Page 1

Continued from page 3, STAND PNU Candidates answers The Torch Publication Questions aking kapartido kung may mali itong ginawa.

Doble ang opresyong nararanasan ng kababaihan sa isang lipunang pyudal at patriyarkal. Walang laban ang kababaihan na hindi naipagtatagumpay ng sama-samang pagkilos.

ANG ITIM NA LASO AY SUMISIMBOLO SA PAKIKIISA NG THE TORCH PUBLICATIONS SA PAGKUNDENA LABAN SA PAGSIKIL SA KARAPATAN NG PAMAMAHAYAG AT KAWALANG HUSTISYA SA MGA NASAWING MAMAMAHAYAG NG AMPATUAN MASSACRE.

Kung batayang pagkontrol ng presyo ng langis at produktong petrolyo ay hindi kayang gawin ng pamahalaan, paano at saan ka pa huhugot ng pag-asa kundi sa bayan at kababayang sinasawi pero kolektibong nais magpunyagi.

D. Hindi ako sang-ayon sa pagpapatupad ng merging of classes. Ito ay isang paglapastangan sa mga estudyante at pang-aalipusta ng admin. Walang natututunan ang mga estudyante, natutulog na lang at wala ring focus ang ilang guro.

TOMO 64 BILANG 6 2012 Election Issue

Chairperson: Dana Janella “Dana” Beltran A. “Tama. Kulang pa ang electoral sabotage dahil hindi lang naman yun ang kasalanan niya. Oo, may sakit siya pero kailangan niyang panagutan ang mga ginawa niya.” B. Si Rep. Crispin Beltran. Dahil siya lang ang politiko na hindi nagpayaman at dahil siya’y naglingkod sa bayan nang tapat. C. Pusa. Kadalasan, sweet at gentle pero pag inaway o may ginawa kang mali sa kanya, may oras na mananakmal din ito. D. Bilang naka-experience na ng merged class, 4 sections kami sa isang klase. Naobserbahan ko na maraming estudyante ang hindi nakikinig, maingay at hindi makontrol. At sayang ang mga pagkakataon na yun. Oo, ‘experimental’ nga pero hindi naman kinonsulta ang mga pinageeksperimentuhan nila, ang mga estudyante. Chairperson: Bonnie Evan “Evan” Escutin A. “Tama! Dapat dagdagan pa ang kaso. Dapat pantay-pantay! At hindi dapat i-consider ang position.” B. Si Miriam Defensor-Santiago. Dahil isa siya sa maimpluwensyang senador at walang kinatatakutan. C. bon. Dahil mula sa mataas na lugar, makikita ko ang kabuuan ng pagkilos. Makakapagsuri at makikita ang mga mali.

Gahaman sa tubo. Ginagawa ng mga dambuhalang monopolyo kapitalista ang lahat upang makalikha ng pinakamalaking super-tubo. Paano? Mababang pasahod at mataas na presyong ipinapapasan sa mamamayan.

Kung bakit hindi lang sa loob ng pamantasan ang larangan at espasyo ng pagtuturo at pagkatuto

OFFCAM "Bumoto ayon sa kolektibong konsensiya ng mga mag-aaral, ng pamantasan at ng lipunan."

"Sa mga estudyante nakaatang ang pinakamahalagang gampanin sa darating na SG Executive Body Election 2012. Mahalagang tukuying mabuti ng mga iskolar ng bayan kung sino ang nakasama nila sa mga pagsubok at tagumpay bago pa ang eleksyon, ang mga nagpapakita ng tunay na hangarin sa panahon ng eleksyon, at ang mararamdaman pa rin ng bawat estudyante kahit matapos na ang panahon ng pangangampanya."

Donnadette S.G. Belza Editor-in-Chief Joanna Marie R. Tabafunda Associate Editor Geraldine Grace G. Garcia Managing Editor Ethel Diana G. Jordan Assistant Managing Editor Joan Christi R. Sevilla OIC News Editor in English Elaine I. Jacob OIC News Editor in Filipino Ma. Cherry P. Magundayao Features Editor Reginald P. Pradanos Literary Editor April Mae G. Carvajal Research Editor Jether-Koz B. Roxas, Eliza Rose T. De Leon Staff Cromwell C. Allosa, Erickson P. Avila, Zhen Lee M. Ballard, Regie A. Cayosa, Abigail A. Chang, Ian Harvey A. Claros, Krizle Fidelis C. Claudio, Robert Gabriel N. Cosme, Dothy T. Cueva, Vincent D. Deocampo, Richelle B. Diaz, Michelle F. Fiecas, Mariel Gia Gojo Cruz, Jerahlene E. Matibag, Gimyma M. Medina, Christine Joy B. Pascual, Lara Jean L. Salaysay, Ronalyn A. Tungcul, Rod Cuera Correspondents Lloyd Christian R. Estudillo, Constantine S. Capco, John Paul A. Orallo, Franklin A. Amoncio, Emmanuel T. Barrameda Visual Artists Melie Rose E. Cortes, Joyce Anne G. Andres Graphic Artists Chino A. Batoctoy Photojournalist Kiko Espinoza Layout Artist Prof. Patrocinio V. Villafuerte Technical Adviser

EXERCISE YOUR RIGHT TO VOTE!

D. No to merging of classes! Hindi maganda ang physical environment, kulang-kulang na facilities, at maliit ang classrooms. Naaapektuhan ang edukasyon, bumababa ang kalidad ng edukasyon.

Leksyon sa Eleksyon Totoo vs. Trapo "Makikita na ang labanang politikal tuwing eleksyon ay bahagi lamang ng mas malaki’t mas mahabang kasaysayan ng tunggalian sa loob at labas ng pamantasan."

ELECTION ISSUE MARCH 2012

Sa Pilipinas, tatlo diumano ang panahon: tag-araw, tag-ulan at eleksyon. Sa PNU, may tatlo ring panahon: offcam, eleksyon at graduation. Isa nga sa pinakatampok na kaganapan sa PNU ay ang halalan para makapagluklok sa PNU Student Government ng mga kandidato at partido. Ang eleksyon, alinsunod sa mga regulasyon at probisyon, ay kapwa isang espasyo at isang pagkakataon upang maipamalas ng mga partido ang klase ng politika ng pamumuno na kanilang binibitbit: karanasan sa pamumuno, mga proyekto’t programang naisakatuparan at isasakatuparan, plataporma at iba pang mahahalagang ehersisyo ng demokrasya. Spektakulo ang bawat eleksyon. Mula sa mga plataporma hanggang sa mga kandidato, mula sa mga porma ng pangangampanya hanggang sa mismong inilalapit na plataporma. Maraming mukha at kulay ang pangangampanya. Sa kampus ng PNU, kapansin-pansin ang nakapaskil na mga mukha, ang mga credential ng mga kandidato, ang nagtitingkarang mga kulay at disenyo ng mga poster, at iba pang election paraphernalia. Ang birtwal na mundo ng Facebook at Youtube ay ekstensyon rin ng lunsaran ng politikal na pangangampanya. Tulad din sa pisikal na mundo ng pamantasan, ang birtwal na mundo ng internet ay isang larangan ng tunggalian. Habang may mga sinserong naglalapit ng plataporma at ng mahabang kasaysayan ng paglilingkod sa PNUans at sambayanan ay mayroon ring naglalayo sa mga mag-aaral sa tunay na diwa ng eleksyon sa pamamagitan ng talamak na paninirangpuri at paglalabas ng mga anonymous

account. Makikita na ang labanang politikal tuwing eleksyon ay bahagi lamang ng mas malaki’t mas mahabang kasaysayan ng tunggalian sa loob at labas ng pamantasan. Walang dapat ikabahala kung ang eleksyon ay isang politikal na kampanya. Ito’y ehersisyo ng karapatang tumakbo para sa mga elektibong posisyon at ng karapatan na pumili ng susuportahan at iluluklok upang magrepresenta ng mga iskolar at guro ng bayan. Talagang politikal ang pangangampanya at halalan. At ito’y tagisan ng politika at paninindigan: Politika ng paglilingkod o politikang burgis? Politikang makabayan o politikang makadayuhan? Politikang kolektibista o politikang indibidwalista? Politikang progresibo o politikang reaksyonaryo? Politikang magsisilbi sa interes ng nakararami o politikang mangangayupapa sa interes ng iilan? Sa pamantasan, dalawang partido ang muling naglalaban ngayong halalan para sa PNU SG. Dalawampung kandidato ang tumatakbo. Mayroong naghahayag ng mahabang kasaysayan ng pagsisilbi para sa mga estudyante. Mayroon rin namang nagpapatampok ng kanilang mga natanggap na parangal sa lokal at internasyunal na larangan. Ang tanong: alin ba rito ang may direktang kinalaman sa mga mag-aaral ng PNU? Alin sa mga ito ang naramdaman ng mga estudyante bago sumapit ang eleksyon? Sa mga estudyante nakaatang ang pinakamahalagang gampanin sa darating na SG Executive Body Election 2012. Mahalagang tukuying mabuti ng mga iskolar ng bayan kung sino ang nakasama nila sa mga pagsubok at tagumpay bago pa ang

eleksyon, ang mga nagpapakita ng tunay na hangarin sa panahon ng eleksyon, at ang mararamdaman pa rin ng bawat estudyante kahit matapos na ang panahon ng pangangampanya. Mahalagang suriin ang inihahapag na plataporma ng bawat partido. Abot-kaya at makabuluhang proyekto ang kailangan ng mga susunod na guro ng bayan kaysa sa mga tradisyunal na programang hindi naman magpapaunlad sa kakayahan at kahusayan ng PNUans. Higit sa lahat, kailangan ng pamantasan ang mga lider na mapagmatyag sa bawat kaganapan, mapanuri sa bawat isyu, at abante’t nangunguna sa pagtatanggol sa kapakanan at karapatan ng bawat mag-aaral. Kung mayroon tayong pagmamahal sa ating sarili, sa kapwa iskolar at lalo na sa ating pamantasan, bumoto sa darating na eleksyon. Magsuri, makialam at bumoto nang tama. Magsuri, makialam at bumoto nang hindi lamang ayon sa indibidwal na interes kundi sa interes ng nakararaming mag-aaral. Tumingin sa kanilang husay sa pamamahala, track record ng paglilingkod at pamumuno, paninindigan para sa interes ng mga mag-aaral, paninindigan laban sa mga kontra-estudyante at kontra-mamamayang patakaran ng pamantasan at ng pamahalaan. Bumoto ayon sa kolektibong konsensiya ng mga magaaral, ng pamantasan at ng lipunan. Iboto ang totoo, huwag ang trapo*.

"Walang dapat ikabahala kung ang eleksyon ay isang politikal na kampanya. Ito’y ehersisyo ng karapatang tumakbo para sa mga elektibong posisyon at ng karapatan na pumili ng susuportahan at iluluklok upang magrepresenta ng mga iskolar at guro ng bayan. Talagang politikal ang pangangampanya at halalan. At ito’y tagisan ng politika at paninindigan." “Higit sa lahat, kailangan ng pamantasan ang mga lider na mapagmatyag sa bawat kaganapan, mapanuri sa bawat isyu, at abante’t nangunguna sa pagtatanggol sa kapakanan at karapatan ng bawat mag-aaral.” “Tumingin sa kanilang husay sa pamamahala, track record ng paglilingkod at pamumuno, paninindigan para sa interes ng mga magaaral, paninindigan laban sa mga kontraestudyante at kontramamamayang patakaran ng pamantasan at ng pamahalaan.” “Sa Pilipinas, tatlo diumano ang panahon: tag-araw, tag-ulan at eleksyon. Sa PNU, may tatlo ring panahon: offcam, eleksyon at graduation.”

*trapo – traditional politician [i.e. A traditional politician makes false promises, uses money to buy votes, and perpetuates himself in power. (from philstar.com)]

Email your correspondences to: thetorchpub_pnu@gmail.com


2 ELECTION ISSUE

Struggle for PNUan’s rights and interests “Tuloy-tuloy na pagsusulong ng demokratikong karapatan ng mga PNUan sa anumang oras at panahon!” •Patuloy na paglaban para sa mataas na badyet para sa ating pamantasan at mahigpit na pagtutol sa lumalang komersyalisasyon sa edukasyon. •Mariing pagtutol sa 5-year ladderized tuition and other fees increases implementation ng administrasyon gayundin sa iba pang mga porma ng pagtaas ng bayarin. •Masinsing pag-aaral at pag-iimbestiga sa mga miscellaneous fees upang ma-refund ang mga matutukoy na iligal na paniningil gaya na lamang ng NSTP fee. •Pagbibigay boses sa mga underrepresented na mga estudyante tulad ng student assistants, dormers, at athletes sa pamamagitan ng pakikipagtulungang makabuo ng bagong konstitusyong tunay na demokratiko. •Pakikibahagi ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mas komprehensibo at maka-estudyanteng Handbook at iba pang polisiya sa ating pamantasan. •Kongkreto at malawakang konsultasyon at representasyon sa mga mag-aaral sa mga usapin, patakaran, at mga polisiyang makakaapekto sa atin. •Pagbibigay ng balita at impormasyon na nararapat malaman ng mga estudyante ukol sa mga kaganapan sa Board of Regents. •Pagkakaroon ng newsletter para regular na malinaw ang mga programa, gastusin, at pondo ng Student Government. •Pagkakaroon ng masusing pag-aaral sa pagiging National Center for Teacher Education (NCTE) ng PNU upang maidirekta ito sa paglilingkod sa PNU community at sa sambayanan. •Pagpapatibay ng mga konkretong programa at proyektong tunay na para sa interes ng PNUan tulad ng scholarships, loans, at medical assistance. •Pagpapatibay ng Gender Desk sa pakikipagtulungan ng Gabriela at paglulunsad ng mga programa at proyektong mangangalaga sa mga karapatan ng mga mag-aaral lalo na ang mga may piniling kasarian. Take initiatives on the urgent needs and services for the PNUans “Mumulatin ang bawat PNUan sa tunay na kalagayan ng PNU at sektor ng edukasyon kasa-

TOMO 64, BLG. 6

bay ng pagpapakilos sa kanila upang lumaban.” •Pangunguna sa pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa tunay na kalagayan ng PNU at ng sektor edukasyon. •Paggigiit ng mga dagdag na pasilidad at kagamitan sa pagaaral. •Patuloy na paggigiit ng mas mataas na sahod para sa mga Student Assistants kaalinsabay pagpapalakas ng nabuong unyon – Student Assistant’s Union upang magkaroon ng isang matibay na organisasyon na magtatanggol sa kanilang interes at karapatan. •Pagpapalakas ng Kampusapusapan upang lalo pang mamulat at mapalawig ang kaalaman ng PNUan hindi lamang sa pang-akademikong aspekto kundi pati ang iba’t ibang isyu ng ating lipunan. •Maglunsad ng symposia, fora, exhibits, seminars, at workshops na magpapataas at maglilinang ng kaalaman ng PNUans. •Pagsasagawa ng mga aktibidad na tutugon sa mga pangangailangan at kagalingan ng mga Graduating Students at maatutulan ang mga nagtataasang bayarin. •Pagtitibay ng Action Table upang mapakinggan ang mga hinaing ng mga estudenyate sa mga pang-aabuso at pananamantala;mailapit ito sa administrasyon at matiyak na mabibigyan ito ng agarang aksyon. •Agarang ipatupad ang mga naamyendahan at naipasang mga batas ng Student Assembly para sa kapakanan ng bawat PNUan. Aggressive consolidation among PNUans “Ipagpapatuloy natin at mas lalo pang palalakasin ang kolektibong pagkilos ng bawat PNUan sa bawat isyung kinahaharap ng sektor ng mga estudyate at PNU.” •Maglunsad ng mga regular na pagtitipon ng mga lider-estudeyante mula sa ICUCOs at DBOs para sa pagkakaisa, kapakanan, at kapakinabangan ng bawat mag-aaral at kapayapaan ng pamantasan. •Paglulunsad ng mga proyeto at aktibidad kasama ang ICUCOs at DBOs para sa kapakanan ng bawat PNUan. •Pagsuporta sa Progresibong Lupon ng mga Manunulat ng PNU (PLUMA-PNU) at iba pang lathalain ng iba’t ibang departamento ng PNU sa paggigiit ng malayang pamamahayag. •Pakikipagtulungan sa Office of Student Af-

fairs and Student Services (OSASS) at iba pang sangay ng pamantasan upang isulong ang mabuting relasyon ng administrasyon at mag-aaral upang matiyak na ang mga hinaing at interes ng mga magaaral ay nagbibigyang-pansin at nabibigyang aksyon. •Pakikipag-ugnayan sa mga nangungupahan sa Normal Hall ukol sa pasilidad, dorm fee, at iba pang usapin at mapaglaban ang kanilang interes at karapatan. •Paglulunsad ng libre at makabuluhang Leadership Training Seminars para sa freshmen at opisyal ng mga ICUCOs at DBOs. •Palawakin ang mga alyansang organisasyon tulad ng PNU Kontra Cha-cha at Bantay TOFI na mangangalaga sa bawat interes at karapatan ng mga stakeholder ng PNU. •Matiyak na may pinapupuntahan ang boses ng PNUan tulad ng Faculty Evaluation. Network of support of PNUans to the communities “Lubusang paglubog sa batayang masa at pakikibahagi sa pagbabagong panlipunan para sa tunay na paglilingkod sa sambayanan.” •Magsagawa ng mga proyektong makatutulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng integrasyon at pakikilahok sa mga gawain sa komunidad. •Pakikipagtulungan at pakikiisa sa mga kampaya ng iba pang stakeholder ng PNU tulad ng fakulti at mga empleyado para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan. •Matamang pag-ugnay sa National Union of the Students of the Philippines (NUSP) upang maibahagi ang karanasan sa iba pang konseho sa iba-ibang kolehiyo at unibersidad lalo na ang mga State Universities and Colleges (SUCs). •Pagtibayin ang Pagtugon: Relief Operation upang matulungan ang mga PNUan na naging biktima ng kalamidad tulad ng bagyong Ondoy at Pepeng. •Pagtataguyod ng Green Revolution at iba pang kampanya sa mga isyung may kinalaman sa kalikasan at paglulunsad ng mga programang mangangalaga rito. •Pakikipagtulungan sa Extensions and Linkages ng PNU upang mapaglingkuran ang iba’t ibang komunidad sa ating bansa. •Pagsasagawa ng integrasyon sa batayang sektor ng lipunan o Basic Mass In-

tegration at makilahok sa kanilang pinaglalaban para sa panlipunang pagbabago. •Pakkipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng Debate Society sa paglulunsad ng mga programang maglilinang ng kasanayan sa pagsasalita at krital na pagsusuri sa iba’t ibang isyu ng ating lipunan. •Makialam, makiisa, at magpahayag ng pananaw sa mga pambansang usapin at kampanya na direktang nakakaapekto sa mga guro at magiging guro sa malapit na hinaharap. Develop Arts and Culture for the Masses “Magamit ang sining upang maipakita ang tunay na kalagayan ng sektor ng edukasyon at lipunan at magbunga ito ng malalimang pangunawa at masikhay na pagkilos.” •Paglalaan ng pondo para sa mga karagdagang kagamitan at pasilidad na mapahihiram at magagamit ng mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral, proyekto, at iba pang aktibidad na makatutulong sa kanilang pag-unlad. •Pakikipag-ugnayan sa Concerned Artists of the Philippines (CAP) at iba pang mga organisasyong nagsusulong ng sining para sa sambayanan. •Paglulunsad ng mga workshops at iba’t ibang aktibidad na maglalabas ng kagalingan ng mga PNUan sa larangan ng sining at maiderekta ito sa paglilingkod sa sambayanan. •Pagbibigay ng pagkilala sa mga susing personahe at organisasyong mula sa PNU na nagbigay karangalan sa ating pamantasan sa larangan ng sining at kultura. •Pasasagawa ng mga proyekto at programang nagtataguyod ng sariling kultura at naglalayong mapagtibay ang diwang makabayan at pagkakaisa ng mga mag-aaral. •Pakikiisa sa mga programa at proyekto ng administrasyon na nangangalaga sa sining at kultura ng ating bayan. •Pagbibigay ng suporta sa kampanya ng mga Atleta ng PNU, Cheering Team, Rondalla, Kislap Sining Dance Troupe, PNU Chorale at iba pang organisasyong; pagbibigay ng pagpupugay sa kanilang natatanging dedikasyon upang nagbibigay ng karangalan sa ating Inang Pamantasan at pagpapayaman ng sining at kultura sa PNU.

ELECTION ISSUE 3 SULO Party refused to attend the debate-forum set with all the candidates of both political parties. Also, they were not able to send a copy of their General Plan of Action.

INK YOUR PEN, SERVE THE PEOPLE!

STAND PNU Candidates answers The Torch Publications’ Questions A. National Issue: “Tama ba ang pagsampa ng kasong ELETORAL SABOTAGE kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo?” (Candidates are given 1 minute to answer.) B. Kung ikaw ay isang politiko sa Pilipinas, sino ka at bakit? (Candidates are given 30 seconds to answer.) C. Kung ikaw ay isang HAYOP, ano ka at bakit? (Candidates are given 30 seconds to answer.)

pa ito approved sa BOR pero ipinatupad na. Isa pa, wala man lang naganap na student consultation upang maipaalam sa estudyante na ito nga ay bahagi ng isang research. Ito rin ay resulta ng kakulangan sa badyet na ibinibigay sa PNU kung kaya’t tinitipid ang mga estudyante, maging ang edukasyon. Vice President for Internal Affairs: April Cayo “April” Hermoso A. “Tama lang. Hindi ba siya naaawa sa sakripisyo ng mamamayan dahil sa mga ginawa niya? Nasa ospital pa siya ngayon, pero kung normal na tao lang ang nakagawa ng ganon, baka napatawan na ng kamatayan. Masyadong binibigyan ng value ang position sa Pilipinas. “

D. Local Issue: “Sa iyong sariling karanasan at pananaw, paano mo huhusgahan ang ‘experimental’ merging of classes na isinagawa ng administrasyon ng PNU sa akademikong taon 2011-2012?” (Candidates are given 1 minute to answer.) B. Si Mirriam Defensor-Santiago. Dahil may isang salita at isang gawa. President: Michael Angelo “Michael” Esposo A. “Hindi sapat ang kasong electoral sabotage C. Cheetah. Para mabilis kong magagawa ang lang. Sa dami ng kasalanan ni dating Pang. Gloria mga bagay at walang masasayang na oras. Kung Macapagal Arroyo tulad ng extrajudicial killings at may problema man ay mabilis ko ring masokorapsyon, napakagaan ng kasong ito at hindi rin solusyunan. magiging matagumpay dahil mababaw ang basis.” D. Malaking kamalian na wala itong student conB. Si Cong. Antonio “Tochi” Tinio, tunay na tinig ng sultation. Walang proper ventilation at marami guro ang ipinaglalaban. Gusto kong ako rin ang pang iba na kulang. Kailangan tutukan ang klase maging tunay na tinig ng mga Iskolar ng Bayan. para matuto ang mga estudyante, dahil ito ang magiging work natin as future teachers. C. Agila. Magiging matalas ang mga mata ko sa Vice President for External Affairs: mga taong magpapatupad ng mga di makaAlgel ”Gel” Balantac estudyanteng polisiya. At dadagitin ko ang mga taong pipigil sa karapatan ng bawat estudyante. A. “Tama lang ang kaso pero hindi ito sapat. Dahil, higit pa sa krimen ang ginawa niyang pagnakaw sa kaban ng bayan at D. Ang merging of classes ay ‘illegal’ dahil hindi

INK YOUR PEN, SERVE THE PEOPLE!

Hindi ito nakatutulong sa pagtitipid sa bahagi ng mga estudyante.

B. Si Crispin “Ka Bel” Beltran. Dahil hindi siya nagnakaw o nangurakot, at karapatan ng mamamayan sa Kongreso ang palaging ipinaglalaban noong siya ay nabubuhay pa.

Finance and Logistics: Arsadon “Bong” Vera A. “Tama! At higit pa dapat. Maraming kaso pa ang nararapat na isampa sa kanya. Nandyan ang Declaration of State of Emergency para mailabas ang pondo ng bayan. Nararapat niya ring pagbayaran ang pagkamatay ng maraming tao sa Maguindanao Massacre.”

C. Langgam. Dahil maliit man ay kolektibong kumikilos para sa pagsakatuparan ng isang layunin. Naghahanda at nag-iimbak para sa pagdating ng unos.

B. Si Cong. Raymond Palatino. Dahil kinikilala niya ang kapakanan ng mga kabataan. Bago tayo maging isang manggagawa o propesyunal kinikilala tayo bilang Iskolar ng Bayan.

D. Ang pagkakaroon ng merging of classes ay isang konkretong ebidensya ng budget cut. Ito ay nararanasan din sa iba pang PNU campuses at mas malala pa. Isa itong kuwestiyon sa ating Pamantasan bilang NCTE na dapat magkaroon ng mataas na kalidad ang edukasyon.

C. Buwaya. Taliwas sa nakasanayang notion sa hayop na ito, tahimik ito pero sa oras na may kalaban, handang lumaban para sa mga kasama. Tulad sa pamumuno, handang lumaban para sa nasasakupan.

pang-aabuso

sa

kanyang

kapangyarihan.”

Secretary General: Kimberly “Kim” Vicente A. “Tama! Marami siyang katiwalian na ginawa. Kung tutuusin, kulang pa nga na ang kasong electoral sabotage lang ang isinampa sa kaniya.” B. Ang sarili ko. Isa akong SK Kagawad na walang ginawang masama. Sumusunod ako sa utos na alam kong tama at ikabubuti ng nakararami. C. Aso. Dahil magiging tapat at ipagtatanggol ko mula sa masasamang tao ang tahanan na pinaglilingkuran ko. D. Dagdag sa gastusin ang pagkakaroon ng merged classes. Sa halip na walang pasok ay pumapasok pa rin ang mga estudyante, lalo na yung may mga merged class ng Wednesday.

D. Bago pa i-declare ang pagkakaroon ng merging of classes, hindi ito nagkaroon ng konsultasyon sa hanay ng mga estudyante. Hindi kinilala ang boses ng PNUans. Maraming kulang, na equipment lalo na kapag nag-rereport. Maraming ibang paraan, dapat consultation muna. Chairperson: Marco “Apol” Apolonio A. “Tama. Dahil ginamit niya lang ang kaban ng bayan at kumonekta sa maraming tao para dayain ang botohan at siya ang manalo.” B. “Gahaman” na politiko. Kukunin ko ang lahat ng pera, impluwensya at kapangyarihan para makontrol ko ang kalaban at buburahin ko silang mga nagpapahirap sa mga Pilipino. C. Ahas. Sapagkat tutuklawin ko ang tao maging

* Running as chairpersons Marvin “Marvin” Agonias and Rousevelt “Velt” Banzuela were not able to come due to their class examination.

The Torch Publications Tomo 64 Blg. 6