Списание ГРАДЪТ, брой 6/2020

Page 164

160  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2020

МЛАДАТА БЪЛГАРКА АРХ. ТЕОДОРА ВЕЛКОВА С ПРЕСТИЖНА АРХИТЕКТУРНА НАГРАДА В САЩ