3 minute read

Monitoimitalo on modernia, tämän päivän arkkitehtuuria

Valkealan uusi monitoimitalo sijaitsee Kouvolan Valkealassa keskeisellä paikalla. Sweco Architects (ent. Linja Arkkitehdit) voitti yhdessä palveluntuottaja YIT:n kanssa kilpailullisen neuvottelumenettelyn hankkeesta, jonka toteutus alkoi kesällä 2021. Sweco Architectsilla on vankkaa kokemusta modernista koulusuunnittelusta yli vuosikymmenen ajalta. Valkealan monitoimitalo on laajuudeltaan yksi suurimmista toimiston suunnitteluhankkeista.

Valkealan monitoimitalo yhdistää päivähoidon, ala- ja yläkoulun sekä kirjaston, nuorisotoimen ja perhekeskuksen palvelut. Myös muun ilta- ja viikonloppukäytön mahdollisuudet ovat runsaat. Rakennuksesta on lähdetty luomaan toimiva, turvallinen ja terveellinen yhteisön osaamis- ja koulutuskeskus, näyttävää ja kutsuvaa arkkitehtuuria unohtamatta. Muotokieleltään Kustaa III Tien puolen kolmikerroksinen julkisivu ottaa kiinni ympäröivään rakennuskantaan ja sen koordinaatistoon, luoden vahvan julkisen rakennuksen luonteen. Viereisen Likolammen suuntaan rakennus näyttäytyy nelikerroksisena ja avautuu katujulkisivua rikotumpana kokonaisuutena seuraten tontin ja maaston muotoja. Kokonaisuudeltaan suurta rakennusmassaa on rikottu sisäänvedoilla ja eri koordinaatistoilla, jolloin mittakaava pysyy miellyttävänä. Lisäksi polveileva rakennus tarjoaa helposti lähestyttävät sisäiset ja ulkoiset toimintaympäristöt eri käyttäjäryhmille.

Advertisement

Rakennuksen sijainti tontilla luo eriytetyt liikenteen ja välituntitoimintojen alueet, jolloin syntyy turvallisuutta, koululaisille sopivaa mittakaavaa ja eri-ikäisille käyttäjille sopivia piha-alueita sekä etelään että pohjoiseen. Osittain maanpäällisessä kellarikerroksessa sijaitsevien taito- ja taideaineiden oma taidepiha avautuu lammen suuntaan. Erityispiirteenä rakennuksessa on Kustaa III Tielle avautuva, katettu ja lasitettu parveke, joka toimii yläkoululaisten välituntien viettopaikkana.

Monitoimitalo jäsentyy kolmeen osaan: pienimittakaavaiseen pienten puoleen etelässä, läpihengittävään julkiseen keskustilaan ja yhtenäisperuskoulun oppimisympäristönä toimivaan isompien puoleen pohjoisessa. Pääsisäänkäynti aukioineen on tunnistettava, ja heti sisään astuessa avautuu näkymä luontoon ruokailusalin läpi. Mitä kauemmas yhteisistä tiloista kuljetaan, sitä yksityisemmiksi tilat muuntuvat. Molemmista kasvatus- ja opetuspäädyistä on selkeät toiminnalliset yhteydet omille piha-alueille.

Monitoimitalo jäsentyy kolmeen osaan: pienimittakaavaiseen pienten puoleen etelässä, läpihengittävään julkiseen keskustilaan ja yhtenäisperuskoulun oppimisympäristönä toimivaan isompien puoleen pohjoisessa

Monitoimitalo jäsentyy kolmeen osaan: pienimittakaavaiseen pienten puoleen etelässä, läpihengittävään julkiseen keskustilaan ja yhtenäisperuskoulun oppimisympäristönä toimivaan isompien puoleen pohjoisessa

Kuva: Sweco Architects Oy

Rakennusta läpäisee kulkureitti - pedagoginen polku, jonka varrelle tilaryhmät jäsentyvät omiksi toiminta-alueiksi. Yksittäiset tilat alueiden sisällä on helppo hahmottaa, kun ne rakentuvat samojen toiminnallisten periaatteiden mukaan, avautuen ja sulkeutuen keskeistilan ympärille. Tämä luo struktuuria koulupäiviin myös vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. Oppimisen tilat toimivat autonomisina tiloina, pariluokkina tai yhteisopettajuuden mahdollistamana muuntojoustavana oppimisympäristönä. Rakennuksen sydämenä toimivaan, valoisaan keskustilaan yhdistyvät vaivattomasti mm. näyttämö ja musiikin opetustilat yhteisiä juhlahetkiä varten. Muunneltavuus sekä jokapäiväisessä käytössä että tulevaisuudessa on ollut suunnittelun avainasemassa.

Rakennuksen julkisivut on verhoiltu kauttaaltaan pystysuuntaisella puupaneelilla. Julkisivu ilmentää alueen komeaa männikköä, jota on saatu säilytettyä myös pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Rakennuksen yhdenmukaista, luonnonläheistä materiaali- ja värimaailmaa rikkovat massoittelun vaihtoehdot ja sisäänkäyntisyvennykset ja värisävyt, jotka eri kulmista ja valossa näyttäytyvät vaihtelevina. Joka nurkan takana odottaa erilainen näkymä, mutta kokonaisuus säilyy tasapainoisena. Monitoimitalo ottaa vahvasti kiinni ympäröivään maastoon, luontoon ja katualueisiin, istuen luontevasti tontille. Monitoimitalo on modernia, tämän päivän arkkitehtuuria. Samaan aikaan se on muoto- ja materiaalikieleltään ajaton ja sopii myös eri-ikäisiä rakennuksia sisältävään ympäristöön.

Jutta Juvonen, arkkitehti SAFA Sweco Architects Oy