Page 218

214  ГРА ДЪТ   МАЙ / ЮНИ 2018   2018 EN

ПРОФ. ДЖАКОМО МОРИ ДА ОБОГАТИШ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СРЕДА

ПРОФ. ДЖАКОМО МОРИ ДОКТОР ПО ФИЛОСОФИЯ, MRICS; ПРОФЕСОР ПО ФИНАНСИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, SDA BOCCONI, МИЛАНО; ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ФИНАНСИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, КАТЕДРА „ФИНАНСИ“, УНИВЕРСИТЕТ „БОКОНИ“, МИЛАНО, ИТАЛИЯ

PROF. GIACOMO MORRI HD., MRICS, SDA PROFESSOR OF FINANCE & REAL ESTATE, SDA BOCCONI, MILAN, ITALY, LECTURER OF REAL ESTATE FINANCE, DEPARTMENT OF FINANCE, BOCCONI UNIVERSITY, MILAN, ITALY.

Как завършването на университета „Бокони“ повлия на кариерата ви? През деветдесетте години, когато аз бях студент, италианската академична система беше много поразлична от сегашната - тя имаше един традиционен подход, базиран най-вече на теориите, свързани с националната икономика. Въпреки това университетът „Бокони“ по онова време бе водещ на националната сцена в план на установяването на здрави връзки с националната индустрия и в международен план. Като студент бях впечатлен от широкото използване на казуси от реалния бизнес и възможността да се срещнем с мениджъри и предприемачи, предоставящи ни техния реален опит. Освен това по онова време „Бокони“ вече имаше широки връзки с множество партньорски университети, което даваше възможност на много студенти да учат известно време и в чужбина. Дори и сега, когато съм академик, мисля, че това до голяма степен повлия на моята кариера, тъй като винаги съм бил заинтересуван да поддържам баланс между чистата изследователска работа и практическото приложение на придобитите знания в реални ситуации. Казано лично, благодарение на вече развитите международни връзки аз имах възможността да завърша образованието си в чужбина, където се запознах с международните изследвания в областта на финансирането на недвижимите имоти.

How did graduating from Bocconi University influenced your career? In the nineties when I was a student the Italian university academic system was very different, with a traditional approach mainly based on theory related to the national economy. However Bocconi University was already ahead in the national arena with strong links with the industry and an international overview. As a student I was impressed by the large use of business cases and the opportunity to meet managers and entrepreneurs bringing real experiences. Moreover, Bocconi already had a wide selection of partner universities providing students the opportunity of spending a study period abroad. Even if now I am an academic, I think this has largely influenced my career since I was always interested to keep a balance between the pure research and the practical application in real situations. Personally, thanks to the international connections already well developed, I had the chance to complete my studies abroad getting an exposure to the international research in real estate finance. But what influenced my career the most was the fact that SDA Bocconi was the only business school in Italy to offer real estate courses. Still as a student I had the opportunity to start researching this topic in an historical period when the Italian real estate market was still unsophisticated and without a formal education path. In fact, only at the end of the nineties foreign investors started entering

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Profile for tcmgbg