a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 208

196  ГРА ДЪТ    БРОЙ 4 | 2019

ИНЖ. КИРИЛ РАДЕВ "АНДИ БГ" Е СРЕД ВОДЕЩИТЕ СИСТЕМНИ ИНТЕГРАТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ

ИНЖ. КИРИЛ РАДЕВ РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ В "АНДИ БГ" ООД

Инж. Радев, вие сте от 25 години на пазара - може ли да представим бизнес профила на "Анди БГ"? „Анди“ е инженерингова фирма с над 25-годишен експертен опит в проектирането, въвеждането в експлоатация и абонаментното обслужване на системи за сигурност, нискои високоволтови електроинсталации. Инвестираме методично и последователно в човешки ресурс, оборудване и съвременни технологии, за да можем чрез седемте ни регионално разположени офиса да бъдем надеждният партньор при еднакви качество, гъвкавост и условия за бизнеса на територията на цялата страна. Ако за широкия кръг потребители сме познати като фирма, извършваща изграждане и обслужване на системи за сигурност – видеонаблюдение, контрол на достъп, сигнално-охранителни системи, а също така и системи за озвучаване и оповестяване, то за инвеститорите основно в частния сектор и общинските администрации в страната, сме доверен партньор в дейностите, свързани с всички аспекти на индустриалната сигурност, като проектирането, доставката, изграждането, гаранционната и извънгаранционната поддръжка и сервиз на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, автоматизирани паркинг системи, периметрова охрана, градско наблюдение и следене на трафик. Доверен партньор и глобален системен интегратор сме на знакови имена в индустрията на България.

Стремим се клиентите ни да получават винаги найдоброто от структурата „продукт - услуга - поддръжка“. „Анди“ активно развива две основни направления: Дистрибуция – работим с 28 известни бранда в областта на системите за сигурност. Официален представител за България сме на световни лидери като Sony Professional, Avigilon, Hikvision, Dahua Technology, Tyco, Job Detectomat, Detnov, Satel и т.н. Имаме изградена партньорска мрежа в страната от над 150 дистрибутора. Системна интеграция – ние сме сред водещите системни интегратори на системи за сигурност в България със собствени 200 служители, успешно реализирали в годините назад над 6500 проекта. Известно е, че „Анди“ е водещ подизпълнител на слаботоковите системи в „Милениум Център“. Как открихте допирните точки с инвеститорите на този проект? Още при предварителните разговори със собствениците на НИКМИ ни беше ясно показано, че инвестиционните им намерения са изключително сериозни и крайната цел е реализирането в срок на този значим проект с безкомпромисно качество и технологии, които да го отличават от други подобни бизнес начинания. Беше предизвикателство, като че ли създадено точно за нас. Сложността идваше от факта, че трите високи тела са с различно функционално предназначение, което

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019

Profile for tcmgbg