Page 246

242  ГРА ДЪТ   БРОЙ 5 | 2020

СЕКТОРЪТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - ПРЕНАСТРОЙВАНЕ Текст А ДВ. ЖЕНЯ ДИМИТРОВА , РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАКТИК АТА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, "СИ ЕМ ЕС СОФИЯ"

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps

Графика 1: Моля, подредете следните видове активи според тяхната атрактивност (сектор на недвижимите имоти) 100%

         

90% 80% 70%

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 Дистрибуция, логистика

Офиси

Частни имоти, отдавани под наем

Здравеопазване

Индустриално строителство

ОТ КРИЗА КЪМ УСТОЙЧИВИ ЦЕЛИ Малко от нас биха могли да предположат колко бързо и драстично пандемията ще преобърне света. В същото време събитията през 2020 г. сякаш ускориха промените, които вече набираха скорост. Годишният доклад на една от 10-те най-големи международни адвокатски кантори в света - Си Ем Ес (CMS), представена в България от адвокатско съдружие "Си Ем Ес София", разглежда тези промени, основните предизвикателства пред сектора на недвижимите имоти и тенденциите в развитието му. Докладът е базиран на проучване на мнението на 246 лидери в сектора с активи на стойност 3 млрд. британски лири и 521 институционални инвеститори, управляващи активи на стойност

Търговия

Жилищно строителство

Студентски жилища

Хотели, свободно време

Домове за възрастни хора *

над 10 трилиона щатски долара в целия свят. Отчетена е гледната точка на ръководни служители на 1507 дружества - наематели на офиси в Европа и Азия (Сингапур). С пълния текст на доклада и методологията за изготвянето му можете да се запознаете на https://cms.law/en/gbr/ publication/real-estate-reset. УСКОРЕНА ПРОМЯНА: КАК ПАЗАРЪТ РЕАГИРА НА ПАНДЕМИЯТА Кризата, изглежда, ще засили в голяма степен някои от съществуващите тенденции в инвестирането в определени класове активи. Както е видно от графика 1 по-горе, дистрибуцията и логистиката отново са в светлината на прожекторите, като 84% от инвеститорите описват тези активи като

* Въпросът не е задаван в периода 2016-2018 г

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020  

Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020

Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020  

Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020

Profile for tcmgbg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded