Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

{]-k-h-¯n-\n-sS KÀ-`n-Wn-sb d-^À sN-bv-X-Xm-bn ]-cm-Xn

Zm-dp lp-Zm I-tem-Âk-h-¯n-\v Xp-S-¡-am-bn Xn-cq-c-ßm-Sn: Zm-dp-¬ lp-Zm Ckv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n A¥-¿ I-em-e-b I-tem-¬-k-hw kn-_m-Jv 14\v D-÷z-e Xp-S°w. a--- q-∂v tI-{μ-ß-fn-em-bn \S-∂ kn-_m-Jv a-¬-k-c-߃ ho£o-°p-∂-Xn-\m-bn hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-se-Øn-b-Xv B-bn-cß-fm-bn-cp-∂p. A-º-tXm-fw a-¬-k-c-bn-\ß-fn-em-bn Zm-dp¬ lp-Zm-bp-sSbpw bp.--- Pn. tIm-f-Pp-I-fn-sebpw B-b-cn-Ø-e-[n-Iw a-¬kcm¿-Yn-I-fm-Wv am-‰p-c-®-Xv. {--- ]mY-an-I du-≠n-¬ hn-P-bn-I-fm-bh-¿ G-{]n¬ 26,27 Xn-ø-Xn-I-fnem-bn hm-gv-kn-‰n Imw-]-kn-¬ \-S-°p-∂ {Km‚ v ^n-\m-se-bn¬ a¬-k-cn-°pw. k-_v-Pq-\n-b¿ I-tem-¬-k-hw Xr-iq-¿ Nm-a°-e-bn-se \-lv-Pp-¿-d-im-Zv A-d_n-Iv tIm-f-Pn-¬ k-a-kv-X tIc-f Pw-C-ø-Øp-¬ ap-A-√n-ao≥ Xr-iq-¿ Pn-√m {]-kn-U‚ v F-kv Fw sI X-ß-ƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. l-bv-Z-¿ lm-Pn A-[y£-X h-ln-®p. X --- m-\q-¿ C-kv-emlp-¬ D-eqw A-d-_n-Iv tIm-f-Pn¬ \-S-∂ Pq-\n-b-¿ I-tem-¬-khw A-_v-Zp-d-ln-am≥ c-≠-ØmWn Fw.---F-¬F .--- . D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-kv-em-lv {]n≥-kn∏-ƒ A-_v-Zp-k-a-Zv ss^-kn A[y-£-X h-ln-®p.k --- o-\n-b-¿ Item-¬-k-hw I-Æq-¿ Zm-dp-¬ lk-\m-Øv A-d-_n-Iv tIm-f-Pn-¬ I-Æq-¿ Pn-√m \m-C-_v Jm-kn lm-inw Ip-™n-t°m-b- X-ß-ƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.----

Imen°-‰v k¿-h-I-emim-em Imbn-I ]T-\ h-Ip-∏v \-S-Øp-∂ k-Ω¿ tIm-®n-Mv Iymw-]v DZvLm-S\w k¿-h-I-em-im-em tÃ-Un-b-Øn¬ ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. A-–p emw \n¿-h-ln-°p∂p

a-t©-cn: {]-k-hw \-S-°p-∂-Xn\n-S-bn¬ K¿-`n-Wn-sb sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°v d-^¿ sNbv-X-Xm-bn ]-cm-Xn. Im-fn-Im-hv am-fn-tb-°¬ A≥-h¿ km-Zn-Jen-bp-sS `m-cy d-io-Z (19)bm-Wp ]-cm-Xn-°m-cn. a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ H s\-K-‰o-hv c-‡w e-`y-as√-∂pw ]-d-™m-W-s{X tUm. cm-Pm-a-Wn {]-k-hn-®p sIm-≠ncn-°p-∂ d-io-Z-sb tIm-gn-t°mSv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ sIm≠p-t]m-h-W-sa-∂p \n¿-tZ-in-®Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 10. 3--- 0\mWp kw-`-hw. {]-k-h th-Z-\-bpam-bn F-Øn-b d-io-Z D-S≥ {]k-hn-°p-sa-∂pw te-_¿ dq-anse Uyq-´n \-gv-kv _-‘p-°-sf

A-dn-bn-®p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wp dio-Z-sb F-√m am-k-hpw ]-cntim-[n-® tUm. cm-Pm-a-Wn d^¿ sN-bv-X-Xv. c-‡-{km-h-sØ Xp-S¿-∂v A-h-i-bm-b d-io-Z-sb B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-°m≥ _-‘p-° ƒ Bw-_p-e≥-kv B-h-iy-s∏s´-¶n-epw e-`n-®n-√. F-∂m¬ IqsS H-cp \-gv-kn-s\ A-b-®p X-cW-sa-∂ B-h-iy-hpw Aw-Ko-Icn-®n-√. ]p-d-Øp \n-∂v Bw-_pe≥-kn¬ D-S≥ a-t©-cn kz-Imcy tlm-kv-]n-‰-en¬ {]-th-in-∏n°p-I-bpw A-c-a-Wn-°q-dn-\-Iw kp-J-{]-k-hw \-S-°p-I-bpw sNbv-Xp. tUm-Œ-dp-sS hm-°v hn-iz-kn®v X-߃ tIm-gn-t°m-Sv t]m-bn-

t]m-¯p-I-Ãn am-thm-hm-Zn-I-sf I-s−-¶ sh-fn-s¸-Sp-¯Â hym-P-sa-¶v t]m-en-kv

\n- e - º q¿: t]m- Ø p- I - √ v h- \ ta- J - e - b n¬ am- t hm- h m- Z n- I sf I-s≠-Øn-sb-∂ B-Zn-hmkn- b p- s S sh- f n- s ∏- S p- Ø ¬ \n-e-ºq¿: h-\-ta-J-e-I-fn¬ hym-P-am-sW-∂v t]m-en-kv.sNm- Δ m- g v - N ]p- e ¿- s ® t]m- Xn-c-®n¬ Im-cy-£-a-am-°m≥ Øp- I - √ v ]- © m- b - Ø n- s e sN- t]m-en-kn-\v C-\n Hm-^v tdm-Uv {º B- Z n- h m- k n tIm- f - \ n- b n- hm-l-\-hpw. A-ta-cn-°≥ \n¿se km- P p(30) F- ∂ bp- h m- an-X-am-b t]m-fm-cn-kv sd-bv-© hm- W v Xm≥ h- \ - Ø n¬ \n- ∂ v ¿ 800 F-∂ hm-l-\-am-Wv \n-etX- s \- S p- Ø v h- c p- ∂ h- g n am- ºq-cn-se-Øn-b-Xv. s]-t{Sm-fn¬ thm- h m- Z n- I - s f I- s ≠- ∂ v hn- Hm-Sp-∂ hm-l-\-Øn-\v 22 e-£h- c - h p- a m- b n t]m- Ø p- I - √ v am-Wv hn-e. 45 Un-{Kn sN-cn-hn-epw Hm-Snt]me nk v kv t ‰j - \ n¬ Fa-e-∏p-dw: tZ-io-b ko-\n-b¿ h°m-\m-hp-∂ hm-l-\-Øn¬ Ønb X v . \√ aZ ye l c nb n\n-Xm Nmw-]y≥-jn-∏n-\p-≈ tIZp¿-L-S-]m-X-I-fn¬ t]m-epw c-f So-an-s\ {]-Jym-]n-®p. ]-Ø- em- b n- c p- ∂ p km- P p F- ∂ v ]- d - 80 In-tem-ao-‰¿ th-K-Øn¬ kbp∂ p. \w-Xn-´-bn-se Fw \-Pv-ap-∂o-ksNm- Δ m- g v - N ]p- e ¿- s ® c- ©-cn-°m-\m-hpw. 8 ap-X¬ 10 Inbm-Wv Iym-]v-‰≥. a-‰p So-aw-K߃tKmƒ-Io-∏¿-am¿-˛ c-ay-\m- ≠- c - t bm- s S- b m- W v C- b mƒ k¿(]-Ø- t]m- Ø p- I - √ v t]m- e n- k v kv - t ‰- `m- K - Ø v h- ® v Xm≥ am- t hm- h mj- \ n¬ F- Ø n a- e mw- I p- ≠ v Zn- I - s f I- s ≠- ∂ v sh- f n- s ∏- S p\w-Xn-´), Nn-©p-tiJ¿(Xn-cph-\-¥-]pcw), Fw F-kv {]kq-Z(Xriq¿), {]Xn-tcm-[w-˛ Sn A-Rv-P-en(tImgn-t°m-Sv), s_≥-kn tXm-a-kv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), sI hn A°p-∂-Xn-\m¬ ]p-Xn-b sI-´n-S]n hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬ Xp-ey (tIm-gn-t°m-Sv), sI hn Øn-\v C-hn-sS ku-I-cy-a-hp-ank-cn-I(tIm-´-bw), {]o-X sPdmƒ-Uv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw),Fw tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿-h- √. ]p-Xn-b aq-ey \n¿-W-b tII-em-im-em Imw-]-kn¬ ÿn-c- {μw ÿm-]n-®m¬ C-Xn¬ X-s∂ kn-\o-X(]-Ø-\w-Xn-´),hn-Mv_m-°v-˛-hn kn-Pn-X(a-e-∏p-dw), am-b tI-{μo-Ir-X aq-ey\n¿-W-b D-Ø-c-°-S-em-kp-Iƒ kq-£ntI-{μw ÿm-]n-°p-∂-Xn¬ \n- °p-∂-Xn-\pw Xo-cp-am-\-ap-≠m]n j-an-\m-kv(]-Ø-\w-Xn-´), F tc-jv-a(I-Æq ¿), Sn \n-Jn-e, ∂v k¿-h-I-em-im-e ]n≥-am-dp- bn-cp-∂p. hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂p 100 F-kv hn C-μp (tIm-gn-t°m-Sv). ∂p. ^-e-{]-Jym-]-\w th-K-Ønap-t∂-‰ \n-c-˛ kp-_n-X ]q-hm- em-°p-∂-Xn-\m-bn-cp-∂p ssh-kv cq-] tI-{μo-Ir-X aq-ey \n¿-W-b ´(I-Æq¿), sI [-\y, sI c-iv- Nm≥-k-e-dp-sS {]-tXy-I Xm¬- ^o-kv hm-ßp-∂p-s≠-¶n-epw A∏-cy {]-Im-cw aq-ey \n¿-W-b-tI- [ym-]-I¿ ho-Sp-I-fn¬ h-®m-Wv an (]-Ø-\w-Xn-´), hn kn c{μw ÿm-]n-°m≥ kn≥-Un-t°- aq-ey \n¿-W-bw \-S-Øp-∂-Xv. aq©p (B-e-∏p-g), F hn A-iz‰v A-\p-a-Xn \¬-In-bn-cp-∂-Xv. ]- ey \n¿-W-bw X-s∂ K-h¨-sa Xn (a-e-∏p-dw)I-Æq-cn-se ]n co-£-bp-sS D-Ø-c-°-S-em-kp-I ‚ v-˛-F-bv-U-Uv A-[ym-]-I temhn {]n-b-bm-Wv tIm-®v. 27 Ak-an-em-Wv Nmw-]y≥-jn-∏v B- ƒ th¿-Xn-cn-®v kq-£n-°p-∂-Xn- _n-bm-Wv \-S-Øp-∂-Xv. hn-hn-[ \v \m-fn-Xp-h-sc-bm-bn im-kv-{Xo- tIm-gv-kp-I-fp-sS D-Ø-c-°-S-emcw-`n-°p-I. b-am-b co-Xn-bn¬ ku-I-cy-ap- kp-Iƒ k¿-h-I-em-im-em BSow C-∂v F-d-Wm-Ip-fÿm-\-Øv h-®v Ip-‰-a-‰ co-XnØp-\n-∂p [≥-_m-Zv F-Iv-kv- ≠m-bn-´n-√.bn¬ aq-ey \n¿-W-bw \-S-Øm≥ ]c o£ m` h ≥ tImº u≠ n {]-kn¬ cm-hn-se 7.-15\v ]p-dI-gn-bp-sa-¶n-epw hm-gv-kn-‰n-bn¬ ¬ \nb a hnc p≤ a mb n Nmb ° S s∏-Spw.I-fpw tlm-´-ep-I-fpw {]-h¿-Øn- C-Xn-\v ku-I-cy-an-s√-∂v \n-e-

ß- t fm- s Sm- ∏ w a- Z y- ] n- ® n- c p- ∂ Xm- b n kp- l r- Ø p- ° - f pw _‘p-°-fpw t]m-en-kn-\v sam-gn \¬- I n. C- b mƒ tX- s \- S pbn sN-ss∂ kz-tZ-in kp-μ¿ °m≥ t]m- b n- c p∂\n- s √- ∂ pw K-tW-ipw I-º-\n A-kn.-amI-s≠-Øn. t\-P¿ B¿ F-kv t_m-_n-bpw kw- L - Ø n¬ B- d p- t ]¿ DF-Øn-bn-´p-≠v. C-¥y-bn¬ G≠m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ pw A- X n‰-hpw Iq-Sp-X¬ C-Ø-cw hm-lsem- ∂ v kv - { Xo- b m- b n- c p- ∂ p\-ß-ƒ kz-¥-am-bp-≈-Xv Ksh- ∂ pw C- b mƒ ]- d - ™ n- c ptW-in-\m-Wv, 30 F-Æw. I-Æq ∂p. H- c mƒ ap- ≠ m- W v D- S p- Ø n¿ sF.-Pn.- ]n kp-tc-jv cm-Pv ]pcp- ∂ - s X- ∂ pw a- ‰ p- ≈ - h ¿ kmtcm-ln-Xn-\m-Wp ]-cn-io-e-\[m- c - W ]m‚ v - k pw j¿- ´ p- a mØn-s‚ Np-a-X-e. ]-cn-io-e-\w Wp [- c n- ® n- c p- ∂ - s X- ∂ pw C]q¿-Øn-bm-hp-∂-tXm-sS Im-Spbmƒ \¬- I n- b sam- g n- b n- e pI-fn-se X-nc-®n-en-\v C-\n t]m≠m- b n- c p- ∂ p.fm-cn-kv sd-bv-©-dpw Iq-sS-bpF- k v . - s F- b pw C‚- e n- P ‚ v ≠m-hpw. kv hn- ` m- K - h pw Ir- X y- a m- b n tNm- Z yw sN- b v - X v sam- g n- s b- S pbm-sW-∂v sX-fn-™-Xv. X-te Ø- X n- \ v ti- j w km- P p- h n- s \ Zn-h-kw cm-{Xn-h-sc km-Pp X- ]- d - ™ p- h n- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p.-

am-thm-hm-Zn-I-sf Xn-c-bm³ C-\n Hm-^v tdm-Uv hm-l-\-hpw-

kw-Øm-\ h-\n-Xm ^p-Sv-t_mÄ Sow \-Pv-ap-¶o-k \-bn-¡pw

tem-ao-‰¿ h-sc ssa-te-Ppw e`n-°pw. B-dp-t]¿-°v bm-{X-sNøm-hp-∂ hm-l-\-Øn-\v 500 Intem h-sc `m-c-hpw h-ln-°m-\mIpw. A-ta-cn-°≥ ssk-\yw bp≤-ß-ƒ-°v C-t∏m-gpw Cu hml-\-w D-]-tbm-Kn-°p-∂p-≠v. C¥y-bn¬ ]-e-bn-S-ß-fn-epw hnt\m-Z-k-©m-cn-Iƒ Hm-^v tdmUv ssd-UnMn-\v D-]-tbm-Kn-°mdp-s≠-¶n-epw tI-c-f t]m-en-kv B-Zy-am-bm-Wv C-Ø-cw hm-l\-߃ hm-ßp-∂-Xv. B-sI

\m-ev hm-l-\-ß-fm-Wp tI-c-f t]m-en-kn-\p-≈-Xv. I-Æq¿, hb-\m-Sv, \n-e-ºq¿, Xn-cp-h-\-¥]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°mWp hm-l-\-߃ \¬-In-bn-´p≈-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ k-_v-Un-hnj-\p Io-gn-ep-≈ 15 t]m-en-kv ss{U-h¿-am¿-°pw sS-Iv-\o-jy ≥-am¿-°p-am-bm-Wp \n-e-ºq-cn ¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xv. C∂-se Xn-b-dn ¢m- p-Iƒ I-gn™p. C-∂v {]m-Œn-°-¬ \-S°pw. ]-cn-io-e-\w \¬-Im-\m-

Øn- b - X v . C- b m- f n¬ \n- ∂ v sb- S p- Ø - t Xm- s S- b m- W v C- b mt]m- e n- k v hy- ‡ - a m- b n sam- g n- fp-sS A-h-Im-i-hm-Zw s]m-≈-

tI-{µo-Ir-X aq-ey\nÀ-W-b kwhn-[m-\-am-bnÃ; Im-en-¡-än ^-e-{]-Jym-]-\w Xm-fwsX-äp-¶p

k-½À tIm-¨n-Mv Iymw-]v

]m-Sn-em-Wv tIm-f-Pv A-[ym-]-I kw-L-S-\-Iƒ. dn-´-b¿ sN-bv-X tIm-f-Pv A-[ym-]-I-cp-sS tk-h\-Øn-s\m-∏w A¨ F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-I-fn¬ c-≠v h¿-j-Øne-[n-Iw ]-cn-N-b-ap-≈ A-[ym-]I-sc-bpw aq-ey \n¿-W-Øn¬ ]s¶-Sp-∏n-®m¬ Im-e-Xm-a-kw-b Iq-Sm-sX ^-e-{]-Jym-]-\w \-SØp-∂-Xn-\m-Ipw. tI-{μo-Ir-X aq-ey \n¿-W-b Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ \n¿-tZin-°-s∏-´ A-[ym-]-I¿ Iymw-]nse-Øm-sX Sn.-F. Un.-F. Dƒs∏-sS-bp-≈ A-e-h≥-kp-Iƒ hm-ßn kz-¥w ho-´n¬-h-®m-Wv A-h-km-\ k-a-b-Øv aq-ey \n¿W-bw \-S-Øp-∂-Xv. A-[ym-]-Icp-sS aq-ey \n¿-W Xp-I h¿-[n∏n-°m-Ø-Xn-\m-em-Wv C-ßn-s\ sN-øp-∂-sX-∂m-Wv A-[ym-]-I-

a-e-∏p-dw: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ 14 h-b-kn-\p Xmsg-bp-≈ B¨-Ip-´n-Iƒ-°pw s]¨-Ip-´n-Iƒ-°pw \-S-Øp-∂ k-Ω¿ tIm-®n-Mv Iymw-]v a-e-∏pdw tI-{μo-b hn-Zym-e-b-Øn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ {]-kn-U‚ v F {io-Ipam¿, ssh-kv {]-kn-U‚ v F-kv sI D-Æn, a-e-∏p-dw tI-{μo-b hn-Zym-e-b {]n≥-kn-∏¬ F ]n tPm-Xn-jv, Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Hm-^n-k¿ ]n F-®v _o-cm≥-Ip´n kw-km-cn-®p. Iymw-]v sa-bv A-©n-\v k-am-]n-°pw. ^p-Svt_mƒ, sJm-˛-sJm, thm-fnt_mƒ, _m-kv-I-‰v t_mƒ XpF-S-°-c tÃ-j-\n-se-Øn-b \m-K-a-e tIm-f-\n-bn-se Xm-Sn-am-Ø-\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw S-ßn 19 C-\-ß-fn-em-Wv ]-cns]-cn-¥¬-a-Æ Un-ssh.F ----- -kv.]---- n. sI ]---- n hn-P-b-Ip-am¿ h-kv-{X-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p io-e-\w \¬-Ip-∂-Xv.

`m-cy-sb Ip-¯n-s¡m-e-s¸-Sp-¯n-b tI-kv hn-Nm-c-W \m-sf Xp-S-§pw a-t©-cn: `m-cy-sb a-°-fp-sS I¨-ap-ºn¬-h-®v Ip-Øn-s°m-es∏-Sp-Øn-b tI-kn-s‚ hn-Nm-cW \m-sf a-t©-cn A-Uo-jW¬- Pn-√m sk-j≥-kv c-≠n¬ Xp-S-ßpw. ]p-em-a-t¥mƒ sN-∑-e sNdm-´p-]m-S-Øp-h-®v `m-cy c-P-\n (41)sb Ip-ep-°-√q¿ kz-tZ-inbm-b `¿-Øm-hv cm-P≥(45) s\©n-epw ap-Xp-In-epw h-b-‰n-epw

23 G-{]n¬ 2014 _p-[≥

Xp-cp-Xp-sc Ip-Øn-bpw sh-´nbpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv. `m-cy-°pw a-°ƒ-°pw sN-ehn-\p sIm-Sp-°m-sX \n-c-¥-cw a¿-±n-°p-am-bn-cp-∂ cm-P-\pw c-P\n-bpw X-Ωn¬ Zm-º-Xy _-‘Øn-se ]n-W-°w aq-e-ap-≈ hntcm-[-am-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn\p Im-c-Ww. 2013 s^-{_p-h-cn 13\v B-Wv kw-`-hw. kw-`-h-Øn-

\p a-°-fm-b A-a¬-cm-Pv, hn-a¬cm-Pv, [-\-cm-Pv F-∂n-h¿ Zr-Iv km-£n-I-fm-Wv. sN-∑-e I-Æ-Øv ]p-Ø≥ho-´n¬ \m-Wn-b-Ω-bp-sS a-I-fmWv c-P-\n. tI-kn¬ 45 km-£nI-fp-≠v. A-Uo-j-W¬ Pn-√m ]ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ Im-cm-´v A-–p-d-lv-am≥ H-∂p-ap-X¬ \mev km-£n-I-sf \m-sf hn-kv-Xcn-°pw.

Cþa-WÂ hn-X-c-W-¯n-se A-]m-I-X: 28 I-S-hp-I-fp-sS Aw-Ko-Im-cw d-±m-¡n a-e-∏p-dw: C-˛ a-W¬ hn-X-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏´ am-\-Z-fi-w ]m-en-°m-sX a-W¬ hn-X-c-W-Ønte¿-s∏-´ 28 I-S-hp-I-fp-sS Aw-Ko-Im-cw d-±m-°n-bXm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. ]-W-a-S-®v ]mkp-am-bn F-Øn-b Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v Nn-e IS-hp-I-fn¬ a-W¬ \¬-Ip-∂Xn-\v hn-k-Ω-Xn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn. Aw-Ko-Im-cw d-±m-°n-b I-S-hp-I-fp-sS hn-h-cw Xm-sg sIm-Sp-°p-∂p.-h-≈n-°p-∂v {Km-a-∏-©m-bØv: h-S-t°-X-e I-S-hv, H-en-{]w I-S-hv, C-cp-tºmØn≥ I-S-hv, Im-cym-Sv I-S-hv, lo-tdm-kv \-K¿ I-Shv, a-S-h-ºm-Sw I-S-hv, X-øn-e-°-S-hv. a-e-∏p-dw \-K-

c-k-`: Ip-´-a-Æ I-S-hv, Im-W-°m-Sv X-߃-]-Sn, Xem-∏v I-S-hv, Im-cm-tXm-Sv I-S-hv, ]-´¿-I-S-hv ˛ ]-≈n∏-Sn-b, Io-bm¬ ]-Sn I-S-hv, F-S-bv-∏m-ew I-S-hv, tIm¬-a-ß I-S-hv. H-Xp-°p-߬ {Km-a-∏-©m-bØv: I-√m-bn¬ I-S-hv.-]-c-∏-\-ßm-Sn {Km-a-∏-©mb-Øv: X-øn-e-∏-Sn, ]q-Δ-Øn-߬.-B-\-°-bw {Kma-∏-©m-b-Øv: I-tc-°-S-hv, s]-cn-º-ew ]-≈n-∏-Sn, In-S-ß-bw, sN-°v-t]m-Ãv I-S-hv, aq-dn-b≥-I-√v, FS-bv-∏m-ew I-S-hv, B-\-∏m-d I-S-hv, sN-¥w ]-d-ºv.F-S-h-Æ {Km-a-∏-©m-b-Øv: ]-≈n-ap-°v I-S-hv Duc-Iw {Km-a-∏-©m-b-Øv: a-Wn-°p-Øv I-S-hv, D-ΩnWn-°-S-hv.

cp-sS {]-Xn-I-c-Ww. A-Sp-Ø amkw 27\v ^-e-{]-Jym-]-\w \-StØ-≠ Un-{Kn B-dmw sk-a-Ãdp-Im-cp-sS ]-co-£m D-Ø-c-°-Sem-kp-Iƒ aq-ey \n¿-W-bw Xp-Sßn-bn-´p-s≠-¶n-epw -]-e A-[ym]-I-cpw C-Xn-t\m-Sv {]-Xn-I-cn-®n´n-√. D-Ø-c-°-S-em-kp-I-fn¬ ^m ƒ-kv \-º¿ A-Sn-°p-∂-Xv A-hkm-\n-∏n-°m≥ hm-gv-kn-‰n Xo-cpam-\n-®-Xn-s‚ sh-fn-®-Øn¬ A[ym-]-I-cp-sS ho-Sp-I-fn¬ h-®p≈ aq-ey \n¿-W-bw Kp-cp-X-c {]Xym-Lm-X-߃-°v h-gnh-bv°psa-∂-Xn-\m¬ k¿-h-I-em-im-ebn-se tI-{μo-Ir-X aq-ey \n¿-Wb tI-{μw D-S≥ {]m-h¿-Øn-I-am°m≥ A-[n-Im-cn-Iƒ X-øm-d-hW-sa-∂ B-h-iyw hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-Iƒ D-∂-bn-®n-´p-≠v.

tIm-gn-s¨-\ Fw.-F-k.v -]n. ^p-S-tv _mÄ \S-¯n¸n A-gn-a-Xn-sb-¶p ]-cm-Xn a-e∏ - p-dw: tIm-gn-s®-\ ¢m-cn Fw.F-kv.-]n. {Ku-≠n¬ \-S-°p-∂ ^p-Svt- _mƒ Sq¿-Ws - a‚ v \-SØ - n∏n¬ A-gn-a-Xn-bp-s≠-∂p ]-cmXn. hm-f° - p-fw t]m-Xp-hØ - v A–p-d-ln-am-\m-Wv C-Xp kw-_‘n-®v P-n-√m I-e-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bX - v. 40 Zn-h-k-sØ I-fn-bn¬ \n∂p 20 e-£w cq-]° - p ap-∂n¬ hcp-am-\a - p-s≠-∂pw C-Xn¬ \m¬]-Xn-\m-bn-cw cq-] a-m-{X-am-Wv Fw.-F-kv.-]n-°p e-`n-°p-∂-sX∂pw _m-°n ]-e ¢-∫p-I-fp-sS t]-cn¬ \-S-Øn-∏p-Im¿ sIm-≈b-Sn-°p-I-bm-sW-∂p-am-Wv ]-cmXn. Fw.-F-kv.-]n-bn-se Po-h-\°m-sc k¿-°m-cn-s\ A-dn-bn°m-sX ku-P-\y-am-bn D-]-tbmKn-°p-I-bm-Wv. H-cp hy-‡n emt`-—-tbm-sS \-S-Øp-∂ Sq¿-Wsa‚n-\v Fw.-Fk - v.] - n-bp-sS t]-cv Zp-cp-]-tbm-Kw sN-øp-I-bm-sW∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-db - p-∂p.

Wv Im-Sn-d-ßp-∂-Xv. am-thm-hmZn-Iƒ-°m-bn am-©o-cn, Ip-∏p-ae, \m-K-a-e h-\-ta-J-e-I-fn¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bmWp s]-cn-¥¬-a-Æ Un-ssh.F ----- kv] . ----- n. hn-P-b-Ip-am¿, F-S-°-c F . s---- F tPym-Xo-{μ-Ip-am¿ F-∂nh¿ Xm-Sn am-X-s\-bpw Ip-Spw-_sØ-bpw F-S-°-c- tÃ-j-\n-te°v £-Wn-®-Xv. £-Ww kzo-I-cn-® am-X≥ Ip-Spw-_-k-ta-X-am-Wv C-∂-se tÃ-j-\n-se-Øn-b-Xv. `m-cy NmØn-bpw F-√m a-°-fpw am-Xs\m-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. tÃ-j-\nse-Øn-b C-h-sc t]m-en-kv D-

X-an-gv-þ-Ip-dp-h \m-tSm-Sn I-hÀ-¨m-kw-L-¯n-se aq-¶pt]-À t]m-en-kv ]n-Sn-bn F-S-°-c: kw-ÿm-\-Øp-S-\ofw h≥ I-h¿-® \-S-Øn-h-∂ Xan-gv-˛-Ip-dp-h \m-tSm-Sn kw-LØn-se aq-∂v t]-sc F-S-°-c t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]-c∏-\-ßm-Sn sd-bn¬-th ]p-dwt]m-°n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Ip™≥ F-∂ A-dp-ap-J≥ am-cnb-∏≥ (21), cm-tP-jv F-∂ D-Spºv l-cn (19), C-h-cp-sS kw-LØn-se ]-Xn-\-©p-Im-c≥ F∂n-h-sc-bm-Wv F-S-°-c F-kv.-sF. tPym-Xo-{μ-Ip-am-dpw kwL-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ ]-Xn-\m-en-\v ]-c-∏\-ßm-Sn A-cn-b-√q-cn-se tIm¿∏-td-j≥ _m-¶n-s‚ F.--Sn.-Fw. Iu-≠¿ X-I¿-Øv tam-j-Ww \S-Øm≥ {i-an-®-X-S-°w h≥ tam-j-W-t°-kp-I-fn¬ {]-XnI-fm-Wn-h¿. ap-∏n-\n-bn¬ ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS tamjv-Sn-® ss_-°n¬ kw-i-b-I-cam-b km-l-N-c-y-Øn¬ I-≠ Ip-™≥ F-∂ A-dp-ap-J-am-Wv B-Zyw t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-bXv. C-bmƒ \¬-In-b hn-h-c-a-\pk-cn-®m-Wp kw-L-Øn-ep-≈- c-

]n-Sn-bn-em-b Ip-™≥ F-∂ A-dp-ap-J≥, cm-tP-jv F-∂ D-Sp-ºv l-cn ≠v t]-sc \n-e-ºq¿ sd-bn¬-th Izm¿-t´-gv-kv ]-cn-k-c-Øv \n-∂p A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. A-©w-K-kwL-Øn-se c-≠v t]¿ Hm-Sn c-£s]-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. tam-jv-Sn® c-≠v ss_-°p-I-fpw H-cp e£w cq-]-bpw C-h-cp-sS ]-°¬ \n-∂p I-s≠-Sp-Øp. ]-Ww Ip-∂w-Ip-f-sØ ]n.F¬ Nm-t°m B‚ v k¨-kns‚ s]-t{Smƒ ]-ºn-s‚ Hm-^nkv Ip-Øn-Øp-d-∂v tam-jv-Sn-®Xm-bn-cp-∂p. t]m-en-kv \-S-Ønb tNm-Zyw sN-ø-en¬ sR-´n-∏n°p-∂ hn-h-c-ß-fm-Wv Ip-´n-tamjv-Sm-°-fn¬ \n-∂p e-`n-®-Xv. Ign-™ ]-Xn-aq-∂mw Xnø-Xn tIm-´-°¬ Su-Wn-se c-≠v Xp-

Wn-°-S-Iƒ Ip-Øn-Øp-d-∂ {]Xn-Iƒ H-cp I-S-bn¬ \n-∂p ]Xn-\m-dm-bn-cw cq-]-bpw Xp-WnØ-c-ß-fpw I-h¿-∂p. A-Sp-Ø Xp-Wn-°-S-bn¬ kn.--kn.--Sn.-hn. {i-≤-bn¬-s]-´-Xn-s\-Øp-S¿-∂v e-£-°-W-°n-\v cq-] hn-e-bp≈ Iw-]-yq-´-dp-I-fpw kn.--kn.--Sn.hn. Im-a-d-I-fpw kw-Lw X-I¿Øp. tX-™n-∏-ew ]m-W-{ºbn¬- A-eq-an-\n-bw ^m-{_nt°-j≥ I-S-bn¬ \n-∂p ]-Whpw ]n-®-f km-[-\-ß-fpw, H-cp am-kw ap≥-]v ]-´m-ºn Su-Wnse I-S-bn¬ \n-∂p A-dp-]-Xn\m-bn-cw cq-], sN-cp-∏v, jq F∂n-h-bpw, sam-ss_¬ I-S-bn¬ \n-∂p t^m-Wp-Iƒ, ]-Ww F∂n-h-bpw kw-Lw tam-jv-Sn-®n-´p≠v. H-∂pw c-≠pw {]-Xn-I-sf \ne-ºq¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. {]m-b]q¿-Øn-bm-hm-Ø {]-Xn-sb Pph-ss\¬ tIm-S-Xn-bn-epw lm-Pcm-°n. Iq-Sp-X¬ sX-fn-sh-Sp-∏n\m-bn {]-Xn-I-sf t]m-en-kv IÃ-Un-bn¬ hm-ßpw.

P-\m-[n-]-Xy {]-Xn-tcm-[ kw-K-aw a-e-∏p-dw: hn-Zym¿-Yn kw-L-S\m {]-h¿-Ø-\w \n-b-{¥n-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-ew ]n≥-h-en-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.F -- ^v.s-- F. a-e-∏p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n P-\m-[n-]-Xy {]-Xn-tcm-[ kw-Kaw kw-L-Sn-∏n-®p. F-kv.F -- -^v.s-- F. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Sn ]n _n-\o-jv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-knU‚ v Fw a≥-kq¿, {]-i-kv-X I-hn {io-Pn-Øv A-cn-b-√q¿, F.-sI.--]n.--kn.--Sn.--F. Pn-√m sk-{I-´dn tUm. _m-e-Ir-jv-W≥, Fkv.F -- -^v.s-- F. kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw ]n Pn-Pn, Pn√m sk-{I-´-dn hn ]n km-\p, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw sI B-Xn-c kw-km-cn-®p. F-kv.F -- -kv.F -- ¬.--kn. ]-co£-bn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Snb F-kv.F -- -^v.s-- F. {]-h¿-Ø-Isc B-Z-cn-®p. sI j-_o¿, ]n kp-an-Xv, iymw {]-km-Zv, F tPmjn-Zv, j-^o-Jv, {io-tP-jv Im-h\q¿, kn hn-]n≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

I-cn-¸qÀ kzÀ-W-¡-S-¯v: ap-Jy-{]-Xn Io-g-S-§n tIm-gn-t°m-Sv: I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-hf - w h-gn I-kv‰ - w-kn-s\ sh´n-®p kz¿-Ww I-SØ - n-b kw-`h - Øn¬ ap-Jy-{]-Xn Io-gS- ß - n. Ikv-‰w-kv {]n-h‚o-hv hn-`m-K-Øn\p ap-ºm-sI Io-g-S-ßn-b F-c™n-°¬ ]q-a-t°m-Øv ho-´n¬ jw-kp-±o-s\ A-d-Ãv tc-J-s∏-SpØn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pI-bm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv H-∂mw-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn 14 Zn-h-ktØ-°v dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. jwkp-±o-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø Ikv-‰w-kv Io-g-S-ßm≥ B-h-iys∏-´p I-gn-™ Zn-hk - w t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se Io-gS- ß - n-bX - v. I-gn-™Z- nh-ka - m-Wp I-cn-∏q¿ hn-am-\Ø - mh-fw h-gn I-kv‰ - w-kn-s‚ I-Ævs - h´n-®p kz¿-Ww I-S-Øn-b-Xv. XpS¿-∂v I-kv‰ - w-kv {]n-h‚o-hv hn-`m-

t]m-en-kv tÌ-j³ Im-Wm³ \m-K-a-eB-Zn-hm-kn-IÄ Im-Sn-d-§n F-S-°-c: s]-cn-¥¬-a-Æ Unssh.F ----- -kv.]---- n. sI ]---- n hn-P-b-Ipam-dn-s‚ £-W-{]-Im-cw \-K-cØn-se t]m-en-kv tÃ-j≥ ImWm≥ \m-K-a-e-bn-se B-Zn-hmkn-Iƒ Im-Sn-d-ßn. I-cp-fm-bn s\-S-¶-bw Dƒ-h-\-Øn-se \m-Ka-e tI-f-\n-bn-se Xm-Sn am-X\pw Ip-Spw-_-hp-am-Wv F-S-°-c t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ C-∂-se k-μ¿-i-\w \-S-Øn-b-Xv. {]m-‡-\ tKm-{X-hn-`m-K-amb tNm-e-\m-bv-°-cm-Wn-h¿. ]pdw-tem-I-hp-am-bn _-‘-an-√mØ C-h¿ h-√-t∏m-gpw B-h-i-ykm-[-\-߃ hm-ßm≥ am-{X-am-

cp-s∂-¶n¬ c-≠v hn-e-s∏-´ Po-h\p-Iƒ \-„-s∏-Sp-am-bn-cp-∂psh-∂p d-io-Z-bp-sS `¿-Øm-hpw _-‘-p-°-fpw ]-d-™p. a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn-se F-√m ssK-\-t°m-fPn-kv-‰p-am-sc-bpw ]n≥-h-en-®p Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-I-fn¬ ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰p-I-sf \n-ban-°-W-sa-∂pw tUm. cm-Pm-aWn-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂pw a-t©-cn afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv {]kn-U‚ v A-Iv-_¿ ao-\m-bn, j_o¿ Ip-cn-°ƒ, A-\-kv A-Øna-Æn¬, ss^-k¬ Np-¶-Øv, jw-kp-±o≥ A-Øn-°p-fw B-hiy-s∏-´p. B-tcm-Ky-a-{¥n-°v \nth-Z-\w \¬-In.

tZ-ym-K-ÿ¿ kzo-I-cn-®p. Ip-iem-t\-z-j-W-߃-°v ti-jw F√m-h¿-°pw h-kv-{X-ß-fpw `-£W-hpw \¬-In. Iq-´-Øn¬ kpJ-an-√m-Xn-cp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v sXm-´-Sp-Ø B-ip-]-{Xn-bn¬ \n∂pw- Nn-In-¬-k-bpw \¬-In. am©o-cn-bn¬ \n-∂p ]-Øv In-teman-‰-tdm-fw A-I-se Dƒ-h-\-Ønem-Wv \m-K-a-e tIm-f-\n. \m-ev Ip-Spw-_-ß-fm-Wv I-gn-™ ]Xn-s\-´v h¿-j-am-bn C-hn-sS A[n-h-kn-°p-∂-Xv. A-f-I-fn-epw, Kp-l-I-fn-epw Xm-a-kn-°p-∂ Ch¿ Im-´m-\-I-fp-sS i-√-yw-aq-ew Zp-cn-X-Øn-em-Wv.

Kw I-≈° - S- Ø - p-kw-Lw k-©cn-® hm-l\ - w X-S™ p \m-ep Intem kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v F-c™n-°¬ kz-tZ-in-bm-b jn-\phn-s\ t\-c-sØ A-d-kv-‰v sN-bvXp. jn-\p-hn-s\ tNm-Zyw-sN-bv-XXn¬ \n-∂m-Wp jw-kp-±o-\p th≠n-bm-Wp kz¿-Ww sIm-≠p-h∂-sX-∂p hy-IvX - a - m-bX - v. jw-kp±o-s‚ ho-´n-epw I-S-bn-epw I-kv‰w-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cp∂p. I-cn-∏q-cn¬ kz¿-Ww F-Øn® bm-{Xn-I-sc Ip-dn-®v jw-kp±o≥ I-kv‰ - w-kn-\p sam-gn \¬-Inbn-´p-≠v. C-°m-cyw I-kv-‰w-kv sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. 26 h¿-jam-bn jw-kp-±o≥ kz¿-Wh - ym-]mcw \-SØ - p-∂p-s≠-∂pw \n-ch - [ - n tI-kp-I-fn¬ ]-¶p-s≠-∂pw Ikv‰ - w-kv A-[n-Ir-X¿ ]-d™ p.

F F a-e-bm-fn ]p-c-kv-Im-cw _m-e-Ir-jv-W³ h-Ån-¡p-¶n-\v Ip-‰n-∏p-dw: F -F a-e-bm-fn ]p-ckv-Im-cw _m-e-Ir-jv-W≥ h≈n-°p-∂n-\v. B-e-t¶m-Sv eo-e Ir-jv-W≥, H Fw I-cp-hm-c-°p≠v, A-°n-Øw F-∂n-h¿ tN¿∂ A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n-bm-Wv tPXm-hn-s\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. hn hn `m-kn-bp-sS A-[y-£X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ F F Ip-™m-∏p-´n, hn Fw Ip-f°m-Sv, F≥ hn Ip-™p-ap-l-ΩZv, tUm. kn ]n sI Kp-cn-°ƒ, sI ]n Kw-Km-Z-c≥, Sn hn A-_vZp-√-°p-´n, l-ao-Zv ]m-≠n-I-ime kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

23 G-{]n¬ 2014 _p-[≥

sN-Ωm-Sv sI.--F≥.--Fw.

a-Wv-U-ew I-Ω-‰n Hm-^n-kv-: Fw.--F-kv.F -- w. tam-d¬ kv-Iqƒ-˛ iw-kp-≤o≥ au-e-hn hn-f-bØq¿-˛ 9.--30

C¶v

ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

Adnbn-¸pIÄ

sS-Iv-\n-¡Â ssl-kv-IqÄ {]-th-i-\w a-e-∏p-dw: K-h. sS-Iv-\n-°¬ ssl-kv-Iq-fp-I-fn¬ F-´mw ¢m v {]-th-i-\-Øn-\p-≈ A-t]£m t^mw hn-X-c-Ww Xp-Sßn.-A-t]-£m-t^m-ap-Iƒ AX-Xv ÿm-]-\-ß-fn¬-\n-∂pw 10 cq-]-bv-°v e-`n-°pw. hn-h-cw Kh. sS-Iv-\n-°¬ ssl-kv-Iqƒ, a-t©-cn ˛ 0483 2766185, 9400006489. Ip-‰n-∏p-dw ˛ 0494 2608692, 9400 006 488, tIm-°q¿ ˛ 0494 2651971, 940 0006487.-

tN-dq¿ Pn.-Fw.-bp.-]n.-kv-Iqƒ sI-´n-S \n¿-am-W- X-S- w \o-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v hn-I-k-\ kw-c-£-W-k-an-Xn \-S-Øn-b D-]-hm-kw s\-Sp-º-≈n ssk-Xv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kv-IqÄ sI-«n-Sw; hn-I-k-\k-an-Xn D-]-h-kn-¨p th-ß-c: tN-dq¿ Pn.-Fw.-bp.-]n.kv-Iq-fn-\v A-\p-h-Zn-® sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-se Im-e-Xm-akw H-gn-hm-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v kv-Iqƒ- hn-I-k-\ kw-c-£W k-an-Xn- kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv D-]-hm-kw kw-L-Sn-∏n-®p. 340e-£w cq-] Nn-e-hn¬ kvIq-fn-\p \n¿-an-°p-∂ sI-´n-Sw I-

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v tbm-Kw

]p-Ø-\-Øm-Wn: I¬-]-I-t©cn-bn¬ I-gn-™ Zn-h-kw kz-Imcy-_- pw Hm-t´m-dn-£-bpw Iq-´nbn-Sn-®v a-cn-® X-an-gv-\m-Sv I-S-eq¿ kz-tZ-in A-d-ap-Jw(52)s‚ ar-XtZ-lw \m-´n-te-°v sIm-≠p-t]mbn.-Xn-cq¿ Pn-√m B-kp-]-{Xnbn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´-Xn-\v tijw C-∂-se D-®-tbm-sS ar-X-tZlw sIm-≠p-t]m-bn. I-Sp-ßmØp-Ip-≠n-se tIm¿-t´-gv-kn-embn-cp-∂p C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp∂-Xv.-

]p-¯\ - ¯ - m-Wnbn c-−v A-]I - S- § - f- n G-gp-t]À-¡v ]-cn-¡v ]p-Ø-\-Øm-Wn: tZ-io-b ]m-Xbn¬ a-Wn-°q-dp-Iƒ hy-Xym-kØn¬ \-S-∂ c-≠v A-]-I-S-ßfn¬ G-gp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p.- C∂-se ssh-In-´v B-dp-a-Wn-°v A-an-X th-K-X-bn-se-Øn-b te m-dn Im-dp-I-fn-en-Sn-®v A-©p-t] ¿-°pw. ]p-Ø-\-Øm-Wn Su-Wn ¬ _-kv ss_-°n-e-Sn-®v c-≠pt]¿-°p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv.-]-cnt°-‰ Im¿ bm-{Xn-I-cm-b Xriq¿ am-an-en a-\ {]-Po-jv (39), Dj(30), tim-`-\(60), E-jn-tIjv(8) B-cy\-μ(3) F-∂n-hsc tIm-´-°-en-se kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-D-®°v H-∂-c-a-Wn-tbm-sSbm-Wv _kv ss_-°n-en-Sn-®-Xv.-

fn-°-fw \-„-s∏-Sp-Øp-sa-∂mtcm-]n-®v H-cp hn-`m-Kw \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v ssl-t°mS-Xn \n¿-am-Ww Xm¬-°m-en-Iam-bn X-S-™ncp∂p. C-Xp-aq-ew sI-´n-S \n¿-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n¿-Øn. ]p-Xnb A-[y-b-\ h-¿-j-Øn-\p apsº sI-´n-S \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-

an\n tÌUnbw Np-äp-a-Xn \nÀ-am-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn

Xn-cq-c-ßm-Sn: \-∂-{º ]-©m-bØv an-\n tÃ-Un-bØ - n-s‚ Np-‰pa-Xn¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bmbn. tem-I_ - m-¶v ^-≠v D-]t- bmKn-®m-Wv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm°n-b-Xv. sIm-Sn-™n I-Sp-h-≈q a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n \-K-c-k-` ¿ h-be - n-em-Wv tÃ-Un-bw. hm¿-Uv G-gv sh¬-s^-b¿, aw-Kh-b-en-em-b-Xv Im-c-Ww a-gew {Km-a-]-©m-b-Øv hm¿-Uv H- °m-e-Øv sh-≈w I-b-dp-∂-Xnº-Xv hm-f-a-cp-Xq¿ sh-Ãv,Xn-cq-c- \m¬ ]-et- ∏m-gpw tÃ-Un-bw D-]ßm-Sn {Km-a-]-©m-b-Øv hm¿tbm-Kn-°m≥ I-gn-bm-Ø A-hUv 14 I-°m-Sv Fn-hn-S-ß-fn-se ÿ-bm-Wv. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv sa-º¿-am-cp-sS H-gn-hv \n-I-ØpXn-\p-≈ D-]-sX-c-s™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn thm-´¿-]-´n-I ]p-Xp-°pp. C-Xp-am-bn _-‘-s∏´ Im-cy-߃ N¿-® sN-øp-Xn-\v C-∂v (G-{]n¬ 23) cm-hn-se 11 \v C-e-£≥ sU-]yq-´n I-e-Iv-Sdp-sS tN-º-dn¬ tbm-Kw tN-cpw.

hm-l-\m-]-I-S-¯n a-cn-¨-bm-fp-sS ar-X-tZ-lw \m-«n-te-¡v sIm-−p-t]m-bn

tÃ-Un-bw \-ho-Ic - n-°m≥ Xo-cpam-\n-®-Xv. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ tÃ-Un-bw D-b¿-Øm-\mWv ]-≤X - n. A-Xn-s‚ B-Zy-L´- am-bm-Wv tÃ-Un-bØ - n-\v Np-‰p-aXn¬ \n¿-an-®X - v. 270 ao-‰¿ \o-fh - pw 3.--2 ao-‰¿ Db-c-Øn-ep-am-Wv a-Xn¬ sI-´n-bXv. Iq-Sm-sX 20 ao-‰-tdm-fw \o-fØn¬ A-t{]m-®v tdm-Upw \n¿-an®n-´p-≠v. 28,38, 430 cq-] Nn-e-hnem-Wv ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n-bX - v.

bm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv k-an-Xn D-]-hm-kw kw-L-Sn-∏n®-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v s\-Sp-º-≈-n ssk-Xv D-ZvL-m-S-\w sN-bv-Xp. Nm-°o-cn Al-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n A-ko-kv-lm-Pn, sI sI lw-k, sI kn-±o-Jv, ]n ap-l-ΩZv-lm-Pn kw-km-cn-®p.

"D-]-hm-k-w A-]-lm-ky-sa-¶v ' th-ß-c: tN-dq¿ Pn.-Fw.-bp.-]n.kv-Iqƒ sI-´n-S \n¿-am-Ww ]q¿Øn-bm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kv-Iqƒ hn-I-k-\ kw-c-£-W k-an-Xn \-S-Øn-b D-]-hm-k-w A]-lm-ky-am-sW-∂v kw-c-£-Wk-an-Xn B-tcm-]n-®p. P\-sØ sX-‰n-≤-cn-∏n-°m-\m-bn eo-Kn-se H-cp hn-`m-Kw \-S-Øp-∂ k-a-cw tIm-S-Xn-sb A-]-am-\n-°m-\msW-∂pw k-a-n-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. sI Sn F k-a-Zv, sI hn _m-ekp-{_-“-Wy≥ kw-km-cn-®p.-

\n-e-ºq¿: \n-e-ºq¿ do-Py-\¬ tPm. B¿.Sn. Hm-^n-kn¬ t]men-kv hn-Pn-e≥-kv hn-`m-Kw ]-cntim-[-\ \-S-Øn. sNm-Δm-gv-N D®-°v ti-jw aq-∂-c-ap-X¬ sshIn-´v B-dp-a-Wn-h-sc \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn¬ A-hn-ln-X-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ Hm-^n-kn¬ \-SØp-∂-Xm-bn hn-Pn-e≥-kv hn-`mKw I-s≠-Øn. C-Xv kw-_-‘n-®v A-t\z-jW-kw-Lw k¿-°m-cn-te-°v dnt∏m¿-´v \¬-Ip-sa-∂v ]-cn-tim-[\-°v t\-Xr-Xzw \¬-In-b a-e-∏pdw hn-Pn-e≥-kv Un-ssh.Fkv.]n. sI k-eow ]-d™ p.\n-eºq-cn-se tPm. B¿.Sn.Hm^nkn¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ hn-hn[ tk-h-\-߃-°v Hm-^n-kv A-

[n-Ir-X¿ hym-]-I-am-bn ]-Ww hm-ßp-∂p-sh-∂pw Hm-^n-kn¬ \n-∂v tk-h-\-߃ e-`y-am-hm≥ C-t∏m-gpw \n-c-h-[n G-P‚p-am¿ {]-h¿-Øn-°p-∂p-sh-∂p-ap-≈ ]cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv Pn-√m hn-Pn-e≥-kv Un-ssh. F-kv.]n.bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. Hm-^nkn-se-Øp-∂ Hm-tcm ^-b-ep-Ifpw G-Xv G-P‚m-Wv sIm-≠p hcp-∂-sX-∂v A-dn-bm≥ ^-b-en ¬ A-h-cp-sS ÿm-]-\-ß-fp-tStbm t]-cns‚ Np-cp-°-tam tImUv \-º-tcm tc-J-s∏-Sp-Øp-s∂ ∂v hn-Pn-e≥-kn-\v hn-h-cw In-´nbn-cp-∂p. A-X-\p-k-cn-®v A-Øcw tIm-Uv \-º-dp-Iƒ I-s≠Øm≥ ]-cn-tim-[-\ kw-L-Øn-

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew tI-{μo-Icn-®v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf D]-tbm-Kn-®v \-S-∂ {]-Ir-Xnhn-cp≤ ]o-U-\-Øn¬ D-∂-X-c-S-°w \n-c-h-[n t]¿-°v ]-¶p-≈-Xm-bn kq-N-\. H-cm-gv-N ap-ºm-Wv I-Æ-aw-Kew kz-tZ-in-bm-b hn-Zym¿-Yn aZy-]n-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v A[ym-]-I≥ \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn¬ ]-©m-b-Øn-se ss l-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf tI{μo-I-cn-®v \-S-°p-∂ ]p-cp-j hmWn-` kw-L-sØ-°p-dn-®p-≈ sR-´n-°p-∂ hn-h-c-߃ ]p-dØm-b-Xv. kw-L-Øn-s‚ ]o-U-

\-Øn-\n-c-bm-b hn-Zym¿-Yn-sb kv-Iqƒ am-‰n-bn-cp-s∂-¶n-epw kw-Lw ]o-U-\w Xp-S¿-∂-Xmbpw kq-N-\-bp-≠v. a-Zy-]n-s®-Øn-b hn-Zym¿-Ynsb A-[ym-]-I≥ Iu¨-kn-enMv \-S-Øn-b-t∏m-gm-Wv kw-LsØ-°p-dn-®v hn-h-cw e-`n-®-Xv. Xp-S¿-∂v a-e-∏p-dw ssN¬-Uv sse-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In. ss N¬-Uv sse≥ A-[n-Ir-X¿ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂p t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-jØn¬ kw-L-Øn¬ s]-´ Np-gen ssl-{Z-kv F-∂ lm-cn-kns\ I-gn-™ Zn-h-kw A-d-kv-‰v

sN-bv-Xn-cp-∂p. t]m-en-kv At\z-j-Ww hym-]n-∏n-®-tXm-sS I-Æ-aw-K-ew ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬\n-∂v Hº-Xpt]¿ ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]£-°v {i-an-°p-∂-Xm-bn hn-hcw e-`n-®n-´p-≠v. C-h-sc-°p-dn-®v ]o-U-\-Øn\n-c-bm-b hn-Zym¿-Yn t]m-en-kn\v hn-h-cw \¬-In-b-tXm-sS-bmWv ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£-°p≈ {i-aw Xp-S-ßn-b-Xv. C-sX kvIqƒ ]-cn-k-cw tI-{μo-I-cn-®v ]pcp-j-hm-Wn-` kw-Lw {]-h¿Øn-°p-∂-Xm-bn t\-c-sØ Btcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p.

tIm-´-°¬: A-]-I-Sw Xp-S¿-°Y-bm-b ss_-]m-kn-se A-ØmWn-°¬ PMv-j-\n¬ ]-cn-jv-I-cW \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn. C-cp tdm-Up-I-fpw kw-L-an°p-∂ `m-K-Øm-Wp Xm-¬Im-enI \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®-Xv. Ign-™ Zn-h-kw A-an-X th-K-Ønse-Øn-b tem-dn C-Sn-®v hn-Zym¿Yn a-cn-°m-\n-S-bm-b kw-`-h-

sØ Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn. th-KX Ip-dbv-°m≥ C-cp tdm-Un-epw l-∫v \n¿-an-®n-´p-≠v. ss_-]m-kn¬ th-KX \n-b-{¥W t_m¿-Upw h-®n-´p-≠v. K-XmK-X-Øn-\v Xp-d-∂p sIm-Sp-Øn-´ns√-¶n-epw C-Xv h-gn h-cp-∂ hml-\-߃ A-an-X th-K-Øn-seØp-∂-Xv A-Øm-Wn-°¬ PMvj-\n¬ A-]-I-S-߃-°v Im-c-

I-Æ-aw-K-e-sØ {]-ap-J cm{„o-b t\-Xm-hn-s‚ a-I-\m-b kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn Zp-cq-l kml-N-cy-Øn¬ ho-´p-ap-‰-sØ Ipfn-ap-dn-bn¬ a-c-W-s∏-´ \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv C-Ø-cw kw-L-sØ-°p-dn-®p-≈ kw-ibw P-\n-∏n-®n-cp-s∂-¶n-epw XpS¿ A-t\z-j-Ww \n-e-®-tXm-sS kw-Lw X-g-®p h-f¿-∂p. kv-Iq-fn-se H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb \n-c-h-[n t]¿ ]oUn-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]T-\w \n¿-tØ-≠nh-∂-Xpw C-sX kw-L-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\w aqe-am-sW-∂pw kw-i-b-ap-≠v.

B¿-`m-U Po-hn-X-Øn-\v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ku-I-cy-sam-cp-°nbpw ss_-°pw hn-e-Iq-Sn-b samss_¬-t^m-Wp-I-fpw k-Ωm-\am-bn \¬-In-bp-am-Wv hn-Zym¿Yn-I-sf sI-Wn-bn¬ ho-gv-Øp∂-Xv. sI-Wn-bn¬ s]-Sp-∂ hnZym¿-Yn-I-sf sIm-t≠m-´n, Fb¿-t]m¿-´v, sN-Ωm-Sv, sN-td-°mSv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sIm-≠pt]m-bn B-h-iy-°m¿-°v Im-gv-N h-bv°p-I-bm-W-s{X kw-LØn-s‚ ]-Xn-hv. h-cpw-Zn-\-ßfn¬ Iq-Sp-X¬ t]¿ ]n-Sn-bn-emhp-sa-∂m-Wv kq-N-\.

bp-h-Xn-sb X-«n-s¡m-−p-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨ cm-[ h-[-{i-aw: aq-¶mw{]-Xn-bp-sS Pm-aymt]£ X-Ån bp-hm-hn-s\ t]m-enkv A-dÌv sN-bv-Xp a-e-∏p-dw: bp-h-Xn-sb {]-tem-`n∏n-®p X-´n-sIm-≠p-t]m-bn ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-® bphm-hn-s\ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]-c-∏-\-ßm-Sn Im-´p-߬ Bhn¬-_o-®n-se t]m-°-cm-Pn-]pc-°¬ C-kv-am-bn-en (26)s\-bmWv a-e-∏p-dw t]m-enkv A-d-Ãp sN-bv-X-Xv. t^m-Wn-eq-sS ]-cn-Nb-s∏´ a-e-∏p-dw ta¬-ap-dn kz-tZin-bm-b 20Im-cn-sb-bm-Wv bphm-hv hn-hm-lw I-gn-°m-sa-∂p

]-d-™p X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. C-Xn-\n-sS bp-h-Xn-sb ImWm-\n-s√-∂p ]-d-™p _-‘p°ƒ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®p ssk-_¿- sk-√n-s‚ k-lm-btØm-sS \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn-em-Wv Un-ssh-.F-kv-.]n. Fkv A-`n-em-jn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ F-kv-. sF. a-t\m-Pv ]-db-‰-bpw kw-L-hpw C-kv-am-bnen-s\ _mw-K-fq-cn¬ h-®v A-dÃp sN-bv-X-Xv.

bp-h-Xn-bp-sS B-`-c-W-ßsf-√mw hn-‰v C-h¿ ]-Ww [q¿Ø-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p t]m-enkv ]-d-™p. I-¿-Æm-S-I, a-lm-cm-{„ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw bp-h-Xn-sb sIm-≠p-t]m-bn-cp∂p. s]¨-hm-Wn-`- kw-L-Øn\p bp-h-Xn-sb ssI-am-dm-\p-≈ \o-°-Øn-\n-sS-bm-Wv t]m-enkv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv. a-e-∏pdw tIm-S-X-n-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

kq-cy-mLm-X-ta-äp

a-t©-cn: \n-e-ºq¿ c-[ h-[-{i-at°-kn¬ aq-∂mw {]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ a-t©-cn Pn-√m tIm-S-Xn X-≈n. \n-e-ºq¿ N-¥°p-∂v _w-•m-hv tdm-Un¬ ]q-Hmf-°p-f-ß-c j-_o-_p¿-d-lvam≥ (22)s‚ Pm-aym-t]-£-bmWv X-≈n-b-Xv. H-∂mw{]-Xn _n sI _n-Pp, c-≠mw-{]-Xn ap-l-Ω-Zv km-Zn-Jv F-∂ _m-h, \m-emw-{]-Xn Pwjo¿ F-∂ _w-Km-fn Pw-jo¿, A-©mw {]-Xn j-^o-Jv, B-dmw {]-Xn j-aow F-∂ s]m-cn Iq-´p-

t]m-en-kv ˛-d-h-\yq D-tZym-K-ÿcp-sS tk-h-\w D-d-∏m-°pw. A-\-[n-Ir-X a-W¬ I-S-Øv X-S-bm\p-≈ ÿn-cw {]-Xn-tcm[ kw-hn-[m-\-ß-fpw \n-co-£W-hpw D-d-∏m-°p-sa-∂pw I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p.

sI \q-dp¬ A-ao≥, Sn k-lv-e, ]n tX-P-kv(sI.--F-®v.F -- w.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv B-e-Øn-bq¿), ^n-Z P-am-ep-±o≥, C sl-∂, F-kv taLv-\, Fw F-kv k-Pn-jv-\, sI A-\-iz-c (Xn-cq¿ K-h. t_m-bv-kv F-®v.F -- -kv.F -- -kv.)

hn A-iz-Xn, ]n Fw Zr-iy, H sI A-Xp¬-Ir-jv-W, ]n ]n an-Yp≥, Pn \-h-\o-Xv, sI \n-Jn¬, hn i-c-Xv, kn kn-≤m¿-∞v (Xncq¿ K-h. t_m-bv-kv F-®v.F -- -kv.F -- -kv)

ssh-im-Jv hm-kp-tZ-h≥, sI kp-ssl-_v(Xn-cq¿ K-h. t_m-bv-kv F-®v.F -- -kv.F -- -kv), j-_v-e _o-Kw, X-lv -\n, ap-lv-kn-\ (sI.--Fw.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv Ip-‰q¿ t\m¿-Øv), ap-_-jn-d, j-an-\ ^¿-l-Øv, en-knw ap-l-Ω-Zv(Sn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv Xn-cq-c-ßm-Sn)

{]-Xn-I-fm-Wv. 2013 s^-{_p-h-cn 11\m-Wv h-[-{i-aw \-S-∂-Xv. cm-[ tIm¨-{K-kv Hm-^n-kn ¬ sIm-e sN-ø-s∏-´ tI-kv At\z-j-Ww \-S-Øp-∂-Xv tUm. _n k-‘y-bm-Wv. tI-kv A-t\zj-W kw-L-am-b kn.-_n.-kn.sF sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´-dn hn F I-cow Dƒ-s∏-sS \q-dn-e-[nIw t]-sc tNm-Zyw sN-bv-Xp. A-t\z-j-Ww D-S≥ ]q¿-Ønbm-°n H-cp am-k-Øn-\-Iw Ip-‰]-{Xw k-a¿-∏n-°m-s\m-cp-ßp-Ibm-Wv kw-Lw.-

W-am-hp-∂p-≠v. hn-Zym¿-Yn-bp-sS a-c-W-sØ Xp-S¿-∂p \m-´p-Im¿ tdm-Uv D-]tcm-[n-®n-cp-∂p. C-sX Xp-S¿-∂mWv A-[n-Ir-X¿ Xm-¬Im-en-I ]cn-lm-c-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn-®Xv. A-]-I-S-߃ Ip-d-°m≥ {Sm^n-°v sF-e‚ v, kn-·¬ sse-‰v F-∂n-h ÿm-]n-°-W-sa-∂mWv B-h-iyw.-

I-cn-°p-sa-∂v a-{¥n ]-d-™n-cps∂-¶n-epw C-t∏m-gpw B¿.Sn.Hm^n-kv ssI-°q-en-bp-sS ]n-Sn-bn em-sW-∂m-Wv ]-cn-tim-[-\m ^ew Im-Wn-°p-∂-Xv. {I-a-t°-Sv Is≠-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ {Ia-t°-Sp-am-bn _-‘-s∏-´v tPm. B¿.Sn.H. ap-X¬ kq-{]-≠v, Ivf¿-°p-am¿ F-∂n-h-c-S-°-ap-≈ Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snbp-≠m-hp-sa-∂pw -kw-Lw A-dnbn-®p. Un-ssh. F-kv.]n. sI keo-an-\v ]p-ds - a F.F-kv.sF. hnP-b≥, kn.]n.Ham-cm-b hm-ln-Zv, hn-th-Iv, P-b-{]-Im-iv, {]-Zo-]v, F-∂n-h-cpw K-k-‰-Uv Hm-^n-k¿ a-e-∏p-dw Fw-]v-tfm-bn-sa‚ v Hm^n-k-dpw kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂p.

D-¯-c-hv ]n³-h-en-¡-Ww a-e-∏p-dw: hm-l-\ SmIvkv A©v h¿-j-tØ-°v H-‰-Ø-h-W A-S-°-W-sa-∂ D-Ø-c-hv D-S≥ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v tam-t´m¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥(F-kv.-Sn.-bp) Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn A-Uz. Fw d-lva-Øp-√ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m P-\.-sk-{I-´-dn hn F sI X-߃, {]-kn-U‚ v B-en-°¬ in-lm-_v, sI Sn Ip-™m≥, C sI Ip-™m-en, Sn Ip-´ym-h-e, Dkv-am≥ sX-°-Øv, F≥ Fw tIm-b kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

I-Æ-aw-K-ew {]-hm-kn Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-® A-hm¿-Uv hn-X-c-W-hpw am¿-K-\n¿-tZ-i ¢m-kpw Pn-√m- ]-©m-b-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tP-Xm-¡-Ä-¡v A-hmÀ-Upw amÀ-K-\nÀ-tZ-i ¢m-kpw th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew {]-hm-kn Iq-´m-bv-a-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn.-]-co-£ ]m-km-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v am¿-K-\n¿-tZ-i ¢m-kpw F-π-kv tP-Xm-°-ƒ-°v A-hm¿Uv hn-X-c-W-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n A-–p¬-a-Po-Zv A-[y-£-X h-ln®p. A¬-A-_o¿ sN-b¿-am≥ B-ep-߬ ap-l-Ω-Zv, Fw Fw Ip-´n-au-e-hn, s\-Sp-º-≈n ssk-Xp, ]p-fn-°¬ k-ao-d, sI Sn A-am-\p-√, k-a-Zv tNm-e-°¬, sI k-em-lp-±o≥, ]n Ip™m-e-k≥-lm-Pn, sI Pn A-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.-

]m-c-¼-cy ssh-Zy-·mÀ-¡v Nn-InÂ-km kzm-X-{´yw D-d-¸m-¡-Ww Xn-cq¿: ]m-c-º-cy ssh-Zy-∑m¿-°v Nn-In¬-km kzm-X-{¥yw Dd-∏m-°-W-sa-∂pw \n¿-Øn-sh-® F¬ 3 sse-k≥-kv ]p-Xp°n \¬-I-W-sa-∂pw A-Jn-e tI-c-f ]m-c-º-cy ssh-Zy s^U-td-j≥ Xn-cq¿ Xm-eq-°v k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn _o-cm≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v kn sI Kp-cp-°ƒ, h-´n-bw ho-´n¬ ]n-Xmw-_-c≥ ssh-Zy¿, C-Jv-_m¬ Kp-cp-°ƒ, \q-cn-j Kp-cp°ƒ, C-{_m-lnw ssh-Zy¿, B-cn-^v ssh-Zy¿, Ip-™n-ap-lΩ-Z k-Jm-^n kw-km-cn-®p.

F³.--F-kv.- F-kvþ k-`m Øm-]-\-§-fn kw-h-c-W\bw ]m-en-¡p-¶n-Ã: ^-k K-^qÀ

Xn-cq¿: ]p-d-Øq-cn¬ \n¿-am-W sXm-gn-em-fn-°v kq-cy-Lm-X-ta‰p. ]-≈n-°-S-hn-se I-S-I-t»-cn kn-±o-Jn(38)\m-Wv kq-cym-LmX-ta-‰-Xv.- sNm-dn-®n epw. Np-h-∂ ]m-Sp-I-fpw {i-≤-bn¬-s]-´-tXmsS tUm-Œ-sd k-ao-]n-®-t∏m-gm- tX-™n-∏-ew: tPm-en-kw-c-hWw sIm-≠v {]-iv-\ ]-cn-lm-c-amWv ÿn-co-I-cW amb-Xv. hn-s√-∂pw D-∂-X hn-Zy-m`ym-k ta-J-e-bn¬ kw-h-c-W-am-Wv CXn-\p ]-cn-lm-c-sa-∂pw tUm. ^k¬-K-^q¿. tZ-io-b Xp-eym-h-k-c I-Ωoj≥ F-∂ hn-j-b-Øn¬ kn F®v ap-l-Ω-Zv tIm-b sN-b¿ kwL-Sn-∏n-® sk-an-\m-dn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. F-∂m¬ F≥ . F----- -kv. F----- -kn-s‚F-kv.F-kv.F¬.kn. ]co-£-bn¬ apgp-h≥ hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b hn hn Aw-\, ]n F-kv B¿-{Z, sI in¬-∏, sI {ip-Xn, sI A-≥-Pp, F ]n ap-an-\, sI jm-\n-b \-kv-dn≥, sF l¬-jm≥ (sI.--F-®v.F -- w.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv B-e-Øn-bq¿) sXm-´-Sp-Ø I-S-hp-I-fn¬ \n-∂v a-W¬ e-`y-am-°m\p-≈ kw-hn[m-\-sam-cp-°n Kp-W-t`m-‡m°-sf hn-h-cw A-dn-bn-°pw. a-W¬ hn-X-c-Ww kp-K-a-am°m\pw A-\-[n-Ir-X a-W¬-I-SØv X-S-bm-\pw I-S-hp-I-fn¬

\v I-gn-™p. hm-l-\-Øn-s‚ dPn-kv-t{S-j≥ _p-°p-Iƒ t]mì B-bn am-{X-ta A-b-°m-hp F-∂m-Wv N-´-sa-¶n-epw Nn-e DtZym-K-ÿ¿ B¿.kn._p-°pIƒ _m-Kn-se-Sp-Øv sh-®-Xpw kw-Lw I-s≠-Øn. C-Xv Fm-P‚p-am¿-°v F-Øn°m-\m-Wv D-tZym-K-ÿ¿ _mKn¬ sh-®-sX-∂m-Wp I-s≠ج.B¿.kn._p-°p-Iƒ Ab-°m≥ Im-e-Xm-a-k-ap-≠m-°n Kp-W-t`m-‡m-°-fn¬ \n-∂p ]Ww hm-ßm-\p-≈ \o-°w \-S°p-∂p-sh-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠mbn-cp-∂p. C-Xn-\p-≈ sX-fn-hm-bn A-Ø-cw ^-b-ep-Iƒ e-`n-®p. B¿.Sn.Hm-^n-kn¬ G-P‚pam-sc H-gn-hm-°n Hm-^n-kv ip-≤o-

A-¯m-Wn-¡Â PMv-j-\n ]-cn-jv-I-c-W \-S-]-Sn-IÄ Xp-S-§n

-th-§-c-bn-se {]-Ir-Xn-hn-cp-² ]o-U-\w; D-¶-XÀ-¡v ]-¦p-Å-Xm-bn kq-N-\

]m-kpÅ-hÀ-¡v a-WÂ e`yam-¡pw: Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ a-e-∏p-dw: C-˛-a-W¬ ]-≤-Xn {]Im-cw ]m-kv e-`n-®n-´pw G-{]n¬ 21, 22 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I-S-hn¬ \n∂v a-W¬ e-`n-°m-Ø-h¿-°v aW¬ e-`y-am-°m-≥ _-Z¬ kwhn-[m-\w H-cp-°p-sa-∂v Pn-√m Ie-Iv-S¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p.

3

\n-e-¼qÀ tPm.- BÀ.-Sn.-Hm-^n-kn hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim-[-\

]cn-]mSn

Xn-cq-c-ßm-Sn: C-e-Iv-{Sn-Iv sk£-s‚ Io-gn¬ C-∂v (_p-[≥) cm-hn-se 9 a-Wn ap-X¬ sshIo´v 5 a-Wn h-sc a-ºp-dw sh-´Øv-]o-Sn-I `m-K-ß-fn¬ ssh-ZypXn hn-X-c-Ww X-S- -s∏-Sp-sa∂v FIvkn.-- F≥Pn-\o-b¿ Adnbn®p.

kozhikode/MLW

bpw {In-kv-Xy≥ k-`-I-fp-sS-bpw ÿm-]-\-ß-fn ¬ C-h-cp-tS-X√m-Ø ]n-∂m-°-°m-cpƒ-s∏-sSbp-≈-h¿-°v hn-Zym-`ym-k ta-Je-bn¬ kw-h-c-Ww \¬-Ip-∂ns√-∂pw ^-k¬ K-^q¿ ]-d™p. _-lp-`q-cn-]-£w hn-Zy`ym-k ÿm-]-\-ß-fpw C-h-cpsS \n-b-{¥-W-Øn-em-Wv. tI-cf tam-U¬ kw-h-c-Ww cm-PysØm-´m-sI \-S-∏m-°m≥ k¿°m¿ X-øm-dm-I-W-sa-∂pw A-

t±-lw B-h-iy-s∏-´2p.----- 0s‚ bq-\n‰m-°n-bp-≈ \n-b-a-\w ]n.-----F-kk v.----- n \n¿-Ø-em-°n. Im-en-°-‰-v k¿-hI-em-im-e-bn-se \n-b-a-\-ßfn¬ t]m-epw ]n-t∂m-°-°m¿°v C-t∏m-gpw _m-°v-tem-Kv \nI-Øm-\p-s≠-∂p sk-an-\m¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-X hn kn tUm. Fw A-–p-k-emw ]-d-™p. Im-en-°-‰n-se 241 A-kn v {]-^-k¿ \n-b-a-\-ß-fn¬ 29 X-kv-Xn-I-Iƒ _m-°v-tem-Kv

\n-I-Øm-\p-≈-Xm-sW-∂pw hn.----kn hy-‡-am-°n. ]n ]n ap-l-ΩZv, ]n ]n A-en-l-k≥-Ip-´n, F≥ sI A-–p¬-a-Po-Zv, kn≥-Unt°-‰w-K-ß-fm-b H A-–p¬ Aen, tUm. hn ]n A-–p¬ l-ao-Zv, tUm. sI F-kv am-[-h≥, A-`nem-jv a-e-bn¬, ]n.F----- -kv.k----- n AwKw Sn ]n C-kv-a-bn¬, Sn F Al-Ω-Zv I-_o¿ Fw.-----F¬.-----F, Sn apl-Ω-Zv au-e-hn, hn Ip-™m-en, ]n F d-jo-Zv kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-23  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-04-23