Page 1

B. S. Ingemann / paul hillier

Dejlig er Jorden for mixed choir

TOV018-6

Theatre of Voices Edition – a selection of fine choral works handpicked by Paul Hillier. For more information on the composer and the full, updated TOVE catalogue, visit the Theatre of Voices Edition website. www.tov-edition.com info@tov-edition.com


Dejlig er Jorden tune (18th C.) arr. Paul Hillier

text: B. S. Ingemann (1850)

S

1    

    

Jor - den,

Dej - lig er

   A/T         Dej - lig er Jor

8

   gang!

    gang!

- den,

fag - re

16

S

  

ri - ger på

   Ti

  

      

 

- der skal

kom - me,

  

Ti - der skal

kom - me,

sjæ - le - nes

 

skøn

Jor - den går

      

kom - me,

er

er

ti - der skal hen - ru -

ti - der skal hen - ru -

ti - der skal hen - ru -

    

ti - der skal hen - ru -

le,

le,

le,

 le,

 slægt

vi til Pa - ra - dis

 slægt

 slægt

vi til Pa - ra - dis

skal

føl

   skal

føl

     slægt

skal

føl

pil - grims -

 med

med

sang!

sang!

  

føl - ge

   skal

pil - grims -

sjæ - le - nes

  

     

       

kom - me,



Jor - den går

  

Ti - der skal

B

ri - ger på

skøn

  

          

      



T

    

Ti - der skal

A

præg - tig er Guds him - mel,

fag - re

  

Gen - nem de

2    

      

    

Gen - nem de

 

præg - tig er Guds him - mel,

  

      

slæg - ters

  

-

 

ge slæg - ters

      -

ge slæg -

   -

ge slæg -

ters

ters


23

    gang;



gang;

   gang;

  

 

    

al - drig for - stum - mer

 

     

    

Eng - le - ne

   Eng

  

Eng - le - ne

sang

  



- le - ne

38

lød:

 

lød:

   lød:    lød:

sang

sang

  

Eng - le - ne

   

al - drig for - stum - mer

31



al - drig for - stum - mer

 

Fred

Fred

to - nen fra

sang

den

to - nen fra

Fred

sjæ - lens gla - de

him - len i

pil - grims

him - len i

him - len i

hyr - der,

      

sang!

sjæ - lens gla - de

pil - grims

sang!

sjæ - lens gla - de

 skønt

fra

  

skønt

fra

sjæl

den

først for mar - kens

hyr - der,

skønt

fra

først for mar - kens

hyr - der,

skønt

fra

til

 

 den

     o - ver Jor -

den,

o - ver Jor -

den,

o - ver Jor -

o - ver Jor -

den,

den,

dig, os

sjæl

det

sjæl

det

sjæl

til

sjæl

det

sjæl

til

sjæl

det

 

 

          

Men - nes - ke, fryd

er en e - vig frel - ser

fød!

              

Men - nes - ke, fryd

      



til

               

sang!

  

sjæl

hyr - der,

pil - grims

  

først for mar - kens

    

pil - grims

      

       først for mar - kens

sang!

          

  

to - nen fra

sjæ - lens gla - de

den

      Fred

him - len i

  

to - nen fra

         

          

                  

al - drig for - stum - mer

gang;

3    

dig, os

er en e - vig frel - ser

          

Men - nes - ke, fryd

    

Men - nes - ke, fryd

dig, os

  

er en e - vig frel - ser

       

dig, os

er en e - vig

fød!

frel

fød!

 

- ser

fød!

Dejlig er Jorden  

Score by composer Paul Hillier "Dejlig er Jorden".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you