato/klokkeslæt (backup) bevarer kameraets dato og klokkeslæt.Det kan holde i ca. 5 år. Hvis du udskifter batteripakken NB-2LH, og dialogboksen Dato/tid vises, skal du udskifte litium CR2016-batteriet med et nyt. Indstillingen Dato/Tid nulstilles også, så du skal indstille det korrekte dato/klokkeslæt.

1 Drej afbryderen til <2>. 2 Åbn dækslet, og fjern batteriet. 3 Tag batteriholderen ud. (+) (–)

batteriet 4 Udskift Kontroller, at batteriet vender korrekt (+ –).

5 Isæt batteriholderen og luk låget. Anvend et CR2016-litiumbatteri som dato/klokkeslæt-batteri.

155


Menuindstillinger <z> Optagelse 1, menu (Rød)

Reference sider

Kvalitet

73 / 83 / 74 / 84 / 76 / 86 / RAW+73 / RAW

60

Rødøje Til/Fra

Fra/Til

55

Biptone

Til/Fra

94

Optag m/u kort

Til/Fra

94

<m> Optagelse 2, menu (Rød) AEB

Intervaller på 1/3 trin, ±2 stop

76

Flash exp komp

Intervaller på 1/3 trin, ±2 stop

75

WB FLYT/BKT

Korrektion af hvidbalance: B/A/M/G bias, 9 niveauer hver WB-bracketing: B/A og M/G bias 1 niveau, ±3 niveauer

88 89

Brugerdefineret WB

Manuel indstilling af hvidbalance

86

Farverum

sRGB, Adobe RGB

83

Billedstil

Standard / Portræt / Landskab / Neutral / Troværdig / Monokrom Brugerdef. 1-3

63 78 81

Slet-støv data

Hentning af data for at eliminere støvpletter med den medfølgende software

112

<x> Menuen Afspilning (Blå) Beskyt

Beskyt billedet mod sletning

Roter

Roter lodret billede

122 119

Udskriftsrækkefølge

Angiver de billeder, der skal udskrives (DPOF)

144 149

Overfør bestilling

Vælg de billeder, som skal overføres til en pc

107

Autovisning

Automatisk visning af billeder

120

Visningstid

Fra / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / Lås

94

Histogram

Lysstyrke / RGB

125

<m> Menuskærmbilledet/fanerne Optagelse 2 vises ikke i tilstandene i Basiszone. Nedtonede menupunkter vises ikke i basiszoner. I basiszonen vises optagelseskvaliteterne RAW+7L og RAW ikke.

156


Menuindstillinger

<c> Indstilling 1 menu (Gul)

Reference sider

Autosluk

30 sek. / 1min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Fra

95

Autorotering

Til PD / Til D / Fra

98

LCD-lysstyrke

Justering af LCD-skærmens lysstyrke

95

LCD auto sluk

Aktiveret / Deaktiveret

101

Dato/Tid

Sådan indstiller du dato/klokkeslæt

37

Filnummerering

Kontinuerlig / Autoreset / Manuel reset

96

Formatér

Initialisér og slet data på CF-kortet

38

<b> Indstilling 2 menu (Gul)

Sprog

15 sprog (engelsk, tysk, fransk, hollandsk, dansk, finsk, italiensk, norsk, svensk, spansk, russisk, forenklet og traditionelt kinesisk, koreansk og japansk).

37

Videosystem

NTSC /PAL

121

Brugerdefinerede funk. (C.Fn)

Vælg denne indstilling for at brugertilpasse kameraet.

101

Slet indstillinger

Slet alle kameraindstillinger (Nulstiller kameraet til standardindstillingerne.) Slet alle brugerdefinerede funktioner (Nulstiller alle brugerdefinerede funktioner til standarderne.)

100

Sensorrensning: Auto

Rens nu / Rens når power-knappen er slået <1> eller <2> (Aktiver / Deaktiver).

111

Sensorrensning: Manuel

Rens manuelt fra monteringsmærket

114

Firmware-version

Opdaterer firmwaren

-

157


Tabel over funktioner o: Indstil automatisk k: Kan vælges af bruger

: Kan ikke vælges af bruger

Basiszone Programvælger

Kvalitet ISOfølsomhed

2

3

4

5

6

7

d

s

f

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

RAW

k

k

k

k

k

RAW + JPEG

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Neutral

k

k

k

k

k

Troværdig

k

k

k

k

k

Monokrom

k

k

k

k

k

Brugerdefineret

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Forudindstillet HB

k

k

k

k

k

Brugerdefineret HB

k

k

k

k

k

Korrektion af hvidbalance

k

k

k

k

k

HB-bracketing

k

k

k

k

k

k

k

k

k

o

k

k

k

k

o

k

k

k

k

o

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

JPEG

o

Auto

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Manuel o

Standard

o

Portræt Billedstil

o

Landskab

o

Auto-HB

o

Hvidbalance

o

One-Shot

o

o

o

Valg af AF-punkt

o

o

o o

o

AI Focus AF-

o

o

AI Servo

Auto

o

o

o

o

o

o

Manuel

AF-hjælpelys

o

Enkelt

o

o o

o

o

o

o

Drev

o

Kontinuerlig Selvudløser

158

Kreativ zone

1

k

k

o

o k

k

k

k

k

a 8

o


Tabel over funktioner

Basiszone Programvælger

Kreativ zone

Lysmålingsmetode

1

2

3

4

5

6

7

d

s

f

o

o

o

o

o

o

o

k

k

k

k

k

Partiel

k

k

k

k

k

Centervægtet gennemsnitslysmåling

k

k

k

k

k

Programskift

k

Evaluerende

a 8

Eksponering

Eksponeringskompensation

k

k

k

AEB

k

k

k

AE-lås

k

k

k

Kontrol af dybdeskarphed

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Auto

o

Indbygget flash

Manuel o

Flash fra

k k

o

o

o

k k

o

o k

Farverum

k

k

k

k

k

FE-lås

k

k

k

k

k

Flasheksponeringskompensation

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Rødøjereduktion

sRGB Adobe RGB

k

o

k

k

o

o

o

o

o

o

AE-lås (tilstande i kreativ zone) Lysmåling q Evaluerende lysmåling*

AF-punktvalg Automatisk valg af Manuelt valg af AF-punkt AF-punkt AE-låsen aktiveres ved det AE-låsen aktiveres ved det AF-punkt, der opnåede valgte AF-punkt. fokus.

w Partiel lysmåling AE-låsen aktiveres ved det midterste AF-punkt. e Centervægtet evaluerende måling * Når funktionsvælgeren på objektivet står på <MF>, aktiveres AE-låsen ved det midterste AF-punkt.

159


Når Autofokus mislykkes Kameraet kan muligvis ikke fokusere på følgende typer motiver: Motiver med lav kontrast Eksempel: Blå himmel, vægge med kraftige farver osv. Motiver i svag belysning. Motiver i kraftigt modlys, og motiver, der reflekterer Eksempel: En bil hvis lak reflekterer osv. Motiver tæt på og langt væk, der overlapper hinanden Eksempel: Et dyr i bur osv. Gentagne mønstre Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv. I sådanne tilfælde kan du benytte følgende fremgangsmåde: 1. Fokuser på et objekt, der har samme afstand som motivet, og lås fokus, før du komponerer billedet (s. 42). 2. Indstil knappen til fokuseringsmetode på objektivet til <MF>, og indstil fokus manuelt.

Hvis du har monteret en forlænger (som fulgte med kameraet), og objektivets maksimale blænde er b/5,6 eller derunder, kan du ikke bruge AF. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til forlængeren.

160


Fejlfindingsvejledning Se først fejlfindingsvejledningen, hvis der er opstået problemer. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, så kontakt din forhandler eller et Canon-servicecenter.

Strømkilde Kameraet fungerer ikke, selv om afbryderknappen er indstillet til <1>. Batteriet er ikke sat i kameraet. (s. 26). Hvis power-indikatoren ikke lyser, skal du genoplade batteriet. (s. 24). Kontroller, at batterirummets dæksel er lukket. (s. 26). Kontroller, at CF-kortets dæksel er lukket. (s. 28).

Adgangslampen blinker stadig, når afbryderknappen er indstillet til <2>. Hvis der slukkes for strømmen, mens et billede optages på CF-kortet, lyser/blinker adgangsindikatoren i et par sekunder. Når billedet er optaget på CF-kortet, slukker kameraet automatisk for sig selv.

Batteriet bliver hurtigt fladt. Brug et batteri, som er helt opladet. (s. 24). Det genopladelige batteri bliver slidt op efter gentagen brug. Køb et nyt.

Kameraet slukker af sig selv. Hvis kameraet tændes, når du trykker udløserknappen halvt ned, betyder det, at funktionen til automatisk slukning har slukket for kameraet. Indstil [c Autosluk] på menuen til [Fra], hvis den automatiske slukning ikke skal aktiveres. Selv når du har indstillet [c Autosluk] til [Fra], slukkes LCDskærmen, hvis den ikke bruges i 30 minutter. Tryk på knappen <B> for at tænde for LCD-skærmen.

161


Fejlfindingsvejledning

Optagelse Der kan ikke optages eller lagres billeder. CF-kortet er ikke isat korrekt. (s. 28). Hvis CF-kortet er fyldt, skal du udskifte det med et nyt CF-kort eller slette unødvendige billeder. (s. 28, 123). Hvis du prøver at fokusere i tilstanden One-Shot AF, mens indikatoren for fokuseringsbekræftelse <o> i søgeren blinker, kan du ikke tage et billede. Tryk udløseren halvt ned for at fokusere igen, eller fokuser manuelt. (s. 33, 58).

LCD-skærmen viser ikke et tydeligt billede. Hvis der sidder støv på LCD-skærmen, skal du aftørre den med en blød klud. Ved lave eller høje temperaturer kan LCD-skærmen synes langsom eller måske være sort. Den returnerer til normal tilstand ved stuetemperatur.

Billedet er ikke i fokus. Indstil funktionsvælgeren på objektivet til <AF> (s. 30). Hold kameraet stille, og tryk forsigtigt på udløserknappen for at undgå rystelser (s. 32, 33).

CF-kortet kan ikke anvendes. Hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende CF-kortet, skal du se på side 38 eller 163.

Kameraet udsender en lyd, når det rystes. Den indbyggede flash’ pop op-mekanisme ryster en smule. Det er normalt.

162


Fejlfindingsvejledning

Billedvisning og betjening Billedet kan ikke slettes. Hvis billedet er beskyttet mod sletning, kan du ikke slette det. (s. 122).

Den viste optagelsesdato og -tid er forkert. Du har ikke indstillet den korrekte dato og tid. (s. 37).

Der vises intet billede på tv-skærmen. Kontroller, at videokablets stik er helt tilsluttet. (s. 121). Indstil video OUT-formatet (NTSC/PAL) til det samme videoformat som dit tv. (s. 157). Brug det rigtige kabel. (s. 121).

Fejlkoder Hvis der opstår et problem med kameraet, vises der en fejlmeddelelse. Følg den foreslåede løsning for at løse problemet. For at gendanne fra fejlfindingsskærmbilledet, skal du slå power-knappen fra og til eller tage batteriet ud og sætte det i igen. Hvis fejl 02 (CF-kortproblem) vises, skal du tage CF-kortet ud og sætte det i igen eller Afhjælpning formatere kortet. Dette kan muligvis løse problemet. Hvis det samme problem opstår flere gange, er der måske et problem. Skriv fejlkoden ned, og henvend dig til dit nærmeste Canon-servicecenter. Fejlkode

Hvis en fejlkode vises umiddelbart efter optagelse, kan det ske, at billedet ikke er blevet optaget. Efter, at fejlen er rettet, skal du trykke på knappen <x> og kontrollere, at billedet er blevet optaget.

163


Systemkort

Okularforlænger EP-EX15 ST-E2

220EX

430EX

Gummiramme Ef

Dioptrijusteringslinser i E-serien

Medfølgende tilbehør

580EX Macro Ring Lite MR-14EX

Macro Twin Lite MT-24EX

* Objektivsættet er inklusiv EF-S 18-55 mm-objektiv.

Øjestykke Ef

Vinkelsøger C

Mellemhård taske EH18-L

Bred rem EW-100DBll

Batteripakke NB-2LH

Dato/klokkeslæt CR2016 litiumbatteri

Vekselstrømsadaptersæt ACK-DC20 Batterigreb BG-E3

Batterioplader CB-2LW eller CB-2LWE Batteriadapter til biler CBC-NB2

Batterimagasin BGM-E3L til to NB-2LH batteripakker

164

Batterimagasin BGM-E3A til AA-batterier

DC-kobler DR-700 Kompakt strøm-adapter CA-PS700


Systemkort

CF-kort

CF-kortlæser Pc Windows XP (Home Edition / Professional) Pc-kortåbning Windows 2000 Professional Windows ME USB-port Windows 98 Second Edition (2.0/1.1) Mac OS X 10,2 - 10,4

PCMCIA-adapter

• EOS DIGITAL Solution Disk • EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk

Interfacekabel IFC-400PCU PictBridge-kompatibel printer

Videokabel VC-100 CP Printer

Fjernbetjeningsenhed RS-60E3

Bubble Jet Directkompatibel printer

EF-Sobjektiver Fjernbetjening Fjernbetjening RC-5 RC-1 EF-objektiver

Tv/video

165


Specifikationer • Type Type: Optagelsesmedie: Størrelse af billedsensor: Kompatible objektiver: Objektivfatning:

Digitalt AF/AE-kamera med spejlrefleks og indbygget flash Type I eller II CF-kort * Kompatibel med Microdrive og CF-kort på 2 GB eller større 22,2 x 14,8 mm Canon EF-objektiver (inklusive EF-S-objektiver) (35 mm-ækvivalent brændvidde svarer ca. til 1,6 gange objektivets brændvidde) Canon-EF-fatning

• Billedelement Type: Pixel:

CMOS-præcisionssensor med høj opløsning og stor enkeltplade Effektivt pixeltal: Ca. 10,10 megapixel Pixel i alt: Ca. 10,50 megapixel Højde-/breddeforhold: 3:2 Farvefiltersystem: RGB primærfarvefilter Lavpasfilter: Findes foran billedsensoren, kan ikke fjernes Støvfjernelsesfunktion: (1) Sensorrengøring: Auto (2) Sensorrengøring: Manuel (3) Slet-støv data tilføjet billeddata

• Optagelsessystem Optagelsesformat: Billedtype: Samtidige RAW- og JPEG-optagelser: Filstørrelse:

Filnummerering: Farverum: Billedstil: Interface:

166

Design rule for Camera File System 2.0 JPEG, RAW (12 bit) Forefindes (1) Stor/Fin: Ca. 3,8 MB (3888 x 2592 pixel) (2) Stor/Normal: Ca. 2,0 MB (3888 x 2592 pixel) (3) Mellem/Fin: Ca. 2,3 MB (2816 x 1880 pixel) (4) Mellem/Normal: Ca. 1,2 MB (2816 x 1880 pixel) (5) Lille/Fin: Ca. 1,3 MB (1936 x 1288 pixel) (6) Lille/Normal: Ca. 0,7 MB (1936 x 1288 pixel) (7) RAW: Ca. 9,8 MB (3888 x 2592 pixel) ** Den nøjagtige filstørrelse afhænger bl.a. af motivet, ISO-følsomheden og billedstilen. Kontinuerlig nummerering, autoreset, manuel reset sRGB, Adobe RGB Standard, Portræt, Landskab, Neutral, Troværdig, Monokrom, Brugerdef. 1 - 3 USB-port (USB 2.0 Hi-Speed): Til tilslutning til en pc og direkte udskrivning Video OUT-stik (NTSC/PAL)


Specifikationer

• Hvidbalance Type:

Auto, dagslys, skygge, overskyet, glødelampe, hvidt fluorescerende lys, flash, brugerdefineret Automatisk hvidbalance: Automatisk hvidbalance med billedsensoren Kompensering af farvetemperatur: Hvidbalancekorrektion: ±9 trin i hele intervaller Hvidbalance-bracketing: ±3 trin i hele intervaller * Blå/gul bias eller magenta/grøn bias er mulig Overførsel af oplysninger om farvetemperatur: Forefindes

• Søger Type: Dækning: Forstørrelse: Okular: Indbygget dioptrijustering: Fokuseringsskærm: Præcisionsspejl:

Søgeroplysninger:

Kontrol af dybdeskarphed:

Pentaprisme på øjenniveau Lodret/vandret ca. 95% Ca. 0,8 x (–1 diopter med 50 mm objektiv ved uendelig) Ca. 20 mm –3,0 - +1,0 diopter Fast, mat Halvspejl med hurtig tilbageføring (Transmission:reflektionsforhold på 40:60, ingen spejlafgrænsning med EF600mm f/4L IS USM eller kortere linse) AF (AF-punkter, fokusbekræftelsesindikator), eksponeringsoplysninger (lukkertid, blændeværdi, AE-lås, eksponeringsniveau, eksponeringsadvarsel), flash (flash klar, hurtigsynkronisering, FE-lås, flasheksponeringskompensation), hvidbalancekorrektion, største bursthastighed, CF-kort-oplysninger Aktiveres med knappen for kontrol af dybdeskarphed

• Autofokus Type: AF-punkter: Lysmålingsområde: Fokusfunktion: AF-punktvalg: Visning af valgt AF-punkt: AF-hjælpelys:

TTL sekundær billedregistrering, faseregistrering 9 AF-punkter EV -0,5 - 18 (ved 23°C, ISO 100) One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, manuel fokusering (MF) Auto, manuel Indtonet i søger og angivet på LCD-skærm Kort række udløsninger af den indbyggede flash Effektiv rækkevidde: Ca. 4 m ved midten, ca. 3,5 m i periferien

167


Specifikationer

• Eksponeringsstyring Lysmåling:

35-zone TTL-lysmåling med fuld blænde · Evalueret lysmåling (kan tilknyttes et hvilket som helst AF-punkt) · Partiel lysmåling (ca. 9% af søger ved midten) · Centervægtet gennemsnitslysmåling: Lysmålingsområde: EV 1 - 20 (ved 23°C med EF50mm f/1.4 USM-objektiv, ISO 100) Eksponeringsstyring: Programmerings-AE (Fuldautomatisk, Portræt, Landskab, Nærbillede, Sport, Natportræt, Ingen flash, Program), lukkerprioritet-AE, blændeprioritet-AE, dybdeskarphedAE, manuel eksponering, E-TTL II-autoflash ISO-følsomhed: Basiszone: ISO 100 - 400 indstilles automatisk Kreative zoner: Svarer til ISO 100 - 1600 (i trin på 1 stop) Eksponeringskompensation: Manuel: ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 stop (kan kombineres med AEB) AEB: ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 stop AE-lås: Auto: Bruges i tilstanden One-Shot AF med evaluerende lysmåling, når der er opnået fokus Manuel: Med AE-låseknappen i alle lysmålingsmetoder

• Lukker Type: Lukkertider: Lukkerudløser: Selvudløser: Fjernbetjening:

Elektronisk styret spaltelukker 1/4000 til 30 sek. (intervaller på 1/3 eller 1/2 stop), bulb, X-synkronisering på 1/200 sek. Elektromagnetisk blød udløser 10 sekunders forsinkelse Fjernbetjeningsenhed RS-60E3 Fjernbetjening RC-5/RC-1

• Indbygget flash Type: Flashmåling: Ledetal: Opladningstid: Indikator for flash klar: Flashdækning: FE-lås: Flasheksponeringsfarvetemperatur:

168

Aktiverbar flash, der kan indstilles til automatisk at springe op E-TTL II-autoflash 13 (ISO 100) Ca. 3 sek. Ikonet for flash klar lyser i søger Brændvidde for 17 mm objektiv Forefindes ±2 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 stop


Specifikationer

• Ekstern Speedlite Speedlite specielt til EOS: E-TTL II-autoflash med en Speedlite i EX-serien Zoom i overensstemmelse med brændvidde for objektiv: Forefindes

• Drevsystem Fremføring: Kontinuerlig optagelseshastighed: Største bursthastighed:

Enkel, kontinuerlig og selvudløser Maks. 3 optagelser pr. sekund JPEG (Stor/fin) Ca. 27, RAW: Ca. 10, RAW+JPEG (Stor/Fin): Ca. 8 * Baseret på Canons testbetingelser med et 512 MB CF-kort * Afhænger af motivet, ISO-hastighed, billedstil osv.

• LCD-skærm Type: Skærmstørrelse: Pixel: Dækning: Justering af lysstyrke: Interfacesprog:

TFT flydende krystalskærm med farver 2,5" Ca. 230.000 Ca. 100% 7 niveauer 15

• Billedafspilning Visningsformat:

Højlysadvarsel: Histogram:

Enkelt billede, optagelsesoplysninger, indeks med 9 billeder, forstørret visning (ca. 1,5 x til 10 x), autovisning, billedrotation og spring (ved 10 eller 100 billeder eller efter dato) Når der vises optagelsesoplysninger, blinker overeksponerede højlysområder uden billedoplysninger. Lysstyrke, RGB

• Billedbeskyttelse og sletning Beskyt: Sletning:

Enkeltbilleder kan beskyttes, eller beskyttelsen kan ophæves Enkelte billeder eller alle billeder på CF-kortet kan slettes (undtaget beskyttede billeder)

• Direkte udskrivning Kompatible printere: PictBridge, CP Direct og Bubble Jet Direct-kompatible printere Billeder, der kan udskrives: JPEG-billeder (DPOF-udskrivning er mulig) Easy Print-funktion: Forefindes

• DPOF: Digital Print Order Format (Format til bestilling af digitale udskrifter) DPOF:

Kompatibel med version 1.1

169


Specifikationer

• Direkte billedoverførsel Kompatible billeder:

JPEG- og RAW-billeder * Billeder, der skal bruges som tapet på pc-skærme, skal være JPEG-billeder

• Tilpasning Brugerdefinerede funktioner:

11 brugerdefinerede funktioner med 29 indstillinger

• Strømkilde Batteri:

Batterilevetid:

Batteripakke NB-2LH, 1 stk. * Vekselstrøm aktiveret med vekselstrømsadapter ACK-DC20 * Med batterigreb BG-E3 til AA-batterier kan anvendes [Antal billeder · ca.] Temperatur

Optagelsesforhold Ingen flash

50% flashbrug

Ved 23 °C

500

360

Ved 0 °C

370

280

* Ovenstående tal gælder ved brug af en fuldt opladet batteripakke NB-2LH * Ovenstående tal er baseret på CIPAs testkriterier (Camera & Imaging Products Association) Batterikontrol: Auto Strømbesparelse: Følger med Strømmen afbrydes efter 30 sek., 1, 2, 4, 8 eller 15 min. Dato/klokkeslæt-batteri: Et CR2016 litiumbatteri Starttidspunkt: Ca. 0,2 sek.

• Mål og vægt Dimensioner (B x H x D): 126,5 x 94,2 x 65 mm/5,0 x 3,7 x 2,6 tom. Vægt: Ca. 510 g (kun kamerahus)

• Driftsmiljø Driftstemperatur: Fugtighed ved betjening:

0° C - 40° C 85% eller mindre

• Batteripakke, NB-2LH Type: Nominel spænding: Batterikapacitet: Dimensioner (B x H x D): Vægt:

170

Genopladeligt litium-ion-batteri 7,4 V DC 720 mAh 33,3 x 16,2 x 45,2 mm. Ca. 43 g.


Specifikationer

• Batterioplader CB-2LW Kompatibelt batteri: Genopladningstid: Nominel indgang: Nominel udgang: Driftstemperatur: Fugtighed ved betjening: Dimensioner (B x H x D): Vægt:

Batteripakke, NB-2LH Ca. 90 min. 100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz 8,4 V DC 0° C - 40° C 85% eller mindre 91 x 56 x 22,5 mm Ca. 68 g

• Batterioplader CB-2LWE Kompatibelt batteri: Genopladningstid: Nominel indgang: Nominel udgang: Driftstemperatur: Fugtighed ved betjening: Dimensioner (B x H x D): Vægt:

Batteripakke, NB-2LH Ca. 90 min. 100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz 8,4 V DC 0° C - 40° C 85% eller mindre 91 x 56 x 22,5 mm Ca. 61 g (uden netledning)

• EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 II Brændvidde:

Diagonal udvidelse: 74°20’ - 27°50’ Horisontal/vandret udvidelse: 64°30’ - 23°20’ Vertikal/lodret udvidelse: 45°30’ - 15°40’ Objektivkonstruktion: 11 elementer i 9 grupper Minimumsblænde: f/22 - 36 Tætteste fokuseringsdistance: 0,28 m. Maksimum forstørrelse og dybdeskarphed: 18 mm 0,10 x (248 x 161 mm) 55 mm: 0, 28 x (81 x 54 mm) Filterstørrelse: 58 mm Dæksel: EW-60 C Diameter x længde: 68,5 x 66 mm. Vægt: Ca. 190 g. Æske: LP814 Alle ovenstående specifikationer er baseret på Canons teststandarder. Kameraets specifikationer og fysiske udseende kan ændres uden varsel. Hvis der opstår et problem med et objektiv, der ikke er af mærket Canon, skal du henvende dig til en objektivfabrikant.

171


Faktor for billedkonvertering Da billedområdet er mindre end filmformatet på 35 mm, øges den tilsvarende længde for brændvidden (beskæringsfaktor) med 1,6 x.

172

Billedstørrelse 22,2 x 14,8 mm 35 mm billedstørrelse 36 x 24 mm


Kun EU (og EØS). Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/environment. (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

173


MEMO

174


MEMO

175


Indeks A A-DEP (Automatisk dybdeskarphed AE)....72 Adgangsindikatoren ........................29 Adobe RGB.....................................83 AEB (Automatisk eksponeringsbracketing)....76 AE-lås .............................................84 AF J Fokusering Afspilning J Billede AI Focus AF ....................................56 Autofokus J Fokusering Automatisk afspilning....................120 Autovisning (afspilning).................120 Autorotation af lodrette billeder.......98 Autosluk ..........................................95 Av (Blændeprioritet AE) ..................68

B B/W (udskrivning) .........................134 Basiszone .......................................20 Batteri J Strøm Batterikontrol...................................26 Beskyt (beskyttelse af billeder mod sletning).....122 Beskæring (udskrivning) ...............142 Billede afspilning ............................ 50, 115 Automatisk afspilning ...............120 Autorotation ................................98 Beskyttelse ...............................122 Forstørret visning .....................118 Histogram .................................125 Indeksdisplay............................116 manuel rotation.........................119 Optagelsesoplysninger.............124 Overfør til pc.............................107 slet............................................123 Spring-visning...........................117 Visning på tv.............................121

176

Visningstid ................................. 94 Billedoverførsel ............................ 107 Billedskonversionsfaktor .............. 172 Billedstil Brugerdefineret .......................... 81 justering ..................................... 78 Valg af ........................................ 63 Bipper............................................. 94 Blændeprioritet AE ......................... 68 Brugerdefinerede funktioner......... 101 C.Fn-1...................................... 102 C.Fn-2...................................... 103 C.Fn-3, 4, 5.............................. 104 C.Fn-6, 7, 8.............................. 105 C.Fn-9, 10, 11 .......................... 106 Ryd alle............................ 100, 102 Bulb-eksponering ........................... 71 Bulb-eksponeringer Støjreduktion............................ 103

C Centervægtet gennemsnitslysmåling ... 73 CF-kort ............................... 13, 28, 38 CF-kort-påmindelse ................... 94 Format ....................................... 38 Problem ..................................... 38

D Dato J Dato/klokkeslæt Dato/klokkeslæt.............................. 37 Udskiftning af Dato/klokkeslæt-batteri ..... 155 Dioptrisk justering........................... 31 Direct printing J Udskrivning

E Easy Printing ................................ 143 Eksponeringskompensation ........... 74 intervaller på 1/2-stop .............. 105 Ekstern Speedlite ......................... 152


Indeks

Evaluerende lysmåling....................73

F Farvebalance (udskrivning)...........137 Farvemætning.........................79, 135 Farverum.........................................83 sRGB / Adobe RGB Farvetone................................79, 135 Fejl ................................................161 Fejlkoder .......................................163 FE-lås..............................................85 Filnummer .......................................96 Kontinuerlig / Autoreset / Manual reset Filstørrelse ....................................166 Filtereffekt (Monokrom)...................80 Gul / Orange / Rød / Grøn Fjernbetjening .........................90, 153 Flash effektive rækkevidde...................54 Ekstern Speedlite......................152 FE-lås .........................................85 Flasheksponeringskompensation .....75 Flashmålingsfunktion................105 ingen flash ..................................48 Lukkertid sat til 1/200 sek. ........104 Rød-øje korr. (udskrivning) .......135 rødøjereduktion ..........................55 synk. med 2. lukkerlamel ..........106 Flasheksponeringskompensation ......75 intervaller på 1/2-stop ...............105 Fokusering AF-funktion .................................56 AF-hjælpelys...............................41 Bipper .........................................94 komponer igen............................42 Manuel fokus ..............................58 Slør .................................33, 41, 58 Svært at fokusere på motiverne ......160 valg af AF-punkt .........................57

Fokuseringsknap ...................... 30, 58 Fokuslås ......................................... 42 Forhindring af støv på billeder..... 111, 112 Format (CF-kortinitialisering).......... 38 Forstørret visning ................. 106, 118 Fuldautomatisk ............................... 40 Funktion til at gøre ansigtet lysere(udskrivning) ..... 135

G Genopladning ................................. 24

H WB J Hvidbalance Histogram ..................................... 125 lysstyrke/ RGB Hukommelseskort J CF-kort Hvidbalance.................................... 86 brugerdefineret hvidbalance ...... 86 Hvidbalance-bracketing ............. 89 Hvidbalancekorrection ............... 88 Højlysalarm .................................. 124

I Ikonet 3 ..................................... 4 Ikonet M .......................................... 4 Indeksdisplay................................ 116 Indstilling af visningstid................... 94 ISO-følsomhed ............................... 53

J Juster niveauer (udskrivning) ....... 136

K Kamera Kameraetsindstillingsdisplay...... 99 Kamerarystelser......................... 90 sådan holdes kameraet.............. 32 Kamerarystelser ....................... 32, 33 Knap til valg af drevstatus .............. 59 Enkelt/Kontinuerlig optagelse

177


Indeks

knap til valg af drevstatus Selvudløser ..........................49, 91 Kold/kølig tone (Udskrivning)........134 Kontinuerlig optagelse ....................59 Kontrast .................................. 79, 135 Kontrol af dybdeskarphed...............70 Kreativ zone....................................20

L Landskab ..................................44, 63 Landskabsoptagelser......................44 Lange eksponeringer J Bulb-eksponeringer LCD-skærm ......................13, 34, 162 Autosluk....................................101 Billedafspilning ................... 50, 115 Lysstyrkejustering.......................95 Menuskærmbillede ............. 35, 156 LCD-skærmbillede med kameraindstillinger .....18, 34 Lukkertidsprioritet AE......................66 Lysmålingsmetode..........................73 evaluerende/ partiel / centervægtet gennemsnitslysmåling Låsning af spejl....................... 91, 105

M M (Manuel eksponering) .................71 Maksimum-burst .............................61 Manuel eksponering .......................71 Manuel fokus .......................... 58, 160 Mappe.............................................96 Menu Indstillinger .................................36 Menuindstilliger ........................156 MF (Manuel fokus)..........................58 Monokromfoto...................64, 80, 134 Motivzone .......................................20

178

N Natortræt ........................................ 47 Naturlig/M (udskrivning) ............... 134 Neutral............................................ 63 Nomenklatur................................... 16 Nulstil til standard................. 100, 102 Kamera Nulstil til standardindstillinger .... 100 Nummer J Filnummer Nærbilleder..................................... 45

O Objektiv .................................... 16, 30 Okulardæksel ......................... 22, 153 One-Shot AF .................................. 56 Optag uden kort ............................. 94 Optagelsesoplysninger................. 124 Optagelsestilstand.......................... 20 A-DEP........................................ 72 blændeprioritet AE ..................... 68 Fuldautomatisk .......................... 40 ingen flash ................................. 48 Lukkertidsprioritet AE................. 66 manuel eksponering .................. 71 Natportræt.................................. 47 Nærbilleder ................................ 45 Portræt....................................... 43 Program-AE ............................... 52 Sport .......................................... 46 Overfør bestilling (billede) ............ 109

P P (Program-AE).............................. 52 Papirindstillinger (udskrivning) ..... 132 Partiel lysmåling ............................. 73 Pc Billedoverførsel ........................ 107 Tapet ........................................ 109


Indeks

PictBridge......................................127 Portræt ................................43, 47, 63 Program-AE ....................................52 Programskift Program.................52 Programvælger J Optagelsestilstand

R RAW................................................62 RAW+JPEG ....................................62 Rem ................................................22 Resterende optagelser..............27, 61 Roter (billede) .........................98, 119 Rødøjereduktion .............................55

S Selvudløser .....................................49 Lukkertid efter 2-sekunders forsinkelse .....91 Sensor for ingen visning .....17, 34, 101 Sensorrensning.............................111 Sepia (Monokrom) ..........................80 Servo AF ...................................42, 56 Skarphed.........................................79 Slet (billede) ..................................123 Slet indstillinger.....................100, 102 Slet-støv-data................................112 Sort-hvide-billeder.....................64, 80 Sport ...............................................46 Spring-visning ...............................117 Strøm Almindelig strømforsyning ........154 Autosluk......................................95 Batterikontrol ..............................26 Genopladning .............................24 Knap ...........................................31 Mulige optagelser .......................27 Støjreduktion ...........................71, 103 Systemkort ....................................164 Søger ..............................................19

Dioptrisk justering ...................... 31

T Tabel over tilgængelige funktioner ..... 158 Toneeffekt (Monokrome) ................ 80 Sepia / Blå / Violet / Grøn Troværdig ....................................... 64 Trådløs fjernbetjening............. 90, 153 Tv (Lukkertidsprioriteret AE)........... 66

U Udløserknap ................................... 33 Udskrivning................................... 127 beskæring ................................ 142 CP/BJ Direct ............................ 139 papirindstillinger ....................... 133 PictBridge................................. 132 Udskriftsbestilling(DPOF)......... 144 Udskrivning/deleknap....... 108, 143 udskrivningseffekter ................. 134 Ur J Dato/klokkeslæt

V Valg af optagekvalitet ..................... 60 Valg af pixeloptælling ..................... 60 Valg af sprog .................................. 37 Varm tone (udskrivning) ............... 134 Vekselstrømsadaptersæt.............. 154 Visning på tv................................. 121 Video OUT (NTSC/PAL)... 121, 157

179


CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON (UK) LTD For technical support, please contact the Canon Help Desk: P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK Tel: (08705) 143723 (Calls may be recorded) Fax: (08705) 143340 For sales enquiries, please call on (0121) 666-6262 CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A. 102 Avenue du Général de Gaulle, 92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, Frankrig Tél : Hot line 08 25 00 29 23 http://www.cci.canon.fr CANON DEUTSCHLAND GmbH Postfach 100401, 47704 Krefeld, Tyskland Canon Hotline Service: 0180/5006022 (0,12 € / Min.) www.canon.de CANON ITALIA S.P.A. Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italien Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604 Pronto Canon: 02/8249.2000 E-mail: supporto@canon.it http://www.canon.it CANON ESPAÑA S.A. C/Joaquín Costa, 41 – 28002 Madrid, Spanien Tel. Atención al Cliente: 901.301.301 Help Desk: 807.117.255 http://www.canon.es

CANON LUXEMBOURG S.A. Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232 Helpdesk : 900-74100 http://www.canon.lu CANON NEDERLAND N.V. Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, Holland Tel.: 023 – 5 670 123 Fax: 023 – 5 670 124 Helpdesk: 023 – 5 681 681 http://www.canon.nl

CANON NORGE as Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norge Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15 E-mail: helpdesk@canon.no http://www.canon.no Finland CANON OY Kuluttajatuotteet, Huopalahdentie 24, PL1, 00351 Helsinki, Finland Helpdesk: 020 366 466 (pvm) Internet: www.canon.fi CANON SVENSKA AB Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sverige Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527 http://www.canon.se CANON (SCHWEIZ) AG Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Schweiz Consumer Imaging Group Tel. 01-835-61 61 Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min) http://www.canon.ch Østrig CANON GES.M.B.H. Zetschegasse 11, A – 1230 Wien, Østrig Helpdesk Tel.: 01 66 146 412 Fax: 01 66 146 413 http://www.canon.at Portugal SEQUE – SOC. NAC. EQUIP., S.A. Pr. Alegria, 58 – 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal Tel: +351213242830 Fax: +351213472751 E-mail: info@seque.pt http://www.seque.pt

Denne instruktionsmanual gælder for august 2006. For at få oplysninger om kameraets kompatibilitet med tilbehør og objektiver, som er lanceret efter denne dato, skal du kontakte et Canon-servicecenter.

CEL-SF8HA240

© CANON INC. 2006

TRYKT I EU

INSTRUKTIONSMANUAL

CANON BELGIUM N.V. / S.A. Bessenveldstraat 7, B – 1831 Diegem, Belgien Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Helpdesk : 0900-10627 http://www.canon.be

CANON DANMARK A/S Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark Tlf: 70 15 50 05 Fax: 44 88 22 99 www.canon.dk

DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D