Списание ГРАДЪТ, брой 5/2021

Page 172

170  ГРА ДЪТ   БРОЙ 5 | 2021

ОФИСЪТ НА VMWARE ГЪВКАВОСТ, БЕЗОПАСНОСТ, КОМФОРТ