Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Page 28

26  ГРА ДЪТ    БРОЙ 5 | 2019

КРАСОТАТА ПРИ ИНТЕРИОРИТЕ Е КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ ПРАКТИЧНОСТ И ЧУВСТВО ЗА ДОМ

МАРТИН ДИМИТРОВ, АРХИТЕКТУРЕН И ИНТЕРИОРЕН ФОТОГРАФ